Ignore:
Timestamp:
Jul 5, 2008, 1:57:50 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gconf: готов зо подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po

  r1559 r1561  
  11# Bulgarian translation of gconf po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-07-03 18:39+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-06-30 10:48+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-07-05 13:54+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-07-05 13:54+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4646#, c-format
  4747msgid "No <template> specified in '%s'"
  48 msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
   48msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
  4949
  5050#: ../backends/evoldap-backend.c:509
  5151#, c-format
  5252msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  53 msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
   53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
  5454
  5555#: ../backends/evoldap-backend.c:571
   
  119119#: ../backends/markup-backend.c:163
  120120msgid "Unloading text markup backend module."
  121 msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
   121msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
  122122
  123123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
   
  166166#: ../backends/markup-backend.c:860
  167167msgid "Initializing Markup backend module"
  168 msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
   168msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
  169169
  170170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
   
  303303#, c-format
  304304msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  305 msgstr "Зададен е <%s>, но родителският <entry> няма стойност"
   305msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
  306306
  307307#: ../backends/markup-tree.c:3197 ../backends/markup-tree.c:3220
   
  658658
  659659#: ../gconf/gconf-database.c:1120
  660 #, fuzzy, c-format
   660#, c-format
  661661msgid ""
  662662"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
   
  681681msgstr ""
  682682"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
  683 "(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
   683"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
   684"уведомяването): %s"
  684685
  685686#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1697
   
  756757#: ../gconf/gconf-error.c:30
  757758msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
  758 msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
   759msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
  759760
  760761#: ../gconf/gconf-error.c:31
   
  768769#: ../gconf/gconf-error.c:33
  769770msgid "Corrupt data in configuration source database"
  770 msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
   771msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
  771772
  772773#: ../gconf/gconf-error.c:34
   
  800801#: ../gconf/gconf-error.c:41
  801802msgid "No database available to save your configuration"
  802 msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
   803msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
  803804
  804805#: ../gconf/gconf-internals.c:94
  805806#, c-format
  806807msgid "No '/' in key \"%s\""
  807 msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
   808msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
  808809
  809810#: ../gconf/gconf-internals.c:182
   
  819820#, c-format
  820821msgid "Incorrect type for list element in %s"
  821 msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
   822msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
  822823
  823824#: ../gconf/gconf-internals.c:256
   
  928929msgstr ""
  929930"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
  930 "системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
  931 "s)"
   931"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
   932"(%s)"
  932933
  933934#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
   
  939940#, c-format
  940941msgid "Not running within active session"
  941 msgstr ""
   942msgstr "Работа извън активна сесия"
  942943
  943944#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
  944945#, c-format
  945946msgid "Failed to get connection to session: %s"
  946 msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия на „%s“: %s"
   947msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
  947948
  948949#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
  949950#, c-format
  950951msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
  951 msgstr ""
   952msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на gconf: %s"
  952953
  953954#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
  954955#, c-format
  955956msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
  956 msgstr ""
   957msgstr "демонът върна грешен отговор: %s"
  957958
  958959#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
   
  960961msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  961962msgstr ""
  962 "неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
  963 "gconfd обект"
   963"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
   964"към обект gconfd"
  964965
  965966#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
   
  976977#, c-format
  977978msgid "Can't write to file `%s': %s"
  978 msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
   979msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
  979980
  980981#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
   
  10361037msgstr ""
  10371038"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
  1038 "Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
  1039 "командата.\n"
   1039"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
   1040"опции на командата.\n"
  10401041
  10411042#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
   
  10971098msgstr ""
  10981099"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1099 "Адресът „%s“ не може да се открие във файла с настройки „%s“: %s"
   1100"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
  11001101
  11011102#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
   
  11651166"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
  11661167msgstr ""
  1167 "Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
   1168"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
   1169"право на запис"
  11681170
  11691171#: ../gconf/gconf-sources.c:418
   
  11721174"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
  11731175msgstr ""
  1174 "Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
  1175 "%d"
   1176"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
   1177"право на запис"
  11761178
  11771179#: ../gconf/gconf-sources.c:425
  1178 #, fuzzy, c-format
   1180#, c-format
  11791181msgid ""
  11801182"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
  11811183"position %d"
  11821184msgstr ""
  1183 "Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
  1184 "позиция %d"
   1185"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
   1186"непълно право на запис"
  11851187
  11861188#: ../gconf/gconf-sources.c:434
   
  11891191"will not be possible"
  11901192msgstr ""
  1191 "Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
  1192 "запазват"
   1193"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
   1194"да могат да се запазват"
  11931195
  11941196#: ../gconf/gconf-sources.c:650
   
  12311233msgstr ""
  12321234"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
  1233 "няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
  1234 "настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
  1235 "са създадени два gconfd процеса; 3) операционната ви система е настроена "
  1236 "лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви папка или 4) "
  1237 "вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
  1238 "че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
  1239 "gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
  1240 "Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
  1241 "е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
  1242 "със стандартната си конфигурация, която предотвратява отдалечени връзки по "
  1243 "CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и потребителските "
  1244 "журнални файлове за повече подробности за проблемите на gconf. Може да има "
  1245 "само по един gconfd за домашна папка и той трябва да притежава заключващия "
  1246 "файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните места за съхранение като "
  1247 "~/.gconf"
   1235"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
   1236"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
   1237"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
   1238"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
   1239"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
   1240"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
   1241"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
   1242"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
   1243"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
   1244"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
   1245"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
   1246"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
   1247"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
   1248"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
   1249"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
  12481250
  12491251#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
   
  13181320#, c-format
  13191321msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  1320 msgstr "Сървърът не успя да открие номера по IP на адреса „%s“"
   1322msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
  13211323
  13221324#: ../gconf/gconf.c:801
   
  14301432
  14311433#: ../gconf/gconfd.c:386
  1432 #, fuzzy
  14331434msgid ""
  14341435"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
  14351436"configuration data"
  14361437msgstr ""
  1437 е е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
  1438 "заредят или запазят конфигурационните данни."
   1438ито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
   1439"не могат да се заредят или запазят."
  14391440
  14401441#: ../gconf/gconfd.c:403
  1441 #, fuzzy
  14421442msgid ""
  14431443"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
  14441444"save some configuration changes"
  14451445msgstr ""
  1446 е е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
  1447 "може да не се запазят."
   1446ито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
   1447"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
  14481448
  14491449#: ../gconf/gconfd.c:584
  1450 #, fuzzy, c-format
   1450#, c-format
  14511451msgid "Could not connect to session bus: %s"
  1452 msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
   1452msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
  14531453
  14541454#: ../gconf/gconfd.c:606
  1455 #, fuzzy, c-format
   1455#, c-format
  14561456msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
  1457 msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
   1457msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
  14581458
  14591459#: ../gconf/gconfd.c:676
   
  14861486#: ../gconf/gconfd.c:833
  14871487msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
  1488 msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
   1488msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
  14891489
  14901490#: ../gconf/gconfd.c:850
   
  15291529msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
  15301530msgstr ""
  1531 "Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
   1531"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
  15321532
  15331533#: ../gconf/gconfd.c:1530
   
  15401540msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
  15411541msgstr ""
  1542 "Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
   1542"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
  15431543
  15441544#: ../gconf/gconfd.c:1554
  1545 #, fuzzy, c-format
   1545#, c-format
  15461546msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
  15471547msgstr ""
   
  15621562"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
  15631563msgstr ""
  1564 "Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
  1565 "базата данни"
   1564"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
   1565"може да се открие"
  15661566
  15671567#: ../gconf/gconfd.c:2078
   
  15731573#, c-format
  15741574msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
  1575 msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
   1575msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
  15761576
  15771577#: ../gconf/gconfd.c:2247
   
  16261626msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
  16271627msgstr ""
  1628 "Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
   1628"Задаване на стойност на клавиш\n"
   1629"                                        и записване върху диска. Използва се "
   1630"с\n"
   1631"                                        --type"
  16291632
  16301633#: ../gconf/gconftool.c:100
  16311634msgid "Print the value of a key to standard output."
  1632 msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
   1635msgstr ""
   1636"Отпечатване на стойността на\n"
   1637"                                        ключ на стандартния изход"
  16331638
  16341639#: ../gconf/gconftool.c:110
  16351640msgid "Unset the keys on the command line"
  1636 msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
   1641msgstr ""
   1642"Премахване на стойностите на\n"
   1643"                                        ключовете на командния ред"
  16371644
  16381645#: ../gconf/gconftool.c:119
   
  16411648"command line"
  16421649msgstr ""
  1643 "Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
  1644 "командния ред"
   1650"Рекурсивно премахване на стой-\n"
   1651"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
   1652"пап-\n"
   1653"                                        ката на командния ред"
  16451654
  16461655#: ../gconf/gconftool.c:128
  16471656msgid "Print all key/value pairs in a directory."
  1648 msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
   1657msgstr ""
   1658"Показване на всички двойки\n"
   1659"                                        ключ/стойност в папка"
  16491660
  16501661#: ../gconf/gconftool.c:137
  16511662msgid "Print all subdirectories in a directory."
  1652 msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
   1663msgstr ""
   1664"Показване на всички подпапки в\n"
   1665"                                        папка"
  16531666
  16541667#: ../gconf/gconftool.c:146
  16551668msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
  1656 msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
   1669msgstr ""
   1670"Рекурсивен печат на всички за-\n"
   1671"                                        писи в папка"
  16571672
  16581673#: ../gconf/gconftool.c:155
   
  16621677#: ../gconf/gconftool.c:164
  16631678msgid "Get the short doc string for a key"
  1664 msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
   1679msgstr ""
   1680"Получаване на кратка информация\n"
   1681"                                        за ключа"
  16651682
  16661683#: ../gconf/gconftool.c:173
  16671684msgid "Get the long doc string for a key"
  1668 msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
   1685msgstr ""
   1686"Получаване на подробна информа-\n"
   1687"                                        ция за ключа"
  16691688
  16701689#: ../gconf/gconftool.c:182
  16711690msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
  1672 msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
   1691msgstr ""
   1692"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
   1693"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
  16731694
  16741695#: ../gconf/gconftool.c:191
  16751696msgid "Ignore schema defaults when reading values."
  16761697msgstr ""
  1677 "Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
   1698"Игнориране на стандартните нас-\n"
   1699"                                        тройки на схемата, когато се четат "
   1700"стой-\n"
   1701"                                        ностите"
  16781702
  16791703#: ../gconf/gconftool.c:206
   
  16821706"recursively."
  16831707msgstr ""
  1684 "Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
   1708"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
   1709"                                        ние на всички записи в папка във вид "
   1710"на\n"
   1711"                                        XML"
  16851712
  16861713#: ../gconf/gconftool.c:215
   
  16891716"relative to a directory."
  16901717msgstr ""
  1691 "Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
  1692 "настройване относително към папка."
   1718"Зареждане от избрания файл на\n"
   1719"                                        описание във вид на XML на "
   1720"стойностите\n"
   1721"                                        и настройване относително към папка"
  16931722
  16941723#: ../gconf/gconftool.c:224
  16951724msgid "Unload a set of values described in an XML file."
  1696 msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
   1725msgstr ""
   1726"Махане на набор от стойности\n"
   1727"                                        описани във файл на XML"
  16971728
  16981729#: ../gconf/gconftool.c:239
  16991730msgid "Get the name of the default source"
  1700 msgstr "Получаване на името на стандартния източник"
   1731msgstr ""
   1732"Получаване на името на стан-\n"
   1733"                                        дартния източник"
  17011734
  17021735#: ../gconf/gconftool.c:248
  17031736msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
  1704 msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
   1737msgstr ""
   1738"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
   1739"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
  17051740
  17061741#: ../gconf/gconftool.c:257
  17071742msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
  17081743msgstr ""
  1709 "Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
   1744"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
   1745"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
   1746"из-\n"
   1747"                                        пълнява"
  17101748
  17111749#: ../gconf/gconftool.c:266
  1712 #, fuzzy
  17131750msgid ""
  17141751"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
  17151752"when needed.)"
  17161753msgstr ""
  1717 "Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
  1718 "автоматично — при необходимост)"
   1754"Стартиране на конфигурационен\n"
   1755"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
   1756"стартирането\n"
   1757"                                        е автоматично — при необходимост)"
  17191758
  17201759#: ../gconf/gconftool.c:281
   
  17231762"describes. Unique abbreviations OK."
  17241763msgstr ""
  1725 "Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
  1726 "описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1764"Указване на вида, който се за-\n"
   1765"                                        дава, или вида на стойностите, "
   1766"които\n"
   1767"                                        схемата описва. Уникалните "
   1768"съкращения са\n"
   1769"                                        позволени"
  17271770
  17281771#: ../gconf/gconftool.c:282
   
  17321775#: ../gconf/gconftool.c:290
  17331776msgid "Print the data type of a key to standard output."
  1734 msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
   1777msgstr ""
   1778"Отпечатване на вида данни на\n"
   1779"                                        ключ на стандартния изход"
  17351780
  17361781#: ../gconf/gconftool.c:299
  17371782msgid "Get the number of elements in a list key."
  1738 msgstr "Взимане номера на елементите в ключ-списък."
   1783msgstr ""
   1784"Взимане номера на елементите в\n"
   1785"                                        ключ-списък"
  17391786
  17401787#: ../gconf/gconftool.c:308
  17411788msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
  1742 msgstr "Взимане на специфичен елемент от ключ-списък, индексирано с номера."
   1789msgstr ""
   1790"Взимане на специфичен елемент\n"
   1791"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
  17431792
  17441793#: ../gconf/gconftool.c:317
   
  17471796"schema describes. Unique abbreviations OK."
  17481797msgstr ""
  1749 "Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
  1750 "стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1798"Указване на вида на стойността\n"
   1799"                                        на списъка, която се задава, или "
   1800"вида на\n"
   1801"                                        стойностите, които схемата описва. "
   1802"Уни-\n"
   1803"                                        калните съкращения са позволени"
  17511804
  17521805#: ../gconf/gconftool.c:318 ../gconf/gconftool.c:327 ../gconf/gconftool.c:336
   
  17591812"schema describes. Unique abbreviations OK."
  17601813msgstr ""
  1761 "Указване на вида на главата (car) от двойката, който се задава или вида на "
  1762 "стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1814"Указване на вида на главата\n"
   1815"                                        (car) от двойката, който се задава "
   1816"или\n"
   1817"                                        вида на стойностите, които схемата "
   1818"опис-\n"
   1819"                                        ва. Уникалните съкращения са "
   1820"позволени"
  17631821
  17641822#: ../gconf/gconftool.c:335
   
  17671825"schema describes. Unique abbreviations OK."
  17681826msgstr ""
  1769 "Указване на вида на опашката (cdr) от двойката, който се задава, или вида на "
  1770 "стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1827"Указване на вида на опашката\n"
   1828"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
   1829"или\n"
   1830"                                        вида на стойностите, които схемата "
   1831"опис-\n"
   1832"                                        ва. Уникалните съкращения са "
   1833"позволени"
  17711834
  17721835#: ../gconf/gconftool.c:350
  17731836msgid "Specify a schema file to be installed"
  1774 msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
   1837msgstr ""
   1838"Указване на файл-схема за ин-\n"
   1839"                                        сталиране"
  17751840
  17761841#: ../gconf/gconftool.c:351
  17771842msgid "FILENAME"
  1778 msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
   1843msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
  17791844
  17801845#: ../gconf/gconftool.c:359
  17811846msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
  17821847msgstr ""
  1783 "Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо стандартния "
  1784 "път"
   1848"Указване на източник на наст-\n"
   1849"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
   1850"                                        стандартния път"
  17851851
  17861852#: ../gconf/gconftool.c:360
   
  17891855
  17901856#: ../gconf/gconftool.c:368
  1791 #, fuzzy
  17921857msgid ""
  17931858"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
  17941859"gconfd is not running."
  17951860msgstr ""
  1796 "Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
  1797 "да има стартиран процес gconfd."
   1861"Директен достъп до базата от\n"
   1862"                                        данни с настройки като сървърът се "
   1863"прес-\n"
   1864"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
   1865"процес\n"
   1866"                                        gconfd"
  17981867
  17991868#: ../gconf/gconftool.c:377
  1800 #, fuzzy
  18011869msgid ""
  18021870"Properly installs schema files on the command line into the database. "
   
  18051873"configuration source."
  18061874msgstr ""
  1807 "Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
  1808 "ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
  1809 "посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
  1810 "използва стандартният източник."
   1875"Инсталиране на файловете-схеми\n"
   1876"                                        от командния ред в базата от данни. "
   1877"За\n"
   1878"                                        да се ползва различен от стандартния "
   1879"из-\n"
   1880"                                        точник на настройки, той трябва да "
   1881"е\n"
   1882"                                        посочен в променливата на средата\n"
   1883"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
   1884"празна,\n"
   1885"                                        се използва стандартният източник"
  18111886
  18121887#: ../gconf/gconftool.c:386
  1813 #, fuzzy
  18141888msgid ""
  18151889"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
   
  18171891"configuration source or set to the empty string to use the default."
  18181892msgstr ""
  1819 "Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
  1820 "ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
  1821 "посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
  1822 "използва стандартният източник."
   1893"Деинсталиране на файловете-\n"
   1894"                                        схеми от командния ред от базата от "
   1895"дан-\n"
   1896"                                        ни. За да се ползва различен от "
   1897"стан-\n"
   1898"                                        дартния източник на настройки, той "
   1899"тряб-\n"
   1900"                                        ва да е посочен в променливата на "
   1901"среда-\n"
   1902"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
   1903"празна,\n"
   1904"                                        се използва стандартният източник"
  18231905
  18241906#: ../gconf/gconftool.c:401
   
  18271909"different types for keys on the command line."
  18281910msgstr ""
  1829 "Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
  1830 "видове стойности на ключовете на командния ред."
   1911"Стресово изпитване на приложе-\n"
   1912"                                        ние чрез задаване и премахване на "
   1913"раз-\n"
   1914"                                        лични видове стойности на ключовете "
   1915"на\n"
   1916"                                        командния ред"
  18311917
  18321918#: ../gconf/gconftool.c:410
   
  18351921"the directories on the command line."
  18361922msgstr ""
  1837 "Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
  1838 "ключове в папките на командния ред."
   1923"Стресово изпитване на приложе-\n"
   1924"                                        ние чрез задаване и премахване на "
   1925"стой-\n"
   1926"                                        ности на ключове в папките на "
   1927"командния\n"
   1928"                                        ред"
  18391929
  18401930#: ../gconf/gconftool.c:425
   
  18431933"type."
  18441934msgstr ""
  1845 "Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
  1846 "long-desc, --owner, и --type."
   1935"Задаване на схема и записване\n"
   1936"                                        върху диска. Използва се със\n"
   1937"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
   1938"и\n"
   1939"                                        --type"
  18471940
  18481941#: ../gconf/gconftool.c:434
  18491942msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
  1850 msgstr "Указване на кратко описание на схема"
   1943msgstr ""
   1944"Указване на кратко описание на\n"
   1945"                                        схема"
  18511946
  18521947#: ../gconf/gconftool.c:435 ../gconf/gconftool.c:444
   
  18561951#: ../gconf/gconftool.c:443
  18571952msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
  1858 msgstr "Указване на подробно описание на схема."
   1953msgstr ""
   1954"Указване на подробно описание\n"
   1955"                                        на схема"
  18591956
  18601957#: ../gconf/gconftool.c:452
   
  18681965#: ../gconf/gconftool.c:461
  18691966msgid "Get the name of the schema applied to this key"
  1870 msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
   1967msgstr ""
   1968"Получаване на името на схемата\n"
   1969"                                        присвоена на този ключ"
  18711970
  18721971#: ../gconf/gconftool.c:470
  18731972msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
  18741973msgstr ""
  1875 "Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
  1876 "схемата"
   1974"Указване на името на схемата,\n"
   1975"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
   1976"                                        присвои схемата"
  18771977
  18781978#: ../gconf/gconftool.c:479
  18791979msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
  1880 msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
   1980msgstr ""
   1981"Премахване на всяко име на схе-\n"
   1982"                                        ма присвоена на дадените ключове"
  18811983
  18821984#: ../gconf/gconftool.c:494
   
  18941996#: ../gconf/gconftool.c:568
  18951997msgid "Client options:"
  1896 msgstr "Настройки на клиента:"
   1998msgstr "Опции за клиента:"
  18971999
  18982000#: ../gconf/gconftool.c:568
  18992001msgid "Show client options"
  1900 msgstr "Показване на настройките на клиента"
   2002msgstr ""
   2003"Показване на опциите за\n"
   2004"                                        клиента"
  19012005
  19022006#: ../gconf/gconftool.c:573
  19032007msgid "Key type options:"
  1904 msgstr "Настройки на вида на ключа:"
   2008msgstr "Опции за вида на ключа:"
  19052009
  19062010#: ../gconf/gconftool.c:573
  19072011msgid "Show key type options"
  1908 msgstr "Показване на настройките на вида на ключа"
   2012msgstr ""
   2013"Показване на опциите за\n"
   2014"                                        вида на ключа"
  19092015
  19102016#: ../gconf/gconftool.c:578
  19112017msgid "Load/Save options:"
  1912 msgstr "Настройки на зареждането/запазването:"
   2018msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
  19132019
  19142020#: ../gconf/gconftool.c:578
  19152021msgid "Show load/save options"
  1916 msgstr "Показване на настройките на зареждането/запазването"
   2022msgstr ""
   2023"Показване на опциите за\n"
   2024"                                        зареждането/запазването"
  19172025
  19182026#: ../gconf/gconftool.c:583
  19192027msgid "Server options:"
  1920 msgstr "Настройки на сървъра:"
   2028msgstr "Опции за сървъра:"
  19212029
  19222030#: ../gconf/gconftool.c:583
  19232031msgid "Show server options"
  1924 msgstr "Показване на настройките на сървъра"
   2032msgstr ""
   2033"Показване на опциите за\n"
   2034"                                        сървъра"
  19252035
  19262036#: ../gconf/gconftool.c:588
   
  19302040#: ../gconf/gconftool.c:588
  19312041msgid "Show installation options"
  1932 msgstr "Показване на настройките за инсталация"
   2042msgstr ""
   2043"Показване на опциите за\n"
   2044"                                        инсталация"
  19332045
  19342046#: ../gconf/gconftool.c:593
   
  19382050#: ../gconf/gconftool.c:593
  19392051msgid "Show test options"
  1940 msgstr "Показване на настройките за тестване"
   2052msgstr ""
   2053"Показване на опциите за\n"
   2054"                                        тестване"
  19412055
  19422056#: ../gconf/gconftool.c:598
  19432057msgid "Schema options:"
  1944 msgstr "Настройки на схема:"
   2058msgstr "Настройки за схема:"
  19452059
  19462060#: ../gconf/gconftool.c:598
  19472061msgid "Show schema options"
  1948 msgstr "Показване на настройките на схема"
   2062msgstr ""
   2063"Показване на опциите за\n"
   2064"                                        схема"
  19492065
  19502066#: ../gconf/gconftool.c:607
   
  20282144
  20292145#: ../gconf/gconftool.c:823
  2030 #, fuzzy, c-format
   2146#, c-format
  20312147msgid ""
  20322148"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
   
  20972213
  20982214#: ../gconf/gconftool.c:1779
  2099 #, fuzzy, c-format
   2215#, c-format
  21002216msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
  21012217msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
   
  21142230#, c-format
  21152231msgid "List Type: %s\n"
  2116 msgstr "Вид списък: %s\n"
   2232msgstr "Вид на списък: %s\n"
  21172233
  21182234#: ../gconf/gconftool.c:1845
   
  21682284#, c-format
  21692285msgid "Don't understand type `%s'\n"
  2170 msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
   2286msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
  21712287
  21722288#: ../gconf/gconftool.c:1935
   
  22312347#, c-format
  22322348msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
  2233 msgstr "Трябва да се определи ключ, от който елементът-списък да се вземе.\n"
   2349msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
  22342350
  22352351#: ../gconf/gconftool.c:2188
  22362352#, c-format
  22372353msgid "Must specify list index.\n"
  2238 msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
   2354msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
  22392355
  22402356#: ../gconf/gconftool.c:2195
  22412357#, c-format
  22422358msgid "List index must be non-negative.\n"
  2243 msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
   2359msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  22442360
  22452361#: ../gconf/gconftool.c:2204
  22462362#, c-format
  22472363msgid "List index is out of bounds.\n"
  2248 msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
   2364msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
  22492365
  22502366#: ../gconf/gconftool.c:2230
   
  25482664
  25492665#: ../gconf/gconftool.c:3705
  2550 #, fuzzy, c-format
   2666#, c-format
  25512667msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
  25522668msgstr ""
   
  25592675
  25602676#: ../gconf/gconftool.c:3723
  2561 #, fuzzy, c-format
   2677#, c-format
  25622678msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
  25632679msgstr ""
   
  26062722
  26072723#: ../gconf/gconftool.c:3909
  2608 #, fuzzy, c-format
   2724#, c-format
  26092725msgid "Error syncing configuration data: %s"
  26102726msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
   
  26602776"ключовете в папка\n"
  26612777"  %s\n"
  2662 
  2663 #~ msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  2664 #~ msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  2665 
  2666 #~ msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  2667 #~ msgstr "gconftool или друг несвързан с gconfd процес е заключил файла „%s“"
  2668 
  2669 #~ msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  2670 #~ msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  2671 
  2672 #~ msgid "Failed to stat %s: %s"
  2673 #~ msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
  2674 
  2675 #~ msgid ""
  2676 #~ "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
  2677 #~ msgstr ""
  2678 #~ "Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони "
  2679 #~ "gconf: %s\n"
  2680 
  2681 #~ msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
  2682 #~ msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
  2683 
  2684 #~ msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
  2685 #~ msgstr ""
  2686 #~ "Получи се сигнал %d, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
  2687 #~ "GConf."
  2688 
  2689 #~ msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
  2690 #~ msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  2691 
  2692 #~ msgid ""
  2693 #~ "Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug "
  2694 #~ "report."
  2695 #~ msgstr ""
  2696 #~ "Получи се сигнал %d, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  2697 
  2698 #~ msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  2699 #~ msgstr "Получи се сигнал %d, чисто спиране"
  2700 
  2701 #~ msgid "Failed to open %s: %s"
  2702 #~ msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
  2703 
  2704 #~ msgid "Owner of %s is not the current user"
  2705 #~ msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
  2706 
  2707 #~ msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
  2708 #~ msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
  2709 
  2710 #~ msgid "Failed to create %s: %s"
  2711 #~ msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
  2712 
  2713 #~ msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
  2714 #~ msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.