Ignore:
Timestamp:
Jun 16, 2008, 6:07:06 PM (13 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(metacity): Обновяване и леки корекции.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/metacity.trunk.bg.po

  r1326 r1527  
  11# Bulgarian translation for metacity po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
  5 # Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
   5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
   6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  67#
  78#
   
  1011"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
  1112"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
  14 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
   15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1516"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1617"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2728msgstr "Управление на прозорци"
  2829
  29 #: ../src/tools/metacity-message.c:150
  30 #, c-format
  31 msgid "Usage: %s\n"
  32 msgstr "Употреба: %s\n"
  33 
  34 #: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
  35 msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
  36 msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
  37 
  38 #: ../src/core.c:206
   30#: ../src/core/core.c:206
  3931#, c-format
  4032msgid "Unknown window information request: %d"
  4133msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
  4234
  43 #: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
  44 #: ../src/theme-parser.c:484
   35#: ../src/core/delete.c:70 ../src/core/delete.c:97
   36#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
  4537#, c-format
  4638msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
  4739msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
  4840
  49 #: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
  50 #: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
   41#: ../src/core/delete.c:77 ../src/core/delete.c:104
   42#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
   43#: ../src/ui/theme-parser.c:545
  5144#, c-format
  5245msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
  5346msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
  5447
  55 #: ../src/delete.c:132
   48#: ../src/core/delete.c:135
  5649#, c-format
  5750msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
   
  6053"диалога\n"
  6154
  62 #: ../src/delete.c:267
   55#: ../src/core/delete.c:253
  6356#, c-format
  6457msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
  6558msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
  6659
  67 #: ../src/delete.c:350
   60#: ../src/core/delete.c:336
  6861#, c-format
  6962msgid ""
   
  7366"приложението: %s\n"
  7467
  75 #: ../src/delete.c:459
   68#: ../src/core/delete.c:445
  7669#, c-format
  7770msgid "Failed to get hostname: %s\n"
  7871msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  7972
  80 #: ../src/display.c:349
   73#: ../src/core/display.c:256
   74#, c-format
   75msgid "Missing %s extension required for compositing"
   76msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
   77
   78#: ../src/core/display.c:334
  8179#, c-format
  8280msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
  8381msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  8482
  85 #: ../src/errors.c:271
   83#: ../src/core/errors.c:272
  8684#, c-format
  8785msgid ""
   
  9189msgstr ""
  9290"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
  93 "Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
   91"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
  9492"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
  9593
  96 #: ../src/errors.c:278
   94#: ../src/core/errors.c:279
  9795#, c-format
  9896msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
  9997msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  10098
  101 #: ../src/frames.c:1078
  102 msgid "Close Window"
  103 msgstr "Затваряне на прозореца"
  104 
  105 #: ../src/frames.c:1081
  106 msgid "Window Menu"
  107 msgstr "Меню за прозорците"
  108 
  109 #: ../src/frames.c:1084
  110 msgid "Minimize Window"
  111 msgstr "Минимизиране на прозореца"
  112 
  113 #: ../src/frames.c:1087
  114 msgid "Maximize Window"
  115 msgstr "Максимизиране на прозореца"
  116 
  117 #: ../src/frames.c:1090
  118 msgid "Unmaximize Window"
  119 msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
  120 
  121 #: ../src/frames.c:1093
  122 msgid "Roll Up Window"
  123 msgstr "Навиване на прозореца"
  124 
  125 #: ../src/frames.c:1096
  126 msgid "Unroll Window"
  127 msgstr "Развиване на прозореца"
  128 
  129 #: ../src/frames.c:1099
  130 msgid "Keep Window On Top"
  131 msgstr "Прозорецът да е отгоре"
  132 
  133 #: ../src/frames.c:1102
  134 msgid "Remove Window From Top"
  135 msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
  136 
  137 #: ../src/frames.c:1105
  138 msgid "Always On Visible Workspace"
  139 msgstr "Винаги на видимия работен плот"
  140 
  141 #: ../src/frames.c:1108
  142 msgid "Put Window On Only One Workspace"
  143 msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
  144 
  145 #: ../src/keybindings.c:1087
   99#: ../src/core/keybindings.c:1090
  146100#, c-format
  147101msgid ""
   
  150104msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
  151105
  152 #: ../src/keybindings.c:2716
   106#: ../src/core/keybindings.c:2729
  153107#, c-format
  154108msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
   
  157111"грешка за команда: %s\n"
  158112
  159 #: ../src/keybindings.c:2821
   113#: ../src/core/keybindings.c:2834
  160114#, c-format
  161115msgid "No command %d has been defined.\n"
  162116msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  163117
  164 #: ../src/keybindings.c:3849
   118#: ../src/core/keybindings.c:3862
   119#, c-format
  165120msgid "No terminal command has been defined.\n"
  166121msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
  167122
  168 #: ../src/main.c:67
   123#: ../src/core/main.c:115
  169124#, c-format
  170125msgid ""
  171126"metacity %s\n"
  172 "Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
   127"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
  173128"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
  174129"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
   
  176131msgstr ""
  177132"metacity %s\n"
  178 "Авторски права (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
   133"Авторски права (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
  179134"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
  180135"разпространение.\n"
   
  182137"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
  183138
  184 #: ../src/main.c:171
   139#: ../src/core/main.c:242
  185140msgid "Disable connection to session manager"
  186141msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
  187142
  188 #: ../src/main.c:177
   143#: ../src/core/main.c:248
  189144msgid "Replace the running window manager with Metacity"
  190145msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
  191146
  192 #: ../src/main.c:183
   147#: ../src/core/main.c:254
  193148msgid "Specify session management ID"
  194149msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
  195150
  196 #: ../src/main.c:188
   151#: ../src/core/main.c:259
  197152msgid "X Display to use"
  198153msgstr "X дисплеят, който да се използва"
  199154
  200 #: ../src/main.c:194
   155# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
   156# пренасяне.
   157#: ../src/core/main.c:265
  201158msgid "Initialize session from savefile"
  202 msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
  203 
  204 #: ../src/main.c:200
   159msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
   160
   161#: ../src/core/main.c:271
  205162msgid "Print version"
  206 msgstr "Версия за печат"
  207 
  208 #: ../src/main.c:353
   163msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
   164
   165#: ../src/core/main.c:277
   166msgid "Make X calls synchronous"
   167msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
   168
   169#: ../src/core/main.c:428
  209170#, c-format
  210171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  211172msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
  212173
  213 #: ../src/main.c:369
   174#: ../src/core/main.c:444
  214175#, c-format
  215176msgid ""
   
  219180"обичайните теми.\n"
  220181
  221 #: ../src/main.c:429
   182#: ../src/core/main.c:500
  222183#, c-format
  223184msgid "Failed to restart: %s\n"
  224185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
  225186
  226 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  227 #: ../src/menu.c:70
  228 msgid "Mi_nimize"
  229 msgstr "Ми_нимизиране"
  230 
  231 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  232 #: ../src/menu.c:72
  233 msgid "Ma_ximize"
  234 msgstr "_Максимизиране"
  235 
  236 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  237 #: ../src/menu.c:74
  238 msgid "Unma_ximize"
  239 msgstr "_Демаксимизиране"
  240 
  241 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  242 #: ../src/menu.c:76
  243 msgid "Roll _Up"
  244 msgstr "На_виване"
  245 
  246 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  247 #: ../src/menu.c:78
  248 msgid "_Unroll"
  249 msgstr "_Развиване"
  250 
  251 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  252 #: ../src/menu.c:80
  253 msgid "_Move"
  254 msgstr "_Преместване"
  255 
  256 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  257 #: ../src/menu.c:82
  258 msgid "_Resize"
  259 msgstr "О_размеряване"
  260 
  261 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  262 #: ../src/menu.c:84
  263 msgid "Move Titlebar On_screen"
  264 msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
  265 
  266 #. separator
  267 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  268 #: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
  269 msgid "Always on _Top"
  270 msgstr "_Отгоре"
  271 
  272 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  273 #: ../src/menu.c:91
  274 msgid "_Always on Visible Workspace"
  275 msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
  276 
  277 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  278 #: ../src/menu.c:93
  279 msgid "_Only on This Workspace"
  280 msgstr "_Само на този работен плот"
  281 
  282 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  283 #: ../src/menu.c:95
  284 msgid "Move to Workspace _Left"
  285 msgstr "Преместване на _левия работен плот"
  286 
  287 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  288 #: ../src/menu.c:97
  289 msgid "Move to Workspace R_ight"
  290 msgstr "Преместване на _десния работен плот"
  291 
  292 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  293 #: ../src/menu.c:99
  294 msgid "Move to Workspace _Up"
  295 msgstr "Преместване на _горния работен плот"
  296 
  297 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  298 #: ../src/menu.c:101
  299 msgid "Move to Workspace _Down"
  300 msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
  301 
  302 #. separator
  303 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  304 #: ../src/menu.c:105
  305 msgid "_Close"
  306 msgstr "_Затваряне"
  307 
  308 #: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
   187#.
   188#. * We found it, but it was invalid.  Complain.
   189#. *
   190#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
   191#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
   192#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
   193#. * the symtab.)
   194#.
   195#: ../src/core/prefs.c:496 ../src/core/prefs.c:648
   196#, c-format
   197msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
   198msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
   199
   200#: ../src/core/prefs.c:577 ../src/core/prefs.c:817
   201#, c-format
   202msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
   203msgstr ""
   204"Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
   205
   206#: ../src/core/prefs.c:621 ../src/core/prefs.c:695 ../src/core/prefs.c:743
   207#: ../src/core/prefs.c:807 ../src/core/prefs.c:1101 ../src/core/prefs.c:1117
   208#: ../src/core/prefs.c:1136 ../src/core/prefs.c:1152 ../src/core/prefs.c:1169
   209#: ../src/core/prefs.c:1185
   210#, c-format
   211msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
   212msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
   213
   214#: ../src/core/prefs.c:1255
   215msgid ""
   216"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   217"behave properly.\n"
   218msgstr ""
   219"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
   220"неправилно поведение.\n"
   221
   222#: ../src/core/prefs.c:1325
   223#, c-format
   224msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   225msgstr ""
   226"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
   227"анализирано\n"
   228
   229#: ../src/core/prefs.c:1385
   230#, c-format
   231msgid ""
   232"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
   233"modifier\n"
   234msgstr ""
   235"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
   236"модификатор на бутон на мишката\n"
   237
   238#: ../src/core/prefs.c:1799
   239#, c-format
   240msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
   241msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
   242
   243#: ../src/core/prefs.c:2164 ../src/core/prefs.c:2676
  309244#, c-format
  310245msgid "Workspace %d"
  311246msgstr "Работен плот %d"
  312247
  313 #: ../src/menu.c:208
  314 msgid "Workspace 1_0"
  315 msgstr "Работен плот 1_0"
  316 
  317 #: ../src/menu.c:210
  318 #, c-format
  319 msgid "Workspace %s%d"
  320 msgstr "Работен плот %s%d"
  321 
  322 #: ../src/menu.c:390
  323 msgid "Move to Another _Workspace"
  324 msgstr "Преместване на друг _работен плот"
  325 
  326 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  327 #. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
  328 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  329 #. * this.
   248#: ../src/core/prefs.c:2194 ../src/core/prefs.c:2367
   249#, c-format
   250msgid ""
   251"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
   252"\"%s\"\n"
   253msgstr ""
   254"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
   255"клавишната комбинация „%s“\n"
   256
   257#: ../src/core/prefs.c:2757
   258#, c-format
   259msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   260msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
   261
   262#: ../src/core/screen.c:350
   263#, c-format
   264msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
   265msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
   266
   267#: ../src/core/screen.c:366
   268#, c-format
   269msgid ""
   270"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
   271"replace option to replace the current window manager.\n"
   272msgstr ""
   273"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
   274"замените с опцията --replace.\n"
   275
   276#: ../src/core/screen.c:393
   277#, c-format
   278msgid ""
   279"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
   280msgstr ""
   281"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
   282"дисплей „%s“\n"
   283
   284#: ../src/core/screen.c:451
   285#, c-format
   286msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
   287msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
   288
   289#: ../src/core/screen.c:661
   290#, c-format
   291msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
   292msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
   293
   294#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
   295#, c-format
   296msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
   297msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
   298
   299#: ../src/core/session.c:854
   300#, c-format
   301msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
   302msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
   303
   304#: ../src/core/session.c:995
   305#, c-format
   306msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
   307msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
   308
   309#: ../src/core/session.c:1000
   310#, c-format
   311msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
   312msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
   313
   314#. oh, just give up
   315#: ../src/core/session.c:1093
   316#, c-format
   317msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
   318msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
   319
   320#: ../src/core/session.c:1132
   321#, c-format
   322msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
   323msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
   324
   325#: ../src/core/session.c:1181
   326#, c-format
   327msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
   328msgstr ""
   329"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
   330
   331#: ../src/core/session.c:1194
   332#, c-format
   333msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
   334msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
   335
   336#: ../src/core/session.c:1211
   337#, c-format
   338msgid "nested <window> tag"
   339msgstr "вложен етикет <window>"
   340
   341#: ../src/core/session.c:1269 ../src/core/session.c:1301
   342#, c-format
   343msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
   344msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
   345
   346#: ../src/core/session.c:1373
   347#, c-format
   348msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
   349msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
   350
   351#: ../src/core/session.c:1433
   352#, c-format
   353msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
   354msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
   355
   356#: ../src/core/session.c:1453
   357#, c-format
   358msgid "Unknown element %s"
   359msgstr "Непознат елемент %s"
   360
   361#: ../src/core/session.c:1879
   362#, c-format
   363msgid ""
   364"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
   365"session management: %s\n"
   366msgstr ""
   367"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
   368"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
   369
   370#: ../src/core/util.c:101
   371#, c-format
   372msgid "Failed to open debug log: %s\n"
   373msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
   374
   375#: ../src/core/util.c:111
   376#, c-format
   377msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
   378msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
   379
   380#: ../src/core/util.c:117
   381#, c-format
   382msgid "Opened log file %s\n"
   383msgstr "Отворен е дневника %s\n"
   384
   385#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
   386#, c-format
   387msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
   388msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
   389
   390#: ../src/core/util.c:236
   391msgid "Window manager: "
   392msgstr "Мениджър на прозорци: "
   393
   394#: ../src/core/util.c:388
   395msgid "Bug in window manager: "
   396msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
   397
   398#: ../src/core/util.c:421
   399msgid "Window manager warning: "
   400msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
   401
   402#: ../src/core/util.c:449
   403msgid "Window manager error: "
   404msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
   405
   406#: ../src/core/window-props.c:206
   407#, c-format
   408msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
   409msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
   410
   411#: ../src/core/window-props.c:338
   412#, c-format
   413msgid "%s (on %s)"
   414msgstr "%s (от %s)"
   415
   416#: ../src/core/window-props.c:1420
   417#, c-format
   418msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
   419msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
   420
   421#. first time through
   422#: ../src/core/window.c:5674
   423#, c-format
   424msgid ""
   425"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
   426"window as specified in the ICCCM.\n"
   427msgstr ""
   428"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
   429"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
   430
   431#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
   432#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
   433#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
   434#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
   435#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
   436#. * about these apps but make them work.
  330437#.
  331 #: ../src/metaaccellabel.c:105
  332 msgid "Shift"
  333 msgstr "Shift"
  334 
  335 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  336 #. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
  337 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  338 #. * this.
  339 #.
  340 #: ../src/metaaccellabel.c:111
  341 msgid "Ctrl"
  342 msgstr "Ctrl"
  343 
  344 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  345 #. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
  346 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  347 #. * this.
  348 #.
  349 #: ../src/metaaccellabel.c:117
  350 msgid "Alt"
  351 msgstr "Alt"
  352 
  353 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  354 #. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
  355 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  356 #. * this.
  357 #.
  358 #: ../src/metaaccellabel.c:123
  359 msgid "Meta"
  360 msgstr "Meta"
  361 
  362 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  363 #. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
  364 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  365 #. * this.
  366 #.
  367 #: ../src/metaaccellabel.c:129
  368 msgid "Super"
  369 msgstr "Super"
  370 
  371 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  372 #. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
  373 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  374 #. * this.
  375 #.
  376 #: ../src/metaaccellabel.c:135
  377 msgid "Hyper"
  378 msgstr "Hyper"
  379 
  380 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  381 #. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
  382 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  383 #. * this.
  384 #.
  385 #: ../src/metaaccellabel.c:141
  386 msgid "Mod2"
  387 msgstr "Mod2"
  388 
  389 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  390 #. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
  391 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  392 #. * this.
  393 #.
  394 #: ../src/metaaccellabel.c:147
  395 msgid "Mod3"
  396 msgstr "Mod3"
  397 
  398 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  399 #. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
  400 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  401 #. * this.
  402 #.
  403 #: ../src/metaaccellabel.c:153
  404 msgid "Mod4"
  405 msgstr "Mod4"
  406 
  407 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  408 #. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
  409 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  410 #. * this.
  411 #.
  412 #: ../src/metaaccellabel.c:159
  413 msgid "Mod5"
  414 msgstr "Mod5"
  415 
  416 #: ../src/metacity-dialog.c:90
  417 #, c-format
  418 msgid "\"%s\" is not responding."
  419 msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
  420 
  421 #: ../src/metacity-dialog.c:97
  422 msgid ""
  423 "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
  424 "application to quit entirely."
  425 msgstr ""
  426 "Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
  427 "работата си."
  428 
  429 #: ../src/metacity-dialog.c:107
  430 msgid "_Wait"
  431 msgstr "Из_чакване"
  432 
  433 #: ../src/metacity-dialog.c:109
  434 msgid "_Force Quit"
  435 msgstr "_Принудително спиране"
  436 
  437 #: ../src/metacity-dialog.c:206
  438 msgid "Title"
  439 msgstr "Заглавие"
  440 
  441 #: ../src/metacity-dialog.c:218
  442 msgid "Class"
  443 msgstr "Клас"
  444 
  445 #: ../src/metacity-dialog.c:244
  446 msgid ""
  447 "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
  448 "restarted manually next time you log in."
  449 msgstr ""
  450 "Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
  451 "ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
  452 
  453 #: ../src/metacity-dialog.c:310
  454 #, c-format
  455 msgid ""
  456 "There was an error running \"%s\":\n"
  457 "%s."
  458 msgstr ""
  459 "Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
  460 "%s."
   438#: ../src/core/window.c:6239
   439#, c-format
   440msgid ""
   441"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
   442"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
   443msgstr ""
   444"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
   445"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
   446"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
   447
   448#: ../src/core/xprops.c:155
   449#, c-format
   450msgid ""
   451"Window 0x%lx has property %s\n"
   452"that was expected to have type %s format %d\n"
   453"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
   454"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
   455"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
   456msgstr ""
   457"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
   458"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
   459"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
   460"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
   461"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
   462
   463#: ../src/core/xprops.c:401
   464#, c-format
   465msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
   466msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
   467
   468#: ../src/core/xprops.c:484
   469#, c-format
   470msgid ""
   471"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
   472msgstr ""
   473"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
   474"списъка\n"
  461475
  462476#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
   
  507521msgid ""
  508522"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
  509 "as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
  510 "the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
  511 "Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
  512 "so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
  513 "older versions."
   523"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
   524"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
   525"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
   526"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
   527"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
   528"some space between two adjacent buttons."
  514529msgstr ""
  515530"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
  516 "„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
  517 "прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
  518 "бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
  519 "Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
  520 "версии."
   531"„menu:minimize,maximize,spacer,close“. С „:“ се разделят левия от десния "
   532"ъгъл на прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени "
   533"повторения на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи "
   534"версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на "
   535"старите версии.  Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване "
   536"на шпация между два съседни бутона."
  521537
  522538#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
   
  651667
  652668#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   669msgid ""
   670"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
   671"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
   672"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
   673"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
   674"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   675msgstr ""
   676"Много действия (напр. натискане с мишката в областта на клиента, местене или "
   677"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
   678"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
   679"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя, и ще "
   680"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
   681"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   682
   683#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  653684msgid "Maximize window"
  654685msgstr "Максимизиране на прозорец"
  655686
  656 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   687#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  657688msgid "Maximize window horizontally"
  658689msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  659690
  660 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   691#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  661692msgid "Maximize window vertically"
  662693msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  663694
  664 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   695#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  665696msgid "Minimize window"
  666697msgstr "Минимизиране на прозореца"
  667698
  668 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   699#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  669700msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  670701msgstr ""
   
  672703"прозорците"
  673704
  674 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   705#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  675706msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  676707msgstr ""
   
  678709"ред"
  679710
  680 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   711#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  681712msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  682713msgstr ""
   
  684715"ред, като се използва изскачащ прозорец"
  685716
  686 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   717#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  687718msgid "Move backwards between windows immediately"
  688719msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
  689720
  690 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   721#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  691722msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
  692723msgstr ""
   
  694725"обратен ред"
  695726
  696 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   727#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  697728msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
  698729msgstr ""
   
  700731"използва изскачащ прозорец"
  701732
  702 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   733#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  703734msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  704735msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
  705736
  706 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   737#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  707738msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  708739msgstr ""
   
  710741"използва изскачащ прозорец"
  711742
  712 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   743#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  713744msgid "Move between windows immediately"
  714745msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
  715746
  716 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   747#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  717748msgid "Move between windows of an application immediately"
  718749msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
  719750
  720 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   751#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  721752msgid "Move between windows of an application with popup"
  722753msgstr ""
   
  724755"използва изскачащ прозорец"
  725756
  726 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   757#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  727758msgid "Move between windows with popup"
  728759msgstr ""
   
  730761"прозорец"
  731762
  732 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   763#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  733764msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  734765msgstr ""
   
  736767"използва изскачащ прозорец"
  737768
  738 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   769#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  739770msgid "Move window"
  740771msgstr "Преместване на прозорец"
  741772
  742 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   773#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  743774msgid "Move window one workspace down"
  744775msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  745776
  746 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   777#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  747778msgid "Move window one workspace to the left"
  748779msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  749780
  750 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   781#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  751782msgid "Move window one workspace to the right"
  752783msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  753784
  754 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   785#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  755786msgid "Move window one workspace up"
  756787msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  757788
  758 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   789#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  759790msgid "Move window to east side of screen"
  760791msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
  761792
  762 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   793#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  763794msgid "Move window to north side of screen"
  764795msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
  765796
  766 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   797#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  767798msgid "Move window to north-east corner"
  768799msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
  769800
  770 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   801#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  771802msgid "Move window to north-west corner"
  772803msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
  773804
  774 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   805#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  775806msgid "Move window to south side of screen"
  776807msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
  777808
  778 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   809#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  779810msgid "Move window to south-east corner"
  780811msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
  781812
  782 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   813#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  783814msgid "Move window to south-west corner"
  784815msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
  785816
  786 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   817#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  787818msgid "Move window to west side of screen"
  788819msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
  789820
  790 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
   821#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
  791822msgid "Move window to workspace 1"
  792823msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  793824
  794 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   825#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  795826msgid "Move window to workspace 10"
  796827msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  797828
  798 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   829#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  799830msgid "Move window to workspace 11"
  800831msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  801832
  802 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   833#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  803834msgid "Move window to workspace 12"
  804835msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  805836
  806 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   837#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  807838msgid "Move window to workspace 2"
  808839msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  809840
  810 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   841#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  811842msgid "Move window to workspace 3"
  812843msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  813844
  814 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   845#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  815846msgid "Move window to workspace 4"
  816847msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  817848
  818 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   849#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  819850msgid "Move window to workspace 5"
  820851msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  821852
  822 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
   853#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
  823854msgid "Move window to workspace 6"
  824855msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  825856
  826 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   857#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  827858msgid "Move window to workspace 7"
  828859msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  829860
  830 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   861#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  831862msgid "Move window to workspace 8"
  832863msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  833864
  834 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   865#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  835866msgid "Move window to workspace 9"
  836867msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
  837868
  838 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   869#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  839870msgid "Name of workspace"
  840871msgstr "Име на работния плот"
  841872
  842 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   873#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  843874msgid "Number of workspaces"
  844875msgstr "Брой работни плотове"
  845876
  846 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   877#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  847878msgid ""
  848879"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
   
  854885"работни места)."
  855886
  856 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   887#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  857888msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  858889msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  859890
  860 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   891#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  861892msgid "Raise window above other windows"
  862893msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  863894
  864 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   895#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  865896msgid "Resize window"
  866897msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  867898
  868 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   899#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  869900msgid "Run a defined command"
  870901msgstr "Изпълняване на определена команда"
  871902
  872 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   903#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  873904msgid "Run a terminal"
  874905msgstr "Стартиране на терминал"
  875 
  876 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  877 msgid ""
  878 "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
  879 "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
  880 "(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
  881 "raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
  882 "raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
  883 "still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
  884 "on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
  885 "activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
  886 "in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
  887 "raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
  888 "applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
  889 "the reason for the request. If you are an application developer and have a "
  890 "user complaining that your application does not work with this setting "
  891 "disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
  892 "and that they need to change this option back to true or live with the bug "
  893 "they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
  894 msgstr ""
  895 "Задаването на тази настройка да е лъжа може да доведе до неправилно "
  896 "поведение, така че насърчаваме потребителите да не променят стандартната "
  897 "стойност, която е истина. Много действия (като натискане в клиентската "
  898 "област на прозорец, преместването или оразмеряването му) предизвикват "
  899 "неговото издигане като страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за "
  900 "да разделите издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е "
  901 "лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с "
  902 "левия бутон на мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане "
  903 "върху украсата на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за "
  904 "задействане от страна на някои програми). В момента тази настройка е "
  905 "неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране. Забележете, "
  906 "че списъкът с възможности за издигане на прозорци, когато опцията "
  907 "raise_on_click е лъжа, не включва програмните заявки от приложенията за "
  908 "издигането на прозорци. Подобни заявки ще бъдат пренебрегвани независимо от "
  909 "причината за тях. Ако сте разработчик на приложение и някой потребител се "
  910 "оплаче, че приложението ви не работи, когато тази настройка е изключена, "
  911 "кажете им, че е ТЕХЕН проблем, че са си счупили мениджъра на прозорците и да "
  912 "върнат тази опция да е истина или да си живеят с това грешно положение, "
  913 "което сами са си поискали. За повече информация вижте: http://bugzilla.gnome."
  914 "org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
  915906
  916907#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   
  20021993#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  20031994msgid "The name of a workspace."
  2004 msgstr "Името на работния плот"
   1995msgstr "Името на работния плот."
  20051996
  20061997#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   
  22482239"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
  22492240"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
  2250 "'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
  2251 "anything."
   2241"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
   2242"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
   2243"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
   2244"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
   2245"the others, and 'none' which will not do anything."
  22522246msgstr ""
  22532247"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
  22542248"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
  22552249"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
  2256 "демаксимизира прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, "
  2257 "която не прави нищо."
   2250"демаксимизира прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и "
   2251"„toggle_maximize_vertically“, които максимизират/демаксимират прозореца само "
   2252"в тази посока, „minimize“, която минимизира прозореца, „shade“, която навива "
   2253"прозореца, „menu“, която показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя "
   2254"прозореца под всички останали и „none“, която не прави нищо."
  22582255
  22592256#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
   
  22622259"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
  22632260"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
  2264 "'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
  2265 "anything."
   2261"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
   2262"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
   2263"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
   2264"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
   2265"the others, and 'none' which will not do anything."
  22662266msgstr ""
  22672267"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
  22682268"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
  22692269"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
  2270 "прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
  2271 "нищо."
   2270"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
   2271"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
   2272"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
   2273"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
   2274"останали и „none“, която не прави нищо."
  22722275
  22732276#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
   
  22762279"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
  22772280"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
  2278 "'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
  2279 "anything."
   2281"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
   2282"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
   2283"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
   2284"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
   2285"the others, and 'none' which will not do anything."
  22802286msgstr ""
  22812287"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
  22822288"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
  22832289"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
  2284 "прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
  2285 "нищо."
   2290"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
   2291"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
   2292"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
   2293"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
   2294"останали и „none“, която не прави нищо."
  22862295
  22872296#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
   
  23532362msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  23542363
  2355 #: ../src/prefs.c:434
  2356 #, c-format
  2357 msgid "Type of %s was not integer"
  2358 msgstr "„%s“ не е цяло число"
  2359 
  2360 #: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
  2361 #: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
  2362 #: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
  2363 #: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
  2364 #: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
  2365 #: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
  2366 #: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
  2367 #: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
  2368 #, c-format
  2369 msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  2370 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  2371 
  2372 #: ../src/prefs.c:1103
  2373 #, c-format
  2374 msgid ""
  2375 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
  2376 "modifier\n"
  2377 msgstr ""
  2378 "„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
  2379 "на бутон на мишката\n"
  2380 
  2381 #: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
  2382 #, c-format
  2383 msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  2384 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  2385 
  2386 #: ../src/prefs.c:1277
  2387 #, c-format
  2388 msgid ""
  2389 "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
  2390 "range 1..128\n"
  2391 msgstr ""
  2392 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
  2393 "показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  2394 
  2395 #: ../src/prefs.c:1357
  2396 #, c-format
  2397 msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  2398 msgstr ""
  2399 "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
  2400 "анализирано\n"
  2401 
  2402 #: ../src/prefs.c:1599
  2403 #, c-format
  2404 msgid ""
  2405 "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
  2406 "maximum is %d\n"
  2407 msgstr ""
  2408 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
  2409 "работните места. Текущият максимум е %d\n"
  2410 
  2411 #: ../src/prefs.c:1659
  2412 msgid ""
  2413 "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
  2414 "behave properly.\n"
  2415 msgstr ""
  2416 "Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
  2417 "неправилно поведение.\n"
  2418 
  2419 #: ../src/prefs.c:1732
  2420 #, c-format
  2421 msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  2422 msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  2423 
  2424 #: ../src/prefs.c:1881
  2425 #, c-format
  2426 msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  2427 msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  2428 
  2429 #: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
  2430 #, c-format
  2431 msgid ""
  2432 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
  2433 "\"%s\"\n"
  2434 msgstr ""
  2435 "Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
  2436 "клавишната комбинация „%s“\n"
  2437 
  2438 #: ../src/prefs.c:2861
  2439 #, c-format
  2440 msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  2441 msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  2442 
  2443 #: ../src/resizepopup.c:113
   2364#: ../src/ui/frames.c:1077
   2365msgid "Close Window"
   2366msgstr "Затваряне на прозореца"
   2367
   2368#: ../src/ui/frames.c:1080
   2369msgid "Window Menu"
   2370msgstr "Меню за прозорците"
   2371
   2372#: ../src/ui/frames.c:1083
   2373msgid "Minimize Window"
   2374msgstr "Минимизиране на прозореца"
   2375
   2376#: ../src/ui/frames.c:1086
   2377msgid "Maximize Window"
   2378msgstr "Максимизиране на прозореца"
   2379
   2380#: ../src/ui/frames.c:1089
   2381msgid "Unmaximize Window"
   2382msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
   2383
   2384#: ../src/ui/frames.c:1092
   2385msgid "Roll Up Window"
   2386msgstr "Навиване на прозореца"
   2387
   2388#: ../src/ui/frames.c:1095
   2389msgid "Unroll Window"
   2390msgstr "Развиване на прозореца"
   2391
   2392#: ../src/ui/frames.c:1098
   2393msgid "Keep Window On Top"
   2394msgstr "Прозорецът да е отгоре"
   2395
   2396#: ../src/ui/frames.c:1101
   2397msgid "Remove Window From Top"
   2398msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
   2399
   2400#: ../src/ui/frames.c:1104
   2401msgid "Always On Visible Workspace"
   2402msgstr "Винаги на видимия работен плот"
   2403
   2404#: ../src/ui/frames.c:1107
   2405msgid "Put Window On Only One Workspace"
   2406msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
   2407
   2408#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2409#: ../src/ui/menu.c:70
   2410msgid "Mi_nimize"
   2411msgstr "Ми_нимизиране"
   2412
   2413#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2414#: ../src/ui/menu.c:72
   2415msgid "Ma_ximize"
   2416msgstr "_Максимизиране"
   2417
   2418#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2419#: ../src/ui/menu.c:74
   2420msgid "Unma_ximize"
   2421msgstr "Де_максимизиране"
   2422
   2423#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2424#: ../src/ui/menu.c:76
   2425msgid "Roll _Up"
   2426msgstr "На_виване"
   2427
   2428#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2429#: ../src/ui/menu.c:78
   2430msgid "_Unroll"
   2431msgstr "_Развиване"
   2432
   2433#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2434#: ../src/ui/menu.c:80
   2435msgid "_Move"
   2436msgstr "_Преместване"
   2437
   2438#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2439#: ../src/ui/menu.c:82
   2440msgid "_Resize"
   2441msgstr "О_размеряване"
   2442
   2443#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2444#: ../src/ui/menu.c:84
   2445msgid "Move Titlebar On_screen"
   2446msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
   2447
   2448#. separator
   2449#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2450#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
   2451msgid "Always on _Top"
   2452msgstr "Винаги _отгоре"
   2453
   2454#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2455#: ../src/ui/menu.c:91
   2456msgid "_Always on Visible Workspace"
   2457msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
   2458
   2459#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2460#: ../src/ui/menu.c:93
   2461msgid "_Only on This Workspace"
   2462msgstr "_Само на този работен плот"
   2463
   2464#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2465#: ../src/ui/menu.c:95
   2466msgid "Move to Workspace _Left"
   2467msgstr "Преместване на _левия работен плот"
   2468
   2469#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2470#: ../src/ui/menu.c:97
   2471msgid "Move to Workspace R_ight"
   2472msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
   2473
   2474#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2475#: ../src/ui/menu.c:99
   2476msgid "Move to Workspace _Up"
   2477msgstr "Преместване на _горния работен плот"
   2478
   2479#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2480#: ../src/ui/menu.c:101
   2481msgid "Move to Workspace _Down"
   2482msgstr "Преместване в _долния работен плот"
   2483
   2484#. separator
   2485#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   2486#: ../src/ui/menu.c:105
   2487msgid "_Close"
   2488msgstr "_Затваряне"
   2489
   2490#: ../src/ui/menu.c:203
   2491#, c-format
   2492msgid "Workspace %d%n"
   2493msgstr "Работен плот %d%n"
   2494
   2495#: ../src/ui/menu.c:213
   2496#, c-format
   2497msgid "Workspace 1_0"
   2498msgstr "Работен плот 1_0"
   2499
   2500#: ../src/ui/menu.c:215
   2501#, c-format
   2502msgid "Workspace %s%d"
   2503msgstr "Работен плот %s%d"
   2504
   2505#: ../src/ui/menu.c:395
   2506msgid "Move to Another _Workspace"
   2507msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
   2508
   2509#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2510#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
   2511#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2512#. * this.
   2513#.
   2514#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
   2515msgid "Shift"
   2516msgstr "Shift"
   2517
   2518#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2519#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
   2520#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2521#. * this.
   2522#.
   2523#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
   2524msgid "Ctrl"
   2525msgstr "Ctrl"
   2526
   2527#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2528#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
   2529#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2530#. * this.
   2531#.
   2532#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
   2533msgid "Alt"
   2534msgstr "Alt"
   2535
   2536#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2537#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
   2538#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2539#. * this.
   2540#.
   2541#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
   2542msgid "Meta"
   2543msgstr "Meta"
   2544
   2545#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2546#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
   2547#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2548#. * this.
   2549#.
   2550#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
   2551msgid "Super"
   2552msgstr "Super"
   2553
   2554#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2555#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
   2556#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2557#. * this.
   2558#.
   2559#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
   2560msgid "Hyper"
   2561msgstr "Hyper"
   2562
   2563#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2564#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
   2565#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2566#. * this.
   2567#.
   2568#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
   2569msgid "Mod2"
   2570msgstr "Mod2"
   2571
   2572#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2573#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
   2574#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2575#. * this.
   2576#.
   2577#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
   2578msgid "Mod3"
   2579msgstr "Mod3"
   2580
   2581#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2582#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
   2583#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2584#. * this.
   2585#.
   2586#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
   2587msgid "Mod4"
   2588msgstr "Mod4"
   2589
   2590#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   2591#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
   2592#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   2593#. * this.
   2594#.
   2595#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
   2596msgid "Mod5"
   2597msgstr "Mod5"
   2598
   2599#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
   2600#, c-format
   2601msgid "\"%s\" is not responding."
   2602msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
   2603
   2604#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
   2605msgid ""
   2606"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
   2607"application to quit entirely."
   2608msgstr ""
   2609"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
   2610"работата си."
   2611
   2612#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
   2613msgid "_Wait"
   2614msgstr "Из_чакване"
   2615
   2616#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
   2617msgid "_Force Quit"
   2618msgstr "_Принудително спиране"
   2619
   2620#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
   2621msgid "Title"
   2622msgstr "Заглавие"
   2623
   2624#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
   2625msgid "Class"
   2626msgstr "Клас"
   2627
   2628#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
   2629msgid ""
   2630"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
   2631"restarted manually next time you log in."
   2632msgstr ""
   2633"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
   2634"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
   2635
   2636#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
   2637#, c-format
   2638msgid ""
   2639"There was an error running \"%s\":\n"
   2640"%s."
   2641msgstr ""
   2642"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
   2643"%s."
   2644
   2645#: ../src/ui/resizepopup.c:113
  24442646#, c-format
  24452647msgid "%d x %d"
  24462648msgstr "%d×%d"
  24472649
  2448 #: ../src/screen.c:410
  2449 #, c-format
  2450 msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
  2451 msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
  2452 
  2453 #: ../src/screen.c:426
  2454 #, c-format
  2455 msgid ""
  2456 "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
  2457 "replace option to replace the current window manager.\n"
  2458 msgstr ""
  2459 "Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
  2460 "замените с опцията --replace.\n"
  2461 
  2462 #: ../src/screen.c:453
  2463 #, c-format
  2464 msgid ""
  2465 "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
  2466 msgstr ""
  2467 "Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
  2468 "дисплей „%s“\n"
  2469 
  2470 #: ../src/screen.c:511
  2471 #, c-format
  2472 msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  2473 msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  2474 
  2475 #: ../src/screen.c:716
  2476 #, c-format
  2477 msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  2478 msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  2479 
  2480 #: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
  2481 #, c-format
  2482 msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  2483 msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
  2484 
  2485 #: ../src/session.c:843
  2486 #, c-format
  2487 msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  2488 msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  2489 
  2490 #: ../src/session.c:995
  2491 #, c-format
  2492 msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  2493 msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  2494 
  2495 #: ../src/session.c:1000
  2496 #, c-format
  2497 msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  2498 msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  2499 
  2500 #: ../src/session.c:1075
  2501 #, c-format
  2502 msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
  2503 msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
  2504 
  2505 #: ../src/session.c:1110
  2506 #, c-format
  2507 msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  2508 msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  2509 
  2510 #: ../src/session.c:1159
  2511 msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
  2512 msgstr ""
  2513 "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
  2514 
  2515 #: ../src/session.c:1172
  2516 #, c-format
  2517 msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
  2518 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
  2519 
  2520 #: ../src/session.c:1189
  2521 msgid "nested <window> tag"
  2522 msgstr "вложен етикет <window>"
  2523 
  2524 #: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
  2525 #, c-format
  2526 msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
  2527 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
  2528 
  2529 #: ../src/session.c:1351
  2530 #, c-format
  2531 msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
  2532 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
  2533 
  2534 #: ../src/session.c:1411
  2535 #, c-format
  2536 msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
  2537 msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
  2538 
  2539 #: ../src/session.c:1431
  2540 #, c-format
  2541 msgid "Unknown element %s"
  2542 msgstr "Непознат елемент %s"
  2543 
  2544 #: ../src/session.c:1868
  2545 #, c-format
  2546 msgid ""
  2547 "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
  2548 "session management: %s\n"
  2549 msgstr ""
  2550 "Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
  2551 "програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
  2552 
  2553 #: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
   2650#: ../src/ui/theme-parser.c:227 ../src/ui/theme-parser.c:245
  25542651#, c-format
  25552652msgid "Line %d character %d: %s"
  25562653msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
  25572654
  2558 #: ../src/theme-parser.c:399
   2655#: ../src/ui/theme-parser.c:396
  25592656#, c-format
  25602657msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  25612658msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
  25622659
  2563 #: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
   2660#: ../src/ui/theme-parser.c:414 ../src/ui/theme-parser.c:439
  25642661#, c-format
  25652662msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  25662663msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  25672664
  2568 #: ../src/theme-parser.c:503
   2665#: ../src/ui/theme-parser.c:500
  25692666#, c-format
  25702667msgid "Integer %ld must be positive"
  25712668msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
  25722669
  2573 #: ../src/theme-parser.c:511
   2670#: ../src/ui/theme-parser.c:508
  25742671#, c-format
  25752672msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
  25762673msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
  25772674
  2578 #: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
   2675#: ../src/ui/theme-parser.c:536 ../src/ui/theme-parser.c:652
  25792676#, c-format
  25802677msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
  25812678msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
  25822679
  2583 #: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
   2680#: ../src/ui/theme-parser.c:567 ../src/ui/theme-parser.c:595
  25842681#, c-format
  25852682msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
  25862683msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
  25872684
  2588 #: ../src/theme-parser.c:625
   2685#: ../src/ui/theme-parser.c:622
  25892686#, c-format
  25902687msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
  25912688msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
  25922689
  2593 #: ../src/theme-parser.c:688
   2690#: ../src/ui/theme-parser.c:685
  25942691#, c-format
  25952692msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
   
  25982695"а е %g\n"
  25992696
  2600 #: ../src/theme-parser.c:753
   2697#: ../src/ui/theme-parser.c:750
  26012698#, c-format
  26022699msgid ""
   
  26072704"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
  26082705
  2609 #: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
  2610 #: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
  2611 #: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
  2612 #: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
  2613 #: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
  2614 #: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
   2706#: ../src/ui/theme-parser.c:795 ../src/ui/theme-parser.c:803
   2707#: ../src/ui/theme-parser.c:885 ../src/ui/theme-parser.c:982
   2708#: ../src/ui/theme-parser.c:1024 ../src/ui/theme-parser.c:1135
   2709#: ../src/ui/theme-parser.c:1185 ../src/ui/theme-parser.c:1193
   2710#: ../src/ui/theme-parser.c:3093 ../src/ui/theme-parser.c:3184
   2711#: ../src/ui/theme-parser.c:3191 ../src/ui/theme-parser.c:3198
  26152712#, c-format
  26162713msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
  2617 msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
  2618 
  2619 #: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
  2620 #: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
   2714msgstr "Елементът <%2$s> няма атрибута „%1$s“"
   2715
   2716#: ../src/ui/theme-parser.c:919 ../src/ui/theme-parser.c:990
   2717#: ../src/ui/theme-parser.c:1032 ../src/ui/theme-parser.c:1143
  26212718#, c-format
  26222719msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
  2623 msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
  2624 
  2625 #: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
  2626 #: ../src/theme-parser.c:1158
   2720msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
   2721
   2722#: ../src/ui/theme-parser.c:931 ../src/ui/theme-parser.c:1044
   2723#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
  26272724#, c-format
  26282725msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
  2629 msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
  2630 
  2631 #: ../src/theme-parser.c:1060
   2726msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
   2727
   2728#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
  26322729#, c-format
  26332730msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
  2634 msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
  2635 
  2636 #: ../src/theme-parser.c:1073
   2731msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
   2732
   2733#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
  26372734#, c-format
  26382735msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
  26392736msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
  26402737
  2641 #: ../src/theme-parser.c:1115
   2738#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
  26422739msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
  26432740msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
  26442741
  2645 #: ../src/theme-parser.c:1206
   2742#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
  26462743#, c-format
  26472744msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
  26482745msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
  26492746
  2650 #: ../src/theme-parser.c:1217
   2747#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
  26512748#, c-format
  26522749msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
  26532750msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
  26542751
  2655 #: ../src/theme-parser.c:1225
   2752#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
  26562753#, c-format
  26572754msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
  26582755msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
  26592756
  2660 #: ../src/theme-parser.c:1261
   2757#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
  26612758msgid "Theme already has a fallback icon"
  26622759msgstr "Темата има резервна икона"
  26632760
  2664 #: ../src/theme-parser.c:1273
   2761#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
  26652762msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
  2666 msgstr "Темата има резервна мини икона"
  2667 
  2668 #: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
  2669 #: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
  2670 #: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
  2671 #: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
  2672 #: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
   2763msgstr "Темата има резервна мини икона (mini_icon)"
   2764
   2765#: ../src/ui/theme-parser.c:1283 ../src/ui/theme-parser.c:1347
   2766#: ../src/ui/theme-parser.c:1636 ../src/ui/theme-parser.c:3285
   2767#: ../src/ui/theme-parser.c:3339 ../src/ui/theme-parser.c:3511
   2768#: ../src/ui/theme-parser.c:3727 ../src/ui/theme-parser.c:3765
   2769#: ../src/ui/theme-parser.c:3803 ../src/ui/theme-parser.c:3841
  26732770#, c-format
  26742771msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  26752772msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  26762773
  2677 #: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
  2678 #: ../src/theme-parser.c:1533
   2774#: ../src/ui/theme-parser.c:1373 ../src/ui/theme-parser.c:1460
   2775#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
  26792776#, c-format
  26802777msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
  26812778msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
  26822779
  2683 #: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
   2780#: ../src/ui/theme-parser.c:1380 ../src/ui/theme-parser.c:1467
  26842781#, c-format
  26852782msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
  26862783msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  26872784
  2688 #: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
  2689 #: ../src/theme-parser.c:1487
   2785#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
   2786#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
  26902787msgid ""
  26912788"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
   
  26942791"бутоните), и отношението на размерите им"
  26952792
  2696 #: ../src/theme-parser.c:1437
   2793#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
  26972794#, c-format
  26982795msgid "Distance \"%s\" is unknown"
  26992796msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
  27002797
  2701 #: ../src/theme-parser.c:1496
   2798#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
  27022799#, c-format
  27032800msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
  27042801msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
  27052802
  2706 #: ../src/theme-parser.c:1540
   2803#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
  27072804#, c-format
  27082805msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
  27092806msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
  27102807
  2711 #: ../src/theme-parser.c:1547
   2808#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
  27122809#, c-format
  27132810msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
  27142811msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
  27152812
  2716 #: ../src/theme-parser.c:1554
   2813#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
  27172814#, c-format
  27182815msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
  27192816msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
  27202817
  2721 #: ../src/theme-parser.c:1561
   2818#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
  27222819#, c-format
  27232820msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
  27242821msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
  27252822
  2726 #: ../src/theme-parser.c:1593
   2823#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
  27272824#, c-format
  27282825msgid "Border \"%s\" is unknown"
  27292826msgstr "Границата „%s“ е непозната"
  27302827
  2731 #: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
  2732 #: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
  2733 #: ../src/theme-parser.c:3007
   2828#: ../src/ui/theme-parser.c:1736 ../src/ui/theme-parser.c:1850
   2829#: ../src/ui/theme-parser.c:1961 ../src/ui/theme-parser.c:2192
   2830#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
  27342831#, c-format
  27352832msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
  27362833msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
  27372834
  2738 #: ../src/theme-parser.c:1753
   2835#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
  27392836#, c-format
  27402837msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
  27412838msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
  27422839
  2743 #: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
   2840#: ../src/ui/theme-parser.c:1750 ../src/ui/theme-parser.c:2864
  27442841#, c-format
  27452842msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
  27462843msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
  27472844
  2748 #: ../src/theme-parser.c:1767
   2845#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
  27492846#, c-format
  27502847msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
  27512848msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
  27522849
  2753 #: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
   2850#: ../src/ui/theme-parser.c:1764 ../src/ui/theme-parser.c:2871
  27542851#, c-format
  27552852msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
  27562853msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
  27572854
  2758 #: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
  2759 #: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
  2760 #: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
  2761 #: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
  2762 #: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
  2763 #: ../src/theme-parser.c:3014
   2855#: ../src/ui/theme-parser.c:1857 ../src/ui/theme-parser.c:1968
   2856#: ../src/ui/theme-parser.c:2117 ../src/ui/theme-parser.c:2199
   2857#: ../src/ui/theme-parser.c:2306 ../src/ui/theme-parser.c:2408
   2858#: ../src/ui/theme-parser.c:2630 ../src/ui/theme-parser.c:2758
   2859#: ../src/ui/theme-parser.c:2857 ../src/ui/theme-parser.c:2934
   2860#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
  27642861#, c-format
  27652862msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
  27662863msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
  27672864
  2768 #: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
  2769 #: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
  2770 #: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
  2771 #: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
  2772 #: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
   2865#: ../src/ui/theme-parser.c:1864 ../src/ui/theme-parser.c:1975
   2866#: ../src/ui/theme-parser.c:2124 ../src/ui/theme-parser.c:2206
   2867#: ../src/ui/theme-parser.c:2313 ../src/ui/theme-parser.c:2415
   2868#: ../src/ui/theme-parser.c:2637 ../src/ui/theme-parser.c:2765
   2869#: ../src/ui/theme-parser.c:2941 ../src/ui/theme-parser.c:3037
  27732870#, c-format
  27742871msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
  27752872msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
  27762873
  2777 #: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
  2778 #: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
  2779 #: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
  2780 #: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
  2781 #: ../src/theme-parser.c:2933
   2874#: ../src/ui/theme-parser.c:1871 ../src/ui/theme-parser.c:1982
   2875#: ../src/ui/theme-parser.c:2131 ../src/ui/theme-parser.c:2213
   2876#: ../src/ui/theme-parser.c:2320 ../src/ui/theme-parser.c:2422
   2877#: ../src/ui/theme-parser.c:2644 ../src/ui/theme-parser.c:2772
   2878#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
  27822879#, c-format
  27832880msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
  27842881msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
  27852882
  2786 #: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
  2787 #: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
  2788 #: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
  2789 #: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
  2790 #: ../src/theme-parser.c:2940
   2883#: ../src/ui/theme-parser.c:1878 ../src/ui/theme-parser.c:1989
   2884#: ../src/ui/theme-parser.c:2138 ../src/ui/theme-parser.c:2220
   2885#: ../src/ui/theme-parser.c:2327 ../src/ui/theme-parser.c:2429
   2886#: ../src/ui/theme-parser.c:2651 ../src/ui/theme-parser.c:2779
   2887#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
  27912888#, c-format
  27922889msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
  27932890msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
  27942891
  2795 #: ../src/theme-parser.c:2000
   2892#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
  27962893#, c-format
  27972894msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
  27982895msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
  27992896
  2800 #: ../src/theme-parser.c:2007
   2897#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
  28012898#, c-format
  28022899msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
  28032900msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
  28042901
  2805 #: ../src/theme-parser.c:2016
   2902#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
  28062903#, c-format
  28072904msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
  28082905msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
  28092906
  2810 #: ../src/theme-parser.c:2023
   2907#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
  28112908#, c-format
  28122909msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
  28132910msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
  28142911
  2815 #: ../src/theme-parser.c:2225
   2912#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
  28162913#, c-format
  28172914msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
  28182915msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
  28192916
  2820 #: ../src/theme-parser.c:2296
   2917#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
  28212918#, c-format
  28222919msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
  28232920msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
  28242921
  2825 #: ../src/theme-parser.c:2344
   2922#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
  28262923#, c-format
  28272924msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
  28282925msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
  28292926
  2830 #: ../src/theme-parser.c:2429
   2927#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
  28312928#, c-format
  28322929msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
  28332930msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
  28342931
  2835 #: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
   2932#: ../src/ui/theme-parser.c:2461 ../src/ui/theme-parser.c:2980
  28362933#, c-format
  28372934msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
  28382935msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
  28392936
  2840 #: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
  2841 #: ../src/theme-parser.c:2838
   2937#: ../src/ui/theme-parser.c:2609 ../src/ui/theme-parser.c:2744
   2938#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
  28422939#, c-format
  28432940msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
  28442941msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  28452942
  2846 #: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
   2943#: ../src/ui/theme-parser.c:2616 ../src/ui/theme-parser.c:2751
  28472944#, c-format
  28482945msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
  28492946msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
  28502947
  2851 #: ../src/theme-parser.c:2614
   2948#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
  28522949#, c-format
  28532950msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
  28542951msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
  28552952
  2856 #: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
  2857 #: ../src/theme-parser.c:2877
   2953#: ../src/ui/theme-parser.c:2676 ../src/ui/theme-parser.c:2800
   2954#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
  28582955#, c-format
  28592956msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
  28602957msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
  28612958
  2862 #: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
   2959#: ../src/ui/theme-parser.c:2686 ../src/ui/theme-parser.c:2810
  28632960#, c-format
  28642961msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
  28652962msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
  28662963
  2867 #: ../src/theme-parser.c:2687
   2964#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
  28682965#, c-format
  28692966msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
  28702967msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
  28712968
  2872 #: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
   2969#: ../src/ui/theme-parser.c:3120 ../src/ui/theme-parser.c:3237
  28732970#, c-format
  28742971msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
  28752972msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
  28762973
  2877 #: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
   2974#: ../src/ui/theme-parser.c:3132 ../src/ui/theme-parser.c:3249
  28782975#, c-format
  28792976msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
  28802977msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
  28812978
  2882 #: ../src/theme-parser.c:3291
   2979#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
  28832980#, c-format
  28842981msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
  28852982msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  28862983
  2887 #: ../src/theme-parser.c:3348
   2984#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
  28882985#, c-format
  28892986msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
  28902987msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
  28912988
  2892 #: ../src/theme-parser.c:3357
   2989#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
  28932990#, c-format
  28942991msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
  28952992msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
  28962993
  2897 #: ../src/theme-parser.c:3365
   2994#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
  28982995#, c-format
  28992996msgid "Frame style already has a piece at position %s"
  29002997msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
  29012998
  2902 #: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
   2999#: ../src/ui/theme-parser.c:3405 ../src/ui/theme-parser.c:3496
  29033000#, c-format
  29043001msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
  29053002msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
  29063003
  2907 #: ../src/theme-parser.c:3410
   3004#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
  29083005#, c-format
  29093006msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
  29103007msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
  29113008
  2912 #: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
   3009#: ../src/ui/theme-parser.c:3441 ../src/ui/theme-parser.c:3557
  29133010#, c-format
  29143011msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
  29153012msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  29163013
  2917 #: ../src/theme-parser.c:3427
   3014#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
  29183015#, c-format
  29193016msgid "Unknown function \"%s\" for button"
  29203017msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
  29213018
  2922 #: ../src/theme-parser.c:3436
   3019#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
  29233020#, c-format
  29243021msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
   
  29263023"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
  29273024
  2928 #: ../src/theme-parser.c:3448
   3025#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
  29293026#, c-format
  29303027msgid "Unknown state \"%s\" for button"
  29313028msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
  29323029
  2933 #: ../src/theme-parser.c:3456
   3030#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
  29343031#, c-format
  29353032msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
  29363033msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
  29373034
  2938 #: ../src/theme-parser.c:3526
   3035#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
  29393036#, c-format
  29403037msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
  29413038msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
  29423039
  2943 #: ../src/theme-parser.c:3542
   3040#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
  29443041#, c-format
  29453042msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
  29463043msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
  29473044
  2948 #: ../src/theme-parser.c:3551
   3045#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
  29493046#, c-format
  29503047msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
  29513048msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
  29523049
  2953 #: ../src/theme-parser.c:3560
   3050#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
  29543051#, c-format
  29553052msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
  29563053msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
  29573054
  2958 #: ../src/theme-parser.c:3570
   3055#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
  29593056#, c-format
  29603057msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
  29613058msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
  29623059
  2963 #: ../src/theme-parser.c:3581
   3060#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
  29643061#, c-format
  29653062msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
  29663063msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
  29673064
  2968 #: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
   3065#: ../src/ui/theme-parser.c:3614 ../src/ui/theme-parser.c:3637
  29693066#, c-format
  29703067msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
  29713068msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
  29723069
  2973 #: ../src/theme-parser.c:3625
   3070#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
  29743071#, c-format
  29753072msgid ""
   
  29803077"засенчен"
  29813078
  2982 #: ../src/theme-parser.c:3639
   3079#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
  29833080#, c-format
  29843081msgid ""
   
  29873084"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
  29883085
  2989 #: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
   3086#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
  29903087#, c-format
  29913088msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
  29923089msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
  29933090
  2994 #: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
   3091#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
  29953092#, c-format
  29963093msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
  29973094msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
  29983095
  2999 #: ../src/theme-parser.c:3725
   3096#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
  30003097msgid ""
  30013098"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
   
  30053102"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30063103
  3007 #: ../src/theme-parser.c:3763
   3104#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
  30083105msgid ""
  30093106"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
   
  30133110"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30143111
  3015 #: ../src/theme-parser.c:3801
   3112#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
  30163113msgid ""
  30173114"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
   
  30213118"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  30223119
  3023 #: ../src/theme-parser.c:3849
   3120#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
  30243121#, c-format
  30253122msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
  30263123msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
  30273124
  3028 #: ../src/theme-parser.c:3869
   3125#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
  30293126#, c-format
  30303127msgid ""
   
  30323129msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
  30333130
  3034 #: ../src/theme-parser.c:3874
   3131#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
  30353132#, c-format
  30363133msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
  30373134msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
  30383135
  3039 #: ../src/theme-parser.c:3886
   3136#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
  30403137#, c-format
  30413138msgid ""
   
  30433140msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
  30443141
  3045 #: ../src/theme-parser.c:3908
   3142#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
  30463143#, c-format
  30473144msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
  30483145msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
  30493146
  3050 #: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
  3051 #: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
   3147#: ../src/ui/theme-parser.c:3941 ../src/ui/theme-parser.c:3971
   3148#: ../src/ui/theme-parser.c:3976 ../src/ui/theme-parser.c:3981
  30523149#, c-format
  30533150msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  30543151msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
  30553152
  3056 #: ../src/theme-parser.c:4180
   3153#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
  30573154msgid "No draw_ops provided for frame piece"
  30583155msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
  30593156
  3060 #: ../src/theme-parser.c:4195
   3157#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
  30613158msgid "No draw_ops provided for button"
  30623159msgstr "Няма draw_ops за бутон"
  30633160
  3064 #: ../src/theme-parser.c:4247
   3161#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
  30653162#, c-format
  30663163msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  30673164msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
  30683165
  3069 #: ../src/theme-parser.c:4302
   3166#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
  30703167msgid "<name> specified twice for this theme"
  30713168msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
  30723169
  3073 #: ../src/theme-parser.c:4313
   3170#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
  30743171msgid "<author> specified twice for this theme"
  30753172msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
  30763173
  3077 #: ../src/theme-parser.c:4324
   3174#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
  30783175msgid "<copyright> specified twice for this theme"
  30793176msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
  30803177
  3081 #: ../src/theme-parser.c:4335
   3178#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
  30823179msgid "<date> specified twice for this theme"
  30833180msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
  30843181
  3085 #: ../src/theme-parser.c:4346
   3182#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
  30863183msgid "<description> specified twice for this theme"
  30873184msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
  30883185
  3089 #: ../src/theme-parser.c:4573
   3186#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
  30903187#, c-format
  30913188msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
  30923189msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
  30933190
  3094 #: ../src/theme-parser.c:4629
   3191#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
  30953192#, c-format
  30963193msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
  30973194msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
  30983195
  3099 #: ../src/theme-viewer.c:74
   3196#: ../src/ui/theme-viewer.c:74
  31003197msgid "/_Windows"
  31013198msgstr "/_Прозорци"
  31023199
  3103 #: ../src/theme-viewer.c:75
   3200#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
  31043201msgid "/Windows/tearoff"
  31053202msgstr "/Прозорци/откъсване"
  31063203
  3107 #: ../src/theme-viewer.c:76
   3204#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
  31083205msgid "/Windows/_Dialog"
  31093206msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
  31103207
  3111 #: ../src/theme-viewer.c:77
   3208#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
  31123209msgid "/Windows/_Modal dialog"
  31133210msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
  31143211
  3115 #: ../src/theme-viewer.c:78
   3212#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
  31163213msgid "/Windows/_Utility"
  31173214msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
  31183215
  3119 #: ../src/theme-viewer.c:79
   3216#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
  31203217msgid "/Windows/_Splashscreen"
  31213218msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
  31223219
  3123 #: ../src/theme-viewer.c:80
   3220#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
  31243221msgid "/Windows/_Top dock"
  31253222msgstr "/Прозорци/_Горен док"
  31263223
  3127 #: ../src/theme-viewer.c:81
   3224#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
  31283225msgid "/Windows/_Bottom dock"
  31293226msgstr "/Прозорци/_Долен док"
  31303227
  3131 #: ../src/theme-viewer.c:82
   3228#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
  31323229msgid "/Windows/_Left dock"
  31333230msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
  31343231
  3135 #: ../src/theme-viewer.c:83
   3232#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
  31363233msgid "/Windows/_Right dock"
  31373234msgstr "/Прозорци/_Десен док"
  31383235
  3139 #: ../src/theme-viewer.c:84
   3236#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
  31403237msgid "/Windows/_All docks"
  31413238msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
  31423239
  3143 #: ../src/theme-viewer.c:85
   3240#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
  31443241msgid "/Windows/Des_ktop"
  31453242msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
  31463243
  3147 #: ../src/theme-viewer.c:134
   3244#: ../src/ui/theme-viewer.c:134
  31483245msgid "Open another one of these windows"
  31493246msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
  31503247
  3151 #: ../src/theme-viewer.c:141
   3248#: ../src/ui/theme-viewer.c:141
  31523249msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
  31533250msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
  31543251
  3155 #: ../src/theme-viewer.c:148
   3252#: ../src/ui/theme-viewer.c:148
  31563253msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
  31573254msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
  31583255
  3159 #: ../src/theme-viewer.c:241
   3256#: ../src/ui/theme-viewer.c:241
  31603257msgid "This is a sample message in a sample dialog"
  31613258msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
  31623259
  3163 #: ../src/theme-viewer.c:324
   3260#: ../src/ui/theme-viewer.c:324
  31643261#, c-format
  31653262msgid "Fake menu item %d\n"
  31663263msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
  31673264
  3168 #: ../src/theme-viewer.c:358
   3265#: ../src/ui/theme-viewer.c:358
  31693266msgid "Border-only window"
  31703267msgstr "Прозорец само с граници"
  31713268
  3172 #: ../src/theme-viewer.c:360
   3269#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
  31733270msgid "Bar"
  31743271msgstr "Лента"
  31753272
  3176 #: ../src/theme-viewer.c:377
   3273#: ../src/ui/theme-viewer.c:377
  31773274msgid "Normal Application Window"
  31783275msgstr "Нормален прозорец на програма"
  31793276
  3180 #: ../src/theme-viewer.c:381
   3277#: ../src/ui/theme-viewer.c:381
  31813278msgid "Dialog Box"
  31823279msgstr "Диалогова кутия"
  31833280
  3184 #: ../src/theme-viewer.c:385
   3281#: ../src/ui/theme-viewer.c:385
  31853282msgid "Modal Dialog Box"
  31863283msgstr "Модална диалогова кутия"
  31873284
  3188 #: ../src/theme-viewer.c:389
   3285#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
  31893286msgid "Utility Palette"
  31903287msgstr "Палитра на инструментите"
  31913288
  3192 #: ../src/theme-viewer.c:393
   3289#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
  31933290msgid "Torn-off Menu"
  31943291msgstr "Откъсване на менюто"
  31953292
  3196 #: ../src/theme-viewer.c:397
   3293#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
  31973294msgid "Border"
  31983295msgstr "Граница"
  31993296
  3200 #: ../src/theme-viewer.c:725
   3297#: ../src/ui/theme-viewer.c:725
  32013298#, c-format
  32023299msgid "Button layout test %d"
  32033300msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
  32043301
  3205 #: ../src/theme-viewer.c:754
   3302#: ../src/ui/theme-viewer.c:754
  32063303#, c-format
  32073304msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
  32083305msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
  32093306
  3210 #: ../src/theme-viewer.c:797
   3307#: ../src/ui/theme-viewer.c:797
   3308#, c-format
  32113309msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
  32123310msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
  32133311
  3214 #: ../src/theme-viewer.c:804
   3312#: ../src/ui/theme-viewer.c:804
  32153313#, c-format
  32163314msgid "Error loading theme: %s\n"
  32173315msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
  32183316
  3219 #: ../src/theme-viewer.c:810
   3317#: ../src/ui/theme-viewer.c:810
  32203318#, c-format
  32213319msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
  32223320msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  32233321
  3224 #: ../src/theme-viewer.c:833
   3322#: ../src/ui/theme-viewer.c:833
  32253323msgid "Normal Title Font"
  32263324msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
  32273325
  3228 #: ../src/theme-viewer.c:839
   3326#: ../src/ui/theme-viewer.c:839
  32293327msgid "Small Title Font"
  32303328msgstr "Малък шрифт на заглавието"
  32313329
  3232 #: ../src/theme-viewer.c:845
   3330#: ../src/ui/theme-viewer.c:845
  32333331msgid "Large Title Font"
  32343332msgstr "Голям шрифт на заглавието"
  32353333
  3236 #: ../src/theme-viewer.c:850
   3334#: ../src/ui/theme-viewer.c:850
  32373335msgid "Button Layouts"
  32383336msgstr "Изглед на бутоните"
  32393337
  3240 #: ../src/theme-viewer.c:855
   3338#: ../src/ui/theme-viewer.c:855
  32413339msgid "Benchmark"
  32423340msgstr "Статистика"
  32433341
  3244 #: ../src/theme-viewer.c:902
   3342#: ../src/ui/theme-viewer.c:902
  32453343msgid "Window Title Goes Here"
  32463344msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
  32473345
  3248 #: ../src/theme-viewer.c:1006
   3346#: ../src/ui/theme-viewer.c:1006
  32493347#, c-format
  32503348msgid ""
   
  32573355"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
  32583356
  3259 #: ../src/theme-viewer.c:1219
   3357#: ../src/ui/theme-viewer.c:1225
  32603358msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  32613359msgstr ""
   
  32633361"грешка"
  32643362
  3265 #: ../src/theme-viewer.c:1221
   3363#: ../src/ui/theme-viewer.c:1227
  32663364msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  32673365msgstr ""
   
  32693367"грешка"
  32703368
  3271 #: ../src/theme-viewer.c:1225
   3369#: ../src/ui/theme-viewer.c:1231
  32723370msgid "Error was expected but none given"
  32733371msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
  32743372
  3275 #: ../src/theme-viewer.c:1227
   3373#: ../src/ui/theme-viewer.c:1233
  32763374#, c-format
  32773375msgid "Error %d was expected but %d given"
  32783376msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
  32793377
  3280 #: ../src/theme-viewer.c:1233
   3378#: ../src/ui/theme-viewer.c:1239
  32813379#, c-format
  32823380msgid "Error not expected but one was returned: %s"
  32833381msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
  32843382
  3285 #: ../src/theme-viewer.c:1237
   3383#: ../src/ui/theme-viewer.c:1243
  32863384#, c-format
  32873385msgid "x value was %d, %d was expected"
  32883386msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
  32893387
  3290 #: ../src/theme-viewer.c:1240
   3388#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
  32913389#, c-format
  32923390msgid "y value was %d, %d was expected"
  32933391msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
  32943392
  3295 #: ../src/theme-viewer.c:1303
   3393#: ../src/ui/theme-viewer.c:1311
  32963394#, c-format
  32973395msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
  32983396msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
  32993397
  3300 #: ../src/theme.c:206
   3398#: ../src/ui/theme.c:256
  33013399msgid "top"
  33023400msgstr "горния"
  33033401
  3304 #: ../src/theme.c:208
   3402#: ../src/ui/theme.c:258
  33053403msgid "bottom"
  33063404msgstr "долния"
  33073405
  3308 #: ../src/theme.c:210
   3406#: ../src/ui/theme.c:260
  33093407msgid "left"
  33103408msgstr "левия"
  33113409
  3312 #: ../src/theme.c:212
   3410#: ../src/ui/theme.c:262
  33133411msgid "right"
  33143412msgstr "десния"
  33153413
  3316 #: ../src/theme.c:226
   3414#: ../src/ui/theme.c:289
  33173415#, c-format
  33183416msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
  33193417msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
  33203418
  3321 #: ../src/theme.c:245
   3419#: ../src/ui/theme.c:308
  33223420#, c-format
  33233421msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
  33243422msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
  33253423
  3326 #: ../src/theme.c:282
   3424#: ../src/ui/theme.c:345
  33273425#, c-format
  33283426msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
  33293427msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
  33303428
  3331 #: ../src/theme.c:294
   3429#: ../src/ui/theme.c:357
   3430#, c-format
  33323431msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
  33333432msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
  33343433
  3335 #: ../src/theme.c:925
   3434#: ../src/ui/theme.c:1022
   3435#, c-format
  33363436msgid "Gradients should have at least two colors"
  33373437msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
  33383438
  3339 #: ../src/theme.c:1051
   3439#: ../src/ui/theme.c:1148
  33403440#, c-format
  33413441msgid ""
   
  33473447"анализира „%s“"
  33483448
  3349 #: ../src/theme.c:1065
   3449#: ../src/ui/theme.c:1162
  33503450#, c-format
  33513451msgid ""
   
  33573457"анализа на „%s“"
  33583458
  3359 #: ../src/theme.c:1076
   3459#: ../src/ui/theme.c:1173
  33603460#, c-format
  33613461msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  33623462msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  33633463
  3364 #: ../src/theme.c:1089
   3464#: ../src/ui/theme.c:1186
  33653465#, c-format
  33663466msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  33673467msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  33683468
  3369 #: ../src/theme.c:1119
   3469#: ../src/ui/theme.c:1216
  33703470#, c-format
  33713471msgid ""
   
  33763476"подчинява на формата"
  33773477
  3378 #: ../src/theme.c:1130
   3478#: ../src/ui/theme.c:1227
  33793479#, c-format
  33803480msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  33813481msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  33823482
  3383 #: ../src/theme.c:1140
   3483#: ../src/ui/theme.c:1237
  33843484#, c-format
  33853485msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  3386 msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  3387 
  3388 #: ../src/theme.c:1187
   3486msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
   3487
   3488#: ../src/ui/theme.c:1284
  33893489#, c-format
  33903490msgid ""
   
  33943494"формата"
  33953495
  3396 #: ../src/theme.c:1198
   3496#: ../src/ui/theme.c:1295
  33973497#, c-format
  33983498msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  33993499msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  34003500
  3401 #: ../src/theme.c:1208
   3501#: ../src/ui/theme.c:1305
  34023502#, c-format
  34033503msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  34043504msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  34053505
  3406 #: ../src/theme.c:1237
   3506#: ../src/ui/theme.c:1334
  34073507#, c-format
  34083508msgid "Could not parse color \"%s\""
  34093509msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
  34103510
  3411 #: ../src/theme.c:1496
   3511#: ../src/ui/theme.c:1584
  34123512#, c-format
  34133513msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  34143514msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  34153515
  3416 #: ../src/theme.c:1523
   3516#: ../src/ui/theme.c:1611
  34173517#, c-format
  34183518msgid ""
   
  34233523"да бъде анализирано"
  34243524
  3425 #: ../src/theme.c:1537
   3525#: ../src/ui/theme.c:1625
  34263526#, c-format
  34273527msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
   
  34303530"анализирано"
  34313531
  3432 #: ../src/theme.c:1604
   3532#: ../src/ui/theme.c:1747
  34333533#, c-format
  34343534msgid ""
   
  34393539"s“"
  34403540
  3441 #: ../src/theme.c:1661
   3541#: ../src/ui/theme.c:1804
   3542#, c-format
  34423543msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
  34433544msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
  34443545
  3445 #: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
   3546#: ../src/ui/theme.c:1915 ../src/ui/theme.c:1925 ../src/ui/theme.c:1959
   3547#, c-format
  34463548msgid "Coordinate expression results in division by zero"
  34473549msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
  34483550
  3449 #: ../src/theme.c:1850
   3551#: ../src/ui/theme.c:1967
   3552#, c-format
  34503553msgid ""
  34513554"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
   
  34533556"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
  34543557
  3455 #: ../src/theme.c:1906
   3558#: ../src/ui/theme.c:2023
  34563559#, c-format
  34573560msgid ""
   
  34613564"операнд"
  34623565
  3463 #: ../src/theme.c:1915
   3566#: ../src/ui/theme.c:2032
   3567#, c-format
  34643568msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
  34653569msgstr ""
  34663570"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
  34673571
  3468 #: ../src/theme.c:1923
   3572#: ../src/ui/theme.c:2040
   3573#, c-format
  34693574msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
  34703575msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
  34713576
  3472 #: ../src/theme.c:1933
   3577#: ../src/ui/theme.c:2050
  34733578#, c-format
  34743579msgid ""
   
  34793584"между тях"
  34803585
  3481 #: ../src/theme.c:2051
   3586#: ../src/ui/theme.c:2197 ../src/ui/theme.c:2238
   3587#, c-format
   3588msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
   3589msgstr ""
   3590"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
   3591
   3592#: ../src/ui/theme.c:2292
   3593#, c-format
  34823594msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
  34833595msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  34843596
  3485 #: ../src/theme.c:2080
   3597#: ../src/ui/theme.c:2321
   3598#, c-format
  34863599msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
  34873600msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
  34883601
  3489 #: ../src/theme.c:2142
  3490 #, c-format
  3491 msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
  3492 msgstr ""
  3493 "Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  3494 
  3495 #: ../src/theme.c:2197
   3602#: ../src/ui/theme.c:2385
   3603#, c-format
  34963604msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
  34973605msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
  34983606
  3499 #: ../src/theme.c:2208
   3607#: ../src/ui/theme.c:2396
   3608#, c-format
  35003609msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
  35013610msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
  35023611
  3503 #: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
  3504 #, c-format
  3505 msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
  3506 msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
  3507 
  3508 #: ../src/theme.c:3946
   3612#: ../src/ui/theme.c:2598 ../src/ui/theme.c:2618 ../src/ui/theme.c:2638
   3613#, c-format
   3614msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
   3615msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
   3616
   3617#: ../src/ui/theme.c:4157
  35093618#, c-format
  35103619msgid ""
   
  35153624"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  35163625
  3517 #: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
   3626#: ../src/ui/theme.c:4633 ../src/ui/theme.c:4658
  35183627#, c-format
  35193628msgid ""
   
  35223631"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  35233632
  3524 #: ../src/theme.c:4493
   3633#: ../src/ui/theme.c:4702
  35253634#, c-format
  35263635msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  35273636msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  35283637
  3529 #: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
  3530 #: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
   3638#: ../src/ui/theme.c:4828 ../src/ui/theme.c:4835 ../src/ui/theme.c:4842
   3639#: ../src/ui/theme.c:4849 ../src/ui/theme.c:4856
  35313640#, c-format
  35323641msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  35333642msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  35343643
  3535 #: ../src/theme.c:4639
   3644#: ../src/ui/theme.c:4864
  35363645#, c-format
  35373646msgid ""
   
  35423651"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  35433652
  3544 #: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
   3653#: ../src/ui/theme.c:5231 ../src/ui/theme.c:5293 ../src/ui/theme.c:5356
  35453654#, c-format
  35463655msgid ""
   
  35503659"s“ не започва така"
  35513660
  3552 #: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
   3661#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5301 ../src/ui/theme.c:5364
  35533662#, c-format
  35543663msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
  35553664msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
  35563665
  3557 #: ../src/util.c:98
  3558 #, c-format
  3559 msgid "Failed to open debug log: %s\n"
  3560 msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
  3561 
  3562 #: ../src/util.c:108
  3563 #, c-format
  3564 msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
  3565 msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
  3566 
  3567 #: ../src/util.c:114
  3568 #, c-format
  3569 msgid "Opened log file %s\n"
  3570 msgstr "Отворен е дневника %s\n"
  3571 
  3572 #: ../src/util.c:231
  3573 msgid "Window manager: "
  3574 msgstr "Мениджър на прозорци: "
  3575 
  3576 #: ../src/util.c:379
  3577 msgid "Bug in window manager: "
  3578 msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  3579 
  3580 #: ../src/util.c:408
  3581 msgid "Window manager warning: "
  3582 msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  3583 
  3584 #: ../src/util.c:432
  3585 msgid "Window manager error: "
  3586 msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
  3587 
  3588 #: ../src/window-props.c:192
  3589 #, c-format
  3590 msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
  3591 msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
  3592 
  3593 #: ../src/window-props.c:324
  3594 #, c-format
  3595 msgid "%s (on %s)"
  3596 msgstr "%s (от %s)"
  3597 
  3598 #: ../src/window-props.c:1406
  3599 #, c-format
  3600 msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
  3601 msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
  3602 
  3603 #. first time through
  3604 #: ../src/window.c:5551
  3605 #, c-format
  3606 msgid ""
  3607 "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
  3608 "window as specified in the ICCCM.\n"
  3609 msgstr ""
  3610 "Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
  3611 "WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
  3612 
  3613 #. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
  3614 #. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
  3615 #. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
  3616 #. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
  3617 #. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
  3618 #. * about these apps but make them work.
  3619 #.
  3620 #: ../src/window.c:6116
  3621 #, c-format
  3622 msgid ""
  3623 "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
  3624 "d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
  3625 msgstr ""
  3626 "Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
  3627 "променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
  3628 "размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
  3629 
  3630 #: ../src/xprops.c:155
  3631 #, c-format
  3632 msgid ""
  3633 "Window 0x%lx has property %s\n"
  3634 "that was expected to have type %s format %d\n"
  3635 "and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
  3636 "This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
  3637 "The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
  3638 msgstr ""
  3639 "Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
  3640 "което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
  3641 "а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
  3642 "Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
  3643 "Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
  3644 
  3645 #: ../src/xprops.c:401
  3646 #, c-format
  3647 msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
  3648 msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
  3649 
  3650 #: ../src/xprops.c:484
  3651 #, c-format
  3652 msgid ""
  3653 "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
  3654 msgstr ""
  3655 "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
  3656 "списъка\n"
   3666#: ../src/tools/metacity-message.c:150
   3667#, c-format
   3668msgid "Usage: %s\n"
   3669msgstr "Употреба: %s\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.