source: gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po @ 2018

Last change on this file since 2018 was 2018, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-packagekit, evolution: подадени в master

File size: 183.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-packagekit po-file.
2# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010.
4#
5#
6# install инсталирам
7# remove деинсталирам
8# downgradе връщам към предишна версия
9# update, upgrade (n)+(countable) обновление
10# update, upgrade (v)+(action) обновявам
11# catalog, source хранилище
12# ignore прескачам
13# package manager управление на пакети
14#
15msgid ""
16msgstr ""
17"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
18"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19"POT-Creation-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
20"PO-Revision-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
21"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
22"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
23"MIME-Version: 1.0\n"
24"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
29msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
30msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
31
32#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
33msgid "Allow applications to invoke the font installer"
34msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
35
36#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
37msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
38msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
39
40#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
41msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
42msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
43
44#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
45msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
46msgstr ""
47"Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за хардуера"
48
49#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
50msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
51msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
52
53#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
54msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
55msgstr ""
56"Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
57
58#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
59msgid ""
60"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
61"installing from a FUSE mount"
62msgstr ""
63"Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна папка, "
64"когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
65
66#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
67msgid "Automatically update these types of updates"
68msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
69
70#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
71msgid ""
72"Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
73"\", or \"none\""
74msgstr ""
75"Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
76"„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
77
78#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
79msgid "Devices that should be ignored"
80msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
81
82#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
83msgid ""
84"Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
85"and '?' characters"
86msgstr ""
87"Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
88"да включват знаците „*“ и „?“."
89
90#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
91msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
92msgstr ""
93"Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
94
95#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
96msgid "Filter using basename in gpk-application"
97msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
98
99#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
100msgid "Firmware files that should not be searched for"
101msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
102
103#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
104msgid ""
105"Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
106"can include '*' and '?' characters"
107msgstr ""
108"Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. Имената "
109"могат да включват знаците „*“ и „?“."
110
111#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
112msgid "GTK+ module for font installation"
113msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
114
115#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
116msgid "Get the update list when the session starts"
117msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
118
119#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
120msgid ""
121"Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
122"ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
123msgstr ""
124"Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не е "
125"запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
126"уведомяване при стартиране."
127
128#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
129msgid "How often to check for distribution upgrades"
130msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
131
132#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
133msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
134msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
135
136#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
137msgid "How often to check for updates"
138msgstr "Честота на проверка за обновления"
139
140#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
141msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
142msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
143
144#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
145msgid "How often to refresh the package cache"
146msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
147
148#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
149msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
150msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
151
152#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
153msgid "If search terms should be completed automatically"
154msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
155
156#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
157msgid "Install updates automatically when running on battery power"
158msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
159
160#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
161#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
162#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
163msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
164msgstr ""
165"Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
166"поисканите от клиента."
167
168#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
169#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
170#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
171msgid "Interaction modes to use by default"
172msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
173
174#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
175msgid "Messages that should be ignored"
176msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
177
178#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
179msgid ""
180"Messages that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
181"and '?' characters"
182msgstr ""
183"Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
184"да включват знаците „*“ и „?“."
185
186#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
187msgid ""
188"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
189"connection"
190msgstr ""
191"Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
192"мобилна, широколентова връзка"
193
194#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
195msgid "Notify the user for completed updates"
196msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
197
198#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
199msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
200msgstr ""
201"Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
202"рестартиране"
203
204#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
205msgid "Notify the user when a task is complete"
206msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
207
208#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
209msgid "Notify the user when an update has failed"
210msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
211
212#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
213msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
214msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
215
216#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
217msgid "Notify the user when security updates are available"
218msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
219
220#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
221msgid ""
222"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
223msgstr ""
224"Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
225"захранване от батерии"
226
227#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
228msgid ""
229"Notify the user when the update was not automatically started while running "
230"on battery power"
231msgstr ""
232"Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
233"обновяване при захранване от батерии"
234
235#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
236msgid "Notify the user when the update was started"
237msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
238
239#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
240msgid "Notify the user when there are errors"
241msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
242
243#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
244msgid "Notify the user when there are messages"
245msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
246
247#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
248msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
249msgstr ""
250"Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на пакети"
251
252#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
253msgid "Notify the user when updates are available"
254msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
255
256#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
257msgid "Only show native packages in the file lists"
258msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
259
260#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
261msgid ""
262"Only show native packages matching the machine architecture in the file lists"
263msgstr ""
264"Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на машината в "
265"списъците"
266
267#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
268msgid "Only show the newest packages in the file lists"
269msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
270
271#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
272msgid ""
273"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
274"updates that are still available."
275msgstr ""
276"Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още наличните, "
277"но стари обновления."
278
279#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
280msgid "Only show the newest updates in the list"
281msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
282
283#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:55
284msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
285msgstr ""
286"Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS"
287
288#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:56
289msgid ""
290"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
291"separated by commas."
292msgstr ""
293"Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS, с "
294"разделител „,“."
295
296#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:57
297msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
298msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
299
300#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:58
301msgid ""
302"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
303msgstr ""
304"Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
305
306#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:59
307msgid "Show all repositories in the software source viewer"
308msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
309
310#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:60
311msgid "Show the 'All Packages' group menu"
312msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
313
314#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:61
315msgid ""
316"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
317"backends and is not generally required by end users"
318msgstr ""
319"Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни ядра "
320"изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват тази "
321"възможност."
322
323#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:62
324msgid "Show the category group menu"
325msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
326
327#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:63
328msgid ""
329"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
330"distribution, but takes longer to populate"
331msgstr ""
332"Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства по-"
333"добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
334
335#. TRANSLATORS:
336#. The original application is the program that was opened by the user,
337#. and that requested the PackageKit action.
338#. If the user then closes the application, but the task is still running
339#. (for instance, updating the system) then the original application is
340#. marked as not running.
341#. This is the only time we should show the progress icon in the tray,
342#. as the user would have no other way to interact with, or cancel the task.
343#.
344#. Some people like being able to interact with the task for debugging
345#. or just because they want to know what is happening in other user sessions.
346#. Those sort of people (not typical users) should enable this option.
347#.
348#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:77
349msgid ""
350"Show the transaction progress icon in the tray when the original application "
351"is still running."
352msgstr ""
353"Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
354"приложение все още работи."
355
356#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:78
357msgid "Show transactions that have the original application running"
358msgstr ""
359"Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
360
361#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:79
362msgid ""
363"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
364msgstr ""
365"Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
366"обновления"
367
368#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:80
369msgid "The search mode used by default"
370msgstr "Стандартен режим на търсене"
371
372#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:81
373msgid ""
374"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
375"\""
376msgstr ""
377"Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), „details“ (по "
378"допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
379
380#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:82
381msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
382msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
383
384#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:83
385msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
386msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
387
388#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:84
389msgid "Use WiFi connections"
390msgstr "Използване на безжичните връзки"
391
392#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:85
393msgid "Use mobile broadband connections"
394msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
395
396#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:86
397msgid ""
398"Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
399msgstr ""
400"Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки за "
401"обновления"
402
403#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:87
404msgid ""
405"When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
406"options by default"
407msgstr ""
408"При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
409"автоматично да се ползват следните настройки"
410
411#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:88
412msgid ""
413"When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
414"turned on"
415msgstr ""
416"При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да се "
417"приложат със задължително предимство следните настройки"
418
419#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
420msgid "Add or remove software installed on the system"
421msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
422
423#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
424#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
425#: ../src/gpk-application-main.c:94 ../src/gpk-log.c:514
426#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:86
427msgid "Add/Remove Software"
428msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
429
430#: ../data/gpk-application.ui.h:1
431msgid "About this software"
432msgstr "Относно тази програма"
433
434#: ../data/gpk-application.ui.h:3
435msgid "Edit list of software sources"
436msgstr "Редактиране на списъка с хранилища"
437
438#: ../data/gpk-application.ui.h:4
439msgid "Execute graphical applications"
440msgstr "Изпълняване на графични приложения"
441
442#: ../data/gpk-application.ui.h:5
443msgid "Fi_nd"
444msgstr "_Търсене"
445
446#: ../data/gpk-application.ui.h:6
447msgid "Help with this software"
448msgstr "Помощ за програмата"
449
450#: ../data/gpk-application.ui.h:7
451msgid "Only N_ative Packages"
452msgstr "Само за _конкретната архитектура"
453
454#: ../data/gpk-application.ui.h:8
455msgid "Only _Available"
456msgstr "Само _налични"
457
458#: ../data/gpk-application.ui.h:9
459msgid "Only _Development"
460msgstr "Само за _разработчици"
461
462#: ../data/gpk-application.ui.h:10
463msgid "Only _End User Files"
464msgstr "Само за _крайни потребители"
465
466#: ../data/gpk-application.ui.h:11
467msgid "Only _Graphical"
468msgstr "Само _графични"
469
470#: ../data/gpk-application.ui.h:12
471msgid "Only _Installed"
472msgstr "Само _инсталирани"
473
474#: ../data/gpk-application.ui.h:13
475msgid "Only _Newest Packages"
476msgstr "Само _най-нови пакети"
477
478#: ../data/gpk-application.ui.h:14
479msgid "Only _Non-Free Software"
480msgstr "Само _несвободен софтуер"
481
482#: ../data/gpk-application.ui.h:15
483msgid "Only _Non-Source Code"
484msgstr "Само _без изходен код"
485
486#: ../data/gpk-application.ui.h:16
487msgid "Only _Text"
488msgstr "Само _текстови"
489
490#: ../data/gpk-application.ui.h:17
491msgid "Only show one package, not subpackages"
492msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
493
494#: ../data/gpk-application.ui.h:18
495msgid "Only show packages matching the machine architecture"
496msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
497
498#: ../data/gpk-application.ui.h:19
499msgid "Only show the newest available package"
500msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
501
502#: ../data/gpk-application.ui.h:20
503msgid "Refresh Package Lists"
504msgstr "Обновяване на списъците с пакетите"
505
506#: ../data/gpk-application.ui.h:21
507msgid "Refresh the list of packages on the system"
508msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
509
510#: ../data/gpk-application.ui.h:22
511msgid "S_election"
512msgstr "_Избор"
513
514#: ../data/gpk-application.ui.h:23
515msgid "Software Log"
516msgstr "Журнал за софтуера"
517
518#: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2
519#: ../data/gpk-repo.ui.h:2
520msgid "Software Sources"
521msgstr "Хранилища"
522
523#: ../data/gpk-application.ui.h:25
524msgid "View previously added or removed software"
525msgstr "Преглед на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
526
527#: ../data/gpk-application.ui.h:26
528msgid "Visit the project homepage"
529msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
530
531#: ../data/gpk-application.ui.h:27
532msgid "_Contents"
533msgstr "_Ръководство"
534
535#: ../data/gpk-application.ui.h:28
536msgid "_Development"
537msgstr "_Разработка"
538
539#: ../data/gpk-application.ui.h:29
540msgid "_Filters"
541msgstr "_Филтри"
542
543#: ../data/gpk-application.ui.h:30
544msgid "_Free"
545msgstr "_Свободни"
546
547#: ../data/gpk-application.ui.h:31
548msgid "_Graphical"
549msgstr "_Графични"
550
551#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
552#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:303
553msgid "_Help"
554msgstr "Помо_щ"
555
556#: ../data/gpk-application.ui.h:33
557msgid "_Hide Subpackages"
558msgstr "Скриване на _подпакетите"
559
560#: ../data/gpk-application.ui.h:34
561msgid "_Installed"
562msgstr "_Инсталирани"
563
564#: ../data/gpk-application.ui.h:35
565msgid "_No Filter"
566msgstr "_Без филтри"
567
568#: ../data/gpk-application.ui.h:36
569msgid "_Only Free Software"
570msgstr "Само _свободен софтуер"
571
572#: ../data/gpk-application.ui.h:37
573msgid "_Only Source Code"
574msgstr "Само с _изходен код"
575
576#: ../data/gpk-application.ui.h:38
577msgid "_Source"
578msgstr "_Изходен код"
579
580#: ../data/gpk-application.ui.h:39
581msgid "_System"
582msgstr "_Системни"
583
584#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
585msgid "Backend Status"
586msgstr "Състояние на ядрото"
587
588#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
589msgid "Backend author:"
590msgstr "Автор на ядрото:"
591
592#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
593msgid "Backend name:"
594msgstr "Име на ядрото:"
595
596#: ../data/gpk-client.ui.h:1
597msgid "Install Package"
598msgstr "Инсталиране на пакет"
599
600#: ../data/gpk-error.ui.h:1
601msgid "More details"
602msgstr "Допълнителна информация"
603
604#: ../data/gpk-eula.ui.h:1
605msgid "License Agreement Required"
606msgstr "Изисква са приемане на лицензното споразумение"
607
608#: ../data/gpk-eula.ui.h:2
609msgid "_Accept Agreement"
610msgstr "_Лицензно споразумение"
611
612#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
613#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:69
614#: ../src/gpk-install-catalog.c:71
615msgid "Catalog Installer"
616msgstr "Инсталиране на каталог"
617
618#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
619msgid "Install a catalog of software on the system"
620msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
621
622#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:1
623msgid "Install selected software on the system"
624msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
625
626#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
627msgid "Package Installer"
628msgstr "Инсталиране на пакети"
629
630#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:710
631msgid "Software Log Viewer"
632msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
633
634#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:2
635msgid "View past package management tasks"
636msgstr "Преглед на миналите действия по управление на софтуера"
637
638#: ../data/gpk-log.ui.h:1
639msgid "Filter"
640msgstr "Филтриране"
641
642#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
643msgid "Change software update preferences"
644msgstr "Промяна на настройките за обновяване на софтуера"
645
646#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
647msgid "Software Updates"
648msgstr "Обновявания на софтуера"
649
650#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
651msgid "C_heck for updates:"
652msgstr "_Проверка за обновления:"
653
654#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
655msgid "Check for major _upgrades:"
656msgstr "Проверка за _основни обновления:"
657
658#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
659msgid "Check for updates when using mobile broadband"
660msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
661
662#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
663msgid "Currently using mobile broadband"
664msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
665
666#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
667#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5 ../src/gpk-prefs.c:485
668msgid "Software Update Preferences"
669msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
670
671#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
672msgid "Update Settings"
673msgstr "Настройки на обновяването"
674
675#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
676msgid "_Automatically install:"
677msgstr "_Автоматично инсталиране:"
678
679#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:1
680msgid "Enable or disable software sources"
681msgstr "Управление на хранилищата"
682
683#: ../data/gpk-repo.ui.h:1
684msgid "Shows more software sources that may be interesting"
685msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
686
687#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
688#: ../data/gpk-repo.ui.h:4
689msgid "_Show debug and development software sources"
690msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
691
692#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
693#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:296
694msgid "Action"
695msgstr "Действие"
696
697#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
698msgid "Create"
699msgstr "Създаване"
700
701#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
702msgid "Create a copy of this computers package list"
703msgstr "Създаване на списък с пакетите на този компютър"
704
705#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
706msgid "Create an archive of a specific package"
707msgstr "Създаване на архив с определен пакет"
708
709#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
710msgid "Create an archive of all the pending updates"
711msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
712
713#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6
714msgid "Destination package list:"
715msgstr "Целеви списък с пакети:"
716
717#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
718#. TRANSLATORS: column for the message description
719#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323 ../src/gpk-watch.c:597
720msgid "Details"
721msgstr "Подробности"
722
723#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
724msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
725msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
726
727#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
728msgid "Output directory:"
729msgstr "Изходна папка:"
730
731#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
732msgid "Progress"
733msgstr "Напредък"
734
735#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11
736msgid "Save New Service Pack"
737msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
738
739#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
740msgid "Select A Package List File"
741msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
742
743#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
744#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:722
745msgid "Service Pack Creator"
746msgstr "Създаване на сервизни пакети"
747
748#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
749msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
750msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
751
752#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
753msgid "Do you trust the source of the packages?"
754msgstr "Имате ли доверие на хранилището на пакетите?"
755
756#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
757msgid "Package:"
758msgstr "Пакет:"
759
760#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
761msgid "Repository name:"
762msgstr "Името на хранилище:"
763
764#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
765msgid "Signature URL:"
766msgstr "Адрес на подпис:"
767
768#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
769msgid "Signature identifier:"
770msgstr "Идентификатор на подпис:"
771
772#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
773msgid "Signature user identifier:"
774msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
775
776#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
777msgid "Software signature is required"
778msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
779
780#: ../data/gpk-update-icon.desktop.in.h:1
781msgid "PackageKit Update Applet"
782msgstr "Аплет за обновяване към PackageKit"
783
784#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
785msgid "Software Update"
786msgstr "Обновление на софтуера"
787
788#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
789#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
790#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:103
791msgid "Software Update Viewer"
792msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
793
794#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:3
795msgid "Update software installed on the system"
796msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
797
798#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
799msgid ""
800"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
801"provide new features."
802msgstr ""
803"Обновленията на софтуера поправят грешки, премахват проблеми със сигурността "
804"и предоставят нови възможности."
805
806#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
807msgid "_Upgrade"
808msgstr "_Обновяване"
809
810#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
811#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
812msgid "_Details"
813msgstr "_Подробности"
814
815#. Application column (icon, name, description)
816#. TRANSLATORS: column for the application name
817#. TRANSLATORS: column for the package name
818#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
819#: ../src/gpk-helper-run.c:191
820msgid "Package"
821msgstr "Пакет"
822
823#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
824msgid "_Remove"
825msgstr "_Деинсталиране"
826
827#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
828#, python-format
829msgid "Remove %i additional package?"
830msgid_plural "Remove %i additional packages?"
831msgstr[0] "Да се деинсталира ли %i допълнителен пакет?"
832msgstr[1] "Да се деинсталират ли %i допълнителни пакета?"
833
834#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
835msgid ""
836"The software which you want to remove is required to run other software, "
837"which will be removed too."
838msgstr ""
839"Програмите, които се нуждаят от софтуера, който искате да деинсталирате, "
840"също ще бъдат деинсталирани."
841
842#. TRANSLATORS: button label, install
843#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:298
844msgid "_Install"
845msgstr "_Инсталиране"
846
847#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
848#, python-format
849msgid "Install %i additional package?"
850msgid_plural "Install %i additional packages?"
851msgstr[0] "Да се инсталира ли %i допълнителен пакет?"
852msgstr[1] "Да се инсталират ли %i допълнителни пакета?"
853
854#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
855msgid ""
856"The software that you want to install requires additional software to run "
857"correctly."
858msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
859
860#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
861#: ../src/gpk-application.c:617
862#, c-format
863msgid "%i file installed by %s"
864msgid_plural "%i files installed by %s"
865msgstr[0] "%i файл инсталиран от %s"
866msgstr[1] "%i файла инсталирани от %s"
867
868#. TRANSLATORS: no packages returned
869#: ../src/gpk-application.c:969 ../src/gpk-application.c:1092
870msgid "No packages"
871msgstr "Няма пакети"
872
873#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
874#: ../src/gpk-application.c:971
875msgid "No other packages require this package"
876msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
877
878#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
879#: ../src/gpk-application.c:978
880#, c-format
881msgid "%i package requires %s"
882msgid_plural "%i packages require %s"
883msgstr[0] "%i допълнителен пакет изисква %s"
884msgstr[1] "%i допълнителни пакета изискват %s"
885
886#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
887#: ../src/gpk-application.c:983
888#, c-format
889msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
890msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
891msgstr[0] "Пакетът изброен по-долу изисква %s, за да работи правилно."
892msgstr[1] "Пакетите изброени по-долу изискват %s, за да работят правилно."
893
894#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
895#: ../src/gpk-application.c:1094
896msgid "This package does not depends on any others"
897msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
898
899#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
900#: ../src/gpk-application.c:1101
901#, c-format
902msgid "%i additional package is required for %s"
903msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
904msgstr[0] "%2$s изисква %1$i допълнителен пакет"
905msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
906
907#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
908#: ../src/gpk-application.c:1106
909#, c-format
910msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
911msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
912msgstr[0] "За да работи %s правилно, е необходим следния пакет."
913msgstr[1] "За да работи %s правилно, са необходими следните пакети."
914
915#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
916#: ../src/gpk-application.c:1171
917msgid "Invalid"
918msgstr "Неправилен"
919
920#. TRANSLATORS: no results were found for this search
921#: ../src/gpk-application.c:1371
922msgid "No results were found."
923msgstr "Не е открито хранилище"
924
925#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
926#: ../src/gpk-application.c:1379
927msgid "Try entering a package name in the search bar."
928msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
929
930#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
931#: ../src/gpk-application.c:1382
932msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
933msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
934
935#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
936#: ../src/gpk-application.c:1387
937msgid ""
938"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
939"text."
940msgstr ""
941"Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до "
942"текста за търсене."
943
944#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
945#: ../src/gpk-application.c:1390
946msgid "Try again with a different search term."
947msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
948
949#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
950#: ../src/gpk-application.c:1645
951msgid "Invalid search text"
952msgstr "Неправилен текст за търсене"
953
954#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
955#: ../src/gpk-application.c:1647
956msgid "The search text contains invalid characters"
957msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
958
959#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
960#: ../src/gpk-application.c:1681
961msgid "The search could not be completed"
962msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
963
964#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
965#: ../src/gpk-application.c:1683
966msgid "Running the transaction failed"
967msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
968
969#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
970#: ../src/gpk-application.c:1831
971msgid "Changes not applied"
972msgstr "Промените не са приложени"
973
974#: ../src/gpk-application.c:1832
975msgid "Close _Anyway"
976msgstr "_Затваряне независимо от това"
977
978#. TRANSLATORS: tell the user the problem
979#: ../src/gpk-application.c:1836
980msgid "You have made changes that have not yet been applied."
981msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
982
983#: ../src/gpk-application.c:1837
984msgid "These changes will be lost if you close this window."
985msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
986
987#. TRANSLATORS: column for installed status
988#. TRANSLATORS: The state of a package
989#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
990#: ../src/gpk-application.c:2162 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
991msgid "Installed"
992msgstr "Инсталирани"
993
994#. TRANSLATORS: column for package name
995#. TRANSLATORS: column for group name
996#. TRANSLATORS: column for the package name
997#: ../src/gpk-application.c:2178 ../src/gpk-application.c:2200
998#: ../src/gpk-dialog.c:153 ../src/gpk-modal-dialog.c:729
999msgid "Name"
1000msgstr "Име"
1001
1002#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
1003#: ../src/gpk-application.c:2343
1004msgid "Type"
1005msgstr "Вид"
1006
1007#: ../src/gpk-application.c:2343
1008msgid "Collection"
1009msgstr "Комплект"
1010
1011#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
1012#: ../src/gpk-application.c:2351
1013#, c-format
1014msgid "Visit %s"
1015msgstr "Посещаване на %s"
1016
1017#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
1018#: ../src/gpk-application.c:2356
1019msgid "Project"
1020msgstr "Проект"
1021
1022#: ../src/gpk-application.c:2356
1023msgid "Homepage"
1024msgstr "Лична страница"
1025
1026#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
1027#: ../src/gpk-application.c:2370
1028msgid "Group"
1029msgstr "Група"
1030
1031#. TRANSLATORS: the licence string for the package
1032#: ../src/gpk-application.c:2376
1033msgid "License"
1034msgstr "Лиценз"
1035
1036#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
1037#: ../src/gpk-application.c:2385
1038msgid "Menu"
1039msgstr "Меню"
1040
1041#. TRANSLATORS: the size of the meta package
1042#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
1043#: ../src/gpk-application.c:2403 ../src/gpk-update-viewer.c:1707
1044msgid "Size"
1045msgstr "Размер"
1046
1047#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
1048#: ../src/gpk-application.c:2406
1049msgid "Installed size"
1050msgstr "Размер при инсталация"
1051
1052#. TRANSLATORS: the download size of the package
1053#: ../src/gpk-application.c:2409
1054msgid "Download size"
1055msgstr "Размер при изтегляне"
1056
1057#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
1058#: ../src/gpk-application.c:2418
1059msgid "Source"
1060msgstr "Хранилище"
1061
1062#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
1063#: ../src/gpk-application.c:2564
1064msgid "Selected packages"
1065msgstr "Избраните пакети"
1066
1067#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
1068#: ../src/gpk-application.c:2616
1069msgid "Searching by name"
1070msgstr "Търсене по име"
1071
1072#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
1073#: ../src/gpk-application.c:2639
1074msgid "Searching by description"
1075msgstr "Търсене по описание"
1076
1077#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
1078#: ../src/gpk-application.c:2662
1079msgid "Searching by file"
1080msgstr "Търсене по файл"
1081
1082#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1083#: ../src/gpk-application.c:2687
1084msgid "Search by name"
1085msgstr "Търсене по име"
1086
1087#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1088#: ../src/gpk-application.c:2697
1089msgid "Search by description"
1090msgstr "Търсене по описание"
1091
1092#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1093#: ../src/gpk-application.c:2707
1094msgid "Search by file name"
1095msgstr "Търсене по име на файл"
1096
1097#. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
1098#. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
1099#: ../src/gpk-application.c:2750 ../src/gpk-check-update.c:207
1100#: ../src/gpk-watch.c:428
1101msgid "Failed to show url"
1102msgstr "Адресът не може да бъде показан"
1103
1104#: ../src/gpk-application.c:2787 ../src/gpk-check-update.c:231
1105#: ../src/gpk-watch.c:448
1106msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1107msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
1108
1109#: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:232
1110#: ../src/gpk-watch.c:449
1111msgid ""
1112"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
1113"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
1114"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
1115"any later version."
1116msgstr ""
1117"Тази програма (Packagekit) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
1118"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
1119"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза "
1120"или (по ваше решение) по-късна версия."
1121
1122#: ../src/gpk-application.c:2792 ../src/gpk-check-update.c:236
1123#: ../src/gpk-watch.c:453
1124msgid ""
1125"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
1126"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
1127"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
1128"more details."
1129msgstr ""
1130"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
1131"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
1132"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
1133
1134#: ../src/gpk-application.c:2796 ../src/gpk-check-update.c:240
1135#: ../src/gpk-watch.c:457
1136msgid ""
1137"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1138"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
1139"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1140msgstr ""
1141"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
1142"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
1143"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1144
1145#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
1146#: ../src/gpk-application.c:2802 ../src/gpk-check-update.c:245
1147#: ../src/gpk-watch.c:462
1148msgid "translator-credits"
1149msgstr ""
1150"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1151"\n"
1152"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1153"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1154"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1155
1156#. TRANSLATORS: website label
1157#: ../src/gpk-application.c:2828 ../src/gpk-check-update.c:265
1158#: ../src/gpk-watch.c:481
1159msgid "PackageKit Website"
1160msgstr "Уеб страница на PackageKit"
1161
1162#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
1163#: ../src/gpk-application.c:2831
1164msgid "Package Manager for GNOME"
1165msgstr "Управление на пакети в GNOME"
1166
1167#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
1168#: ../src/gpk-application.c:3277
1169msgid "Text"
1170msgstr "Текст"
1171
1172#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
1173#: ../src/gpk-application.c:3300
1174msgid ""
1175"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
1176msgstr ""
1177"За начало въведете име на пакет и натиснете върху бутона за търсене или "
1178"върху група."
1179
1180#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
1181#: ../src/gpk-application.c:3303
1182msgid "Enter a package name and then click find to get started."
1183msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
1184
1185#. TRANSLATORS: daemon is broken
1186#: ../src/gpk-application.c:3531
1187msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
1188msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
1189
1190#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
1191#: ../src/gpk-application.c:3651
1192msgid "All packages"
1193msgstr "Всички пакети"
1194
1195#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
1196#: ../src/gpk-application.c:3653
1197msgid "Show all packages"
1198msgstr "Показване на всички пакети"
1199
1200#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
1201#: ../src/gpk-application.c:3877
1202msgid "Clear current selection"
1203msgstr "Изчистване на текущия избор"
1204
1205#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
1206#: ../src/gpk-application.c:3902
1207msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
1208msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
1209
1210#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
1211#: ../src/gpk-application.c:3928
1212msgid "Visit home page for selected package"
1213msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
1214
1215#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
1216#: ../src/gpk-application.c:4036
1217msgid "Find packages"
1218msgstr "Търсене на пакети"
1219
1220#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
1221#: ../src/gpk-application.c:4043
1222msgid "Cancel search"
1223msgstr "Преустановяване на търсенето"
1224
1225#. TRANSLATORS: show the program version
1226#: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:242
1227#: ../src/gpk-prefs.c:464 ../src/gpk-update-icon.c:66
1228#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:69
1229msgid "Show the program version and exit"
1230msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
1231
1232#. are we running privileged
1233#: ../src/gpk-application-main.c:107
1234msgid "Package installer"
1235msgstr "Инсталатор на пакети"
1236
1237#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
1238#: ../src/gpk-backend-status.c:76 ../src/gpk-prefs.c:398 ../src/gpk-repo.c:534
1239#: ../src/gpk-update-viewer.c:3029
1240msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
1241msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
1242
1243#: ../src/gpk-backend-status.c:258
1244msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
1245msgstr "Подробен изглед към ядрото на PackageKit"
1246
1247#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
1248#: ../src/gpk-check-update.c:291
1249msgid "_Preferences"
1250msgstr "_Настройки"
1251
1252#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
1253#. TRANSLATORS: this is the right click menu item
1254#: ../src/gpk-check-update.c:311 ../src/gpk-watch.c:508
1255msgid "_About"
1256msgstr "_Относно"
1257
1258#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
1259#: ../src/gpk-check-update.c:402
1260msgid "One package was skipped:"
1261msgid_plural "Some packages were skipped:"
1262msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
1263msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
1264
1265#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
1266#: ../src/gpk-check-update.c:433
1267msgid "The system update has completed"
1268msgstr "Обновяването на системата завърши"
1269
1270#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
1271#: ../src/gpk-check-update.c:441
1272msgid "Restart computer now"
1273msgstr "Рестартиране на компютъра"
1274
1275#. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
1276#. TRANSLATORS: hides forever
1277#. add a checkbutton for deps screen
1278#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
1279#: ../src/gpk-check-update.c:448 ../src/gpk-check-update.c:1368
1280#: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1577
1281msgid "Do not show this again"
1282msgstr "Това да не се показва повече"
1283
1284#. TRANSLATORS: button: show more details about the error
1285#. TRANSLATORS: button: show details about the error
1286#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
1287#: ../src/gpk-check-update.c:510 ../src/gpk-dbus-task.c:385
1288#: ../src/gpk-watch.c:1399
1289msgid "Show details"
1290msgstr "Допълнителна информация"
1291
1292#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
1293#: ../src/gpk-check-update.c:559 ../src/gpk-check-update.c:993
1294#: ../src/gpk-check-update.c:1015
1295msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
1296msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
1297
1298#. TRANSLATORS: this is the sound description
1299#: ../src/gpk-check-update.c:561 ../src/gpk-update-viewer.c:514
1300msgid "Updated successfully"
1301msgstr "Успешно обновяване"
1302
1303#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
1304#: ../src/gpk-check-update.c:685
1305msgid "Security update available"
1306msgid_plural "Security updates available"
1307msgstr[0] "Налично е обновление по сигурността."
1308msgstr[1] "Налични са обновления по сигурността."
1309
1310#. TRANSLATORS: message when there are security updates
1311#: ../src/gpk-check-update.c:688
1312msgid "An important update is available for your computer:"
1313msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
1314msgstr[0] "Налично е важно обновление за компютъра ви:"
1315msgstr[1] "Налични са важни обновления за компютъра ви:"
1316
1317#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
1318#: ../src/gpk-check-update.c:708
1319msgid "Install updates"
1320msgstr "Инсталиране на обновления"
1321
1322#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
1323#: ../src/gpk-check-update.c:819
1324msgid ""
1325"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
1326"battery power"
1327msgstr ""
1328"Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
1329"автоматично."
1330
1331#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
1332#: ../src/gpk-check-update.c:821
1333msgid "Updates not installed"
1334msgstr "Обновления не се инсталират"
1335
1336#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
1337#: ../src/gpk-check-update.c:831
1338msgid "Install the updates anyway"
1339msgstr "Обновленията да се инсталират"
1340
1341#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
1342#: ../src/gpk-check-update.c:878
1343msgid "Updates are being installed"
1344msgstr "Инсталират се обновления"
1345
1346#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
1347#: ../src/gpk-check-update.c:880
1348msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
1349msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
1350
1351#: ../src/gpk-check-update.c:886
1352msgid "Cancel update"
1353msgstr "Преустановяване на обновяването"
1354
1355#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
1356#: ../src/gpk-check-update.c:965
1357#, c-format
1358msgid "There is %d update available"
1359msgid_plural "There are %d updates available"
1360msgstr[0] "Налично е %d обновление"
1361msgstr[1] "Налични са %d обновления"
1362
1363#. TRANSLATORS: this is the sound description
1364#: ../src/gpk-check-update.c:995
1365msgid "Update available"
1366msgstr "Налично е обновление"
1367
1368#. TRANSLATORS: this is the sound description
1369#: ../src/gpk-check-update.c:1017
1370msgid "Update available (on battery)"
1371msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
1372
1373#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
1374#: ../src/gpk-check-update.c:1355
1375msgid "Distribution upgrades available"
1376msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
1377
1378#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
1379#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
1380#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1381#. TRANSLATORS: button text
1382#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1383#: ../src/gpk-check-update.c:1365 ../src/gpk-dbus-task.c:1085
1384#: ../src/gpk-dbus-task.c:1319 ../src/gpk-dbus-task.c:1625
1385#: ../src/gpk-dbus-task.c:1831 ../src/gpk-dbus-task.c:2089
1386msgid "More information"
1387msgstr "Повече информация"
1388
1389#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
1390#: ../src/gpk-common.c:371
1391msgid "This application is running as a privileged user"
1392msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
1393
1394#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
1395#: ../src/gpk-common.c:374
1396#, c-format
1397msgid "%s is running as a privileged user"
1398msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
1399
1400#. TRANSLATORS: tell the user off
1401#: ../src/gpk-common.c:377
1402msgid "Package management applications are security sensitive."
1403msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
1404
1405#. TRANSLATORS: and explain why
1406#: ../src/gpk-common.c:379
1407msgid ""
1408"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
1409"security reasons."
1410msgstr ""
1411"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
1412"избягва заради сигурността."
1413
1414#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
1415#: ../src/gpk-common.c:385
1416msgid "Continue _Anyway"
1417msgstr "_Продължаване независимо от това"
1418
1419#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
1420#: ../src/gpk-common.c:455 ../src/gpk-common.c:505
1421#, c-format
1422msgid "Now"
1423msgstr "Сега"
1424
1425#. TRANSLATORS: time
1426#: ../src/gpk-common.c:465 ../src/gpk-common.c:515
1427#, c-format
1428msgid "%i second"
1429msgid_plural "%i seconds"
1430msgstr[0] "%i секунда"
1431msgstr[1] "%i секунди"
1432
1433#. TRANSLATORS: time
1434#: ../src/gpk-common.c:475 ../src/gpk-common.c:528
1435#, c-format
1436msgid "%i minute"
1437msgid_plural "%i minutes"
1438msgstr[0] "%i минута"
1439msgstr[1] "%i минути"
1440
1441#. TRANSLATORS: time
1442#: ../src/gpk-common.c:481 ../src/gpk-common.c:547
1443#, c-format
1444msgid "%i hour"
1445msgid_plural "%i hours"
1446msgstr[0] "%i час"
1447msgstr[1] "%i часа"
1448
1449#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
1450#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1451#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1452#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1453#: ../src/gpk-common.c:534 ../src/gpk-common.c:553
1454#, c-format
1455msgid "%i %s %i %s"
1456msgstr "%i %s и %i %s"
1457
1458#: ../src/gpk-common.c:535 ../src/gpk-common.c:555
1459msgid "minute"
1460msgid_plural "minutes"
1461msgstr[0] "минута"
1462msgstr[1] "минути"
1463
1464#: ../src/gpk-common.c:536
1465msgid "second"
1466msgid_plural "seconds"
1467msgstr[0] "секунда"
1468msgstr[1] "секунди"
1469
1470#: ../src/gpk-common.c:554
1471msgid "hour"
1472msgid_plural "hours"
1473msgstr[0] "час"
1474msgstr[1] "часа"
1475
1476#: ../src/gpk-common.c:581
1477#, c-format
1478msgid "%s and %s"
1479msgstr "%s и %s"
1480
1481#: ../src/gpk-common.c:584
1482#, c-format
1483msgid "%s, %s and %s"
1484msgstr "%s, %s и %s"
1485
1486#: ../src/gpk-common.c:587
1487#, c-format
1488msgid "%s, %s, %s and %s"
1489msgstr "%s, %s, %s и %s"
1490
1491#: ../src/gpk-common.c:591
1492#, c-format
1493msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
1494msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
1495
1496#. TRANSLATORS: we failed to install
1497#: ../src/gpk-dbus-task.c:245
1498msgid "Failed to install software"
1499msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
1500
1501#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
1502#: ../src/gpk-dbus-task.c:247
1503msgid "No applications were chosen to be installed"
1504msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
1505
1506#. TRANSLATORS: detailed text about the error
1507#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
1508#: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:398
1509msgid "Error details"
1510msgstr "Допълнителна информация за грешката"
1511
1512#: ../src/gpk-dbus-task.c:279
1513msgid "Package Manager error details"
1514msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
1515
1516#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
1517#: ../src/gpk-dbus-task.c:294
1518msgid ""
1519"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
1520"distribution bugtracker."
1521msgstr ""
1522"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
1523"докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
1524
1525#. TRANSLATORS: failed authentication
1526#: ../src/gpk-dbus-task.c:310
1527msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
1528msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
1529
1530#. TRANSLATORS: could not start system service
1531#: ../src/gpk-dbus-task.c:314
1532msgid "The packagekitd service could not be started."
1533msgstr ""
1534"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
1535
1536#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
1537#: ../src/gpk-dbus-task.c:318
1538msgid "The query is not valid."
1539msgstr "Грешна заявка."
1540
1541#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
1542#: ../src/gpk-dbus-task.c:322
1543msgid "The file is not valid."
1544msgstr "Грешен файл."
1545
1546#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
1547#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
1548#: ../src/gpk-dbus-task.c:466 ../src/gpk-dbus-task.c:1138
1549msgid "Failed to install package"
1550msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
1551
1552#. TRANSLATORS: title: installing packages
1553#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
1554#: ../src/gpk-dbus-task.c:504 ../src/gpk-enum.c:961
1555msgid "Installing packages"
1556msgstr "Инсталиране на пакети"
1557
1558#. TRANSLATORS: title
1559#: ../src/gpk-dbus-task.c:606 ../src/gpk-dbus-task.c:1357
1560msgid "Failed to install file"
1561msgid_plural "Failed to install files"
1562msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
1563msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
1564
1565#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
1566#: ../src/gpk-dbus-task.c:690
1567msgid "Do you want to install this file?"
1568msgid_plural "Do you want to install these files?"
1569msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
1570msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
1571
1572#. TRANSLATORS: title: installing local files
1573#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1574#. TRANSLATORS: button: install codecs
1575#. TRANSLATORS: button: install a font
1576#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
1577#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
1578#. TRANSLATORS: button: install catalog
1579#. TRANSLATORS: if the update should be installed
1580#: ../src/gpk-dbus-task.c:699 ../src/gpk-dbus-task.c:1231
1581#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450 ../src/gpk-dbus-task.c:1653
1582#: ../src/gpk-dbus-task.c:2116 ../src/gpk-dbus-task.c:2384
1583#: ../src/gpk-dbus-task.c:2506 ../src/gpk-dbus-task.c:2858
1584#: ../src/gpk-update-viewer.c:1636
1585msgid "Install"
1586msgstr "Инсталиране"
1587
1588#. TRANSLATORS: title: installing a local file
1589#: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
1590msgid "Install local file"
1591msgid_plural "Install local files"
1592msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
1593msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
1594
1595#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
1596#: ../src/gpk-dbus-task.c:1073
1597#, c-format
1598msgid "Could not find packages"
1599msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
1600
1601#. TRANSLATORS: message: could not find
1602#: ../src/gpk-dbus-task.c:1082
1603msgid "The packages could not be found in any software source"
1604msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
1605
1606#: ../src/gpk-dbus-task.c:1121
1607msgid "Failed to install packages"
1608msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
1609
1610#. TRANSLATORS: message: package is already installed
1611#: ../src/gpk-dbus-task.c:1123 ../src/gpk-enum.c:369
1612msgid "The package is already installed"
1613msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
1614
1615#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
1616#: ../src/gpk-dbus-task.c:1140
1617msgid "Incorrect response from search"
1618msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
1619
1620#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
1621#: ../src/gpk-dbus-task.c:1215
1622msgid "An additional package is required:"
1623msgid_plural "Additional packages are required:"
1624msgstr[0] "Необходим е допълнителен пакет:"
1625msgstr[1] "Необходими са допълнителни пакети:"
1626
1627#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
1628#: ../src/gpk-dbus-task.c:1218
1629msgid "Do you want to search for and install this package now?"
1630msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
1631msgstr[0] "Искате ли да се търси и инсталира този пакет сега?"
1632msgstr[1] "Искате ли да се търсят и инсталират тези пакети сега?"
1633
1634#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1635#: ../src/gpk-dbus-task.c:1224
1636#, c-format
1637msgid "%s wants to install a package"
1638msgid_plural "%s wants to install packages"
1639msgstr[0] "%s иска да инсталира пакет"
1640msgstr[1] "%s иска да инсталира пакети"
1641
1642#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1643#: ../src/gpk-dbus-task.c:1227
1644msgid "A program wants to install a package"
1645msgid_plural "A program wants to install packages"
1646msgstr[0] "Програма иска да инсталира пакет"
1647msgstr[1] "Програма иска да инсталира пакети"
1648
1649#. TRANSLATORS: title, searching
1650#: ../src/gpk-dbus-task.c:1244 ../src/gpk-dbus-task.c:2566
1651msgid "Searching for packages"
1652msgstr "Търсене на пакети"
1653
1654#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1655#: ../src/gpk-dbus-task.c:1314
1656msgid "Failed to find package"
1657msgstr "Пакетът не бе открит"
1658
1659#. TRANSLATORS: nothing found
1660#: ../src/gpk-dbus-task.c:1316 ../src/gpk-dbus-task.c:2705
1661msgid "The file could not be found in any packages"
1662msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
1663
1664#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
1665#: ../src/gpk-dbus-task.c:1354
1666#, c-format
1667msgid "The %s package already provides this file"
1668msgstr "Пакетът %s вече е осигурил този файл"
1669
1670#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
1671#: ../src/gpk-dbus-task.c:1435
1672msgid "The following file is required:"
1673msgid_plural "The following files are required:"
1674msgstr[0] "Изисква се следния файл:"
1675msgstr[1] "Изискват се следните файлове:"
1676
1677#. TRANSLATORS: confirm with the user
1678#: ../src/gpk-dbus-task.c:1438
1679msgid "Do you want to search for this file now?"
1680msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
1681msgstr[0] "Искате ли да се търси този пакет сега?"
1682msgstr[1] "Искате ли да се търсят тези пакети сега?"
1683
1684#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1685#: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
1686#, c-format
1687msgid "%s wants to install a file"
1688msgid_plural "%s wants to install files"
1689msgstr[0] "%s иска да инсталира файл"
1690msgstr[1] "%s иска да инсталира файлове"
1691
1692#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1693#: ../src/gpk-dbus-task.c:1446
1694msgid "A program wants to install a file"
1695msgid_plural "A program wants to install files"
1696msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1697msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1698
1699#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
1700#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
1701#: ../src/gpk-dbus-task.c:1462 ../src/gpk-dbus-task.c:2808
1702#: ../src/gpk-enum.c:1313
1703msgid "Searching for file"
1704msgstr "Търсене на файл"
1705
1706#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
1707#: ../src/gpk-dbus-task.c:1505
1708msgid "The following plugin is required:"
1709msgid_plural "The following plugins are required:"
1710msgstr[0] "Необходима е следната приставка:"
1711msgstr[1] "Необходими са следните приставки:"
1712
1713#. TRANSLATORS: ask for confirmation
1714#: ../src/gpk-dbus-task.c:1523
1715msgid "Do you want to search for this now?"
1716msgid_plural "Do you want to search for these now?"
1717msgstr[0] "Искате ли да го потърсите?"
1718msgstr[1] "Искате ли да ги потърсите?"
1719
1720#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1721#: ../src/gpk-dbus-task.c:1536
1722#, c-format
1723msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
1724msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
1725msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1726msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1727
1728#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1729#: ../src/gpk-dbus-task.c:1540
1730#, c-format
1731msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
1732msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
1733msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1734msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1735
1736#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1737#: ../src/gpk-dbus-task.c:1544
1738#, c-format
1739msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
1740msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
1741msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за това действие"
1742msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за това действие"
1743
1744#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
1745#: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
1746msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
1747msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
1748msgstr[0] ""
1749"Програма изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1750msgstr[1] ""
1751"Програма изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1752
1753#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
1754#: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
1755msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
1756msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
1757msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1758msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1759
1760#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
1761#: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
1762msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
1763msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
1764msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за това действие"
1765msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за това действие"
1766
1767#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1768#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564 ../src/gpk-dbus-task.c:1919
1769#: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
1770msgid "Search"
1771msgstr "Търсене"
1772
1773#. TRANSLATORS: failed to search for codec
1774#: ../src/gpk-dbus-task.c:1619
1775msgid "Failed to search for plugin"
1776msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
1777
1778#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
1779#: ../src/gpk-dbus-task.c:1621
1780msgid "Could not find plugin in any configured software source"
1781msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
1782
1783#: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
1784msgid "Install the following plugin"
1785msgid_plural "Install the following plugins"
1786msgstr[0] "Инсталиране на следната приставка"
1787msgstr[1] "Инсталиране на следните приставки"
1788
1789#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
1790#: ../src/gpk-dbus-task.c:1645 ../src/gpk-dbus-task.c:2109
1791#: ../src/gpk-dbus-task.c:2498
1792msgid "Do you want to install this package now?"
1793msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
1794msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този пакет сега?"
1795msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези пакети сега?"
1796
1797#. TRANSLATORS: search for codec
1798#: ../src/gpk-dbus-task.c:1737
1799msgid "Searching for plugins"
1800msgstr "Търсене на приставки"
1801
1802#: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
1803#, c-format
1804msgid "Searching for plugin: %s"
1805msgstr "Търсене на приставка: %s"
1806
1807#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
1808#: ../src/gpk-dbus-task.c:1796
1809msgid "Failed to search for provides"
1810msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
1811
1812#. TRANSLATORS: title
1813#: ../src/gpk-dbus-task.c:1826
1814msgid "Failed to find software"
1815msgstr "Софтуерът не е намерен"
1816
1817#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
1818#: ../src/gpk-dbus-task.c:1828
1819msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
1820msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
1821
1822#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
1823#: ../src/gpk-dbus-task.c:1901
1824msgid "An additional program is required to open this type of file:"
1825msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
1826
1827#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
1828#: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
1829msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
1830msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
1831
1832#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1833#: ../src/gpk-dbus-task.c:1912
1834#, c-format
1835msgid "%s requires a new mime type"
1836msgid_plural "%s requires new mime types"
1837msgstr[0] "%s изисква нов вид по mime"
1838msgstr[1] "%s изисква нови видове по mime"
1839
1840#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1841#: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
1842msgid "A program requires a new mime type"
1843msgid_plural "A program requires new mime types"
1844msgstr[0] "Програма изисква нов вид по mime"
1845msgstr[1] "Програма изисква нови видове по mime"
1846
1847#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
1848#: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
1849msgid "Searching for file handlers"
1850msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
1851
1852#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
1853#: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
1854msgid "Language tag not parsed"
1855msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
1856
1857#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
1858#: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
1859msgid "Language code not matched"
1860msgstr "Кодът за език не съвпада"
1861
1862#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
1863#: ../src/gpk-dbus-task.c:2078
1864msgid "Failed to find font"
1865msgid_plural "Failed to find fonts"
1866msgstr[0] "Не бе открит шрифт"
1867msgstr[1] "Не бяха открити шрифтове"
1868
1869#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
1870#: ../src/gpk-dbus-task.c:2086
1871msgid "No new fonts can be found for this document"
1872msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
1873
1874#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1875#: ../src/gpk-dbus-task.c:2270
1876msgid "An additional font is required to view this document correctly."
1877msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
1878msgstr[0] "За разглеждането на този файл е необходим допълнителен шрифт"
1879msgstr[1] "За разглеждането на този файл са необходими допълнителни шрифтове"
1880
1881#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1882#: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
1883msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
1884msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
1885msgstr[0] "Искате ли да се търси подходящ пакет сега?"
1886msgstr[1] "Искате ли да се търсят подходящ пакети сега?"
1887
1888#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1889#: ../src/gpk-dbus-task.c:2284
1890#, c-format
1891msgid "%s wants to install a font"
1892msgid_plural "%s wants to install fonts"
1893msgstr[0] "%s иска да инсталира шрифт"
1894msgstr[1] "%s иска да инсталира шрифтове"
1895
1896#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1897#: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
1898msgid "A program wants to install a font"
1899msgid_plural "A program wants to install fonts"
1900msgstr[0] "Програма иска да инсталира шрифт"
1901msgstr[1] "Програма иска да инсталира шрифтове"
1902
1903#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
1904#: ../src/gpk-dbus-task.c:2303
1905msgid "Searching for font"
1906msgid_plural "Searching for fonts"
1907msgstr[0] "Търсене на шрифт"
1908msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
1909
1910#: ../src/gpk-dbus-task.c:2341
1911msgid "Could not process catalog"
1912msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
1913
1914#: ../src/gpk-dbus-task.c:2359
1915msgid "No packages need to be installed"
1916msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
1917
1918#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
1919#: ../src/gpk-dbus-task.c:2378
1920msgid "Install packages in catalog?"
1921msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
1922
1923#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
1924#: ../src/gpk-dbus-task.c:2380
1925msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
1926msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
1927
1928#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
1929#: ../src/gpk-dbus-task.c:2420
1930msgid "Failed to remove package"
1931msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
1932
1933#: ../src/gpk-dbus-task.c:2497
1934msgid "Install the following driver"
1935msgid_plural "Install the following drivers"
1936msgstr[0] "Инсталиране на следния драйвер"
1937msgstr[1] "Инсталиране на следните драйвери"
1938
1939#. TRANSLATORS: title: removing packages
1940#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
1941#: ../src/gpk-dbus-task.c:2649 ../src/gpk-enum.c:953
1942msgid "Removing packages"
1943msgstr "Деинсталиране на пакети"
1944
1945#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1946#: ../src/gpk-dbus-task.c:2703
1947msgid "Failed to find package for this file"
1948msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
1949
1950#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
1951#: ../src/gpk-dbus-task.c:2781
1952msgid "The following file will be removed:"
1953msgid_plural "The following files will be removed:"
1954msgstr[0] "Следният файл ще бъде деинсталиран:"
1955msgstr[1] "Следните файлове ще бъдат деинсталирани:"
1956
1957#. TRANSLATORS: confirm with the user
1958#: ../src/gpk-dbus-task.c:2784
1959msgid "Do you want to remove this file now?"
1960msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
1961msgstr[0] "Искате ли файлът да бъде деинсталиран сега?"
1962msgstr[1] "Искате ли файловете да бъдат деинсталирани сега?"
1963
1964#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1965#: ../src/gpk-dbus-task.c:2789
1966#, c-format
1967msgid "%s wants to remove a file"
1968msgid_plural "%s wants to remove files"
1969msgstr[0] "%s иска да деинсталира файл"
1970msgstr[1] "%s иска да деинсталира файлове"
1971
1972#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1973#: ../src/gpk-dbus-task.c:2792
1974msgid "A program wants to remove a file"
1975msgid_plural "A program wants to remove files"
1976msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1977msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1978
1979#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1980#: ../src/gpk-dbus-task.c:2796
1981msgid "Remove"
1982msgstr "Деинсталиране"
1983
1984#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
1985#: ../src/gpk-dbus-task.c:2849
1986msgid "Do you want to install this catalog?"
1987msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
1988msgstr[0] "Искате ли да инсталирате това хранилищe?"
1989msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези хранилища?"
1990
1991#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
1992#: ../src/gpk-dbus-task.c:2874
1993msgid "Install catalogs"
1994msgstr "Инсталиране на хранилища"
1995
1996#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
1997#: ../src/gpk-desktop.c:114
1998msgid "Applications"
1999msgstr "Програми"
2000
2001#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
2002#. TRANSLATORS: The group type
2003#: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1635
2004msgid "System"
2005msgstr "Системни инструменти"
2006
2007#: ../src/gpk-desktop.c:119
2008msgid "Preferences"
2009msgstr "Настройки"
2010
2011#: ../src/gpk-desktop.c:126
2012msgid "Administration"
2013msgstr "Администрация"
2014
2015#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
2016#: ../src/gpk-dialog.c:74
2017msgid "many packages"
2018msgstr "много пакети"
2019
2020#: ../src/gpk-dialog.c:243
2021msgid "No files"
2022msgstr "Няма файлове"
2023
2024#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
2025#: ../src/gpk-enum.c:310
2026msgid "CD"
2027msgstr "CD"
2028
2029#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
2030#: ../src/gpk-enum.c:314
2031msgid "DVD"
2032msgstr "DVD"
2033
2034#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
2035#: ../src/gpk-enum.c:318
2036msgid "disc"
2037msgstr "диск"
2038
2039#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
2040#: ../src/gpk-enum.c:322
2041msgid "media"
2042msgstr "носител"
2043
2044#: ../src/gpk-enum.c:339
2045msgid "Failed with unknown error code"
2046msgstr "Грешка с непознат код"
2047
2048#: ../src/gpk-enum.c:342
2049msgid "No network connection available"
2050msgstr "Няма свързаност към мрежа"
2051
2052#: ../src/gpk-enum.c:345
2053msgid "No package cache is available."
2054msgstr "Липсва кеш с пакети."
2055
2056#: ../src/gpk-enum.c:348
2057msgid "Out of memory"
2058msgstr "Недостатъчно памет"
2059
2060#: ../src/gpk-enum.c:351
2061msgid "Failed to create a thread"
2062msgstr "Не може да се създаде нишка"
2063
2064#: ../src/gpk-enum.c:354
2065msgid "Not supported by this backend"
2066msgstr "Не се поддържа от това ядро"
2067
2068#: ../src/gpk-enum.c:357
2069msgid "An internal system error has occurred"
2070msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
2071
2072#: ../src/gpk-enum.c:360
2073msgid "A security signature is not present"
2074msgstr "Липсва подпис"
2075
2076#: ../src/gpk-enum.c:363
2077msgid "The package is not installed"
2078msgstr "Този пакет не е инсталиран"
2079
2080#: ../src/gpk-enum.c:366
2081msgid "The package was not found"
2082msgstr "Този пакет не е открит"
2083
2084#: ../src/gpk-enum.c:372
2085msgid "The package download failed"
2086msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
2087
2088#: ../src/gpk-enum.c:375
2089msgid "The group was not found"
2090msgstr "Групата не е открита"
2091
2092#: ../src/gpk-enum.c:378
2093msgid "The group list was invalid"
2094msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
2095
2096#: ../src/gpk-enum.c:381
2097msgid "Dependency resolution failed"
2098msgstr "Необходимите пакети не са открити"
2099
2100#: ../src/gpk-enum.c:384
2101msgid "Search filter was invalid"
2102msgstr "Неправилен филтър за търсене"
2103
2104#: ../src/gpk-enum.c:387
2105msgid "The package identifier was not well formed"
2106msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
2107
2108#: ../src/gpk-enum.c:390
2109msgid "Transaction error"
2110msgstr "Транзакционна грешка"
2111
2112#: ../src/gpk-enum.c:393
2113msgid "Repository name was not found"
2114msgstr "Името на хранилището не е открито"
2115
2116#: ../src/gpk-enum.c:396
2117msgid "Could not remove a protected system package"
2118msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
2119
2120#: ../src/gpk-enum.c:399
2121msgid "The action was canceled"
2122msgstr "Действието бе отменено"
2123
2124#: ../src/gpk-enum.c:402
2125msgid "The action was forcibly canceled"
2126msgstr "Действието бе изрично отменено"
2127
2128#: ../src/gpk-enum.c:405
2129msgid "Reading the configuration file failed"
2130msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
2131
2132#: ../src/gpk-enum.c:408
2133msgid "The action cannot be canceled"
2134msgstr "Действието не може да бъде отменено"
2135
2136#: ../src/gpk-enum.c:411
2137msgid "Source packages cannot be installed"
2138msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
2139
2140#: ../src/gpk-enum.c:414
2141msgid "The license agreement failed"
2142msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
2143
2144#: ../src/gpk-enum.c:417
2145msgid "Local file conflict between packages"
2146msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
2147
2148#: ../src/gpk-enum.c:420
2149msgid "Packages are not compatible"
2150msgstr "Пакетите са несъвместими"
2151
2152#: ../src/gpk-enum.c:423
2153msgid "Problem connecting to a software source"
2154msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
2155
2156#: ../src/gpk-enum.c:426
2157msgid "Failed to initialize"
2158msgstr "Неуспешно инициализиране"
2159
2160#: ../src/gpk-enum.c:429
2161msgid "Failed to finalise"
2162msgstr "Неуспешно завършване"
2163
2164#: ../src/gpk-enum.c:432
2165msgid "Cannot get lock"
2166msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
2167
2168#: ../src/gpk-enum.c:435
2169msgid "No packages to update"
2170msgstr "Няма обновени пакети"
2171
2172#: ../src/gpk-enum.c:438
2173msgid "Cannot write repository configuration"
2174msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
2175
2176#: ../src/gpk-enum.c:441
2177msgid "Local install failed"
2178msgstr "Неуспешна локална инсталация"
2179
2180#: ../src/gpk-enum.c:444
2181msgid "Bad security signature"
2182msgstr "Неправилен подпис"
2183
2184#: ../src/gpk-enum.c:447
2185msgid "Missing security signature"
2186msgstr "Липсващ подпис"
2187
2188#: ../src/gpk-enum.c:450
2189msgid "Repository configuration invalid"
2190msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
2191
2192#: ../src/gpk-enum.c:453
2193msgid "Invalid package file"
2194msgstr "Неправилен пакетен файл"
2195
2196#: ../src/gpk-enum.c:456
2197msgid "Package install blocked"
2198msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
2199
2200#: ../src/gpk-enum.c:459
2201msgid "Package is corrupt"
2202msgstr "Повреден пакет"
2203
2204#: ../src/gpk-enum.c:462
2205msgid "All packages are already installed"
2206msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
2207
2208#: ../src/gpk-enum.c:465
2209msgid "The specified file could not be found"
2210msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
2211
2212#: ../src/gpk-enum.c:468
2213msgid "No more mirrors are available"
2214msgstr "Няма други огледала"
2215
2216#: ../src/gpk-enum.c:471
2217msgid "No distribution upgrade data is available"
2218msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
2219
2220#: ../src/gpk-enum.c:474
2221msgid "Package is incompatible with this system"
2222msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
2223
2224#: ../src/gpk-enum.c:477
2225msgid "No space is left on the disk"
2226msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
2227
2228#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
2229#: ../src/gpk-enum.c:480 ../src/gpk-task.c:360
2230msgid "A media change is required"
2231msgstr "Необходима е смяна на носителя"
2232
2233#: ../src/gpk-enum.c:483
2234msgid "Authorization failed"
2235msgstr "Неуспешна идентификация"
2236
2237#: ../src/gpk-enum.c:486
2238msgid "Update not found"
2239msgstr "Обновлението не е открито"
2240
2241#: ../src/gpk-enum.c:489
2242msgid "Cannot install from untrusted source"
2243msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
2244
2245#: ../src/gpk-enum.c:492
2246msgid "Cannot update from untrusted source"
2247msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
2248
2249#: ../src/gpk-enum.c:495
2250msgid "Cannot get the file list"
2251msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
2252
2253#: ../src/gpk-enum.c:498
2254msgid "Cannot get package requires"
2255msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
2256
2257#: ../src/gpk-enum.c:501
2258msgid "Cannot disable source"
2259msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
2260
2261#: ../src/gpk-enum.c:504
2262msgid "The download failed"
2263msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
2264
2265#: ../src/gpk-enum.c:507
2266msgid "Package failed to configure"
2267msgstr "Пакетът не бе настроен"
2268
2269#: ../src/gpk-enum.c:510
2270msgid "Package failed to build"
2271msgstr "Пакетът не бе компилиран"
2272
2273#: ../src/gpk-enum.c:513
2274msgid "Package failed to install"
2275msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
2276
2277#: ../src/gpk-enum.c:516
2278msgid "Package failed to be removed"
2279msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
2280
2281#: ../src/gpk-enum.c:519
2282msgid "Update failed due to running process"
2283msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
2284
2285#: ../src/gpk-enum.c:522
2286msgid "The package database was changed"
2287msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
2288
2289#: ../src/gpk-enum.c:539
2290msgid "Failed with unknown error code."
2291msgstr "Грешка с непознат код."
2292
2293#: ../src/gpk-enum.c:542
2294msgid ""
2295"There is no network connection available.\n"
2296"Please check your connection settings and try again."
2297msgstr ""
2298"Липсва връзка с мрежата.\n"
2299"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
2300
2301#: ../src/gpk-enum.c:546
2302msgid ""
2303"The package list needs to be rebuilt.\n"
2304"This should have been done by the backend automatically."
2305msgstr ""
2306"Списъкът с пакети трябва да се генерира наново.\n"
2307"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
2308
2309#: ../src/gpk-enum.c:550
2310msgid ""
2311"The service that is responsible for handling user requests is out of "
2312"memory.\n"
2313"Please restart your computer."
2314msgstr ""
2315"Няма памет за услугата, която отговаря за обработката на потребителските "
2316"заявки.\n"
2317"Рестартирайте компютъра."
2318
2319#: ../src/gpk-enum.c:554
2320msgid "A thread could not be created to service the user request."
2321msgstr ""
2322"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
2323
2324#: ../src/gpk-enum.c:557
2325msgid ""
2326"The action is not supported by this backend.\n"
2327"Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
2328"happened."
2329msgstr ""
2330"Това ядро не поддържа това действие.\n"
2331"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2332"дистрибуцията, която ползвате."
2333
2334#: ../src/gpk-enum.c:561
2335msgid ""
2336"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
2337"Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
2338"description."
2339msgstr ""
2340"Възникна неочакван проблем.\n"
2341"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2342"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
2343
2344#: ../src/gpk-enum.c:565
2345msgid ""
2346"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
2347"Please check your security settings."
2348msgstr ""
2349"Не може да се установи връзка на довереност с хранилището.\n"
2350"Проверете настройките на сигурността."
2351
2352#: ../src/gpk-enum.c:569
2353msgid ""
2354"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
2355msgstr ""
2356"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
2357
2358#: ../src/gpk-enum.c:572
2359msgid ""
2360"The package that is being modified was not found on your system or in any "
2361"software source."
2362msgstr ""
2363"Пакетът, който бива променян, не е открит на системата ви, както и в никое "
2364"хранилище."
2365
2366#: ../src/gpk-enum.c:575
2367msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
2368msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
2369
2370#: ../src/gpk-enum.c:578
2371msgid ""
2372"The package download failed.\n"
2373"Please check your network connectivity."
2374msgstr ""
2375"Неуспешно изтегляне на пакет.\n"
2376"Проверете връзката си с мрежата."
2377
2378#: ../src/gpk-enum.c:582
2379msgid ""
2380"The group type was not found.\n"
2381"Please check your group list and try again."
2382msgstr ""
2383"Видът на групата не е открит.\n"
2384"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
2385
2386#: ../src/gpk-enum.c:586
2387msgid ""
2388"The group list could not be loaded.\n"
2389"Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
2390"error."
2391msgstr ""
2392"Списъкът с групи не може да бъде зареден.\n"
2393"Опресняването на кеша може и да помогне, но обикновено причината е грешка в "
2394"хранилището."
2395
2396#: ../src/gpk-enum.c:591
2397msgid ""
2398"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
2399"More information is available in the detailed report."
2400msgstr ""
2401"Не може да бъде открит пакет, който да позволи завършването на действието.\n"
2402"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2403
2404#: ../src/gpk-enum.c:595
2405msgid "The search filter was not correctly formed."
2406msgstr "Неправилен филтър за търсене."
2407
2408#: ../src/gpk-enum.c:598
2409msgid ""
2410"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
2411"This normally indicates an internal error and should be reported."
2412msgstr ""
2413"Когато бе изпратен към сървъра, идентификаторът на пакет бе неправилен.\n"
2414"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
2415
2416#: ../src/gpk-enum.c:602
2417msgid ""
2418"An unspecified transaction error has occurred.\n"
2419"More information is available in the detailed report."
2420msgstr ""
2421"Възникна неуказана грешка в транзакцията.\n"
2422"Повече информация е налична в подробния доклад."
2423
2424#: ../src/gpk-enum.c:606
2425msgid ""
2426"The remote software source name was not found.\n"
2427"You may need to enable an item in Software Sources."
2428msgstr ""
2429"Отдалеченото хранилище не бе открито.\n"
2430"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
2431
2432#: ../src/gpk-enum.c:610
2433msgid "Removing a protected system package is not allowed."
2434msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
2435
2436#: ../src/gpk-enum.c:613
2437msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
2438msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
2439
2440#: ../src/gpk-enum.c:616
2441msgid ""
2442"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
2443"The backend did not exit cleanly."
2444msgstr ""
2445"Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети.\n"
2446"Ядрото завърши работа с грешка."
2447
2448#: ../src/gpk-enum.c:620
2449msgid ""
2450"The native package configuration file could not be opened.\n"
2451"Please make sure configuration is valid."
2452msgstr ""
2453"Файлът с настройките на пакета за конкретната архитектура не може да бъде "
2454"отворен.\n"
2455"Проверете настройките."
2456
2457#: ../src/gpk-enum.c:624
2458msgid "The action cannot be canceled at this time."
2459msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
2460
2461#: ../src/gpk-enum.c:627
2462msgid ""
2463"Source packages are not normally installed this way.\n"
2464"Check the extension of the file you are trying to install."
2465msgstr ""
2466"Пакетите с изходен код обикновено не се инсталират така.\n"
2467"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
2468
2469#: ../src/gpk-enum.c:631
2470msgid ""
2471"The license agreement was not agreed to.\n"
2472"To use this software you have to accept the license."
2473msgstr ""
2474"Лицензното споразумение не е било прието.\n"
2475"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
2476
2477#: ../src/gpk-enum.c:635
2478msgid ""
2479"Two packages provide the same file.\n"
2480"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2481msgstr ""
2482"Два пакета предоставят един и същи файл.\n"
2483"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2484
2485#: ../src/gpk-enum.c:639
2486msgid ""
2487"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
2488"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2489msgstr ""
2490"Съществуват множество пакети, които са несъвместими един с друг.\n"
2491"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2492
2493#: ../src/gpk-enum.c:643
2494msgid ""
2495"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
2496"Please check the detailed error for further details."
2497msgstr ""
2498"Имаше (вероятно временен) проблем при свързването с хранилища.\n"
2499"За повече информация вижте подробностите към грешката."
2500
2501#: ../src/gpk-enum.c:647
2502msgid ""
2503"Failed to initialize packaging backend.\n"
2504"This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
2505msgstr ""
2506"Пакетното ядро не може да се инициализира.\n"
2507"Това може да се случи, когато се ползват едновременно няколко инструмента за "
2508"пакети."
2509
2510#: ../src/gpk-enum.c:651
2511msgid ""
2512"Failed to close down the backend instance.\n"
2513"This error can normally be ignored."
2514msgstr ""
2515"Стартираното ядро не може да бъде спряно.\n"
2516"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
2517
2518#: ../src/gpk-enum.c:655
2519msgid ""
2520"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
2521"Please close any other legacy packaging tools that may be open."
2522msgstr ""
2523"Не може да се придобие изключителен достъп до пакетното ядро.\n"
2524"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
2525
2526#: ../src/gpk-enum.c:659
2527msgid "None of the selected packages could be updated."
2528msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
2529
2530#: ../src/gpk-enum.c:662
2531msgid "The repository configuration could not be modified."
2532msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
2533
2534#: ../src/gpk-enum.c:665
2535msgid ""
2536"Installing the local file failed.\n"
2537"More information is available in the detailed report."
2538msgstr ""
2539"Неуспешно инсталиране на локален файл.\n"
2540"Повече информация е налична в подробния доклад."
2541
2542#: ../src/gpk-enum.c:669
2543msgid "The package security signature could not be verified."
2544msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
2545
2546#: ../src/gpk-enum.c:672
2547msgid ""
2548"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
2549"This package was not signed when created."
2550msgstr ""
2551"Сертификатът за сигурност на пакета липсва и няма доверие в този пакет.\n"
2552"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
2553
2554#: ../src/gpk-enum.c:676
2555msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
2556msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
2557
2558#: ../src/gpk-enum.c:679
2559msgid ""
2560"The package you are attempting to install is not valid.\n"
2561"The package file could be corrupt, or not a proper package."
2562msgstr ""
2563"Пакетът, който се опитвате да инсталирате е повреден.\n"
2564"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
2565
2566#: ../src/gpk-enum.c:683
2567msgid ""
2568"Installation of this package prevented by your packaging system's "
2569"configuration."
2570msgstr ""
2571"Инсталирането на този пакет бе предотвратено от настройките на пакетната ви "
2572"система."
2573
2574#: ../src/gpk-enum.c:686
2575msgid ""
2576"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
2577msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
2578
2579#: ../src/gpk-enum.c:689
2580msgid ""
2581"All of the packages selected for install are already installed on the system."
2582msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
2583
2584#: ../src/gpk-enum.c:692
2585msgid ""
2586"The specified file could not be found on the system.\n"
2587"Check the file still exists and has not been deleted."
2588msgstr ""
2589"Указаният файл не може да бъде открит на тази система.\n"
2590"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
2591
2592#: ../src/gpk-enum.c:696
2593msgid ""
2594"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
2595"There were no more download mirrors that could be tried."
2596msgstr ""
2597"Изисканите данни липсват във всички настроени хранилища.\n"
2598"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
2599
2600#: ../src/gpk-enum.c:700
2601msgid ""
2602"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
2603"sources.\n"
2604"The list of distribution upgrades will be unavailable."
2605msgstr ""
2606"Изисканите данни за обновяване липсват във всички настроени хранилища.\n"
2607"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
2608
2609#: ../src/gpk-enum.c:704
2610msgid ""
2611"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
2612msgstr ""
2613"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
2614
2615#: ../src/gpk-enum.c:707
2616msgid ""
2617"There is insufficient space on the device.\n"
2618"Free some space on the system disk to perform this operation."
2619msgstr ""
2620"На устройството липсва свободно пространство.\n"
2621"За да извършите това действие, освободете място."
2622
2623#: ../src/gpk-enum.c:711
2624msgid "Additional media is required to complete the transaction."
2625msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
2626
2627#: ../src/gpk-enum.c:714
2628msgid ""
2629"You have failed to provide correct authentication.\n"
2630"Please check any passwords or account settings."
2631msgstr ""
2632"Дали сте грешни данни за идентификация.\n"
2633"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
2634
2635#: ../src/gpk-enum.c:718
2636msgid ""
2637"The specified update could not be found.\n"
2638"It could have already been installed or no longer available on the remote "
2639"server."
2640msgstr ""
2641"Указаното обновяване не може да бъде открито.\n"
2642"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
2643
2644#: ../src/gpk-enum.c:722
2645msgid "The package could not be installed from untrusted source."
2646msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
2647
2648#: ../src/gpk-enum.c:725
2649msgid "The package could not be updated from untrusted source."
2650msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
2651
2652#: ../src/gpk-enum.c:728
2653msgid "The file list is not available for this package."
2654msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
2655
2656#: ../src/gpk-enum.c:731
2657msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
2658msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
2659
2660#: ../src/gpk-enum.c:734
2661msgid "The specified software source could not be disabled."
2662msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
2663
2664#: ../src/gpk-enum.c:737
2665msgid ""
2666"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
2667"More information is available in the detailed report."
2668msgstr ""
2669"Изтеглянето не може да бъде извършено автоматично, трябва да се осъществи "
2670"ръчно.\n"
2671"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2672
2673#: ../src/gpk-enum.c:741
2674msgid ""
2675"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
2676"More information is available in the detailed report."
2677msgstr ""
2678"Един от избраните пакети не бе настроен успешно.\n"
2679"Повече информация е налична в подробния доклад."
2680
2681#: ../src/gpk-enum.c:745
2682msgid ""
2683"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
2684"More information is available in the detailed report."
2685msgstr ""
2686"Един от избраните пакети не бе компилиран успешно.\n"
2687"Повече информация е налична в подробния доклад."
2688
2689#: ../src/gpk-enum.c:749
2690msgid ""
2691"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
2692"More information is available in the detailed report."
2693msgstr ""
2694"Един от избраните пакети не бе инсталиран успешно.\n"
2695"Повече информация е налична в подробния доклад."
2696
2697#: ../src/gpk-enum.c:753
2698msgid ""
2699"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
2700"More information is available in the detailed report."
2701msgstr ""
2702"Един от избраните пакети не бе деинсталиран успешно.\n"
2703"Повече информация е налична в подробния доклад."
2704
2705#: ../src/gpk-enum.c:757
2706msgid ""
2707"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
2708"More information is available in the detailed report."
2709msgstr ""
2710"За обновяването е необходимо да се спре някоя от стартираните програми.\n"
2711"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2712
2713#: ../src/gpk-enum.c:761
2714msgid "The package database was changed while the request was running."
2715msgstr ""
2716"Базата от данни с пакетите се промени по времето, когато заявката се "
2717"изпълняваше."
2718
2719#: ../src/gpk-enum.c:779
2720msgid "No restart is necessary."
2721msgstr "Не е необходимо рестартиране."
2722
2723#: ../src/gpk-enum.c:782
2724msgid "You will be required to restart this application."
2725msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
2726
2727#: ../src/gpk-enum.c:785
2728msgid "You will be required to log out and back in."
2729msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
2730
2731#: ../src/gpk-enum.c:788
2732msgid "A restart will be required."
2733msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
2734
2735#: ../src/gpk-enum.c:791
2736msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
2737msgstr ""
2738"Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата поради обновление по "
2739"сигурността."
2740
2741#: ../src/gpk-enum.c:794
2742msgid "A restart will be required due to a security update."
2743msgstr ""
2744"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
2745
2746#: ../src/gpk-enum.c:811
2747msgid "No restart is required."
2748msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
2749
2750#: ../src/gpk-enum.c:814
2751msgid "A restart is required."
2752msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
2753
2754#: ../src/gpk-enum.c:817
2755msgid "You need to log out and log back in."
2756msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
2757
2758#: ../src/gpk-enum.c:820
2759msgid "You need to restart the application."
2760msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
2761
2762#: ../src/gpk-enum.c:823
2763msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
2764msgstr ""
2765"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
2766
2767#: ../src/gpk-enum.c:826
2768msgid "A restart is required to remain secure."
2769msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
2770
2771#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2772#: ../src/gpk-enum.c:844
2773msgid "Stable"
2774msgstr "Стабилна"
2775
2776#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2777#: ../src/gpk-enum.c:848
2778msgid "Unstable"
2779msgstr "Нестабилна"
2780
2781#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2782#: ../src/gpk-enum.c:852
2783msgid "Testing"
2784msgstr "За тестване"
2785
2786#: ../src/gpk-enum.c:869
2787msgid "A mirror is possibly broken"
2788msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
2789
2790#: ../src/gpk-enum.c:872
2791msgid "The connection was refused"
2792msgstr "Връзката е отказана"
2793
2794#: ../src/gpk-enum.c:875
2795msgid "The parameter was invalid"
2796msgstr "Неправилен параметър"
2797
2798#: ../src/gpk-enum.c:878
2799msgid "The priority was invalid"
2800msgstr "Неправилен приоритет"
2801
2802#: ../src/gpk-enum.c:881
2803msgid "Backend warning"
2804msgstr "Предупреждение от ядрото"
2805
2806#: ../src/gpk-enum.c:884
2807msgid "Daemon warning"
2808msgstr "Предупреждение от демона"
2809
2810#: ../src/gpk-enum.c:887
2811msgid "The package list cache is being rebuilt"
2812msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
2813
2814#: ../src/gpk-enum.c:890
2815msgid "An untrusted package was installed"
2816msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
2817
2818#: ../src/gpk-enum.c:893
2819msgid "A newer package exists"
2820msgstr "Съществува по-нов пакет"
2821
2822#: ../src/gpk-enum.c:896
2823msgid "Could not find package"
2824msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
2825
2826#: ../src/gpk-enum.c:899
2827msgid "Configuration files were changed"
2828msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
2829
2830#: ../src/gpk-enum.c:902
2831msgid "Package is already installed"
2832msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
2833
2834#: ../src/gpk-enum.c:905
2835msgid "Automatic cleanup is being ignored"
2836msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
2837
2838#: ../src/gpk-enum.c:908
2839msgid "Software source download failed"
2840msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
2841
2842#: ../src/gpk-enum.c:911
2843msgid "This software source is for developers only"
2844msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
2845
2846#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
2847#: ../src/gpk-enum.c:929
2848msgid "Unknown state"
2849msgstr "Неизвестно състояние"
2850
2851#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
2852#: ../src/gpk-enum.c:933
2853msgid "Starting"
2854msgstr "Начало"
2855
2856#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
2857#: ../src/gpk-enum.c:937
2858msgid "Waiting in queue"
2859msgstr "Изчакване на опашка"
2860
2861#. TRANSLATORS: transaction state, just started
2862#: ../src/gpk-enum.c:941
2863msgid "Running"
2864msgstr "Изпълнение"
2865
2866#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
2867#: ../src/gpk-enum.c:945
2868msgid "Querying"
2869msgstr "Запитване"
2870
2871#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
2872#: ../src/gpk-enum.c:949
2873msgid "Getting information"
2874msgstr "Получаване на информация"
2875
2876#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
2877#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2878#: ../src/gpk-enum.c:957 ../src/gpk-enum.c:1393
2879msgid "Downloading packages"
2880msgstr "Изтегляне на пакети"
2881
2882#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
2883#: ../src/gpk-enum.c:965
2884msgid "Refreshing software list"
2885msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
2886
2887#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
2888#: ../src/gpk-enum.c:969
2889msgid "Installing updates"
2890msgstr "Инсталиране на обновления"
2891
2892#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
2893#: ../src/gpk-enum.c:973
2894msgid "Cleaning up packages"
2895msgstr "Изчистване на пакети"
2896
2897#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
2898#: ../src/gpk-enum.c:977
2899msgid "Obsoleting packages"
2900msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
2901
2902#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
2903#: ../src/gpk-enum.c:981
2904msgid "Resolving dependencies"
2905msgstr "Изчисляване на зависимостите"
2906
2907#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
2908#: ../src/gpk-enum.c:985
2909msgid "Checking signatures"
2910msgstr "Проверка на подписите"
2911
2912#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
2913#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2914#: ../src/gpk-enum.c:989 ../src/gpk-enum.c:1353
2915msgid "Rolling back"
2916msgstr "Връщанe на транзакция"
2917
2918#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
2919#: ../src/gpk-enum.c:993
2920msgid "Testing changes"
2921msgstr "Проверка на промените"
2922
2923#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
2924#: ../src/gpk-enum.c:997
2925msgid "Committing changes"
2926msgstr "Завършване на промените"
2927
2928#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
2929#: ../src/gpk-enum.c:1001
2930msgid "Requesting data"
2931msgstr "Изискване на данни"
2932
2933#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
2934#: ../src/gpk-enum.c:1005
2935msgid "Finished"
2936msgstr "Завършено"
2937
2938#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
2939#: ../src/gpk-enum.c:1009
2940msgid "Cancelling"
2941msgstr "Отмяна"
2942
2943#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2944#: ../src/gpk-enum.c:1013
2945msgid "Downloading repository information"
2946msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
2947
2948#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2949#: ../src/gpk-enum.c:1017
2950msgid "Downloading list of packages"
2951msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
2952
2953#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2954#: ../src/gpk-enum.c:1021
2955msgid "Downloading file lists"
2956msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
2957
2958#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2959#: ../src/gpk-enum.c:1025
2960msgid "Downloading lists of changes"
2961msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
2962
2963#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2964#: ../src/gpk-enum.c:1029
2965msgid "Downloading groups"
2966msgstr "Изтегляне на групите"
2967
2968#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2969#: ../src/gpk-enum.c:1033
2970msgid "Downloading update information"
2971msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
2972
2973#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
2974#: ../src/gpk-enum.c:1037
2975msgid "Repackaging files"
2976msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
2977
2978#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
2979#: ../src/gpk-enum.c:1041
2980msgid "Loading cache"
2981msgstr "Зареждане на кеша"
2982
2983#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
2984#: ../src/gpk-enum.c:1045
2985msgid "Scanning installed applications"
2986msgstr "Преглед на инсталираните програми"
2987
2988#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
2989#: ../src/gpk-enum.c:1049
2990msgid "Generating package lists"
2991msgstr "Генериране на списъците с пакети"
2992
2993#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
2994#: ../src/gpk-enum.c:1053
2995msgid "Waiting for package manager lock"
2996msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
2997
2998#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
2999#: ../src/gpk-enum.c:1057
3000msgid "Waiting for authentication"
3001msgstr "Изчакване за идентификация"
3002
3003#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
3004#: ../src/gpk-enum.c:1061
3005msgid "Updating the list of running applications"
3006msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
3007
3008#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
3009#: ../src/gpk-enum.c:1065
3010msgid "Checking for applications currently in use"
3011msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
3012
3013#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
3014#: ../src/gpk-enum.c:1069
3015msgid "Checking for libraries currently in use"
3016msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
3017
3018#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
3019#: ../src/gpk-enum.c:1073
3020msgid "Copying files"
3021msgstr "Копиране на файлове"
3022
3023#. TRANSLATORS: type of update
3024#: ../src/gpk-enum.c:1091
3025#, c-format
3026msgid "%i trivial update"
3027msgid_plural "%i trivial updates"
3028msgstr[0] "%i дребно обновление"
3029msgstr[1] "%i дребни обновления"
3030
3031#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
3032#: ../src/gpk-enum.c:1095
3033#, c-format
3034msgid "%i update"
3035msgid_plural "%i updates"
3036msgstr[0] "%i обновление"
3037msgstr[1] "%i обновления"
3038
3039#. TRANSLATORS: type of update
3040#: ../src/gpk-enum.c:1099
3041#, c-format
3042msgid "%i important update"
3043msgid_plural "%i important updates"
3044msgstr[0] "%i важно обновление"
3045msgstr[1] "%i важни обновления"
3046
3047#. TRANSLATORS: type of update
3048#: ../src/gpk-enum.c:1103
3049#, c-format
3050msgid "%i security update"
3051msgid_plural "%i security updates"
3052msgstr[0] "%i обновление по сигурността"
3053msgstr[1] "%i обновления по сигурността"
3054
3055#. TRANSLATORS: type of update
3056#: ../src/gpk-enum.c:1107
3057#, c-format
3058msgid "%i bug fix update"
3059msgid_plural "%i bug fix updates"
3060msgstr[0] "%i обновление за грешки"
3061msgstr[1] "%i обновления за грешки"
3062
3063#. TRANSLATORS: type of update
3064#: ../src/gpk-enum.c:1111
3065#, c-format
3066msgid "%i enhancement update"
3067msgid_plural "%i enhancement updates"
3068msgstr[0] "%i обновление с подобрения"
3069msgstr[1] "%i обновления с подобрения"
3070
3071#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
3072#: ../src/gpk-enum.c:1115
3073#, c-format
3074msgid "%i blocked update"
3075msgid_plural "%i blocked updates"
3076msgstr[0] "%i спряно обновление"
3077msgstr[1] "%i спрени обновления"
3078
3079#. TRANSLATORS: The type of update
3080#: ../src/gpk-enum.c:1133
3081msgid "Trivial update"
3082msgstr "Дребно обновление"
3083
3084#. TRANSLATORS: The type of update
3085#: ../src/gpk-enum.c:1137
3086msgid "Normal update"
3087msgstr "Обичайно обновление"
3088
3089#. TRANSLATORS: The type of update
3090#: ../src/gpk-enum.c:1141
3091msgid "Important update"
3092msgstr "Важно обновление"
3093
3094#. TRANSLATORS: The type of update
3095#: ../src/gpk-enum.c:1145
3096msgid "Security update"
3097msgstr "Обновление по сигурността"
3098
3099#. TRANSLATORS: The type of update
3100#: ../src/gpk-enum.c:1149
3101msgid "Bug fix update"
3102msgstr "Обновление за грешки"
3103
3104#. TRANSLATORS: The type of update
3105#: ../src/gpk-enum.c:1153
3106msgid "Enhancement update"
3107msgstr "Обновление за подобрения"
3108
3109#. TRANSLATORS: The type of update
3110#: ../src/gpk-enum.c:1157
3111msgid "Blocked update"
3112msgstr "Спряно обновление"
3113
3114#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
3115#: ../src/gpk-enum.c:1167
3116msgid "Available"
3117msgstr "Налично"
3118
3119#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3120#: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:427
3121msgid "Downloading"
3122msgstr "Изтегляне"
3123
3124#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3125#: ../src/gpk-enum.c:1189
3126msgid "Updating"
3127msgstr "Обновяване"
3128
3129#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3130#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3131#: ../src/gpk-enum.c:1193 ../src/gpk-enum.c:1329
3132msgid "Installing"
3133msgstr "Инсталиране"
3134
3135#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3136#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3137#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1325
3138msgid "Removing"
3139msgstr "Деинсталиране"
3140
3141#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3142#: ../src/gpk-enum.c:1201
3143msgid "Cleaning up"
3144msgstr "Изчистване"
3145
3146#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3147#: ../src/gpk-enum.c:1205
3148msgid "Obsoleting"
3149msgstr "Обявяване за остарял"
3150
3151#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3152#: ../src/gpk-enum.c:1209
3153msgid "Reinstalling"
3154msgstr "Преинсталиране"
3155
3156#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3157#: ../src/gpk-enum.c:1213
3158msgid "Preparing"
3159msgstr "Подготовка"
3160
3161#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3162#: ../src/gpk-enum.c:1217
3163msgid "Decompressing"
3164msgstr "Декомпресиране"
3165
3166#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3167#: ../src/gpk-enum.c:1235
3168msgid "Downloaded"
3169msgstr "Изтеглен"
3170
3171#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3172#: ../src/gpk-enum.c:1239
3173msgid "Updated"
3174msgstr "Обновен"
3175
3176#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3177#: ../src/gpk-enum.c:1247
3178msgid "Removed"
3179msgstr "Деинсталиран"
3180
3181#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3182#: ../src/gpk-enum.c:1251
3183msgid "Cleaned up"
3184msgstr "Изчистен"
3185
3186#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3187#: ../src/gpk-enum.c:1255
3188msgid "Obsoleted"
3189msgstr "Остарял"
3190
3191#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3192#: ../src/gpk-enum.c:1259
3193msgid "Reinstalled"
3194msgstr "Преинсталиран"
3195
3196#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3197#: ../src/gpk-enum.c:1263
3198msgid "Prepared"
3199msgstr "Подготвен"
3200
3201#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3202#: ../src/gpk-enum.c:1267
3203msgid "Decompressed"
3204msgstr "Декомпресиран"
3205
3206#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3207#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3208#: ../src/gpk-enum.c:1285 ../src/gpk-enum.c:1441
3209msgid "Unknown role type"
3210msgstr "Неизвестен вид роля"
3211
3212#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3213#: ../src/gpk-enum.c:1289
3214msgid "Getting dependencies"
3215msgstr "Получаване на зависимостите"
3216
3217#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3218#: ../src/gpk-enum.c:1293
3219msgid "Getting update detail"
3220msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
3221
3222#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3223#: ../src/gpk-enum.c:1297
3224msgid "Getting details"
3225msgstr "Получаване на подробна информация"
3226
3227#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3228#: ../src/gpk-enum.c:1301
3229msgid "Getting requires"
3230msgstr "Получаване на изискванията"
3231
3232#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3233#: ../src/gpk-enum.c:1305
3234msgid "Getting updates"
3235msgstr "Получаване на обновленията"
3236
3237#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3238#: ../src/gpk-enum.c:1309
3239msgid "Searching details"
3240msgstr "Търсене в подробната информация"
3241
3242#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3243#: ../src/gpk-enum.c:1317
3244msgid "Searching groups"
3245msgstr "Търсене в групите"
3246
3247#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3248#: ../src/gpk-enum.c:1321
3249msgid "Searching for package name"
3250msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3251
3252#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3253#: ../src/gpk-enum.c:1333
3254msgid "Installing file"
3255msgstr "Инсталиране на файл"
3256
3257#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3258#: ../src/gpk-enum.c:1337
3259msgid "Refreshing package cache"
3260msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
3261
3262#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3263#: ../src/gpk-enum.c:1341
3264msgid "Updating packages"
3265msgstr "Обновяване на пакетите"
3266
3267#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3268#: ../src/gpk-enum.c:1345
3269msgid "Updating system"
3270msgstr "Обновяване на системата"
3271
3272#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3273#: ../src/gpk-enum.c:1349
3274msgid "Canceling"
3275msgstr "Отменяне"
3276
3277#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3278#: ../src/gpk-enum.c:1357
3279msgid "Getting list of repositories"
3280msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
3281
3282#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3283#: ../src/gpk-enum.c:1361
3284msgid "Enabling repository"
3285msgstr "Включване на хранилище"
3286
3287#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3288#: ../src/gpk-enum.c:1365
3289msgid "Setting repository data"
3290msgstr "Задаване на данните за хранилища"
3291
3292#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3293#: ../src/gpk-enum.c:1369
3294msgid "Resolving"
3295msgstr "Изчисляване на зависимости"
3296
3297#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3298#: ../src/gpk-enum.c:1373
3299msgid "Getting file list"
3300msgstr "Получаване на списъка с файлове"
3301
3302#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3303#: ../src/gpk-enum.c:1377
3304msgid "Getting what provides"
3305msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
3306
3307#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3308#: ../src/gpk-enum.c:1381
3309msgid "Installing signature"
3310msgstr "Инсталиране на подпис"
3311
3312#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3313#: ../src/gpk-enum.c:1385
3314msgid "Getting package lists"
3315msgstr "Получаване на списъците с пакети"
3316
3317#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3318#: ../src/gpk-enum.c:1389
3319msgid "Accepting EULA"
3320msgstr "Приемане на EULA"
3321
3322#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3323#: ../src/gpk-enum.c:1397
3324msgid "Getting distribution upgrade information"
3325msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
3326
3327#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3328#: ../src/gpk-enum.c:1401
3329msgid "Getting categories"
3330msgstr "Получаване на категориите"
3331
3332#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3333#: ../src/gpk-enum.c:1405
3334msgid "Getting old transactions"
3335msgstr "Получаване на старите транзакции"
3336
3337#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3338#: ../src/gpk-enum.c:1409
3339msgid "Simulating the install of files"
3340msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
3341
3342#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3343#: ../src/gpk-enum.c:1413
3344msgid "Simulating the install"
3345msgstr "Симулиране на инсталирането"
3346
3347#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3348#: ../src/gpk-enum.c:1417
3349msgid "Simulating the remove"
3350msgstr "Симулиране на деинсталирането"
3351
3352#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3353#: ../src/gpk-enum.c:1421
3354msgid "Simulating the update"
3355msgstr "Симулация на обновяването"
3356
3357#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3358#: ../src/gpk-enum.c:1445
3359msgid "Got dependencies"
3360msgstr "Получени зависимости"
3361
3362#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3363#: ../src/gpk-enum.c:1449
3364msgid "Got update detail"
3365msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
3366
3367#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3368#: ../src/gpk-enum.c:1453
3369msgid "Got details"
3370msgstr "Получена подробна информация"
3371
3372#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3373#: ../src/gpk-enum.c:1457
3374msgid "Got requires"
3375msgstr "Получени изисквания"
3376
3377#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3378#: ../src/gpk-enum.c:1461
3379msgid "Got updates"
3380msgstr "Получени обновления"
3381
3382#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3383#: ../src/gpk-enum.c:1465
3384msgid "Searched for package details"
3385msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
3386
3387#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3388#: ../src/gpk-enum.c:1469
3389msgid "Searched for file"
3390msgstr "Търсене на файл"
3391
3392#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3393#: ../src/gpk-enum.c:1473
3394msgid "Searched groups"
3395msgstr "Търсене в групите"
3396
3397#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3398#: ../src/gpk-enum.c:1477
3399msgid "Searched for package name"
3400msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3401
3402#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3403#: ../src/gpk-enum.c:1481
3404msgid "Removed packages"
3405msgstr "Деинсталирани пакети"
3406
3407#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3408#: ../src/gpk-enum.c:1485
3409msgid "Installed packages"
3410msgstr "Инсталиране пакети"
3411
3412#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3413#: ../src/gpk-enum.c:1489
3414msgid "Installed local files"
3415msgstr "Инсталирани локални файлове"
3416
3417#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3418#: ../src/gpk-enum.c:1493
3419msgid "Refreshed package cache"
3420msgstr "Обновен кеш с пакетите"
3421
3422#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3423#: ../src/gpk-enum.c:1497
3424msgid "Updated packages"
3425msgstr "Обновени пакети"
3426
3427#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3428#: ../src/gpk-enum.c:1501
3429msgid "Updated system"
3430msgstr "Обновена система"
3431
3432#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3433#: ../src/gpk-enum.c:1505
3434msgid "Canceled"
3435msgstr "Отмяна"
3436
3437#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3438#: ../src/gpk-enum.c:1509
3439msgid "Rolled back"
3440msgstr "Връщане назад"
3441
3442#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3443#: ../src/gpk-enum.c:1513
3444msgid "Got list of repositories"
3445msgstr "Получен списък с хранилищата"
3446
3447#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3448#: ../src/gpk-enum.c:1517
3449msgid "Enabled repository"
3450msgstr "Включено хранилище"
3451
3452#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3453#: ../src/gpk-enum.c:1521
3454msgid "Set repository data"
3455msgstr "Задаване на данни за хранилище"
3456
3457#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3458#: ../src/gpk-enum.c:1525
3459msgid "Resolved"
3460msgstr "Изчисление"
3461
3462#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3463#: ../src/gpk-enum.c:1529
3464msgid "Got file list"
3465msgstr "Получен списък с файлове"
3466
3467#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3468#: ../src/gpk-enum.c:1533
3469msgid "Got what provides"
3470msgstr "Получен предоставящи пакет"
3471
3472#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3473#: ../src/gpk-enum.c:1537
3474msgid "Installed signature"
3475msgstr "Инсталиран подписът"
3476
3477#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3478#: ../src/gpk-enum.c:1541
3479msgid "Got package lists"
3480msgstr "Получени списъци с пакети"
3481
3482#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3483#: ../src/gpk-enum.c:1545
3484msgid "Accepted EULA"
3485msgstr "Приет лиценз"
3486
3487#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3488#: ../src/gpk-enum.c:1549
3489msgid "Downloaded packages"
3490msgstr "Изтеглени пакети"
3491
3492#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3493#: ../src/gpk-enum.c:1553
3494msgid "Got distribution upgrades"
3495msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
3496
3497#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3498#: ../src/gpk-enum.c:1557
3499msgid "Got categories"
3500msgstr "Получени категории"
3501
3502#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3503#: ../src/gpk-enum.c:1561
3504msgid "Got old transactions"
3505msgstr "Получена стари транзакции"
3506
3507#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3508#: ../src/gpk-enum.c:1565
3509msgid "Simulated the install of files"
3510msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
3511
3512#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3513#: ../src/gpk-enum.c:1569
3514msgid "Simulated the install"
3515msgstr "Симулация на инсталиране"
3516
3517#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3518#: ../src/gpk-enum.c:1573
3519msgid "Simulated the remove"
3520msgstr "Симулация на деинсталиране"
3521
3522#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3523#: ../src/gpk-enum.c:1577
3524msgid "Simulated the update"
3525msgstr "Симулация на обновяване"
3526
3527#. TRANSLATORS: The group type
3528#: ../src/gpk-enum.c:1595
3529msgid "Accessibility"
3530msgstr "Достъпност"
3531
3532#. TRANSLATORS: The group type
3533#: ../src/gpk-enum.c:1599
3534msgid "Accessories"
3535msgstr "Помощни програми"
3536
3537#. TRANSLATORS: The group type
3538#: ../src/gpk-enum.c:1603
3539msgid "Education"
3540msgstr "Образование"
3541
3542#. TRANSLATORS: The group type
3543#: ../src/gpk-enum.c:1607
3544msgid "Games"
3545msgstr "Игри"
3546
3547#. TRANSLATORS: The group type
3548#: ../src/gpk-enum.c:1611
3549msgid "Graphics"
3550msgstr "Графика"
3551
3552#. TRANSLATORS: The group type
3553#: ../src/gpk-enum.c:1615
3554msgid "Internet"
3555msgstr "Интернет"
3556
3557#. TRANSLATORS: The group type
3558#: ../src/gpk-enum.c:1619
3559msgid "Office"
3560msgstr "Офис"
3561
3562#. TRANSLATORS: The group type
3563#: ../src/gpk-enum.c:1623
3564msgid "Other"
3565msgstr "Други"
3566
3567#. TRANSLATORS: The group type
3568#: ../src/gpk-enum.c:1627
3569msgid "Programming"
3570msgstr "Програмиране"
3571
3572#. TRANSLATORS: The group type
3573#: ../src/gpk-enum.c:1631
3574msgid "Multimedia"
3575msgstr "Мултимедия"
3576
3577#. TRANSLATORS: The group type
3578#: ../src/gpk-enum.c:1639
3579msgid "GNOME desktop"
3580msgstr "Графична среда GNOME"
3581
3582#. TRANSLATORS: The group type
3583#: ../src/gpk-enum.c:1643
3584msgid "KDE desktop"
3585msgstr "Графична среда KDE"
3586
3587#. TRANSLATORS: The group type
3588#: ../src/gpk-enum.c:1647
3589msgid "XFCE desktop"
3590msgstr "Графична среда XFCE"
3591
3592#. TRANSLATORS: The group type
3593#: ../src/gpk-enum.c:1651
3594msgid "Other desktops"
3595msgstr "Други графични среди"
3596
3597#. TRANSLATORS: The group type
3598#: ../src/gpk-enum.c:1655
3599msgid "Publishing"
3600msgstr "Издателски програми"
3601
3602#. TRANSLATORS: The group type
3603#: ../src/gpk-enum.c:1659
3604msgid "Servers"
3605msgstr "Сървъри"
3606
3607#. TRANSLATORS: The group type
3608#: ../src/gpk-enum.c:1663
3609msgid "Fonts"
3610msgstr "Шрифтове"
3611
3612#. TRANSLATORS: The group type
3613#: ../src/gpk-enum.c:1667
3614msgid "Admin tools"
3615msgstr "Инструменти за администрация"
3616
3617#. TRANSLATORS: The group type
3618#: ../src/gpk-enum.c:1671
3619msgid "Legacy"
3620msgstr "Остарели програми"
3621
3622#. TRANSLATORS: The group type
3623#: ../src/gpk-enum.c:1675
3624msgid "Localization"
3625msgstr "Локализиране"
3626
3627#. TRANSLATORS: The group type
3628#: ../src/gpk-enum.c:1679
3629msgid "Virtualization"
3630msgstr "Виртуализиране"
3631
3632#. TRANSLATORS: The group type
3633#: ../src/gpk-enum.c:1683
3634msgid "Security"
3635msgstr "Сигурност"
3636
3637#. TRANSLATORS: The group type
3638#: ../src/gpk-enum.c:1687
3639msgid "Power management"
3640msgstr "Управление на захранването"
3641
3642#. TRANSLATORS: The group type
3643#: ../src/gpk-enum.c:1691
3644msgid "Communication"
3645msgstr "Комуникации"
3646
3647#. TRANSLATORS: The group type
3648#: ../src/gpk-enum.c:1695
3649msgid "Network"
3650msgstr "Мрежа"
3651
3652#. TRANSLATORS: The group type
3653#: ../src/gpk-enum.c:1699
3654msgid "Maps"
3655msgstr "Карти"
3656
3657#. TRANSLATORS: The group type
3658#: ../src/gpk-enum.c:1703
3659msgid "Software sources"
3660msgstr "Хранилища"
3661
3662#. TRANSLATORS: The group type
3663#: ../src/gpk-enum.c:1707
3664msgid "Science"
3665msgstr "Наука"
3666
3667#. TRANSLATORS: The group type
3668#: ../src/gpk-enum.c:1711
3669msgid "Documentation"
3670msgstr "Документация"
3671
3672#. TRANSLATORS: The group type
3673#: ../src/gpk-enum.c:1715
3674msgid "Electronics"
3675msgstr "Електроника"
3676
3677#. TRANSLATORS: The group type
3678#: ../src/gpk-enum.c:1719
3679msgid "Package collections"
3680msgstr "Набори от пакети"
3681
3682#. TRANSLATORS: The group type
3683#: ../src/gpk-enum.c:1723
3684msgid "Vendor"
3685msgstr "Производител"
3686
3687#. TRANSLATORS: The group type
3688#: ../src/gpk-enum.c:1727
3689msgid "Newest packages"
3690msgstr "Най-нови пакети"
3691
3692#. TRANSLATORS: The group type
3693#: ../src/gpk-enum.c:1731
3694msgid "Unknown group"
3695msgstr "Непозната група"
3696
3697#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
3698#: ../src/gpk-firmware.c:268
3699msgid ""
3700"You will need to restart this computer before the hardware will work "
3701"correctly."
3702msgstr ""
3703"Трябва да рестартирате компютъра, за да може хардуерът да проработи правилно."
3704
3705#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3706#: ../src/gpk-firmware.c:271 ../src/gpk-firmware.c:306
3707#: ../src/gpk-firmware.c:333
3708msgid "Additional software was installed"
3709msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
3710
3711#. TRANSLATORS: button label
3712#: ../src/gpk-firmware.c:280
3713msgid "Restart now"
3714msgstr "Рестартиране"
3715
3716#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3717#: ../src/gpk-firmware.c:303
3718msgid ""
3719"You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
3720"correctly."
3721msgstr ""
3722"Трябва да извадите и повторно да сложите хардуера, за да проработи правилно."
3723
3724#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3725#: ../src/gpk-firmware.c:330
3726msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
3727msgstr "Хардуерът е настроен и може да го ползвате."
3728
3729#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
3730#: ../src/gpk-firmware.c:613
3731msgid ""
3732"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
3733"correctly."
3734msgstr ""
3735"Необходим е допълнителен фърмуер за правилната работа на този хардуер в "
3736"компютъра."
3737
3738#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3739#: ../src/gpk-firmware.c:627
3740msgid "Additional firmware required"
3741msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
3742
3743#. TRANSLATORS: button label
3744#: ../src/gpk-firmware.c:632
3745msgid "Install firmware"
3746msgstr "Инсталиране на фърмуер"
3747
3748#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
3749#: ../src/gpk-firmware.c:635
3750msgid "Ignore devices"
3751msgstr "Прескачане на устройствата"
3752
3753#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
3754#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
3755#: ../src/gpk-hardware.c:183
3756msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
3757msgstr "За поддръжката този хардуер са необходими допълнителни пакети"
3758
3759#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
3760#: ../src/gpk-hardware.c:185
3761msgid "New hardware attached"
3762msgstr "Добавен е нов хардуер"
3763
3764#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
3765#. TRANSLATORS: button tooltip
3766#: ../src/gpk-hardware.c:191 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
3767msgid "Install package"
3768msgstr "Инсталиране на пакет"
3769
3770#. TRANSLATORS: column for the application icon
3771#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:184
3772msgid "Icon"
3773msgstr "Икона"
3774
3775#: ../src/gpk-helper-chooser.c:286
3776msgid "Applications that can open this type of file"
3777msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
3778
3779#. TRANSLATORS: is not GPG signed
3780#: ../src/gpk-task.c:144 ../src/gpk-task.c:154 ../src/gpk-task.c:174
3781msgid "The software is not signed by a trusted provider."
3782msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
3783
3784#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3785#: ../src/gpk-task.c:146
3786msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
3787msgstr ""
3788"Не обновявайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3789
3790#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
3791#: ../src/gpk-task.c:148 ../src/gpk-task.c:158
3792msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
3793msgstr ""
3794"Вредни програми могат да навредят на компютъра ви или да причинят други "
3795"проблеми."
3796
3797#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3798#: ../src/gpk-task.c:150
3799msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
3800msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
3801
3802#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3803#: ../src/gpk-task.c:156
3804msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
3805msgstr ""
3806"Не инсталирайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3807
3808#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3809#: ../src/gpk-task.c:160
3810msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
3811msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
3812
3813#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
3814#: ../src/gpk-task.c:355
3815#, c-format
3816msgid ""
3817"Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
3818msgstr ""
3819"Необходим е допълнителен носител. Поставете %s с етикет „%s“, за да "
3820"продължите."
3821
3822#. TRANSLATORS: this is button text
3823#: ../src/gpk-task.c:364 ../src/gpk-task.c:543
3824msgid "Continue"
3825msgstr "Продължаване"
3826
3827#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3828#: ../src/gpk-task.c:401
3829msgid "The following software also needs to be installed"
3830msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
3831
3832#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3833#: ../src/gpk-task.c:406
3834msgid "The following software also needs to be removed"
3835msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
3836
3837#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3838#: ../src/gpk-task.c:410
3839msgid "The following software also needs to be updated"
3840msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
3841
3842#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3843#: ../src/gpk-task.c:414
3844msgid "The following software also needs to be re-installed"
3845msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
3846
3847#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3848#: ../src/gpk-task.c:418
3849msgid "The following software also needs to be downgraded"
3850msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
3851
3852#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
3853#: ../src/gpk-task.c:422
3854msgid "The following software also needs to be processed"
3855msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
3856
3857#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
3858#: ../src/gpk-task.c:481
3859msgid "Additional confirmation required"
3860msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
3861
3862#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3863#: ../src/gpk-task.c:487
3864msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
3865msgid_plural ""
3866"To install these packages, additional software also has to be modified."
3867msgstr[0] "За да инсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3868msgstr[1] "За да инсталирате тeзи пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3869
3870#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3871#: ../src/gpk-task.c:492
3872msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
3873msgid_plural ""
3874"To remove these packages, additional software also has to be modified."
3875msgstr[0] ""
3876"За да деинсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3877msgstr[1] ""
3878"За да деинсталирате тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3879
3880#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3881#: ../src/gpk-task.c:497
3882msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
3883msgid_plural ""
3884"To update these packages, additional software also has to be modified."
3885msgstr[0] "За да обновите този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3886msgstr[1] "За да обновите тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3887
3888#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3889#: ../src/gpk-task.c:502
3890msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
3891msgid_plural ""
3892"To install these file, additional software also has to be modified."
3893msgstr[0] "За да инсталирате този файл, още пакети ще трябва да се променят."
3894msgstr[1] ""
3895"За да инсталирате тези файлове, още пакети ще трябва да се променят."
3896
3897#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3898#: ../src/gpk-task.c:507
3899msgid ""
3900"To process this transaction, additional software also has to be modified."
3901msgstr ""
3902"За да извършите това транзакцията, още пакети ще трябва да се променят."
3903
3904#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
3905#: ../src/gpk-task.c:593
3906msgid "_Force install"
3907msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
3908
3909#. TRANSLATORS: button tooltip
3910#: ../src/gpk-task.c:597
3911msgid "Force installing package"
3912msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
3913
3914#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
3915#: ../src/gpk-helper-run.c:477
3916msgid "Run new application?"
3917msgstr "Стартиране на ново приложение?"
3918
3919#. add run button
3920#: ../src/gpk-helper-run.c:480
3921msgid "_Run"
3922msgstr "_Изпълнение"
3923
3924#. app-id
3925#. xid
3926#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
3927#: ../src/gpk-inhibit.c:99
3928msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
3929msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
3930
3931#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3932#: ../src/gpk-install-catalog.c:53
3933msgid "Catalogs files to install"
3934msgstr "Инсталиране на хранилища"
3935
3936#. are we running privileged
3937#: ../src/gpk-install-catalog.c:79
3938msgid "Catalog installer"
3939msgstr "Инсталатор на каталози"
3940
3941#: ../src/gpk-install-catalog.c:84
3942msgid "Failed to install catalog"
3943msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
3944
3945#. TRANSLATORS: no filename was supplied
3946#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
3947msgid "You need to specify a file name to install"
3948msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
3949
3950#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
3951#: ../src/gpk-install-catalog.c:119 ../src/gpk-install-local-file.c:119
3952#: ../src/gpk-install-mime-type.c:119 ../src/gpk-install-package-name.c:118
3953#: ../src/gpk-install-provide-file.c:119
3954msgid "The action could not be completed"
3955msgstr "Действието не може да бъде завършено"
3956
3957#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
3958#: ../src/gpk-install-catalog.c:121 ../src/gpk-install-local-file.c:121
3959#: ../src/gpk-install-mime-type.c:121 ../src/gpk-install-package-name.c:120
3960#: ../src/gpk-install-provide-file.c:121
3961msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
3962msgstr "Неуспешна заявка. Повече информация е налична в подробния доклад."
3963
3964#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3965#: ../src/gpk-install-local-file.c:52
3966msgid "Files to install"
3967msgstr "Файлове за инсталиране"
3968
3969#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
3970#: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
3971msgid "PackageKit File Installer"
3972msgstr "Инсталатор PackageKit"
3973
3974#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3975#: ../src/gpk-install-local-file.c:78
3976msgid "Local file installer"
3977msgstr "Инсталатор на локални файлове"
3978
3979#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
3980#. TRANSLATORS: nothing done
3981#: ../src/gpk-install-local-file.c:84 ../src/gpk-install-provide-file.c:84
3982msgid "Failed to install a package to provide a file"
3983msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет, който предоставя необходим файл"
3984
3985#. TRANSLATORS: nothing selected
3986#: ../src/gpk-install-local-file.c:86
3987msgid "You need to specify a file to install"
3988msgstr "Трябва да укажете името на файл за инсталиране"
3989
3990#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3991#: ../src/gpk-install-mime-type.c:52
3992msgid "Mime types to install"
3993msgstr "Видове MIME, които да се инсталират"
3994
3995#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
3996#: ../src/gpk-install-mime-type.c:68 ../src/gpk-install-mime-type.c:70
3997msgid "Mime Type Installer"
3998msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3999
4000#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4001#: ../src/gpk-install-mime-type.c:78
4002msgid "Mime type installer"
4003msgstr "Инсталатор на видове MIME"
4004
4005#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
4006#: ../src/gpk-install-mime-type.c:84
4007msgid "Failed to install a program to handle this file type"
4008msgstr "Неуспешно инсталиране на програма, която отваря този вид файлове"
4009
4010#. TRANSLATORS: no type given
4011#: ../src/gpk-install-mime-type.c:86
4012msgid "You need to specify a mime-type to install"
4013msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
4014
4015#: ../src/gpk-install-package-name.c:51
4016msgid "Packages to install"
4017msgstr "Пакет, който да бъде инсталиран"
4018
4019#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
4020#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
4021#: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
4022#: ../src/gpk-install-package-name.c:77
4023msgid "Package Name Installer"
4024msgstr "Инсталиране на пакети по име"
4025
4026#. TRANSLATORS: failed
4027#: ../src/gpk-install-package-name.c:83
4028msgid "Failed to install package from name"
4029msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет по име"
4030
4031#. TRANSLATORS: nothing was specified
4032#: ../src/gpk-install-package-name.c:85
4033msgid "You need to specify a package to install"
4034msgstr "Трябва да укажете пакет за инсталиране"
4035
4036#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
4037#: ../src/gpk-install-provide-file.c:52
4038msgid "Local files to install"
4039msgstr "Локални файлове, които да се инсталират"
4040
4041#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
4042#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
4043#: ../src/gpk-install-provide-file.c:68 ../src/gpk-install-provide-file.c:70
4044#: ../src/gpk-install-provide-file.c:78
4045msgid "Single File Installer"
4046msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
4047
4048#. TRANSLATORS: nothig was specified
4049#: ../src/gpk-install-provide-file.c:86
4050msgid "You need to specify a filename to install"
4051msgstr "Трябва да укажете файл за инсталиране"
4052
4053#. TRANSLATORS: strftime formatted please
4054#: ../src/gpk-log.c:173
4055msgid "%A, %d %B %Y"
4056msgstr "%d %B %Y, %A"
4057
4058#. TRANSLATORS: column for the date
4059#: ../src/gpk-log.c:287
4060msgid "Date"
4061msgstr "Дата"
4062
4063#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
4064#: ../src/gpk-log.c:329
4065msgid "Username"
4066msgstr "Потребителско име"
4067
4068#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
4069#: ../src/gpk-log.c:336
4070msgid "Application"
4071msgstr "Програма"
4072
4073#. TRANSLATORS: short name for pkcon
4074#: ../src/gpk-log.c:511
4075msgid "Command line client"
4076msgstr "Клиент за командния ред"
4077
4078#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
4079#: ../src/gpk-log.c:517
4080msgid "Update System"
4081msgstr "Обновяване на системата"
4082
4083#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
4084#: ../src/gpk-log.c:520
4085msgid "Update Icon"
4086msgstr "Икона при обновяване"
4087
4088#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
4089#: ../src/gpk-log.c:691
4090msgid "Set the filter to this value"
4091msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
4092
4093#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
4094#: ../src/gpk-log.c:694 ../src/gpk-prefs.c:467 ../src/gpk-repo.c:614
4095msgid "Set the parent window to make this modal"
4096msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
4097
4098#. are we running privileged
4099#: ../src/gpk-log.c:718
4100msgid "Log viewer"
4101msgstr "Разглеждане на журнала"
4102
4103#: ../src/gpk-modal-dialog.c:439
4104#, c-format
4105msgid "Remaining time : %s"
4106msgstr "Оставащо време: %s"
4107
4108#. TRANSLATORS: check once an hour
4109#: ../src/gpk-prefs.c:44
4110msgid "Hourly"
4111msgstr "Ежечасно"
4112
4113#. TRANSLATORS: check once a day
4114#: ../src/gpk-prefs.c:46
4115msgid "Daily"
4116msgstr "Ежедневно"
4117
4118#. TRANSLATORS: check once a week
4119#: ../src/gpk-prefs.c:48
4120msgid "Weekly"
4121msgstr "Ежеседмично"
4122
4123#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
4124#: ../src/gpk-prefs.c:50
4125msgid "Never"
4126msgstr "Никога"
4127
4128#. TRANSLATORS: update everything
4129#: ../src/gpk-prefs.c:53
4130msgid "All updates"
4131msgstr "Всички обновления"
4132
4133#. TRANSLATORS: update just security updates
4134#: ../src/gpk-prefs.c:55
4135msgid "Only security updates"
4136msgstr "Само обновленията по сигурността"
4137
4138#. TRANSLATORS: don't update anything
4139#: ../src/gpk-prefs.c:57
4140msgid "Nothing"
4141msgstr "Нищо"
4142
4143#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
4144#: ../src/gpk-repo.c:272
4145msgid "Failed to change status"
4146msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
4147
4148#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
4149#: ../src/gpk-repo.c:344
4150msgid "Enabled"
4151msgstr "Включено"
4152
4153#. TRANSLATORS: column for the source description
4154#: ../src/gpk-repo.c:353
4155msgid "Software Source"
4156msgstr "Хранилища"
4157
4158#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
4159#: ../src/gpk-repo.c:414
4160msgid "Failed to get the list of sources"
4161msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
4162
4163#: ../src/gpk-repo.c:557
4164msgid "Getting software source list not supported by backend"
4165msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
4166
4167#: ../src/gpk-repo.c:630
4168msgid "Software Source Viewer"
4169msgstr "Разглеждане на хранилището"
4170
4171#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4172#: ../src/gpk-repo.c:638
4173msgid "Software source viewer"
4174msgstr "Разглеждане на хранилището"
4175
4176#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
4177#: ../src/gpk-service-pack.c:257
4178#, c-format
4179msgid "Could not find any packages named '%s'"
4180msgstr "Не може да бъде открит пакет с име „%s“"
4181
4182#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
4183#: ../src/gpk-service-pack.c:269
4184msgid "Could not find any valid package names"
4185msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
4186
4187#. TRANSLATORS: cannot get package array
4188#: ../src/gpk-service-pack.c:333
4189#, c-format
4190msgid "Could not get array of installed packages: %s"
4191msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
4192
4193#: ../src/gpk-service-pack.c:352
4194#, c-format
4195msgid "Could not save to file: %s"
4196msgstr "Файлът не може да бъде записан: %s"
4197
4198#. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
4199#. TRANSLATORS: Could not create package array
4200#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
4201#: ../src/gpk-service-pack.c:383 ../src/gpk-service-pack.c:515
4202#: ../src/gpk-service-pack.c:536 ../src/gpk-service-pack.c:545
4203#: ../src/gpk-service-pack.c:585
4204msgid "Create error"
4205msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
4206
4207#: ../src/gpk-service-pack.c:383
4208msgid "Cannot create service pack"
4209msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
4210
4211#: ../src/gpk-service-pack.c:515
4212msgid "Cannot copy system package array"
4213msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
4214
4215#: ../src/gpk-service-pack.c:536
4216msgid "No package name selected"
4217msgstr "Не е избрано име на пакет"
4218
4219#. TRANSLATORS: progressbar text
4220#: ../src/gpk-service-pack.c:558
4221msgid "Refreshing system package array"
4222msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
4223
4224#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
4225#: ../src/gpk-service-pack.c:565
4226msgid "Refresh error"
4227msgstr "Грешка при обновяване"
4228
4229#: ../src/gpk-service-pack.c:565
4230msgid "Could not refresh package array"
4231msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
4232
4233#: ../src/gpk-service-pack.c:585
4234msgid "Cannot read destination package array"
4235msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
4236
4237#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
4238#: ../src/gpk-service-pack.c:697
4239msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
4240msgstr ""
4241"Задайте настройката. Възможните стойности са „array“ (списък), "
4242"„updates“ (обновявания) и „package“ (пакети)"
4243
4244#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
4245#: ../src/gpk-service-pack.c:700
4246msgid "Add the package name to the text entry box"
4247msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
4248
4249#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
4250#: ../src/gpk-service-pack.c:703
4251msgid "Set the remote package array filename"
4252msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
4253
4254#. TRANSLATORS: this is the file output directory
4255#: ../src/gpk-service-pack.c:706
4256msgid "Set the default output directory"
4257msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
4258
4259#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
4260#: ../src/gpk-service-pack.c:780
4261msgid "Package array files"
4262msgstr "Файлове със списъци на пакети"
4263
4264#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
4265#: ../src/gpk-service-pack.c:787
4266msgid "Service pack files"
4267msgstr "Файлове за сервизен пакет"
4268
4269#: ../src/gpk-update-icon.c:64
4270msgid "Exit after a small delay"
4271msgstr "Изход след кратко забавяне"
4272
4273#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
4274#: ../src/gpk-update-icon.c:84 ../src/gpk-update-icon.c:86
4275msgid "Update Applet"
4276msgstr "Аплет за обновяване"
4277
4278#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4279#: ../src/gpk-update-icon.c:99
4280msgid "Update applet"
4281msgstr "Аплет за обновяване"
4282
4283#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
4284#: ../src/gpk-update-viewer.c:212
4285msgid "Failed to process request."
4286msgstr "Заявката не бе обработена."
4287
4288#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4289#: ../src/gpk-update-viewer.c:241
4290msgid ""
4291"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4292"before the changes will be applied."
4293msgstr ""
4294"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдат "
4295"приложени."
4296
4297#. TRANSLATORS: the button text for the restart
4298#: ../src/gpk-update-viewer.c:243 ../src/gpk-update-viewer.c:249
4299msgid "Restart Computer"
4300msgstr "Рестартиране на компютъра"
4301
4302#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4303#: ../src/gpk-update-viewer.c:247
4304msgid ""
4305"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4306"to remain secure."
4307msgstr ""
4308"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдете "
4309"защитени."
4310
4311#. TRANSLATORS: the message text for the logout
4312#: ../src/gpk-update-viewer.c:253
4313msgid ""
4314"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4315"before the changes will be applied."
4316msgstr ""
4317"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4318"бъдат приложени."
4319
4320#. TRANSLATORS: the button text for the logout
4321#: ../src/gpk-update-viewer.c:255 ../src/gpk-update-viewer.c:261
4322msgid "Log Out"
4323msgstr "Излизане от системата"
4324
4325#. TRANSLATORS: the message text for the logout
4326#: ../src/gpk-update-viewer.c:259
4327msgid ""
4328"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4329"to remain secure."
4330msgstr ""
4331"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4332"бъдете защитени."
4333
4334#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4335#: ../src/gpk-update-viewer.c:312
4336msgid "Could not restart"
4337msgstr "Неуспешно рестартиране"
4338
4339#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
4340#: ../src/gpk-update-viewer.c:380
4341msgid "Some updates were not installed"
4342msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
4343
4344#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4345#: ../src/gpk-update-viewer.c:450 ../src/gpk-update-viewer.c:462
4346msgid "Could not update packages"
4347msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
4348
4349#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
4350#: ../src/gpk-update-viewer.c:485 ../src/gpk-update-viewer.c:512
4351msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
4352msgstr "Изглед за обновления към GNOME PackageKit"
4353
4354#. TRANSLATORS: this is the sound description
4355#: ../src/gpk-update-viewer.c:487
4356msgid "Failed to update"
4357msgstr "Неуспешно обновяване"
4358
4359#. TRANSLATORS: completed all updates
4360#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
4361#: ../src/gpk-update-viewer.c:542 ../src/gpk-update-viewer.c:563
4362msgid "Updates installed"
4363msgstr "Обновленията са инсталирани"
4364
4365#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
4366#: ../src/gpk-update-viewer.c:552
4367msgid "All updates were installed successfully."
4368msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
4369
4370#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
4371#: ../src/gpk-update-viewer.c:555
4372msgid "The selected updates were installed successfully."
4373msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
4374
4375#. TRANSLATORS: querying update array
4376#: ../src/gpk-update-viewer.c:1018
4377msgid "Getting the list of updates"
4378msgstr "Получаване на списък с обновленията"
4379
4380#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4381#: ../src/gpk-update-viewer.c:1226
4382msgid "Could not run upgrade script"
4383msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
4384
4385#. show a warning message
4386#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
4387#: ../src/gpk-update-viewer.c:1277
4388msgid ""
4389"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4390"expensive to update this package."
4391msgid_plural ""
4392"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4393"expensive to update these packages."
4394msgstr[0] ""
4395"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на този пакет може да е "
4396"скъпо."
4397msgstr[1] ""
4398"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на тези пакети може да "
4399"е скъпо."
4400
4401#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
4402#: ../src/gpk-update-viewer.c:1381
4403msgid "_Install Update"
4404msgid_plural "_Install Updates"
4405msgstr[0] "_Инсталиране на обновление"
4406msgstr[1] "_Инсталиране на обновления"
4407
4408#. TRANSLATORS: there are no updates
4409#: ../src/gpk-update-viewer.c:1394
4410msgid "There are no updates available"
4411msgstr "В момента няма обновления"
4412
4413#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
4414#: ../src/gpk-update-viewer.c:1403
4415msgid "All software is up to date"
4416msgstr "Всички програми са с последни версии"
4417
4418#. TRANSLATORS: tell the user the problem
4419#: ../src/gpk-update-viewer.c:1407
4420msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
4421msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
4422
4423#: ../src/gpk-update-viewer.c:1449
4424#, c-format
4425msgid "There is %i update available"
4426msgid_plural "There are %i updates available"
4427msgstr[0] "Налично е %i обновление"
4428msgstr[1] "Налични са %i обновления"
4429
4430#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
4431#: ../src/gpk-update-viewer.c:1465
4432#, c-format
4433msgid "%i update selected"
4434msgid_plural "%i updates selected"
4435msgstr[0] "Избрано е %i обновление"
4436msgstr[1] "Избрани са %i обновления"
4437
4438#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
4439#: ../src/gpk-update-viewer.c:1473
4440#, c-format
4441msgid "%i update selected (%s)"
4442msgid_plural "%i updates selected (%s)"
4443msgstr[0] "Избрано е %i обновление (%s)"
4444msgstr[1] "Избрани са %i обновления (%s)"
4445
4446#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
4447#: ../src/gpk-update-viewer.c:1667
4448msgid "Software"
4449msgstr "Софтуер"
4450
4451#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
4452#: ../src/gpk-update-viewer.c:1677
4453msgid "Status"
4454msgstr "Състояние"
4455
4456#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4457#: ../src/gpk-update-viewer.c:1887
4458msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
4459msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
4460
4461#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4462#: ../src/gpk-update-viewer.c:1891
4463msgid "This update is important as it may solve critical problems."
4464msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
4465
4466#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4467#: ../src/gpk-update-viewer.c:1895
4468msgid ""
4469"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
4470msgstr ""
4471"Това обновление е необходимо, за поправката на проблем по сигурността на "
4472"този пакет."
4473
4474#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4475#: ../src/gpk-update-viewer.c:1899
4476msgid "This update is blocked."
4477msgstr "Това обновление е блокирано."
4478
4479#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
4480#: ../src/gpk-update-viewer.c:1911
4481#, c-format
4482msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
4483msgstr "Това уведомление е публикувано на %s и последно е обновено на %s."
4484
4485#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
4486#: ../src/gpk-update-viewer.c:1918
4487#, c-format
4488msgid "This notification was issued on %s."
4489msgstr "Това уведомление е публикувано на %s."
4490
4491#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
4492#: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
4493msgid "For more information about this update please visit this website:"
4494msgid_plural ""
4495"For more information about this update please visit these websites:"
4496msgstr[0] ""
4497"За повече информация относно това обновление посетете следния адрес:"
4498msgstr[1] ""
4499"За повече информация относно това обновление посетете следните адреси:"
4500
4501#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
4502#: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
4503msgid ""
4504"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
4505"website:"
4506msgid_plural ""
4507"For more information about bugs fixed by this update please visit these "
4508"websites:"
4509msgstr[0] ""
4510"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4511"следния адрес:"
4512msgstr[1] ""
4513"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4514"следните адреси:"
4515
4516#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
4517#: ../src/gpk-update-viewer.c:1956
4518msgid ""
4519"For more information about this security update please visit this website:"
4520msgid_plural ""
4521"For more information about this security update please visit these websites:"
4522msgstr[0] ""
4523"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете следния "
4524"адрес:"
4525msgstr[1] ""
4526"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете "
4527"следните адреси:"
4528
4529#. TRANSLATORS: reboot required
4530#: ../src/gpk-update-viewer.c:1965
4531msgid ""
4532"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
4533"take effect."
4534msgstr "След това обновяване ще е необходимо да рестартирате системата."
4535
4536#. TRANSLATORS: log out required
4537#: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
4538msgid ""
4539"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
4540"take effect."
4541msgstr ""
4542"След това обновяване ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
4543
4544#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4545#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
4546msgid ""
4547"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
4548"for production use."
4549msgstr ""
4550"Обновлението е определено като нестабилно, което означава, че не е "
4551"предназначено за обща употреба."
4552
4553#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4554#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
4555msgid ""
4556"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
4557"problems or regressions you encounter."
4558msgstr ""
4559"Това е тестово обновление и не е предназначено за обща употреба. Молим да "
4560"докладвате проблемите или грешките, които се появяват при ползването му."
4561
4562#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
4563#: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
4564msgid ""
4565"The developer logs will be shown as no description is available for this "
4566"update:"
4567msgstr ""
4568"Ще бъдат показани журналните съобщения от разработчиците, понеже не е "
4569"налична друга информация за обновлението:"
4570
4571#. set loading text
4572#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
4573msgid "Loading..."
4574msgstr "Зареждане…"
4575
4576#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4577#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4578#: ../src/gpk-update-viewer.c:2066 ../src/gpk-update-viewer.c:2165
4579#: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
4580msgid "Could not get update details"
4581msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
4582
4583#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4584#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
4585msgid "Could not get package details"
4586msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
4587
4588#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086 ../src/gpk-update-viewer.c:2185
4589msgid "No results were returned."
4590msgstr "Няма резултати."
4591
4592#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
4593#: ../src/gpk-update-viewer.c:2420
4594msgid "Select all"
4595msgstr "Избор на всички"
4596
4597#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
4598#: ../src/gpk-update-viewer.c:2428
4599msgid "Unselect all"
4600msgstr "Махане на избора"
4601
4602#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
4603#: ../src/gpk-update-viewer.c:2435
4604msgid "Select security updates"
4605msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
4606
4607#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
4608#: ../src/gpk-update-viewer.c:2441
4609msgid "Ignore this update"
4610msgstr "Прескачане на този пакет"
4611
4612#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4613#: ../src/gpk-update-viewer.c:2550
4614msgid "Could not get updates"
4615msgstr "Обновленията не бяха получени"
4616
4617#. TRANSLATORS: this is the header
4618#: ../src/gpk-update-viewer.c:2675
4619msgid "Checking for updates..."
4620msgstr "Проверка за обновления…"
4621
4622#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4623#: ../src/gpk-update-viewer.c:2962
4624msgid "Could not get list of distribution upgrades"
4625msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
4626
4627#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
4628#: ../src/gpk-update-viewer.c:2993
4629#, c-format
4630msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
4631msgstr "Налично е  обновление на дистрибуцията към версия „%s“"
4632
4633#: ../src/gpk-dbus-service.c:136
4634msgid "Do not exit after the request has been processed"
4635msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
4636
4637#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
4638#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:155
4639msgid "Session DBus service for PackageKit"
4640msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
4641
4642#. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
4643#: ../src/gpk-watch.c:159
4644#, c-format
4645msgid "This is due to the %s package being updated."
4646msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
4647msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
4648msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
4649
4650#. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
4651#: ../src/gpk-watch.c:163
4652#, c-format
4653msgid "This is because %i package has been updated."
4654msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
4655msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
4656msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
4657
4658#: ../src/gpk-watch.c:215
4659#, c-format
4660msgid "%i message from the package manager"
4661msgid_plural "%i messages from the package manager"
4662msgstr[0] "%i съобщение от управлението на пакети"
4663msgstr[1] "%i съобщения от управлението на пакети"
4664
4665#: ../src/gpk-watch.c:398
4666msgid "Package manager error details"
4667msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
4668
4669#. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
4670#: ../src/gpk-watch.c:428
4671msgid "Internal error"
4672msgstr "Вътрешна грешка"
4673
4674#: ../src/gpk-watch.c:555
4675msgid "Package Manager Messages"
4676msgstr "Съобщения от управлението на пакети"
4677
4678#. TRANSLATORS: column for the message type
4679#: ../src/gpk-watch.c:585
4680msgid "Message"
4681msgstr "Съобщение"
4682
4683#. TRANSLATORS: messages from the transaction
4684#: ../src/gpk-watch.c:930
4685msgid "_Show messages"
4686msgstr "_Показване на съобщенията"
4687
4688#. TRANSLATORS: log out of the session
4689#: ../src/gpk-watch.c:943
4690msgid "_Log out"
4691msgstr "_Излизане от системата"
4692
4693#. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
4694#: ../src/gpk-watch.c:958
4695msgid "_Restart computer"
4696msgstr "_Рестартиране на компютъра"
4697
4698#. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
4699#: ../src/gpk-watch.c:970
4700msgid "_Hide this icon"
4701msgstr "_Скриване на тази икона"
4702
4703#. do the bubble
4704#: ../src/gpk-watch.c:1334
4705msgid "New package manager message"
4706msgstr "Ново съобщение от управлението на пакети"
4707
4708#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
4709#: ../src/gpk-watch.c:1391
4710msgid "Package Manager"
4711msgstr "Управление на пакети"
4712
4713#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4714#: ../src/gpk-watch.c:1560
4715msgid "Packages have been removed"
4716msgstr "Пакетът е деинсталиран"
4717
4718#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4719#: ../src/gpk-watch.c:1563
4720msgid "Packages have been installed"
4721msgstr "Пакетът е инсталиран"
4722
4723#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4724#: ../src/gpk-watch.c:1566
4725msgid "System has been updated"
4726msgstr "Системата е обновена"
4727
4728#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
4729#: ../src/gpk-watch.c:1573
4730msgid "Task completed"
4731msgstr "Задачата завърши"
4732
4733#. TRANSLATORS: turn on all debugging
4734#: ../src/egg-debug.c:364
4735msgid "Show debugging information for all files"
4736msgstr "Извеждане на информация за изчистване на грешки за всички файлове"
4737
4738#. TRANSLATORS: a list of modules to debug
4739#: ../src/egg-debug.c:440
4740msgid "Debug these specific modules"
4741msgstr "Изчистване на грешки в следните модули"
4742
4743#. TRANSLATORS: a list of functions to debug
4744#: ../src/egg-debug.c:443
4745msgid "Debug these specific functions"
4746msgstr "Изчистване на грешки в следните функции"
4747
4748#. TRANSLATORS: save to a log
4749#: ../src/egg-debug.c:446
4750msgid "Log debugging data to a file"
4751msgstr "Записване на информацията за изчистване на грешки във файл"
4752
4753#: ../src/egg-debug.c:450
4754msgid "Debugging Options"
4755msgstr "Опции за изчистване на грешки"
4756
4757#: ../src/egg-debug.c:450
4758msgid "Show debugging options"
4759msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.