source: gnome/master/bug-buddy.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2107, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

bug-buddy, dasher, seahorse, seahorse-plugins, gtkhtml, gnome-applets, libgnomekbd, gvfs, ekiga, gnome-panel: подадени в master

File size: 24.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bug-buddy po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: bug-buddy master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2010-08-23 12:37+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2010-08-23 12:39+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
26msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
27msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
28
29#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
30msgid "<b>Your _email address:</b> "
31msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
32
33#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
34msgid ""
35"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
36"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
37"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
38msgstr ""
39"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
40"информация. Прегледайте и я редактирайте, ако се притеснявате за изпращането "
41"на пароли или друга чувствителна информация.</i></small>"
42
43#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
44msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
45msgstr ""
46"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
47
48#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1942
49msgid "Bug Buddy"
50msgstr "Bug Buddy"
51
52#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
53msgid "C_opy"
54msgstr "_Копиране"
55
56#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
57msgid "Review Crash Details"
58msgstr "Преглед на информацията за грешката"
59
60#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
61msgid "Send _other pending crash reports"
62msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
63
64#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
65msgid "_Review Crash Details"
66msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
67
68#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
69msgid "_Send"
70msgstr "_Изпращане"
71
72#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
73msgid "Bug Report Tool"
74msgstr "Докладване за грешки"
75
76#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
77msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
78msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
79
80#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:1
81msgid "Bug reporter name"
82msgstr "Име на докладващия"
83
84#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:2
85msgid "Email Address"
86msgstr "Е-поща"
87
88#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:3
89msgid ""
90"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
91"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
92"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
93msgstr ""
94"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
95"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
96"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
97"адрес за е-поща."
98
99#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:4
100msgid "File to store unsent bug reports."
101msgstr "Файл за запазване на неизпратените доклади за грешки."
102
103#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:5
104msgid ""
105"File where bug-buddy will save your bug report in case it can't be sent "
106"immediately to Bugzilla."
107msgstr ""
108"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, в случай че не "
109"можете да го пратите до Bugzilla незабавно."
110
111#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
112msgid "GTK+ module for crash collection support."
113msgstr "Модул на GTK+ за събиране на информация след забиване."
114
115#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:7
116msgid "Real name of user reporting the bug."
117msgstr "Истинското име на потребителя докладващ грешката."
118
119#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:8
120msgid ""
121"This key determines the GTK+ module to load for crash collection support."
122msgstr ""
123"Ключът определя кой модул на GTK+ да бъде зареден за събирането на "
124"информация за забиване."
125
126#: ../src/bug-buddy.c:82
127msgid "GNOME Bug Buddy"
128msgstr "GNOME Bug Buddy"
129
130#: ../src/bug-buddy.c:90
131msgid "Package containing the program"
132msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
133
134#: ../src/bug-buddy.c:90
135msgid "PACKAGE"
136msgstr "ПАКЕТ"
137
138#: ../src/bug-buddy.c:91
139msgid "File name of crashed program"
140msgstr "Име на файл от забилата програма"
141
142#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93
143msgid "FILE"
144msgstr "ФАЙЛ"
145
146#: ../src/bug-buddy.c:92
147msgid "PID of crashed program"
148msgstr ""
149"Идентификатор на процеса на забилата\n"
150"                                    програма"
151
152#: ../src/bug-buddy.c:92
153msgid "PID"
154msgstr "Ид. пр."
155
156#: ../src/bug-buddy.c:93
157msgid "Text file to include in the report"
158msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
159
160#: ../src/bug-buddy.c:94
161msgid "Delete the included file after reporting"
162msgstr "Изтриване на включения файл след изпращане на доклада"
163
164#: ../src/bug-buddy.c:376
165msgid "Copy _Link Address"
166msgstr "_Копиране на адреса"
167
168#: ../src/bug-buddy.c:425
169#, c-format
170msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
171msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
172
173#: ../src/bug-buddy.c:460
174msgid ""
175"There was a network error while sending the report. Do you want to save this "
176"report and send it later?"
177msgstr ""
178"Появи се мрежова грешка по време на изпращане на доклада. Искате ли да го "
179"запазите и пратите по-късно?"
180
181#: ../src/bug-buddy.c:463
182msgid ""
183"Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
184msgstr "Проверете дали имате връзка с Интернет и пробвайте отново."
185
186#: ../src/bug-buddy.c:550 ../src/bug-buddy.c:1184
187msgid "_Close"
188msgstr "_Затваряне"
189
190#: ../src/bug-buddy.c:594
191#, c-format
192msgid ""
193"A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
194"information will allow the developers to understand the cause of the crash "
195"and prepare a solution for it.\n"
196"\n"
197"You may be contacted by a GNOME developer if more details are required about "
198"the crash.\n"
199"\n"
200"You can view your bug report and follow its progress with this URL:\n"
201msgstr ""
202"Докладът за грешка за това забиване на програма вече е изпратен към проекта "
203"GNOME. Това ще позволи на разработчиците да разберат причините и да намерят "
204"решение.\n"
205"\n"
206"Ако е необходима допълнителна информация, е възможно разработчик на GNOME да "
207"се свърже с вас.\n"
208"\n"
209"Можете да проследите своя доклад за грешка и работата по него на следния "
210"адрес:\n"
211
212#: ../src/bug-buddy.c:605
213msgid ""
214"Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
215"server.  Details of the error are included below.\n"
216"\n"
217msgstr ""
218"Bug Buddy получи грешка при подаването на доклада ви към сървъра Bugzilla. "
219"Подробностите за това са дадени по-долу.\n"
220"\n"
221
222#: ../src/bug-buddy.c:611
223#, c-format
224msgid ""
225"Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
226"unable to parse the response."
227msgstr ""
228"Bugzilla докладва за грешка при опита си да обработи вашата заявка, но "
229"отговорът не може да се анализира."
230
231#: ../src/bug-buddy.c:614
232#, c-format
233msgid "The email address you provided is not valid."
234msgstr "Дали сте неправилен адрес за е-поща."
235
236#: ../src/bug-buddy.c:616
237#, c-format
238msgid ""
239"The account associated with the email address provided has been disabled."
240msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
241
242#: ../src/bug-buddy.c:619
243#, c-format
244msgid ""
245"The product specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade to "
246"the latest version."
247msgstr ""
248"Указаният продукт не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
249"версия."
250
251#: ../src/bug-buddy.c:622
252#, c-format
253msgid ""
254"The component specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade "
255"to the latest version."
256msgstr ""
257"Указаният компонент не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
258"версия."
259
260#: ../src/bug-buddy.c:625
261#, c-format
262msgid ""
263"The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
264"latest Bug Buddy."
265msgstr ""
266"Необходимо е кратко описание за доклада за грешка. С последните версии на "
267"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
268
269#: ../src/bug-buddy.c:628
270#, c-format
271msgid ""
272"The description is required in your bug report. This should not happen with "
273"the latest Bug Buddy."
274msgstr ""
275"Необходимо е дълго описание за доклада за грешка. С последните версии на Bug "
276"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
277
278#: ../src/bug-buddy.c:631
279#, c-format
280msgid ""
281"The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
282"following information to bugzilla.gnome.org manually:\n"
283"\n"
284"%s"
285msgstr ""
286"Кодът за грешка върнат от Bugzilla е непознат. Молим лично да докладвате "
287"следната информация на сайта http://bugzilla.gnome.org:\n"
288"\n"
289"%s"
290
291#: ../src/bug-buddy.c:638
292#, c-format
293msgid ""
294"Server returned bad state.  This is most likely a server issue and should be "
295"reported to bugmaster@gnome.org\n"
296"\n"
297"%s"
298msgstr ""
299"Сървърът подаде сигнал за лошо състояние. Това най-вероятно е проблем, който "
300"трябва да докладвате на bugmaster@gnome.org\n"
301"\n"
302"%s"
303
304#: ../src/bug-buddy.c:643
305#, c-format
306msgid ""
307"Failed to parse the XML-RPC response.  Response follows:\n"
308"\n"
309"%s"
310msgstr ""
311"Неуспех при анализирането на отговора от XML-RPC. Отговорът е даден отдолу:\n"
312"\n"
313"%s"
314
315#: ../src/bug-buddy.c:647
316#, c-format
317msgid ""
318"An unknown error occurred.  This is most likely a problem with Bug Buddy. "
319"Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
320"\n"
321msgstr ""
322"Възникна непозната грешка. Най-вероятно това се дължи на проблем с Bug "
323"Buddy. Молим лично да докладвате за проблема на сайта http://bugzilla.gnome."
324"org:\n"
325"\n"
326
327#: ../src/bug-buddy.c:803
328#, c-format
329msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
330msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
331
332#: ../src/bug-buddy.c:805
333#, c-format
334msgid "There was an error creating the bug report\n"
335msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
336
337#: ../src/bug-buddy.c:865
338msgid "Sending…"
339msgstr "Изпращане…"
340
341#: ../src/bug-buddy.c:1025
342msgid ""
343"The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
344"want to send it?"
345msgstr ""
346"Описанието на грешката, което дадохте, е много късо. Сигурни ли сте, че "
347"искате да го пратите?"
348
349#: ../src/bug-buddy.c:1032
350msgid ""
351"A short description is probably not of much help to the developers "
352"investigating your report. If you provide a better one, for instance "
353"specifying a way to reproduce the crash, the issue can be more easily "
354"resolved."
355msgstr ""
356"Прекалено краткото описание няма да е в голяма полза на разработчиците, "
357"които разглеждат доклада. Ако дадете по-подробно, включващо например начин "
358"за достигане до забиването, проблемът ще може да бъде решен по-лесно."
359
360#: ../src/bug-buddy.c:1040
361msgid "_Review description"
362msgstr "_Преглед на описанието"
363
364#: ../src/bug-buddy.c:1049
365msgid "_Send anyway"
366msgstr "_Изпращане"
367
368#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
369#. * page. Please also mention that the page is in English
370#: ../src/bug-buddy.c:1146
371msgid "Getting useful crash reports"
372msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
373
374#: ../src/bug-buddy.c:1164
375#, c-format
376msgid ""
377"The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
378"enough information about the crash to be useful to the developers.\n"
379"\n"
380"In order to submit useful reports, please consider installing debug packages "
381"for your distribution.\n"
382"Click the link below to get information about how to install these "
383"packages:\n"
384msgstr ""
385"Програмата %s заби. Програмата за докладване на грешки не успя да събере "
386"достатъчно информация относно причината за проблема.\n"
387"\n"
388"За да изпращате полезни доклади за грешки, моля помислете върху възможността "
389"да инсталирате пакети за проследяване на грешки към вашата дистрибуция.\n"
390"Натиснете върху връзката по-долу, за да получите информация как да "
391"инсталирате тези пакети:\n"
392
393#: ../src/bug-buddy.c:1202 ../src/bug-buddy.c:2091
394msgid ""
395"\n"
396"\n"
397"Please write your report in English, if possible."
398msgstr ""
399"\n"
400"\n"
401"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
402
403#: ../src/bug-buddy.c:1215
404#, c-format
405msgid ""
406"Information about the %s application crash has been successfully collected.  "
407"Please provide some more details about what you were doing when the "
408"application crashed.\n"
409"\n"
410"A valid email address is required.  This will allow the developers to "
411"contact you for more information if necessary."
412msgstr ""
413"Информацията за забиването на програмата %s е събрана успешно. Молим да ни "
414"осведомите какво правехте, когато програмата заби.\n"
415"\n"
416"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
417"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
418
419#: ../src/bug-buddy.c:1252
420msgid "WARNING:"
421msgstr "ВНИМАНИЕ:"
422
423#: ../src/bug-buddy.c:1253
424msgid ""
425"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
426"and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
427"or other sensitive data."
428msgstr ""
429"Възможно е в информацията за проблема да има лична информация. Прегледайте и "
430"редактирайте информацията, която е важна за вас, ако се притеснявате за "
431"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
432
433#: ../src/bug-buddy.c:1290
434msgid "Save File"
435msgstr "Запазване на файл"
436
437#: ../src/bug-buddy.c:1310
438msgid "-bugreport.txt"
439msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
440
441#: ../src/bug-buddy.c:1368
442msgid "_Save Bug Report"
443msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
444
445#: ../src/bug-buddy.c:1373
446#, c-format
447msgid ""
448"The application %s has crashed.\n"
449"Information about the crash has been successfully collected.\n"
450"\n"
451"This application is not known to Bug Buddy, therefore the bug report cannot "
452"be sent to the GNOME Bugzilla.  Please save the bug to a text file and "
453"report it to the appropriate bug tracker for this application."
454msgstr ""
455"Приложението %s заби.\n"
456"Информацията за това е събрана успешно.\n"
457"\n"
458"Програмата, която заби, е непозната за Bug Buddy и затова информацията не "
459"може да бъде изпратена към сървъра Bugzilla на проекта GNOME. Молим да "
460"запазите доклада за грешка в текстов файл и да го изпратите в системата за "
461"проследяване на грешки на това приложение."
462
463#: ../src/bug-buddy.c:1462
464#, c-format
465msgid "There was an error displaying help: %s"
466msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
467
468#: ../src/bug-buddy.c:1923
469msgid ""
470"\n"
471"\n"
472"Bug Buddy is a utility that helps report debugging\n"
473"information to the GNOME Bugzilla when a program crashes."
474msgstr ""
475"\n"
476"\n"
477"Bug Buddy е инструмент, който помага за докладването на\n"
478"информация за изчистване на грешки при забиването на\n"
479"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
480
481#: ../src/bug-buddy.c:1975
482msgid ""
483"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
484"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
485msgstr ""
486"Неуспех при зареждането на интерфейса на Bug Buddy.\n"
487"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
488
489#: ../src/bug-buddy.c:1992
490msgid "Collecting information from your system…"
491msgstr "Събиране на информация от системата ви…"
492
493#: ../src/bug-buddy.c:1995
494msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
495msgstr ""
496"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ или „--"
497"package“.\n"
498
499#: ../src/bug-buddy.c:2001
500msgid "Either --pid or --include arguments are required.\n"
501msgstr ""
502"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--pid“ или „--include“.\n"
503
504#: ../src/bug-buddy.c:2006
505msgid "The --unlink-tempfile option needs an --include argument.\n"
506msgstr "Опцията „--unlink-tempfile“ изисква аргумент с „--include“.\n"
507
508#: ../src/bug-buddy.c:2013
509msgid ""
510"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
511"you are running.  This is most likely due to a missing installation of gnome-"
512"desktop.\n"
513msgstr ""
514"Bug Buddy не успя да получи информация за версията на GNOME, която ползвате. "
515"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
516
517#: ../src/bug-buddy.c:2035
518#, c-format
519msgid ""
520"The %s application has crashed.  We are collecting information about the "
521"crash to send to the developers in order to fix the problem."
522msgstr ""
523"Програмата %s заби. Събира се информация за забиването. Тя ще бъде изпратена "
524"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
525
526#: ../src/bug-buddy.c:2052
527msgid "Collecting information from the crash…"
528msgstr "Събиране на информация от забиването…"
529
530#: ../src/bug-buddy.c:2069
531#, c-format
532msgid ""
533"Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
534"information: %s\n"
535msgstr ""
536"Bug Buddy се натъкна на следния проблем при събирането на информация за "
537"изчистване на грешки: %s\n"
538
539#: ../src/bug-buddy.c:2099
540#, c-format
541msgid ""
542"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
543msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за програмата %s.\n"
544
545#: ../src/bug-buddy.c:2119
546#, c-format
547msgid ""
548"Thank you for helping us to improve our software.\n"
549"Please fill in your suggestions/error information for %s application.\n"
550"\n"
551"A valid email address is required. This will allow developers to contact you "
552"for more information if necessary."
553msgstr ""
554"Благодарим ви, че ни помагате да подобрим нашия софтуер.\n"
555"Молим, попълнете предложенията си/откритите грешки за програмата %s.\n"
556"\n"
557"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
558"свържат с вас, ако е необходимо."
559
560#: ../src/bug-buddy.c:2131
561msgid "Suggestion / Error description:"
562msgstr "Описание на предложение/грешка:"
563
564#: ../src/bugzilla.c:413
565#, c-format
566msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
567msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
568
569#: ../src/bugzilla.c:429
570#, c-format
571msgid ""
572"Unable to parse XML-RPC response\n"
573"\n"
574"%s"
575msgstr ""
576"Отговорът по XML-RPC не може да се анализира\n"
577"\n"
578"%s"
579
580#: ../src/bugzilla.c:461
581#, c-format
582msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
583msgstr ""
584"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
585"проекта GNOME."
586
587#: ../src/bugzilla.c:467
588#, c-format
589msgid "Product or component not specified."
590msgstr "Не е указан продукт или компонент."
591
592#: ../src/bugzilla.c:516
593#, c-format
594msgid "Unable to create XML-RPC message."
595msgstr "Не може да се създаде съобщение по XML-RPC."
596
597#: ../src/gdb-buddy.c:50
598msgid "gdb has already exited"
599msgstr "gdb вече спря работа"
600
601#: ../src/gdb-buddy.c:91
602msgid "Error on read; aborting."
603msgstr "Грешка при четене. Прекъсване"
604
605#: ../src/gdb-buddy.c:259
606#, c-format
607msgid ""
608"GDB could not be found on your system. Debugging information will not be "
609"obtained."
610msgstr ""
611"GDB не е открит във вашата система. Информацията за изчистване на грешки "
612"няма да бъде получена."
613
614#: ../src/gdb-buddy.c:268
615#, c-format
616msgid ""
617"Could not find the gdb-cmd file.\n"
618"Please try reinstalling Bug Buddy."
619msgstr ""
620"Файлът gdb-cmd не може да бъде открит.\n"
621"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
622
623#: ../src/gdb-buddy.c:283
624#, c-format
625msgid ""
626"There was an error running gdb:\n"
627"\n"
628"%s"
629msgstr ""
630"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
631"\n"
632"%s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.