source: @ 145

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 145   16 years Александър Шопов Коригирам превода и го синхронизирам с gconf. Коригирани кавички. …
developer-libs 144   16 years Александър Шопов Коригиран превод. Нормализирани кавички. Оправен #133.
extras 134   16 years Александър Шопов Успях да коригирам и допреведа и това. Днеска изпуснах бирата в …
fifth-toe 37   16 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   16 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 137   16 years zbrox xchat (sharp) not ready yet edition - обновен превод, но не е готов. …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.