source: gnome/master/nautilus-sendto.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2369, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

nautilus-sendto: подаден в master

File size: 10.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-sendto po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
4# This file is distributed under the same license as the nautilus-sendto package.
5# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2011, 2012.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>. 2007.
8# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: nautilus-sendto master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2012-01-08 07:58+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2012-01-08 07:58+0200\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"Language: bg\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../src/nautilus-sendto-command.c:80
25msgid "Run from build directory"
26msgstr "Стартиране от папката за компилация"
27
28#: ../src/nautilus-sendto-command.c:81
29msgid "Use XID as parent to the send dialogue"
30msgstr ""
31"Определяне на родителския прозорец, към който да се отвори прозореца, чрез "
32"XID"
33
34#: ../src/nautilus-sendto-command.c:82
35msgid "Files to send"
36msgstr "Файлове за изпращане"
37
38#: ../src/nautilus-sendto-command.c:83
39msgid "Output version information and exit"
40msgstr "Извеждане на информация за версията и изход"
41
42#. FIXME, this needs to be done in UI now
43#: ../src/nautilus-sendto-command.c:664
44#, c-format
45msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
46msgstr "За опции се очакват адреси или файлове\n"
47
48#: ../src/nautilus-sendto-command.c:694
49#, c-format
50msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
51msgstr "Опциите от командния ред не могат да се анализират: %s\n"
52
53#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:50
54#, c-format
55msgid "Sharing %d folder"
56msgid_plural "Sharing %d folders"
57msgstr[0] "Споделяне на %d папка"
58msgstr[1] "Споделяне на %d папки"
59
60#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:52
61#, c-format
62msgid "Sharing %d folders and files"
63msgstr "Споделяне на %d папки и файла"
64
65#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:77
66#, c-format
67msgid "Sharing %d video"
68msgid_plural "Sharing %d videos"
69msgstr[0] "Споделяне на %d клип"
70msgstr[1] "Споделяне на %d клипа"
71
72#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:79
73#, c-format
74msgid "Sharing %d photo"
75msgid_plural "Sharing %d photos"
76msgstr[0] "Споделяне на %d снимка"
77msgstr[1] "Споделяне на %d снимки"
78
79#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:81
80#, c-format
81msgid "Sharing %d image"
82msgid_plural "Sharing %d images"
83msgstr[0] "Споделяне на %d изображение"
84msgstr[1] "Споделяне на %d изображения"
85
86#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:83
87#, c-format
88msgid "Sharing %d text file"
89msgid_plural "Sharing %d text files"
90msgstr[0] "Споделяне на %d текстов файл"
91msgstr[1] "Споделяне на %d текстови файла"
92
93#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:85
94#, c-format
95msgid "Sharing %d file"
96msgid_plural "Sharing %d files"
97msgstr[0] "Споделяне на %d файл"
98msgstr[1] "Споделяне на %d файла"
99
100#: ../data/nautilus-sendto.ui.h:1
101msgid "_Send"
102msgstr "_Изпращане"
103
104#: ../src/plugins/nautilus-sendto-packer.c:200
105msgid "Files"
106msgstr "Файлове"
107
108#: ../src/plugins/nautilus-sendto-progress.c:187
109msgid "_Cancel"
110msgstr "_Отказване"
111
112#: ../data/pack-entry.ui.h:1
113msgid "Send _packed in:"
114msgstr "_Изпращане пакетирано като:"
115
116#: ../src/plugins/evolution/evolution.c:308
117msgid "Mail"
118msgstr "Е-поща"
119
120#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:153
121#, c-format
122msgid "Cannot get contact: %s"
123msgstr "Контактът не може да се получи: %s"
124
125#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:186
126#, c-format
127msgid "Could not find contact: %s"
128msgstr "Контактът не може да се намери: %s"
129
130#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:414
131msgid "Cannot create searchable view."
132msgstr "Не може да се създаде изглед за търсене."
133
134#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:886
135msgid "Success"
136msgstr "Успешно"
137
138#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:888
139msgid "An argument was invalid."
140msgstr "Неправилен аргументът."
141
142#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:890
143msgid "The address book is busy."
144msgstr "Адресникът е зает."
145
146#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:892
147msgid "The address book is offline."
148msgstr "Адресникът е в режим „Изключен“."
149
150#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:894
151msgid "The address book does not exist."
152msgstr "Адресникът не съществува."
153
154#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:896
155msgid "The \"Me\" contact does not exist."
156msgstr "Контактът „Аз“, не съществува."
157
158#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:898
159msgid "The address book is not loaded."
160msgstr "Адресникът не е зареден."
161
162#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:900
163msgid "The address book is already loaded."
164msgstr "Адресникът вече е зареден."
165
166#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:902
167msgid "Permission was denied when accessing the address book."
168msgstr "Достъпът до адресника беше отказан."
169
170#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:904
171msgid "The contact was not found."
172msgstr "Контактът не беше намерен."
173
174#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:906
175msgid "This contact ID already exists."
176msgstr "Този контакт вече съществува."
177
178#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:908
179msgid "The protocol is not supported."
180msgstr "Протоколът не се поддържа."
181
182#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:910
183msgid "The operation was cancelled."
184msgstr "Операцията беше отказана."
185
186#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:912
187msgid "The operation could not be cancelled."
188msgstr "Операцията не може да бъде отказана."
189
190#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:914
191msgid "The address book authentication failed."
192msgstr "Идентифицирането за достъп до адресника е неуспешно."
193
194#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:916
195msgid ""
196"Authentication is required to access the address book and was not given."
197msgstr ""
198"Идентифицирането е необходимо за достъп до адресника, а такова не беше "
199"извършено."
200
201#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:918
202msgid "A secure connection is not available."
203msgstr "Не е налична защитена връзка."
204
205#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:920
206msgid "A CORBA error occurred whilst accessing the address book."
207msgstr "При достъп до адресника, възникна грешка в CORBA."
208
209#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:922
210msgid "The address book source does not exist."
211msgstr "Източникът на адресника не съществува."
212
213#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:924
214#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:927
215msgid "An unknown error occurred."
216msgstr "Възникна неочаквана грешка."
217
218#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:417
219msgid "Unable to send file"
220msgstr "Файлът не може да бъде изпратен"
221
222#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:418
223msgid "There is no connection to gajim remote service."
224msgstr "Няма връзка с отдалечената услуга на Gajim."
225
226#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:442 ../src/plugins/gajim/gajim.c:482
227msgid "Sending file failed"
228msgstr "Неуспех при изпращането на файла"
229
230#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:443
231msgid "Recipient is missing."
232msgstr "Липсва получател."
233
234#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:482
235msgid "Unknown recipient."
236msgstr "Неизвестен получател."
237
238#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:505
239msgid "Instant Message (Gajim)"
240msgstr "Бързо съобщение (Gajim)"
241
242#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:90
243msgid "New CD/DVD"
244msgstr "Нов CD/DVD"
245
246#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:97
247msgid "Existing CD/DVD"
248msgstr "Съществуващ CD/DVD"
249
250#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:176
251msgid "CD/DVD Creator"
252msgstr "Създаване на CD/DVD"
253
254#: ../src/plugins/pidgin/pidgin.c:464
255msgid "Instant Message (Pidgin)"
256msgstr "Бързо съобщение (Pidgin)"
257
258#: ../src/plugins/removable-devices/removable-devices.c:274
259msgid "Removable disks and shares"
260msgstr "Премахваеми устройства и споделяния"
261
262#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:186
263#, c-format
264msgid "Uploading '%s'"
265msgstr "Качване на „%s“"
266
267#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:256
268msgid "Preparing upload"
269msgstr "Подготвяне на качването"
270
271#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:316
272#, c-format
273msgid "Service '%s' is not configured."
274msgstr "Услугата „%s“ не е настроена."
275
276#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:319
277#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:336
278msgid "_Configure"
279msgstr "_Настройване"
280
281#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:323
282#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:343
283#, c-format
284msgid "Logged in to service '%s'."
285msgstr "Включване към услугата „%s“."
286
287#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:333
288#, c-format
289msgid "Could not log in to service '%s'."
290msgstr "Не може да се включите към услугата „%s“."
291
292#: ../src/plugins/upnp/upnp.c:309
293msgid "UPnP Media Server"
294msgstr "Сървър за мултимедия чрез UPnP"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.