source: freedesktop/xkeyboard-config-2.3.99.bg.po @ 2346

Last change on this file since 2346 was 2346, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 116.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8#
9# = Правила за съкращение на език: =
10#
11# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
12#
13# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
14# няма защо да сме по-малко информативни от това
15#
16# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
17# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
18# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
19#
20# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
21# взимат 2-та и третата от останалите букви.
22#
23# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
24# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
25# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
26# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
27# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
28# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
29# литовска → Лит. В много редките случаи (1) когато и това не е
30# достатъчно, се работи ad hoc.
31#
32# = Правила за означение на подредба: =
33#
34# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
35# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
36# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
37# bépo, Q. 
38#
39# = Правила за знаци =
40#
41# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
42# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
43# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
44# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
45#
46# = Правила за пунктуация =
47#
48# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
49msgid ""
50msgstr ""
51"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3.99\n"
52"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
53"POT-Creation-Date: 2011-09-15 21:25+0100\n"
54"PO-Revision-Date: 2011-09-18 12:09+0300\n"
55"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
56"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
57"Language: bg\n"
58"MIME-Version: 1.0\n"
59"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
60"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
61"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
62
63#: ../rules/base.xml.in.h:1
64msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
65msgstr "„&lt;&gt;“"
66
67#: ../rules/base.xml.in.h:2
68msgid ""
69"&lt;Less/Greater&gt; (chooses 3rd level, latches when pressed together with "
70"another 3rd-level-chooser)"
71msgstr ""
72"„&lt;&gt;“ избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
73"ниво"
74
75#: ../rules/base.xml.in.h:3
76msgid ""
77"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level and activates level5-Lock when "
78"pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
79msgstr ""
80"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
81"и го отключва при единично натискане"
82
83#: ../rules/base.xml.in.h:4
84msgid ""
85"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
86"another 5th-level-chooser"
87msgstr ""
88"„&lt;&gt;“ избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
89
90#: ../rules/base.xml.in.h:5
91msgid ""
92"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
93"another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
94msgstr ""
95"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
96"и го отключва при единично натискане"
97
98#: ../rules/base.xml.in.h:6
99msgid "A4Tech KB-21"
100msgstr "A4Tech KB-21"
101
102#: ../rules/base.xml.in.h:7
103msgid "A4Tech KBS-8"
104msgstr "A4Tech KBS-8"
105
106#: ../rules/base.xml.in.h:8
107msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
108msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
109
110#: ../rules/base.xml.in.h:9
111msgid "ATM/phone-style"
112msgstr "Като банкомат/телефон"
113
114#: ../rules/base.xml.in.h:10
115msgid "Acer AirKey V"
116msgstr "Acer AirKey V"
117
118#: ../rules/base.xml.in.h:11
119msgid "Acer C300"
120msgstr "Acer C300"
121
122#: ../rules/base.xml.in.h:12
123msgid "Acer Ferrari 4000"
124msgstr "Acer Ferrari 4000"
125
126#: ../rules/base.xml.in.h:13
127msgid "Acer Laptop"
128msgstr "Acer, за мобилен компютър"
129
130#: ../rules/base.xml.in.h:14
131msgid "Add the standard behavior to Menu key"
132msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
133
134#: ../rules/base.xml.in.h:15
135msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
136msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
137
138#: ../rules/base.xml.in.h:16
139msgid "Adding currency signs to certain keys"
140msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
141
142#: ../rules/base.xml.in.h:17
143msgid "Advance Scorpius KI"
144msgstr "Advance Scorpius KI"
145
146#: ../rules/base.xml.in.h:18
147msgid "Afghani"
148msgstr "афганистанска"
149
150#: ../rules/base.xml.in.h:19
151msgid "Akan"
152msgstr "аканска"
153
154#: ../rules/base.xml.in.h:20
155msgid "Albanian"
156msgstr "албанска"
157
158#: ../rules/base.xml.in.h:21
159msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
160msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
161
162#: ../rules/base.xml.in.h:22
163msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
164msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
165
166#: ../rules/base.xml.in.h:23
167msgid "Alt+Caps Lock"
168msgstr "Alt+Caps Lock"
169
170#: ../rules/base.xml.in.h:24
171msgid "Alt+Ctrl"
172msgstr "Alt+Ctrl"
173
174#: ../rules/base.xml.in.h:25
175msgid "Alt+Shift"
176msgstr "Alt+Shift"
177
178#: ../rules/base.xml.in.h:26
179msgid "Alt+Space"
180msgstr "Alt+Space"
181
182#: ../rules/base.xml.in.h:27
183msgid "Alt/Win key behavior"
184msgstr "Поведение на Alt/Win"
185
186#: ../rules/base.xml.in.h:28
187msgid "Amharic"
188msgstr "амхарска"
189
190#: ../rules/base.xml.in.h:29
191msgid "Any Alt key"
192msgstr "Всеки Alt"
193
194#: ../rules/base.xml.in.h:30
195msgid "Any Win key"
196msgstr "Всеки Win"
197
198#: ../rules/base.xml.in.h:31
199msgid "Any Win key (while pressed)"
200msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
201
202#: ../rules/base.xml.in.h:32
203msgid "Apple"
204msgstr "Apple"
205
206#: ../rules/base.xml.in.h:33
207msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
208msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
209
210#: ../rules/base.xml.in.h:34
211msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
212msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
213
214#: ../rules/base.xml.in.h:35
215msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
216msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
217
218#: ../rules/base.xml.in.h:36
219msgid ""
220"Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num "
221"Lock)"
222msgstr ""
223"Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, "
224"Pause, Num Lock)"
225
226#: ../rules/base.xml.in.h:37
227msgid "Apple Laptop"
228msgstr "Apple, за мобилен компютър"
229
230#: ../rules/base.xml.in.h:38
231msgid "Arabic"
232msgstr "арабска"
233
234#: ../rules/base.xml.in.h:39
235msgid "Arabic (Buckwalter)"
236msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
237
238#: ../rules/base.xml.in.h:40
239msgid "Arabic (Morocco)"
240msgstr "арабска — мароканска"
241
242#: ../rules/base.xml.in.h:41
243msgid "Arabic (Pakistan)"
244msgstr "арабска — пакистанска"
245
246#: ../rules/base.xml.in.h:42
247msgid "Arabic (Syria)"
248msgstr "арабска — сирийска"
249
250#: ../rules/base.xml.in.h:43
251msgid "Arabic (azerty)"
252msgstr "арабска — azerty"
253
254#: ../rules/base.xml.in.h:44
255msgid "Arabic (azerty/digits)"
256msgstr "арабска — azerty/цифри"
257
258#: ../rules/base.xml.in.h:45
259msgid "Arabic (digits)"
260msgstr "арабска — цифри"
261
262#: ../rules/base.xml.in.h:46
263msgid "Arabic (qwerty)"
264msgstr "арабска — qwerty"
265
266#: ../rules/base.xml.in.h:47
267msgid "Arabic (qwerty/digits)"
268msgstr "арабска — querty/цифри"
269
270#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
271msgid "Armenian"
272msgstr "арменска"
273
274#: ../rules/base.xml.in.h:49
275msgid "Armenian (alternative eastern)"
276msgstr "арменска — източна, алтернативна"
277
278#: ../rules/base.xml.in.h:50
279msgid "Armenian (alternative phonetic)"
280msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
281
282#: ../rules/base.xml.in.h:51
283msgid "Armenian (eastern)"
284msgstr "арменска — източна"
285
286#: ../rules/base.xml.in.h:52
287msgid "Armenian (phonetic)"
288msgstr "арменска — фонетична"
289
290#: ../rules/base.xml.in.h:53
291msgid "Armenian (western)"
292msgstr "арменска — западна"
293
294#: ../rules/base.xml.in.h:54
295msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
296msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
297
298#: ../rules/base.xml.in.h:55
299msgid "Asus Laptop"
300msgstr "Asus, за мобилен компютър"
301
302#: ../rules/base.xml.in.h:56
303msgid "At bottom left"
304msgstr "Долу вляво"
305
306#: ../rules/base.xml.in.h:57
307msgid "At left of 'A'"
308msgstr "Вляво от „A“"
309
310#: ../rules/base.xml.in.h:58
311msgid "Avatime"
312msgstr "аватимска"
313
314#: ../rules/base.xml.in.h:59
315msgid "Azerbaijani"
316msgstr "азърбейджанска"
317
318#: ../rules/base.xml.in.h:60
319msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
320msgstr "азърбейджанска — кирилица"
321
322#: ../rules/base.xml.in.h:61
323msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
324msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard — безжична, за Интернет"
325
326#: ../rules/base.xml.in.h:62
327msgid "BTC 5090"
328msgstr "BTC 5090"
329
330#: ../rules/base.xml.in.h:63
331msgid "BTC 5113RF Multimedia"
332msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
333
334#: ../rules/base.xml.in.h:64
335msgid "BTC 5126T"
336msgstr "BTC 5126T"
337
338#: ../rules/base.xml.in.h:65
339msgid "BTC 6301URF"
340msgstr "BTC 6301URF"
341
342#: ../rules/base.xml.in.h:66
343msgid "BTC 9000"
344msgstr "BTC 9000"
345
346#: ../rules/base.xml.in.h:67
347msgid "BTC 9000A"
348msgstr "BTC 9000A"
349
350#: ../rules/base.xml.in.h:68
351msgid "BTC 9001AH"
352msgstr "BTC 9001AH"
353
354#: ../rules/base.xml.in.h:69
355msgid "BTC 9019U"
356msgstr "BTC 9019U"
357
358#: ../rules/base.xml.in.h:70
359msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
360msgstr ""
361"BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
362
363#: ../rules/base.xml.in.h:71
364msgid "Backslash"
365msgstr "Обратно наклонена черта"
366
367#: ../rules/base.xml.in.h:72
368msgid ""
369"Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
370"level-chooser)"
371msgstr ""
372"Обратно наклонената черта избира третото ниво и го заключва заедно с друг "
373"клавиш за трето ниво"
374
375#: ../rules/base.xml.in.h:73
376msgid "Bambara"
377msgstr "бамбарска"
378
379#: ../rules/base.xml.in.h:74
380msgid "Bashkirian"
381msgstr "башкирска"
382
383#: ../rules/base.xml.in.h:75
384msgid "Belarusian"
385msgstr "беларуска"
386
387#: ../rules/base.xml.in.h:76
388msgid "Belarusian (Latin)"
389msgstr "беларуска — латиница"
390
391#: ../rules/base.xml.in.h:77
392msgid "Belarusian (legacy)"
393msgstr "беларуска — остаряла"
394
395#: ../rules/base.xml.in.h:78
396msgid "Belgian"
397msgstr "белгийска"
398
399#: ../rules/base.xml.in.h:79
400msgid "Belgian (ISO alternate)"
401msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
402
403#: ../rules/base.xml.in.h:80
404msgid "Belgian (Sun dead keys)"
405msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
406
407#: ../rules/base.xml.in.h:81
408msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
409msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
410
411#: ../rules/base.xml.in.h:82
412msgid "Belgian (alternative)"
413msgstr "белгийска — алтернативна"
414
415#: ../rules/base.xml.in.h:83
416msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
417msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
418
419#: ../rules/base.xml.in.h:84
420msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
421msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
422
423#: ../rules/base.xml.in.h:85
424msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
425msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
426
427#: ../rules/base.xml.in.h:86
428msgid "BenQ X-Touch"
429msgstr "BenQ X-Touch"
430
431#: ../rules/base.xml.in.h:87
432msgid "BenQ X-Touch 730"
433msgstr "BenQ X-Touch 730"
434
435#: ../rules/base.xml.in.h:88
436msgid "BenQ X-Touch 800"
437msgstr "BenQ X-Touch 800"
438
439#: ../rules/base.xml.in.h:89
440msgid "Bengali"
441msgstr "бенгалска"
442
443#: ../rules/base.xml.in.h:90
444msgid "Bengali (Baishakhi Inscript)"
445msgstr "бенгалска — байшаки, индийска"
446
447#: ../rules/base.xml.in.h:91
448msgid "Bengali (Baishakhi)"
449msgstr "бенгалска — байшаки"
450
451#: ../rules/base.xml.in.h:92
452msgid "Bengali (Bornona)"
453msgstr "бенгалска — борона"
454
455#: ../rules/base.xml.in.h:93
456msgid "Bengali (Probhat)"
457msgstr "бенгалска — пробхат"
458
459#: ../rules/base.xml.in.h:94
460msgid "Bengali (Uni Gitanjali)"
461msgstr "бенгалска — уни гитанжали"
462
463#: ../rules/base.xml.in.h:95
464msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
465msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
466
467#: ../rules/base.xml.in.h:96
468msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
469msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
470
471#: ../rules/base.xml.in.h:97
472msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
473msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
474
475#: ../rules/base.xml.in.h:98
476msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
477msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
478
479#: ../rules/base.xml.in.h:99
480msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
481msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
482
483#: ../rules/base.xml.in.h:100
484msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
485msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
486
487#: ../rules/base.xml.in.h:101
488msgid "Bosnian"
489msgstr "босненска"
490
491#: ../rules/base.xml.in.h:102
492msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
493msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
494
495#: ../rules/base.xml.in.h:103
496msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
497msgstr "босненска — американска с босненски букви"
498
499#: ../rules/base.xml.in.h:104
500msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
501msgstr "босненска — с босненски диграфи"
502
503#: ../rules/base.xml.in.h:105
504msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
505msgstr "босненска — с „«»“"
506
507#: ../rules/base.xml.in.h:106
508msgid "Both Alt keys together"
509msgstr "Двата Alt-а заедно"
510
511#: ../rules/base.xml.in.h:107
512msgid "Both Ctrl keys together"
513msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
514
515#: ../rules/base.xml.in.h:108
516msgid "Both Shift keys together"
517msgstr "Двата Shift-а заедно"
518
519#: ../rules/base.xml.in.h:109
520msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
521msgstr ""
522"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
523
524#: ../rules/base.xml.in.h:110
525msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
526msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
527
528#: ../rules/base.xml.in.h:111
529msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
530msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
531
532#: ../rules/base.xml.in.h:112
533msgid "Braille"
534msgstr "брайл"
535
536#: ../rules/base.xml.in.h:113
537msgid "Braille (left hand)"
538msgstr "брайл за левичари"
539
540#: ../rules/base.xml.in.h:114
541msgid "Braille (right hand)"
542msgstr "брайл за десничари"
543
544#: ../rules/base.xml.in.h:115
545msgid "Brother Internet Keyboard"
546msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
547
548#: ../rules/base.xml.in.h:116
549msgid "Bulgarian"
550msgstr "българска"
551
552#: ../rules/base.xml.in.h:117
553msgid "Bulgarian (new phonetic)"
554msgstr "българска — нова фонетична"
555
556#: ../rules/base.xml.in.h:118
557msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
558msgstr "българска — традиционна фонетична"
559
560#: ../rules/base.xml.in.h:119
561msgid "Burmese"
562msgstr "бурманска"
563
564#: ../rules/base.xml.in.h:120
565msgid "Cameroon Multilingual (azerty)"
566msgstr "камерунска — многоезична, azerty"
567
568#: ../rules/base.xml.in.h:121
569msgid "Cameroon Multilingual (qwerty)"
570msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
571
572#: ../rules/base.xml.in.h:122
573msgid "Canadian Multilingual"
574msgstr "канадска — многоезична"
575
576#: ../rules/base.xml.in.h:123
577msgid "Canadian Multilingual (first part)"
578msgstr "канадска — многоезична, първа част"
579
580#: ../rules/base.xml.in.h:124
581msgid "Canadian Multilingual (second part)"
582msgstr "канадска — многоезична, втора част"
583
584#: ../rules/base.xml.in.h:125
585msgid "Caps Lock"
586msgstr "Caps Lock"
587
588#: ../rules/base.xml.in.h:126
589msgid ""
590"Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
591"level-chooser)"
592msgstr ""
593"Caps Lock избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
594"ниво"
595
596#: ../rules/base.xml.in.h:127
597msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
598msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
599
600#: ../rules/base.xml.in.h:128
601msgid ""
602"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
603msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
604
605#: ../rules/base.xml.in.h:129
606msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
607msgstr ""
608"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
609
610#: ../rules/base.xml.in.h:130
611msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
612msgstr ""
613"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
614
615#: ../rules/base.xml.in.h:131
616msgid "Caps Lock as Ctrl"
617msgstr "Caps Lock е Ctrl"
618
619#: ../rules/base.xml.in.h:132
620msgid "Caps Lock is disabled"
621msgstr "Caps Lock е изключен"
622
623#: ../rules/base.xml.in.h:133
624msgid "Caps Lock key behavior"
625msgstr "Поведение на Caps Lock"
626
627#: ../rules/base.xml.in.h:134
628msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
629msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
630
631#: ../rules/base.xml.in.h:135
632msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
633msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
634
635#: ../rules/base.xml.in.h:136
636msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
637msgstr ""
638"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps "
639"Lock"
640
641#: ../rules/base.xml.in.h:137
642msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
643msgstr ""
644"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
645
646#: ../rules/base.xml.in.h:138
647msgid "Catalan"
648msgstr "каталунска"
649
650#: ../rules/base.xml.in.h:139
651msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
652msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
653
654#: ../rules/base.xml.in.h:140
655msgid "Cherokee"
656msgstr "черокска"
657
658#: ../rules/base.xml.in.h:141
659msgid "Cherry B.UNLIMITED"
660msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
661
662#: ../rules/base.xml.in.h:142
663msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
664msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
665
666#: ../rules/base.xml.in.h:143
667msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
668msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
669
670#: ../rules/base.xml.in.h:144
671msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
672msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
673
674#: ../rules/base.xml.in.h:145
675msgid "Cherry CyMotion Expert"
676msgstr "Cherry CyMotion Expert"
677
678#: ../rules/base.xml.in.h:146
679msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
680msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
681
682#: ../rules/base.xml.in.h:147
683msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
684msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
685
686#: ../rules/base.xml.in.h:148
687msgid "Chicony Internet Keyboard"
688msgstr "Chicony Internet Keyboard — за Интернет"
689
690#: ../rules/base.xml.in.h:149
691msgid "Chicony KB-9885"
692msgstr "Chicony KB-9885"
693
694#: ../rules/base.xml.in.h:150
695msgid "Chicony KU-0108"
696msgstr "Chicony KU-0108"
697
698#: ../rules/base.xml.in.h:151
699msgid "Chicony KU-0420"
700msgstr "Chicony KU-0420"
701
702#: ../rules/base.xml.in.h:152
703msgid "Chinese"
704msgstr "китайска"
705
706#: ../rules/base.xml.in.h:153
707msgid "Chuvash"
708msgstr "чувашка"
709
710#: ../rules/base.xml.in.h:154
711msgid "Chuvash (Latin)"
712msgstr "чувашка — латиница"
713
714#: ../rules/base.xml.in.h:155
715msgid "Classmate PC"
716msgstr "Classmate PC"
717
718#: ../rules/base.xml.in.h:156
719msgid "CloGaelach"
720msgstr "келтска латиница"
721
722#: ../rules/base.xml.in.h:157
723msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
724msgstr "Compaq Easy Access Keyboard — за лесен достъп"
725
726#: ../rules/base.xml.in.h:158
727msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
728msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
729
730#: ../rules/base.xml.in.h:159
731msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
732msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
733
734#: ../rules/base.xml.in.h:160
735msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
736msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
737
738#: ../rules/base.xml.in.h:161
739msgid "Compaq iPaq Keyboard"
740msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
741
742#: ../rules/base.xml.in.h:162
743msgid "Compose key position"
744msgstr "Положение на Compose"
745
746#: ../rules/base.xml.in.h:163
747msgid "Control + Alt + Backspace"
748msgstr "Control+Alt+Backspace"
749
750#: ../rules/base.xml.in.h:164
751msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
752msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
753
754#: ../rules/base.xml.in.h:165
755msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
756msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
757
758#: ../rules/base.xml.in.h:166
759msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
760msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
761
762#: ../rules/base.xml.in.h:167
763msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
764msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
765
766#: ../rules/base.xml.in.h:168
767msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
768msgstr "кримски татарски — турска, „F“ горе-вляво"
769
770#: ../rules/base.xml.in.h:169
771msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
772msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво"
773
774#: ../rules/base.xml.in.h:170
775msgid "Croatian"
776msgstr "хърватска"
777
778#: ../rules/base.xml.in.h:171
779msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
780msgstr "хърватска — американска с хърватски диграфи"
781
782#: ../rules/base.xml.in.h:172
783msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
784msgstr "хърватска — американска с хърватски букви"
785
786#: ../rules/base.xml.in.h:173
787msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
788msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
789
790#: ../rules/base.xml.in.h:174
791msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
792msgstr "хърватска — с „«»“"
793
794#: ../rules/base.xml.in.h:175
795msgid "Ctrl key position"
796msgstr "Положение на Ctrl"
797
798#: ../rules/base.xml.in.h:176
799msgid "Ctrl+Shift"
800msgstr "Ctrl+Shift"
801
802#: ../rules/base.xml.in.h:177
803msgid "Czech"
804msgstr "чешка"
805
806#: ../rules/base.xml.in.h:178
807msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
808msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
809
810#: ../rules/base.xml.in.h:179
811msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
812msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на UCW"
813
814#: ../rules/base.xml.in.h:180
815msgid "Czech (qwerty)"
816msgstr "чешка — qwerty"
817
818#: ../rules/base.xml.in.h:181
819msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
820msgstr "чешка — qwerty с „\\“"
821
822#: ../rules/base.xml.in.h:182
823msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
824msgstr "чешка — с „\\|“"
825
826#: ../rules/base.xml.in.h:183
827msgid "DTK2000"
828msgstr "DTK2000"
829
830#: ../rules/base.xml.in.h:184
831msgid "Danish"
832msgstr "датска"
833
834#: ../rules/base.xml.in.h:185
835msgid "Danish (Dvorak)"
836msgstr "датска — Дворак"
837
838#: ../rules/base.xml.in.h:186
839msgid "Danish (Macintosh)"
840msgstr "датска — за Макинтош"
841
842#: ../rules/base.xml.in.h:187
843msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
844msgstr "датска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
845
846#: ../rules/base.xml.in.h:188
847msgid "Danish (eliminate dead keys)"
848msgstr "датска — без „мъртви“ клавиши"
849
850#: ../rules/base.xml.in.h:189
851msgid "Default numeric keypad keys"
852msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
853
854#: ../rules/base.xml.in.h:190
855msgid "Dell"
856msgstr "Dell"
857
858#: ../rules/base.xml.in.h:191
859msgid "Dell 101-key PC"
860msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
861
862#: ../rules/base.xml.in.h:192
863msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
864msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx — за мобилен компютър"
865
866#: ../rules/base.xml.in.h:193
867msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
868msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series — за мобилен компютър"
869
870#: ../rules/base.xml.in.h:194
871msgid "Dell Latitude series laptop"
872msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
873
874#: ../rules/base.xml.in.h:195
875msgid "Dell Precision M65"
876msgstr "Dell Precision M65"
877
878#: ../rules/base.xml.in.h:196
879msgid "Dell SK-8125"
880msgstr "Dell SK-8125"
881
882#: ../rules/base.xml.in.h:197
883msgid "Dell SK-8135"
884msgstr "Dell SK-8135"
885
886#: ../rules/base.xml.in.h:198
887msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
888msgstr "Dell USB Multimedia Keybard — за мултимедия"
889
890#: ../rules/base.xml.in.h:199
891msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
892msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard — безжична"
893
894#: ../rules/base.xml.in.h:200
895msgid "Dhivehi"
896msgstr "дивеи"
897
898#: ../rules/base.xml.in.h:201
899msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
900msgstr "Diamond 9801/9802 series"
901
902#: ../rules/base.xml.in.h:202
903msgid "Dutch"
904msgstr "холандска"
905
906#: ../rules/base.xml.in.h:203
907msgid "Dutch (Macintosh)"
908msgstr "холандска — за Макинтош"
909
910#: ../rules/base.xml.in.h:204
911msgid "Dutch (Sun dead keys)"
912msgstr "холандска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
913
914#: ../rules/base.xml.in.h:205
915msgid "Dutch (standard)"
916msgstr "холандска — стандартна"
917
918#: ../rules/base.xml.in.h:206
919msgid "Dzongkha"
920msgstr "дзонка"
921
922#: ../rules/base.xml.in.h:207
923msgid "Enable extra typographic characters"
924msgstr "Допълнителни типографски знаци"
925
926#: ../rules/base.xml.in.h:208
927msgid "English (Cameroon Dvorak)"
928msgstr "английска — камерунска, Дворак"
929
930#: ../rules/base.xml.in.h:209
931msgid "English (Cameroon)"
932msgstr "английска — камерунска"
933
934#: ../rules/base.xml.in.h:210
935msgid "English (Canada)"
936msgstr "английска — канадска"
937
938#: ../rules/base.xml.in.h:211
939msgid "English (Colemak)"
940msgstr "английска — Коулмак"
941
942# FIXME алтернативна да е след международна
943#: ../rules/base.xml.in.h:212
944msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
945msgstr "английска — Дворак, международна, алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
946
947#: ../rules/base.xml.in.h:213
948msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
949msgstr "английска — Дворак, международна, с „мъртви“ клавиши"
950
951#: ../rules/base.xml.in.h:214
952msgid "English (Dvorak)"
953msgstr "английска — Дворак"
954
955#: ../rules/base.xml.in.h:215
956msgid "English (Ghana)"
957msgstr "английска — ганайска"
958
959#: ../rules/base.xml.in.h:216
960msgid "English (Ghana, GILLBT)"
961msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
962
963#: ../rules/base.xml.in.h:217
964msgid "English (Ghana, multilingual)"
965msgstr "английска — ганайска, международна"
966
967#: ../rules/base.xml.in.h:218
968msgid "English (India, with RupeeSign)"
969msgstr "английска — индийска, с „₨“"
970
971#: ../rules/base.xml.in.h:219
972msgid "English (Macintosh)"
973msgstr "английска — за Макинтош"
974
975#: ../rules/base.xml.in.h:220
976msgid "English (Mali, US Macintosh)"
977msgstr "английска — малийска, американска за Макинтош"
978
979#: ../rules/base.xml.in.h:221
980msgid "English (Mali, US international)"
981msgstr "английска — малийска, американска международна"
982
983#: ../rules/base.xml.in.h:222
984msgid "English (Nigeria)"
985msgstr "английска — нигерийска"
986
987#: ../rules/base.xml.in.h:223
988msgid "English (South Africa)"
989msgstr "английска — южноафриканска"
990
991#: ../rules/base.xml.in.h:224
992msgid "English (UK)"
993msgstr "английска — великобританска"
994
995#: ../rules/base.xml.in.h:225
996msgid "English (UK, Colemak)"
997msgstr "английска — великобританска, Коулмак"
998
999#: ../rules/base.xml.in.h:226
1000msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
1001msgstr ""
1002"английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, Дворак"
1003
1004#: ../rules/base.xml.in.h:227
1005msgid "English (UK, Dvorak)"
1006msgstr "английска — великобританска, Дворак"
1007
1008#: ../rules/base.xml.in.h:228
1009msgid "English (UK, Macintosh international)"
1010msgstr "английска  — великобританска, за Макинтош, международна"
1011
1012#: ../rules/base.xml.in.h:229
1013msgid "English (UK, Macintosh)"
1014msgstr "английска — великобританска, за Макинтош"
1015
1016#: ../rules/base.xml.in.h:230
1017msgid "English (UK, extended WinKeys)"
1018msgstr "английска  — великобританска, разширена, с клавиши на Windows"
1019
1020#: ../rules/base.xml.in.h:231
1021msgid "English (UK, international with dead keys)"
1022msgstr "английска  — великобританска, международна, с „мъртви“ клавиши"
1023
1024#: ../rules/base.xml.in.h:232 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
1025msgid "English (US)"
1026msgstr "английска — американска"
1027
1028#: ../rules/base.xml.in.h:233
1029msgid "English (US, alternative international)"
1030msgstr "английска — американска, международна, алтернативна"
1031
1032#: ../rules/base.xml.in.h:234
1033msgid "English (US, international with dead keys)"
1034msgstr "английска — американска, международна, с „мъртви“ клавиши"
1035
1036#: ../rules/base.xml.in.h:235
1037msgid "English (US, with euro on 5)"
1038msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
1039
1040#: ../rules/base.xml.in.h:236
1041msgid "English (classic Dvorak)"
1042msgstr "английска — класически Дворак"
1043
1044#: ../rules/base.xml.in.h:237
1045msgid "English (international AltGr dead keys)"
1046msgstr "английска — международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
1047
1048#: ../rules/base.xml.in.h:238
1049msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
1050msgstr "английска — смяна на подредбата при натискане на „*“ и „/“"
1051
1052#: ../rules/base.xml.in.h:239
1053msgid "English (left handed Dvorak)"
1054msgstr "английска — Дворак за левичари"
1055
1056#: ../rules/base.xml.in.h:240
1057msgid "English (programmer Dvorak)"
1058msgstr "английска — Дворак за програмисти"
1059
1060#: ../rules/base.xml.in.h:241
1061msgid "English (right handed Dvorak)"
1062msgstr "английска — Дворак за десничари"
1063
1064#: ../rules/base.xml.in.h:242
1065msgid "Ennyah DKB-1008"
1066msgstr "Ennyah DKB-1008"
1067
1068#: ../rules/base.xml.in.h:243
1069msgid "Enter on keypad"
1070msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
1071
1072#: ../rules/base.xml.in.h:244
1073msgid "Esperanto"
1074msgstr "есперантска"
1075
1076#: ../rules/base.xml.in.h:245
1077msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
1078msgstr "есперантска — португалска, нативна"
1079
1080#: ../rules/base.xml.in.h:246
1081msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
1082msgstr "есперантска — разменени „;“ и „\"“, остаряла"
1083
1084#: ../rules/base.xml.in.h:247
1085msgid "Estonian"
1086msgstr "естонска"
1087
1088#: ../rules/base.xml.in.h:248
1089msgid "Estonian (Dvorak)"
1090msgstr "естонска — Дворак"
1091
1092#: ../rules/base.xml.in.h:249
1093msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
1094msgstr "естонска — американска с естонски букви"
1095
1096#: ../rules/base.xml.in.h:250
1097msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
1098msgstr "естонска — без „мъртви“ клавиши"
1099
1100#: ../rules/base.xml.in.h:251
1101msgid "Euro on 2"
1102msgstr "„€“ при „2“"
1103
1104#: ../rules/base.xml.in.h:252
1105msgid "Euro on 4"
1106msgstr "„€“ при „4“"
1107
1108#: ../rules/base.xml.in.h:253
1109msgid "Euro on 5"
1110msgstr "„€“ при „5“"
1111
1112#: ../rules/base.xml.in.h:254
1113msgid "Euro on E"
1114msgstr "„€“ при „E“"
1115
1116#: ../rules/base.xml.in.h:255
1117msgid "Everex STEPnote"
1118msgstr "Everex STEPnote"
1119
1120#: ../rules/base.xml.in.h:256
1121msgid "Ewe"
1122msgstr "еве"
1123
1124#: ../rules/base.xml.in.h:257
1125msgid "FL90"
1126msgstr "FL90"
1127
1128#: ../rules/base.xml.in.h:258
1129msgid "Faroese"
1130msgstr "фарьорска"
1131
1132#: ../rules/base.xml.in.h:259
1133msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
1134msgstr "фарьорска — без „мъртви“ клавиши"
1135
1136#: ../rules/base.xml.in.h:260
1137msgid "Filipino"
1138msgstr "филипинска"
1139
1140#: ../rules/base.xml.in.h:261
1141msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
1142msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за байбаин"
1143
1144#: ../rules/base.xml.in.h:262
1145msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
1146msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за латиница"
1147
1148#: ../rules/base.xml.in.h:263
1149msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
1150msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за байбаин"
1151
1152#: ../rules/base.xml.in.h:264
1153msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
1154msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за латиница"
1155
1156#: ../rules/base.xml.in.h:265
1157msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
1158msgstr "филипинска — Коулмак за байбаин"
1159
1160#: ../rules/base.xml.in.h:266
1161msgid "Filipino (Colemak Latin)"
1162msgstr "филипинска — Коулмак за латиница"
1163
1164#: ../rules/base.xml.in.h:267
1165msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
1166msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
1167
1168#: ../rules/base.xml.in.h:268
1169msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
1170msgstr "филипинска — Дворак за латиница"
1171
1172#: ../rules/base.xml.in.h:269
1173msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
1174msgstr "филипинска — QWERTY за байбаин"
1175
1176#: ../rules/base.xml.in.h:270
1177msgid "Finnish"
1178msgstr "финландска"
1179
1180#: ../rules/base.xml.in.h:271
1181msgid "Finnish (Macintosh)"
1182msgstr "финландска — за Макинтош"
1183
1184#: ../rules/base.xml.in.h:272
1185msgid "Finnish (classic)"
1186msgstr "финландска — класическа"
1187
1188#: ../rules/base.xml.in.h:273
1189msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
1190msgstr "финландска — класическа, без „мъртви“ клавиши"
1191
1192#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
1193#. The description needs to be rewritten
1194#: ../rules/base.xml.in.h:276
1195msgid "Four-level key with abstract separators"
1196msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
1197
1198#: ../rules/base.xml.in.h:277
1199msgid "Four-level key with comma"
1200msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
1201
1202#: ../rules/base.xml.in.h:278
1203msgid "Four-level key with dot"
1204msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
1205
1206#: ../rules/base.xml.in.h:279
1207msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
1208msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по ISO-8859-9"
1209
1210#: ../rules/base.xml.in.h:280
1211msgid "Four-level key with momayyez"
1212msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
1213
1214#: ../rules/base.xml.in.h:281
1215msgid "French"
1216msgstr "френска"
1217
1218#: ../rules/base.xml.in.h:282
1219msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
1220msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична"
1221
1222#: ../rules/base.xml.in.h:283
1223msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
1224msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична, само латиница по ISO 8859-9"
1225
1226#: ../rules/base.xml.in.h:284
1227msgid "French (Breton)"
1228msgstr "френска — бретонска"
1229
1230#: ../rules/base.xml.in.h:285
1231msgid "French (Cameroon)"
1232msgstr "френска — камерунска"
1233
1234#: ../rules/base.xml.in.h:286 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
1235msgid "French (Canada)"
1236msgstr "френска — канадска"
1237
1238#: ../rules/base.xml.in.h:287
1239msgid "French (Canada, Dvorak)"
1240msgstr "френска — канадска, Дворак"
1241
1242#: ../rules/base.xml.in.h:288
1243msgid "French (Canada, legacy)"
1244msgstr "френска — канадска, остаряла"
1245
1246#: ../rules/base.xml.in.h:289
1247msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1248msgstr "френска — конгоанска"
1249
1250#: ../rules/base.xml.in.h:290
1251msgid "French (Dvorak)"
1252msgstr "френска — Дворак"
1253
1254#: ../rules/base.xml.in.h:291
1255msgid "French (Guinea)"
1256msgstr "френска — гвинейска"
1257
1258#: ../rules/base.xml.in.h:292
1259msgid "French (Macintosh)"
1260msgstr "френска — за Макинтош"
1261
1262#: ../rules/base.xml.in.h:293
1263msgid "French (Mali, alternative)"
1264msgstr "френска — малийска, алтернативна"
1265
1266#: ../rules/base.xml.in.h:294
1267msgid "French (Morocco)"
1268msgstr "френска — мароканска"
1269
1270#: ../rules/base.xml.in.h:295
1271msgid "French (Sun dead keys)"
1272msgstr "френска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1273
1274#: ../rules/base.xml.in.h:296
1275msgid "French (Switzerland)"
1276msgstr "френска — швейцарска"
1277
1278#: ../rules/base.xml.in.h:297
1279msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
1280msgstr "френска — швейцарска, за Макинтош"
1281
1282#: ../rules/base.xml.in.h:298
1283msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
1284msgstr "френска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1285
1286#: ../rules/base.xml.in.h:299
1287msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
1288msgstr "френска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1289
1290#: ../rules/base.xml.in.h:300
1291msgid "French (alternative)"
1292msgstr "френска — алтернативна"
1293
1294#: ../rules/base.xml.in.h:301
1295msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
1296msgstr "френска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1297
1298#: ../rules/base.xml.in.h:302
1299msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
1300msgstr "френска — алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
1301
1302#: ../rules/base.xml.in.h:303
1303msgid "French (alternative, latin-9 only)"
1304msgstr "френска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
1305
1306#: ../rules/base.xml.in.h:304
1307msgid "French (eliminate dead keys)"
1308msgstr "френска — без „мъртви“ клавиши"
1309
1310#: ../rules/base.xml.in.h:305
1311msgid "French (legacy, alternative)"
1312msgstr "френска — алтернативна, остаряла"
1313
1314#: ../rules/base.xml.in.h:306
1315msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
1316msgstr "френска — алтернативна, остаряла, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1317
1318#: ../rules/base.xml.in.h:307
1319msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
1320msgstr "френска — алтернативна, остаряла, без „мъртви“ клавиши"
1321
1322#: ../rules/base.xml.in.h:308
1323msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
1324msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop — за мобилен компютър"
1325
1326#: ../rules/base.xml.in.h:309
1327msgid "Fula"
1328msgstr "фула"
1329
1330#: ../rules/base.xml.in.h:310
1331msgid "Ga"
1332msgstr "га"
1333
1334#: ../rules/base.xml.in.h:311
1335msgid "Generic 101-key PC"
1336msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
1337
1338#: ../rules/base.xml.in.h:312
1339msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
1340msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша — международна"
1341
1342#: ../rules/base.xml.in.h:313
1343msgid "Generic 104-key PC"
1344msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
1345
1346#: ../rules/base.xml.in.h:314
1347msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
1348msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша — международна"
1349
1350#: ../rules/base.xml.in.h:315
1351msgid "Genius Comfy KB-12e"
1352msgstr "Genius Comfy KB-12e"
1353
1354#: ../rules/base.xml.in.h:316
1355msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
1356msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
1357
1358#: ../rules/base.xml.in.h:317
1359msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1360msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1361
1362#: ../rules/base.xml.in.h:318
1363msgid "Genius KB-19e NB"
1364msgstr "Genius KB-19e NB"
1365
1366#: ../rules/base.xml.in.h:319
1367msgid "Genius KKB-2050HS"
1368msgstr "Genius KKB-2050HS"
1369
1370#: ../rules/base.xml.in.h:320
1371msgid "Georgian"
1372msgstr "грузинска"
1373
1374#: ../rules/base.xml.in.h:321
1375msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
1376msgstr "грузинска — azerty на Цкапо"
1377
1378#: ../rules/base.xml.in.h:322
1379msgid "Georgian (Italy)"
1380msgstr "грузинска — италианска"
1381
1382#: ../rules/base.xml.in.h:323
1383msgid "Georgian (MESS)"
1384msgstr "грузинска — MESS"
1385
1386#: ../rules/base.xml.in.h:324
1387msgid "Georgian (ergonomic)"
1388msgstr "грузинска — ергономична"
1389
1390#: ../rules/base.xml.in.h:325 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
1391msgid "German"
1392msgstr "немска"
1393
1394#: ../rules/base.xml.in.h:326
1395msgid "German (Austria)"
1396msgstr "немска — австрийска"
1397
1398#: ../rules/base.xml.in.h:327
1399msgid "German (Austria, Macintosh)"
1400msgstr "немска — австрийска, за Макинтош"
1401
1402#: ../rules/base.xml.in.h:328
1403msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
1404msgstr "немска — австрийска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1405
1406#: ../rules/base.xml.in.h:329
1407msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
1408msgstr "немска, австрийска, без „мъртви“ клавиши"
1409
1410#: ../rules/base.xml.in.h:330
1411msgid "German (Dvorak)"
1412msgstr "немска — Дворак"
1413
1414#: ../rules/base.xml.in.h:331
1415msgid "German (Macintosh)"
1416msgstr "немска — за Макинтош"
1417
1418#: ../rules/base.xml.in.h:332
1419msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
1420msgstr "немска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
1421
1422#: ../rules/base.xml.in.h:333
1423msgid "German (Neo 2)"
1424msgstr "немска — Neo 2, добавени гръцки букви"
1425
1426#: ../rules/base.xml.in.h:334
1427msgid "German (Sun dead keys)"
1428msgstr "немска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1429
1430#: ../rules/base.xml.in.h:335
1431msgid "German (Switzerland)"
1432msgstr "немска — швейцарска"
1433
1434#: ../rules/base.xml.in.h:336
1435msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
1436msgstr "немска — швейцарска, за Макинтош"
1437
1438#: ../rules/base.xml.in.h:337
1439msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
1440msgstr "немска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1441
1442#: ../rules/base.xml.in.h:338
1443msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
1444msgstr "немска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1445
1446#: ../rules/base.xml.in.h:339
1447msgid "German (Switzerland, legacy)"
1448msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
1449
1450#: ../rules/base.xml.in.h:340
1451msgid "German (dead acute)"
1452msgstr "немска — с „мъртво“ ударение"
1453
1454#: ../rules/base.xml.in.h:341
1455msgid "German (dead grave acute)"
1456msgstr "немска — с „мъртво“ тежко ударение"
1457
1458#: ../rules/base.xml.in.h:342
1459msgid "German (eliminate dead keys)"
1460msgstr "немска — без „мъртви“ клавиши"
1461
1462#: ../rules/base.xml.in.h:343
1463msgid "Greek"
1464msgstr "гръцка"
1465
1466#: ../rules/base.xml.in.h:344
1467msgid "Greek (eliminate dead keys)"
1468msgstr "гръцка — без „мъртви“ клавиши"
1469
1470#: ../rules/base.xml.in.h:345
1471msgid "Greek (extended)"
1472msgstr "гръцка — разширена"
1473
1474#: ../rules/base.xml.in.h:346
1475msgid "Greek (polytonic)"
1476msgstr "гръцка — политонална"
1477
1478#: ../rules/base.xml.in.h:347
1479msgid "Greek (simple)"
1480msgstr "гръцка — опростена"
1481
1482#: ../rules/base.xml.in.h:348
1483msgid "Gujarati"
1484msgstr "гуджарати"
1485
1486#: ../rules/base.xml.in.h:349
1487msgid "Gyration"
1488msgstr "Gyration"
1489
1490#: ../rules/base.xml.in.h:350
1491msgid "HTC Dream"
1492msgstr "HTC Dream"
1493
1494#: ../rules/base.xml.in.h:351
1495msgid "Happy Hacking Keyboard"
1496msgstr "Happy Hacking Keyboard — за весело хакерстване"
1497
1498#: ../rules/base.xml.in.h:352
1499msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
1500msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac — за весело хакерстване"
1501
1502#: ../rules/base.xml.in.h:353
1503msgid "Hausa"
1504msgstr "хауска"
1505
1506#: ../rules/base.xml.in.h:354
1507msgid "Hebrew"
1508msgstr "иврит"
1509
1510#: ../rules/base.xml.in.h:355
1511msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
1512msgstr "иврит — библейска, Тиро"
1513
1514#: ../rules/base.xml.in.h:356
1515msgid "Hebrew (lyx)"
1516msgstr "иврит — LyX"
1517
1518#: ../rules/base.xml.in.h:357
1519msgid "Hebrew (phonetic)"
1520msgstr "иврит — фонетична"
1521
1522#: ../rules/base.xml.in.h:358
1523msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
1524msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard — за Интернет"
1525
1526#: ../rules/base.xml.in.h:359
1527msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
1528msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook — за мобилен компютър"
1529
1530#: ../rules/base.xml.in.h:360
1531msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1532msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1533
1534#: ../rules/base.xml.in.h:361
1535msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1536msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1537
1538#: ../rules/base.xml.in.h:362
1539msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1540msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1541
1542#: ../rules/base.xml.in.h:363
1543msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1544msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1545
1546#: ../rules/base.xml.in.h:364
1547msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1548msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1549
1550#: ../rules/base.xml.in.h:365
1551msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1552msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1553
1554#: ../rules/base.xml.in.h:366
1555msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1556msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1557
1558#: ../rules/base.xml.in.h:367
1559msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1560msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1561
1562#: ../rules/base.xml.in.h:368
1563msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
1564msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard — за мултимедия"
1565
1566#: ../rules/base.xml.in.h:369
1567msgid "Hewlett-Packard nx9020"
1568msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
1569
1570#: ../rules/base.xml.in.h:370
1571msgid "Hexadecimal"
1572msgstr "шестнадесетична"
1573
1574#: ../rules/base.xml.in.h:371
1575msgid "Hindi (Bolnagri)"
1576msgstr "хинди — Болнагри"
1577
1578#: ../rules/base.xml.in.h:372
1579msgid "Hindi (Wx)"
1580msgstr "хинди — Wx"
1581
1582#: ../rules/base.xml.in.h:373
1583msgid "Honeywell Euroboard"
1584msgstr "Honeywell Euroboard"
1585
1586#: ../rules/base.xml.in.h:374
1587msgid "Htc Dream phone"
1588msgstr "Телефон HTC Dream"
1589
1590#: ../rules/base.xml.in.h:375
1591msgid "Hungarian"
1592msgstr "унгарска"
1593
1594#: ../rules/base.xml.in.h:376
1595msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
1596msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1597
1598#: ../rules/base.xml.in.h:377
1599msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1600msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1601
1602#: ../rules/base.xml.in.h:378
1603msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
1604msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1605
1606#: ../rules/base.xml.in.h:379
1607msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1608msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1609
1610#: ../rules/base.xml.in.h:380
1611msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
1612msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1613
1614#: ../rules/base.xml.in.h:381
1615msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1616msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1617
1618#: ../rules/base.xml.in.h:382
1619msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
1620msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1621
1622#: ../rules/base.xml.in.h:383
1623msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1624msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1625
1626#: ../rules/base.xml.in.h:384
1627msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
1628msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1629
1630#: ../rules/base.xml.in.h:385
1631msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1632msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1633
1634#: ../rules/base.xml.in.h:386
1635msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
1636msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1637
1638#: ../rules/base.xml.in.h:387
1639msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1640msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1641
1642#: ../rules/base.xml.in.h:388
1643msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
1644msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1645
1646#: ../rules/base.xml.in.h:389
1647msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1648msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1649
1650#: ../rules/base.xml.in.h:390
1651msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
1652msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1653
1654#: ../rules/base.xml.in.h:391
1655msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1656msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1657
1658#: ../rules/base.xml.in.h:392
1659msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
1660msgstr "унгарска — без „мъртви“ клавиши"
1661
1662#: ../rules/base.xml.in.h:393
1663msgid "Hungarian (qwerty)"
1664msgstr "унгарска — qwerty"
1665
1666#: ../rules/base.xml.in.h:394
1667msgid "Hungarian (standard)"
1668msgstr "унгарска — стандартна"
1669
1670#: ../rules/base.xml.in.h:395
1671msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
1672msgstr "И двата Win-а са Hyper"
1673
1674#: ../rules/base.xml.in.h:396
1675msgid "IBM Rapid Access"
1676msgstr "IBM Rapid Access"
1677
1678#: ../rules/base.xml.in.h:397
1679msgid "IBM Rapid Access II"
1680msgstr "IBM Rapid Access II"
1681
1682#: ../rules/base.xml.in.h:398
1683msgid "IBM Space Saver"
1684msgstr "IBM Space Saver"
1685
1686#: ../rules/base.xml.in.h:399
1687msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1688msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1689
1690#: ../rules/base.xml.in.h:400
1691msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1692msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1693
1694#: ../rules/base.xml.in.h:401
1695msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1696msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1697
1698#: ../rules/base.xml.in.h:402
1699msgid "Icelandic"
1700msgstr "исландска"
1701
1702#: ../rules/base.xml.in.h:403
1703msgid "Icelandic (Dvorak)"
1704msgstr "исландска — Дворак"
1705
1706#: ../rules/base.xml.in.h:404
1707msgid "Icelandic (Macintosh)"
1708msgstr "исландска — за Макинтош"
1709
1710#: ../rules/base.xml.in.h:405
1711msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
1712msgstr "исландска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1713
1714#: ../rules/base.xml.in.h:406
1715msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
1716msgstr "исландска — без „мъртви“ клавиши"
1717
1718#: ../rules/base.xml.in.h:407
1719msgid "Igbo"
1720msgstr "игбо"
1721
1722#: ../rules/base.xml.in.h:408
1723msgid "Indian"
1724msgstr "индийска"
1725
1726#: ../rules/base.xml.in.h:409
1727msgid "Inuktitut"
1728msgstr "ескимоска"
1729
1730#: ../rules/base.xml.in.h:410
1731msgid "Iraqi"
1732msgstr "иракска"
1733
1734#: ../rules/base.xml.in.h:411
1735msgid "Irish"
1736msgstr "ирландска"
1737
1738#: ../rules/base.xml.in.h:412
1739msgid "Irish (UnicodeExpert)"
1740msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
1741
1742#: ../rules/base.xml.in.h:413
1743msgid "Italian"
1744msgstr "италианска"
1745
1746#: ../rules/base.xml.in.h:414
1747msgid "Italian (Macintosh)"
1748msgstr "италианска — за Макинтош"
1749
1750#: ../rules/base.xml.in.h:415
1751msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
1752msgstr "италианска — американска с италиански букви"
1753
1754#: ../rules/base.xml.in.h:416
1755msgid "Italian (eliminate dead keys)"
1756msgstr "италианска — без „мъртви“ клавиши"
1757
1758#: ../rules/base.xml.in.h:417
1759msgid "Japanese"
1760msgstr "японска"
1761
1762#: ../rules/base.xml.in.h:418
1763msgid "Japanese (Kana 86)"
1764msgstr "японска — кана 86"
1765
1766#: ../rules/base.xml.in.h:419
1767msgid "Japanese (Kana)"
1768msgstr "японска — кана"
1769
1770#: ../rules/base.xml.in.h:420
1771msgid "Japanese (Macintosh)"
1772msgstr "японска — за Макинтош"
1773
1774#: ../rules/base.xml.in.h:421
1775msgid "Japanese (OADG 109A)"
1776msgstr "японска — OADG 109A"
1777
1778#: ../rules/base.xml.in.h:422
1779msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
1780msgstr "японска — серии PC-98xx"
1781
1782#: ../rules/base.xml.in.h:423
1783msgid "Japanese keyboard options"
1784msgstr "Настройки за японска клавиатура"
1785
1786#: ../rules/base.xml.in.h:424
1787msgid "Kalmyk"
1788msgstr "калмикска"
1789
1790#: ../rules/base.xml.in.h:425
1791msgid "Kana Lock key is locking"
1792msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
1793
1794#: ../rules/base.xml.in.h:426
1795msgid "Kannada"
1796msgstr "канареска"
1797
1798#: ../rules/base.xml.in.h:427
1799msgid "Kashubian"
1800msgstr "кашубска"
1801
1802#: ../rules/base.xml.in.h:428
1803msgid "Kazakh"
1804msgstr "казахска"
1805
1806#: ../rules/base.xml.in.h:429
1807msgid "Kazakh (with Russian)"
1808msgstr "казахска с руски букви"
1809
1810#: ../rules/base.xml.in.h:430
1811msgid "Key sequence to kill the X server"
1812msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
1813
1814#: ../rules/base.xml.in.h:431
1815msgid "Key to choose 3rd level"
1816msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
1817
1818#: ../rules/base.xml.in.h:432
1819msgid "Key to choose 5th level"
1820msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
1821
1822#: ../rules/base.xml.in.h:433
1823msgid "Key(s) to change layout"
1824msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
1825
1826#: ../rules/base.xml.in.h:434
1827msgid "Keytronic FlexPro"
1828msgstr "Keytronic FlexPro"
1829
1830#: ../rules/base.xml.in.h:435
1831msgid "Khmer (Cambodia)"
1832msgstr "кхмерска — камбоджанска"
1833
1834#: ../rules/base.xml.in.h:436
1835msgid "Kikuyu"
1836msgstr "кикуйска"
1837
1838#: ../rules/base.xml.in.h:437
1839msgid "Kinesis"
1840msgstr "Кинезис"
1841
1842#: ../rules/base.xml.in.h:438
1843msgid "Komi"
1844msgstr "комска"
1845
1846#: ../rules/base.xml.in.h:439
1847msgid "Korean"
1848msgstr "корейска"
1849
1850#: ../rules/base.xml.in.h:440
1851msgid "Korean (101/104 key compatible)"
1852msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
1853
1854#: ../rules/base.xml.in.h:441
1855msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1856msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1857
1858#: ../rules/base.xml.in.h:442
1859msgid "Kurdish (Iran, F)"
1860msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1861
1862#: ../rules/base.xml.in.h:443
1863msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1864msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1865
1866#: ../rules/base.xml.in.h:444
1867msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1868msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1869
1870#: ../rules/base.xml.in.h:445
1871msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1872msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1873
1874#: ../rules/base.xml.in.h:446
1875msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1876msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1877
1878#: ../rules/base.xml.in.h:447
1879msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1880msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1881
1882#: ../rules/base.xml.in.h:448
1883msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1884msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1885
1886#: ../rules/base.xml.in.h:449
1887msgid "Kurdish (Syria, F)"
1888msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
1889
1890#: ../rules/base.xml.in.h:450
1891msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
1892msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1893
1894#: ../rules/base.xml.in.h:451
1895msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
1896msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1897
1898#: ../rules/base.xml.in.h:452
1899msgid "Kurdish (Turkey, F)"
1900msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
1901
1902#: ../rules/base.xml.in.h:453
1903msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
1904msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1905
1906#: ../rules/base.xml.in.h:454
1907msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
1908msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1909
1910#: ../rules/base.xml.in.h:455
1911msgid "Kyrgyz"
1912msgstr "киргистанска"
1913
1914#: ../rules/base.xml.in.h:456
1915msgid "Kyrgyz (phonetic)"
1916msgstr "киргистанска — фонетична"
1917
1918#: ../rules/base.xml.in.h:457
1919msgid "Lao"
1920msgstr "лаоска"
1921
1922#: ../rules/base.xml.in.h:458
1923msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
1924msgstr "лаоска — стандартна подредба по STEA"
1925
1926#: ../rules/base.xml.in.h:459
1927msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
1928msgstr ""
1929"Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard — за мобилен компютър, напр. Armada"
1930
1931#: ../rules/base.xml.in.h:460
1932msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
1933msgstr ""
1934"Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard — за мобилен компютър, напр. "
1935"Presario, и Интернет"
1936
1937#: ../rules/base.xml.in.h:461
1938msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
1939msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx — за мобилен компютър"
1940
1941#: ../rules/base.xml.in.h:462 ../rules/base.extras.xml.in.h:16
1942msgid "Latvian"
1943msgstr "латвийска"
1944
1945#: ../rules/base.xml.in.h:463
1946msgid "Latvian (F variant)"
1947msgstr "латвийска — с „F“"
1948
1949#: ../rules/base.xml.in.h:464
1950msgid "Latvian (adapted)"
1951msgstr "латвийска — адаптирана"
1952
1953#: ../rules/base.xml.in.h:465
1954msgid "Latvian (apostrophe variant)"
1955msgstr "латвийска — с „'“"
1956
1957#: ../rules/base.xml.in.h:466
1958msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
1959msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
1960
1961#: ../rules/base.xml.in.h:467
1962msgid "Latvian (modern)"
1963msgstr "латвийска — модерна"
1964
1965#: ../rules/base.xml.in.h:468
1966msgid "Latvian (tilde variant)"
1967msgstr "латвийска — с „~“"
1968
1969#: ../rules/base.xml.in.h:469
1970msgid "Left Alt"
1971msgstr "Левият Alt"
1972
1973#: ../rules/base.xml.in.h:470
1974msgid "Left Alt (while pressed)"
1975msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
1976
1977#: ../rules/base.xml.in.h:471
1978msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
1979msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
1980
1981#: ../rules/base.xml.in.h:472
1982msgid "Left Ctrl"
1983msgstr "Левият Ctrl"
1984
1985#: ../rules/base.xml.in.h:473
1986msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
1987msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
1988
1989#: ../rules/base.xml.in.h:474
1990msgid "Left Ctrl as Meta"
1991msgstr "Левият Ctrl е Meta"
1992
1993#: ../rules/base.xml.in.h:475
1994msgid "Left Ctrl+Left Shift"
1995msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
1996
1997#: ../rules/base.xml.in.h:476
1998msgid "Left Shift"
1999msgstr "Левият Shift"
2000
2001#: ../rules/base.xml.in.h:477
2002msgid "Left Win"
2003msgstr "Левият Win"
2004
2005#: ../rules/base.xml.in.h:478
2006msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
2007msgstr "Левият Win (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
2008
2009#: ../rules/base.xml.in.h:479
2010msgid "Left Win (while pressed)"
2011msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
2012
2013#: ../rules/base.xml.in.h:480
2014msgid ""
2015"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2016"level-chooser"
2017msgstr ""
2018"Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
2019
2020#: ../rules/base.xml.in.h:481
2021msgid ""
2022"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2023"level-chooser, one press releases the lock"
2024msgstr ""
2025"Левият Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
2026"и го отключва при единично натискане"
2027
2028#: ../rules/base.xml.in.h:482
2029msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
2030msgstr ""
2031"Левият Ctrl+левият Win (към първата подредба), десният Ctrl+Menu (към "
2032"последната)"
2033
2034#: ../rules/base.xml.in.h:483
2035msgid "Legacy"
2036msgstr "остаряла"
2037
2038#: ../rules/base.xml.in.h:484
2039msgid "Legacy Wang 724"
2040msgstr "Остаряла Wang 724"
2041
2042#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
2043#: ../rules/base.xml.in.h:486
2044msgid "Legacy key with comma"
2045msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
2046
2047#: ../rules/base.xml.in.h:487
2048msgid "Legacy key with dot"
2049msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
2050
2051#: ../rules/base.xml.in.h:488 ../rules/base.extras.xml.in.h:25
2052msgid "Lithuanian"
2053msgstr "литовска"
2054
2055#: ../rules/base.xml.in.h:489
2056msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2057msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2058
2059#: ../rules/base.xml.in.h:490
2060msgid "Lithuanian (LEKP)"
2061msgstr "литовска — LEKP"
2062
2063#: ../rules/base.xml.in.h:491
2064msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2065msgstr "литовска — LEKPa"
2066
2067#: ../rules/base.xml.in.h:492
2068msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
2069msgstr "литовска — американска с литовски букви"
2070
2071#: ../rules/base.xml.in.h:493
2072msgid "Lithuanian (standard)"
2073msgstr "литовска — стандартна"
2074
2075#: ../rules/base.xml.in.h:494
2076msgid "Logitech Access Keyboard"
2077msgstr "Logitech Access Keyboard"
2078
2079#: ../rules/base.xml.in.h:495
2080msgid "Logitech Cordless Desktop"
2081msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
2082
2083#: ../rules/base.xml.in.h:496
2084msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
2085msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативен вариант"
2086
2087#: ../rules/base.xml.in.h:497
2088msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
2089msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
2090
2091#: ../rules/base.xml.in.h:498
2092msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
2093msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
2094
2095#: ../rules/base.xml.in.h:499
2096msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
2097msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
2098
2099#: ../rules/base.xml.in.h:500
2100msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
2101msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
2102
2103#: ../rules/base.xml.in.h:501
2104msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
2105msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативен вариант 2"
2106
2107#: ../rules/base.xml.in.h:502
2108msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
2109msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
2110
2111#: ../rules/base.xml.in.h:503
2112msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
2113msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
2114
2115#: ../rules/base.xml.in.h:504
2116msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
2117msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
2118
2119#: ../rules/base.xml.in.h:505
2120msgid "Logitech Generic Keyboard"
2121msgstr "Logitech Generic Keyboard — стандартна"
2122
2123#: ../rules/base.xml.in.h:506
2124msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
2125msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard — за Интернет"
2126
2127#: ../rules/base.xml.in.h:507
2128msgid "Logitech Internet Keyboard"
2129msgstr "Logitech Internet Keyboard — за Интернет"
2130
2131#: ../rules/base.xml.in.h:508
2132msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
2133msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard — за Интернет"
2134
2135#: ../rules/base.xml.in.h:509
2136msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
2137msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
2138
2139#: ../rules/base.xml.in.h:510
2140msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
2141msgstr ""
2142"Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard — безжична, за мултимедия"
2143
2144#: ../rules/base.xml.in.h:511
2145msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
2146msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
2147
2148#: ../rules/base.xml.in.h:512
2149msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2150msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2151
2152#: ../rules/base.xml.in.h:513
2153msgid "Logitech diNovo Keyboard"
2154msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
2155
2156#: ../rules/base.xml.in.h:514
2157msgid "Logitech iTouch"
2158msgstr "Logitech iTouch"
2159
2160#: ../rules/base.xml.in.h:515
2161msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
2162msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard — model Y-RB6, безжична"
2163
2164#: ../rules/base.xml.in.h:516
2165msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
2166msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — за Интернет"
2167
2168#: ../rules/base.xml.in.h:517
2169msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
2170msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — USB, за Интернет"
2171
2172#: ../rules/base.xml.in.h:518
2173msgid "Lower Sorbian"
2174msgstr "долно сорбска"
2175
2176#: ../rules/base.xml.in.h:519
2177msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
2178msgstr "долно сорбска — qwertz"
2179
2180#: ../rules/base.xml.in.h:520
2181msgid "MacBook/MacBook Pro"
2182msgstr "MacBook/MacBook Pro"
2183
2184#: ../rules/base.xml.in.h:521
2185msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
2186msgstr "MacBook/MacBook Pro — международна"
2187
2188#: ../rules/base.xml.in.h:522
2189msgid "Macedonian"
2190msgstr "македонска"
2191
2192#: ../rules/base.xml.in.h:523
2193msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
2194msgstr "македонска — без „мъртви“ клавиши"
2195
2196#: ../rules/base.xml.in.h:524
2197msgid "Macintosh"
2198msgstr "Macintosh"
2199
2200#: ../rules/base.xml.in.h:525
2201msgid "Macintosh Old"
2202msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
2203
2204#: ../rules/base.xml.in.h:526
2205msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
2206msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
2207
2208#: ../rules/base.xml.in.h:527
2209msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
2210msgstr ""
2211"Caps Lock е допълнителен Control, запазване на клавишния символ Caps_Lock"
2212
2213#: ../rules/base.xml.in.h:528
2214msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
2215msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
2216
2217#: ../rules/base.xml.in.h:529
2218msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
2219msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
2220
2221#: ../rules/base.xml.in.h:530
2222msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
2223msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
2224
2225#: ../rules/base.xml.in.h:531
2226msgid "Make Caps Lock an additional Super"
2227msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
2228
2229#: ../rules/base.xml.in.h:532
2230msgid "Malayalam"
2231msgstr "малаяламска"
2232
2233#: ../rules/base.xml.in.h:533
2234msgid "Malayalam (Lalitha)"
2235msgstr "малаяламска — лалита"
2236
2237#: ../rules/base.xml.in.h:534
2238msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
2239msgstr "малаяламска — разширена индийска с „₨“"
2240
2241#: ../rules/base.xml.in.h:535
2242msgid "Maltese"
2243msgstr "малтийска"
2244
2245#: ../rules/base.xml.in.h:536
2246msgid "Maltese (with US layout)"
2247msgstr "малтийска — американска подредба"
2248
2249#: ../rules/base.xml.in.h:537
2250msgid "Maori"
2251msgstr "маорска"
2252
2253#: ../rules/base.xml.in.h:538
2254msgid "Mari"
2255msgstr "марийска"
2256
2257#: ../rules/base.xml.in.h:539
2258msgid "Memorex MX1998"
2259msgstr "Memorex MX1998"
2260
2261#: ../rules/base.xml.in.h:540
2262msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
2263msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard — за лесен достъп"
2264
2265#: ../rules/base.xml.in.h:541
2266msgid "Memorex MX2750"
2267msgstr "Memorex MX2750"
2268
2269#: ../rules/base.xml.in.h:542
2270msgid "Menu"
2271msgstr "Menu"
2272
2273#: ../rules/base.xml.in.h:543
2274msgid "Menu as Right Ctrl"
2275msgstr "Menu е десният Ctrl"
2276
2277#: ../rules/base.xml.in.h:544
2278msgid "Meta is mapped to Left Win"
2279msgstr "Левият Win е Meta"
2280
2281#: ../rules/base.xml.in.h:545
2282msgid "Meta is mapped to Win keys"
2283msgstr "И двата Win-а са Meta"
2284
2285#: ../rules/base.xml.in.h:546
2286msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2287msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2288
2289#: ../rules/base.xml.in.h:547
2290msgid "Microsoft Internet Keyboard"
2291msgstr "Microsoft Internet Keyboard — за Интернет"
2292
2293#: ../rules/base.xml.in.h:548
2294msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
2295msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish — за Интернет, шведска"
2296
2297#: ../rules/base.xml.in.h:549
2298msgid "Microsoft Natural"
2299msgstr "Microsoft Natural"
2300
2301#: ../rules/base.xml.in.h:550
2302msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2303msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2304
2305#: ../rules/base.xml.in.h:551
2306msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2307msgstr ""
2308"Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
2309
2310#: ../rules/base.xml.in.h:552
2311msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2312msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2313
2314#: ../rules/base.xml.in.h:553
2315msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2316msgstr ""
2317"Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro — за "
2318"Интернет"
2319
2320#: ../rules/base.xml.in.h:554
2321msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
2322msgstr ""
2323"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000 — безжична, ергономична"
2324
2325#: ../rules/base.xml.in.h:555
2326msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
2327msgstr ""
2328"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 — безжична, ергономична"
2329
2330#: ../rules/base.xml.in.h:556
2331msgid "Microsoft Office Keyboard"
2332msgstr "Microsoft Office Keyboard — за офиса"
2333
2334#: ../rules/base.xml.in.h:557
2335msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
2336msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A — безжична, за мултимедия"
2337
2338#: ../rules/base.xml.in.h:558
2339msgid "Miscellaneous compatibility options"
2340msgstr "Разни настройки за съвместимост"
2341
2342#: ../rules/base.xml.in.h:559
2343msgid "Mongolian"
2344msgstr "монголска"
2345
2346#: ../rules/base.xml.in.h:560
2347msgid "Montenegrin"
2348msgstr "черногорска"
2349
2350#: ../rules/base.xml.in.h:561
2351msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
2352msgstr "черногорска — кирилица с „«»“"
2353
2354#: ../rules/base.xml.in.h:562
2355msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2356msgstr "черногорска — кирилица"
2357
2358#: ../rules/base.xml.in.h:563
2359msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
2360msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2361
2362#: ../rules/base.xml.in.h:564
2363msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
2364msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
2365
2366#: ../rules/base.xml.in.h:565
2367msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
2368msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
2369
2370#: ../rules/base.xml.in.h:566
2371msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
2372msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2373
2374#: ../rules/base.xml.in.h:567
2375msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
2376msgstr "черногорска — латиница с „«»“"
2377
2378#: ../rules/base.xml.in.h:568
2379msgid "NICOLA-F style Backspace"
2380msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
2381
2382#: ../rules/base.xml.in.h:569
2383msgid "Nepali"
2384msgstr "непалска"
2385
2386#: ../rules/base.xml.in.h:570
2387msgid "Non-breakable space character at fourth level"
2388msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
2389
2390#: ../rules/base.xml.in.h:571
2391msgid ""
2392"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
2393"character at sixth level"
2394msgstr ""
2395"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
2396"шесто ниво"
2397
2398#: ../rules/base.xml.in.h:572
2399msgid ""
2400"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
2401"character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
2402msgstr ""
2403"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
2404"шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
2405
2406#: ../rules/base.xml.in.h:573
2407msgid "Non-breakable space character at second level"
2408msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
2409
2410#: ../rules/base.xml.in.h:574
2411msgid "Non-breakable space character at third level"
2412msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
2413
2414#: ../rules/base.xml.in.h:575
2415msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
2416msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
2417
2418#: ../rules/base.xml.in.h:576
2419msgid ""
2420"Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space "
2421"character at fourth level"
2422msgstr ""
2423"Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на "
2424"четвърто ниво"
2425
2426#: ../rules/base.xml.in.h:577
2427msgid "Northern Saami (Finland)"
2428msgstr "северносамска — финландска"
2429
2430#: ../rules/base.xml.in.h:578
2431msgid "Northern Saami (Norway)"
2432msgstr "северносамска — норвежка"
2433
2434#: ../rules/base.xml.in.h:579
2435msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
2436msgstr "северносамска — норвежка, без „мъртви“ клавиши"
2437
2438#: ../rules/base.xml.in.h:580
2439msgid "Northern Saami (Sweden)"
2440msgstr "северносамска — шведска"
2441
2442#: ../rules/base.xml.in.h:581
2443msgid "Northgate OmniKey 101"
2444msgstr "Northgate OmniKey 101"
2445
2446#: ../rules/base.xml.in.h:582
2447msgid "Norwegian"
2448msgstr "норвежка"
2449
2450#: ../rules/base.xml.in.h:583
2451msgid "Norwegian (Dvorak)"
2452msgstr "норвежка — Дворак"
2453
2454#: ../rules/base.xml.in.h:584
2455msgid "Norwegian (Macintosh)"
2456msgstr "норвежка — за Макинтош"
2457
2458#: ../rules/base.xml.in.h:585
2459msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
2460msgstr "норвежка — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2461
2462#: ../rules/base.xml.in.h:586
2463msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
2464msgstr "норвежка — без „мъртви“ клавиши"
2465
2466#: ../rules/base.xml.in.h:587
2467msgid "Num Lock"
2468msgstr "Num Lock"
2469
2470#: ../rules/base.xml.in.h:588
2471msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
2472msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
2473
2474#: ../rules/base.xml.in.h:589
2475msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
2476msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош"
2477
2478#: ../rules/base.xml.in.h:590
2479msgid "Numeric keypad layout selection"
2480msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
2481
2482#: ../rules/base.xml.in.h:591
2483msgid "OLPC"
2484msgstr "OLPC"
2485
2486#: ../rules/base.xml.in.h:592
2487msgid "Occitan"
2488msgstr "провансалска"
2489
2490#: ../rules/base.xml.in.h:593
2491msgid "Ogham"
2492msgstr "огамска"
2493
2494#: ../rules/base.xml.in.h:594
2495msgid "Ogham (IS434)"
2496msgstr "огамска — IS434"
2497
2498#: ../rules/base.xml.in.h:595
2499msgid "Oriya"
2500msgstr "орийска"
2501
2502#: ../rules/base.xml.in.h:596
2503msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
2504msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard — за Интернет"
2505
2506#: ../rules/base.xml.in.h:597
2507msgid "Ossetian (Georgia)"
2508msgstr "осетинска — грузинска"
2509
2510#: ../rules/base.xml.in.h:598
2511msgid "Ossetian (WinKeys)"
2512msgstr "осетинска — с клавиши на Windows"
2513
2514#: ../rules/base.xml.in.h:599
2515msgid "Ossetian (legacy)"
2516msgstr "осетинска — остаряла"
2517
2518#: ../rules/base.xml.in.h:600
2519msgid "PC-98xx Series"
2520msgstr "Серии PC-98xx"
2521
2522#: ../rules/base.xml.in.h:601
2523msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
2524msgstr "панонска русинска — еднозвучна"
2525
2526#: ../rules/base.xml.in.h:602
2527msgid "Pashto"
2528msgstr "пащунска"
2529
2530#: ../rules/base.xml.in.h:603
2531msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
2532msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
2533
2534#: ../rules/base.xml.in.h:604
2535msgid "Pause"
2536msgstr "Pause"
2537
2538#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:27
2539msgid "Persian"
2540msgstr "персийска"
2541
2542#: ../rules/base.xml.in.h:606
2543msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
2544msgstr "персийска — афганистанска, дарийски OLPC"
2545
2546#: ../rules/base.xml.in.h:607
2547msgid "Persian (with Persian Keypad)"
2548msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
2549
2550#: ../rules/base.xml.in.h:608 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
2551msgid "Polish"
2552msgstr "палска"
2553
2554#: ../rules/base.xml.in.h:609
2555msgid "Polish (Dvorak)"
2556msgstr "полска — Дворак"
2557
2558#: ../rules/base.xml.in.h:610
2559msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
2560msgstr "полска — Дворак, «„”» при «1»"
2561
2562#: ../rules/base.xml.in.h:611
2563msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
2564msgstr "полска — Дворак, «„”» при «'\"»"
2565
2566#: ../rules/base.xml.in.h:612
2567msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2568msgstr "полска — Дворак за програмисти"
2569
2570#: ../rules/base.xml.in.h:613
2571msgid "Polish (qwertz)"
2572msgstr "полска — qwertz"
2573
2574#: ../rules/base.xml.in.h:614
2575msgid "Portuguese"
2576msgstr "португалска"
2577
2578#: ../rules/base.xml.in.h:615
2579msgid "Portuguese (Brazil)"
2580msgstr "португалска — бразилска"
2581
2582#: ../rules/base.xml.in.h:616
2583msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
2584msgstr "португалска — бразилска, Дворак"
2585
2586#: ../rules/base.xml.in.h:617
2587msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
2588msgstr "португалска — бразилска, без „мъртви“ клавиши"
2589
2590#: ../rules/base.xml.in.h:618
2591msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
2592msgstr "португалска — бразилска, нативна за есперанто"
2593
2594#: ../rules/base.xml.in.h:619
2595msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
2596msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
2597
2598#: ../rules/base.xml.in.h:620
2599msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
2600msgstr "португалска — бразилска, нативна"
2601
2602#: ../rules/base.xml.in.h:621
2603msgid "Portuguese (Macintosh)"
2604msgstr "португалска — за Макинтош"
2605
2606#: ../rules/base.xml.in.h:622
2607msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
2608msgstr "португалска — за Макинтош, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2609
2610#: ../rules/base.xml.in.h:623
2611msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
2612msgstr "португалска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2613
2614#: ../rules/base.xml.in.h:624
2615msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
2616msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2617
2618#: ../rules/base.xml.in.h:625
2619msgid "Portuguese (Nativo)"
2620msgstr "португалска — нативна"
2621
2622#: ../rules/base.xml.in.h:626
2623msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
2624msgstr "португалска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
2625
2626#: ../rules/base.xml.in.h:627
2627msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
2628msgstr "португалска — без „мъртви“ клавиши"
2629
2630#: ../rules/base.xml.in.h:628
2631msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
2632msgstr "Propeller Voyager — KTEZ-1000"
2633
2634#: ../rules/base.xml.in.h:629
2635msgid "PrtSc"
2636msgstr "PrtSc"
2637
2638#: ../rules/base.xml.in.h:630
2639msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
2640msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
2641
2642#: ../rules/base.xml.in.h:631
2643msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
2644msgstr "панджаби — гурмуки"
2645
2646#: ../rules/base.xml.in.h:632
2647msgid "QTronix Scorpius 98N+"
2648msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
2649
2650#: ../rules/base.xml.in.h:633
2651msgid "Right Alt"
2652msgstr "Десният Alt"
2653
2654#: ../rules/base.xml.in.h:634
2655msgid "Right Alt (while pressed)"
2656msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
2657
2658#: ../rules/base.xml.in.h:635
2659msgid "Right Alt as Right Ctrl"
2660msgstr "Десният Alt е десен Ctrl"
2661
2662#: ../rules/base.xml.in.h:636
2663msgid ""
2664"Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together "
2665"with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
2666msgstr ""
2667"Десният Alt избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
2668"ниво и го отключва при единично натискане"
2669
2670#: ../rules/base.xml.in.h:637
2671msgid ""
2672"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2673"level-chooser"
2674msgstr ""
2675"Десният Alt избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
2676"ниво"
2677
2678#: ../rules/base.xml.in.h:638
2679msgid ""
2680"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2681"level-chooser, one press releases the lock"
2682msgstr ""
2683"Десният Alt избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
2684"ниво и го отключва при единично натискане"
2685
2686#: ../rules/base.xml.in.h:639
2687msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
2688msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
2689
2690#: ../rules/base.xml.in.h:640
2691msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
2692msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
2693
2694#: ../rules/base.xml.in.h:641
2695msgid "Right Ctrl"
2696msgstr "Десният Ctrl"
2697
2698#: ../rules/base.xml.in.h:642
2699msgid "Right Ctrl (while pressed)"
2700msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
2701
2702#: ../rules/base.xml.in.h:643
2703msgid "Right Ctrl as Right Alt"
2704msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
2705
2706#: ../rules/base.xml.in.h:644
2707msgid "Right Ctrl+Right Shift"
2708msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
2709
2710#: ../rules/base.xml.in.h:645
2711msgid "Right Shift"
2712msgstr "Десният Shift"
2713
2714#: ../rules/base.xml.in.h:646
2715msgid "Right Win"
2716msgstr "Десният Win"
2717
2718#: ../rules/base.xml.in.h:647
2719msgid "Right Win (while pressed)"
2720msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
2721
2722#: ../rules/base.xml.in.h:648
2723msgid ""
2724"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2725"level-chooser"
2726msgstr ""
2727"Десният Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
2728"ниво"
2729
2730#: ../rules/base.xml.in.h:649
2731msgid ""
2732"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2733"level-chooser, one press releases the lock"
2734msgstr ""
2735"Десният Win избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето "
2736"ниво и го отключва при единично натискане"
2737
2738#: ../rules/base.xml.in.h:650 ../rules/base.extras.xml.in.h:30
2739msgid "Romanian"
2740msgstr "румънска"
2741
2742#: ../rules/base.xml.in.h:651
2743msgid "Romanian (Germany)"
2744msgstr "румънска — немска"
2745
2746#: ../rules/base.xml.in.h:652
2747msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
2748msgstr "немска — немска, без „мъртви“ клавиши"
2749
2750#: ../rules/base.xml.in.h:653
2751msgid "Romanian (WinKeys)"
2752msgstr "румънска — с клавиши на Windows"
2753
2754#: ../rules/base.xml.in.h:654
2755msgid "Romanian (cedilla)"
2756msgstr "румънска — букви с „¸“"
2757
2758#: ../rules/base.xml.in.h:655
2759msgid "Romanian (standard cedilla)"
2760msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
2761
2762#: ../rules/base.xml.in.h:656
2763msgid "Romanian (standard)"
2764msgstr "румънска — стандартна"
2765
2766#: ../rules/base.xml.in.h:657
2767msgid "Rupee on 4"
2768msgstr "„₨“ при „4“"
2769
2770#: ../rules/base.xml.in.h:658 ../rules/base.extras.xml.in.h:32
2771msgid "Russian"
2772msgstr "руска"
2773
2774#: ../rules/base.xml.in.h:659
2775msgid "Russian (DOS)"
2776msgstr "руска — DOS"
2777
2778#: ../rules/base.xml.in.h:660
2779msgid "Russian (Georgia)"
2780msgstr "руска — грузинска"
2781
2782#: ../rules/base.xml.in.h:661
2783msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2784msgstr "руска — германска, фонетична"
2785
2786#: ../rules/base.xml.in.h:662
2787msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2788msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2789
2790#: ../rules/base.xml.in.h:663
2791msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2792msgstr "руска — полска, фонетична, Дворак"
2793
2794#: ../rules/base.xml.in.h:664
2795msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
2796msgstr "руска — шведска, фонетична"
2797
2798#: ../rules/base.xml.in.h:665
2799msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
2800msgstr "руска — шведска, фонетична, без „мъртви“ клавиши"
2801
2802#: ../rules/base.xml.in.h:666
2803msgid "Russian (US, phonetic)"
2804msgstr "руска — американска, фонетична"
2805
2806#: ../rules/base.xml.in.h:667
2807msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
2808msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
2809
2810#: ../rules/base.xml.in.h:668
2811msgid "Russian (legacy)"
2812msgstr "руска — остаряла"
2813
2814#: ../rules/base.xml.in.h:669
2815msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
2816msgstr "руска — фонетична, с клавиши на Windows"
2817
2818#: ../rules/base.xml.in.h:670
2819msgid "Russian (phonetic)"
2820msgstr "руска — фонетична"
2821
2822#: ../rules/base.xml.in.h:671
2823msgid "Russian (typewriter)"
2824msgstr "руска — за пишеща машина"
2825
2826#: ../rules/base.xml.in.h:672
2827msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2828msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2829
2830#: ../rules/base.xml.in.h:673
2831msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
2832msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard — безжична, за мултимедия"
2833
2834#: ../rules/base.xml.in.h:674
2835msgid "SK-1300"
2836msgstr "SK-1300"
2837
2838#: ../rules/base.xml.in.h:675
2839msgid "SK-2500"
2840msgstr "SK-2500"
2841
2842#: ../rules/base.xml.in.h:676
2843msgid "SK-6200"
2844msgstr "SK-6200"
2845
2846#: ../rules/base.xml.in.h:677
2847msgid "SK-7100"
2848msgstr "SK-7100"
2849
2850#: ../rules/base.xml.in.h:678
2851msgid "SVEN Ergonomic 2500"
2852msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
2853
2854#: ../rules/base.xml.in.h:679
2855msgid "SVEN Slim 303"
2856msgstr "SVEN Slim 303"
2857
2858#: ../rules/base.xml.in.h:680
2859msgid "Saisiyat (Taiwan)"
2860msgstr "сайсиятска — тайванска"
2861
2862#: ../rules/base.xml.in.h:681
2863msgid "Samsung SDM 4500P"
2864msgstr "Samsung SDM 4500P"
2865
2866#: ../rules/base.xml.in.h:682
2867msgid "Samsung SDM 4510P"
2868msgstr "Samsung SDM 4510P"
2869
2870#: ../rules/base.xml.in.h:683
2871msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
2872msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
2873
2874#: ../rules/base.xml.in.h:684
2875msgid "Scroll Lock"
2876msgstr "Scroll Lock"
2877
2878#: ../rules/base.xml.in.h:685
2879msgid "Semi-colon on third level"
2880msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
2881
2882#: ../rules/base.xml.in.h:686 ../rules/base.extras.xml.in.h:35
2883msgid "Serbian"
2884msgstr "сръбска"
2885
2886#: ../rules/base.xml.in.h:687
2887msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
2888msgstr "сръбска — латиница за Уникод, qwerty"
2889
2890#: ../rules/base.xml.in.h:688
2891msgid "Serbian (Latin Unicode)"
2892msgstr "сръбска — латиница за Уникод"
2893
2894#: ../rules/base.xml.in.h:689
2895msgid "Serbian (Latin qwerty)"
2896msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2897
2898#: ../rules/base.xml.in.h:690
2899msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
2900msgstr "сръбска — латиница с „«»“"
2901
2902#: ../rules/base.xml.in.h:691
2903msgid "Serbian (Latin)"
2904msgstr "сръбска — латиница"
2905
2906#: ../rules/base.xml.in.h:692
2907msgid "Serbian (Russia)"
2908msgstr "сръбска — руска"
2909
2910#: ../rules/base.xml.in.h:693
2911msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
2912msgstr "сръбска — разменени „З“ и „Ж“"
2913
2914#: ../rules/base.xml.in.h:694
2915msgid "Serbian (with guillemets)"
2916msgstr "сръбска — с „«»“"
2917
2918#: ../rules/base.xml.in.h:695
2919msgid "Serbo-Croatian (US)"
2920msgstr "сърбохърватска — американска"
2921
2922#: ../rules/base.xml.in.h:696
2923msgid "Shift cancels Caps Lock"
2924msgstr "Shift отменя Caps Lock"
2925
2926#: ../rules/base.xml.in.h:697
2927msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
2928msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
2929
2930#: ../rules/base.xml.in.h:698
2931msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
2932msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
2933
2934#: ../rules/base.xml.in.h:699
2935msgid "Shift+Caps Lock"
2936msgstr "Shift+Caps Lock"
2937
2938#: ../rules/base.xml.in.h:700
2939msgid "Sindhi"
2940msgstr "синдхи"
2941
2942#: ../rules/base.xml.in.h:701
2943msgid "Sinhala (phonetic)"
2944msgstr "синхала — фонетична"
2945
2946#: ../rules/base.xml.in.h:702
2947msgid "Slovak"
2948msgstr "словашка"
2949
2950#: ../rules/base.xml.in.h:703
2951msgid "Slovak (extended Backslash)"
2952msgstr "словашка — с „\\“"
2953
2954#: ../rules/base.xml.in.h:704
2955msgid "Slovak (qwerty)"
2956msgstr "словашка — qwerty"
2957
2958#: ../rules/base.xml.in.h:705
2959msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
2960msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2961
2962#: ../rules/base.xml.in.h:706
2963msgid "Slovenian"
2964msgstr "словенска"
2965
2966#: ../rules/base.xml.in.h:707
2967msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
2968msgstr "словенска — американска със словенски букви"
2969
2970#: ../rules/base.xml.in.h:708
2971msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
2972msgstr "словенска — с „«»“"
2973
2974#: ../rules/base.xml.in.h:709
2975msgid "Spanish"
2976msgstr "испанска"
2977
2978#: ../rules/base.xml.in.h:710
2979msgid "Spanish (Dvorak)"
2980msgstr "испанска — Дворак"
2981
2982#: ../rules/base.xml.in.h:711
2983msgid "Spanish (Latin American)"
2984msgstr "испанска — латиноамериканска"
2985
2986#: ../rules/base.xml.in.h:712
2987msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
2988msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2989
2990#: ../rules/base.xml.in.h:713
2991msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
2992msgstr "испанска — латиноамериканска, без „мъртви“ клавиши"
2993
2994#: ../rules/base.xml.in.h:714
2995msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
2996msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2997
2998#: ../rules/base.xml.in.h:715
2999msgid "Spanish (Macintosh)"
3000msgstr "испанска — за Макинтош"
3001
3002#: ../rules/base.xml.in.h:716
3003msgid "Spanish (Sun dead keys)"
3004msgstr "испанска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
3005
3006#: ../rules/base.xml.in.h:717
3007msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
3008msgstr "испанска — без „мъртви“ клавиши"
3009
3010#: ../rules/base.xml.in.h:718
3011msgid "Spanish (include dead tilde)"
3012msgstr "испанска — с „мъртва“ тилда"
3013
3014#: ../rules/base.xml.in.h:719
3015msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
3016msgstr ""
3017"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
3018
3019#: ../rules/base.xml.in.h:720
3020msgid "Sun Type 5/6"
3021msgstr "На Sun, вид 5/6"
3022
3023#: ../rules/base.xml.in.h:721
3024msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
3025msgstr "Super Power Multimedia Keyboard — за мултимедия"
3026
3027#: ../rules/base.xml.in.h:722
3028msgid "Swahili (Kenya)"
3029msgstr "суахили — кенийска"
3030
3031#: ../rules/base.xml.in.h:723
3032msgid "Swahili (Tanzania)"
3033msgstr "суахили — танзанийска"
3034
3035#: ../rules/base.xml.in.h:724
3036msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3037msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3038
3039#: ../rules/base.xml.in.h:725
3040msgid "Swap ESC and Caps Lock"
3041msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
3042
3043#: ../rules/base.xml.in.h:726
3044msgid "Swedish"
3045msgstr "шведска"
3046
3047#: ../rules/base.xml.in.h:727
3048msgid "Swedish (Dvorak)"
3049msgstr "шведска — Дворак"
3050
3051#: ../rules/base.xml.in.h:728
3052msgid "Swedish (Macintosh)"
3053msgstr "шведска — за Макинтош"
3054
3055#: ../rules/base.xml.in.h:729
3056msgid "Swedish (Svdvorak)"
3057msgstr "шведска — шведски Дворак"
3058
3059#: ../rules/base.xml.in.h:730
3060msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
3061msgstr "шведска — без „мъртви“ клавиши"
3062
3063#: ../rules/base.xml.in.h:731
3064msgid "Swedish Sign Language"
3065msgstr "шведска — жестомимична"
3066
3067#: ../rules/base.xml.in.h:732
3068msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
3069msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
3070
3071#: ../rules/base.xml.in.h:733
3072msgid "Syriac"
3073msgstr "сириакска"
3074
3075#: ../rules/base.xml.in.h:734
3076msgid "Syriac (phonetic)"
3077msgstr "сириакска — фонетична"
3078
3079#: ../rules/base.xml.in.h:735
3080msgid "Taiwanese"
3081msgstr "тайванска"
3082
3083#: ../rules/base.xml.in.h:736
3084msgid "Taiwanese (indigenous)"
3085msgstr "тайванска — туземна"
3086
3087#: ../rules/base.xml.in.h:737
3088msgid "Tajik"
3089msgstr "таджикска"
3090
3091#: ../rules/base.xml.in.h:738
3092msgid "Tajik (legacy)"
3093msgstr "таджикска — остаряла"
3094
3095#: ../rules/base.xml.in.h:739
3096msgid "Tamil"
3097msgstr "тамилска"
3098
3099#: ../rules/base.xml.in.h:740
3100msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
3101msgstr "тамилска — шриланкска, за пишеща машина, кодиране TAB"
3102
3103#: ../rules/base.xml.in.h:741
3104msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
3105msgstr "тамилска — шриланкска, Уникод"
3106
3107#: ../rules/base.xml.in.h:742
3108msgid "Tamil (TAB typewriter)"
3109msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TAB"
3110
3111#: ../rules/base.xml.in.h:743
3112msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
3113msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TSCII"
3114
3115#: ../rules/base.xml.in.h:744
3116msgid "Tamil (Unicode)"
3117msgstr "тамилска — Уникод"
3118
3119#: ../rules/base.xml.in.h:745
3120msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
3121msgstr "тамилска — с таймилски цифри"
3122
3123#: ../rules/base.xml.in.h:746
3124msgid "Targa Visionary 811"
3125msgstr "Targa Visionary 811"
3126
3127#: ../rules/base.xml.in.h:747
3128msgid "Tatar"
3129msgstr "татарска"
3130
3131#: ../rules/base.xml.in.h:748
3132msgid "Telugu"
3133msgstr "телугу"
3134
3135#: ../rules/base.xml.in.h:749
3136msgid "Thai"
3137msgstr "тайландска"
3138
3139#: ../rules/base.xml.in.h:750
3140msgid "Thai (Pattachote)"
3141msgstr "тайландска — патачотска"
3142
3143#: ../rules/base.xml.in.h:751
3144msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3145msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3146
3147#: ../rules/base.xml.in.h:752
3148msgid "Tibetan"
3149msgstr "тибетска"
3150
3151#: ../rules/base.xml.in.h:753
3152msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
3153msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
3154
3155#: ../rules/base.xml.in.h:754
3156msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
3157msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
3158
3159#: ../rules/base.xml.in.h:755
3160msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
3161msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
3162
3163#: ../rules/base.xml.in.h:756
3164msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
3165msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+Num Lock"
3166
3167#: ../rules/base.xml.in.h:757
3168msgid "Toshiba Satellite S3000"
3169msgstr "Toshiba Satellite S3000"
3170
3171#: ../rules/base.xml.in.h:758
3172msgid "Trust Direct Access Keyboard"
3173msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
3174
3175#: ../rules/base.xml.in.h:759
3176msgid "Trust Slimline"
3177msgstr "Trust Slimline"
3178
3179#: ../rules/base.xml.in.h:760
3180msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
3181msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic — безжична"
3182
3183#: ../rules/base.xml.in.h:761
3184msgid "Tswana"
3185msgstr "тсуанска"
3186
3187#: ../rules/base.xml.in.h:762
3188msgid "Turkish"
3189msgstr "турска"
3190
3191#: ../rules/base.xml.in.h:763
3192msgid "Turkish (Alt-Q)"
3193msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3194
3195#: ../rules/base.xml.in.h:764
3196msgid "Turkish (F)"
3197msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3198
3199#: ../rules/base.xml.in.h:765
3200msgid "Turkish (Sun dead keys)"
3201msgstr "турска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
3202
3203#: ../rules/base.xml.in.h:766
3204msgid "Turkish (international with dead keys)"
3205msgstr "турска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3206
3207#: ../rules/base.xml.in.h:767
3208msgid "Turkmen"
3209msgstr "тюркменска"
3210
3211#: ../rules/base.xml.in.h:768
3212msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3213msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3214
3215#: ../rules/base.xml.in.h:769
3216msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3217msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3218
3219#: ../rules/base.xml.in.h:770
3220msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3221msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3222
3223#: ../rules/base.xml.in.h:771
3224msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3225msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3226
3227#: ../rules/base.xml.in.h:772
3228msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
3229msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
3230
3231#: ../rules/base.xml.in.h:773
3232msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
3233msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
3234
3235#: ../rules/base.xml.in.h:774
3236msgid "Udmurt"
3237msgstr "удмуртска"
3238
3239#: ../rules/base.xml.in.h:775
3240msgid "Ukrainian"
3241msgstr "украинска"
3242
3243#: ../rules/base.xml.in.h:776
3244msgid "Ukrainian (WinKeys)"
3245msgstr "украинска — с клавиши на Windows"
3246
3247#: ../rules/base.xml.in.h:777
3248msgid "Ukrainian (homophonic)"
3249msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3250
3251#: ../rules/base.xml.in.h:778
3252msgid "Ukrainian (legacy)"
3253msgstr "украинска — остаряла"
3254
3255#: ../rules/base.xml.in.h:779
3256msgid "Ukrainian (phonetic)"
3257msgstr "украинска — фонетична"
3258
3259#: ../rules/base.xml.in.h:780
3260msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3261msgstr "украинска — републикански стандарт"
3262
3263#: ../rules/base.xml.in.h:781
3264msgid "Ukrainian (typewriter)"
3265msgstr "украинска — за пишеща машина"
3266
3267#: ../rules/base.xml.in.h:782
3268msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
3269msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
3270
3271#: ../rules/base.xml.in.h:783
3272msgid ""
3273"Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default "
3274"level"
3275msgstr ""
3276"Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на "
3277"стандартното ниво"
3278
3279#: ../rules/base.xml.in.h:784
3280msgid "Unitek KB-1925"
3281msgstr "Unitek KB-1925"
3282
3283#: ../rules/base.xml.in.h:785
3284msgid "Urdu (Pakistan)"
3285msgstr "урду — пакистанска"
3286
3287#: ../rules/base.xml.in.h:786
3288msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3289msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3290
3291#: ../rules/base.xml.in.h:787
3292msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3293msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3294
3295#: ../rules/base.xml.in.h:788
3296msgid "Urdu (WinKeys)"
3297msgstr "урду — с клавиши на Windows"
3298
3299#: ../rules/base.xml.in.h:789
3300msgid "Urdu (alternative phonetic)"
3301msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
3302
3303#: ../rules/base.xml.in.h:790
3304msgid "Urdu (phonetic)"
3305msgstr "урду — фонетична"
3306
3307#: ../rules/base.xml.in.h:791
3308msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3309msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3310
3311#: ../rules/base.xml.in.h:792
3312msgid "Using space key to input non-breakable space character"
3313msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
3314
3315#: ../rules/base.xml.in.h:793
3316msgid "Usual space at any level"
3317msgstr "Нормален интервал на всички нива"
3318
3319#: ../rules/base.xml.in.h:794
3320msgid "Uyghur"
3321msgstr "уйгурска"
3322
3323#: ../rules/base.xml.in.h:795
3324msgid "Uzbek"
3325msgstr "узбекска"
3326
3327#: ../rules/base.xml.in.h:796
3328msgid "Uzbek (Afghanistan)"
3329msgstr "узбекска — афганистанска"
3330
3331#: ../rules/base.xml.in.h:797
3332msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
3333msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
3334
3335#: ../rules/base.xml.in.h:798
3336msgid "Uzbek (Latin)"
3337msgstr "узбекска — латиница"
3338
3339#: ../rules/base.xml.in.h:799
3340msgid "Vietnamese"
3341msgstr "виетнамска"
3342
3343#: ../rules/base.xml.in.h:800
3344msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
3345msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard — за Интернет"
3346
3347#: ../rules/base.xml.in.h:801
3348msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
3349msgstr ""
3350"Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
3351"математически операции)"
3352
3353#: ../rules/base.xml.in.h:802
3354msgid ""
3355"Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math "
3356"operators on default level"
3357msgstr ""
3358"Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
3359"математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
3360
3361#: ../rules/base.xml.in.h:803
3362msgid "Winbook Model XP5"
3363msgstr "Winbook Model XP5"
3364
3365#: ../rules/base.xml.in.h:804
3366msgid "Wolof"
3367msgstr "Уолоф"
3368
3369#: ../rules/base.xml.in.h:805
3370msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
3371msgstr "Yahoo! Internet Keyboard — за Интернет"
3372
3373#: ../rules/base.xml.in.h:806
3374msgid "Yakut"
3375msgstr "якутска"
3376
3377#: ../rules/base.xml.in.h:807
3378msgid "Yoruba"
3379msgstr "йоруба"
3380
3381#: ../rules/base.xml.in.h:808
3382msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
3383msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво"
3384
3385#: ../rules/base.xml.in.h:809
3386msgid ""
3387"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3388"character at third level"
3389msgstr ""
3390"Разделител с нулева широчина на второ ниво и интервал без разделяне на трето "
3391"ниво"
3392
3393#: ../rules/base.xml.in.h:810
3394msgid ""
3395"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3396"character at third level, nothing at fourth level"
3397msgstr ""
3398"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3399"ниво и нищо на четвърто ниво"
3400
3401#: ../rules/base.xml.in.h:811
3402msgid ""
3403"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3404"character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
3405msgstr ""
3406"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3407"ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
3408
3409#: ../rules/base.xml.in.h:812
3410msgid ""
3411"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3412"character at third level, zero-width joiner at fourth level"
3413msgstr ""
3414"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3415"ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
3416
3417#: ../rules/base.xml.in.h:813
3418msgid ""
3419"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
3420"at third level"
3421msgstr ""
3422"Разделител с нулева широчина на второ ниво и съединител с нулева широчина на "
3423"трето ниво"
3424
3425#: ../rules/base.xml.in.h:814
3426msgid ""
3427"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
3428"at third level, non-breakable space character at fourth level"
3429msgstr ""
3430"Разделител с нулева широчина на второ ниво, съединител с нулева широчина на "
3431"трето ниво и интервал без разделяне на четвърто ниво"
3432
3433#: ../rules/base.xml.in.h:815
3434msgid ""
3435"Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth "
3436"level"
3437msgstr ""
3438"Разделител с нулева широчина на трето ниво и съединител с нулева широчина на "
3439"четвърто ниво"
3440
3441#: ../rules/base.xml.in.h:816
3442msgid "ak"
3443msgstr "Акн"
3444
3445#: ../rules/base.xml.in.h:817
3446msgid "am"
3447msgstr "Амх"
3448
3449#: ../rules/base.xml.in.h:818
3450msgid "ar"
3451msgstr "Арб"
3452
3453#: ../rules/base.xml.in.h:819
3454msgid "avn"
3455msgstr "Авт"
3456
3457#: ../rules/base.xml.in.h:820
3458msgid "az"
3459msgstr "Азр"
3460
3461#: ../rules/base.xml.in.h:821
3462msgid "be"
3463msgstr "Бел"
3464
3465#: ../rules/base.xml.in.h:822
3466msgid "ber"
3467msgstr "Брб"
3468
3469#: ../rules/base.xml.in.h:823
3470msgid "bg"
3471msgstr "Бъл"
3472
3473#: ../rules/base.xml.in.h:824
3474msgid "bm"
3475msgstr "Бмб"
3476
3477#: ../rules/base.xml.in.h:825
3478msgid "bn"
3479msgstr "Бнг"
3480
3481#: ../rules/base.xml.in.h:826
3482msgid "brl"
3483msgstr "Брл"
3484
3485#: ../rules/base.xml.in.h:827
3486msgid "bs"
3487msgstr "Бсн"
3488
3489#: ../rules/base.xml.in.h:828
3490msgid "ca"
3491msgstr "Ктл"
3492
3493#: ../rules/base.xml.in.h:829
3494msgid "chr"
3495msgstr "Чрк"
3496
3497#: ../rules/base.xml.in.h:830
3498msgid "cm"
3499msgstr "Кмр"
3500
3501#: ../rules/base.xml.in.h:831 ../rules/base.extras.xml.in.h:38
3502msgid "crh"
3503msgstr "Ттр"
3504
3505#: ../rules/base.xml.in.h:832
3506msgid "cs"
3507msgstr "Чшк"
3508
3509#: ../rules/base.xml.in.h:833
3510msgid "da"
3511msgstr "Дтс"
3512
3513#: ../rules/base.xml.in.h:834 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
3514msgid "de"
3515msgstr "Нмс"
3516
3517#: ../rules/base.xml.in.h:835
3518msgid "dv"
3519msgstr "Две"
3520
3521#: ../rules/base.xml.in.h:836
3522msgid "dz"
3523msgstr "Дзн"
3524
3525#: ../rules/base.xml.in.h:837
3526msgid "ee"
3527msgstr "Еве"
3528
3529#: ../rules/base.xml.in.h:838 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
3530msgid "en"
3531msgstr "Анг"
3532
3533#: ../rules/base.xml.in.h:839
3534msgid "eo"
3535msgstr "Есп"
3536
3537#: ../rules/base.xml.in.h:840
3538msgid "es"
3539msgstr "Исп"
3540
3541#: ../rules/base.xml.in.h:841
3542msgid "et"
3543msgstr "Ест"
3544
3545#: ../rules/base.xml.in.h:842 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
3546msgid "fa"
3547msgstr "Прс"
3548
3549#: ../rules/base.xml.in.h:843
3550msgid "ff"
3551msgstr "Фла"
3552
3553#: ../rules/base.xml.in.h:844
3554msgid "fi"
3555msgstr "Фнл"
3556
3557#: ../rules/base.xml.in.h:845
3558msgid "fo"
3559msgstr "Фрр"
3560
3561#: ../rules/base.xml.in.h:846 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
3562msgid "fr"
3563msgstr "Фрн"
3564
3565#: ../rules/base.xml.in.h:847
3566msgid "gaa"
3567msgstr "Га "
3568
3569#: ../rules/base.xml.in.h:848
3570msgid "gr"
3571msgstr "Грц"
3572
3573#: ../rules/base.xml.in.h:849
3574msgid "gu"
3575msgstr "Гдж"
3576
3577#: ../rules/base.xml.in.h:850
3578msgid "ha"
3579msgstr "Хск"
3580
3581#: ../rules/base.xml.in.h:851
3582msgid "he"
3583msgstr "Ивр"
3584
3585#: ../rules/base.xml.in.h:852
3586msgid "hi"
3587msgstr "Хнд"
3588
3589#: ../rules/base.xml.in.h:853
3590msgid "hr"
3591msgstr "Хрв"
3592
3593#: ../rules/base.xml.in.h:854
3594msgid "hu"
3595msgstr "Унг"
3596
3597#: ../rules/base.xml.in.h:855 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
3598msgid "hy"
3599msgstr "Арм"
3600
3601#: ../rules/base.xml.in.h:856
3602msgid "ie"
3603msgstr "Ирл"
3604
3605#: ../rules/base.xml.in.h:857
3606msgid "ig"
3607msgstr "Игб"
3608
3609#: ../rules/base.xml.in.h:858
3610msgid "ike"
3611msgstr "Еск"
3612
3613#: ../rules/base.xml.in.h:859
3614msgid "in"
3615msgstr "Инд"
3616
3617#: ../rules/base.xml.in.h:860
3618msgid "is"
3619msgstr "Еск"
3620
3621#: ../rules/base.xml.in.h:861
3622msgid "it"
3623msgstr "Итл"
3624
3625#: ../rules/base.xml.in.h:862
3626msgid "ja"
3627msgstr "Япн"
3628
3629#: ../rules/base.xml.in.h:863
3630msgid "ka"
3631msgstr "Грз"
3632
3633#: ../rules/base.xml.in.h:864
3634msgid "ki"
3635msgstr "Крг"
3636
3637#: ../rules/base.xml.in.h:865
3638msgid "kk"
3639msgstr "Кзх"
3640
3641#: ../rules/base.xml.in.h:866
3642msgid "km"
3643msgstr "Кхм"
3644
3645#: ../rules/base.xml.in.h:867
3646msgid "kn"
3647msgstr "Кнр"
3648
3649#: ../rules/base.xml.in.h:868
3650msgid "ko"
3651msgstr "Крс"
3652
3653#: ../rules/base.xml.in.h:869
3654msgid "ku"
3655msgstr "Крд"
3656
3657#: ../rules/base.xml.in.h:870
3658msgid "lo"
3659msgstr "Лск"
3660
3661#: ../rules/base.xml.in.h:871 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
3662msgid "lt"
3663msgstr "Лит"
3664
3665#: ../rules/base.xml.in.h:872 ../rules/base.extras.xml.in.h:46
3666msgid "lv"
3667msgstr "Лат"
3668
3669#: ../rules/base.xml.in.h:873
3670msgid "mi"
3671msgstr "Мрс"
3672
3673#: ../rules/base.xml.in.h:874
3674msgid "mk"
3675msgstr "Мкд"
3676
3677#: ../rules/base.xml.in.h:875
3678msgid "ml"
3679msgstr "Млл"
3680
3681#: ../rules/base.xml.in.h:876
3682msgid "mn"
3683msgstr "Мнг"
3684
3685#: ../rules/base.xml.in.h:877
3686msgid "mt"
3687msgstr "Млт"
3688
3689#: ../rules/base.xml.in.h:878
3690msgid "my"
3691msgstr "Брм"
3692
3693#: ../rules/base.xml.in.h:879
3694msgid "ne"
3695msgstr "Нпл"
3696
3697#: ../rules/base.xml.in.h:880
3698msgid "nl"
3699msgstr "Хлн"
3700
3701#: ../rules/base.xml.in.h:881
3702msgid "no"
3703msgstr "Нрв"
3704
3705#: ../rules/base.xml.in.h:882
3706msgid "or"
3707msgstr "Ори"
3708
3709#: ../rules/base.xml.in.h:883
3710msgid "pa"
3711msgstr "Пнд"
3712
3713#: ../rules/base.xml.in.h:884
3714msgid "ph"
3715msgstr "Флп"
3716
3717#: ../rules/base.xml.in.h:885 ../rules/base.extras.xml.in.h:47
3718msgid "pl"
3719msgstr "Плс"
3720
3721#: ../rules/base.xml.in.h:886
3722msgid "ps"
3723msgstr "Пщн"
3724
3725#: ../rules/base.xml.in.h:887
3726msgid "pt"
3727msgstr "Прт"
3728
3729#: ../rules/base.xml.in.h:888 ../rules/base.extras.xml.in.h:48
3730msgid "ro"
3731msgstr "Рмн"
3732
3733#: ../rules/base.xml.in.h:889 ../rules/base.extras.xml.in.h:49
3734msgid "ru"
3735msgstr "Рск"
3736
3737#: ../rules/base.xml.in.h:890
3738msgid "sd"
3739msgstr "Снд"
3740
3741#: ../rules/base.xml.in.h:891
3742msgid "si"
3743msgstr "Снх"
3744
3745# славашка
3746#: ../rules/base.xml.in.h:892
3747msgid "sk"
3748msgstr "Слш"
3749
3750# славенска
3751#: ../rules/base.xml.in.h:893
3752msgid "sl"
3753msgstr "Слн"
3754
3755#: ../rules/base.xml.in.h:894
3756msgid "sq"
3757msgstr "Алб"
3758
3759#: ../rules/base.xml.in.h:895 ../rules/base.extras.xml.in.h:51
3760msgid "sr"
3761msgstr "Срб"
3762
3763#: ../rules/base.xml.in.h:896
3764msgid "sv"
3765msgstr "Швд"
3766
3767#: ../rules/base.xml.in.h:897
3768msgid "sw"
3769msgstr "Схл"
3770
3771#: ../rules/base.xml.in.h:898
3772msgid "syc"
3773msgstr "Срк"
3774
3775#: ../rules/base.xml.in.h:899
3776msgid "ta"
3777msgstr "Тмл"
3778
3779#: ../rules/base.xml.in.h:900
3780msgid "te"
3781msgstr "Тлг"
3782
3783#: ../rules/base.xml.in.h:901
3784msgid "tg"
3785msgstr "Тдж"
3786
3787#: ../rules/base.xml.in.h:902
3788msgid "th"
3789msgstr "Тск"
3790
3791#: ../rules/base.xml.in.h:903
3792msgid "tk"
3793msgstr "Трк"
3794
3795#: ../rules/base.xml.in.h:904
3796msgid "tn"
3797msgstr "Тсн"
3798
3799#: ../rules/base.xml.in.h:905
3800msgid "tr"
3801msgstr "Трс"
3802
3803#: ../rules/base.xml.in.h:906
3804msgid "uk"
3805msgstr "Укр"
3806
3807#: ../rules/base.xml.in.h:907
3808msgid "ur"
3809msgstr "Урд"
3810
3811#: ../rules/base.xml.in.h:908
3812msgid "uz"
3813msgstr "Узб"
3814
3815#: ../rules/base.xml.in.h:909
3816msgid "vi"
3817msgstr "Втн"
3818
3819#: ../rules/base.xml.in.h:910
3820msgid "wo"
3821msgstr "Улф"
3822
3823#: ../rules/base.xml.in.h:911
3824msgid "xsy"
3825msgstr "Сст"
3826
3827#: ../rules/base.xml.in.h:912
3828msgid "yo"
3829msgstr "Йрб"
3830
3831#: ../rules/base.xml.in.h:913
3832msgid "zh"
3833msgstr "Ктс"
3834
3835#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
3836msgid "APL Keyboard Symbols"
3837msgstr "знаци на клавишите в APL"
3838
3839#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
3840msgid "Armenian (OLPC phonetic)"
3841msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
3842
3843#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
3844msgid "Atsina"
3845msgstr " ацинска"
3846
3847#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
3848msgid "Avestan"
3849msgstr "авестийска"
3850
3851#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
3852msgid "Couer D'alene Salish"
3853msgstr "селиш на кор дален"
3854
3855#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
3856msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
3857msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
3858
3859#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
3860msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
3861msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
3862
3863#: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
3864msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
3865msgstr ""
3866"английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
3867
3868#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
3869msgid "German (US keyboard with German letters)"
3870msgstr "немска — американска с немски букви"
3871
3872#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
3873msgid "German (with Hungarian letters and no dead keys)"
3874msgstr "немска — унгарски букви, без „мъртви“ клавиши"
3875
3876#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
3877msgid "Kutenai"
3878msgstr "кутенейска"
3879
3880#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
3881msgid "Latvian (US Colemak)"
3882msgstr "латвийска — американска, Коулмак"
3883
3884#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
3885msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
3886msgstr "латвийска — американска, Коулмак, с „'“"
3887
3888#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
3889msgid "Latvian (US Dvorak)"
3890msgstr "латвийска — американска, Дворак"
3891
3892#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
3893msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
3894msgstr "латвийска — американска, Дворак, „Y“ при интервала"
3895
3896#: ../rules/base.extras.xml.in.h:21
3897msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
3898msgstr "латвийска — американска, Дворак, „-“ при интервала"
3899
3900#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
3901msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
3902msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти"
3903
3904#: ../rules/base.extras.xml.in.h:23
3905msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
3906msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „Y“ при интервала"
3907
3908#: ../rules/base.extras.xml.in.h:24
3909msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
3910msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „-“ при интервала"
3911
3912#: ../rules/base.extras.xml.in.h:26
3913msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
3914msgstr "литовска — американска, Дворак с литовски букви"
3915
3916#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
3917msgid "Polish (international with dead keys)"
3918msgstr "полска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3919
3920#: ../rules/base.extras.xml.in.h:31
3921msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
3922msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
3923
3924#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
3925msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
3926msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
3927
3928#: ../rules/base.extras.xml.in.h:34
3929msgid "Secwepemctsin"
3930msgstr "шъкуъпмъктчин"
3931
3932#: ../rules/base.extras.xml.in.h:36
3933msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
3934msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
3935
3936#: ../rules/base.extras.xml.in.h:37
3937msgid "apl"
3938msgstr "APL"
3939
3940#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
3941msgid "kut"
3942msgstr "Ктн"
3943
3944#: ../rules/base.extras.xml.in.h:50
3945msgid "shs"
3946msgstr "Шкп"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.