Ignore:
Timestamp:
Jun 16, 2008, 6:07:06 PM (13 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(metacity): Обновяване и леки корекции.

File:
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/metacity.gnome-2-22.bg.po

  r1526 r1527  
  11# Bulgarian translation for metacity po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
  5 # Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
   5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
   6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  67#
  78#
  89msgid ""
  910msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: metacity trunk\n"
   11"Project-Id-Version: metacity gnome-2-22\n"
  1112"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
  14 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 17:51+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-06-16 17:51+0300\n"
   15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1516"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1617"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2728msgstr "Управление на прозорци"
  2829
  29 #: ../src/tools/metacity-message.c:150
  30 #, c-format
  31 msgid "Usage: %s\n"
  32 msgstr "Употреба: %s\n"
  33 
  34 #: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
  35 msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
  36 msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
  37 
  38 #: ../src/core.c:206
   30#: ../src/core/core.c:206
  3931#, c-format
  4032msgid "Unknown window information request: %d"
  4133msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
  4234
  43 #: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
  44 #: ../src/theme-parser.c:484
   35#: ../src/core/delete.c:67 ../src/core/delete.c:94
   36#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
  4537#, c-format
  4638msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
  4739msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
  4840
  49 #: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
  50 #: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
   41#: ../src/core/delete.c:74 ../src/core/delete.c:101
   42#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
   43#: ../src/ui/theme-parser.c:545
  5144#, c-format
  5245msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
  5346msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
  5447
  55 #: ../src/delete.c:132
   48#: ../src/core/delete.c:132
  5649#, c-format
  5750msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
   
  6053"диалога\n"
  6154
  62 #: ../src/delete.c:267
   55#: ../src/core/delete.c:267
  6356#, c-format
  6457msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
  6558msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
  6659
  67 #: ../src/delete.c:350
   60#: ../src/core/delete.c:350
  6861#, c-format
  6962msgid ""
   
  7366"приложението: %s\n"
  7467
  75 #: ../src/delete.c:459
   68#: ../src/core/delete.c:459
  7669#, c-format
  7770msgid "Failed to get hostname: %s\n"
  7871msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  7972
  80 #: ../src/display.c:349
   73#: ../src/core/display.c:256
   74#, c-format
   75msgid "Missing %s extension required for compositing"
   76msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
   77
   78#: ../src/core/display.c:438
  8179#, c-format
  8280msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
  8381msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  8482
  85 #: ../src/errors.c:271
   83#: ../src/core/errors.c:271
  8684#, c-format
  8785msgid ""
   
  9189msgstr ""
  9290"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
  93 "Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
   91"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
  9492"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
  9593
  96 #: ../src/errors.c:278
   94#: ../src/core/errors.c:278
  9795#, c-format
  9896msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
  9997msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  10098
  101 #: ../src/frames.c:1078
  102 msgid "Close Window"
  103 msgstr "Затваряне на прозореца"
  104 
  105 #: ../src/frames.c:1081
  106 msgid "Window Menu"
  107 msgstr "Меню за прозорците"
  108 
  109 #: ../src/frames.c:1084
  110 msgid "Minimize Window"
  111 msgstr "Минимизиране на прозореца"
  112 
  113 #: ../src/frames.c:1087
  114 msgid "Maximize Window"
  115 msgstr "Максимизиране на прозореца"
  116 
  117 #: ../src/frames.c:1090
  118 msgid "Unmaximize Window"
  119 msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
  120 
  121 #: ../src/frames.c:1093
  122 msgid "Roll Up Window"
  123 msgstr "Навиване на прозореца"
  124 
  125 #: ../src/frames.c:1096
  126 msgid "Unroll Window"
  127 msgstr "Развиване на прозореца"
  128 
  129 #: ../src/frames.c:1099
  130 msgid "Keep Window On Top"
  131 msgstr "Прозорецът да е отгоре"
  132 
  133 #: ../src/frames.c:1102
  134 msgid "Remove Window From Top"
  135 msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
  136 
  137 #: ../src/frames.c:1105
  138 msgid "Always On Visible Workspace"
  139 msgstr "Винаги на видимия работен плот"
  140 
  141 #: ../src/frames.c:1108
  142 msgid "Put Window On Only One Workspace"
  143 msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
  144 
  145 #: ../src/keybindings.c:1087
   99#: ../src/core/keybindings.c:1087
  146100#, c-format
  147101msgid ""
   
  150104msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
  151105
  152 #: ../src/keybindings.c:2716
   106#: ../src/core/keybindings.c:2733
  153107#, c-format
  154108msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
   
  157111"грешка за команда: %s\n"
  158112
  159 #: ../src/keybindings.c:2821
   113#: ../src/core/keybindings.c:2838
  160114#, c-format
  161115msgid "No command %d has been defined.\n"
  162116msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  163117
  164 #: ../src/keybindings.c:3849
   118#: ../src/core/keybindings.c:3866
   119#, c-format
  165120msgid "No terminal command has been defined.\n"
  166121msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
  167122
  168 #: ../src/main.c:67
   123#: ../src/core/main.c:112
  169124#, c-format
  170125msgid ""
  171126"metacity %s\n"
  172 "Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
   127"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
  173128"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
  174129"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
   
  176131msgstr ""
  177132"metacity %s\n"
  178 "Авторски права (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
   133"Авторски права (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
  179134"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
  180135"разпространение.\n"
   
  182137"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
  183138
  184 #: ../src/main.c:171
   139#: ../src/core/main.c:239
  185140msgid "Disable connection to session manager"
  186141msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
  187142
  188 #: ../src/main.c:177
   143#: ../src/core/main.c:245
  189144msgid "Replace the running window manager with Metacity"
  190145msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
  191146
  192 #: ../src/main.c:183
   147#: ../src/core/main.c:251
  193148msgid "Specify session management ID"
  194149msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
  195150
  196 #: ../src/main.c:188
   151#: ../src/core/main.c:256
  197152msgid "X Display to use"
  198153msgstr "X дисплеят, който да се използва"
  199154
  200 #: ../src/main.c:194
   155# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
   156# пренасяне.
   157#: ../src/core/main.c:262
  201158msgid "Initialize session from savefile"
  202 msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
  203 
  204 #: ../src/main.c:200
   159msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
   160
   161#: ../src/core/main.c:268
  205162msgid "Print version"
  206 msgstr "Версия за печат"
  207 
  208 #: ../src/main.c:353
   163msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
   164
   165#: ../src/core/main.c:274
   166msgid "Make X calls synchronous"
   167msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
   168
   169#: ../src/core/main.c:425
  209170#, c-format
  210171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  211172msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
  212173
  213 #: ../src/main.c:369
   174#: ../src/core/main.c:441
  214175#, c-format
  215176msgid ""
   
  219180"обичайните теми.\n"
  220181
  221 #: ../src/main.c:429
   182#: ../src/core/main.c:513
  222183#, c-format
  223184msgid "Failed to restart: %s\n"
  224185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
  225186
  226 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  227 #: ../src/menu.c:70
  228 msgid "Mi_nimize"
  229 msgstr "Ми_нимизиране"
  230 
  231 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  232 #: ../src/menu.c:72
  233 msgid "Ma_ximize"
  234 msgstr "_Максимизиране"
  235 
  236 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  237 #: ../src/menu.c:74
  238 msgid "Unma_ximize"
  239 msgstr "_Демаксимизиране"
  240 
  241 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  242 #: ../src/menu.c:76
  243 msgid "Roll _Up"
  244 msgstr "На_виване"
  245 
  246 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  247 #: ../src/menu.c:78
  248 msgid "_Unroll"
  249 msgstr "_Развиване"
  250 
  251 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  252 #: ../src/menu.c:80
  253 msgid "_Move"
  254 msgstr "_Преместване"
  255 
  256 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  257 #: ../src/menu.c:82
  258 msgid "_Resize"
  259 msgstr "О_размеряване"
  260 
  261 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  262 #: ../src/menu.c:84
  263 msgid "Move Titlebar On_screen"
  264 msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
  265 
  266 #. separator
  267 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  268 #: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
  269 msgid "Always on _Top"
  270 msgstr "_Отгоре"
  271 
  272 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  273 #: ../src/menu.c:91
  274 msgid "_Always on Visible Workspace"
  275 msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
  276 
  277 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  278 #: ../src/menu.c:93
  279 msgid "_Only on This Workspace"
  280 msgstr "_Само на този работен плот"
  281 
  282 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  283 #: ../src/menu.c:95
  284 msgid "Move to Workspace _Left"
  285 msgstr "Преместване на _левия работен плот"
  286 
  287 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  288 #: ../src/menu.c:97
  289 msgid "Move to Workspace R_ight"
  290 msgstr "Преместване на _десния работен плот"
  291 
  292 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  293 #: ../src/menu.c:99
  294 msgid "Move to Workspace _Up"
  295 msgstr "Преместване на _горния работен плот"
  296 
  297 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  298 #: ../src/menu.c:101
  299 msgid "Move to Workspace _Down"
  300 msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
  301 
  302 #. separator
  303 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  304 #: ../src/menu.c:105
  305 msgid "_Close"
  306 msgstr "_Затваряне"
  307 
  308 #: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
   187#: ../src/core/prefs.c:434
   188#, c-format
   189msgid "Type of %s was not integer"
   190msgstr "„%s“ не е цяло число"
   191
   192#: ../src/core/prefs.c:572 ../src/core/prefs.c:600 ../src/core/prefs.c:616
   193#: ../src/core/prefs.c:632 ../src/core/prefs.c:648 ../src/core/prefs.c:664
   194#: ../src/core/prefs.c:680 ../src/core/prefs.c:696 ../src/core/prefs.c:716
   195#: ../src/core/prefs.c:732 ../src/core/prefs.c:748 ../src/core/prefs.c:766
   196#: ../src/core/prefs.c:782 ../src/core/prefs.c:801 ../src/core/prefs.c:817
   197#: ../src/core/prefs.c:852 ../src/core/prefs.c:868 ../src/core/prefs.c:885
   198#: ../src/core/prefs.c:901 ../src/core/prefs.c:917 ../src/core/prefs.c:933
   199#: ../src/core/prefs.c:949 ../src/core/prefs.c:964 ../src/core/prefs.c:979
   200#: ../src/core/prefs.c:994 ../src/core/prefs.c:1010 ../src/core/prefs.c:1026
   201#: ../src/core/prefs.c:1042 ../src/core/prefs.c:1058
   202#, c-format
   203msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
   204msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
   205
   206#: ../src/core/prefs.c:1103
   207#, c-format
   208msgid ""
   209"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
   210"modifier\n"
   211msgstr ""
   212"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
   213"модификатор на бутон на мишката\n"
   214
   215#: ../src/core/prefs.c:1127 ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1705
   216#, c-format
   217msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
   218msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
   219
   220#: ../src/core/prefs.c:1277
   221#, c-format
   222msgid ""
   223"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
   224"range 1..128\n"
   225msgstr ""
   226"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
   227"показалеца на мишката (cursor_size). Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
   228
   229#: ../src/core/prefs.c:1357
   230#, c-format
   231msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   232msgstr ""
   233"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
   234"анализирано\n"
   235
   236#: ../src/core/prefs.c:1599
   237#, c-format
   238msgid ""
   239"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
   240"maximum is %d\n"
   241msgstr ""
   242"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
   243"работните места. Текущият максимум е %d\n"
   244
   245#: ../src/core/prefs.c:1659
   246msgid ""
   247"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   248"behave properly.\n"
   249msgstr ""
   250"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
   251"неправилно поведение.\n"
   252
   253#: ../src/core/prefs.c:1732
   254#, c-format
   255msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
   256msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
   257
   258#: ../src/core/prefs.c:1881
   259#, c-format
   260msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
   261msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
   262
   263#: ../src/core/prefs.c:2246 ../src/core/prefs.c:2780 ../src/ui/menu.c:199
  309264#, c-format
  310265msgid "Workspace %d"
  311266msgstr "Работен плот %d"
  312267
  313 #: ../src/menu.c:208
  314 msgid "Workspace 1_0"
  315 msgstr "Работен плот 1_0"
  316 
  317 #: ../src/menu.c:210
  318 #, c-format
  319 msgid "Workspace %s%d"
  320 msgstr "Работен плот %s%d"
  321 
  322 #: ../src/menu.c:390
  323 msgid "Move to Another _Workspace"
  324 msgstr "Преместване на друг _работен плот"
  325 
  326 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  327 #. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
  328 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  329 #. * this.
   268#: ../src/core/prefs.c:2276 ../src/core/prefs.c:2446
   269#, c-format
   270msgid ""
   271"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
   272"\"%s\"\n"
   273msgstr ""
   274"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
   275"клавишната комбинация „%s“\n"
   276
   277#: ../src/core/prefs.c:2861
   278#, c-format
   279msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   280msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
   281
   282#: ../src/core/screen.c:410
   283#, c-format
   284msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
   285msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
   286
   287#: ../src/core/screen.c:426
   288#, c-format
   289msgid ""
   290"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
   291"replace option to replace the current window manager.\n"
   292msgstr ""
   293"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
   294"замените с опцията --replace.\n"
   295
   296#: ../src/core/screen.c:453
   297#, c-format
   298msgid ""
   299"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
   300msgstr ""
   301"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
   302"дисплей „%s“\n"
   303
   304#: ../src/core/screen.c:511
   305#, c-format
   306msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
   307msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
   308
   309#: ../src/core/screen.c:721
   310#, c-format
   311msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
   312msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
   313
   314#: ../src/core/session.c:826 ../src/core/session.c:833
   315#, c-format
   316msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
   317msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
   318
   319#: ../src/core/session.c:843
   320#, c-format
   321msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
   322msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
   323
   324#: ../src/core/session.c:995
   325#, c-format
   326msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
   327msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
   328
   329#: ../src/core/session.c:1000
   330#, c-format
   331msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
   332msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
   333
   334#: ../src/core/session.c:1075
   335#, c-format
   336msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
   337msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
   338
   339#: ../src/core/session.c:1110
   340#, c-format
   341msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
   342msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
   343
   344#: ../src/core/session.c:1159
   345#, c-format
   346msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
   347msgstr ""
   348"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
   349
   350#: ../src/core/session.c:1172
   351#, c-format
   352msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
   353msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
   354
   355#: ../src/core/session.c:1189
   356#, c-format
   357msgid "nested <window> tag"
   358msgstr "вложен етикет <window>"
   359
   360#: ../src/core/session.c:1247 ../src/core/session.c:1279
   361#, c-format
   362msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
   363msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
   364
   365#: ../src/core/session.c:1351
   366#, c-format
   367msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
   368msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
   369
   370#: ../src/core/session.c:1411
   371#, c-format
   372msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
   373msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
   374
   375#: ../src/core/session.c:1431
   376#, c-format
   377msgid "Unknown element %s"
   378msgstr "Непознат елемент %s"
   379
   380#: ../src/core/session.c:1868
   381#, c-format
   382msgid ""
   383"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
   384"session management: %s\n"
   385msgstr ""
   386"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
   387"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
   388
   389#: ../src/core/util.c:98
   390#, c-format
   391msgid "Failed to open debug log: %s\n"
   392msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
   393
   394#: ../src/core/util.c:108
   395#, c-format
   396msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
   397msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
   398
   399#: ../src/core/util.c:114
   400#, c-format
   401msgid "Opened log file %s\n"
   402msgstr "Отворен е дневника %s\n"
   403
   404#: ../src/core/util.c:133 ../src/tools/metacity-message.c:176
   405#, c-format
   406msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
   407msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
   408
   409#: ../src/core/util.c:231
   410msgid "Window manager: "
   411msgstr "Мениджър на прозорци: "
   412
   413#: ../src/core/util.c:379
   414msgid "Bug in window manager: "
   415msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
   416
   417#: ../src/core/util.c:408
   418msgid "Window manager warning: "
   419msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
   420
   421#: ../src/core/util.c:432
   422msgid "Window manager error: "
   423msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
   424
   425#: ../src/core/window-props.c:192
   426#, c-format
   427msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
   428msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
   429
   430#: ../src/core/window-props.c:324
   431#, c-format
   432msgid "%s (on %s)"
   433msgstr "%s (от %s)"
   434
   435#: ../src/core/window-props.c:1406
   436#, c-format
   437msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
   438msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
   439
   440#. first time through
   441#: ../src/core/window.c:5650
   442#, c-format
   443msgid ""
   444"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
   445"window as specified in the ICCCM.\n"
   446msgstr ""
   447"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
   448"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
   449
   450#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
   451#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
   452#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
   453#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
   454#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
   455#. * about these apps but make them work.
  330456#.
  331 #: ../src/metaaccellabel.c:105
  332 msgid "Shift"
  333 msgstr "Shift"
  334 
  335 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  336 #. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
  337 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  338 #. * this.
  339 #.
  340 #: ../src/metaaccellabel.c:111
  341 msgid "Ctrl"
  342 msgstr "Ctrl"
  343 
  344 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  345 #. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
  346 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  347 #. * this.
  348 #.
  349 #: ../src/metaaccellabel.c:117
  350 msgid "Alt"
  351 msgstr "Alt"
  352 
  353 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  354 #. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
  355 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  356 #. * this.
  357 #.
  358 #: ../src/metaaccellabel.c:123
  359 msgid "Meta"
  360 msgstr "Meta"
  361 
  362 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  363 #. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
  364 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  365 #. * this.
  366 #.
  367 #: ../src/metaaccellabel.c:129
  368 msgid "Super"
  369 msgstr "Super"
  370 
  371 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  372 #. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
  373 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  374 #. * this.
  375 #.
  376 #: ../src/metaaccellabel.c:135
  377 msgid "Hyper"
  378 msgstr "Hyper"
  379 
  380 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  381 #. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
  382 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  383 #. * this.
  384 #.
  385 #: ../src/metaaccellabel.c:141
  386 msgid "Mod2"
  387 msgstr "Mod2"
  388 
  389 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  390 #. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
  391 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  392 #. * this.
  393 #.
  394 #: ../src/metaaccellabel.c:147
  395 msgid "Mod3"
  396 msgstr "Mod3"
  397 
  398 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  399 #. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
  400 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  401 #. * this.
  402 #.
  403 #: ../src/metaaccellabel.c:153
  404 msgid "Mod4"
  405 msgstr "Mod4"
  406 
  407 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  408 #. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
  409 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  410 #. * this.
  411 #.
  412 #: ../src/metaaccellabel.c:159
  413 msgid "Mod5"
  414 msgstr "Mod5"
  415 
  416 #: ../src/metacity-dialog.c:90
  417 #, c-format
  418 msgid "\"%s\" is not responding."
  419 msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
  420 
  421 #: ../src/metacity-dialog.c:97
  422 msgid ""
  423 "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
  424 "application to quit entirely."
  425 msgstr ""
  426 "Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
  427 "работата си."
  428 
  429 #: ../src/metacity-dialog.c:107
  430 msgid "_Wait"
  431 msgstr "Из_чакване"
  432 
  433 #: ../src/metacity-dialog.c:109
  434 msgid "_Force Quit"
  435 msgstr "_Принудително спиране"
  436 
  437 #: ../src/metacity-dialog.c:206
  438 msgid "Title"
  439 msgstr "Заглавие"
  440 
  441 #: ../src/metacity-dialog.c:218
  442 msgid "Class"
  443 msgstr "Клас"
  444 
  445 #: ../src/metacity-dialog.c:244
  446 msgid ""
  447 "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
  448 "restarted manually next time you log in."
  449 msgstr ""
  450 "Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
  451 "ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
  452 
  453 #: ../src/metacity-dialog.c:310
  454 #, c-format
  455 msgid ""
  456 "There was an error running \"%s\":\n"
  457 "%s."
  458 msgstr ""
  459 "Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
  460 "%s."
   457#: ../src/core/window.c:6215
   458#, c-format
   459msgid ""
   460"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
   461"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
   462msgstr ""
   463"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
   464"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
   465"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
   466
   467#: ../src/core/xprops.c:155
   468#, c-format
   469msgid ""
   470"Window 0x%lx has property %s\n"
   471"that was expected to have type %s format %d\n"
   472"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
   473"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
   474"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
   475msgstr ""
   476"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
   477"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
   478"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
   479"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
   480"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
   481
   482#: ../src/core/xprops.c:401
   483#, c-format
   484msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
   485msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
   486
   487#: ../src/core/xprops.c:484
   488#, c-format
   489msgid ""
   490"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
   491msgstr ""
   492"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
   493"списъка\n"
  461494
  462495#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
   
  651684
  652685#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   686msgid ""
   687"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
   688"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
   689"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
   690"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
   691"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   692msgstr ""
   693"Много действия (напр. натискане с мишката в областта на клиента, местене или "
   694"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
   695"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
   696"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя, и ще "
   697"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
   698"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   699
   700#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  653701msgid "Maximize window"
  654702msgstr "Максимизиране на прозорец"
  655703
  656 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   704#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  657705msgid "Maximize window horizontally"
  658706msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  659707
  660 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   708#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  661709msgid "Maximize window vertically"
  662710msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  663711
  664 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   712#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  665713msgid "Minimize window"
  666714msgstr "Минимизиране на прозореца"
  667715
  668 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   716#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  669717msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  670718msgstr ""
   
  672720"прозорците"
  673721
  674 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   722#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  675723msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  676724msgstr ""
   
  678726"ред"
  679727
  680 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   728#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  681729msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  682730msgstr ""
   
  684732"ред, като се използва изскачащ прозорец"
  685733
  686 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   734#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  687735msgid "Move backwards between windows immediately"
  688736msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
  689737
  690 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   738#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  691739msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
  692740msgstr ""
   
  694742"обратен ред"
  695743
  696 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   744#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  697745msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
  698746msgstr ""
   
  700748"използва изскачащ прозорец"
  701749
  702 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   750#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  703751msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  704752msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
  705753
  706 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   754#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  707755msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  708756msgstr ""
   
  710758"използва изскачащ прозорец"
  711759
  712 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   760#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  713761msgid "Move between windows immediately"
  714762msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
  715763
  716 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   764#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  717765msgid "Move between windows of an application immediately"
  718766msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
  719767
  720 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   768#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  721769msgid "Move between windows of an application with popup"
  722770msgstr ""
   
  724772"използва изскачащ прозорец"
  725773
  726 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   774#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  727775msgid "Move between windows with popup"
  728776msgstr ""
   
  730778"прозорец"
  731779
  732 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   780#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  733781msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  734782msgstr ""
   
  736784"използва изскачащ прозорец"
  737785
  738 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   786#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  739787msgid "Move window"
  740788msgstr "Преместване на прозорец"
  741789
  742 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   790#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  743791msgid "Move window one workspace down"
  744792msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  745793
  746 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   794#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  747795msgid "Move window one workspace to the left"
  748796msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  749797
  750 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   798#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  751799msgid "Move window one workspace to the right"
  752800msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  753801
  754 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   802#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  755803msgid "Move window one workspace up"
  756804msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  757805
  758 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   806#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  759807msgid "Move window to east side of screen"
  760808msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
  761809
  762 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   810#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  763811msgid "Move window to north side of screen"
  764812msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
  765813
  766 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   814#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  767815msgid "Move window to north-east corner"
  768816msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
  769817
  770 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   818#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  771819msgid "Move window to north-west corner"
  772820msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
  773821
  774 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   822#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  775823msgid "Move window to south side of screen"
  776824msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
  777825
  778 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   826#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  779827msgid "Move window to south-east corner"
  780828msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
  781829
  782 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   830#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  783831msgid "Move window to south-west corner"
  784832msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
  785833
  786 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   834#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  787835msgid "Move window to west side of screen"
  788836msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
  789837
  790 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
   838#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
  791839msgid "Move window to workspace 1"
  792840msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  793841
  794 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   842#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  795843msgid "Move window to workspace 10"
  796844msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  797845
  798 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   846#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  799847msgid "Move window to workspace 11"
  800848msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  801849
  802 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   850#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  803851msgid "Move window to workspace 12"
  804852msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  805853
  806 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   854#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  807855msgid "Move window to workspace 2"
  808856msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  809857
  810 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   858#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  811859msgid "Move window to workspace 3"
  812860msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  813861
  814 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   862#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  815863msgid "Move window to workspace 4"
  816864msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  817865
  818 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   866#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  819867msgid "Move window to workspace 5"
  820868msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  821869
  822 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
   870#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
  823871msgid "Move window to workspace 6"
  824872msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  825873
  826 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   874#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  827875msgid "Move window to workspace 7"
  828876msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  829877
  830 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   878#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  831879msgid "Move window to workspace 8"
  832880msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  833881
  834 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   882#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  835883msgid "Move window to workspace 9"
  836884msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
  837885
  838 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   886#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  839887msgid "Name of workspace"
  840888msgstr "Име на работния плот"
  841889
  842 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   890#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  843891msgid "Number of workspaces"
  844892msgstr "Брой работни плотове"
  845893
  846 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   894#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  847895msgid ""
  848896"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
   
  854902"работни места)."
  855903
  856 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   904#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  857905msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  858906msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  859907
  860 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   908#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  861909msgid "Raise window above other windows"
  862910msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  863911
  864 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   912#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  865913msgid "Resize window"
  866914msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  867915
  868 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   916#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  869917msgid "Run a defined command"
  870918msgstr "Изпълняване на определена команда"
  871919
  872 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   920#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  873921msgid "Run a terminal"
  874922msgstr "Стартиране на терминал"
  875 
  876 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  877 msgid ""
  878 "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
  879 "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
  880 "(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
  881 "raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
  882 "raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
  883 "still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
  884 "on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
  885 "activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
  886 "in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
  887 "raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
  888 "applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
  889 "the reason for the request. If you are an application developer and have a "
  890 "user complaining that your application does not work with this setting "
  891 "disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
  892 "and that they need to change this option back to true or live with the bug "
  893 "they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
  894 msgstr ""
  895 "Задаването на тази настройка да е лъжа може да доведе до неправилно "
  896 "поведение, така че насърчаваме потребителите да не променят стандартната "
  897 "стойност, която е истина. Много действия (като натискане в клиентската "
  898 "област на прозорец, преместването или оразмеряването му) предизвикват "
  899 "неговото издигане като страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за "
  900 "да разделите издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е "
  901 "лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с "
  902 "левия бутон на мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане "
  903 "върху украсата на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за "
  904 "задействане от страна на някои програми). В момента тази настройка е "
  905 "неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране. Забележете, "
  906 "че списъкът с възможности за издигане на прозорци, когато опцията "
  907 "raise_on_click е лъжа, не включва програмните заявки от приложенията за "
  908 "издигането на прозорци. Подобни заявки ще бъдат пренебрегвани независимо от "
  909 "причината за тях. Ако сте разработчик на приложение и някой потребител се "
  910 "оплаче, че приложението ви не работи, когато тази настройка е изключена, "
  911 "кажете им, че е ТЕХЕН проблем, че са си счупили мениджъра на прозорците и да "
  912 "върнат тази опция да е истина или да си живеят с това грешно положение, "
  913 "което сами са си поискали. За повече информация вижте: http://bugzilla.gnome."
  914 "org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
  915923
  916924#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   
  20022010#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  20032011msgid "The name of a workspace."
  2004 msgstr "Името на работния плот"
   2012msgstr "Името на работния плот."
  20052013
  20062014#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   
  23532361msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  23542362
  2355 #: ../src/prefs.c:434
  2356 #, c-format
  2357 msgid "Type of %s was not integer"
  2358 msgstr "„%s“ не е цяло число"
  2359 
  2360 #: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
  2361 #: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
  2362 #: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
  2363 #: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
  2364 #: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
  2365 #: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
  2366 #: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
  2367 #: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
  2368 #, c-format
  2369 msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  2370 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  2371 
  2372 #: ../src/prefs.c:1103
  2373 #, c-format
  2374 msgid ""
  2375 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
  2376 "modifier\n"
  2377 msgstr ""
  2378 "„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
  2379 "на бутон на мишката\n"
  2380 
  2381 #: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
  2382 #, c-format
  2383 msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  2384 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  2385 
  2386 #: ../src/prefs.c:1277
  2387 #, c-format
  2388 msgid ""
  2389 "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
  2390 "range 1..128\n"
  2391 msgstr ""
  2392 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
  2393 "показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  2394 
  2395 #: ../src/prefs.c:1357
  2396 #, c-format
  2397 msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  2398 msgstr ""
  2399 "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
  2400 "анализирано\n"
  2401 
  2402 #: ../src/prefs.c:1599
  2403 #, c-format
  2404 msgid ""
  2405 "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
  2406 "maximum is %d\n"
  2407 msgstr ""
  2408 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
  2409 "работните места. Текущият максимум е %d\n"
  2410 
  2411 #: ../src/prefs.c:1659
  2412 msgid ""
  2413 "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
  2414 "behave properly.\n"
  2415 msgstr ""
  2416 "Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
  2417 "неправилно поведение.\n"
  2418 
  2419 #: ../src/prefs.c:1732
  2420 #, c-format
  2421 msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  2422 msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  2423 
  2424 #: ../src/prefs.c:1881
  2425 #, c-format
  2426 msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  2427 msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  2428 
  2429 #: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
  2430 #, c-format
  2431 msgid ""
  2432 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
  2433 "\"%s\"\n"
  2434 msgstr ""
  2435 "Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
  2436 "клавишната комбинация „%s“\n"
  2437 
  2438 #: ../src/prefs.c:2861
  2439 #, c-format
  2440 msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  2441 msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  2442 
  2443 #: ../src/resizepopup.c:113
   2363#: ../src/ui/frames.c:1077
   2364msgid "Close Window"
   2365msgstr "Затваряне на прозореца"
   2366
   2367#: ../src/ui/frames.c:1080
   2368msgid "Window Menu"
   2369msgstr "Меню за прозорците"
   2370
   2371#: ../src/ui/frames.c:1083
   2372msgid "Minimize Window"
   2373msgstr "Минимизиране на прозореца"
   2374
   2375#: ../src/ui/frames.c:1086
   2376msgid "Maximize Window"
   2377msgstr "Максимизиране на прозореца"
   2378
   2379#: ../src/ui/frames.c:1089
   2380msgid "Unmaximize Window"
   2381msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
   2382
   2383#: ../src/ui/frames.c:1092
   2384msgid "Roll Up Window"
   2385msgstr "Навиване на прозореца"
   2386
   2387#: ../src/ui/frames.c:1095
   2388msgid "Unroll Window"
   2389msgstr "Развиване на прозореца"
   2390
   2391#: ../src/ui/frames.c:1098
   2392msgid "Keep Window On Top"
   2393msgstr "Прозорецът да е отгоре"
   2394
   2395#: ../src/ui/frames.c:1101
   2396msgid "Remove Window From Top"
   2397msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
   2398
   2399#: ../src/ui/frames.c:1104
   2400msgid "Always On Visible Workspace"
   2401msgstr "Винаги на видимия работен плот"
   2402
   2403#: ../src/ui/frames.c:1107
   2404msgid "Put Window On Only One Workspace"
   2405msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
   2406
   2407#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2408#: ../src/ui/menu.c:70
   2409msgid "Mi_nimize"
   2410msgstr "Ми_нимизиране"
   2411
   2412#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2413#: ../src/ui/menu.c:72
   2414msgid "Ma_ximize"
   2415msgstr "_Максимизиране"
   2416
   2417#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2418#: ../src/ui/menu.c:74
   2419msgid "Unma_ximize"
   2420msgstr "Де_максимизиране"
   2421
   2422#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2423#: ../src/ui/menu.c:76
   2424msgid "Roll _Up"
   2425msgstr "На_виване"
   2426
   2427#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2428#: ../src/ui/menu.c:78
   2429msgid "_Unroll"
   2430msgstr "_Развиване"
   2431
   2432#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2433#: ../src/ui/menu.c:80
   2434msgid "_Move"
   2435msgstr "_Преместване"
   2436
   2437#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2438#: ../src/ui/menu.c:82
   2439msgid "_Resize"
   2440msgstr "О_размеряване"
   2441
   2442#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2443#: ../src/ui/menu.c:84
   2444msgid "Move Titlebar On_screen"
   2445msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
   2446
   2447#. separator
   2448#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2449#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
   2450msgid "Always on _Top"
   2451msgstr "Винаги _отгоре"
   2452
   2453#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2454#: ../src/ui/menu.c:91
   2455msgid "_Always on Visible Workspace"
   2456msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
   2457
   2458#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2459#: ../src/ui/menu.c:93
   2460msgid "_Only on This Workspace"
   2461msgstr "_Само на този работен плот"
   2462
   2463#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2464#: ../src/ui/menu.c:95
   2465msgid "Move to Workspace _Left"
   2466msgstr "Преместване на _левия работен плот"
   2467
   2468#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2469#: ../src/ui/menu.c:97
   2470msgid "Move to Workspace R_ight"
   2471msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
   2472
   2473#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2474#: ../src/ui/menu.c:99
   2475msgid "Move to Workspace _Up"
   2476msgstr "Преместване на _горния работен плот"
   2477
   2478#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2479#: ../src/ui/menu.c:101
   2480msgid "Move to Workspace _Down"
   2481msgstr "Преместване в _долния работен плот"
   2482
   2483#. separator
   2484#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2485#: ../src/ui/menu.c:105
   2486msgid "_Close"
   2487msgstr "_Затваряне"
   2488
   2489#: ../src/ui/menu.c:208
   2490#, c-format
   2491msgid "Workspace 1_0"
   2492msgstr "Работен плот 1_0"
   2493
   2494#: ../src/ui/menu.c:210
   2495#, c-format
   2496msgid "Workspace %s%d"
   2497msgstr "Работен плот %s%d"
   2498
   2499#: ../src/ui/menu.c:390
   2500msgid "Move to Another _Workspace"
   2501msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
   2502
   2503#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2504#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
   2505#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2506#. * this.
   2507#.
   2508#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
   2509msgid "Shift"
   2510msgstr "Shift"
   2511
   2512#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2513#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
   2514#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2515#. * this.
   2516#.
   2517#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
   2518msgid "Ctrl"
   2519msgstr "Ctrl"
   2520
   2521#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2522#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
   2523#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2524#. * this.
   2525#.
   2526#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
   2527msgid "Alt"
   2528msgstr "Alt"
   2529
   2530#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2531#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
   2532#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2533#. * this.
   2534#.
   2535#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
   2536msgid "Meta"
   2537msgstr "Meta"
   2538
   2539#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2540#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
   2541#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2542#. * this.
   2543#.
   2544#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
   2545msgid "Super"
   2546msgstr "Super"
   2547
   2548#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2549#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
   2550#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2551#. * this.
   2552#.
   2553#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
   2554msgid "Hyper"
   2555msgstr "Hyper"
   2556
   2557#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2558#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
   2559#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2560#. * this.
   2561#.
   2562#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
   2563msgid "Mod2"
   2564msgstr "Mod2"
   2565
   2566#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2567#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
   2568#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2569#. * this.
   2570#.
   2571#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
   2572msgid "Mod3"
   2573msgstr "Mod3"
   2574
   2575#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2576#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
   2577#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2578#. * this.
   2579#.
   2580#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
   2581msgid "Mod4"
   2582msgstr "Mod4"
   2583
   2584#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2585#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
   2586#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2587#. * this.
   2588#.
   2589#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
   2590msgid "Mod5"
   2591msgstr "Mod5"
   2592
   2593#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
   2594#, c-format
   2595msgid "\"%s\" is not responding."
   2596msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
   2597
   2598#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
   2599msgid ""
   2600"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
   2601"application to quit entirely."
   2602msgstr ""
   2603"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
   2604"работата си."
   2605
   2606#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
   2607msgid "_Wait"
   2608msgstr "Из_чакване"
   2609
   2610#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
   2611msgid "_Force Quit"
   2612msgstr "_Принудително спиране"
   2613
   2614#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
   2615msgid "Title"
   2616msgstr "Заглавие"
   2617
   2618#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
   2619msgid "Class"
   2620msgstr "Клас"
   2621
   2622#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
   2623msgid ""
   2624"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
   2625"restarted manually next time you log in."
   2626msgstr ""
   2627"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
   2628"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
   2629
   2630#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
   2631#, c-format
   2632msgid ""
   2633"There was an error running \"%s\":\n"
   2634"%s."
   2635msgstr ""
   2636"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
   2637"%s."
   2638
   2639#: ../src/ui/resizepopup.c:113
  24442640#, c-format
  24452641msgid "%d x %d"
  24462642msgstr "%d×%d"
  24472643
  2448 #: ../src/screen.c:410
  2449 #, c-format
  2450 msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
  2451 msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
  2452 
  2453 #: ../src/screen.c:426
  2454 #, c-format
  2455 msgid ""
  2456 "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
  2457 "replace option to replace the current window manager.\n"
  2458 msgstr ""
  2459 "Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
  2460 "замените с опцията --replace.\n"
  2461 
  2462 #: ../src/screen.c:453
  2463 #, c-format
  2464 msgid ""
  2465 "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
  2466 msgstr ""
  2467 "Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
  2468 "дисплей „%s“\n"
  2469 
  2470 #: ../src/screen.c:511
  2471 #, c-format
  2472 msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  2473 msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  2474 
  2475 #: ../src/screen.c:716
  2476 #, c-format
  2477 msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  2478 msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  2479 
  2480 #: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
  2481 #, c-format
  2482 msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  2483 msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
  2484 
  2485 #: ../src/session.c:843
  2486 #, c-format
  2487 msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  2488 msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  2489 
  2490 #: ../src/session.c:995
  2491 #, c-format
  2492 msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  2493 msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  2494 
  2495 #: ../src/session.c:1000
  2496 #, c-format
  2497 msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  2498 msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  2499 
  2500 #: ../src/session.c:1075
  2501 #, c-format
  2502 msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
  2503 msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
  2504 
  2505 #: ../src/session.c:1110
  2506 #, c-format
  2507 msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  2508 msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  2509 
  2510 #: ../src/session.c:1159
  2511 msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
  2512 msgstr ""
  2513 "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
  2514 
  2515 #: ../src/session.c:1172
  2516 #, c-format
  2517 msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
  2518 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
  2519 
  2520 #: ../src/session.c:1189
  2521 msgid "nested <window> tag"
  2522 msgstr "вложен етикет <window>"
  2523 
  2524 #: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
  2525 #, c-format
  2526 msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
  2527 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
  2528 
  2529 #: ../src/session.c:1351
  2530 #, c-format
  2531 msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
  2532 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
  2533 
  2534 #: ../src/session.c:1411
  2535 #, c-format
  2536 msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
  2537 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
  2538 
  2539 #: ../src/session.c:1431
  2540 #, c-format
  2541 msgid "Unknown element %s"
  2542 msgstr "Непознат елемент %s"
  2543 
  2544 #: ../src/session.c:1868
  2545 #, c-format
  2546 msgid ""
  2547 "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
  2548 "session management: %s\n"
  2549 msgstr ""
  2550 "Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
  2551 "програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
  2552 
  2553 #: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
   2644#: ../src/ui/theme-parser.c:227 ../src/ui/theme-parser.c:245
  25542645#, c-format
  25552646msgid "Line %d character %d: %s"
  25562647msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
  25572648
  2558 #: ../src/theme-parser.c:399
   2649#: ../src/ui/theme-parser.c:396
  25592650#, c-format
  25602651msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  25612652msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
  25622653
  2563 #: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
   2654#: ../src/ui/theme-parser.c:414 ../src/ui/theme-parser.c:439
  25642655#, c-format
  25652656msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  25662657msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  25672658
  2568 #: ../src/theme-parser.c:503
   2659#: ../src/ui/theme-parser.c:500
  25692660#, c-format
  25702661msgid "Integer %ld must be positive"
  25712662msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
  25722663
  2573 #: ../src/theme-parser.c:511
   2664#: ../src/ui/theme-parser.c:508
  25742665#, c-format
  25752666msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
  25762667msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
  25772668
  2578 #: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
   2669#: ../src/ui/theme-parser.c:536 ../src/ui/theme-parser.c:652
  25792670#, c-format
  25802671msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
  25812672msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
  25822673
  2583 #: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
   2674#: ../src/ui/theme-parser.c:567 ../src/ui/theme-parser.c:595
  25842675#, c-format
  25852676msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
  25862677msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
  25872678
  2588 #: ../src/theme-parser.c:625
   2679#: ../src/ui/theme-parser.c:622
  25892680#, c-format
  25902681msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
  25912682msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
  25922683
  2593 #: ../src/theme-parser.c:688
   2684#: ../src/ui/theme-parser.c:685
  25942685#, c-format
  25952686msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
   
  25982689"а е %g\n"
  25992690
  2600 #: ../src/theme-parser.c:753
   2691#: ../src/ui/theme-parser.c:750
  26012692#, c-format
  26022693msgid ""
   
  26072698"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
  26082699
  2609 #: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
  2610 #: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
  2611 #: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
  2612 #: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
  2613 #: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
  2614 #: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
   2700#: ../src/ui/theme-parser.c:795 ../src/ui/theme-parser.c:803
   2701#: ../src/ui/theme-parser.c:885 ../src/ui/theme-parser.c:982
   2702#: ../src/ui/theme-parser.c:1024 ../src/ui/theme-parser.c:1135
   2703#: ../src/ui/theme-parser.c:1185 ../src/ui/theme-parser.c:1193
   2704#: ../src/ui/theme-parser.c:3093 ../src/ui/theme-parser.c:3184
   2705#: ../src/ui/theme-parser.c:3191 ../src/ui/theme-parser.c:3198
  26152706#, c-format
  26162707msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
  2617 msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
  2618 
  2619 #: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
  2620 #: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
   2708msgstr "Елементът <%2$s> няма атрибута „%1$s“"
   2709
   2710#: ../src/ui/theme-parser.c:919 ../src/ui/theme-parser.c:990
   2711#: ../src/ui/theme-parser.c:1032 ../src/ui/theme-parser.c:1143
  26212712#, c-format
  26222713msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
  2623 msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
  2624 
  2625 #: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
  2626 #: ../src/theme-parser.c:1158
   2714msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
   2715
   2716#: ../src/ui/theme-parser.c:931 ../src/ui/theme-parser.c:1044
   2717#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
  26272718#, c-format
  26282719msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
  2629 msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
  2630 
  2631 #: ../src/theme-parser.c:1060
   2720msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
   2721
   2722#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
  26322723#, c-format
  26332724msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
  2634 msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
  2635 
  2636 #: ../src/theme-parser.c:1073
   2725msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
   2726
   2727#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
  26372728#, c-format
  26382729msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
  26392730msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
  26402731
  2641 #: ../src/theme-parser.c:1115
   2732#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
  26422733msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
  26432734msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
  26442735
  2645 #: ../src/theme-parser.c:1206
   2736#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
  26462737#, c-format
  26472738msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
  26482739msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
  26492740
  2650 #: ../src/theme-parser.c:1217
   2741#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
  26512742#, c-format
  26522743msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
  26532744msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
  26542745
  2655 #: ../src/theme-parser.c:1225
   2746#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
  26562747#, c-format
  26572748msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
  26582749msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
  26592750
  2660 #: ../src/theme-parser.c:1261
   2751#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
  26612752msgid "Theme already has a fallback icon"
  26622753msgstr "Темата има резервна икона"
  26632754
  2664 #: ../src/theme-parser.c:1273
   2755#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
  26652756msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
  2666 msgstr "Темата има резервна мини икона"
  2667 
  2668 #: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
  2669 #: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
  2670 #: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
  2671 #: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
  2672 #: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
   2757msgstr "Темата има резервна мини икона (mini_icon)"
   2758
   2759#: ../src/ui/theme-parser.c:1283 ../src/ui/theme-parser.c:1347
   2760#: ../src/ui/theme-parser.c:1636 ../src/ui/theme-parser.c:3285
   2761#: ../src/ui/theme-parser.c:3339 ../src/ui/theme-parser.c:3511
   2762#: ../src/ui/theme-parser.c:3727 ../src/ui/theme-parser.c:3765
   2763#: ../src/ui/theme-parser.c:3803 ../src/ui/theme-parser.c:3841
  26732764#, c-format
  26742765msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  26752766msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  26762767
  2677 #: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
  2678 #: ../src/theme-parser.c:1533
   2768#: ../src/ui/theme-parser.c:1373 ../src/ui/theme-parser.c:1460
   2769#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
  26792770#, c-format
  26802771msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
  26812772msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
  26822773
  2683 #: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
   2774#: ../src/ui/theme-parser.c:1380 ../src/ui/theme-parser.c:1467
  26842775#, c-format
  26852776msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
  26862777msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  26872778
  2688 #: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
  2689 #: ../src/theme-parser.c:1487
   2779#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
   2780#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
  26902781msgid ""
  26912782"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
   
  26942785"бутоните), и отношението на размерите им"
  26952786
  2696 #: ../src/theme-parser.c:1437
   2787#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
  26972788#, c-format
  26982789msgid "Distance \"%s\" is unknown"
  26992790msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
  27002791
  2701 #: ../src/theme-parser.c:1496
   2792#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
  27022793#, c-format
  27032794msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
  27042795msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
  27052796
  2706 #: ../src/theme-parser.c:1540
   2797#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
  27072798#, c-format
  27082799msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
  27092800msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
  27102801
  2711 #: ../src/theme-parser.c:1547
   2802#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
  27122803#, c-format
  27132804msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
  27142805msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
  27152806
  2716 #: ../src/theme-parser.c:1554
   2807#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
  27172808#, c-format
  27182809msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
  27192810msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
  27202811
  2721 #: ../src/theme-parser.c:1561
   2812#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
  27222813#, c-format
  27232814msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
  27242815msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
  27252816
  2726 #: ../src/theme-parser.c:1593
   2817#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
  27272818#, c-format
  27282819msgid "Border \"%s\" is unknown"
  27292820msgstr "Границата „%s“ е непозната"
  27302821
  2731 #: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
  2732 #: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
  2733 #: ../src/theme-parser.c:3007
   2822#: ../src/ui/theme-parser.c:1736 ../src/ui/theme-parser.c:1850
   2823#: ../src/ui/theme-parser.c:1961 ../src/ui/theme-parser.c:2192
   2824#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
  27342825#, c-format
  27352826msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
  27362827msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
  27372828
  2738 #: ../src/theme-parser.c:1753
   2829#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
  27392830#, c-format
  27402831msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
  27412832msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
  27422833
  2743 #: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
   2834#: ../src/ui/theme-parser.c:1750 ../src/ui/theme-parser.c:2864
  27442835#, c-format
  27452836msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
  27462837msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
  27472838
  2748 #: ../src/theme-parser.c:1767
   2839#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
  27492840#, c-format
  27502841msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
  27512842msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
  27522843
  2753 #: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
   2844#: ../src/ui/theme-parser.c:1764 ../src/ui/theme-parser.c:2871
  27542845#, c-format
  27552846msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
  27562847msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
  27572848
  2758 #: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
  2759 #: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
  2760 #: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
  2761 #: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
  2762 #: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
  2763 #: ../src/theme-parser.c:3014
   2849#: ../src/ui/theme-parser.c:1857 ../src/ui/theme-parser.c:1968
   2850#: ../src/ui/theme-parser.c:2117 ../src/ui/theme-parser.c:2199
   2851#: ../src/ui/theme-parser.c:2306 ../src/ui/theme-parser.c:2408
   2852#: ../src/ui/theme-parser.c:2630 ../src/ui/theme-parser.c:2758
   2853#: ../src/ui/theme-parser.c:2857 ../src/ui/theme-parser.c:2934
   2854#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
  27642855#, c-format
  27652856msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
  27662857msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
  27672858
  2768 #: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
  2769 #: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
  2770 #: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
  2771 #: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
  2772 #: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
   2859#: ../src/ui/theme-parser.c:1864 ../src/ui/theme-parser.c:1975
   2860#: ../src/ui/theme-parser.c:2124 ../src/ui/theme-parser.c:2206
   2861#: ../src/ui/theme-parser.c:2313 ../src/ui/theme-parser.c:2415
   2862#: ../src/ui/theme-parser.c:2637 ../src/ui/theme-parser.c:2765
   2863#: ../src/ui/theme-parser.c:2941 ../src/ui/theme-parser.c:3037
  27732864#, c-format
  27742865msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
  27752866msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
  27762867
  2777 #: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
  2778 #: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
  2779 #: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
  2780 #: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
  2781 #: ../src/theme-parser.c:2933
   2868#: ../src/ui/theme-parser.c:1871 ../src/ui/theme-parser.c:1982
   2869#: ../src/ui/theme-parser.c:2131 ../src/ui/theme-parser.c:2213
   2870#: ../src/ui/theme-parser.c:2320 ../src/ui/theme-parser.c:2422
   2871#: ../src/ui/theme-parser.c:2644 ../src/ui/theme-parser.c:2772
   2872#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
  27822873#, c-format
  27832874msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
  27842875msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
  27852876
  2786 #: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
  2787 #: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
  2788 #: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
  2789 #: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
  2790 #: ../src/theme-parser.c:2940
   2877#: ../src/ui/theme-parser.c:1878 ../src/ui/theme-parser.c:1989
   2878#: ../src/ui/theme-parser.c:2138 ../src/ui/theme-parser.c:2220
   2879#: ../src/ui/theme-parser.c:2327 ../src/ui/theme-parser.c:2429
   2880#: ../src/ui/theme-parser.c:2651 ../src/ui/theme-parser.c:2779
   2881#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
  27912882#, c-format
  27922883msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
  27932884msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
  27942885
  2795 #: ../src/theme-parser.c:2000
   2886#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
  27962887#, c-format
  27972888msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
  27982889msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
  27992890
  2800 #: ../src/theme-parser.c:2007
   2891#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
  28012892#, c-format
  28022893msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
  28032894msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
  28042895
  2805 #: ../src/theme-parser.c:2016
   2896#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
  28062897#, c-format
  28072898msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
  28082899msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
  28092900
  2810 #: ../src/theme-parser.c:2023
   2901#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
  28112902#, c-format
  28122903msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
  28132904msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
  28142905
  2815 #: ../src/theme-parser.c:2225
   2906#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
  28162907#, c-format
  28172908msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
  28182909msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
  28192910
  2820 #: ../src/theme-parser.c:2296
   2911#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
  28212912#, c-format
  28222913msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
  28232914msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
  28242915
  2825 #: ../src/theme-parser.c:2344
   2916#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
  28262917#, c-format
  28272918msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
  28282919msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
  28292920
  2830 #: ../src/theme-parser.c:2429
   2921#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
  28312922#, c-format
  28322923msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
  28332924msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
  28342925
  2835 #: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
   2926#: ../src/ui/theme-parser.c:2461 ../src/ui/theme-parser.c:2980
  28362927#, c-format
  28372928msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
  28382929msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
  28392930
  2840 #: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
  2841 #: ../src/theme-parser.c:2838
   2931#: ../src/ui/theme-parser.c:2609 ../src/ui/theme-parser.c:2744
   2932#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
  28422933#, c-format
  28432934msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
  28442935msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  28452936
  2846 #: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
   2937#: ../src/ui/theme-parser.c:2616 ../src/ui/theme-parser.c:2751
  28472938#, c-format
  28482939msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
  28492940msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
  28502941
  2851 #: ../src/theme-parser.c:2614
   2942#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
  28522943#, c-format
  28532944msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
  28542945msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
  28552946
  2856 #: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
  2857 #: ../src/theme-parser.c:2877
   2947#: ../src/ui/theme-parser.c:2676 ../src/ui/theme-parser.c:2800
   2948#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
  28582949#, c-format
  28592950msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
  28602951msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
  28612952
  2862 #: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
   2953#: ../src/ui/theme-parser.c:2686 ../src/ui/theme-parser.c:2810
  28632954#, c-format
  28642955msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
  28652956msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
  28662957
  2867 #: ../src/theme-parser.c:2687
   2958#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
  28682959#, c-format
  28692960msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
  28702961msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
  28712962
  2872 #: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
   2963#: ../src/ui/theme-parser.c:3120 ../src/ui/theme-parser.c:3237
  28732964#, c-format
  28742965msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
  28752966msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
  28762967
  2877 #: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
   2968#: ../src/ui/theme-parser.c:3132 ../src/ui/theme-parser.c:3249
  28782969#, c-format
  28792970msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
  28802971msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
  28812972
  2882 #: ../src/theme-parser.c:3291
   2973#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
  28832974#, c-format
  28842975msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
  28852976msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  28862977
  2887 #: ../src/theme-parser.c:3348
   2978#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
  28882979#, c-format
  28892980msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
  28902981msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
  28912982
  2892 #: ../src/theme-parser.c:3357
   2983#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
  28932984#, c-format
  28942985msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
  28952986msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
  28962987
  2897 #: ../src/theme-parser.c:3365
   2988#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
  28982989#, c-format
  28992990msgid "Frame style already has a piece at position %s"
  29002991msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
  29012992
  2902 #: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
   2993#: ../src/ui/theme-parser.c:3405 ../src/ui/theme-parser.c:3496
  29032994#, c-format
  29042995msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
  29052996msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
  29062997
  2907 #: ../src/theme-parser.c:3410
   2998#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
  29082999#, c-format
  29093000msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
  29103001msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
  29113002
  2912 #: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
   3003#: ../src/ui/theme-parser.c:3441 ../src/ui/theme-parser.c:3557
  29133004#, c-format
  29143005msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
  29153006msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  29163007
  2917 #: ../src/theme-parser.c:3427
   3008#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
  29183009#, c-format
  29193010msgid "Unknown function \"%s\" for button"
  29203011msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
  29213012
  2922 #: ../src/theme-parser.c:3436
   3013#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
  29233014#, c-format
  29243015msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
   
  29263017"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
  29273018
  2928 #: ../src/theme-parser.c:3448
   3019#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
  29293020#, c-format
  29303021msgid "Unknown state \"%s\" for button"
  29313022msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
  29323023
  2933 #: ../src/theme-parser.c:3456
   3024#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
  29343025#, c-format
  29353026msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
  29363027msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
  29373028
  2938 #: ../src/theme-parser.c:3526
   3029#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
  29393030#, c-format
  29403031msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
  29413032msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
  29423033
  2943 #: ../src/theme-parser.c:3542
   3034#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
  29443035#, c-format
  29453036msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
  29463037msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
  29473038
  2948 #: ../src/theme-parser.c:3551
   3039#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
  29493040#, c-format
  29503041msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
  29513042msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
  29523043
  2953 #: ../src/theme-parser.c:3560
   3044#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
  29543045#, c-format
  29553046msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
  29563047msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
  29573048
  2958 #: ../src/theme-parser.c:3570
   3049#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
  29593050#, c-format
  29603051msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
  29613052msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
  29623053
  2963 #: ../src/theme-parser.c:3581
   3054#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
  29643055#, c-format
  29653056msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
  29663057msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
  29673058
  2968 #: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
   3059#: ../src/ui/theme-parser.c:3614 ../src/ui/theme-parser.c:3637
  29693060#, c-format
  29703061msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
  29713062msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
  29723063
  2973 #: ../src/theme-parser.c:3625
   3064#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
  29743065#, c-format
  29753066msgid ""
   
  29803071"засенчен"
  29813072
  2982 #: ../src/theme-parser.c:3639
   3073#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
  29833074#, c-format
  29843075msgid ""
   
  29873078"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
  29883079
  2989 #: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
   3080#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
  29903081#, c-format
  29913082msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
  29923083msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
  29933084
  2994 #: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
   3085#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
  29953086#, c-format
  29963087msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
  29973088msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
  29983089
  2999 #: ../src/theme-parser.c:3725
   3090#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
  30003091msgid ""
  30013092"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
   
  30053096"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30063097
  3007 #: ../src/theme-parser.c:3763
   3098#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
  30083099msgid ""
  30093100"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
   
  30133104"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30143105
  3015 #: ../src/theme-parser.c:3801
   3106#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
  30163107msgid ""
  30173108"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
   
  30213112"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30223113
  3023 #: ../src/theme-parser.c:3849
   3114#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
  30243115#, c-format
  30253116msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
  30263117msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
  30273118
  3028 #: ../src/theme-parser.c:3869
   3119#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
  30293120#, c-format
  30303121msgid ""
   
  30323123msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
  30333124
  3034 #: ../src/theme-parser.c:3874
   3125#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
  30353126#, c-format
  30363127msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
  30373128msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
  30383129
  3039 #: ../src/theme-parser.c:3886
   3130#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
  30403131#, c-format
  30413132msgid ""
   
  30433134msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
  30443135
  3045 #: ../src/theme-parser.c:3908
   3136#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
  30463137#, c-format
  30473138msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
  30483139msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
  30493140
  3050 #: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
  3051 #: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
   3141#: ../src/ui/theme-parser.c:3941 ../src/ui/theme-parser.c:3971
   3142#: ../src/ui/theme-parser.c:3976 ../src/ui/theme-parser.c:3981
  30523143#, c-format
  30533144msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  30543145msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
  30553146
  3056 #: ../src/theme-parser.c:4180
   3147#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
  30573148msgid "No draw_ops provided for frame piece"
  30583149msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
  30593150
  3060 #: ../src/theme-parser.c:4195
   3151#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
  30613152msgid "No draw_ops provided for button"
  30623153msgstr "Няма draw_ops за бутон"
  30633154
  3064 #: ../src/theme-parser.c:4247
   3155#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
  30653156#, c-format
  30663157msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  30673158msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
  30683159
  3069 #: ../src/theme-parser.c:4302
   3160#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
  30703161msgid "<name> specified twice for this theme"
  30713162msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
  30723163
  3073 #: ../src/theme-parser.c:4313
   3164#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
  30743165msgid "<author> specified twice for this theme"
  30753166msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
  30763167
  3077 #: ../src/theme-parser.c:4324
   3168#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
  30783169msgid "<copyright> specified twice for this theme"
  30793170msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
  30803171
  3081 #: ../src/theme-parser.c:4335
   3172#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
  30823173msgid "<date> specified twice for this theme"
  30833174msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
  30843175
  3085 #: ../src/theme-parser.c:4346
   3176#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
  30863177msgid "<description> specified twice for this theme"
  30873178msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
  30883179
  3089 #: ../src/theme-parser.c:4573
   3180#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
  30903181#, c-format
  30913182msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
  30923183msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
  30933184
  3094 #: ../src/theme-parser.c:4629
   3185#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
  30953186#, c-format
  30963187msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
  30973188msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
  30983189
  3099 #: ../src/theme-viewer.c:74
   3190#: ../src/ui/theme-viewer.c:74
  31003191msgid "/_Windows"
  31013192msgstr "/_Прозорци"
  31023193
  3103 #: ../src/theme-viewer.c:75
   3194#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
  31043195msgid "/Windows/tearoff"
  31053196msgstr "/Прозорци/откъсване"
  31063197
  3107 #: ../src/theme-viewer.c:76
   3198#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
  31083199msgid "/Windows/_Dialog"
  31093200msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
  31103201
  3111 #: ../src/theme-viewer.c:77
   3202#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
  31123203msgid "/Windows/_Modal dialog"
  31133204msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
  31143205
  3115 #: ../src/theme-viewer.c:78
   3206#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
  31163207msgid "/Windows/_Utility"
  31173208msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
  31183209
  3119 #: ../src/theme-viewer.c:79
   3210#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
  31203211msgid "/Windows/_Splashscreen"
  31213212msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
  31223213
  3123 #: ../src/theme-viewer.c:80
   3214#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
  31243215msgid "/Windows/_Top dock"
  31253216msgstr "/Прозорци/_Горен док"
  31263217
  3127 #: ../src/theme-viewer.c:81
   3218#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
  31283219msgid "/Windows/_Bottom dock"
  31293220msgstr "/Прозорци/_Долен док"
  31303221
  3131 #: ../src/theme-viewer.c:82
   3222#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
  31323223msgid "/Windows/_Left dock"
  31333224msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
  31343225
  3135 #: ../src/theme-viewer.c:83
   3226#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
  31363227msgid "/Windows/_Right dock"
  31373228msgstr "/Прозорци/_Десен док"
  31383229
  3139 #: ../src/theme-viewer.c:84
   3230#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
  31403231msgid "/Windows/_All docks"
  31413232msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
  31423233
  3143 #: ../src/theme-viewer.c:85
   3234#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
  31443235msgid "/Windows/Des_ktop"
  31453236msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
  31463237
  3147 #: ../src/theme-viewer.c:134
   3238#: ../src/ui/theme-viewer.c:134
  31483239msgid "Open another one of these windows"
  31493240msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
  31503241
  3151 #: ../src/theme-viewer.c:141
   3242#: ../src/ui/theme-viewer.c:141
  31523243msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
  31533244msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
  31543245
  3155 #: ../src/theme-viewer.c:148
   3246#: ../src/ui/theme-viewer.c:148
  31563247msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
  31573248msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
  31583249
  3159 #: ../src/theme-viewer.c:241
   3250#: ../src/ui/theme-viewer.c:241
  31603251msgid "This is a sample message in a sample dialog"
  31613252msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
  31623253
  3163 #: ../src/theme-viewer.c:324
   3254#: ../src/ui/theme-viewer.c:324
  31643255#, c-format
  31653256msgid "Fake menu item %d\n"
  31663257msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
  31673258
  3168 #: ../src/theme-viewer.c:358
   3259#: ../src/ui/theme-viewer.c:358
  31693260msgid "Border-only window"
  31703261msgstr "Прозорец само с граници"
  31713262
  3172 #: ../src/theme-viewer.c:360
   3263#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
  31733264msgid "Bar"
  31743265msgstr "Лента"
  31753266
  3176 #: ../src/theme-viewer.c:377
   3267#: ../src/ui/theme-viewer.c:377
  31773268msgid "Normal Application Window"
  31783269msgstr "Нормален прозорец на програма"
  31793270
  3180 #: ../src/theme-viewer.c:381
   3271#: ../src/ui/theme-viewer.c:381
  31813272msgid "Dialog Box"
  31823273msgstr "Диалогова кутия"
  31833274
  3184 #: ../src/theme-viewer.c:385
   3275#: ../src/ui/theme-viewer.c:385
  31853276msgid "Modal Dialog Box"
  31863277msgstr "Модална диалогова кутия"
  31873278
  3188 #: ../src/theme-viewer.c:389
   3279#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
  31893280msgid "Utility Palette"
  31903281msgstr "Палитра на инструментите"
  31913282
  3192 #: ../src/theme-viewer.c:393
   3283#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
  31933284msgid "Torn-off Menu"
  31943285msgstr "Откъсване на менюто"
  31953286
  3196 #: ../src/theme-viewer.c:397
   3287#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
  31973288msgid "Border"
  31983289msgstr "Граница"
  31993290
  3200 #: ../src/theme-viewer.c:725
   3291#: ../src/ui/theme-viewer.c:725
  32013292#, c-format
  32023293msgid "Button layout test %d"
  32033294msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
  32043295
  3205 #: ../src/theme-viewer.c:754
   3296#: ../src/ui/theme-viewer.c:754
  32063297#, c-format
  32073298msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
  32083299msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
  32093300
  3210 #: ../src/theme-viewer.c:797
   3301#: ../src/ui/theme-viewer.c:797
   3302#, c-format
  32113303msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
  32123304msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
  32133305
  3214 #: ../src/theme-viewer.c:804
   3306#: ../src/ui/theme-viewer.c:804
  32153307#, c-format
  32163308msgid "Error loading theme: %s\n"
  32173309msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
  32183310
  3219 #: ../src/theme-viewer.c:810
   3311#: ../src/ui/theme-viewer.c:810
  32203312#, c-format
  32213313msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
  32223314msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  32233315
  3224 #: ../src/theme-viewer.c:833
   3316#: ../src/ui/theme-viewer.c:833
  32253317msgid "Normal Title Font"
  32263318msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
  32273319
  3228 #: ../src/theme-viewer.c:839
   3320#: ../src/ui/theme-viewer.c:839
  32293321msgid "Small Title Font"
  32303322msgstr "Малък шрифт на заглавието"
  32313323
  3232 #: ../src/theme-viewer.c:845
   3324#: ../src/ui/theme-viewer.c:845
  32333325msgid "Large Title Font"
  32343326msgstr "Голям шрифт на заглавието"
  32353327
  3236 #: ../src/theme-viewer.c:850
   3328#: ../src/ui/theme-viewer.c:850
  32373329msgid "Button Layouts"
  32383330msgstr "Изглед на бутоните"
  32393331
  3240 #: ../src/theme-viewer.c:855
   3332#: ../src/ui/theme-viewer.c:855
  32413333msgid "Benchmark"
  32423334msgstr "Статистика"
  32433335
  3244 #: ../src/theme-viewer.c:902
   3336#: ../src/ui/theme-viewer.c:902
  32453337msgid "Window Title Goes Here"
  32463338msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
  32473339
  3248 #: ../src/theme-viewer.c:1006
   3340#: ../src/ui/theme-viewer.c:1006
  32493341#, c-format
  32503342msgid ""
   
  32573349"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
  32583350
  3259 #: ../src/theme-viewer.c:1219
   3351#: ../src/ui/theme-viewer.c:1225
  32603352msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  32613353msgstr ""
   
  32633355"грешка"
  32643356
  3265 #: ../src/theme-viewer.c:1221
   3357#: ../src/ui/theme-viewer.c:1227
  32663358msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  32673359msgstr ""
   
  32693361"грешка"
  32703362
  3271 #: ../src/theme-viewer.c:1225
   3363#: ../src/ui/theme-viewer.c:1231
  32723364msgid "Error was expected but none given"
  32733365msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
  32743366
  3275 #: ../src/theme-viewer.c:1227
   3367#: ../src/ui/theme-viewer.c:1233
  32763368#, c-format
  32773369msgid "Error %d was expected but %d given"
  32783370msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
  32793371
  3280 #: ../src/theme-viewer.c:1233
   3372#: ../src/ui/theme-viewer.c:1239
  32813373#, c-format
  32823374msgid "Error not expected but one was returned: %s"
  32833375msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
  32843376
  3285 #: ../src/theme-viewer.c:1237
   3377#: ../src/ui/theme-viewer.c:1243
  32863378#, c-format
  32873379msgid "x value was %d, %d was expected"
  32883380msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
  32893381
  3290 #: ../src/theme-viewer.c:1240
   3382#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
  32913383#, c-format
  32923384msgid "y value was %d, %d was expected"
  32933385msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
  32943386
  3295 #: ../src/theme-viewer.c:1303
   3387#: ../src/ui/theme-viewer.c:1311
  32963388#, c-format
  32973389msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
  32983390msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
  32993391
  3300 #: ../src/theme.c:206
   3392#: ../src/ui/theme.c:256
  33013393msgid "top"
  33023394msgstr "горния"
  33033395
  3304 #: ../src/theme.c:208
   3396#: ../src/ui/theme.c:258
  33053397msgid "bottom"
  33063398msgstr "долния"
  33073399
  3308 #: ../src/theme.c:210
   3400#: ../src/ui/theme.c:260
  33093401msgid "left"
  33103402msgstr "левия"
  33113403
  3312 #: ../src/theme.c:212
   3404#: ../src/ui/theme.c:262
  33133405msgid "right"
  33143406msgstr "десния"
  33153407
  3316 #: ../src/theme.c:226
   3408#: ../src/ui/theme.c:289
  33173409#, c-format
  33183410msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
  33193411msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
  33203412
  3321 #: ../src/theme.c:245
   3413#: ../src/ui/theme.c:308
  33223414#, c-format
  33233415msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
  33243416msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
  33253417
  3326 #: ../src/theme.c:282
   3418#: ../src/ui/theme.c:345
  33273419#, c-format
  33283420msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
  33293421msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
  33303422
  3331 #: ../src/theme.c:294
   3423#: ../src/ui/theme.c:357
   3424#, c-format
  33323425msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
  33333426msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
  33343427
  3335 #: ../src/theme.c:925
   3428#: ../src/ui/theme.c:988
   3429#, c-format
  33363430msgid "Gradients should have at least two colors"
  33373431msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
  33383432
  3339 #: ../src/theme.c:1051
   3433#: ../src/ui/theme.c:1114
  33403434#, c-format
  33413435msgid ""
   
  33473441"анализира „%s“"
  33483442
  3349 #: ../src/theme.c:1065
   3443#: ../src/ui/theme.c:1128
  33503444#, c-format
  33513445msgid ""
   
  33573451"анализа на „%s“"
  33583452
  3359 #: ../src/theme.c:1076
   3453#: ../src/ui/theme.c:1139
  33603454#, c-format
  33613455msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  33623456msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  33633457
  3364 #: ../src/theme.c:1089
   3458#: ../src/ui/theme.c:1152
  33653459#, c-format
  33663460msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  33673461msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  33683462
  3369 #: ../src/theme.c:1119
   3463#: ../src/ui/theme.c:1182
  33703464#, c-format
  33713465msgid ""
   
  33763470"подчинява на формата"
  33773471
  3378 #: ../src/theme.c:1130
   3472#: ../src/ui/theme.c:1193
  33793473#, c-format
  33803474msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  33813475msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  33823476
  3383 #: ../src/theme.c:1140
   3477#: ../src/ui/theme.c:1203
  33843478#, c-format
  33853479msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  3386 msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  3387 
  3388 #: ../src/theme.c:1187
   3480msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
   3481
   3482#: ../src/ui/theme.c:1251
  33893483#, c-format
  33903484msgid ""
   
  33943488"формата"
  33953489
  3396 #: ../src/theme.c:1198
   3490#: ../src/ui/theme.c:1262
  33973491#, c-format
  33983492msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  33993493msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  34003494
  3401 #: ../src/theme.c:1208
   3495#: ../src/ui/theme.c:1272
  34023496#, c-format
  34033497msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  34043498msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  34053499
  3406 #: ../src/theme.c:1237
   3500#: ../src/ui/theme.c:1302
  34073501#, c-format
  34083502msgid "Could not parse color \"%s\""
  34093503msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
  34103504
  3411 #: ../src/theme.c:1496
   3505#: ../src/ui/theme.c:1560
  34123506#, c-format
  34133507msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  34143508msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  34153509
  3416 #: ../src/theme.c:1523
   3510#: ../src/ui/theme.c:1587
  34173511#, c-format
  34183512msgid ""
   
  34233517"да бъде анализирано"
  34243518
  3425 #: ../src/theme.c:1537
   3519#: ../src/ui/theme.c:1601
  34263520#, c-format
  34273521msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
   
  34303524"анализирано"
  34313525
  3432 #: ../src/theme.c:1604
   3526#: ../src/ui/theme.c:1723
  34333527#, c-format
  34343528msgid ""
   
  34393533"s“"
  34403534
  3441 #: ../src/theme.c:1661
   3535#: ../src/ui/theme.c:1780
   3536#, c-format
  34423537msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
  34433538msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
  34443539
  3445 #: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
   3540#: ../src/ui/theme.c:1891 ../src/ui/theme.c:1901 ../src/ui/theme.c:1935
   3541#, c-format
  34463542msgid "Coordinate expression results in division by zero"
  34473543msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
  34483544
  3449 #: ../src/theme.c:1850
   3545#: ../src/ui/theme.c:1943
   3546#, c-format
  34503547msgid ""
  34513548"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
   
  34533550"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
  34543551
  3455 #: ../src/theme.c:1906
   3552#: ../src/ui/theme.c:1999
  34563553#, c-format
  34573554msgid ""
   
  34613558"операнд"
  34623559
  3463 #: ../src/theme.c:1915
   3560#: ../src/ui/theme.c:2008
   3561#, c-format
  34643562msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
  34653563msgstr ""
  34663564"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
  34673565
  3468 #: ../src/theme.c:1923
   3566#: ../src/ui/theme.c:2016
   3567#, c-format
  34693568msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
  34703569msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
  34713570
  3472 #: ../src/theme.c:1933
   3571#: ../src/ui/theme.c:2026
  34733572#, c-format
  34743573msgid ""
   
  34793578"между тях"
  34803579
  3481 #: ../src/theme.c:2051
   3580#: ../src/ui/theme.c:2173 ../src/ui/theme.c:2214
   3581#, c-format
   3582msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
   3583msgstr ""
   3584"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
   3585
   3586#: ../src/ui/theme.c:2268
   3587#, c-format
  34823588msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
  34833589msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  34843590
  3485 #: ../src/theme.c:2080
   3591#: ../src/ui/theme.c:2297
   3592#, c-format
  34863593msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
  34873594msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
  34883595
  3489 #: ../src/theme.c:2142
  3490 #, c-format
  3491 msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
  3492 msgstr ""
  3493 "Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  3494 
  3495 #: ../src/theme.c:2197
   3596#: ../src/ui/theme.c:2361
   3597#, c-format
  34963598msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
  34973599msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
  34983600
  3499 #: ../src/theme.c:2208
   3601#: ../src/ui/theme.c:2372
   3602#, c-format
  35003603msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
  35013604msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
  35023605
  3503 #: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
  3504 #, c-format
  3505 msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
  3506 msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
  3507 
  3508 #: ../src/theme.c:3946
   3606#: ../src/ui/theme.c:2574 ../src/ui/theme.c:2594 ../src/ui/theme.c:2614
   3607#, c-format
   3608msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
   3609msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
   3610
   3611#: ../src/ui/theme.c:4133
  35093612#, c-format
  35103613msgid ""
   
  35153618"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  35163619
  3517 #: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
   3620#: ../src/ui/theme.c:4609 ../src/ui/theme.c:4634
  35183621#, c-format
  35193622msgid ""
   
  35223625"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  35233626
  3524 #: ../src/theme.c:4493
   3627#: ../src/ui/theme.c:4678
  35253628#, c-format
  35263629msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  35273630msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  35283631
  3529 #: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
  3530 #: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
   3632#: ../src/ui/theme.c:4804 ../src/ui/theme.c:4811 ../src/ui/theme.c:4818
   3633#: ../src/ui/theme.c:4825 ../src/ui/theme.c:4832
  35313634#, c-format
  35323635msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  35333636msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  35343637
  3535 #: ../src/theme.c:4639
   3638#: ../src/ui/theme.c:4840
  35363639#, c-format
  35373640msgid ""
   
  35423645"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  35433646
  3544 #: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
   3647#: ../src/ui/theme.c:5207 ../src/ui/theme.c:5269 ../src/ui/theme.c:5332
  35453648#, c-format
  35463649msgid ""
   
  35503653"s“ не започва така"
  35513654
  3552 #: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
   3655#: ../src/ui/theme.c:5215 ../src/ui/theme.c:5277 ../src/ui/theme.c:5340
  35533656#, c-format
  35543657msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
  35553658msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
  35563659
  3557 #: ../src/util.c:98
  3558 #, c-format
  3559 msgid "Failed to open debug log: %s\n"
  3560 msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
  3561 
  3562 #: ../src/util.c:108
  3563 #, c-format
  3564 msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
  3565 msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
  3566 
  3567 #: ../src/util.c:114
  3568 #, c-format
  3569 msgid "Opened log file %s\n"
  3570 msgstr "Отворен е дневника %s\n"
  3571 
  3572 #: ../src/util.c:231
  3573 msgid "Window manager: "
  3574 msgstr "Мениджър на прозорци: "
  3575 
  3576 #: ../src/util.c:379
  3577 msgid "Bug in window manager: "
  3578 msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  3579 
  3580 #: ../src/util.c:408
  3581 msgid "Window manager warning: "
  3582 msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  3583 
  3584 #: ../src/util.c:432
  3585 msgid "Window manager error: "
  3586 msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
  3587 
  3588 #: ../src/window-props.c:192
  3589 #, c-format
  3590 msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
  3591 msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
  3592 
  3593 #: ../src/window-props.c:324
  3594 #, c-format
  3595 msgid "%s (on %s)"
  3596 msgstr "%s (от %s)"
  3597 
  3598 #: ../src/window-props.c:1406
  3599 #, c-format
  3600 msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
  3601 msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
  3602 
  3603 #. first time through
  3604 #: ../src/window.c:5551
  3605 #, c-format
  3606 msgid ""
  3607 "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
  3608 "window as specified in the ICCCM.\n"
  3609 msgstr ""
  3610 "Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
  3611 "WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
  3612 
  3613 #. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
  3614 #. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
  3615 #. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
  3616 #. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
  3617 #. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
  3618 #. * about these apps but make them work.
  3619 #.
  3620 #: ../src/window.c:6116
  3621 #, c-format
  3622 msgid ""
  3623 "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
  3624 "d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
  3625 msgstr ""
  3626 "Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
  3627 "променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
  3628 "размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
  3629 
  3630 #: ../src/xprops.c:155
  3631 #, c-format
  3632 msgid ""
  3633 "Window 0x%lx has property %s\n"
  3634 "that was expected to have type %s format %d\n"
  3635 "and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
  3636 "This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
  3637 "The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
  3638 msgstr ""
  3639 "Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
  3640 "което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
  3641 "а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
  3642 "Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
  3643 "Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
  3644 
  3645 #: ../src/xprops.c:401
  3646 #, c-format
  3647 msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
  3648 msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
  3649 
  3650 #: ../src/xprops.c:484
  3651 #, c-format
  3652 msgid ""
  3653 "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
  3654 msgstr ""
  3655 "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
  3656 "списъка\n"
   3660#: ../src/tools/metacity-message.c:150
   3661#, c-format
   3662msgid "Usage: %s\n"
   3663msgstr "Употреба: %s\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.