Ignore:
Timestamp:
Jun 16, 2008, 8:54:39 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mousetweaks: подаден в trunk и gnome-2-22

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/mousetweaks.trunk.bg.po

  r1523 r1524  
  77"Project-Id-Version: mousetweaks trunk\n"
  88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2008-06-14 22:57+0300\n"
   9"POT-Creation-Date: 2008-06-16 08:43+0300\n"
  1010"PO-Revision-Date: 2008-06-14 22:56+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  206206msgstr "Време за натискане чрез задържане"
  207207
  208 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12 ../src/mt-main.c:619
   208#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12 ../src/mt-main.c:608
  209209msgid "Enable dwell click"
  210210msgstr "Включване на натискане чрез задържане"
   
  214214msgstr "Включване на второ натискане"
  215215
  216 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:621
   216#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:610
  217217msgid "Enable simulated secondary click"
  218218msgstr "Включване на симулирано второ натискане"
   
  242242msgstr "Време за второто натискане"
  243243
  244 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:629
   244#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:618
  245245msgid "Show click type window"
  246246msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   
  315315msgstr "Широчина на зоната за прихващане"
  316316
  317 #: ../src/mt-main.c:529
   317#: ../src/mt-main.c:518
  318318msgid "Assistive Technology Support Is Not Enabled"
  319319msgstr "Поддръжката на помощните технологии не е включена"
  320320
  321 #: ../src/mt-main.c:530
   321#: ../src/mt-main.c:519
  322322msgid ""
  323323"Mousetweaks requires assistive technologies to be enabled in your session.\n"
   
  330330"За да ги включите и рестартирате сесията си, натиснете „Включване и изход“."
  331331
  332 #: ../src/mt-main.c:623
   332#: ../src/mt-main.c:612
  333333msgid "Time to wait before a dwell click"
  334334msgstr "Време за изчакване за натискане чрез задържане"
  335335
  336 #: ../src/mt-main.c:625
   336#: ../src/mt-main.c:614
  337337msgid "Time to wait before a simulated secondary click"
  338338msgstr "Време за изчакване за симулирано второ натискане"
  339339
  340 #: ../src/mt-main.c:627
   340#: ../src/mt-main.c:616
  341341msgid "Dwell mode to use"
  342342msgstr "Режим за натискане чрез задържане"
  343343
  344 #: ../src/mt-main.c:631
   344#: ../src/mt-main.c:620
  345345msgid "Window x position"
  346346msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
  347347
  348 #: ../src/mt-main.c:633
   348#: ../src/mt-main.c:622
  349349msgid "Window y position"
  350350msgstr "Вертикална позиция на прозореца"
  351351
  352 #: ../src/mt-main.c:635
   352#: ../src/mt-main.c:624
  353353msgid "Ignore small pointer movements"
  354354msgstr "Пренебрегване на малките движения на показалеца"
  355355
  356 #: ../src/mt-main.c:637
   356#: ../src/mt-main.c:626
  357357msgid "Show elapsed time as cursor overlay"
  358358msgstr "Показване на миналото време върху показалеца"
  359359
  360 #: ../src/mt-main.c:639
   360#: ../src/mt-main.c:628
  361361msgid "Shut down mousetweaks"
  362362msgstr "Спиране на програмата"
  363363
  364 #: ../src/mt-main.c:647
   364#: ../src/mt-main.c:636
  365365msgid "- GNOME mousetweaks daemon"
  366366msgstr "— демон за допълнителните настройки на мишката на GNOME"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.