Ignore:
Timestamp:
Jun 16, 2008, 11:04:11 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

metacity: подаден в trunk и gnome-2-22

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/metacity.trunk.bg.po

  r1527 r1528  
  1 # Bulgarian translation for metacity po-file.
   1# Bulgarian translation of metacity po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
   
  1111"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 23:03+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  196196#, c-format
  197197msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  198 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
   198msgstr "Ключът на GConf „%s“ е с невалидна стойност\n"
  199199
  200200#: ../src/core/prefs.c:577 ../src/core/prefs.c:817
   
  202202msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
  203203msgstr ""
  204 "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
   204"Стойността %d записана в ключа на GConf %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
  205205
  206206#: ../src/core/prefs.c:621 ../src/core/prefs.c:695 ../src/core/prefs.c:743
   
  210210#, c-format
  211211msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  212 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
   212msgstr "Ключът на GConf „%s“ е от невалиден вид\n"
  213213
  214214#: ../src/core/prefs.c:1255
   
  224224msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  225225msgstr ""
  226 "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
   226"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf %s, не може да бъде "
  227227"анализирано\n"
  228228
   
  530530"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
  531531"„menu:minimize,maximize,spacer,close“. С „:“ се разделят левия от десния "
  532 "ъгъл на прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени "
   532"ъгъл на прозореца, а със „,“ имената на бутоните. Не са позволени "
  533533"повторения на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи "
  534 "версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на "
  535 "старите версии.  Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване "
  536 "на шпация между два съседни бутона."
   534"версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони, без да се пречи на "
   535"старите версии. Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване на "
   536"шпация между два съседни бутона."
  537537
  538538#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
   
  677677"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
  678678"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
  679 "препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя, и ще "
   679"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя и ще "
  680680"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
  681681"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   
  23022302msgstr ""
  23032303"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
  2304 "стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
  2305 "и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
   2304"стойности са две: „smart“ (хитър) нормалният начин за получаване на фокус "
   2305"и „strict“ (стриктен) прозорците стартирани през терминал не получават "
  23062306"фокуса."
  23072307
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.