source: help/gnome-applets/battstat/applets-battstat.HEAD.bg.po @ 172

Last change on this file since 172 was 172, checked in by yavorescu, 15 years ago

(help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което искрено се извинявам на екипа. Това е превода на ръководствата на само 3 аплета - целия модул се компилира чисто и преведенкото се изобразява прекрасно. Davyd Madeley съвсем наскоро обнови документацията за battstat, така че моя превод има нужда от осъвременяване. Подай го така, нека се смеси с даниловите скриптове, тези дни ще го коригирам.


(desktop/gnome-applets) Леки поправки на последната ревизия от нашето хранилище по заглавията на диалоговите прозорци за консистентност (в съответствие с документацията).

File size: 33.3 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: User manual for the Battery Charge Monitor applet\n"
4"POT-Creation-Date: 2005-08-05 11:06+0200\n"
5"PO-Revision-Date: 2005-08-07 18:04+0300\n"
6"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
7"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
13#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
14#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:186(None)
15msgid "@@image: 'figures/battstat-applet_window.png'; md5=719a72c1534d41c46779f4286fa84a97"
16msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
17
18#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
19#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
20#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:261(None)
21msgid "@@image: 'figures/ac_small.png'; md5=6a7df91dfead7afc8110e2a004d6f74c"
22msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
23
24#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
25#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
26#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:280(None)
27msgid "@@image: 'figures/flash_small.png'; md5=6ad392b2a00d081a7f8352edf75e4b49"
28msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
29
30#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
31#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
32#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:299(None)
33msgid "@@image: 'figures/battery_small.png'; md5=53630453cdde8af312baf0ae79d239da"
34msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
35
36#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
37#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
38#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:318(None)
39msgid "@@image: 'figures/warning_small.png'; md5=69f4c4256aa6547126a505be5d4c29a1"
40msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
41
42#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
43#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
44#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:360(None)
45msgid "@@image: 'figures/batt_green.png'; md5=368c0de099c6cf781afdf08dd2728694"
46msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
47
48#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
49#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
50#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:379(None)
51msgid "@@image: 'figures/batt_yellow.png'; md5=4eaae9a2bd89fa4da1a4d8196a715a81"
52msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
53
54#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
55#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
56#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:398(None)
57msgid "@@image: 'figures/batt_orange.png'; md5=e984ad552303591380e45d8fe2664aea"
58msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
59
60#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
61#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
62#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:417(None)
63msgid "@@image: 'figures/batt_red.png'; md5=f52bd646c02691818473fc5ad4b5e404"
64msgstr "FIXME: Засега няма нужда да правя отделна снимка"
65
66#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
67#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
68#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:450(None)
69msgid "@@image: 'figures/battstat-preferences.png'; md5=c810900bfb704f80cac42c3f4c6fb01d"
70msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка"
71
72#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:24(title)
73msgid "Battery Charge Monitor Applet Manual"
74msgstr "Ръководство за аплета „Заряд на батерията“"
75
76#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:25(para)
77msgid "User manual for the Battery Charge Monitor applet."
78msgstr "Ръководство за аплета „Заряд на батерията“"
79
80#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:27(year)
81msgid "2005"
82msgstr "2005"
83
84#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:28(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:121(para)
85msgid "Davyd Madeley"
86msgstr "Davyd Madeley"
87
88#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:31(year) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:35(year)
89msgid "2004"
90msgstr "2004"
91
92#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:32(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:128(para)
93msgid "Angela Boyle"
94msgstr "Angela Boyle"
95
96#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:36(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:69(orgname)
97msgid "Sun Microsystems"
98msgstr "Sun Microsystems"
99
100#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:39(year)
101msgid "2002"
102msgstr "2002"
103
104#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:40(holder)
105msgid "Trevor Curtis"
106msgstr "Trevor Curtis"
107
108#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:43(year)
109msgid "1999"
110msgstr "1999"
111
112#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:44(year)
113msgid "2000"
114msgstr "2000"
115
116#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:45(holder)
117msgid "Jorgen Pehrson"
118msgstr "Jorgen Pehrson"
119
120#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:57(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:75(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:83(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:91(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:129(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:137(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:150(para)
121msgid "GNOME Documentation Project"
122msgstr "Проект за документация на GNOME"
123
124#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:2(para)
125msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
126msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
127
128#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:12(para)
129msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
130msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
131
132#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:19(para)
133msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
134msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
135
136#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:35(para)
137msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
138msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
139
140#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:55(para)
141msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
142msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
143
144#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:28(para)
145msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
146msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
147
148#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:67(firstname)
149msgid "Sun"
150msgstr "Екип на Sun"
151
152#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:68(surname)
153msgid "GNOME Documentation Team"
154msgstr "за документация на GNOME"
155
156#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:72(firstname)
157msgid "Trevor"
158msgstr "Trevor"
159
160#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:73(surname)
161msgid "Curtis"
162msgstr "Curtis"
163
164#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:76(email)
165msgid "tcurtis@somaradio.ca"
166msgstr "tcurtis@somaradio.ca"
167
168#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:80(firstname)
169msgid "Jorgen"
170msgstr "Jorgen"
171
172#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:81(surname)
173msgid "Pehrson"
174msgstr "Pehrson"
175
176#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:84(email)
177msgid "jp@spektr.eu.org"
178msgstr "jp@spektr.eu.org"
179
180#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:88(firstname)
181msgid "Angela"
182msgstr "Angela"
183
184#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:89(surname)
185msgid "Boyle"
186msgstr "Boyle"
187
188#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:95(firstname)
189msgid "Davyd"
190msgstr "Davyd"
191
192#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:96(surname)
193msgid "Madeley"
194msgstr "Madeley"
195
196#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:98(orgname)
197msgid "GNOME Project"
198msgstr "Проектът GNOME"
199
200#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:118(revnumber)
201msgid "Version 2.10"
202msgstr "версия 2.10"
203
204#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:119(date)
205msgid "March 2005"
206msgstr "март, 2005"
207
208#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:125(revnumber)
209msgid "Version 2.8"
210msgstr "версия 2.8"
211
212#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:126(date)
213msgid "Unknown"
214msgstr "Неизвестна дата"
215
216#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:133(revnumber)
217msgid "Battery Charge Monitor Applet Manual V2.2"
218msgstr "Ръководство за аплета „Заряд на батерията“, версия 2.2"
219
220#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:134(date)
221msgid "August 2004"
222msgstr "август, 2004"
223
224#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:136(para)
225msgid "Sun GNOME Documentation Team"
226msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
227
228#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:141(revnumber)
229msgid "Battery Charge Monitor Applet Manual V2.0"
230msgstr "Ръководство за аплета „Заряд на батерията“, версия 2.0"
231
232#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:142(date)
233msgid "May 2002"
234msgstr "май, 2002"
235
236#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:144(para)
237msgid "Trevor Curtis <email>tcurtis@somaradio.ca</email>"
238msgstr "Trevor Curtis <email>tcurtis@somaradio.ca</email>"
239
240#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:147(para)
241msgid "Jorgen Pehrson <email>jp@spektr.eu.org</email>"
242msgstr "Jorgen Pehrson <email>jp@spektr.eu.org</email>"
243
244#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:155(releaseinfo)
245msgid "This manual describes version 2.9.7 of Battery Charge Monitor."
246msgstr "Това ръководство е за версия 2.9.7 на аплета „Заряд на батерията“."
247
248#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:159(title)
249msgid "Feedback"
250msgstr "Обратна връзка"
251
252#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:160(para)
253msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Battery Charge Monitor applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
254msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно аплета „Заряд на батерията“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
255
256#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:169(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:182(title)
257msgid "Battery Charge Monitor Applet"
258msgstr "Аплет „Заряд на батерията“"
259
260#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:173(primary)
261msgid "Battstat Applet"
262msgstr "Заряд на батерията"
263
264#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:179(title)
265msgid "Introduction"
266msgstr "Въведение"
267
268#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:189(phrase)
269msgid "The Battery Charge Monitor applet."
270msgstr "Аплет „Заряд на батерията“"
271
272#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:195(para)
273msgid "The <application>Battery Charge Monitor</application> panel application shows the status of any batteries in your laptop computer. You can configure the applet to show any of the following pieces of information on your panel:"
274msgstr "Аплетът <application>Заряд на батерията</application> показва състоянието на батериите на портативния компютър. Може да настроите аплета да показва следната информация на панела:"
275
276#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:200(para)
277msgid "Power connection status (battery or mains power);"
278msgstr "Източник на захранването (батерия или от мрежата);"
279
280#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:205(para)
281msgid "A graphical representation of battery charge;"
282msgstr "Графично представяне на заряда на батерията;"
283
284#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:210(para)
285msgid "The current battery charge as a percentage; or"
286msgstr "Текущото състояние на заряда в проценти; или"
287
288#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:215(para)
289msgid "Battery time remaining/time remaining for recharge"
290msgstr "Времето, което остава до изчерпване на заряда/приключване на зареждането"
291
292#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:220(title)
293msgid "To Add Battery Charge Monitor to a Panel"
294msgstr "Добавяне на аплета „Заряд на батерията“ към панела"
295
296#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:221(para)
297msgid "To add <application>Battery Charge Monitor</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Battery Charge Monitor</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
298msgstr "За да добавите <application>Заряд на батерията</application> към панела, натиснете с десния бутон на мишката върху панела и изберете <guimenuitem>Добавяне към панела...</guimenuitem>. След това в диалоговия прозорец <application>Добавяне към панела</application> изберете <application>Заряд на батерията</application> и натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
299
300#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:226(para)
301msgid "The layout of the <application>Battery Charge Monitor</application> applet varies depending on the size and type of panel in which the applet resides."
302msgstr "Външният вид на аплета <application>Заряд на Батерията</application> зависи от размера и типа на панела, в който е добавен."
303
304#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:236(title)
305msgid "Determining Status"
306msgstr "Определяне на състоянието"
307
308#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:239(title)
309msgid "Determining the Power Connection Status"
310msgstr "Определяне на състоянието на захранването"
311
312#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:240(para)
313msgid "The power connection status shows the current status of the laptop power supply:"
314msgstr "Състоянието на захранването показва текущото състояние на захранването на лаптопа:"
315
316#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:250(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:349(para)
317msgid "Icon"
318msgstr "Икона"
319
320#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:252(para)
321msgid "Power Status"
322msgstr "Състояние"
323
324#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:264(phrase)
325msgid "Shows icon for AC power."
326msgstr "Показва икона за захранване от ел.мрежа."
327
328#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:270(para)
329msgid "The laptop is connected to a power supply."
330msgstr "Лаптопът е свързан към ел.мрежа."
331
332#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:283(phrase)
333msgid "Shows icon for battery recharging."
334msgstr "Показва икона за зареждане на батерията."
335
336#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:289(para)
337msgid "The laptop battery is recharging."
338msgstr "Батерията на лаптопа се зарежда."
339
340#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:302(phrase)
341msgid "Shows icon for battery power."
342msgstr "Показва икона за захранване от батерията."
343
344#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:308(para)
345msgid "The laptop is using battery power."
346msgstr "Лаптопът е на батерии."
347
348#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:321(phrase)
349msgid "Shows icon for low power."
350msgstr "Показва икона за слабо захранване."
351
352#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:327(para)
353msgid "The laptop power is very low."
354msgstr "Захранването на лаптопа е слабо."
355
356#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:338(title)
357msgid "Determining the Battery Status"
358msgstr "Определяне на състоянието на батерията"
359
360#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:339(para)
361msgid "The battery-status icon is a progress bar within a battery image. The size and color of the progress bar indicate how much charge remains in the battery:"
362msgstr "Иконата за състояние на батерията представлява изображение на батерия. Размерът и цветът на лентата показват колко заряд остава в батерията:"
363
364#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:351(para)
365msgid "Battery Charge Level"
366msgstr "Ниво на заряда на батерията"
367
368#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:363(phrase)
369msgid "Shows icon for high battery-charge level."
370msgstr "Показва икона за високо ниво на заряда."
371
372#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:369(para)
373msgid "High"
374msgstr "Високо"
375
376#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:382(phrase)
377msgid "Shows icon for medium battery-charge level."
378msgstr "Показва икона за средно ниво на заряда."
379
380#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:388(para)
381msgid "Medium"
382msgstr "Средно"
383
384#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:401(phrase)
385msgid "Shows icon for low battery-charge level."
386msgstr "Показва икона за ниско ниво на заряда."
387
388#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:407(para)
389msgid "Low"
390msgstr "Ниско"
391
392#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:420(phrase)
393msgid "Shows icon for very low battery-charge level."
394msgstr "Показва икона за много ниско ниво на заряда."
395
396#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:426(para)
397msgid "Very low"
398msgstr "Много ниско"
399
400#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:434(para)
401msgid "For information about how to display the current battery charge as a percentage, see <xref linkend=\"battstat-appearance\"/>."
402msgstr "За информация относно изобразяването на текущия заряд на батерията в проценти, вижте <xref linkend=\"battstat-appearance\"/>."
403
404#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:442(title)
405msgid "Customizing the Battery Charge Monitor"
406msgstr "Персонализиране на аплета „Заряд на батерията“"
407
408#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:443(para)
409msgid "Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>"
410msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху аплета и изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>"
411
412#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:446(title) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:453(phrase)
413msgid "Preferences Dialog"
414msgstr "Диалогов прозорец за настройки"
415
416#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:460(guilabel)
417msgid "Appearance"
418msgstr "Външен вид"
419
420#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:464(guilabel)
421msgid "Show battery status"
422msgstr "Показване на изправена, по-малка батерия върху панела"
423
424#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:465(para)
425msgid "The battery status is a progress bar within a battery image. Select this option to display a graphical representation of the the battery status. For more details on what this representation means, a table is available in <xref linkend=\"battstat-usage-progress\"/>."
426msgstr "Тази опция показва текущото състояние на захранването на лаптопа. Изберете тази опция за показване на икона, представляваща състоянието на захранването. Таблица с наличните икони има в <xref linkend=\"battstat-usage-power\"/>."
427
428#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:473(guilabel)
429msgid "Show power connection status"
430msgstr "Показване на хоризонтална, по-голяма батерия върху панела"
431
432#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:474(para)
433msgid "The power connection status shows the current status of the laptop power supply. Select this option to display an icon representing the power connection status. A table of icons is available in <xref linkend=\"battstat-usage-power\"/>."
434msgstr "Тази икона представлява изображение на батерия с индикатор. Изберете тази опция за графично представяне на състоянието на батерията. За повече подробности относно различните състояния, има таблица в <xref linkend=\"battstat-usage-progress\"/>."
435
436#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:482(guilabel)
437msgid "Show time/percentage remaining"
438msgstr "Показване на оставащото време/проценти върху панела"
439
440#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:483(para)
441msgid "Selecting this option will display one of two pieces of information. <guilabel>Show time remaining</guilabel> will tell you how many hours and minutes until the battery is fully discharged or recharged. <guilabel>Show percentage remaining</guilabel> will tell you the percentage charge remaining in the battery."
442msgstr "Избирането на тази опция ще доведе до изобразяването на два вида информация. <guilabel>Показване на оставащото време</guilabel> ще показва колко часа и минути остават то пълното разреждане или зареждане на батерията. <guilabel>Показване на оставащите проценти</guilabel> ще показва колко процента заряд остава в батерията."
443
444#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:523(guilabel)
445msgid "Warnings"
446msgstr "Предупреждения"
447
448#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:526(guilabel)
449msgid "Warn when battery charge is low"
450msgstr "Съобщение, когато заряда на батерията падне"
451
452#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:528(para)
453msgid "Selecting this displays a warning dialog whenever your laptop battery reaches the Red Zone, indicating a critically low remaining charge. This warning dialog can either be closed by you, or will vanish automatically when you plug your laptop into mains power."
454msgstr "Избирането на тази опция води до показване на диалогов прозорец с предупреждение, когато батерията достигне зададеното ниво в проценти или оставащи минути. Този диалогов прозорец може да бъде затворен от потребителя, или ще изчезне автоматично, когато включите лаптопа към захранване от ел.мрежа."
455
456#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:536(guilabel)
457msgid "Warn when battery is fully re-charged"
458msgstr "Съобщение, когато батерията е напълно презаредена"
459
460#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:538(para)
461msgid "Selecting this options displays a warning dialog whenever your laptop has fully recharged."
462msgstr "При избирането на тази опция се показва диалогов прозорец с предупреждение, когато батерията на лаптопа е напълно презаредена."
463
464#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
465#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-battstat.HEAD/C/battstat.xml:0(None)
466msgid "translator-credits"
467msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
468
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.