source: @ 132

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
developer-libs 57   16 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
extras 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
fifth-toe 37   16 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   16 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 126   16 years zbrox xchat (sharp) chat-pat edition - леко обновен превод - поправени са …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.