source: extras @ 130

Name Size Rev Age Author Last Change
../
beagle.HEAD.bg.po 21.4 KB 115   16 years zbrox beagle (extras) dog edition - обновен превод
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 116   16 years zbrox bookmark-applet (extras) otmetko edition - нов превод
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 8.9 KB 12   16 years yavorescu (contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод * Стандартизиран …
eggcups.HEAD.po 11.6 KB 66   16 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
f-spot.HEAD.bg.po 42.1 KB 90   16 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gftp.HEAD.bg.po 100.8 KB 121   16 years zbrox gftp (extras) bugfix edition - поправена е грешка #183
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 72.5 KB 125   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на GIMP. Имаше много правописни грешки - ползвайте …
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 125   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на GIMP. Имаше много правописни грешки - ползвайте …
gimp.HEAD.bg.po 364.1 KB 125   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на GIMP. Имаше много правописни грешки - ползвайте …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.3 KB 117   16 years zbrox gnome-screensaver (extras) saviour edition - нов превод …
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.8 KB 117   16 years zbrox gnome-screensaver (extras) saviour edition - нов превод …
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   16 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 21.7 KB 117   16 years zbrox gnome-screensaver (extras) saviour edition - нов превод …
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   16 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gwget.HEAD.bg.po 21.7 KB 129   16 years zbrox gwget (extras) get it edition - обновен превод - навсякъде, където е …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   16 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   16 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.1 KB 130   16 years zbrox mcatalog (extras) media edition - чистак-бърсак нов превод
meld.branch-0_9.bg.po 32.2 KB 57   16 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 90   16 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   16 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 58.2 KB 101   16 years Александър Шопов Това е, което съм подал към GNOME. Беше изключително трудно да се …
tomboy.HEAD.bg.po 26.3 KB 47   16 years Александър Шопов Това са реално подадените версии към CVS-а
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   16 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.