Ignore:
Timestamp:
Aug 26, 2010, 11:30:41 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit, gucharmap, gnome-media: обновени и подадени в master и gnome-2-32

File:
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-32/gnome-packagekit.gnome-2-32.bg.po

  r2100 r2112  
  1717"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
  1818"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  19 "POT-Creation-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
   19"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:03+0300\n"
  2020"PO-Revision-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
  2121"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2222"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   23"Language: bg\n"
  2324"MIME-Version: 1.0\n"
  2425"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  550551
  551552#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
  552 #: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:303
   553#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:261
  553554msgid "_Help"
  554555msgstr "Помо_щ"
   
  716717
  717718#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
  718 #. TRANSLATORS: column for the message description
  719 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323 ../src/gpk-watch.c:597
   719#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323
  720720msgid "Details"
  721721msgstr "Подробности"
   
  742742
  743743#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
  744 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:722
   744#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:739
  745745msgid "Service Pack Creator"
  746746msgstr "Създаване на сервизни пакети"
   
  805805
  806806#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
   807msgid "_Install Update(s)"
   808msgstr "_Инсталиране на обновленията"
   809
   810#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
  807811msgid "_Upgrade"
  808812msgstr "_Обновяване"
   
  817821#. TRANSLATORS: column for the package name
  818822#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
  819 #: ../src/gpk-helper-run.c:191
   823#: ../src/gpk-helper-run.c:219
  820824msgid "Package"
  821825msgstr "Пакет"
   
  859863
  860864#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
  861 #: ../src/gpk-application.c:617
   865#: ../src/gpk-application.c:618
  862866#, c-format
  863867msgid "%i file installed by %s"
   
  867871
  868872#. TRANSLATORS: no packages returned
  869 #: ../src/gpk-application.c:969 ../src/gpk-application.c:1092
   873#: ../src/gpk-application.c:950 ../src/gpk-application.c:1073
  870874msgid "No packages"
  871875msgstr "Няма пакети"
  872876
  873877#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
  874 #: ../src/gpk-application.c:971
   878#: ../src/gpk-application.c:952
  875879msgid "No other packages require this package"
  876880msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
  877881
  878882#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
  879 #: ../src/gpk-application.c:978
   883#: ../src/gpk-application.c:959
  880884#, c-format
  881885msgid "%i package requires %s"
   
  885889
  886890#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
  887 #: ../src/gpk-application.c:983
   891#: ../src/gpk-application.c:964
  888892#, c-format
  889893msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
   
  893897
  894898#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
  895 #: ../src/gpk-application.c:1094
   899#: ../src/gpk-application.c:1075
  896900msgid "This package does not depends on any others"
  897901msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
  898902
  899903#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
  900 #: ../src/gpk-application.c:1101
   904#: ../src/gpk-application.c:1082
  901905#, c-format
  902906msgid "%i additional package is required for %s"
   
  906910
  907911#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
  908 #: ../src/gpk-application.c:1106
   912#: ../src/gpk-application.c:1087
  909913#, c-format
  910914msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
   
  914918
  915919#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
  916 #: ../src/gpk-application.c:1171
   920#: ../src/gpk-application.c:1152
  917921msgid "Invalid"
  918922msgstr "Неправилен"
  919923
  920924#. TRANSLATORS: no results were found for this search
  921 #: ../src/gpk-application.c:1371
   925#: ../src/gpk-application.c:1352
  922926msgid "No results were found."
  923927msgstr "Не е открито хранилище"
  924928
  925929#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
  926 #: ../src/gpk-application.c:1379
   930#: ../src/gpk-application.c:1360
  927931msgid "Try entering a package name in the search bar."
  928932msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
  929933
  930934#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
  931 #: ../src/gpk-application.c:1382
   935#: ../src/gpk-application.c:1363
  932936msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
  933937msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
  934938
  935939#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
  936 #: ../src/gpk-application.c:1387
   940#: ../src/gpk-application.c:1368
  937941msgid ""
  938942"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
   
  943947
  944948#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
  945 #: ../src/gpk-application.c:1390
   949#: ../src/gpk-application.c:1371
  946950msgid "Try again with a different search term."
  947951msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
  948952
  949953#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
  950 #: ../src/gpk-application.c:1645
   954#: ../src/gpk-application.c:1650
  951955msgid "Invalid search text"
  952956msgstr "Неправилен текст за търсене"
  953957
  954958#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
  955 #: ../src/gpk-application.c:1647
   959#: ../src/gpk-application.c:1652
  956960msgid "The search text contains invalid characters"
  957961msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
  958962
  959963#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
  960 #: ../src/gpk-application.c:1681
   964#: ../src/gpk-application.c:1690
  961965msgid "The search could not be completed"
  962966msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
  963967
  964968#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
  965 #: ../src/gpk-application.c:1683
   969#: ../src/gpk-application.c:1692
  966970msgid "Running the transaction failed"
  967971msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
  968972
  969973#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
  970 #: ../src/gpk-application.c:1831
   974#: ../src/gpk-application.c:1840
  971975msgid "Changes not applied"
  972976msgstr "Промените не са приложени"
  973977
  974 #: ../src/gpk-application.c:1832
   978#: ../src/gpk-application.c:1841
  975979msgid "Close _Anyway"
  976980msgstr "_Затваряне независимо от това"
  977981
  978982#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  979 #: ../src/gpk-application.c:1836
   983#: ../src/gpk-application.c:1845
  980984msgid "You have made changes that have not yet been applied."
  981985msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
  982986
  983 #: ../src/gpk-application.c:1837
   987#: ../src/gpk-application.c:1846
  984988msgid "These changes will be lost if you close this window."
  985989msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
   
  988992#. TRANSLATORS: The state of a package
  989993#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  990 #: ../src/gpk-application.c:2162 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
   994#: ../src/gpk-application.c:2160 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
  991995msgid "Installed"
  992996msgstr "Инсталирани"
   
  995999#. TRANSLATORS: column for group name
  9961000#. TRANSLATORS: column for the package name
  997 #: ../src/gpk-application.c:2178 ../src/gpk-application.c:2200
   1001#: ../src/gpk-application.c:2176 ../src/gpk-application.c:2198
  9981002#: ../src/gpk-dialog.c:153 ../src/gpk-modal-dialog.c:729
  9991003msgid "Name"
   
  10011005
  10021006#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
  1003 #: ../src/gpk-application.c:2343
   1007#: ../src/gpk-application.c:2341
  10041008msgid "Type"
  10051009msgstr "Вид"
  10061010
  1007 #: ../src/gpk-application.c:2343
   1011#: ../src/gpk-application.c:2341
  10081012msgid "Collection"
  10091013msgstr "Комплект"
  10101014
  10111015#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
  1012 #: ../src/gpk-application.c:2351
   1016#: ../src/gpk-application.c:2349
  10131017#, c-format
  10141018msgid "Visit %s"
   
  10161020
  10171021#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
  1018 #: ../src/gpk-application.c:2356
   1022#: ../src/gpk-application.c:2354
  10191023msgid "Project"
  10201024msgstr "Проект"
  10211025
  1022 #: ../src/gpk-application.c:2356
   1026#: ../src/gpk-application.c:2354
  10231027msgid "Homepage"
  10241028msgstr "Лична страница"
  10251029
  10261030#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
  1027 #: ../src/gpk-application.c:2370
   1031#: ../src/gpk-application.c:2368
  10281032msgid "Group"
  10291033msgstr "Група"
  10301034
  10311035#. TRANSLATORS: the licence string for the package
  1032 #: ../src/gpk-application.c:2376
   1036#: ../src/gpk-application.c:2374
  10331037msgid "License"
  10341038msgstr "Лиценз"
  10351039
  10361040#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  1037 #: ../src/gpk-application.c:2385
   1041#: ../src/gpk-application.c:2383
  10381042msgid "Menu"
  10391043msgstr "Меню"
   
  10411045#. TRANSLATORS: the size of the meta package
  10421046#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
  1043 #: ../src/gpk-application.c:2403 ../src/gpk-update-viewer.c:1707
   1047#: ../src/gpk-application.c:2401 ../src/gpk-update-viewer.c:1735
  10441048msgid "Size"
  10451049msgstr "Размер"
  10461050
  10471051#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
  1048 #: ../src/gpk-application.c:2406
   1052#: ../src/gpk-application.c:2404
  10491053msgid "Installed size"
  10501054msgstr "Размер при инсталация"
  10511055
  10521056#. TRANSLATORS: the download size of the package
  1053 #: ../src/gpk-application.c:2409
   1057#: ../src/gpk-application.c:2407
  10541058msgid "Download size"
  10551059msgstr "Размер при изтегляне"
  10561060
  10571061#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
  1058 #: ../src/gpk-application.c:2418
   1062#: ../src/gpk-application.c:2416
  10591063msgid "Source"
  10601064msgstr "Хранилище"
  10611065
  10621066#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
  1063 #: ../src/gpk-application.c:2564
   1067#: ../src/gpk-application.c:2562
  10641068msgid "Selected packages"
  10651069msgstr "Избраните пакети"
  10661070
  10671071#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
  1068 #: ../src/gpk-application.c:2616
   1072#: ../src/gpk-application.c:2614
  10691073msgid "Searching by name"
  10701074msgstr "Търсене по име"
  10711075
  10721076#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
  1073 #: ../src/gpk-application.c:2639
   1077#: ../src/gpk-application.c:2637
  10741078msgid "Searching by description"
  10751079msgstr "Търсене по описание"
  10761080
  10771081#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
  1078 #: ../src/gpk-application.c:2662
   1082#: ../src/gpk-application.c:2660
  10791083msgid "Searching by file"
  10801084msgstr "Търсене по файл"
  10811085
  10821086#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  1083 #: ../src/gpk-application.c:2687
   1087#: ../src/gpk-application.c:2685
  10841088msgid "Search by name"
  10851089msgstr "Търсене по име"
  10861090
  10871091#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  1088 #: ../src/gpk-application.c:2697
   1092#: ../src/gpk-application.c:2696
  10891093msgid "Search by description"
  10901094msgstr "Търсене по описание"
   
  10961100
  10971101#. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
  1098 #. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
  1099 #: ../src/gpk-application.c:2750 ../src/gpk-check-update.c:207
  1100 #: ../src/gpk-watch.c:428
   1102#: ../src/gpk-application.c:2751 ../src/gpk-watch.c:381
  11011103msgid "Failed to show url"
  11021104msgstr "Адресът не може да бъде показан"
  11031105
  1104 #: ../src/gpk-application.c:2787 ../src/gpk-check-update.c:231
  1105 #: ../src/gpk-watch.c:448
   1106#: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:192
   1107#: ../src/gpk-watch.c:401
  11061108msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  11071109msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
  11081110
  1109 #: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:232
  1110 #: ../src/gpk-watch.c:449
   1111#: ../src/gpk-application.c:2789 ../src/gpk-check-update.c:193
   1112#: ../src/gpk-watch.c:402
  11111113msgid ""
  11121114"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
   
  11201122"или (по ваше решение) по-късна версия."
  11211123
  1122 #: ../src/gpk-application.c:2792 ../src/gpk-check-update.c:236
  1123 #: ../src/gpk-watch.c:453
   1124#: ../src/gpk-application.c:2793 ../src/gpk-check-update.c:197
   1125#: ../src/gpk-watch.c:406
  11241126msgid ""
  11251127"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  11321134"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  11331135
  1134 #: ../src/gpk-application.c:2796 ../src/gpk-check-update.c:240
  1135 #: ../src/gpk-watch.c:457
   1136#: ../src/gpk-application.c:2797 ../src/gpk-check-update.c:201
   1137#: ../src/gpk-watch.c:410
  11361138msgid ""
  11371139"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  11441146
  11451147#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
  1146 #: ../src/gpk-application.c:2802 ../src/gpk-check-update.c:245
  1147 #: ../src/gpk-watch.c:462
   1148#: ../src/gpk-application.c:2803 ../src/gpk-check-update.c:206
   1149#: ../src/gpk-watch.c:415
  11481150msgid "translator-credits"
  11491151msgstr ""
   
  11551157
  11561158#. TRANSLATORS: website label
  1157 #: ../src/gpk-application.c:2828 ../src/gpk-check-update.c:265
  1158 #: ../src/gpk-watch.c:481
   1159#: ../src/gpk-application.c:2829 ../src/gpk-check-update.c:223
   1160#: ../src/gpk-watch.c:434
  11591161msgid "PackageKit Website"
  11601162msgstr "Уеб страница на PackageKit"
  11611163
  11621164#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
  1163 #: ../src/gpk-application.c:2831
   1165#: ../src/gpk-application.c:2832
  11641166msgid "Package Manager for GNOME"
  11651167msgstr "Управление на пакети в GNOME"
  11661168
  11671169#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
  1168 #: ../src/gpk-application.c:3277
   1170#: ../src/gpk-application.c:3278
  11691171msgid "Text"
  11701172msgstr "Текст"
  11711173
  11721174#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
  1173 #: ../src/gpk-application.c:3300
   1175#: ../src/gpk-application.c:3301
  11741176msgid ""
  11751177"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
   
  11791181
  11801182#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
  1181 #: ../src/gpk-application.c:3303
   1183#: ../src/gpk-application.c:3304
  11821184msgid "Enter a package name and then click find to get started."
  11831185msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
  11841186
  11851187#. TRANSLATORS: daemon is broken
  1186 #: ../src/gpk-application.c:3531
   1188#: ../src/gpk-application.c:3533
  11871189msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
  11881190msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
  11891191
  11901192#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
  1191 #: ../src/gpk-application.c:3651
   1193#: ../src/gpk-application.c:3653
  11921194msgid "All packages"
  11931195msgstr "Всички пакети"
  11941196
  11951197#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
  1196 #: ../src/gpk-application.c:3653
   1198#: ../src/gpk-application.c:3655
  11971199msgid "Show all packages"
  11981200msgstr "Показване на всички пакети"
  11991201
  12001202#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
  1201 #: ../src/gpk-application.c:3877
   1203#: ../src/gpk-application.c:3916
  12021204msgid "Clear current selection"
  12031205msgstr "Изчистване на текущия избор"
  12041206
  12051207#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
  1206 #: ../src/gpk-application.c:3902
   1208#: ../src/gpk-application.c:3941
  12071209msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
  12081210msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
  12091211
  12101212#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
  1211 #: ../src/gpk-application.c:3928
   1213#: ../src/gpk-application.c:3967
  12121214msgid "Visit home page for selected package"
  12131215msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
  12141216
  12151217#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
  1216 #: ../src/gpk-application.c:4036
   1218#: ../src/gpk-application.c:4075
  12171219msgid "Find packages"
  12181220msgstr "Търсене на пакети"
  12191221
  12201222#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
  1221 #: ../src/gpk-application.c:4043
   1223#: ../src/gpk-application.c:4083
  12221224msgid "Cancel search"
  12231225msgstr "Преустановяване на търсенето"
   
  12371239#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
  12381240#: ../src/gpk-backend-status.c:76 ../src/gpk-prefs.c:398 ../src/gpk-repo.c:534
  1239 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3029
   1241#: ../src/gpk-update-viewer.c:3057
  12401242msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
  12411243msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
   
  12461248
  12471249#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
  1248 #: ../src/gpk-check-update.c:291
   1250#: ../src/gpk-check-update.c:249
  12491251msgid "_Preferences"
  12501252msgstr "_Настройки"
   
  12521254#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
  12531255#. TRANSLATORS: this is the right click menu item
  1254 #: ../src/gpk-check-update.c:311 ../src/gpk-watch.c:508
   1256#: ../src/gpk-check-update.c:269 ../src/gpk-watch.c:461
  12551257msgid "_About"
  12561258msgstr "_Относно"
  12571259
  12581260#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
  1259 #: ../src/gpk-check-update.c:402
   1261#: ../src/gpk-check-update.c:360
  12601262msgid "One package was skipped:"
  12611263msgid_plural "Some packages were skipped:"
   
  12641266
  12651267#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
  1266 #: ../src/gpk-check-update.c:433
   1268#: ../src/gpk-check-update.c:391
  12671269msgid "The system update has completed"
  12681270msgstr "Обновяването на системата завърши"
  12691271
  12701272#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
  1271 #: ../src/gpk-check-update.c:441
   1273#: ../src/gpk-check-update.c:399
  12721274msgid "Restart computer now"
  12731275msgstr "Рестартиране на компютъра"
   
  12771279#. add a checkbutton for deps screen
  12781280#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
  1279 #: ../src/gpk-check-update.c:448 ../src/gpk-check-update.c:1368
  1280 #: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1577
   1281#: ../src/gpk-check-update.c:406 ../src/gpk-check-update.c:1340
   1282#: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1399
  12811283msgid "Do not show this again"
  12821284msgstr "Това да не се показва повече"
   
  12851287#. TRANSLATORS: button: show details about the error
  12861288#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
  1287 #: ../src/gpk-check-update.c:510 ../src/gpk-dbus-task.c:385
  1288 #: ../src/gpk-watch.c:1399
   1289#: ../src/gpk-check-update.c:468 ../src/gpk-dbus-task.c:385
   1290#: ../src/gpk-watch.c:1221
  12891291msgid "Show details"
  12901292msgstr "Допълнителна информация"
  12911293
  12921294#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
  1293 #: ../src/gpk-check-update.c:559 ../src/gpk-check-update.c:993
  1294 #: ../src/gpk-check-update.c:1015
   1295#: ../src/gpk-check-update.c:517 ../src/gpk-check-update.c:960
   1296#: ../src/gpk-check-update.c:982
  12951297msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
  12961298msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
  12971299
  12981300#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1299 #: ../src/gpk-check-update.c:561 ../src/gpk-update-viewer.c:514
   1301#: ../src/gpk-check-update.c:519 ../src/gpk-update-viewer.c:514
  13001302msgid "Updated successfully"
  13011303msgstr "Успешно обновяване"
  13021304
  13031305#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
  1304 #: ../src/gpk-check-update.c:685
   1306#: ../src/gpk-check-update.c:643
  13051307msgid "Security update available"
  13061308msgid_plural "Security updates available"
   
  13091311
  13101312#. TRANSLATORS: message when there are security updates
  1311 #: ../src/gpk-check-update.c:688
   1313#: ../src/gpk-check-update.c:646
  13121314msgid "An important update is available for your computer:"
  13131315msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
   
  13161318
  13171319#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
  1318 #: ../src/gpk-check-update.c:708
   1320#: ../src/gpk-check-update.c:666
  13191321msgid "Install updates"
  13201322msgstr "Инсталиране на обновления"
  13211323
  13221324#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
  1323 #: ../src/gpk-check-update.c:819
   1325#: ../src/gpk-check-update.c:781
  13241326msgid ""
  13251327"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
   
  13301332
  13311333#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
  1332 #: ../src/gpk-check-update.c:821
   1334#: ../src/gpk-check-update.c:783
  13331335msgid "Updates not installed"
  13341336msgstr "Обновления не се инсталират"
  13351337
  13361338#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
  1337 #: ../src/gpk-check-update.c:831
   1339#: ../src/gpk-check-update.c:793
  13381340msgid "Install the updates anyway"
  13391341msgstr "Обновленията да се инсталират"
  13401342
  13411343#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
  1342 #: ../src/gpk-check-update.c:878
   1344#: ../src/gpk-check-update.c:840
  13431345msgid "Updates are being installed"
  13441346msgstr "Инсталират се обновления"
  13451347
  13461348#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
  1347 #: ../src/gpk-check-update.c:880
   1349#: ../src/gpk-check-update.c:842
  13481350msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
  13491351msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
  13501352
  1351 #: ../src/gpk-check-update.c:886
   1353#: ../src/gpk-check-update.c:848
  13521354msgid "Cancel update"
  13531355msgstr "Преустановяване на обновяването"
  13541356
  13551357#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
  1356 #: ../src/gpk-check-update.c:965
   1358#: ../src/gpk-check-update.c:932
  13571359#, c-format
  13581360msgid "There is %d update available"
   
  13621364
  13631365#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1364 #: ../src/gpk-check-update.c:995
   1366#: ../src/gpk-check-update.c:962
  13651367msgid "Update available"
  13661368msgstr "Налично е обновление"
  13671369
  13681370#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1369 #: ../src/gpk-check-update.c:1017
   1371#: ../src/gpk-check-update.c:984
  13701372msgid "Update available (on battery)"
  13711373msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
  13721374
  13731375#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
  1374 #: ../src/gpk-check-update.c:1355
   1376#: ../src/gpk-check-update.c:1327
  13751377msgid "Distribution upgrades available"
  13761378msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
   
  13811383#. TRANSLATORS: button text
  13821384#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
  1383 #: ../src/gpk-check-update.c:1365 ../src/gpk-dbus-task.c:1085
  1384 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1319 ../src/gpk-dbus-task.c:1625
  1385 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1831 ../src/gpk-dbus-task.c:2089
   1385#: ../src/gpk-check-update.c:1337 ../src/gpk-dbus-task.c:1090
   1386#: ../src/gpk-dbus-task.c:1324 ../src/gpk-dbus-task.c:1630
   1387#: ../src/gpk-dbus-task.c:1836 ../src/gpk-dbus-task.c:2092
  13861388msgid "More information"
  13871389msgstr "Повече информация"
   
  15061508#. TRANSLATORS: detailed text about the error
  15071509#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
  1508 #: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:398
   1510#: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:351
  15091511msgid "Error details"
  15101512msgstr "Допълнителна информация за грешката"
   
  15461548#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
  15471549#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
  1548 #: ../src/gpk-dbus-task.c:466 ../src/gpk-dbus-task.c:1138
   1550#: ../src/gpk-dbus-task.c:466 ../src/gpk-dbus-task.c:1143
  15491551msgid "Failed to install package"
  15501552msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
   
  15571559
  15581560#. TRANSLATORS: title
  1559 #: ../src/gpk-dbus-task.c:606 ../src/gpk-dbus-task.c:1357
   1561#: ../src/gpk-dbus-task.c:606 ../src/gpk-dbus-task.c:1362
  15601562msgid "Failed to install file"
  15611563msgid_plural "Failed to install files"
   
  15641566
  15651567#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
  1566 #: ../src/gpk-dbus-task.c:690
   1568#: ../src/gpk-dbus-task.c:695
  15671569msgid "Do you want to install this file?"
  15681570msgid_plural "Do you want to install these files?"
   
  15781580#. TRANSLATORS: button: install catalog
  15791581#. TRANSLATORS: if the update should be installed
  1580 #: ../src/gpk-dbus-task.c:699 ../src/gpk-dbus-task.c:1231
  1581 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1450 ../src/gpk-dbus-task.c:1653
  1582 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2116 ../src/gpk-dbus-task.c:2384
  1583 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2506 ../src/gpk-dbus-task.c:2858
  1584 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1636
   1582#: ../src/gpk-dbus-task.c:704 ../src/gpk-dbus-task.c:1236
   1583#: ../src/gpk-dbus-task.c:1455 ../src/gpk-dbus-task.c:1658
   1584#: ../src/gpk-dbus-task.c:2119 ../src/gpk-dbus-task.c:2393
   1585#: ../src/gpk-dbus-task.c:2515 ../src/gpk-dbus-task.c:2868
   1586#: ../src/gpk-update-viewer.c:1664
  15851587msgid "Install"
  15861588msgstr "Инсталиране"
  15871589
  15881590#. TRANSLATORS: title: installing a local file
  1589 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
   1591#: ../src/gpk-dbus-task.c:1019
  15901592msgid "Install local file"
  15911593msgid_plural "Install local files"
   
  15941596
  15951597#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
  1596 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1073
   1598#: ../src/gpk-dbus-task.c:1078
  15971599#, c-format
  15981600msgid "Could not find packages"
   
  16001602
  16011603#. TRANSLATORS: message: could not find
  1602 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1082
   1604#: ../src/gpk-dbus-task.c:1087
  16031605msgid "The packages could not be found in any software source"
  16041606msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
  16051607
  1606 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1121
   1608#: ../src/gpk-dbus-task.c:1126
  16071609msgid "Failed to install packages"
  16081610msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
  16091611
  16101612#. TRANSLATORS: message: package is already installed
  1611 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1123 ../src/gpk-enum.c:369
   1613#: ../src/gpk-dbus-task.c:1128 ../src/gpk-enum.c:369
  16121614msgid "The package is already installed"
  16131615msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
  16141616
  16151617#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
  1616 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1140
   1618#: ../src/gpk-dbus-task.c:1145
  16171619msgid "Incorrect response from search"
  16181620msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
  16191621
  16201622#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
  1621 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1215
   1623#: ../src/gpk-dbus-task.c:1220
  16221624msgid "An additional package is required:"
  16231625msgid_plural "Additional packages are required:"
   
  16261628
  16271629#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
  1628 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1218
   1630#: ../src/gpk-dbus-task.c:1223
  16291631msgid "Do you want to search for and install this package now?"
  16301632msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
   
  16331635
  16341636#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1635 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1224
   1637#: ../src/gpk-dbus-task.c:1229
  16361638#, c-format
  16371639msgid "%s wants to install a package"
   
  16411643
  16421644#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1643 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1227
   1645#: ../src/gpk-dbus-task.c:1232
  16441646msgid "A program wants to install a package"
  16451647msgid_plural "A program wants to install packages"
   
  16481650
  16491651#. TRANSLATORS: title, searching
  1650 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1244 ../src/gpk-dbus-task.c:2566
   1652#: ../src/gpk-dbus-task.c:1249 ../src/gpk-dbus-task.c:2575
  16511653msgid "Searching for packages"
  16521654msgstr "Търсене на пакети"
  16531655
  16541656#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1655 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1314
   1657#: ../src/gpk-dbus-task.c:1319
  16561658msgid "Failed to find package"
  16571659msgstr "Пакетът не бе открит"
  16581660
  16591661#. TRANSLATORS: nothing found
  1660 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1316 ../src/gpk-dbus-task.c:2705
   1662#: ../src/gpk-dbus-task.c:1321 ../src/gpk-dbus-task.c:2715
  16611663msgid "The file could not be found in any packages"
  16621664msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
  16631665
  16641666#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
  1665 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1354
   1667#: ../src/gpk-dbus-task.c:1359
  16661668#, c-format
  16671669msgid "The %s package already provides this file"
   
  16691671
  16701672#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
  1671 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1435
   1673#: ../src/gpk-dbus-task.c:1440
  16721674msgid "The following file is required:"
  16731675msgid_plural "The following files are required:"
   
  16761678
  16771679#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1678 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1438
   1680#: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
  16791681msgid "Do you want to search for this file now?"
  16801682msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
   
  16831685
  16841686#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1685 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
   1687#: ../src/gpk-dbus-task.c:1448
  16861688#, c-format
  16871689msgid "%s wants to install a file"
   
  16911693
  16921694#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1693 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1446
   1695#: ../src/gpk-dbus-task.c:1451
  16941696msgid "A program wants to install a file"
  16951697msgid_plural "A program wants to install files"
   
  16991701#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
  17001702#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  1701 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1462 ../src/gpk-dbus-task.c:2808
   1703#: ../src/gpk-dbus-task.c:1467 ../src/gpk-dbus-task.c:2818
  17021704#: ../src/gpk-enum.c:1313
  17031705msgid "Searching for file"
   
  17051707
  17061708#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
  1707 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1505
   1709#: ../src/gpk-dbus-task.c:1510
  17081710msgid "The following plugin is required:"
  17091711msgid_plural "The following plugins are required:"
   
  17121714
  17131715#. TRANSLATORS: ask for confirmation
  1714 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1523
   1716#: ../src/gpk-dbus-task.c:1528
  17151717msgid "Do you want to search for this now?"
  17161718msgid_plural "Do you want to search for these now?"
   
  17191721
  17201722#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1721 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1536
   1723#: ../src/gpk-dbus-task.c:1541
  17221724#, c-format
  17231725msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
   
  17271729
  17281730#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1729 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1540
   1731#: ../src/gpk-dbus-task.c:1545
  17301732#, c-format
  17311733msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
   
  17351737
  17361738#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1737 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1544
   1739#: ../src/gpk-dbus-task.c:1549
  17381740#, c-format
  17391741msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
   
  17431745
  17441746#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
  1745 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
   1747#: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
  17461748msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
  17471749msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
   
  17521754
  17531755#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
  1754 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
   1756#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
  17551757msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
  17561758msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
   
  17591761
  17601762#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
  1761 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
   1763#: ../src/gpk-dbus-task.c:1563
  17621764msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
  17631765msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
   
  17661768
  17671769#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  1768 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1564 ../src/gpk-dbus-task.c:1919
  1769 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
   1770#: ../src/gpk-dbus-task.c:1569 ../src/gpk-dbus-task.c:1922
   1771#: ../src/gpk-dbus-task.c:2300
  17701772msgid "Search"
  17711773msgstr "Търсене"
  17721774
  17731775#. TRANSLATORS: failed to search for codec
  1774 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1619
   1776#: ../src/gpk-dbus-task.c:1624
  17751777msgid "Failed to search for plugin"
  17761778msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
  17771779
  17781780#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
  1779 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1621
   1781#: ../src/gpk-dbus-task.c:1626
  17801782msgid "Could not find plugin in any configured software source"
  17811783msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
  17821784
  1783 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
   1785#: ../src/gpk-dbus-task.c:1649
  17841786msgid "Install the following plugin"
  17851787msgid_plural "Install the following plugins"
   
  17881790
  17891791#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
  1790 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1645 ../src/gpk-dbus-task.c:2109
  1791 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2498
   1792#: ../src/gpk-dbus-task.c:1650 ../src/gpk-dbus-task.c:2112
   1793#: ../src/gpk-dbus-task.c:2507
  17921794msgid "Do you want to install this package now?"
  17931795msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
   
  17961798
  17971799#. TRANSLATORS: search for codec
  1798 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1737
   1800#: ../src/gpk-dbus-task.c:1742
  17991801msgid "Searching for plugins"
  18001802msgstr "Търсене на приставки"
  18011803
  1802 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
   1804#: ../src/gpk-dbus-task.c:1763
  18031805#, c-format
  18041806msgid "Searching for plugin: %s"
   
  18061808
  18071809#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
  1808 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1796
   1810#: ../src/gpk-dbus-task.c:1801
  18091811msgid "Failed to search for provides"
  18101812msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
  18111813
  18121814#. TRANSLATORS: title
  1813 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1826
   1815#: ../src/gpk-dbus-task.c:1831
  18141816msgid "Failed to find software"
  18151817msgstr "Софтуерът не е намерен"
  18161818
  18171819#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
  1818 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1828
   1820#: ../src/gpk-dbus-task.c:1833
  18191821msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
  18201822msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
  18211823
  18221824#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
  1823 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1901
   1825#: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
  18241826msgid "An additional program is required to open this type of file:"
  18251827msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
  18261828
  18271829#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
  1828 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
   1830#: ../src/gpk-dbus-task.c:1907
  18291831msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
  18301832msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
  18311833
  18321834#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1833 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1912
   1835#: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
  18341836#, c-format
  18351837msgid "%s requires a new mime type"
   
  18391841
  18401842#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1841 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
   1843#: ../src/gpk-dbus-task.c:1918
  18421844msgid "A program requires a new mime type"
  18431845msgid_plural "A program requires new mime types"
   
  18461848
  18471849#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
  1848 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
   1850#: ../src/gpk-dbus-task.c:1933
  18491851msgid "Searching for file handlers"
  18501852msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
  18511853
  18521854#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
  1853 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
   1855#: ../src/gpk-dbus-task.c:2013
  18541856msgid "Language tag not parsed"
  18551857msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
  18561858
  18571859#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
  1858 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
   1860#: ../src/gpk-dbus-task.c:2021
  18591861msgid "Language code not matched"
  18601862msgstr "Кодът за език не съвпада"
  18611863
  18621864#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
  1863 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2078
   1865#: ../src/gpk-dbus-task.c:2081
  18641866msgid "Failed to find font"
  18651867msgid_plural "Failed to find fonts"
   
  18681870
  18691871#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
  1870 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2086
   1872#: ../src/gpk-dbus-task.c:2089
  18711873msgid "No new fonts can be found for this document"
  18721874msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
  18731875
  18741876#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1875 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2270
   1877#: ../src/gpk-dbus-task.c:2279
  18761878msgid "An additional font is required to view this document correctly."
  18771879msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
   
  18801882
  18811883#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1882 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
   1884#: ../src/gpk-dbus-task.c:2283
  18831885msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
  18841886msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
   
  18871889
  18881890#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1889 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2284
   1891#: ../src/gpk-dbus-task.c:2293
  18901892#, c-format
  18911893msgid "%s wants to install a font"
   
  18951897
  18961898#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1897 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
   1899#: ../src/gpk-dbus-task.c:2296
  18981900msgid "A program wants to install a font"
  18991901msgid_plural "A program wants to install fonts"
   
  19021904
  19031905#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
  1904 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2303
   1906#: ../src/gpk-dbus-task.c:2312
  19051907msgid "Searching for font"
  19061908msgid_plural "Searching for fonts"
   
  19081910msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
  19091911
  1910 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2341
   1912#: ../src/gpk-dbus-task.c:2350
  19111913msgid "Could not process catalog"
  19121914msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
  19131915
  1914 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2359
   1916#: ../src/gpk-dbus-task.c:2368
  19151917msgid "No packages need to be installed"
  19161918msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
  19171919
  19181920#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
  1919 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2378
   1921#: ../src/gpk-dbus-task.c:2387
  19201922msgid "Install packages in catalog?"
  19211923msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
  19221924
  19231925#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
  1924 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2380
   1926#: ../src/gpk-dbus-task.c:2389
  19251927msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
  19261928msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
  19271929
  19281930#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
  1929 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2420
   1931#: ../src/gpk-dbus-task.c:2429
  19301932msgid "Failed to remove package"
  19311933msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
  19321934
  1933 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2497
   1935#: ../src/gpk-dbus-task.c:2506
  19341936msgid "Install the following driver"
  19351937msgid_plural "Install the following drivers"
   
  19391941#. TRANSLATORS: title: removing packages
  19401942#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
  1941 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2649 ../src/gpk-enum.c:953
   1943#: ../src/gpk-dbus-task.c:2659 ../src/gpk-enum.c:953
  19421944msgid "Removing packages"
  19431945msgstr "Деинсталиране на пакети"
  19441946
  19451947#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1946 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2703
   1948#: ../src/gpk-dbus-task.c:2713
  19471949msgid "Failed to find package for this file"
  19481950msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
  19491951
  19501952#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
  1951 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2781
   1953#: ../src/gpk-dbus-task.c:2791
  19521954msgid "The following file will be removed:"
  19531955msgid_plural "The following files will be removed:"
   
  19561958
  19571959#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1958 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2784
   1960#: ../src/gpk-dbus-task.c:2794
  19591961msgid "Do you want to remove this file now?"
  19601962msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
   
  19631965
  19641966#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1965 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2789
   1967#: ../src/gpk-dbus-task.c:2799
  19661968#, c-format
  19671969msgid "%s wants to remove a file"
   
  19711973
  19721974#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1973 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2792
   1975#: ../src/gpk-dbus-task.c:2802
  19741976msgid "A program wants to remove a file"
  19751977msgid_plural "A program wants to remove files"
   
  19781980
  19791981#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  1980 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2796
   1982#: ../src/gpk-dbus-task.c:2806
  19811983msgid "Remove"
  19821984msgstr "Деинсталиране"
  19831985
  19841986#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
  1985 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2849
   1987#: ../src/gpk-dbus-task.c:2859
  19861988msgid "Do you want to install this catalog?"
  19871989msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
   
  19901992
  19911993#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
  1992 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2874
   1994#: ../src/gpk-dbus-task.c:2884
  19931995msgid "Install catalogs"
  19941996msgstr "Инсталиране на хранилища"
  19951997
  19961998#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
  1997 #: ../src/gpk-desktop.c:114
   1999#: ../src/gpk-desktop.c:118
  19982000msgid "Applications"
  19992001msgstr "Програми"
   
  20012003#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  20022004#. TRANSLATORS: The group type
  2003 #: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1635
   2005#: ../src/gpk-desktop.c:123 ../src/gpk-desktop.c:130 ../src/gpk-enum.c:1635
  20042006msgid "System"
  20052007msgstr "Системни инструменти"
  20062008
  2007 #: ../src/gpk-desktop.c:119
   2009#: ../src/gpk-desktop.c:123
  20082010msgid "Preferences"
  20092011msgstr "Настройки"
  20102012
  2011 #: ../src/gpk-desktop.c:126
   2013#: ../src/gpk-desktop.c:130
  20122014msgid "Administration"
  20132015msgstr "Администрация"
   
  31183120
  31193121#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3120 #: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:427
   3122#: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:443
  31213123msgid "Downloading"
  31223124msgstr "Изтегляне"
   
  37693771
  37703772#. TRANSLATORS: column for the application icon
  3771 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:184
   3773#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:212
  37723774msgid "Icon"
  37733775msgstr "Икона"
   
  39133915
  39143916#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
  3915 #: ../src/gpk-helper-run.c:477
   3917#: ../src/gpk-helper-run.c:500
  39163918msgid "Run new application?"
  39173919msgstr "Стартиране на ново приложение?"
  39183920
  39193921#. add run button
  3920 #: ../src/gpk-helper-run.c:480
   3922#: ../src/gpk-helper-run.c:503
  39213923msgid "_Run"
  39223924msgstr "_Изпълнение"
   
  41754177
  41764178#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
  4177 #: ../src/gpk-service-pack.c:257
   4179#: ../src/gpk-service-pack.c:261
  41784180#, c-format
  41794181msgid "Could not find any packages named '%s'"
   
  41814183
  41824184#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
  4183 #: ../src/gpk-service-pack.c:269
   4185#: ../src/gpk-service-pack.c:273
  41844186msgid "Could not find any valid package names"
  41854187msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
  41864188
  41874189#. TRANSLATORS: cannot get package array
  4188 #: ../src/gpk-service-pack.c:333
   4190#: ../src/gpk-service-pack.c:337
  41894191#, c-format
  41904192msgid "Could not get array of installed packages: %s"
  41914193msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
  41924194
  4193 #: ../src/gpk-service-pack.c:352
   4195#: ../src/gpk-service-pack.c:356
  41944196#, c-format
  41954197msgid "Could not save to file: %s"
   
  41994201#. TRANSLATORS: Could not create package array
  42004202#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
  4201 #: ../src/gpk-service-pack.c:383 ../src/gpk-service-pack.c:515
  4202 #: ../src/gpk-service-pack.c:536 ../src/gpk-service-pack.c:545
  4203 #: ../src/gpk-service-pack.c:585
   4203#: ../src/gpk-service-pack.c:406 ../src/gpk-service-pack.c:531
   4204#: ../src/gpk-service-pack.c:553 ../src/gpk-service-pack.c:562
   4205#: ../src/gpk-service-pack.c:602
  42044206msgid "Create error"
  42054207msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
  42064208
  4207 #: ../src/gpk-service-pack.c:383
   4209#: ../src/gpk-service-pack.c:406
  42084210msgid "Cannot create service pack"
  42094211msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
  42104212
  4211 #: ../src/gpk-service-pack.c:515
   4213#: ../src/gpk-service-pack.c:531
  42124214msgid "Cannot copy system package array"
  42134215msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
  42144216
  4215 #: ../src/gpk-service-pack.c:536
   4217#: ../src/gpk-service-pack.c:553
  42164218msgid "No package name selected"
  42174219msgstr "Не е избрано име на пакет"
  42184220
  42194221#. TRANSLATORS: progressbar text
  4220 #: ../src/gpk-service-pack.c:558
   4222#: ../src/gpk-service-pack.c:575
  42214223msgid "Refreshing system package array"
  42224224msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
  42234225
  42244226#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
  4225 #: ../src/gpk-service-pack.c:565
   4227#: ../src/gpk-service-pack.c:582
  42264228msgid "Refresh error"
  42274229msgstr "Грешка при обновяване"
  42284230
  4229 #: ../src/gpk-service-pack.c:565
   4231#: ../src/gpk-service-pack.c:582
  42304232msgid "Could not refresh package array"
  42314233msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
  42324234
  4233 #: ../src/gpk-service-pack.c:585
   4235#: ../src/gpk-service-pack.c:602
  42344236msgid "Cannot read destination package array"
  42354237msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
  42364238
  42374239#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
  4238 #: ../src/gpk-service-pack.c:697
   4240#: ../src/gpk-service-pack.c:714
  42394241msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
  42404242msgstr ""
   
  42434245
  42444246#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
  4245 #: ../src/gpk-service-pack.c:700
   4247#: ../src/gpk-service-pack.c:717
  42464248msgid "Add the package name to the text entry box"
  42474249msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
  42484250
  42494251#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
  4250 #: ../src/gpk-service-pack.c:703
   4252#: ../src/gpk-service-pack.c:720
  42514253msgid "Set the remote package array filename"
  42524254msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
  42534255
  42544256#. TRANSLATORS: this is the file output directory
  4255 #: ../src/gpk-service-pack.c:706
   4257#: ../src/gpk-service-pack.c:723
  42564258msgid "Set the default output directory"
  42574259msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
  42584260
  42594261#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
  4260 #: ../src/gpk-service-pack.c:780
   4262#: ../src/gpk-service-pack.c:797
  42614263msgid "Package array files"
  42624264msgstr "Файлове със списъци на пакети"
  42634265
  42644266#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
  4265 #: ../src/gpk-service-pack.c:787
   4267#: ../src/gpk-service-pack.c:804
  42664268msgid "Service pack files"
  42674269msgstr "Файлове за сервизен пакет"
   
  43744376
  43754377#. TRANSLATORS: querying update array
  4376 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1018
   4378#: ../src/gpk-update-viewer.c:1022
  43774379msgid "Getting the list of updates"
  43784380msgstr "Получаване на списък с обновленията"
  43794381
  43804382#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4381 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1226
   4383#: ../src/gpk-update-viewer.c:1254
  43824384msgid "Could not run upgrade script"
  43834385msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
   
  43854387#. show a warning message
  43864388#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
  4387 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1277
   4389#: ../src/gpk-update-viewer.c:1305
  43884390msgid ""
  43894391"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
   
  44004402
  44014403#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
  4402 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1381
   4404#: ../src/gpk-update-viewer.c:1409
  44034405msgid "_Install Update"
  44044406msgid_plural "_Install Updates"
   
  44074409
  44084410#. TRANSLATORS: there are no updates
  4409 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1394
   4411#: ../src/gpk-update-viewer.c:1422
  44104412msgid "There are no updates available"
  44114413msgstr "В момента няма обновления"
  44124414
  44134415#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
  4414 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1403
   4416#: ../src/gpk-update-viewer.c:1431
  44154417msgid "All software is up to date"
  44164418msgstr "Всички програми са с последни версии"
  44174419
  44184420#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  4419 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1407
   4421#: ../src/gpk-update-viewer.c:1435
  44204422msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
  44214423msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
  44224424
  4423 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1449
   4425#: ../src/gpk-update-viewer.c:1477
  44244426#, c-format
  44254427msgid "There is %i update available"
   
  44294431
  44304432#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
  4431 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1465
   4433#: ../src/gpk-update-viewer.c:1493
  44324434#, c-format
  44334435msgid "%i update selected"
   
  44374439
  44384440#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
  4439 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1473
   4441#: ../src/gpk-update-viewer.c:1501
  44404442#, c-format
  44414443msgid "%i update selected (%s)"
   
  44454447
  44464448#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
  4447 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1667
   4449#: ../src/gpk-update-viewer.c:1695
  44484450msgid "Software"
  44494451msgstr "Софтуер"
  44504452
  44514453#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
  4452 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1677
   4454#: ../src/gpk-update-viewer.c:1705
  44534455msgid "Status"
  44544456msgstr "Състояние"
  44554457
  44564458#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4457 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1887
   4459#: ../src/gpk-update-viewer.c:1915
  44584460msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
  44594461msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
  44604462
  44614463#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4462 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1891
   4464#: ../src/gpk-update-viewer.c:1919
  44634465msgid "This update is important as it may solve critical problems."
  44644466msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
  44654467
  44664468#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4467 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1895
   4469#: ../src/gpk-update-viewer.c:1923
  44684470msgid ""
  44694471"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
   
  44734475
  44744476#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4475 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1899
   4477#: ../src/gpk-update-viewer.c:1927
  44764478msgid "This update is blocked."
  44774479msgstr "Това обновление е блокирано."
  44784480
  44794481#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
  4480 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1911
   4482#: ../src/gpk-update-viewer.c:1939
  44814483#, c-format
  44824484msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
   
  44844486
  44854487#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
  4486 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1918
   4488#: ../src/gpk-update-viewer.c:1946
  44874489#, c-format
  44884490msgid "This notification was issued on %s."
   
  44904492
  44914493#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
  4492 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
   4494#: ../src/gpk-update-viewer.c:1968
  44934495msgid "For more information about this update please visit this website:"
  44944496msgid_plural ""
   
  45004502
  45014503#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
  4502 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
   4504#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
  45034505msgid ""
  45044506"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
   
  45154517
  45164518#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
  4517 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1956
   4519#: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
  45184520msgid ""
  45194521"For more information about this security update please visit this website:"
   
  45284530
  45294531#. TRANSLATORS: reboot required
  4530 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1965
   4532#: ../src/gpk-update-viewer.c:1993
  45314533msgid ""
  45324534"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
   
  45354537
  45364538#. TRANSLATORS: log out required
  4537 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
   4539#: ../src/gpk-update-viewer.c:1997
  45384540msgid ""
  45394541"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
   
  45434545
  45444546#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4545 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
   4547#: ../src/gpk-update-viewer.c:2004
  45464548msgid ""
  45474549"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
   
  45524554
  45534555#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4554 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
   4556#: ../src/gpk-update-viewer.c:2008
  45554557msgid ""
  45564558"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
   
  45614563
  45624564#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
  4563 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
   4565#: ../src/gpk-update-viewer.c:2017
  45644566msgid ""
  45654567"The developer logs will be shown as no description is available for this "
   
  45704572
  45714573#. set loading text
  4572 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
   4574#: ../src/gpk-update-viewer.c:2053
  45734575msgid "Loading..."
  45744576msgstr "Зареждане…"
   
  45764578#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  45774579#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4578 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2066 ../src/gpk-update-viewer.c:2165
  4579 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
   4580#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094 ../src/gpk-update-viewer.c:2193
   4581#: ../src/gpk-update-viewer.c:2213
  45804582msgid "Could not get update details"
  45814583msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
  45824584
  45834585#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4584 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
   4586#: ../src/gpk-update-viewer.c:2114
  45854587msgid "Could not get package details"
  45864588msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
  45874589
  4588 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2086 ../src/gpk-update-viewer.c:2185
   4590#: ../src/gpk-update-viewer.c:2114 ../src/gpk-update-viewer.c:2213
  45894591msgid "No results were returned."
  45904592msgstr "Няма резултати."
  45914593
  45924594#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
  4593 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2420
   4595#: ../src/gpk-update-viewer.c:2448
  45944596msgid "Select all"
  45954597msgstr "Избор на всички"
  45964598
  45974599#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
  4598 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2428
   4600#: ../src/gpk-update-viewer.c:2456
  45994601msgid "Unselect all"
  46004602msgstr "Махане на избора"
  46014603
  46024604#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
  4603 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2435
   4605#: ../src/gpk-update-viewer.c:2463
  46044606msgid "Select security updates"
  46054607msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
  46064608
  46074609#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
  4608 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2441
   4610#: ../src/gpk-update-viewer.c:2469
  46094611msgid "Ignore this update"
  46104612msgstr "Прескачане на този пакет"
  46114613
  46124614#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4613 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2550
   4615#: ../src/gpk-update-viewer.c:2578
  46144616msgid "Could not get updates"
  46154617msgstr "Обновленията не бяха получени"
  46164618
  46174619#. TRANSLATORS: this is the header
  4618 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2675
   4620#: ../src/gpk-update-viewer.c:2703
  46194621msgid "Checking for updates..."
  46204622msgstr "Проверка за обновления…"
  46214623
  46224624#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4623 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2962
   4625#: ../src/gpk-update-viewer.c:2990
  46244626msgid "Could not get list of distribution upgrades"
  46254627msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
  46264628
  46274629#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
  4628 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2993
   4630#: ../src/gpk-update-viewer.c:3021
  46294631#, c-format
  46304632msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
   
  46414643
  46424644#. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
  4643 #: ../src/gpk-watch.c:159
   4645#: ../src/gpk-watch.c:132
  46444646#, c-format
  46454647msgid "This is due to the %s package being updated."
   
  46494651
  46504652#. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
  4651 #: ../src/gpk-watch.c:163
   4653#: ../src/gpk-watch.c:136
  46524654#, c-format
  46534655msgid "This is because %i package has been updated."
   
  46564658msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
  46574659
  4658 #: ../src/gpk-watch.c:215
  4659 #, c-format
  4660 msgid "%i message from the package manager"
  4661 msgid_plural "%i messages from the package manager"
  4662 msgstr[0] "%i съобщение от управлението на пакети"
  4663 msgstr[1] "%i съобщения от управлението на пакети"
  4664 
  4665 #: ../src/gpk-watch.c:398
   4660#: ../src/gpk-watch.c:351
  46664661msgid "Package manager error details"
  46674662msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
  46684663
  46694664#. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
  4670 #: ../src/gpk-watch.c:428
   4665#: ../src/gpk-watch.c:381
  46714666msgid "Internal error"
  46724667msgstr "Вътрешна грешка"
  46734668
  4674 #: ../src/gpk-watch.c:555
  4675 msgid "Package Manager Messages"
  4676 msgstr "Съобщения от управлението на пакети"
  4677 
  4678 #. TRANSLATORS: column for the message type
  4679 #: ../src/gpk-watch.c:585
  4680 msgid "Message"
  4681 msgstr "Съобщение"
  4682 
  4683 #. TRANSLATORS: messages from the transaction
  4684 #: ../src/gpk-watch.c:930
  4685 msgid "_Show messages"
  4686 msgstr "_Показване на съобщенията"
  4687 
  46884669#. TRANSLATORS: log out of the session
  4689 #: ../src/gpk-watch.c:943
   4670#: ../src/gpk-watch.c:767
  46904671msgid "_Log out"
  46914672msgstr "_Излизане от системата"
  46924673
  46934674#. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
  4694 #: ../src/gpk-watch.c:958
   4675#: ../src/gpk-watch.c:782
  46954676msgid "_Restart computer"
  46964677msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  46974678
  46984679#. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
  4699 #: ../src/gpk-watch.c:970
   4680#: ../src/gpk-watch.c:794
  47004681msgid "_Hide this icon"
  47014682msgstr "_Скриване на тази икона"
  47024683
  4703 #. do the bubble
  4704 #: ../src/gpk-watch.c:1334
  4705 msgid "New package manager message"
  4706 msgstr "Ново съобщение от управлението на пакети"
  4707 
  47084684#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
  4709 #: ../src/gpk-watch.c:1391
   4685#: ../src/gpk-watch.c:1213
  47104686msgid "Package Manager"
  47114687msgstr "Управление на пакети"
  47124688
  47134689#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4714 #: ../src/gpk-watch.c:1560
   4690#: ../src/gpk-watch.c:1382
  47154691msgid "Packages have been removed"
  47164692msgstr "Пакетът е деинсталиран"
  47174693
  47184694#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4719 #: ../src/gpk-watch.c:1563
   4695#: ../src/gpk-watch.c:1385
  47204696msgid "Packages have been installed"
  47214697msgstr "Пакетът е инсталиран"
  47224698
  47234699#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4724 #: ../src/gpk-watch.c:1566
   4700#: ../src/gpk-watch.c:1388
  47254701msgid "System has been updated"
  47264702msgstr "Системата е обновена"
  47274703
  47284704#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
  4729 #: ../src/gpk-watch.c:1573
   4705#: ../src/gpk-watch.c:1395
  47304706msgid "Task completed"
  47314707msgstr "Задачата завърши"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.