source: scripts @ 1377

Name Size Rev Age Author Last Change
../
bashrc 307 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
changelog.sh 975 bytes 1332   13 years Александър Шопов Служебен скрипт, който ще ползвам да подготвям ChangeLog?-овете, че ми …
dash 128 bytes 1377   13 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
emacs 764 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get 91 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get18 116 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get20 115 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
m 50 bytes 1337   13 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
points 92 bytes 1377   13 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.