source: @ 1580

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   13 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   13 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1580   13 years Александър Шопов shared-mime-info: малко превод
gnome 1578   13 years Александър Шопов gdm: преведен, да се допрегледа
gnome-documentation 1323   13 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1382   13 years Александър Шопов Обновен и синхронизиран превод.
scripts 1571   13 years Александър Шопов alias за бързо откриване на сгрешени думи
sharp 1221   13 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.