Changeset 1458


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2008, 6:25:37 PM (13 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gnome-session): Обновяване в стабилния клон и trunk.

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/gnome-session.gnome-2-22.bg.po

  r1457 r1458  
  11# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
  2 # Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
   
  77# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
  88# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  910#
  1011#
  1112msgid ""
  1213msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gnome-session trunk\n"
   14"Project-Id-Version: gnome-session gnome-2-22\n"
  1415"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 23:08+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 23:05+0300\n"
  17 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2008-04-22 18:24+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2008-04-22 16:41+0300\n"
   18"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1819"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1920"MIME-Version: 1.0\n"
   
  9798"„restart“ за рестартиране на системата."
  9899
   100#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
   101msgid "GNOME"
   102msgstr "GNOME"
   103
   104#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
   105msgid "This session logs you into GNOME"
   106msgstr "Влизане в GNOME"
   107
  99108#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
  100109msgid "Configure your sessions"
   
  102111
  103112#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
  104 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:224
  105113msgid "Sessions"
  106114msgstr "Сесии"
   
  222230
  223231#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:211
  224 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:283
   232#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:284
  225233msgid "Program"
  226234msgstr "Програма"
   
  234242#. * for now, we just kill the old dialog and pop up a new one.
  235243#.
  236 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:45
   244#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:47
  237245msgid ""
  238246"There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n"
   
  246254"правилно."
  247255
  248 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:57
   256#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:59
  249257msgid ""
  250258"\n"
   
  258266"\n"
  259267
  260 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:62
   268#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:64
  261269msgid ""
  262270"\n"
   
  268276"GNOME ще опита да рестартира сървъра за настройки при следващото ви влизане."
  269277
  270 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:145
   278#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:162
  271279msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
  272280msgstr "Сървърът за настройки е рестартиран твърде много пъти."
   
  279287#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:50
  280288msgid "List registered clients, then exit"
  281 msgstr "Списък с регистрираните клиенти и спиране на програмата"
   289msgstr ""
   290"Списък с регистрираните клиенти и спиране на\n"
   291"                                    програмата"
  282292
  283293#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:52
  284294msgid "PROGRAM..."
  285 msgstr "ПРОГРАМА..."
   295msgstr "ПРОГРАМА"
  286296
  287297#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:176
   298#, c-format
  288299msgid ""
  289300"You must specify at least one program to remove. You can list the programs "
  290301"with --list.\n"
  291302msgstr ""
  292 "Трябва да укажете поне една програма, която да премахнете. За получаване на "
   303"Трябва да укажете поне една програма, която да премахнете. За получаване на\n"
  293304"списъка с програмите използвайте опцията „--list“.\n"
  294305
  295306#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:183
   307#, c-format
  296308msgid "Error: could not connect to the session manager\n"
  297309msgstr "Грешка: свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  298310
  299311#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:197
   312#, c-format
  300313msgid "Currently registered clients:\n"
  301314msgstr "Текущо регистрирани клиенти:\n"
   
  318331"„%s“. Междувременно можете да се опитате да влезете в аварийната сесия."
  319332
  320 #: ../gnome-session/ice.c:511
   333#: ../gnome-session/ice.c:514
  321334#, c-format
  322335msgid ""
   
  331344"влезете с аварийна сесия и да проверите дали това не е така."
  332345
  333 #: ../gnome-session/ice.c:538
   346#: ../gnome-session/ice.c:541
  334347#, c-format
  335348msgid ""
   
  342355"правилно. Опитайте се да влезете в аварийна сесия и да изтриете файла."
  343356
  344 #: ../gnome-session/ice.c:583
   357#: ../gnome-session/ice.c:586
  345358#, c-format
  346359msgid ""
   
  388401#: ../gnome-session/main.c:88
  389402msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
  390 msgstr "Прочитане само на запазените сесии от файла default.session"
   403msgstr ""
   404"Прочитане само на запазените сесии от файла\n"
   405"                                    default.session"
  391406
  392407#: ../gnome-session/main.c:89
  393408msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
  394409msgstr ""
  395 "Време за изчакване на клиентите да се регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
   410"Време за изчакване на клиентите да се\n"
   411"                                    регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
  396412
  397413#: ../gnome-session/main.c:89 ../gnome-session/main.c:90
   
  402418#: ../gnome-session/main.c:90
  403419msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
  404 msgstr "Време за изчакване на клиентите да отговорят (0=до безкрайност) [ms]"
   420msgstr ""
   421"Време за изчакване на клиентите да отговорят\n"
   422"                                    (0=до безкрайност) [ms]"
  405423
  406424#: ../gnome-session/main.c:91
  407425msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
  408 msgstr "Време за изчакване на клиентите да умрат (0=до безкрайност) [ms]"
   426msgstr ""
   427"Време за изчакване на клиентите да умрат\n"
   428"                                    (0=до безкрайност) [ms]"
  409429
  410430#: ../gnome-session/main.c:167
   
  476496msgstr "Отново"
  477497
  478 #: ../gnome-session/main.c:696
   498#: ../gnome-session/main.c:694
  479499msgid "- Manage the GNOME session"
  480500msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
   
  487507#, c-format
  488508msgid "No response to the %s command."
  489 msgstr "Няма отговор на командата %s"
   509msgstr "Няма отговор на командата %s."
  490510
  491511#: ../gnome-session/manager.c:1022
   
  542562msgstr "_Затваряне без запазване"
  543563
   564#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:224
   565msgid "Sessions Preferences"
   566msgstr "Настройки на сесиите"
   567
   568#. non-session managed startup programs
  544569#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:250
  545570msgid "Additional startup _programs:"
  546571msgstr "Допълнителни _начални програми:"
  547572
  548 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:274
   573#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:275
  549574msgid "Enabled"
  550575msgstr "Включена"
  551576
  552 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:322
   577#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:319
  553578msgid "Startup Programs"
  554579msgstr "Начални програми"
  555580
  556 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:328
   581#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:326
  557582msgid "Current Session"
  558583msgstr "Текуща сесия"
  559584
  560 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:341
   585#. Autosave
   586#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:337
  561587msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
  562588msgstr ""
  563589"_Автоматично запомняне на стартираните приложения при излизане от системата"
  564590
  565 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:356
  566 msgid "_Remember currently running applications"
   591#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:353
   592msgid "_Remember Currently Running Applications"
  567593msgstr "_Запомняне на текущо стартираните приложения"
  568594
  569 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:364
   595#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:361
  570596msgid "Session Options"
  571597msgstr "Настройки на сесия"
  572598
  573 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:460
   599#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:457
  574600msgid "Your session has been saved."
  575601msgstr "Сесията ви е запазена."
  576602
  577 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:503
   603#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:500
   604#, c-format
  578605msgid "could not connect to the session manager\n"
  579606msgstr "свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  580607
  581 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:509
   608#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:506
   609#, c-format
  582610msgid "session manager does not support GNOME extensions\n"
  583611msgstr "мениджърът на сесиите не поддържа разширенията на GNOME\n"
   
  595623msgstr "Списък с програми в сесията."
  596624
  597 #: ../gnome-session/session-properties.c:90
   625#: ../gnome-session/session-properties.c:89
  598626msgid "Currently running _programs:"
  599627msgstr "Текущо работещи _програми:"
   
  627655msgstr "Без описание"
  628656
  629 #: ../gnome-session/startup-programs.c:467
   657#: ../gnome-session/startup-programs.c:409
   658msgid "Select Command"
   659msgstr "Избор на команда"
   660
   661#: ../gnome-session/startup-programs.c:471
  630662msgid "_Name:"
  631663msgstr "_Име:"
  632664
  633 #: ../gnome-session/startup-programs.c:485
  634 msgid "_Command:"
   665#: ../gnome-session/startup-programs.c:486
   666msgid "Co_mmand:"
  635667msgstr "_Команда:"
  636668
  637 #: ../gnome-session/startup-programs.c:499
   669#: ../gnome-session/startup-programs.c:498
  638670msgid "_Browse..."
  639 msgstr "_Разглеждане..."
  640 
  641 #: ../gnome-session/startup-programs.c:512
  642 msgid "Co_mment:"
   671msgstr "_Разглеждане"
   672
   673#: ../gnome-session/startup-programs.c:510
   674msgid "Comm_ent:"
  643675msgstr "Ко_ментар:"
  644676
  645 #: ../gnome-session/startup-programs.c:542
   677#: ../gnome-session/startup-programs.c:538
  646678msgid "The name of the startup program cannot be empty"
  647679msgstr "Името на програмата за стартиране не може да бъде празно"
  648680
  649 #: ../gnome-session/startup-programs.c:544
   681#: ../gnome-session/startup-programs.c:540
  650682msgid "The startup command cannot be empty"
  651683msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
  652684
  653 #: ../gnome-session/startup-programs.c:550
   685#: ../gnome-session/startup-programs.c:546
  654686msgid "The startup command is not valid"
  655687msgstr "Името на командата за стартиране е неправилно"
  656688
  657 #: ../gnome-session/startup-programs.c:607
  658 msgid "New Startup Program"
  659 msgstr "Нови начални програми"
  660 
  661 #: ../gnome-session/startup-programs.c:651
   689#: ../gnome-session/startup-programs.c:603
   690msgid "Add Startup Program"
   691msgstr "Добавяне на начална програма"
   692
   693#: ../gnome-session/startup-programs.c:647
  662694msgid "Edit Startup Program"
  663695msgstr "Редактиране на начална програма"
 • gnome/trunk/gnome-session.trunk.bg.po

  r1326 r1458  
  11# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
  2 # Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
   
  77# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
  88# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  910#
  1011#
   
  1314"Project-Id-Version: gnome-session trunk\n"
  1415"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 23:08+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 23:05+0300\n"
  17 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2008-04-22 18:22+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2008-04-22 18:20+0300\n"
   18"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1819"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1920"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2223"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2324
  24 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
  25 msgid "Allow TCP connections"
  26 msgstr "Позволяване на връзки по TCP"
  27 
  28 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
  29 msgid ""
  30 "For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
  31 "(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
  32 "ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
  33 "gnome-session must be restarted for this to take effect."
  34 msgstr ""
  35 "Поради причини свързани със сигурността, на платформи, които притежават "
  36 "функцията _IceTcpTransNoListen() (системите с XFree86), gnome-session не "
  37 "слуша за връзки на портовете на TCP. Тази настройка позволява връзки от "
  38 "(упълномощени) отдалечени машини. gnome-session трябва да се рестартира, за "
  39 "да влезе тази настройка в сила."
  40 
  41 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:3
  42 msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
  43 msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
  44 
  45 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:4
  46 msgid ""
  47 "If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
  48 "the logout dialog will have an option to save the session."
  49 msgstr ""
  50 "Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
  51 "случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
  52 "сесията."
  53 
  54 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
  55 msgid "Logout prompt"
  56 msgstr "Питане при изход"
  57 
  58 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
  59 msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
  60 msgstr ""
  61 "Предпочитаното изображение, което да се показва при зареждането на GNOME."
  62 
  63 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
  64 msgid "Save sessions"
  65 msgstr "Запазване на сесиите"
  66 
  67 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:8
  68 msgid "Selected option in the log out dialog"
  69 msgstr "Избраната настройка в прозореца за изход"
  70 
  71 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:9
  72 msgid "Show the splash screen"
  73 msgstr "Показване на изображение по време на зареждането на GNOME"
  74 
  75 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:10
  76 msgid "Show the splash screen when the session starts up"
  77 msgstr "Показване на прозореца със зареждането в началото на сесията"
  78 
  79 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:11
  80 msgid ""
  81 "This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
  82 "directories and image names are valid values. Changing this value will "
  83 "effect the next session login."
  84 msgstr ""
  85 "Това е относителен път на базата на папката $datadir/pixmaps/. Валидни имена "
  86 "са подпапки и имена на изображения. Промяната на тази стойност ще е валидна "
  87 "за следващото влизане в системата."
  88 
  89 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:12
  90 msgid ""
  91 "This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
  92 "are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
  93 "\"restart\" for restarting the system."
  94 msgstr ""
  95 "Това ще е настройката, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
  96 "стойности са „logout“ за изход, „shutdown“ за спиране на системата и "
  97 "„restart“ за рестартиране на системата."
  98 
  99 #: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
  100 msgid "Configure your sessions"
  101 msgstr "Настройки на сесиите"
  102 
  103 #: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
  104 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:224
  105 msgid "Sessions"
  106 msgstr "Сесии"
  107 
  108 #: ../gnome-session/gsm-at-startup.c:39
   25#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:51
  10926msgid ""
  11027"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
   
  11734"поддръжка на помощни технологии."
  11835
  119 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:123
  120 msgid "_Order:"
  121 msgstr "_Ред:"
  122 
  123 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:125
  124 msgid "The order in which applications are started in the session."
  125 msgstr "Редът за стартиране на програми от тази сесия."
  126 
  127 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:133
  128 msgid "What happens to the application when it exits."
  129 msgstr "Какво се случва с програмата при нейното спиране."
  130 
  131 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:134
  132 msgid "_Style:"
  133 msgstr "_Стил:"
  134 
  135 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
  136 msgid "Inactive"
  137 msgstr "Неактивна"
  138 
  139 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
  140 msgid "Waiting to start or already finished."
  141 msgstr "Чака за да започне или вече е приключила."
  142 
  143 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
  144 msgid "Starting"
  145 msgstr "Стартира се"
  146 
  147 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
  148 msgid "Started but has not yet reported state."
  149 msgstr "Стартирана, но без отговор за състоянието."
  150 
  151 # ###
  152 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
  153 msgid "Running"
  154 msgstr "Изпълнява се"
  155 
  156 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
  157 msgid "A normal member of the session."
  158 msgstr "Нормален член на сесията."
  159 
  160 # ###
  161 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
  162 msgid "Saving"
  163 msgstr "Запазване"
  164 
  165 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
  166 msgid "Saving session details."
  167 msgstr "Запазване на сесията."
  168 
  169 #. FIXME find better icon
  170 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
  171 msgid "Unknown"
  172 msgstr "Неизвестно"
  173 
  174 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
  175 msgid "State not reported within timeout."
  176 msgstr "Без отговор за състоянието в дадения интервал от време"
  177 
  178 #. FIXME find icon
  179 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
  180 msgid "Normal"
  181 msgstr "Нормален"
  182 
  183 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
  184 msgid "Unaffected by logouts but can die."
  185 msgstr "Не се влияе от изходи, но може да умре"
  186 
  187 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
  188 msgid "Restart"
  189 msgstr "Рестартиране"
  190 
  191 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
  192 msgid "Never allowed to die."
  193 msgstr "Без позволение да умира."
  194 
  195 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
  196 msgid "Trash"
  197 msgstr "Кошче"
  198 
  199 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
  200 msgid "Discarded on logout and can die."
  201 msgstr "Отхвърляне при изход и може да умре."
  202 
  203 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
  204 msgid "Settings"
  205 msgstr "Настройки"
  206 
  207 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
  208 msgid "Always started on every login."
  209 msgstr "Винаги стартирана при всяко влизане."
  210 
  211 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:190
  212 msgid "Order"
  213 msgstr "Ред"
  214 
  215 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:197
  216 msgid "Style"
  217 msgstr "Стил"
  218 
  219 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:204
  220 msgid "State"
  221 msgstr "Състояние"
  222 
  223 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:211
  224 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:283
  225 msgid "Program"
  226 msgstr "Програма"
  227 
  228 #.
  229 #. * it would be nice to have a dialog which either:
  230 #. *
  231 #. * 1.  lets you change the message on it
  232 #. * 2.  lets you append messages and has a "history"
  233 #. *
  234 #. * for now, we just kill the old dialog and pop up a new one.
  235 #.
  236 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:45
  237 msgid ""
  238 "There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n"
  239 "\n"
  240 "Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
  241 "correctly."
  242 msgstr ""
  243 "Има грешка при стартиране на сървъра за настройки на GNOME.\n"
  244 "\n"
  245 "Някои неща - теми, звуци или настройки на фона на екрана, може да не работят "
  246 "правилно."
  247 
  248 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:57
  249 msgid ""
  250 "\n"
  251 "\n"
  252 "The last error message was:\n"
  253 "\n"
  254 msgstr ""
  255 "\n"
  256 "\n"
  257 "Последното съобщение за грешка беше:\n"
  258 "\n"
  259 
  260 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:62
  261 msgid ""
  262 "\n"
  263 "\n"
  264 "GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
  265 msgstr ""
  266 "\n"
  267 "\n"
  268 "GNOME ще опита да рестартира сървъра за настройки при следващото ви влизане."
  269 
  270 #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:145
  271 msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
  272 msgstr "Сървърът за настройки е рестартиран твърде много пъти."
  273 
  274 #. Name is mandatory and might not be set by the caller
  275 #: ../gnome-session/gsm-keyfile.c:43
  276 msgid "No Name"
  277 msgstr "Без име"
  278 
  279 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:50
  280 msgid "List registered clients, then exit"
  281 msgstr "Списък с регистрираните клиенти и спиране на програмата"
  282 
  283 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:52
  284 msgid "PROGRAM..."
  285 msgstr "ПРОГРАМА..."
  286 
  287 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:176
  288 msgid ""
  289 "You must specify at least one program to remove. You can list the programs "
  290 "with --list.\n"
  291 msgstr ""
  292 "Трябва да укажете поне една програма, която да премахнете. За получаване на "
  293 "списъка с програмите използвайте опцията „--list“.\n"
  294 
  295 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:183
  296 msgid "Error: could not connect to the session manager\n"
  297 msgstr "Грешка: свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  298 
  299 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:197
  300 msgid "Currently registered clients:\n"
  301 msgstr "Текущо регистрирани клиенти:\n"
  302 
  303 #: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:207
  304 #, c-format
  305 msgid "Couldn't find program %s in session\n"
  306 msgstr "Програмата %s не бе открита в сесията.\n"
  307 
  308 #. At least try to tell the user something.
  309 #: ../gnome-session/ice.c:355
  310 #, c-format
  311 msgid ""
  312 "The GNOME session manager cannot start properly.  Please report this as a "
  313 "GNOME bug. Please include this ICE failure message in the bug report:  '%"
  314 "s'.  Meanwhile you could try logging in using the failsafe session."
  315 msgstr ""
  316 "Мениджърът за сесии на GNOME не стартира успешно. Докладвайте това в "
  317 "системата за грешки на GNOME. Включете следното съобщение аз грешка от ICE: "
  318 "„%s“. Междувременно можете да се опитате да влезете в аварийната сесия."
  319 
  320 #: ../gnome-session/ice.c:511
  321 #, c-format
  322 msgid ""
  323 "The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'.  Please report "
  324 "this as a GNOME bug.  Sometimes this error may occur if the file's directory "
  325 "is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and "
  326 "ensuring that it is."
  327 msgstr ""
  328 "Мениджърът на сесиите на GNOME не успя да заключи файла „%s“. Докладвайте "
  329 "този проблем в системата за грешки на GNOME. Понякога причината за тази "
  330 "грешка е, че нямата права за запис в папката, в която е файла. Можете да "
  331 "влезете с аварийна сесия и да проверите дали това не е така."
  332 
  333 #: ../gnome-session/ice.c:538
  334 #, c-format
  335 msgid ""
  336 "The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'.  If this file "
  337 "exists it must be readable by you for GNOME to work properly.  Try logging "
  338 "in with the failsafe session and removing this file."
  339 msgstr ""
  340 "Мениджърът за сесиите на GNOME не успя да прочете файла: „%s“. Ако файлът "
  341 "съществува, трябва да имате права за четене, за да може GNOME да работи "
  342 "правилно. Опитайте се да влезете в аварийна сесия и да изтриете файла."
  343 
  344 #: ../gnome-session/ice.c:583
  345 #, c-format
  346 msgid ""
  347 "Could not write to file '%s'.  This file must be writable in order for GNOME "
  348 "to function properly.  Try logging in with the failsafe session and removing "
  349 "this file.  Also make sure that the file's directory is writable."
  350 msgstr ""
  351 "Мениджърът за сесиите на GNOME не успя да запази файла: „%s“. Трябва да "
  352 "имате права за запис, за да може GNOME да работи правилно. Опитайте се да "
  353 "влезете в аварийна сесия и да изтриете файла. Това ще ви позволи и да "
  354 "проверите дали имате права за запис на папката, в която е файла."
  355 
  356 #: ../gnome-session/logout.c:392
  357 msgid "Are you sure you want to log out?"
  358 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да излезете?"
  359 
  360 #: ../gnome-session/logout.c:409
  361 msgid "Remember running applications"
  362 msgstr "Запомняне на стартираните приложения"
  363 
  364 #: ../gnome-session/logout.c:432
  365 msgid "Action"
  366 msgstr "Действие"
  367 
  368 #: ../gnome-session/logout.c:449
  369 msgid "_Log out"
  370 msgstr "_Изход"
  371 
  372 #: ../gnome-session/logout.c:456
  373 msgid "Sh_ut down"
  374 msgstr "С_пиране на компютъра"
  375 
  376 #: ../gnome-session/logout.c:464
  377 msgid "_Restart the computer"
  378 msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  379 
  380 #: ../gnome-session/main.c:87
  381 msgid "Specify a session name to load"
  382 msgstr "Името на сесията, която да се зареди"
  383 
  384 #: ../gnome-session/main.c:87 ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
  385 msgid "NAME"
  386 msgstr "ИМЕ"
  387 
  388 #: ../gnome-session/main.c:88
  389 msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
  390 msgstr "Прочитане само на запазените сесии от файла default.session"
  391 
  392 #: ../gnome-session/main.c:89
  393 msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
  394 msgstr ""
  395 "Време за изчакване на клиентите да се регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
  396 
  397 #: ../gnome-session/main.c:89 ../gnome-session/main.c:90
  398 #: ../gnome-session/main.c:91
  399 msgid "DELAY"
  400 msgstr "ЗАБАВЯНЕ"
  401 
  402 #: ../gnome-session/main.c:90
  403 msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
  404 msgstr "Време за изчакване на клиентите да отговорят (0=до безкрайност) [ms]"
  405 
  406 #: ../gnome-session/main.c:91
  407 msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
  408 msgstr "Време за изчакване на клиентите да умрат (0=до безкрайност) [ms]"
  409 
  410 #: ../gnome-session/main.c:167
  411 msgid "This session is running as a privileged user"
  412 msgstr "Тази сесия е на потребител с големи права"
  413 
  414 #: ../gnome-session/main.c:169
  415 msgid ""
  416 "Running a session as a privileged user should be avoided for security "
  417 "reasons. If possible, you should log in as a normal user."
  418 msgstr ""
  419 "Поради причини свързани със сигурността трябва да избягвате да пускате сесия "
  420 "като потребител с големи права. Ако е възможно, трябва да влезете като "
  421 "нормален потребител."
  422 
  423 #: ../gnome-session/main.c:173
  424 msgid "_Continue"
  425 msgstr "_Продължаване"
  426 
  427 #: ../gnome-session/main.c:257
  428 #, c-format
  429 msgid ""
  430 "The session might encounter issues if the computer clock is not properly "
  431 "configured. Please consider adjusting it.\n"
  432 "\n"
  433 "Current date is <b>%s</b>."
  434 msgstr ""
  435 "Може да се появят проблеми със сесията, ако часовникът на компютъра не е "
  436 "настроен. Опитайте се да го сверите.\n"
  437 "\n"
  438 "Днешната дата е <b>%s</b>."
  439 
  440 #: ../gnome-session/main.c:376
  441 #, c-format
  442 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
  443 msgstr "Неуспешно пускане на инструмента за настройване на точното време: %s"
  444 
  445 #: ../gnome-session/main.c:407
  446 msgid "The computer clock appears to be wrong"
  447 msgstr "Часовникът на компютъра изглежда не е точен"
  448 
  449 #: ../gnome-session/main.c:414
  450 msgid "_Ignore"
  451 msgstr "_Игнориране"
  452 
  453 #: ../gnome-session/main.c:415
  454 msgid "_Adjust the Clock"
  455 msgstr "_Сверяване на часовника"
  456 
  457 #: ../gnome-session/main.c:552
  458 #, c-format
  459 msgid ""
  460 "Could not look up internet address for %s.\n"
  461 "This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
  462 "It may be possible to correct the problem by adding\n"
  463 "%s to the file /etc/hosts."
  464 msgstr ""
  465 "Адресът на %s в Интернет не може да бъде открит.\n"
  466 "Това ще попречи на GNOME да работи нормално.\n"
  467 "Проблемът може и да се оправи чрез добавяне на\n"
  468 "%s във файла /etc/hosts."
  469 
  470 #: ../gnome-session/main.c:559
  471 msgid "Log in Anyway"
  472 msgstr "Влизане въпреки всичко"
  473 
  474 #: ../gnome-session/main.c:560
  475 msgid "Try Again"
  476 msgstr "Отново"
  477 
  478 #: ../gnome-session/main.c:696
  479 msgid "- Manage the GNOME session"
  480 msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
  481 
  482 #: ../gnome-session/manager.c:513
  483 msgid "Wait abandoned due to conflict."
  484 msgstr "Чакането е преустановено поради конфликт."
  485 
  486 #: ../gnome-session/manager.c:1021
  487 #, c-format
  488 msgid "No response to the %s command."
  489 msgstr "Няма отговор на командата %s"
  490 
  491 #: ../gnome-session/manager.c:1022
  492 msgid "The program may be slow, stopped or broken."
  493 msgstr "Програмата може да е бавна, спряна или развалена."
  494 
  495 #: ../gnome-session/manager.c:1023
  496 msgid "You may wait for it to respond or remove it."
  497 msgstr "Може да почакате да отговори или да я премахнете."
  498 
  499 #: ../gnome-session/manager.c:1749
  500 msgid "Restart abandoned due to failures."
  501 msgstr "Рестартирането е прекратено поради грешки."
  502 
  503 #: ../gnome-session/manager.c:1945
  504 msgid "A session shutdown is in progress."
  505 msgstr "В момента тече край на сесия."
  506 
  507 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
  508 msgid "Set the current session name"
  509 msgstr "Задаване на името на текущата сесия"
  510 
  511 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:49
  512 msgid "Kill session"
  513 msgstr "Убиване на сесията"
  514 
  515 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:50
  516 msgid "Use dialog boxes for errors"
  517 msgstr "Употреба на диалогови прозорци за грешки"
  518 
  519 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:51
  520 msgid "Do not require confirmation"
  521 msgstr "Да не се иска потвърждение"
  522 
  523 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:149
  524 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:187
  525 msgid "Could not connect to the session manager"
  526 msgstr "Свързването с мениджъра на сесии е неуспешно"
  527 
  528 #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:172
  529 msgid "- Save the current session"
  530 msgstr "- запазване на текущата сесия"
  531 
  532 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:154
  533 msgid "Save changes to the current session before closing?"
  534 msgstr "Да се запазят ли промените в текущата сесия?"
  535 
  536 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:156
  537 msgid "If you don't save, changes will be discarded."
  538 msgstr "Ако не запазите промените, те ще бъдат изгубени."
  539 
  540 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:159
  541 msgid "_Close without Saving"
  542 msgstr "_Затваряне без запазване"
  543 
  544 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:250
  545 msgid "Additional startup _programs:"
  546 msgstr "Допълнителни _начални програми:"
  547 
  548 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:274
  549 msgid "Enabled"
  550 msgstr "Включена"
  551 
  552 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:322
  553 msgid "Startup Programs"
  554 msgstr "Начални програми"
  555 
  556 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:328
  557 msgid "Current Session"
  558 msgstr "Текуща сесия"
  559 
  560 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:341
  561 msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
  562 msgstr ""
  563 "_Автоматично запомняне на стартираните приложения при излизане от системата"
  564 
  565 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:356
  566 msgid "_Remember currently running applications"
  567 msgstr "_Запомняне на текущо стартираните приложения"
  568 
  569 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:364
  570 msgid "Session Options"
  571 msgstr "Настройки на сесия"
  572 
  573 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:460
  574 msgid "Your session has been saved."
  575 msgstr "Сесията ви е запазена."
  576 
  577 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:503
  578 msgid "could not connect to the session manager\n"
  579 msgstr "свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  580 
  581 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:509
  582 msgid "session manager does not support GNOME extensions\n"
  583 msgstr "мениджърът на сесиите не поддържа разширенията на GNOME\n"
  584 
  585 #: ../gnome-session/session-properties.c:51
  586 msgid "Remove the currently selected client from the session."
  587 msgstr "Премахване на избрания клиент от сесията."
  588 
  589 #: ../gnome-session/session-properties.c:57
  590 msgid "Apply changes to the current session"
  591 msgstr "Прилагане на промените в текущата сесия"
  592 
  593 #: ../gnome-session/session-properties.c:63
  594 msgid "The list of programs in the session."
  595 msgstr "Списък с програми в сесията."
  596 
  597 #: ../gnome-session/session-properties.c:90
  598 msgid "Currently running _programs:"
  599 msgstr "Текущо работещи _програми:"
  600 
  601 #: ../gnome-session/splash-widget.c:44
  602 msgid "Sawfish Window Manager"
  603 msgstr "Мениджър на прозорци Sawfish"
  604 
  605 #: ../gnome-session/splash-widget.c:45
  606 msgid "Metacity Window Manager"
  607 msgstr "Мениджър на прозорци Metacity"
  608 
  609 #: ../gnome-session/splash-widget.c:46
   36#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
   37msgid "Default session"
   38msgstr "Стандартна сесия"
   39
   40#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
   41msgid "File Manager"
   42msgstr "Файлов мениджър"
   43
   44#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:3
   45msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
   46msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
   47
   48#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:4
   49msgid ""
   50"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
   51"the logout dialog will have an option to save the session."
   52msgstr ""
   53"Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
   54"случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
   55"сесията."
   56
   57#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
   58msgid "List of applications that are part of the default session."
   59msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
   60
   61#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
   62msgid ""
   63"List of components that are required as part of the session. (Each element "
   64"names a key under \"/desktop/gnome/session/required-components\".) The "
   65"session capplet will not normally allow users to remove a required component "
   66"from the session, and the session manager will automatically add the "
   67"required components back to the session if they do get removed."
   68msgstr ""
   69"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
   70"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required-components“.) "
   71"Обикновено аплета за конфигуриране на сесиите не позволява потребител да "
   72"премахва необходими компоненти от сесията - управителят на сесии автоматично "
   73"ще добави липсващите компоненти ако те бъдат премахнати."
   74
   75#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
   76msgid "Logout prompt"
   77msgstr "Питане при изход"
   78
   79#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:8
   80msgid "Panel"
   81msgstr "Панел"
   82
   83#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:9
   84msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
   85msgstr ""
   86"Предпочитаното изображение, което да се показва при зареждането на GNOME."
   87
   88#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:10
   89msgid "Required session components"
   90msgstr "Необходими компоненти на сесията"
   91
   92#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:11
   93msgid "Save sessions"
   94msgstr "Запазване на сесиите"
   95
   96#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:12
   97msgid "Selected option in the log out dialog"
   98msgstr "Избраната настройка в прозореца за изход"
   99
   100#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:13
   101msgid "Show the splash screen"
   102msgstr "Показване на изображение по време на зареждането на GNOME"
   103
   104#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:14
   105msgid "Show the splash screen when the session starts up"
   106msgstr "Показване на прозореца със зареждането в началото на сесията"
   107
   108#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:15
   109msgid ""
   110"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
   111"your saved files."
   112msgstr ""
   113"Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
   114"взаимодействате със запазените файлове."
   115
   116#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:16
   117msgid ""
   118"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
   119"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
   120msgstr ""
   121"Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
   122"списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
   123
   124#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:17
   125msgid ""
   126"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
   127"around windows, and allows you to move and resize windows."
   128msgstr ""
   129"Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
   130"около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
   131
   132#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:18
   133msgid ""
   134"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
   135"directories and image names are valid values. Changing this value will "
   136"effect the next session login."
   137msgstr ""
   138"Това е относителен път на базата на папката $datadir/pixmaps/. Валидни имена "
   139"са подпапки и имена на изображения. Промяната на тази стойност ще е валидна "
   140"за следващото влизане в системата."
   141
   142#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:19
   143msgid ""
   144"This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
   145"are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
   146"\"restart\" for restarting the system."
   147msgstr ""
   148"Това ще е настройката, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
   149"стойности са „logout“ за изход, „shutdown“ за спиране на системата и "
   150"„restart“ за рестартиране на системата."
   151
   152#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20
  610153msgid "Window Manager"
  611154msgstr "Мениджър на прозорци"
  612155
  613 #: ../gnome-session/splash-widget.c:47
  614 msgid "The Panel"
  615 msgstr "Панелът"
  616 
  617 #: ../gnome-session/splash-widget.c:48
  618 msgid "Nautilus"
  619 msgstr "Файлов мениджър (Nautilus)"
  620 
  621 #: ../gnome-session/splash-widget.c:49
  622 msgid "Desktop Settings"
  623 msgstr "Настройки на средата"
  624 
  625 #: ../gnome-session/startup-programs.c:348
  626 msgid "No description"
  627 msgstr "Без описание"
  628 
  629 #: ../gnome-session/startup-programs.c:467
  630 msgid "_Name:"
  631 msgstr "_Име:"
  632 
  633 #: ../gnome-session/startup-programs.c:485
  634 msgid "_Command:"
  635 msgstr "_Команда:"
  636 
  637 #: ../gnome-session/startup-programs.c:499
  638 msgid "_Browse..."
  639 msgstr "_Разглеждане..."
  640 
  641 #: ../gnome-session/startup-programs.c:512
  642 msgid "Co_mment:"
  643 msgstr "Ко_ментар:"
  644 
  645 #: ../gnome-session/startup-programs.c:542
  646 msgid "The name of the startup program cannot be empty"
  647 msgstr "Името на програмата за стартиране не може да бъде празно"
  648 
  649 #: ../gnome-session/startup-programs.c:544
  650 msgid "The startup command cannot be empty"
  651 msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
  652 
  653 #: ../gnome-session/startup-programs.c:550
  654 msgid "The startup command is not valid"
  655 msgstr "Името на командата за стартиране е неправилно"
  656 
  657 #: ../gnome-session/startup-programs.c:607
  658 msgid "New Startup Program"
  659 msgstr "Нови начални програми"
  660 
  661 #: ../gnome-session/startup-programs.c:651
  662 msgid "Edit Startup Program"
  663 msgstr "Редактиране на начална програма"
   156#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
   157msgid "GNOME"
   158msgstr "GNOME"
   159
   160#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
   161msgid "This session logs you into GNOME"
   162msgstr "Влизане в GNOME"
   163
   164#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
   165msgid "Configure your sessions"
   166msgstr "Настройки на сесиите"
   167
   168#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
   169msgid "Sessions"
   170msgstr "Сесии"
   171
   172#: ../egg/eggdesktopfile.c:130
   173#, c-format
   174msgid "File is not a valid .desktop file"
   175msgstr "Файлът не е валиден формат тип .desktop"
   176
   177#: ../egg/eggdesktopfile.c:153
   178#, c-format
   179msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
   180msgstr "Непознато поле „Version“: %s"
   181
   182#: ../egg/eggdesktopfile.c:926
   183#, c-format
   184msgid "Starting %s"
   185msgstr "Стартиране на %s"
   186
   187#: ../egg/eggdesktopfile.c:1060
   188#, c-format
   189msgid "Application does not accept documents on command line"
   190msgstr "Приложението не допуска документи като опция на командния ред"
   191
   192#: ../egg/eggdesktopfile.c:1128
   193#, c-format
   194msgid "Unrecognized launch option: %d"
   195msgstr "Непозната опция за стартиране: %d"
   196
   197#: ../egg/eggdesktopfile.c:1335
   198#, c-format
   199msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
   200msgstr "Не може да се подават адреси на документи до запис от вида „Type=Link“"
   201
   202#: ../egg/eggdesktopfile.c:1354
   203#, c-format
   204msgid "Not a launchable item"
   205msgstr "Не е обект за стартиране"
   206
   207#: ../egg/eggsmclient-libgnomeui.c:102
   208msgid "Session management"
   209msgstr "Управление на сесии"
   210
   211#: ../egg/eggsmclient-libgnomeui.c:136
   212msgid "GNOME GUI Library + EggSMClient"
   213msgstr "Библиотека за ГПИ на GNOME + EggSMClient"
   214
   215#: ../egg/eggsmclient.c:185
   216msgid "Disable connection to session manager"
   217msgstr "Преустановяване на връзката с мениджъра на сесии"
   218
   219#: ../egg/eggsmclient.c:188
   220msgid "Specify file containing saved configuration"
   221msgstr "Задаване на файл, съдържащ запазени настройки"
   222
   223#: ../egg/eggsmclient.c:188
   224msgid "FILE"
   225msgstr "ФАЙЛ"
   226
   227#: ../egg/eggsmclient.c:191
   228msgid "Specify session management ID"
   229msgstr "Задаване идентификатор на сесията"
   230
   231#: ../egg/eggsmclient.c:191
   232msgid "ID"
   233msgstr "ID"
   234
   235#: ../egg/eggsmclient.c:241
   236msgid "Session Management Options"
   237msgstr "Настройки за управлението на сесии"
   238
   239#: ../egg/eggsmclient.c:242
   240msgid "Show Session Management options"
   241msgstr "Показване на настройки за управление на сесии"
   242
   243#: ../gnome-session/gconf.c:109
   244#, c-format
   245msgid ""
   246"There is a problem with the configuration server.\n"
   247"(%s exited with status %d)"
   248msgstr ""
   249"Възникна проблем със сървъра за настройки.\n"
   250"(%s спря със състояние %d)"
   251
   252#: ../gnome-session/logout-dialog.c:214
   253#, c-format
   254msgid ""
   255"You are currently logged in as \"%s\".\n"
   256"You will be automatically logged out in %d second."
   257msgid_plural ""
   258"You are currently logged in as \"%s\".\n"
   259"You will be automatically logged out in %d seconds."
   260msgstr[0] ""
   261"В момента сте влезли като „%s“.\n"
   262"Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
   263msgstr[1] ""
   264"В момента сте влезли като „%s“.\n"
   265"Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
   266
   267#: ../gnome-session/logout-dialog.c:226
   268#, c-format
   269msgid ""
   270"You are currently logged in as \"%s\".\n"
   271"This system will be automatically shut down in %d second."
   272msgid_plural ""
   273"You are currently logged in as \"%s\".\n"
   274"This system will be automatically shut down in %d seconds."
   275msgstr[0] ""
   276"В момента сте влезли като „%s“.\n"
   277"Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунда."
   278msgstr[1] ""
   279"В момента сте влезли като „%s“.\n"
   280"Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
   281
   282#: ../gnome-session/logout-dialog.c:302
   283msgid "Log out of this system now?"
   284msgstr "Излизане от системата?"
   285
   286#: ../gnome-session/logout-dialog.c:309
   287msgid "_Switch User"
   288msgstr "_Смяна на потребител"
   289
   290#: ../gnome-session/logout-dialog.c:317
   291msgid "_Log Out"
   292msgstr "_Изход"
   293
   294#: ../gnome-session/logout-dialog.c:323
   295msgid "Shut down this system now?"
   296msgstr "Изключване на системата?"
   297
   298#: ../gnome-session/logout-dialog.c:329
   299msgid "S_uspend"
   300msgstr "_Приспиване"
   301
   302#: ../gnome-session/logout-dialog.c:334
   303msgid "_Hibernate"
   304msgstr "_Дълбоко приспиване"
   305
   306#: ../gnome-session/logout-dialog.c:339
   307msgid "_Restart"
   308msgstr "_Рестартиране"
   309
   310#: ../gnome-session/logout-dialog.c:348
   311msgid "_Shut Down"
   312msgstr "Спиране на _компютъра"
   313
   314#: ../gnome-session/main.c:33
   315msgid "Do not load user-specified applications"
   316msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
   317
   318#. Oh well, no X for you!
   319#: ../gnome-session/main.c:68
   320#, c-format
   321msgid "Unable to start login session (and unable connect to the X server)"
   322msgstr ""
   323"Неуспех при стартирането на сесията (и при свързването със сървъра на X)"
   324
   325#: ../gnome-session/main.c:106
   326msgid " - the GNOME session manager"
   327msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
   328
   329#: ../gnome-session/xsmp.c:132
   330#, c-format
   331msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
   332msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
   333
   334#: ../gnome-session/xsmp.c:335
   335msgid ""
   336"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
   337"down\n"
   338msgstr ""
   339"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
   340"затваря\n"
   341
   342#: ../splash/gnome-login-sound.c:136
   343msgid "Play logout sound instead of login"
   344msgstr "Изпълнение на звук за излизане вместо за влизане"
   345
   346#: ../splash/gnome-login-sound.c:148
   347msgid "- GNOME login/logout sound"
   348msgstr "- звук за влизане/излизане в GNOME"
   349
   350#: ../splash/gnome-session-splash.c:204
   351msgid "- GNOME Splash Screen"
   352msgstr "- изображение по време на зареждане на GNOME"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.