Ignore:
Timestamp:
Aug 26, 2010, 11:30:41 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit, gucharmap, gnome-media: обновени и подадени в master и gnome-2-32

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po

  r2018 r2112  
  1717"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
  1818"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  19 "POT-Creation-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
  20 "PO-Revision-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
   19"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
   20"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
  2121"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2222"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   23"Language: bg\n"
  2324"MIME-Version: 1.0\n"
  2425"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  2627"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2728
  28 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
  29 msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
  30 msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
  31 
  32 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
  33 msgid "Allow applications to invoke the font installer"
  34 msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
  35 
  36 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
  37 msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
  38 msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
  39 
  40 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
  41 msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
  42 msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
  43 
  44 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
  45 msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
  46 msgstr ""
  47 "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за хардуера"
  48 
  49 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
  50 msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
  51 msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
  52 
  53 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
  54 msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
  55 msgstr ""
  56 "Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
  57 
  58 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
  59 msgid ""
  60 "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
  61 "installing from a FUSE mount"
  62 msgstr ""
  63 "Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна папка, "
  64 "когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
  65 
  66 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
  67 msgid "Automatically update these types of updates"
  68 msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
  69 
  70 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
  71 msgid ""
  72 "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
  73 "\", or \"none\""
  74 msgstr ""
  75 "Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
  76 "„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
  77 
  78 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
  79 msgid "Devices that should be ignored"
  80 msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
  81 
  82 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
  83 msgid ""
  84 "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
  85 "and '?' characters"
  86 msgstr ""
  87 "Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
  88 "да включват знаците „*“ и „?“."
  89 
  90 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
  91 msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
  92 msgstr ""
  93 "Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
  94 
  95 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
  96 msgid "Filter using basename in gpk-application"
  97 msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
  98 
  99 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
  100 msgid "Firmware files that should not be searched for"
  101 msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
  102 
  103 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
  104 msgid ""
  105 "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
  106 "can include '*' and '?' characters"
  107 msgstr ""
  108 "Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. Имената "
  109 "могат да включват знаците „*“ и „?“."
  110 
  111 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
  112 msgid "GTK+ module for font installation"
  113 msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
  114 
  115 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
  116 msgid "Get the update list when the session starts"
  117 msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
  118 
  119 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
  120 msgid ""
  121 "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
  122 "ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
  123 msgstr ""
  124 "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не е "
  125 "запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
  126 "уведомяване при стартиране."
  127 
  128 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
  129 msgid "How often to check for distribution upgrades"
  130 msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
  131 
  132 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
  133 msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
  134 msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
  135 
  136 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
  137 msgid "How often to check for updates"
  138 msgstr "Честота на проверка за обновления"
  139 
  140 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
  141 msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
  142 msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
  143 
  144 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
  145 msgid "How often to refresh the package cache"
  146 msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
  147 
  148 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
  149 msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
  150 msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
  151 
  152 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
  153 msgid "If search terms should be completed automatically"
  154 msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
  155 
  156 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
  157 msgid "Install updates automatically when running on battery power"
  158 msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
  159 
  160 #. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
  161 #. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
  162 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
  163 msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
  164 msgstr ""
  165 "Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
  166 "поисканите от клиента."
  167 
  168 #. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
  169 #. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
  170 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
  171 msgid "Interaction modes to use by default"
  172 msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
  173 
  174 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
  175 msgid "Messages that should be ignored"
  176 msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
  177 
  178 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
  179 msgid ""
  180 "Messages that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
  181 "and '?' characters"
  182 msgstr ""
  183 "Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
  184 "да включват знаците „*“ и „?“."
  185 
  186 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
  187 msgid ""
  188 "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
  189 "connection"
  190 msgstr ""
  191 "Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
  192 "мобилна, широколентова връзка"
  193 
  194 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
  195 msgid "Notify the user for completed updates"
  196 msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
  197 
  198 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
  199 msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
  200 msgstr ""
  201 "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
  202 "рестартиране"
  203 
  204 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
  205 msgid "Notify the user when a task is complete"
  206 msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
  207 
  208 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
  209 msgid "Notify the user when an update has failed"
  210 msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
  211 
  212 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
  213 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
  214 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
  215 
  216 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
  217 msgid "Notify the user when security updates are available"
  218 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
  219 
  220 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
  221 msgid ""
  222 "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
  223 msgstr ""
  224 "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
  225 "захранване от батерии"
  226 
  227 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
  228 msgid ""
  229 "Notify the user when the update was not automatically started while running "
  230 "on battery power"
  231 msgstr ""
  232 "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
  233 "обновяване при захранване от батерии"
  234 
  235 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
  236 msgid "Notify the user when the update was started"
  237 msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
  238 
  239 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
  240 msgid "Notify the user when there are errors"
  241 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
  242 
  243 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
  244 msgid "Notify the user when there are messages"
  245 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
  246 
  247 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
  248 msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
  249 msgstr ""
  250 "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на пакети"
  251 
  252 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
  253 msgid "Notify the user when updates are available"
  254 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
  255 
  256 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
  257 msgid "Only show native packages in the file lists"
  258 msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
  259 
  260 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
  261 msgid ""
  262 "Only show native packages matching the machine architecture in the file lists"
  263 msgstr ""
  264 "Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на машината в "
  265 "списъците"
  266 
  267 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
  268 msgid "Only show the newest packages in the file lists"
  269 msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
  270 
  271 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
  272 msgid ""
  273 "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
  274 "updates that are still available."
  275 msgstr ""
  276 "Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още наличните, "
  277 "но стари обновления."
  278 
  279 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
  280 msgid "Only show the newest updates in the list"
  281 msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
  282 
  283 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:55
  284 msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
  285 msgstr ""
  286 "Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS"
  287 
  288 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:56
  289 msgid ""
  290 "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
  291 "separated by commas."
  292 msgstr ""
  293 "Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS, с "
  294 "разделител „,“."
  295 
  296 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:57
  297 msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
  298 msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
  299 
  300 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:58
  301 msgid ""
  302 "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
  303 msgstr ""
  304 "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
  305 
  306 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:59
  307 msgid "Show all repositories in the software source viewer"
  308 msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
  309 
  310 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:60
  311 msgid "Show the 'All Packages' group menu"
  312 msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
  313 
  314 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:61
  315 msgid ""
  316 "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
  317 "backends and is not generally required by end users"
  318 msgstr ""
  319 "Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни ядра "
  320 "изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват тази "
  321 "възможност."
  322 
  323 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:62
  324 msgid "Show the category group menu"
  325 msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
  326 
  327 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:63
  328 msgid ""
  329 "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
  330 "distribution, but takes longer to populate"
  331 msgstr ""
  332 "Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства по-"
  333 "добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
  334 
  335 #. TRANSLATORS:
  336 #. The original application is the program that was opened by the user,
  337 #. and that requested the PackageKit action.
  338 #. If the user then closes the application, but the task is still running
  339 #. (for instance, updating the system) then the original application is
  340 #. marked as not running.
  341 #. This is the only time we should show the progress icon in the tray,
  342 #. as the user would have no other way to interact with, or cancel the task.
  343 #.
  344 #. Some people like being able to interact with the task for debugging
  345 #. or just because they want to know what is happening in other user sessions.
  346 #. Those sort of people (not typical users) should enable this option.
  347 #.
  348 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:77
  349 msgid ""
  350 "Show the transaction progress icon in the tray when the original application "
  351 "is still running."
  352 msgstr ""
  353 "Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
  354 "приложение все още работи."
  355 
  356 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:78
  357 msgid "Show transactions that have the original application running"
  358 msgstr ""
  359 "Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
  360 
  361 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:79
  362 msgid ""
  363 "The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
  364 msgstr ""
  365 "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
  366 "обновления"
  367 
  368 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:80
  369 msgid "The search mode used by default"
  370 msgstr "Стандартен режим на търсене"
  371 
  372 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:81
  373 msgid ""
  374 "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
  375 "\""
  376 msgstr ""
  377 "Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), „details“ (по "
  378 "допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
  379 
  380 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:82
  381 msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
  382 msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
  383 
  384 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:83
  385 msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
  386 msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
  387 
  388 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:84
  389 msgid "Use WiFi connections"
  390 msgstr "Използване на безжичните връзки"
  391 
  392 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:85
  393 msgid "Use mobile broadband connections"
  394 msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
  395 
  396 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:86
  397 msgid ""
  398 "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
  399 msgstr ""
  400 "Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки за "
  401 "обновления"
  402 
  403 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:87
  404 msgid ""
  405 "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
  406 "options by default"
  407 msgstr ""
  408 "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
  409 "автоматично да се ползват следните настройки"
  410 
  411 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:88
  412 msgid ""
  413 "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
  414 "turned on"
  415 msgstr ""
  416 "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да се "
  417 "приложат със задължително предимство следните настройки"
  418 
  41929#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
  42030msgid "Add or remove software installed on the system"
   
  42333#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
  42434#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
  425 #: ../src/gpk-application-main.c:94 ../src/gpk-log.c:514
  426 #: ../src/gpk-update-viewer-main.c:86
   35#: ../src/gpk-application-main.c:90 ../src/gpk-log.c:498
   36#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:85
  42737msgid "Add/Remove Software"
  42838msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
   
  516126msgstr "Журнал за софтуера"
  517127
  518 #: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2
  519 #: ../data/gpk-repo.ui.h:2
   128#: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-prefs.ui.h:6
  520129msgid "Software Sources"
  521130msgstr "Хранилища"
   
  550159
  551160#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
  552 #: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:303
   161#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:271
  553162msgid "_Help"
  554163msgstr "Помо_щ"
   
  628237msgstr "Инсталиране на пакети"
  629238
  630 #: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:710
   239#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:712
  631240msgid "Software Log Viewer"
  632241msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
   
  641250
  642251#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
  643 msgid "Change software update preferences"
  644 msgstr "Промяна на настройките за обновяване на софтуера"
   252msgid ""
   253"Change software update preferences and enable or disable software sources"
   254msgstr ""
   255"Промяна на настройките за обновяване на софтуера и включване/изключване на "
   256"хранилищата"
  645257
  646258#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
   
  649261
  650262#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
   263msgid ""
   264"A software source contains packages that can be installed on this computer."
   265msgstr ""
   266"Някое хранилище съдържа пакет, който може да се инсталира на този компютър."
   267
   268#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
  651269msgid "C_heck for updates:"
  652270msgstr "_Проверка за обновления:"
  653271
  654 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
   272#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
  655273msgid "Check for major _upgrades:"
  656274msgstr "Проверка за _основни обновления:"
  657275
  658 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
   276#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
  659277msgid "Check for updates when using mobile broadband"
  660278msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
  661279
  662 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
   280#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
  663281msgid "Currently using mobile broadband"
  664282msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
  665283
  666 #. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
  667 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:5 ../src/gpk-prefs.c:485
   284#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
  668285msgid "Software Update Preferences"
  669286msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
  670287
  671 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
   288#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
  672289msgid "Update Settings"
  673290msgstr "Настройки на обновяването"
  674291
  675 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
   292#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
  676293msgid "_Automatically install:"
  677294msgstr "_Автоматично инсталиране:"
  678295
  679 #: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:1
  680 msgid "Enable or disable software sources"
  681 msgstr "Управление на хранилищата"
  682 
  683 #: ../data/gpk-repo.ui.h:1
  684 msgid "Shows more software sources that may be interesting"
  685 msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
  686 
  687296#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
  688 #: ../data/gpk-repo.ui.h:4
   297#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
  689298msgid "_Show debug and development software sources"
  690299msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
  691300
  692301#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
  693 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:296
   302#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:295
  694303msgid "Action"
  695304msgstr "Действие"
   
  716325
  717326#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
  718 #. TRANSLATORS: column for the message description
  719 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323 ../src/gpk-watch.c:597
   327#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:322
  720328msgid "Details"
  721329msgstr "Подробности"
   
  742350
  743351#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
  744 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:722
   352#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:747
  745353msgid "Service Pack Creator"
  746354msgstr "Създаване на сервизни пакети"
   
  786394msgstr "Обновление на софтуера"
  787395
  788 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  789396#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
  790 #: ../src/gpk-update-viewer-main.c:103
  791 msgid "Software Update Viewer"
  792 msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
  793 
  794 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:3
  795397msgid "Update software installed on the system"
  796398msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
   
  805407
  806408#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
   409msgid "_Install Update(s)"
   410msgstr "_Инсталиране на обновленията"
   411
   412#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
  807413msgid "_Upgrade"
  808414msgstr "_Обновяване"
   
  817423#. TRANSLATORS: column for the package name
  818424#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
  819 #: ../src/gpk-helper-run.c:191
   425#: ../src/gpk-helper-run.c:219
  820426msgid "Package"
  821427msgstr "Пакет"
   
  857463"correctly."
  858464msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
   465
   466#. TRANSLATORS: check once an hour
   467#: ../src/cc-update-panel.c:70
   468msgid "Hourly"
   469msgstr "Ежечасно"
   470
   471#. TRANSLATORS: check once a day
   472#: ../src/cc-update-panel.c:72
   473msgid "Daily"
   474msgstr "Ежедневно"
   475
   476#. TRANSLATORS: check once a week
   477#: ../src/cc-update-panel.c:74
   478msgid "Weekly"
   479msgstr "Ежеседмично"
   480
   481#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
   482#: ../src/cc-update-panel.c:76
   483msgid "Never"
   484msgstr "Никога"
   485
   486#. TRANSLATORS: update everything
   487#: ../src/cc-update-panel.c:79
   488msgid "All updates"
   489msgstr "Всички обновления"
   490
   491#. TRANSLATORS: update just security updates
   492#: ../src/cc-update-panel.c:81
   493msgid "Only security updates"
   494msgstr "Само обновленията по сигурността"
   495
   496#. TRANSLATORS: don't update anything
   497#: ../src/cc-update-panel.c:83
   498msgid "Nothing"
   499msgstr "Нищо"
   500
   501#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
   502#: ../src/cc-update-panel.c:518
   503msgid "Failed to change status"
   504msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
   505
   506#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
   507#: ../src/cc-update-panel.c:592
   508msgid "Enabled"
   509msgstr "Включено"
   510
   511#. TRANSLATORS: column for the source description
   512#: ../src/cc-update-panel.c:601
   513msgid "Software Source"
   514msgstr "Хранилища"
   515
   516#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
   517#: ../src/cc-update-panel.c:663
   518msgid "Failed to get the list of sources"
   519msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
   520
   521#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
   522#: ../src/cc-update-panel.c:770 ../src/gpk-backend-status.c:76
   523#: ../src/gpk-update-viewer.c:3134
   524msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
   525msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
   526
   527#: ../src/cc-update-panel.c:804
   528msgid "Getting software source list not supported by backend"
   529msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
  859530
  860531#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
   
  867538
  868539#. TRANSLATORS: no packages returned
  869 #: ../src/gpk-application.c:969 ../src/gpk-application.c:1092
   540#: ../src/gpk-application.c:956 ../src/gpk-application.c:1079
  870541msgid "No packages"
  871542msgstr "Няма пакети"
  872543
  873544#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
  874 #: ../src/gpk-application.c:971
   545#: ../src/gpk-application.c:958
  875546msgid "No other packages require this package"
  876547msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
  877548
  878549#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
  879 #: ../src/gpk-application.c:978
   550#: ../src/gpk-application.c:965
  880551#, c-format
  881552msgid "%i package requires %s"
   
  885556
  886557#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
  887 #: ../src/gpk-application.c:983
   558#: ../src/gpk-application.c:970
  888559#, c-format
  889560msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
   
  893564
  894565#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
  895 #: ../src/gpk-application.c:1094
   566#: ../src/gpk-application.c:1081
  896567msgid "This package does not depends on any others"
  897568msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
  898569
  899570#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
  900 #: ../src/gpk-application.c:1101
   571#: ../src/gpk-application.c:1088
  901572#, c-format
  902573msgid "%i additional package is required for %s"
   
  906577
  907578#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
  908 #: ../src/gpk-application.c:1106
   579#: ../src/gpk-application.c:1093
  909580#, c-format
  910581msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
   
  914585
  915586#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
  916 #: ../src/gpk-application.c:1171
   587#: ../src/gpk-application.c:1158
  917588msgid "Invalid"
  918589msgstr "Неправилен"
  919590
  920591#. TRANSLATORS: no results were found for this search
  921 #: ../src/gpk-application.c:1371
   592#: ../src/gpk-application.c:1363
  922593msgid "No results were found."
  923594msgstr "Не е открито хранилище"
  924595
  925596#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
  926 #: ../src/gpk-application.c:1379
   597#: ../src/gpk-application.c:1371
  927598msgid "Try entering a package name in the search bar."
  928599msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
  929600
  930601#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
  931 #: ../src/gpk-application.c:1382
   602#: ../src/gpk-application.c:1374
  932603msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
  933604msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
  934605
  935606#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
  936 #: ../src/gpk-application.c:1387
   607#: ../src/gpk-application.c:1379
  937608msgid ""
  938609"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
   
  943614
  944615#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
  945 #: ../src/gpk-application.c:1390
   616#: ../src/gpk-application.c:1382
  946617msgid "Try again with a different search term."
  947618msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
  948619
  949620#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
  950 #: ../src/gpk-application.c:1645
   621#: ../src/gpk-application.c:1661
  951622msgid "Invalid search text"
  952623msgstr "Неправилен текст за търсене"
  953624
  954625#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
  955 #: ../src/gpk-application.c:1647
   626#: ../src/gpk-application.c:1663
  956627msgid "The search text contains invalid characters"
  957628msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
  958629
  959630#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
  960 #: ../src/gpk-application.c:1681
   631#: ../src/gpk-application.c:1701
  961632msgid "The search could not be completed"
  962633msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
  963634
  964635#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
  965 #: ../src/gpk-application.c:1683
   636#: ../src/gpk-application.c:1703
  966637msgid "Running the transaction failed"
  967638msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
  968639
  969640#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
  970 #: ../src/gpk-application.c:1831
   641#: ../src/gpk-application.c:1851
  971642msgid "Changes not applied"
  972643msgstr "Промените не са приложени"
  973644
  974 #: ../src/gpk-application.c:1832
   645#: ../src/gpk-application.c:1852
  975646msgid "Close _Anyway"
  976647msgstr "_Затваряне независимо от това"
  977648
  978649#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  979 #: ../src/gpk-application.c:1836
   650#: ../src/gpk-application.c:1856
  980651msgid "You have made changes that have not yet been applied."
  981652msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
  982653
  983 #: ../src/gpk-application.c:1837
   654#: ../src/gpk-application.c:1857
  984655msgid "These changes will be lost if you close this window."
  985656msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
   
  988659#. TRANSLATORS: The state of a package
  989660#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  990 #: ../src/gpk-application.c:2162 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
   661#: ../src/gpk-application.c:2182 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
  991662msgid "Installed"
  992663msgstr "Инсталирани"
   
  995666#. TRANSLATORS: column for group name
  996667#. TRANSLATORS: column for the package name
  997 #: ../src/gpk-application.c:2178 ../src/gpk-application.c:2200
  998 #: ../src/gpk-dialog.c:153 ../src/gpk-modal-dialog.c:729
   668#: ../src/gpk-application.c:2198 ../src/gpk-application.c:2220
   669#: ../src/gpk-dialog.c:152 ../src/gpk-modal-dialog.c:732
  999670msgid "Name"
  1000671msgstr "Име"
  1001672
  1002673#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
  1003 #: ../src/gpk-application.c:2343
   674#: ../src/gpk-application.c:2363
  1004675msgid "Type"
  1005676msgstr "Вид"
  1006677
  1007 #: ../src/gpk-application.c:2343
   678#: ../src/gpk-application.c:2363
  1008679msgid "Collection"
  1009680msgstr "Комплект"
  1010681
  1011682#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
  1012 #: ../src/gpk-application.c:2351
   683#: ../src/gpk-application.c:2371
  1013684#, c-format
  1014685msgid "Visit %s"
   
  1016687
  1017688#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
  1018 #: ../src/gpk-application.c:2356
   689#: ../src/gpk-application.c:2376
  1019690msgid "Project"
  1020691msgstr "Проект"
  1021692
  1022 #: ../src/gpk-application.c:2356
   693#: ../src/gpk-application.c:2376
  1023694msgid "Homepage"
  1024695msgstr "Лична страница"
  1025696
  1026697#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
  1027 #: ../src/gpk-application.c:2370
   698#: ../src/gpk-application.c:2390
  1028699msgid "Group"
  1029700msgstr "Група"
  1030701
  1031702#. TRANSLATORS: the licence string for the package
  1032 #: ../src/gpk-application.c:2376
   703#: ../src/gpk-application.c:2396
  1033704msgid "License"
  1034705msgstr "Лиценз"
  1035706
  1036707#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  1037 #: ../src/gpk-application.c:2385
   708#: ../src/gpk-application.c:2405
  1038709msgid "Menu"
  1039710msgstr "Меню"
   
  1041712#. TRANSLATORS: the size of the meta package
  1042713#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
  1043 #: ../src/gpk-application.c:2403 ../src/gpk-update-viewer.c:1707
   714#: ../src/gpk-application.c:2423 ../src/gpk-update-viewer.c:1792
  1044715msgid "Size"
  1045716msgstr "Размер"
  1046717
  1047718#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
  1048 #: ../src/gpk-application.c:2406
   719#: ../src/gpk-application.c:2426
  1049720msgid "Installed size"
  1050721msgstr "Размер при инсталация"
  1051722
  1052723#. TRANSLATORS: the download size of the package
  1053 #: ../src/gpk-application.c:2409
   724#: ../src/gpk-application.c:2429
  1054725msgid "Download size"
  1055726msgstr "Размер при изтегляне"
  1056727
  1057728#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
  1058 #: ../src/gpk-application.c:2418
   729#: ../src/gpk-application.c:2438
  1059730msgid "Source"
  1060731msgstr "Хранилище"
  1061732
  1062733#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
  1063 #: ../src/gpk-application.c:2564
   734#: ../src/gpk-application.c:2584
  1064735msgid "Selected packages"
  1065736msgstr "Избраните пакети"
  1066737
  1067738#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
  1068 #: ../src/gpk-application.c:2616
   739#: ../src/gpk-application.c:2638
  1069740msgid "Searching by name"
  1070741msgstr "Търсене по име"
  1071742
  1072743#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
  1073 #: ../src/gpk-application.c:2639
   744#: ../src/gpk-application.c:2663
  1074745msgid "Searching by description"
  1075746msgstr "Търсене по описание"
  1076747
  1077748#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
  1078 #: ../src/gpk-application.c:2662
   749#: ../src/gpk-application.c:2688
  1079750msgid "Searching by file"
  1080751msgstr "Търсене по файл"
  1081752
  1082753#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  1083 #: ../src/gpk-application.c:2687
   754#: ../src/gpk-application.c:2713
  1084755msgid "Search by name"
  1085756msgstr "Търсене по име"
  1086757
  1087758#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  1088 #: ../src/gpk-application.c:2697
   759#: ../src/gpk-application.c:2724
  1089760msgid "Search by description"
  1090761msgstr "Търсене по описание"
  1091762
  1092763#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  1093 #: ../src/gpk-application.c:2707
   764#: ../src/gpk-application.c:2735
  1094765msgid "Search by file name"
  1095766msgstr "Търсене по име на файл"
  1096767
  1097 #. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
  1098 #. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
  1099 #: ../src/gpk-application.c:2750 ../src/gpk-check-update.c:207
  1100 #: ../src/gpk-watch.c:428
  1101 msgid "Failed to show url"
  1102 msgstr "Адресът не може да бъде показан"
  1103 
  1104 #: ../src/gpk-application.c:2787 ../src/gpk-check-update.c:231
  1105 #: ../src/gpk-watch.c:448
   768#: ../src/gpk-application.c:2776 ../src/gpk-check-update.c:202
  1106769msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  1107770msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
  1108771
  1109 #: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:232
  1110 #: ../src/gpk-watch.c:449
   772#: ../src/gpk-application.c:2777 ../src/gpk-check-update.c:203
  1111773msgid ""
  1112774"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
   
  1120782"или (по ваше решение) по-късна версия."
  1121783
  1122 #: ../src/gpk-application.c:2792 ../src/gpk-check-update.c:236
  1123 #: ../src/gpk-watch.c:453
   784#: ../src/gpk-application.c:2781 ../src/gpk-check-update.c:207
  1124785msgid ""
  1125786"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  1132793"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  1133794
  1134 #: ../src/gpk-application.c:2796 ../src/gpk-check-update.c:240
  1135 #: ../src/gpk-watch.c:457
   795#: ../src/gpk-application.c:2785 ../src/gpk-check-update.c:211
  1136796msgid ""
  1137797"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  1144804
  1145805#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
  1146 #: ../src/gpk-application.c:2802 ../src/gpk-check-update.c:245
  1147 #: ../src/gpk-watch.c:462
   806#: ../src/gpk-application.c:2791 ../src/gpk-check-update.c:216
  1148807msgid "translator-credits"
  1149808msgstr ""
   
  1155814
  1156815#. TRANSLATORS: website label
  1157 #: ../src/gpk-application.c:2828 ../src/gpk-check-update.c:265
  1158 #: ../src/gpk-watch.c:481
   816#: ../src/gpk-application.c:2811 ../src/gpk-check-update.c:233
  1159817msgid "PackageKit Website"
  1160818msgstr "Уеб страница на PackageKit"
  1161819
  1162820#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
  1163 #: ../src/gpk-application.c:2831
   821#: ../src/gpk-application.c:2814
  1164822msgid "Package Manager for GNOME"
  1165823msgstr "Управление на пакети в GNOME"
  1166824
  1167825#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
  1168 #: ../src/gpk-application.c:3277
   826#: ../src/gpk-application.c:3260
  1169827msgid "Text"
  1170828msgstr "Текст"
  1171829
  1172830#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
  1173 #: ../src/gpk-application.c:3300
   831#: ../src/gpk-application.c:3283
  1174832msgid ""
  1175833"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
   
  1179837
  1180838#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
  1181 #: ../src/gpk-application.c:3303
   839#: ../src/gpk-application.c:3286
  1182840msgid "Enter a package name and then click find to get started."
  1183841msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
  1184842
  1185843#. TRANSLATORS: daemon is broken
  1186 #: ../src/gpk-application.c:3531
   844#: ../src/gpk-application.c:3510
  1187845msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
  1188846msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
  1189847
  1190848#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
  1191 #: ../src/gpk-application.c:3651
   849#: ../src/gpk-application.c:3629
  1192850msgid "All packages"
  1193851msgstr "Всички пакети"
  1194852
  1195853#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
  1196 #: ../src/gpk-application.c:3653
   854#: ../src/gpk-application.c:3631
  1197855msgid "Show all packages"
  1198856msgstr "Показване на всички пакети"
  1199857
  1200858#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
  1201 #: ../src/gpk-application.c:3877
   859#: ../src/gpk-application.c:3883
  1202860msgid "Clear current selection"
  1203861msgstr "Изчистване на текущия избор"
  1204862
  1205863#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
  1206 #: ../src/gpk-application.c:3902
   864#: ../src/gpk-application.c:3908
  1207865msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
  1208866msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
  1209867
  1210868#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
  1211 #: ../src/gpk-application.c:3928
   869#: ../src/gpk-application.c:3934
  1212870msgid "Visit home page for selected package"
  1213871msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
  1214872
  1215873#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
  1216 #: ../src/gpk-application.c:4036
   874#: ../src/gpk-application.c:4042
  1217875msgid "Find packages"
  1218876msgstr "Търсене на пакети"
  1219877
  1220878#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
  1221 #: ../src/gpk-application.c:4043
   879#: ../src/gpk-application.c:4050
  1222880msgid "Cancel search"
  1223881msgstr "Преустановяване на търсенето"
  1224882
  1225883#. TRANSLATORS: show the program version
  1226 #: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:242
  1227 #: ../src/gpk-prefs.c:464 ../src/gpk-update-icon.c:66
  1228 #: ../src/gpk-update-viewer-main.c:69
   884#: ../src/gpk-application-main.c:73 ../src/gpk-backend-status.c:242
   885#: ../src/gpk-update-icon.c:79 ../src/gpk-update-viewer-main.c:68
  1229886msgid "Show the program version and exit"
  1230887msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
  1231888
  1232889#. are we running privileged
  1233 #: ../src/gpk-application-main.c:107
   890#: ../src/gpk-application-main.c:103
  1234891msgid "Package installer"
  1235892msgstr "Инсталатор на пакети"
  1236 
  1237 #. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
  1238 #: ../src/gpk-backend-status.c:76 ../src/gpk-prefs.c:398 ../src/gpk-repo.c:534
  1239 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3029
  1240 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
  1241 msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
  1242893
  1243894#: ../src/gpk-backend-status.c:258
   
  1246897
  1247898#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
  1248 #: ../src/gpk-check-update.c:291
   899#: ../src/gpk-check-update.c:259
  1249900msgid "_Preferences"
  1250901msgstr "_Настройки"
  1251902
  1252903#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
  1253 #. TRANSLATORS: this is the right click menu item
  1254 #: ../src/gpk-check-update.c:311 ../src/gpk-watch.c:508
   904#: ../src/gpk-check-update.c:279
  1255905msgid "_About"
  1256906msgstr "_Относно"
  1257907
  1258908#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
  1259 #: ../src/gpk-check-update.c:402
   909#: ../src/gpk-check-update.c:370
  1260910msgid "One package was skipped:"
  1261911msgid_plural "Some packages were skipped:"
   
  1264914
  1265915#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
  1266 #: ../src/gpk-check-update.c:433
   916#: ../src/gpk-check-update.c:401
  1267917msgid "The system update has completed"
  1268918msgstr "Обновяването на системата завърши"
  1269919
  1270920#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
  1271 #: ../src/gpk-check-update.c:441
   921#: ../src/gpk-check-update.c:409
  1272922msgid "Restart computer now"
  1273923msgstr "Рестартиране на компютъра"
   
  1277927#. add a checkbutton for deps screen
  1278928#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
  1279 #: ../src/gpk-check-update.c:448 ../src/gpk-check-update.c:1368
  1280 #: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1577
   929#: ../src/gpk-check-update.c:416 ../src/gpk-check-update.c:1308
   930#: ../src/gpk-dialog.c:305 ../src/gpk-hardware.c:196 ../src/gpk-watch.c:830
  1281931msgid "Do not show this again"
  1282932msgstr "Това да не се показва повече"
   
  1285935#. TRANSLATORS: button: show details about the error
  1286936#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
  1287 #: ../src/gpk-check-update.c:510 ../src/gpk-dbus-task.c:385
  1288 #: ../src/gpk-watch.c:1399
   937#: ../src/gpk-check-update.c:478 ../src/gpk-dbus-task.c:388
   938#: ../src/gpk-watch.c:607
  1289939msgid "Show details"
  1290940msgstr "Допълнителна информация"
  1291941
  1292942#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
  1293 #: ../src/gpk-check-update.c:559 ../src/gpk-check-update.c:993
  1294 #: ../src/gpk-check-update.c:1015
   943#: ../src/gpk-check-update.c:532 ../src/gpk-check-update.c:922
   944#: ../src/gpk-check-update.c:944
  1295945msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
  1296946msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
  1297947
  1298948#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1299 #: ../src/gpk-check-update.c:561 ../src/gpk-update-viewer.c:514
   949#: ../src/gpk-check-update.c:534 ../src/gpk-update-viewer.c:519
  1300950msgid "Updated successfully"
  1301951msgstr "Успешно обновяване"
  1302952
  1303953#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
  1304 #: ../src/gpk-check-update.c:685
   954#: ../src/gpk-check-update.c:660
  1305955msgid "Security update available"
  1306956msgid_plural "Security updates available"
   
  1309959
  1310960#. TRANSLATORS: message when there are security updates
  1311 #: ../src/gpk-check-update.c:688
   961#: ../src/gpk-check-update.c:663
  1312962msgid "An important update is available for your computer:"
  1313963msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
   
  1316966
  1317967#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
  1318 #: ../src/gpk-check-update.c:708
   968#: ../src/gpk-check-update.c:683
  1319969msgid "Install updates"
  1320970msgstr "Инсталиране на обновления"
  1321971
  1322972#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
  1323 #: ../src/gpk-check-update.c:819
   973#: ../src/gpk-check-update.c:764
  1324974msgid ""
  1325975"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
   
  1330980
  1331981#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
  1332 #: ../src/gpk-check-update.c:821
   982#: ../src/gpk-check-update.c:766
  1333983msgid "Updates not installed"
  1334984msgstr "Обновления не се инсталират"
  1335985
  1336986#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
  1337 #: ../src/gpk-check-update.c:831
   987#: ../src/gpk-check-update.c:776
  1338988msgid "Install the updates anyway"
  1339989msgstr "Обновленията да се инсталират"
  1340990
  1341991#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
  1342 #: ../src/gpk-check-update.c:878
   992#: ../src/gpk-check-update.c:802
  1343993msgid "Updates are being installed"
  1344994msgstr "Инсталират се обновления"
  1345995
  1346996#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
  1347 #: ../src/gpk-check-update.c:880
   997#: ../src/gpk-check-update.c:804
  1348998msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
  1349999msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
  13501000
  1351 #: ../src/gpk-check-update.c:886
   1001#: ../src/gpk-check-update.c:810
  13521002msgid "Cancel update"
  13531003msgstr "Преустановяване на обновяването"
  13541004
  13551005#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
  1356 #: ../src/gpk-check-update.c:965
   1006#: ../src/gpk-check-update.c:894
  13571007#, c-format
  13581008msgid "There is %d update available"
   
  13621012
  13631013#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1364 #: ../src/gpk-check-update.c:995
   1014#: ../src/gpk-check-update.c:924
  13651015msgid "Update available"
  13661016msgstr "Налично е обновление"
  13671017
  13681018#. TRANSLATORS: this is the sound description
  1369 #: ../src/gpk-check-update.c:1017
   1019#: ../src/gpk-check-update.c:946
  13701020msgid "Update available (on battery)"
  13711021msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
  13721022
  13731023#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
  1374 #: ../src/gpk-check-update.c:1355
   1024#: ../src/gpk-check-update.c:1295
  13751025msgid "Distribution upgrades available"
  13761026msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
   
  13811031#. TRANSLATORS: button text
  13821032#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
  1383 #: ../src/gpk-check-update.c:1365 ../src/gpk-dbus-task.c:1085
  1384 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1319 ../src/gpk-dbus-task.c:1625
  1385 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1831 ../src/gpk-dbus-task.c:2089
   1033#: ../src/gpk-check-update.c:1305 ../src/gpk-dbus-task.c:1100
   1034#: ../src/gpk-dbus-task.c:1334 ../src/gpk-dbus-task.c:1640
   1035#: ../src/gpk-dbus-task.c:1846 ../src/gpk-dbus-task.c:2102
  13861036msgid "More information"
  13871037msgstr "Повече информация"
   
  14951145
  14961146#. TRANSLATORS: we failed to install
  1497 #: ../src/gpk-dbus-task.c:245
   1147#: ../src/gpk-dbus-task.c:246
  14981148msgid "Failed to install software"
  14991149msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
  15001150
  15011151#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
  1502 #: ../src/gpk-dbus-task.c:247
   1152#: ../src/gpk-dbus-task.c:248
  15031153msgid "No applications were chosen to be installed"
  15041154msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
   
  15061156#. TRANSLATORS: detailed text about the error
  15071157#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
  1508 #: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:398
   1158#: ../src/gpk-dbus-task.c:281 ../src/gpk-watch.c:112
  15091159msgid "Error details"
  15101160msgstr "Допълнителна информация за грешката"
  15111161
  1512 #: ../src/gpk-dbus-task.c:279
   1162#: ../src/gpk-dbus-task.c:281
  15131163msgid "Package Manager error details"
  15141164msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
  15151165
  15161166#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
  1517 #: ../src/gpk-dbus-task.c:294
   1167#: ../src/gpk-dbus-task.c:297
  15181168msgid ""
  15191169"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
   
  15241174
  15251175#. TRANSLATORS: failed authentication
  1526 #: ../src/gpk-dbus-task.c:310
   1176#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
  15271177msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
  15281178msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
  15291179
  15301180#. TRANSLATORS: could not start system service
  1531 #: ../src/gpk-dbus-task.c:314
   1181#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
  15321182msgid "The packagekitd service could not be started."
  15331183msgstr ""
   
  15351185
  15361186#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
  1537 #: ../src/gpk-dbus-task.c:318
   1187#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
  15381188msgid "The query is not valid."
  15391189msgstr "Грешна заявка."
  15401190
  15411191#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
  1542 #: ../src/gpk-dbus-task.c:322
   1192#: ../src/gpk-dbus-task.c:325
  15431193msgid "The file is not valid."
  15441194msgstr "Грешен файл."
   
  15461196#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
  15471197#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
  1548 #: ../src/gpk-dbus-task.c:466 ../src/gpk-dbus-task.c:1138
   1198#: ../src/gpk-dbus-task.c:476 ../src/gpk-dbus-task.c:1153
  15491199msgid "Failed to install package"
  15501200msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
   
  15521202#. TRANSLATORS: title: installing packages
  15531203#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
  1554 #: ../src/gpk-dbus-task.c:504 ../src/gpk-enum.c:961
   1204#: ../src/gpk-dbus-task.c:514 ../src/gpk-enum.c:941
  15551205msgid "Installing packages"
  15561206msgstr "Инсталиране на пакети"
  15571207
  15581208#. TRANSLATORS: title
  1559 #: ../src/gpk-dbus-task.c:606 ../src/gpk-dbus-task.c:1357
   1209#: ../src/gpk-dbus-task.c:616 ../src/gpk-dbus-task.c:1372
  15601210msgid "Failed to install file"
  15611211msgid_plural "Failed to install files"
   
  15641214
  15651215#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
  1566 #: ../src/gpk-dbus-task.c:690
   1216#: ../src/gpk-dbus-task.c:705
  15671217msgid "Do you want to install this file?"
  15681218msgid_plural "Do you want to install these files?"
   
  15781228#. TRANSLATORS: button: install catalog
  15791229#. TRANSLATORS: if the update should be installed
  1580 #: ../src/gpk-dbus-task.c:699 ../src/gpk-dbus-task.c:1231
  1581 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1450 ../src/gpk-dbus-task.c:1653
  1582 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2116 ../src/gpk-dbus-task.c:2384
  1583 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2506 ../src/gpk-dbus-task.c:2858
  1584 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1636
   1230#: ../src/gpk-dbus-task.c:714 ../src/gpk-dbus-task.c:1246
   1231#: ../src/gpk-dbus-task.c:1465 ../src/gpk-dbus-task.c:1668
   1232#: ../src/gpk-dbus-task.c:2129 ../src/gpk-dbus-task.c:2399
   1233#: ../src/gpk-dbus-task.c:2521 ../src/gpk-dbus-task.c:2874
   1234#: ../src/gpk-update-viewer.c:1721
  15851235msgid "Install"
  15861236msgstr "Инсталиране"
  15871237
  15881238#. TRANSLATORS: title: installing a local file
  1589 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
   1239#: ../src/gpk-dbus-task.c:1029
  15901240msgid "Install local file"
  15911241msgid_plural "Install local files"
   
  15941244
  15951245#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
  1596 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1073
   1246#: ../src/gpk-dbus-task.c:1088
  15971247#, c-format
  15981248msgid "Could not find packages"
   
  16001250
  16011251#. TRANSLATORS: message: could not find
  1602 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1082
   1252#: ../src/gpk-dbus-task.c:1097
  16031253msgid "The packages could not be found in any software source"
  16041254msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
  16051255
  1606 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1121
   1256#: ../src/gpk-dbus-task.c:1136
  16071257msgid "Failed to install packages"
  16081258msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
  16091259
  16101260#. TRANSLATORS: message: package is already installed
  1611 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1123 ../src/gpk-enum.c:369
   1261#: ../src/gpk-dbus-task.c:1138 ../src/gpk-enum.c:334
  16121262msgid "The package is already installed"
  16131263msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
  16141264
  16151265#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
  1616 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1140
   1266#: ../src/gpk-dbus-task.c:1155
  16171267msgid "Incorrect response from search"
  16181268msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
  16191269
  16201270#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
  1621 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1215
   1271#: ../src/gpk-dbus-task.c:1230
  16221272msgid "An additional package is required:"
  16231273msgid_plural "Additional packages are required:"
   
  16261276
  16271277#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
  1628 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1218
   1278#: ../src/gpk-dbus-task.c:1233
  16291279msgid "Do you want to search for and install this package now?"
  16301280msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
   
  16331283
  16341284#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1635 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1224
   1285#: ../src/gpk-dbus-task.c:1239
  16361286#, c-format
  16371287msgid "%s wants to install a package"
   
  16411291
  16421292#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1643 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1227
   1293#: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
  16441294msgid "A program wants to install a package"
  16451295msgid_plural "A program wants to install packages"
   
  16481298
  16491299#. TRANSLATORS: title, searching
  1650 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1244 ../src/gpk-dbus-task.c:2566
   1300#: ../src/gpk-dbus-task.c:1259 ../src/gpk-dbus-task.c:2581
  16511301msgid "Searching for packages"
  16521302msgstr "Търсене на пакети"
  16531303
  16541304#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1655 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1314
   1305#: ../src/gpk-dbus-task.c:1329
  16561306msgid "Failed to find package"
  16571307msgstr "Пакетът не бе открит"
  16581308
  16591309#. TRANSLATORS: nothing found
  1660 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1316 ../src/gpk-dbus-task.c:2705
   1310#: ../src/gpk-dbus-task.c:1331 ../src/gpk-dbus-task.c:2721
  16611311msgid "The file could not be found in any packages"
  16621312msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
  16631313
  16641314#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
  1665 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1354
   1315#: ../src/gpk-dbus-task.c:1369
  16661316#, c-format
  16671317msgid "The %s package already provides this file"
   
  16691319
  16701320#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
  1671 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1435
   1321#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450
  16721322msgid "The following file is required:"
  16731323msgid_plural "The following files are required:"
   
  16761326
  16771327#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1678 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1438
   1328#: ../src/gpk-dbus-task.c:1453
  16791329msgid "Do you want to search for this file now?"
  16801330msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
   
  16831333
  16841334#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1685 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
   1335#: ../src/gpk-dbus-task.c:1458
  16861336#, c-format
  16871337msgid "%s wants to install a file"
   
  16911341
  16921342#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1693 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1446
   1343#: ../src/gpk-dbus-task.c:1461
  16941344msgid "A program wants to install a file"
  16951345msgid_plural "A program wants to install files"
   
  16991349#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
  17001350#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  1701 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1462 ../src/gpk-dbus-task.c:2808
  1702 #: ../src/gpk-enum.c:1313
   1351#: ../src/gpk-dbus-task.c:1477 ../src/gpk-dbus-task.c:2824
   1352#: ../src/gpk-enum.c:1293
  17031353msgid "Searching for file"
  17041354msgstr "Търсене на файл"
  17051355
  17061356#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
  1707 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1505
   1357#: ../src/gpk-dbus-task.c:1520
  17081358msgid "The following plugin is required:"
  17091359msgid_plural "The following plugins are required:"
   
  17121362
  17131363#. TRANSLATORS: ask for confirmation
  1714 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1523
   1364#: ../src/gpk-dbus-task.c:1538
  17151365msgid "Do you want to search for this now?"
  17161366msgid_plural "Do you want to search for these now?"
   
  17191369
  17201370#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1721 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1536
   1371#: ../src/gpk-dbus-task.c:1551
  17221372#, c-format
  17231373msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
   
  17271377
  17281378#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1729 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1540
   1379#: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
  17301380#, c-format
  17311381msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
   
  17351385
  17361386#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1737 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1544
   1387#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
  17381388#, c-format
  17391389msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
   
  17431393
  17441394#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
  1745 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
   1395#: ../src/gpk-dbus-task.c:1565
  17461396msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
  17471397msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
   
  17521402
  17531403#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
  1754 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
   1404#: ../src/gpk-dbus-task.c:1569
  17551405msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
  17561406msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
   
  17591409
  17601410#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
  1761 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
   1411#: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
  17621412msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
  17631413msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
   
  17661416
  17671417#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  1768 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1564 ../src/gpk-dbus-task.c:1919
  1769 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
   1418#: ../src/gpk-dbus-task.c:1579 ../src/gpk-dbus-task.c:1932
   1419#: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
  17701420msgid "Search"
  17711421msgstr "Търсене"
  17721422
  17731423#. TRANSLATORS: failed to search for codec
  1774 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1619
   1424#: ../src/gpk-dbus-task.c:1634
  17751425msgid "Failed to search for plugin"
  17761426msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
  17771427
  17781428#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
  1779 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1621
   1429#: ../src/gpk-dbus-task.c:1636
  17801430msgid "Could not find plugin in any configured software source"
  17811431msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
  17821432
  1783 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
   1433#: ../src/gpk-dbus-task.c:1659
  17841434msgid "Install the following plugin"
  17851435msgid_plural "Install the following plugins"
   
  17881438
  17891439#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
  1790 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1645 ../src/gpk-dbus-task.c:2109
  1791 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2498
   1440#: ../src/gpk-dbus-task.c:1660 ../src/gpk-dbus-task.c:2122
   1441#: ../src/gpk-dbus-task.c:2513
  17921442msgid "Do you want to install this package now?"
  17931443msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
   
  17961446
  17971447#. TRANSLATORS: search for codec
  1798 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1737
   1448#: ../src/gpk-dbus-task.c:1752
  17991449msgid "Searching for plugins"
  18001450msgstr "Търсене на приставки"
  18011451
  1802 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
   1452#: ../src/gpk-dbus-task.c:1773
  18031453#, c-format
  18041454msgid "Searching for plugin: %s"
   
  18061456
  18071457#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
  1808 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1796
   1458#: ../src/gpk-dbus-task.c:1811
  18091459msgid "Failed to search for provides"
  18101460msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
  18111461
  18121462#. TRANSLATORS: title
  1813 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1826
   1463#: ../src/gpk-dbus-task.c:1841
  18141464msgid "Failed to find software"
  18151465msgstr "Софтуерът не е намерен"
  18161466
  18171467#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
  1818 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1828
   1468#: ../src/gpk-dbus-task.c:1843
  18191469msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
  18201470msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
  18211471
  18221472#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
  1823 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1901
   1473#: ../src/gpk-dbus-task.c:1914
  18241474msgid "An additional program is required to open this type of file:"
  18251475msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
  18261476
  18271477#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
  1828 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
   1478#: ../src/gpk-dbus-task.c:1917
  18291479msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
  18301480msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
  18311481
  18321482#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1833 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1912
   1483#: ../src/gpk-dbus-task.c:1925
  18341484#, c-format
  18351485msgid "%s requires a new mime type"
   
  18391489
  18401490#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1841 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
   1491#: ../src/gpk-dbus-task.c:1928
  18421492msgid "A program requires a new mime type"
  18431493msgid_plural "A program requires new mime types"
   
  18461496
  18471497#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
  1848 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
   1498#: ../src/gpk-dbus-task.c:1943
  18491499msgid "Searching for file handlers"
  18501500msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
  18511501
  18521502#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
  1853 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
   1503#: ../src/gpk-dbus-task.c:2023
  18541504msgid "Language tag not parsed"
  18551505msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
  18561506
  18571507#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
  1858 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
   1508#: ../src/gpk-dbus-task.c:2031
  18591509msgid "Language code not matched"
  18601510msgstr "Кодът за език не съвпада"
  18611511
  18621512#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
  1863 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2078
   1513#: ../src/gpk-dbus-task.c:2091
  18641514msgid "Failed to find font"
  18651515msgid_plural "Failed to find fonts"
   
  18681518
  18691519#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
  1870 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2086
   1520#: ../src/gpk-dbus-task.c:2099
  18711521msgid "No new fonts can be found for this document"
  18721522msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
  18731523
  18741524#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1875 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2270
   1525#: ../src/gpk-dbus-task.c:2285
  18761526msgid "An additional font is required to view this document correctly."
  18771527msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
   
  18801530
  18811531#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1882 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
   1532#: ../src/gpk-dbus-task.c:2289
  18831533msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
  18841534msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
   
  18871537
  18881538#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1889 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2284
   1539#: ../src/gpk-dbus-task.c:2299
  18901540#, c-format
  18911541msgid "%s wants to install a font"
   
  18951545
  18961546#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1897 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
   1547#: ../src/gpk-dbus-task.c:2302
  18981548msgid "A program wants to install a font"
  18991549msgid_plural "A program wants to install fonts"
   
  19021552
  19031553#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
  1904 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2303
   1554#: ../src/gpk-dbus-task.c:2318
  19051555msgid "Searching for font"
  19061556msgid_plural "Searching for fonts"
   
  19081558msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
  19091559
  1910 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2341
   1560#: ../src/gpk-dbus-task.c:2356
  19111561msgid "Could not process catalog"
  19121562msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
  19131563
  1914 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2359
   1564#: ../src/gpk-dbus-task.c:2374
  19151565msgid "No packages need to be installed"
  19161566msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
  19171567
  19181568#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
  1919 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2378
   1569#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
  19201570msgid "Install packages in catalog?"
  19211571msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
  19221572
  19231573#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
  1924 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2380
   1574#: ../src/gpk-dbus-task.c:2395
  19251575msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
  19261576msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
  19271577
  19281578#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
  1929 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2420
   1579#: ../src/gpk-dbus-task.c:2435
  19301580msgid "Failed to remove package"
  19311581msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
  19321582
  1933 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2497
   1583#: ../src/gpk-dbus-task.c:2512
  19341584msgid "Install the following driver"
  19351585msgid_plural "Install the following drivers"
   
  19391589#. TRANSLATORS: title: removing packages
  19401590#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
  1941 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2649 ../src/gpk-enum.c:953
   1591#: ../src/gpk-dbus-task.c:2665 ../src/gpk-enum.c:933
  19421592msgid "Removing packages"
  19431593msgstr "Деинсталиране на пакети"
  19441594
  19451595#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1946 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2703
   1596#: ../src/gpk-dbus-task.c:2719
  19471597msgid "Failed to find package for this file"
  19481598msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
  19491599
  19501600#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
  1951 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2781
   1601#: ../src/gpk-dbus-task.c:2797
  19521602msgid "The following file will be removed:"
  19531603msgid_plural "The following files will be removed:"
   
  19561606
  19571607#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1958 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2784
   1608#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
  19591609msgid "Do you want to remove this file now?"
  19601610msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
   
  19631613
  19641614#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1965 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2789
   1615#: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
  19661616#, c-format
  19671617msgid "%s wants to remove a file"
   
  19711621
  19721622#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1973 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2792
   1623#: ../src/gpk-dbus-task.c:2808
  19741624msgid "A program wants to remove a file"
  19751625msgid_plural "A program wants to remove files"
   
  19781628
  19791629#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  1980 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2796
   1630#: ../src/gpk-dbus-task.c:2812
  19811631msgid "Remove"
  19821632msgstr "Деинсталиране"
  19831633
  19841634#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
  1985 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2849
   1635#: ../src/gpk-dbus-task.c:2865
  19861636msgid "Do you want to install this catalog?"
  19871637msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
   
  19901640
  19911641#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
  1992 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2874
   1642#: ../src/gpk-dbus-task.c:2890
  19931643msgid "Install catalogs"
  19941644msgstr "Инсталиране на хранилища"
  19951645
  19961646#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
  1997 #: ../src/gpk-desktop.c:114
   1647#: ../src/gpk-desktop.c:118
  19981648msgid "Applications"
  19991649msgstr "Програми"
   
  20011651#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  20021652#. TRANSLATORS: The group type
  2003 #: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1635
   1653#: ../src/gpk-desktop.c:123 ../src/gpk-desktop.c:130 ../src/gpk-enum.c:1615
  20041654msgid "System"
  20051655msgstr "Системни инструменти"
  20061656
  2007 #: ../src/gpk-desktop.c:119
   1657#: ../src/gpk-desktop.c:123
  20081658msgid "Preferences"
  20091659msgstr "Настройки"
  20101660
  2011 #: ../src/gpk-desktop.c:126
   1661#: ../src/gpk-desktop.c:130
  20121662msgid "Administration"
  20131663msgstr "Администрация"
  20141664
  20151665#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
  2016 #: ../src/gpk-dialog.c:74
   1666#: ../src/gpk-dialog.c:73
  20171667msgid "many packages"
  20181668msgstr "много пакети"
  20191669
  2020 #: ../src/gpk-dialog.c:243
   1670#: ../src/gpk-dialog.c:242
  20211671msgid "No files"
  20221672msgstr "Няма файлове"
  20231673
  20241674#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
  2025 #: ../src/gpk-enum.c:310
   1675#: ../src/gpk-enum.c:275
  20261676msgid "CD"
  20271677msgstr "CD"
  20281678
  20291679#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
  2030 #: ../src/gpk-enum.c:314
   1680#: ../src/gpk-enum.c:279
  20311681msgid "DVD"
  20321682msgstr "DVD"
  20331683
  20341684#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
  2035 #: ../src/gpk-enum.c:318
   1685#: ../src/gpk-enum.c:283
  20361686msgid "disc"
  20371687msgstr "диск"
  20381688
  20391689#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
  2040 #: ../src/gpk-enum.c:322
   1690#: ../src/gpk-enum.c:287
  20411691msgid "media"
  20421692msgstr "носител"
  20431693
  2044 #: ../src/gpk-enum.c:339
   1694#: ../src/gpk-enum.c:304
  20451695msgid "Failed with unknown error code"
  20461696msgstr "Грешка с непознат код"
  20471697
  2048 #: ../src/gpk-enum.c:342
   1698#: ../src/gpk-enum.c:307
  20491699msgid "No network connection available"
  20501700msgstr "Няма свързаност към мрежа"
  20511701
  2052 #: ../src/gpk-enum.c:345
   1702#: ../src/gpk-enum.c:310
  20531703msgid "No package cache is available."
  20541704msgstr "Липсва кеш с пакети."
  20551705
  2056 #: ../src/gpk-enum.c:348
   1706#: ../src/gpk-enum.c:313
  20571707msgid "Out of memory"
  20581708msgstr "Недостатъчно памет"
  20591709
  2060 #: ../src/gpk-enum.c:351
   1710#: ../src/gpk-enum.c:316
  20611711msgid "Failed to create a thread"
  20621712msgstr "Не може да се създаде нишка"
  20631713
  2064 #: ../src/gpk-enum.c:354
   1714#: ../src/gpk-enum.c:319
  20651715msgid "Not supported by this backend"
  20661716msgstr "Не се поддържа от това ядро"
  20671717
  2068 #: ../src/gpk-enum.c:357
   1718#: ../src/gpk-enum.c:322
  20691719msgid "An internal system error has occurred"
  20701720msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
  20711721
  2072 #: ../src/gpk-enum.c:360
   1722#: ../src/gpk-enum.c:325
  20731723msgid "A security signature is not present"
  20741724msgstr "Липсва подпис"
  20751725
  2076 #: ../src/gpk-enum.c:363
   1726#: ../src/gpk-enum.c:328
  20771727msgid "The package is not installed"
  20781728msgstr "Този пакет не е инсталиран"
  20791729
  2080 #: ../src/gpk-enum.c:366
   1730#: ../src/gpk-enum.c:331
  20811731msgid "The package was not found"
  20821732msgstr "Този пакет не е открит"
  20831733
  2084 #: ../src/gpk-enum.c:372
   1734#: ../src/gpk-enum.c:337
  20851735msgid "The package download failed"
  20861736msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
  20871737
  2088 #: ../src/gpk-enum.c:375
   1738#: ../src/gpk-enum.c:340
  20891739msgid "The group was not found"
  20901740msgstr "Групата не е открита"
  20911741
  2092 #: ../src/gpk-enum.c:378
   1742#: ../src/gpk-enum.c:343
  20931743msgid "The group list was invalid"
  20941744msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
  20951745
  2096 #: ../src/gpk-enum.c:381
   1746#: ../src/gpk-enum.c:346
  20971747msgid "Dependency resolution failed"
  20981748msgstr "Необходимите пакети не са открити"
  20991749
  2100 #: ../src/gpk-enum.c:384
   1750#: ../src/gpk-enum.c:349
  21011751msgid "Search filter was invalid"
  21021752msgstr "Неправилен филтър за търсене"
  21031753
  2104 #: ../src/gpk-enum.c:387
   1754#: ../src/gpk-enum.c:352
  21051755msgid "The package identifier was not well formed"
  21061756msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
  21071757
  2108 #: ../src/gpk-enum.c:390
   1758#: ../src/gpk-enum.c:355
  21091759msgid "Transaction error"
  21101760msgstr "Транзакционна грешка"
  21111761
  2112 #: ../src/gpk-enum.c:393
   1762#: ../src/gpk-enum.c:358
  21131763msgid "Repository name was not found"
  21141764msgstr "Името на хранилището не е открито"
  21151765
  2116 #: ../src/gpk-enum.c:396
   1766#: ../src/gpk-enum.c:361
  21171767msgid "Could not remove a protected system package"
  21181768msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
  21191769
  2120 #: ../src/gpk-enum.c:399
   1770#: ../src/gpk-enum.c:364
  21211771msgid "The action was canceled"
  21221772msgstr "Действието бе отменено"
  21231773
  2124 #: ../src/gpk-enum.c:402
   1774#: ../src/gpk-enum.c:367
  21251775msgid "The action was forcibly canceled"
  21261776msgstr "Действието бе изрично отменено"
  21271777
  2128 #: ../src/gpk-enum.c:405
   1778#: ../src/gpk-enum.c:370
  21291779msgid "Reading the configuration file failed"
  21301780msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
  21311781
  2132 #: ../src/gpk-enum.c:408
   1782#: ../src/gpk-enum.c:373
  21331783msgid "The action cannot be canceled"
  21341784msgstr "Действието не може да бъде отменено"
  21351785
  2136 #: ../src/gpk-enum.c:411
   1786#: ../src/gpk-enum.c:376
  21371787msgid "Source packages cannot be installed"
  21381788msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
  21391789
  2140 #: ../src/gpk-enum.c:414
   1790#: ../src/gpk-enum.c:379
  21411791msgid "The license agreement failed"
  21421792msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
  21431793
  2144 #: ../src/gpk-enum.c:417
   1794#: ../src/gpk-enum.c:382
  21451795msgid "Local file conflict between packages"
  21461796msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
  21471797
  2148 #: ../src/gpk-enum.c:420
   1798#: ../src/gpk-enum.c:385
  21491799msgid "Packages are not compatible"
  21501800msgstr "Пакетите са несъвместими"
  21511801
  2152 #: ../src/gpk-enum.c:423
   1802#: ../src/gpk-enum.c:388
  21531803msgid "Problem connecting to a software source"
  21541804msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
  21551805
  2156 #: ../src/gpk-enum.c:426
   1806#: ../src/gpk-enum.c:391
  21571807msgid "Failed to initialize"
  21581808msgstr "Неуспешно инициализиране"
  21591809
  2160 #: ../src/gpk-enum.c:429
   1810#: ../src/gpk-enum.c:394
  21611811msgid "Failed to finalise"
  21621812msgstr "Неуспешно завършване"
  21631813
  2164 #: ../src/gpk-enum.c:432
   1814#: ../src/gpk-enum.c:397
  21651815msgid "Cannot get lock"
  21661816msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
  21671817
  2168 #: ../src/gpk-enum.c:435
   1818#: ../src/gpk-enum.c:400
  21691819msgid "No packages to update"
  21701820msgstr "Няма обновени пакети"
  21711821
  2172 #: ../src/gpk-enum.c:438
   1822#: ../src/gpk-enum.c:403
  21731823msgid "Cannot write repository configuration"
  21741824msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
  21751825
  2176 #: ../src/gpk-enum.c:441
   1826#: ../src/gpk-enum.c:406
  21771827msgid "Local install failed"
  21781828msgstr "Неуспешна локална инсталация"
  21791829
  2180 #: ../src/gpk-enum.c:444
   1830#: ../src/gpk-enum.c:409
  21811831msgid "Bad security signature"
  21821832msgstr "Неправилен подпис"
  21831833
  2184 #: ../src/gpk-enum.c:447
   1834#: ../src/gpk-enum.c:412
  21851835msgid "Missing security signature"
  21861836msgstr "Липсващ подпис"
  21871837
  2188 #: ../src/gpk-enum.c:450
   1838#: ../src/gpk-enum.c:415
  21891839msgid "Repository configuration invalid"
  21901840msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
  21911841
  2192 #: ../src/gpk-enum.c:453
   1842#: ../src/gpk-enum.c:418
  21931843msgid "Invalid package file"
  21941844msgstr "Неправилен пакетен файл"
  21951845
  2196 #: ../src/gpk-enum.c:456
   1846#: ../src/gpk-enum.c:421
  21971847msgid "Package install blocked"
  21981848msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
  21991849
  2200 #: ../src/gpk-enum.c:459
   1850#: ../src/gpk-enum.c:424
  22011851msgid "Package is corrupt"
  22021852msgstr "Повреден пакет"
  22031853
  2204 #: ../src/gpk-enum.c:462
   1854#: ../src/gpk-enum.c:427
  22051855msgid "All packages are already installed"
  22061856msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
  22071857
  2208 #: ../src/gpk-enum.c:465
   1858#: ../src/gpk-enum.c:430
  22091859msgid "The specified file could not be found"
  22101860msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
  22111861
  2212 #: ../src/gpk-enum.c:468
   1862#: ../src/gpk-enum.c:433
  22131863msgid "No more mirrors are available"
  22141864msgstr "Няма други огледала"
  22151865
  2216 #: ../src/gpk-enum.c:471
   1866#: ../src/gpk-enum.c:436
  22171867msgid "No distribution upgrade data is available"
  22181868msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
  22191869
  2220 #: ../src/gpk-enum.c:474
   1870#: ../src/gpk-enum.c:439
  22211871msgid "Package is incompatible with this system"
  22221872msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
  22231873
  2224 #: ../src/gpk-enum.c:477
   1874#: ../src/gpk-enum.c:442
  22251875msgid "No space is left on the disk"
  22261876msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
  22271877
  22281878#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
  2229 #: ../src/gpk-enum.c:480 ../src/gpk-task.c:360
   1879#: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:359
  22301880msgid "A media change is required"
  22311881msgstr "Необходима е смяна на носителя"
  22321882
  2233 #: ../src/gpk-enum.c:483
   1883#: ../src/gpk-enum.c:448
  22341884msgid "Authorization failed"
  22351885msgstr "Неуспешна идентификация"
  22361886
  2237 #: ../src/gpk-enum.c:486
   1887#: ../src/gpk-enum.c:451
  22381888msgid "Update not found"
  22391889msgstr "Обновлението не е открито"
  22401890
  2241 #: ../src/gpk-enum.c:489
   1891#: ../src/gpk-enum.c:454
  22421892msgid "Cannot install from untrusted source"
  22431893msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
  22441894
  2245 #: ../src/gpk-enum.c:492
   1895#: ../src/gpk-enum.c:457
  22461896msgid "Cannot update from untrusted source"
  22471897msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
  22481898
  2249 #: ../src/gpk-enum.c:495
   1899#: ../src/gpk-enum.c:460
  22501900msgid "Cannot get the file list"
  22511901msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
  22521902
  2253 #: ../src/gpk-enum.c:498
   1903#: ../src/gpk-enum.c:463
  22541904msgid "Cannot get package requires"
  22551905msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
  22561906
  2257 #: ../src/gpk-enum.c:501
   1907#: ../src/gpk-enum.c:466
  22581908msgid "Cannot disable source"
  22591909msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
  22601910
  2261 #: ../src/gpk-enum.c:504
   1911#: ../src/gpk-enum.c:469
  22621912msgid "The download failed"
  22631913msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
  22641914
  2265 #: ../src/gpk-enum.c:507
   1915#: ../src/gpk-enum.c:472
  22661916msgid "Package failed to configure"
  22671917msgstr "Пакетът не бе настроен"
  22681918
  2269 #: ../src/gpk-enum.c:510
   1919#: ../src/gpk-enum.c:475
  22701920msgid "Package failed to build"
  22711921msgstr "Пакетът не бе компилиран"
  22721922
  2273 #: ../src/gpk-enum.c:513
   1923#: ../src/gpk-enum.c:478
  22741924msgid "Package failed to install"
  22751925msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
  22761926
  2277 #: ../src/gpk-enum.c:516
   1927#: ../src/gpk-enum.c:481
  22781928msgid "Package failed to be removed"
  22791929msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
  22801930
  2281 #: ../src/gpk-enum.c:519
   1931#: ../src/gpk-enum.c:484
  22821932msgid "Update failed due to running process"
  22831933msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
  22841934
  2285 #: ../src/gpk-enum.c:522
   1935#: ../src/gpk-enum.c:487
  22861936msgid "The package database was changed"
  22871937msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
  22881938
  2289 #: ../src/gpk-enum.c:539
   1939#: ../src/gpk-enum.c:490
   1940msgid "Virtual provide type is not supported"
   1941msgstr "Не се поддържат виртуални видове"
   1942
   1943#: ../src/gpk-enum.c:493
   1944msgid "Install root is invalid"
   1945msgstr "Неправилна целева папка за инсталиране"
   1946
   1947#: ../src/gpk-enum.c:510
  22901948msgid "Failed with unknown error code."
  22911949msgstr "Грешка с непознат код."
  22921950
  2293 #: ../src/gpk-enum.c:542
   1951#: ../src/gpk-enum.c:513
  22941952msgid ""
  22951953"There is no network connection available.\n"
   
  22991957"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
  23001958
  2301 #: ../src/gpk-enum.c:546
   1959#: ../src/gpk-enum.c:517
  23021960msgid ""
  23031961"The package list needs to be rebuilt.\n"
   
  23071965"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
  23081966
  2309 #: ../src/gpk-enum.c:550
   1967#: ../src/gpk-enum.c:521
  23101968msgid ""
  23111969"The service that is responsible for handling user requests is out of "
   
  23171975"Рестартирайте компютъра."
  23181976
  2319 #: ../src/gpk-enum.c:554
   1977#: ../src/gpk-enum.c:525
  23201978msgid "A thread could not be created to service the user request."
  23211979msgstr ""
  23221980"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
  23231981
  2324 #: ../src/gpk-enum.c:557
   1982#: ../src/gpk-enum.c:528
  23251983msgid ""
  23261984"The action is not supported by this backend.\n"
   
  23321990"дистрибуцията, която ползвате."
  23331991
  2334 #: ../src/gpk-enum.c:561
   1992#: ../src/gpk-enum.c:532
  23351993msgid ""
  23361994"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
   
  23422000"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
  23432001
  2344 #: ../src/gpk-enum.c:565
   2002#: ../src/gpk-enum.c:536
  23452003msgid ""
  23462004"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
   
  23502008"Проверете настройките на сигурността."
  23512009
  2352 #: ../src/gpk-enum.c:569
   2010#: ../src/gpk-enum.c:540
  23532011msgid ""
  23542012"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
   
  23562014"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
  23572015
  2358 #: ../src/gpk-enum.c:572
   2016#: ../src/gpk-enum.c:543
  23592017msgid ""
  23602018"The package that is being modified was not found on your system or in any "
   
  23642022"хранилище."
  23652023
  2366 #: ../src/gpk-enum.c:575
   2024#: ../src/gpk-enum.c:546
  23672025msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
  23682026msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
  23692027
  2370 #: ../src/gpk-enum.c:578
   2028#: ../src/gpk-enum.c:549
  23712029msgid ""
  23722030"The package download failed.\n"
   
  23762034"Проверете връзката си с мрежата."
  23772035
  2378 #: ../src/gpk-enum.c:582
   2036#: ../src/gpk-enum.c:553
  23792037msgid ""
  23802038"The group type was not found.\n"
   
  23842042"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
  23852043
  2386 #: ../src/gpk-enum.c:586
   2044#: ../src/gpk-enum.c:557
  23872045msgid ""
  23882046"The group list could not be loaded.\n"
   
  23942052"хранилището."
  23952053
  2396 #: ../src/gpk-enum.c:591
   2054#: ../src/gpk-enum.c:562
  23972055msgid ""
  23982056"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
   
  24022060"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  24032061
  2404 #: ../src/gpk-enum.c:595
   2062#: ../src/gpk-enum.c:566
  24052063msgid "The search filter was not correctly formed."
  24062064msgstr "Неправилен филтър за търсене."
  24072065
  2408 #: ../src/gpk-enum.c:598
   2066#: ../src/gpk-enum.c:569
  24092067msgid ""
  24102068"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
   
  24142072"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
  24152073
  2416 #: ../src/gpk-enum.c:602
   2074#: ../src/gpk-enum.c:573
  24172075msgid ""
  24182076"An unspecified transaction error has occurred.\n"
   
  24222080"Повече информация е налична в подробния доклад."
  24232081
  2424 #: ../src/gpk-enum.c:606
   2082#: ../src/gpk-enum.c:577
  24252083msgid ""
  24262084"The remote software source name was not found.\n"
   
  24302088"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
  24312089
  2432 #: ../src/gpk-enum.c:610
   2090#: ../src/gpk-enum.c:581
  24332091msgid "Removing a protected system package is not allowed."
  24342092msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
  24352093
  2436 #: ../src/gpk-enum.c:613
   2094#: ../src/gpk-enum.c:584
  24372095msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
  24382096msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
  24392097
  2440 #: ../src/gpk-enum.c:616
   2098#: ../src/gpk-enum.c:587
  24412099msgid ""
  24422100"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
   
  24462104"Ядрото завърши работа с грешка."
  24472105
  2448 #: ../src/gpk-enum.c:620
   2106#: ../src/gpk-enum.c:591
  24492107msgid ""
  24502108"The native package configuration file could not be opened.\n"
   
  24552113"Проверете настройките."
  24562114
  2457 #: ../src/gpk-enum.c:624
   2115#: ../src/gpk-enum.c:595
  24582116msgid "The action cannot be canceled at this time."
  24592117msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
  24602118
  2461 #: ../src/gpk-enum.c:627
   2119#: ../src/gpk-enum.c:598
  24622120msgid ""
  24632121"Source packages are not normally installed this way.\n"
   
  24672125"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
  24682126
  2469 #: ../src/gpk-enum.c:631
   2127#: ../src/gpk-enum.c:602
  24702128msgid ""
  24712129"The license agreement was not agreed to.\n"
   
  24752133"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
  24762134
  2477 #: ../src/gpk-enum.c:635
   2135#: ../src/gpk-enum.c:606
  24782136msgid ""
  24792137"Two packages provide the same file.\n"
   
  24832141"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
  24842142
  2485 #: ../src/gpk-enum.c:639
   2143#: ../src/gpk-enum.c:610
  24862144msgid ""
  24872145"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
   
  24912149"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
  24922150
  2493 #: ../src/gpk-enum.c:643
   2151#: ../src/gpk-enum.c:614
  24942152msgid ""
  24952153"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
   
  24992157"За повече информация вижте подробностите към грешката."
  25002158
  2501 #: ../src/gpk-enum.c:647
   2159#: ../src/gpk-enum.c:618
  25022160msgid ""
  25032161"Failed to initialize packaging backend.\n"
   
  25082166"пакети."
  25092167
  2510 #: ../src/gpk-enum.c:651
   2168#: ../src/gpk-enum.c:622
  25112169msgid ""
  25122170"Failed to close down the backend instance.\n"
   
  25162174"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
  25172175
  2518 #: ../src/gpk-enum.c:655
   2176#: ../src/gpk-enum.c:626
  25192177msgid ""
  25202178"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
   
  25242182"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
  25252183
  2526 #: ../src/gpk-enum.c:659
   2184#: ../src/gpk-enum.c:630
  25272185msgid "None of the selected packages could be updated."
  25282186msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
  25292187
  2530 #: ../src/gpk-enum.c:662
   2188#: ../src/gpk-enum.c:633
  25312189msgid "The repository configuration could not be modified."
  25322190msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
  25332191
  2534 #: ../src/gpk-enum.c:665
   2192#: ../src/gpk-enum.c:636
  25352193msgid ""
  25362194"Installing the local file failed.\n"
   
  25402198"Повече информация е налична в подробния доклад."
  25412199
  2542 #: ../src/gpk-enum.c:669
   2200#: ../src/gpk-enum.c:640
  25432201msgid "The package security signature could not be verified."
  25442202msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
  25452203
  2546 #: ../src/gpk-enum.c:672
   2204#: ../src/gpk-enum.c:643
  25472205msgid ""
  25482206"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
   
  25522210"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
  25532211
  2554 #: ../src/gpk-enum.c:676
   2212#: ../src/gpk-enum.c:647
  25552213msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
  25562214msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
  25572215
  2558 #: ../src/gpk-enum.c:679
   2216#: ../src/gpk-enum.c:650
  25592217msgid ""
  25602218"The package you are attempting to install is not valid.\n"
   
  25642222"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
  25652223
  2566 #: ../src/gpk-enum.c:683
   2224#: ../src/gpk-enum.c:654
  25672225msgid ""
  25682226"Installation of this package prevented by your packaging system's "
   
  25722230"система."
  25732231
  2574 #: ../src/gpk-enum.c:686
   2232#: ../src/gpk-enum.c:657
  25752233msgid ""
  25762234"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
  25772235msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
  25782236
  2579 #: ../src/gpk-enum.c:689
   2237#: ../src/gpk-enum.c:660
  25802238msgid ""
  25812239"All of the packages selected for install are already installed on the system."
  25822240msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
  25832241
  2584 #: ../src/gpk-enum.c:692
   2242#: ../src/gpk-enum.c:663
  25852243msgid ""
  25862244"The specified file could not be found on the system.\n"
   
  25902248"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
  25912249
  2592 #: ../src/gpk-enum.c:696
   2250#: ../src/gpk-enum.c:667
  25932251msgid ""
  25942252"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
   
  25982256"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
  25992257
  2600 #: ../src/gpk-enum.c:700
   2258#: ../src/gpk-enum.c:671
  26012259msgid ""
  26022260"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
   
  26072265"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
  26082266
  2609 #: ../src/gpk-enum.c:704
   2267#: ../src/gpk-enum.c:675
  26102268msgid ""
  26112269"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
   
  26132271"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
  26142272
  2615 #: ../src/gpk-enum.c:707
   2273#: ../src/gpk-enum.c:678
  26162274msgid ""
  26172275"There is insufficient space on the device.\n"
   
  26212279"За да извършите това действие, освободете място."
  26222280
  2623 #: ../src/gpk-enum.c:711
   2281#: ../src/gpk-enum.c:682
  26242282msgid "Additional media is required to complete the transaction."
  26252283msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
  26262284
  2627 #: ../src/gpk-enum.c:714
   2285#: ../src/gpk-enum.c:685
  26282286msgid ""
  26292287"You have failed to provide correct authentication.\n"
   
  26332291"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
  26342292
  2635 #: ../src/gpk-enum.c:718
   2293#: ../src/gpk-enum.c:689
  26362294msgid ""
  26372295"The specified update could not be found.\n"
   
  26422300"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
  26432301
  2644 #: ../src/gpk-enum.c:722
   2302#: ../src/gpk-enum.c:693
  26452303msgid "The package could not be installed from untrusted source."
  26462304msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
  26472305
  2648 #: ../src/gpk-enum.c:725
   2306#: ../src/gpk-enum.c:696
  26492307msgid "The package could not be updated from untrusted source."
  26502308msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
  26512309
  2652 #: ../src/gpk-enum.c:728
   2310#: ../src/gpk-enum.c:699
  26532311msgid "The file list is not available for this package."
  26542312msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
  26552313
  2656 #: ../src/gpk-enum.c:731
   2314#: ../src/gpk-enum.c:702
  26572315msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
  26582316msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
  26592317
  2660 #: ../src/gpk-enum.c:734
   2318#: ../src/gpk-enum.c:705
  26612319msgid "The specified software source could not be disabled."
  26622320msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
  26632321
  2664 #: ../src/gpk-enum.c:737
   2322#: ../src/gpk-enum.c:708
  26652323msgid ""
  26662324"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
   
  26712329"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  26722330
  2673 #: ../src/gpk-enum.c:741
   2331#: ../src/gpk-enum.c:712
  26742332msgid ""
  26752333"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
   
  26792337"Повече информация е налична в подробния доклад."
  26802338
  2681 #: ../src/gpk-enum.c:745
   2339#: ../src/gpk-enum.c:716
  26822340msgid ""
  26832341"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
   
  26872345"Повече информация е налична в подробния доклад."
  26882346
  2689 #: ../src/gpk-enum.c:749
   2347#: ../src/gpk-enum.c:720
  26902348msgid ""
  26912349"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
   
  26952353"Повече информация е налична в подробния доклад."
  26962354
  2697 #: ../src/gpk-enum.c:753
   2355#: ../src/gpk-enum.c:724
  26982356msgid ""
  26992357"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
   
  27032361"Повече информация е налична в подробния доклад."
  27042362
  2705 #: ../src/gpk-enum.c:757
   2363#: ../src/gpk-enum.c:728
  27062364msgid ""
  27072365"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
   
  27112369"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  27122370
  2713 #: ../src/gpk-enum.c:761
   2371#: ../src/gpk-enum.c:732
  27142372msgid "The package database was changed while the request was running."
  27152373msgstr ""
   
  27172375"изпълняваше."
  27182376
  2719 #: ../src/gpk-enum.c:779
   2377#: ../src/gpk-enum.c:735
   2378msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
   2379msgstr "Виртуалният вид не се поддържа от тази система."
   2380
   2381#: ../src/gpk-enum.c:738
   2382msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
   2383msgstr ""
   2384"Избраната за инсталиране целева папка е неправилна. Свържете се със "
   2385"системния администратор."
   2386
   2387#: ../src/gpk-enum.c:756
  27202388msgid "No restart is necessary."
  27212389msgstr "Не е необходимо рестартиране."
  27222390
  2723 #: ../src/gpk-enum.c:782
   2391#: ../src/gpk-enum.c:759
  27242392msgid "You will be required to restart this application."
  27252393msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
  27262394
  2727 #: ../src/gpk-enum.c:785
   2395#: ../src/gpk-enum.c:762
  27282396msgid "You will be required to log out and back in."
  27292397msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
  27302398
  2731 #: ../src/gpk-enum.c:788
   2399#: ../src/gpk-enum.c:765
  27322400msgid "A restart will be required."
  27332401msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
  27342402
  2735 #: ../src/gpk-enum.c:791
   2403#: ../src/gpk-enum.c:768
  27362404msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
  27372405msgstr ""
   
  27392407"сигурността."
  27402408
  2741 #: ../src/gpk-enum.c:794
   2409#: ../src/gpk-enum.c:771
  27422410msgid "A restart will be required due to a security update."
  27432411msgstr ""
  27442412"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
  27452413
  2746 #: ../src/gpk-enum.c:811
   2414#: ../src/gpk-enum.c:788
  27472415msgid "No restart is required."
  27482416msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
  27492417
  2750 #: ../src/gpk-enum.c:814
   2418#: ../src/gpk-enum.c:791
  27512419msgid "A restart is required."
  27522420msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
  27532421
  2754 #: ../src/gpk-enum.c:817
   2422#: ../src/gpk-enum.c:794
  27552423msgid "You need to log out and log back in."
  27562424msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
  27572425
  2758 #: ../src/gpk-enum.c:820
   2426#: ../src/gpk-enum.c:797
  27592427msgid "You need to restart the application."
  27602428msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
  27612429
  2762 #: ../src/gpk-enum.c:823
   2430#: ../src/gpk-enum.c:800
  27632431msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
  27642432msgstr ""
  27652433"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
  27662434
  2767 #: ../src/gpk-enum.c:826
   2435#: ../src/gpk-enum.c:803
  27682436msgid "A restart is required to remain secure."
  27692437msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
  27702438
  27712439#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2772 #: ../src/gpk-enum.c:844
   2440#: ../src/gpk-enum.c:821
  27732441msgid "Stable"
  27742442msgstr "Стабилна"
  27752443
  27762444#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2777 #: ../src/gpk-enum.c:848
   2445#: ../src/gpk-enum.c:825
  27782446msgid "Unstable"
  27792447msgstr "Нестабилна"
  27802448
  27812449#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2782 #: ../src/gpk-enum.c:852
   2450#: ../src/gpk-enum.c:829
  27832451msgid "Testing"
  27842452msgstr "За тестване"
  27852453
  2786 #: ../src/gpk-enum.c:869
   2454#: ../src/gpk-enum.c:846
  27872455msgid "A mirror is possibly broken"
  27882456msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
  27892457
  2790 #: ../src/gpk-enum.c:872
   2458#: ../src/gpk-enum.c:849
  27912459msgid "The connection was refused"
  27922460msgstr "Връзката е отказана"
  27932461
  2794 #: ../src/gpk-enum.c:875
   2462#: ../src/gpk-enum.c:852
  27952463msgid "The parameter was invalid"
  27962464msgstr "Неправилен параметър"
  27972465
  2798 #: ../src/gpk-enum.c:878
   2466#: ../src/gpk-enum.c:855
  27992467msgid "The priority was invalid"
  28002468msgstr "Неправилен приоритет"
  28012469
  2802 #: ../src/gpk-enum.c:881
   2470#: ../src/gpk-enum.c:858
  28032471msgid "Backend warning"
  28042472msgstr "Предупреждение от ядрото"
  28052473
  2806 #: ../src/gpk-enum.c:884
   2474#: ../src/gpk-enum.c:861
  28072475msgid "Daemon warning"
  28082476msgstr "Предупреждение от демона"
  28092477
  2810 #: ../src/gpk-enum.c:887
   2478#: ../src/gpk-enum.c:864
  28112479msgid "The package list cache is being rebuilt"
  28122480msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
  28132481
  2814 #: ../src/gpk-enum.c:890
   2482#: ../src/gpk-enum.c:867
  28152483msgid "An untrusted package was installed"
  28162484msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
  28172485
  2818 #: ../src/gpk-enum.c:893
   2486#: ../src/gpk-enum.c:870
  28192487msgid "A newer package exists"
  28202488msgstr "Съществува по-нов пакет"
  28212489
  2822 #: ../src/gpk-enum.c:896
   2490#: ../src/gpk-enum.c:873
  28232491msgid "Could not find package"
  28242492msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
  28252493
  2826 #: ../src/gpk-enum.c:899
   2494#: ../src/gpk-enum.c:876
  28272495msgid "Configuration files were changed"
  28282496msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
  28292497
  2830 #: ../src/gpk-enum.c:902
   2498#: ../src/gpk-enum.c:879
  28312499msgid "Package is already installed"
  28322500msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
  28332501
  2834 #: ../src/gpk-enum.c:905
   2502#: ../src/gpk-enum.c:882
  28352503msgid "Automatic cleanup is being ignored"
  28362504msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
  28372505
  2838 #: ../src/gpk-enum.c:908
   2506#: ../src/gpk-enum.c:885
  28392507msgid "Software source download failed"
  28402508msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
  28412509
  2842 #: ../src/gpk-enum.c:911
   2510#: ../src/gpk-enum.c:888
  28432511msgid "This software source is for developers only"
  28442512msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
  28452513
   2514#: ../src/gpk-enum.c:891
   2515msgid "Other updates have been held back"
   2516msgstr "Някои обновления ще изчакат"
   2517
  28462518#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
  2847 #: ../src/gpk-enum.c:929
   2519#: ../src/gpk-enum.c:909
  28482520msgid "Unknown state"
  28492521msgstr "Неизвестно състояние"
  28502522
  28512523#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
  2852 #: ../src/gpk-enum.c:933
   2524#: ../src/gpk-enum.c:913
  28532525msgid "Starting"
  28542526msgstr "Начало"
  28552527
  28562528#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
  2857 #: ../src/gpk-enum.c:937
   2529#: ../src/gpk-enum.c:917
  28582530msgid "Waiting in queue"
  28592531msgstr "Изчакване на опашка"
  28602532
  28612533#. TRANSLATORS: transaction state, just started
  2862 #: ../src/gpk-enum.c:941
   2534#: ../src/gpk-enum.c:921
  28632535msgid "Running"
  28642536msgstr "Изпълнение"
  28652537
  28662538#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
  2867 #: ../src/gpk-enum.c:945
   2539#: ../src/gpk-enum.c:925
  28682540msgid "Querying"
  28692541msgstr "Запитване"
  28702542
  28712543#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
  2872 #: ../src/gpk-enum.c:949
   2544#: ../src/gpk-enum.c:929
  28732545msgid "Getting information"
  28742546msgstr "Получаване на информация"
   
  28762548#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
  28772549#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2878 #: ../src/gpk-enum.c:957 ../src/gpk-enum.c:1393
   2550#: ../src/gpk-enum.c:937 ../src/gpk-enum.c:1373
  28792551msgid "Downloading packages"
  28802552msgstr "Изтегляне на пакети"
  28812553
  28822554#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
  2883 #: ../src/gpk-enum.c:965
   2555#: ../src/gpk-enum.c:945
  28842556msgid "Refreshing software list"
  28852557msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
  28862558
  28872559#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
  2888 #: ../src/gpk-enum.c:969
   2560#: ../src/gpk-enum.c:949
  28892561msgid "Installing updates"
  28902562msgstr "Инсталиране на обновления"
  28912563
  28922564#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
  2893 #: ../src/gpk-enum.c:973
   2565#: ../src/gpk-enum.c:953
  28942566msgid "Cleaning up packages"
  28952567msgstr "Изчистване на пакети"
  28962568
  28972569#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
  2898 #: ../src/gpk-enum.c:977
   2570#: ../src/gpk-enum.c:957
  28992571msgid "Obsoleting packages"
  29002572msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
  29012573
  29022574#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
  2903 #: ../src/gpk-enum.c:981
   2575#: ../src/gpk-enum.c:961
  29042576msgid "Resolving dependencies"
  29052577msgstr "Изчисляване на зависимостите"
  29062578
  29072579#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
  2908 #: ../src/gpk-enum.c:985
   2580#: ../src/gpk-enum.c:965
  29092581msgid "Checking signatures"
  29102582msgstr "Проверка на подписите"
   
  29122584#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
  29132585#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2914 #: ../src/gpk-enum.c:989 ../src/gpk-enum.c:1353
   2586#: ../src/gpk-enum.c:969 ../src/gpk-enum.c:1333
  29152587msgid "Rolling back"
  29162588msgstr "Връщанe на транзакция"
  29172589
  29182590#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
  2919 #: ../src/gpk-enum.c:993
   2591#: ../src/gpk-enum.c:973
  29202592msgid "Testing changes"
  29212593msgstr "Проверка на промените"
  29222594
  29232595#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
  2924 #: ../src/gpk-enum.c:997
   2596#: ../src/gpk-enum.c:977
  29252597msgid "Committing changes"
  29262598msgstr "Завършване на промените"
  29272599
  29282600#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
  2929 #: ../src/gpk-enum.c:1001
   2601#: ../src/gpk-enum.c:981
  29302602msgid "Requesting data"
  29312603msgstr "Изискване на данни"
  29322604
  29332605#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
  2934 #: ../src/gpk-enum.c:1005
   2606#: ../src/gpk-enum.c:985
  29352607msgid "Finished"
  29362608msgstr "Завършено"
  29372609
  29382610#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
  2939 #: ../src/gpk-enum.c:1009
   2611#: ../src/gpk-enum.c:989
  29402612msgid "Cancelling"
  29412613msgstr "Отмяна"
  29422614
  29432615#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2944 #: ../src/gpk-enum.c:1013
   2616#: ../src/gpk-enum.c:993
  29452617msgid "Downloading repository information"
  29462618msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
  29472619
  29482620#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2949 #: ../src/gpk-enum.c:1017
   2621#: ../src/gpk-enum.c:997
  29502622msgid "Downloading list of packages"
  29512623msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
  29522624
  29532625#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2954 #: ../src/gpk-enum.c:1021
   2626#: ../src/gpk-enum.c:1001
  29552627msgid "Downloading file lists"
  29562628msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
  29572629
  29582630#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2959 #: ../src/gpk-enum.c:1025
   2631#: ../src/gpk-enum.c:1005
  29602632msgid "Downloading lists of changes"
  29612633msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
  29622634
  29632635#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2964 #: ../src/gpk-enum.c:1029
   2636#: ../src/gpk-enum.c:1009
  29652637msgid "Downloading groups"
  29662638msgstr "Изтегляне на групите"
  29672639
  29682640#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2969 #: ../src/gpk-enum.c:1033
   2641#: ../src/gpk-enum.c:1013
  29702642msgid "Downloading update information"
  29712643msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
  29722644
  29732645#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
  2974 #: ../src/gpk-enum.c:1037
   2646#: ../src/gpk-enum.c:1017
  29752647msgid "Repackaging files"
  29762648msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
  29772649
  29782650#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
  2979 #: ../src/gpk-enum.c:1041
   2651#: ../src/gpk-enum.c:1021
  29802652msgid "Loading cache"
  29812653msgstr "Зареждане на кеша"
  29822654
  29832655#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
  2984 #: ../src/gpk-enum.c:1045
   2656#: ../src/gpk-enum.c:1025
  29852657msgid "Scanning installed applications"
  29862658msgstr "Преглед на инсталираните програми"
  29872659
  29882660#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
  2989 #: ../src/gpk-enum.c:1049
   2661#: ../src/gpk-enum.c:1029
  29902662msgid "Generating package lists"
  29912663msgstr "Генериране на списъците с пакети"
  29922664
  29932665#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
  2994 #: ../src/gpk-enum.c:1053
   2666#: ../src/gpk-enum.c:1033
  29952667msgid "Waiting for package manager lock"
  29962668msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
  29972669
  29982670#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
  2999 #: ../src/gpk-enum.c:1057
   2671#: ../src/gpk-enum.c:1037
  30002672msgid "Waiting for authentication"
  30012673msgstr "Изчакване за идентификация"
  30022674
  30032675#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
  3004 #: ../src/gpk-enum.c:1061
   2676#: ../src/gpk-enum.c:1041
  30052677msgid "Updating the list of running applications"
  30062678msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
  30072679
  30082680#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
  3009 #: ../src/gpk-enum.c:1065
   2681#: ../src/gpk-enum.c:1045
  30102682msgid "Checking for applications currently in use"
  30112683msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
  30122684
  30132685#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
  3014 #: ../src/gpk-enum.c:1069
   2686#: ../src/gpk-enum.c:1049
  30152687msgid "Checking for libraries currently in use"
  30162688msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
  30172689
  30182690#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
  3019 #: ../src/gpk-enum.c:1073
   2691#: ../src/gpk-enum.c:1053
  30202692msgid "Copying files"
  30212693msgstr "Копиране на файлове"
  30222694
  30232695#. TRANSLATORS: type of update
  3024 #: ../src/gpk-enum.c:1091
   2696#: ../src/gpk-enum.c:1071
  30252697#, c-format
  30262698msgid "%i trivial update"
   
  30302702
  30312703#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
  3032 #: ../src/gpk-enum.c:1095
   2704#: ../src/gpk-enum.c:1075
  30332705#, c-format
  30342706msgid "%i update"
   
  30382710
  30392711#. TRANSLATORS: type of update
  3040 #: ../src/gpk-enum.c:1099
   2712#: ../src/gpk-enum.c:1079
  30412713#, c-format
  30422714msgid "%i important update"
   
  30462718
  30472719#. TRANSLATORS: type of update
  3048 #: ../src/gpk-enum.c:1103
   2720#: ../src/gpk-enum.c:1083
  30492721#, c-format
  30502722msgid "%i security update"
   
  30542726
  30552727#. TRANSLATORS: type of update
  3056 #: ../src/gpk-enum.c:1107
   2728#: ../src/gpk-enum.c:1087
  30572729#, c-format
  30582730msgid "%i bug fix update"
   
  30622734
  30632735#. TRANSLATORS: type of update
  3064 #: ../src/gpk-enum.c:1111
   2736#: ../src/gpk-enum.c:1091
  30652737#, c-format
  30662738msgid "%i enhancement update"
   
  30702742
  30712743#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
  3072 #: ../src/gpk-enum.c:1115
   2744#: ../src/gpk-enum.c:1095
  30732745#, c-format
  30742746msgid "%i blocked update"
   
  30782750
  30792751#. TRANSLATORS: The type of update
  3080 #: ../src/gpk-enum.c:1133
   2752#: ../src/gpk-enum.c:1113
  30812753msgid "Trivial update"
  30822754msgstr "Дребно обновление"
  30832755
  30842756#. TRANSLATORS: The type of update
  3085 #: ../src/gpk-enum.c:1137
   2757#: ../src/gpk-enum.c:1117
  30862758msgid "Normal update"
  30872759msgstr "Обичайно обновление"
  30882760
  30892761#. TRANSLATORS: The type of update
  3090 #: ../src/gpk-enum.c:1141
   2762#: ../src/gpk-enum.c:1121
  30912763msgid "Important update"
  30922764msgstr "Важно обновление"
  30932765
  30942766#. TRANSLATORS: The type of update
  3095 #: ../src/gpk-enum.c:1145
   2767#: ../src/gpk-enum.c:1125
  30962768msgid "Security update"
  30972769msgstr "Обновление по сигурността"
  30982770
  30992771#. TRANSLATORS: The type of update
  3100 #: ../src/gpk-enum.c:1149
   2772#: ../src/gpk-enum.c:1129
  31012773msgid "Bug fix update"
  31022774msgstr "Обновление за грешки"
  31032775
  31042776#. TRANSLATORS: The type of update
  3105 #: ../src/gpk-enum.c:1153
   2777#: ../src/gpk-enum.c:1133
  31062778msgid "Enhancement update"
  31072779msgstr "Обновление за подобрения"
  31082780
  31092781#. TRANSLATORS: The type of update
  3110 #: ../src/gpk-enum.c:1157
   2782#: ../src/gpk-enum.c:1137
  31112783msgid "Blocked update"
  31122784msgstr "Спряно обновление"
  31132785
  31142786#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
  3115 #: ../src/gpk-enum.c:1167
   2787#: ../src/gpk-enum.c:1147
  31162788msgid "Available"
  31172789msgstr "Налично"
  31182790
  31192791#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3120 #: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:427
   2792#: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:445
  31212793msgid "Downloading"
  31222794msgstr "Изтегляне"
  31232795
  31242796#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3125 #: ../src/gpk-enum.c:1189
   2797#: ../src/gpk-enum.c:1169
  31262798msgid "Updating"
  31272799msgstr "Обновяване"
   
  31292801#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  31302802#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3131 #: ../src/gpk-enum.c:1193 ../src/gpk-enum.c:1329
   2803#: ../src/gpk-enum.c:1173 ../src/gpk-enum.c:1309
  31322804msgid "Installing"
  31332805msgstr "Инсталиране"
   
  31352807#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  31362808#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3137 #: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1325
   2809#: ../src/gpk-enum.c:1177 ../src/gpk-enum.c:1305
  31382810msgid "Removing"
  31392811msgstr "Деинсталиране"
  31402812
  31412813#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3142 #: ../src/gpk-enum.c:1201
   2814#: ../src/gpk-enum.c:1181
  31432815msgid "Cleaning up"
  31442816msgstr "Изчистване"
  31452817
  31462818#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3147 #: ../src/gpk-enum.c:1205
   2819#: ../src/gpk-enum.c:1185
  31482820msgid "Obsoleting"
  31492821msgstr "Обявяване за остарял"
  31502822
  31512823#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3152 #: ../src/gpk-enum.c:1209
   2824#: ../src/gpk-enum.c:1189
  31532825msgid "Reinstalling"
  31542826msgstr "Преинсталиране"
  31552827
  31562828#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3157 #: ../src/gpk-enum.c:1213
   2829#: ../src/gpk-enum.c:1193
  31582830msgid "Preparing"
  31592831msgstr "Подготовка"
  31602832
  31612833#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  3162 #: ../src/gpk-enum.c:1217
   2834#: ../src/gpk-enum.c:1197
  31632835msgid "Decompressing"
  31642836msgstr "Декомпресиране"
  31652837
  31662838#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3167 #: ../src/gpk-enum.c:1235
   2839#: ../src/gpk-enum.c:1215
  31682840msgid "Downloaded"
  31692841msgstr "Изтеглен"
  31702842
  31712843#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3172 #: ../src/gpk-enum.c:1239
   2844#: ../src/gpk-enum.c:1219
  31732845msgid "Updated"
  31742846msgstr "Обновен"
  31752847
  31762848#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3177 #: ../src/gpk-enum.c:1247
   2849#: ../src/gpk-enum.c:1227
  31782850msgid "Removed"
  31792851msgstr "Деинсталиран"
  31802852
  31812853#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3182 #: ../src/gpk-enum.c:1251
   2854#: ../src/gpk-enum.c:1231
  31832855msgid "Cleaned up"
  31842856msgstr "Изчистен"
  31852857
  31862858#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3187 #: ../src/gpk-enum.c:1255
   2859#: ../src/gpk-enum.c:1235
  31882860msgid "Obsoleted"
  31892861msgstr "Остарял"
  31902862
  31912863#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3192 #: ../src/gpk-enum.c:1259
   2864#: ../src/gpk-enum.c:1239
  31932865msgid "Reinstalled"
  31942866msgstr "Преинсталиран"
  31952867
  31962868#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3197 #: ../src/gpk-enum.c:1263
   2869#: ../src/gpk-enum.c:1243
  31982870msgid "Prepared"
  31992871msgstr "Подготвен"
  32002872
  32012873#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  3202 #: ../src/gpk-enum.c:1267
   2874#: ../src/gpk-enum.c:1247
  32032875msgid "Decompressed"
  32042876msgstr "Декомпресиран"
   
  32062878#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  32072879#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3208 #: ../src/gpk-enum.c:1285 ../src/gpk-enum.c:1441
   2880#: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1421
  32092881msgid "Unknown role type"
  32102882msgstr "Неизвестен вид роля"
  32112883
  32122884#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3213 #: ../src/gpk-enum.c:1289
   2885#: ../src/gpk-enum.c:1269
  32142886msgid "Getting dependencies"
  32152887msgstr "Получаване на зависимостите"
  32162888
  32172889#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3218 #: ../src/gpk-enum.c:1293
   2890#: ../src/gpk-enum.c:1273
  32192891msgid "Getting update detail"
  32202892msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
  32212893
  32222894#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3223 #: ../src/gpk-enum.c:1297
   2895#: ../src/gpk-enum.c:1277
  32242896msgid "Getting details"
  32252897msgstr "Получаване на подробна информация"
  32262898
  32272899#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3228 #: ../src/gpk-enum.c:1301
   2900#: ../src/gpk-enum.c:1281
  32292901msgid "Getting requires"
  32302902msgstr "Получаване на изискванията"
  32312903
  32322904#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3233 #: ../src/gpk-enum.c:1305
   2905#: ../src/gpk-enum.c:1285
  32342906msgid "Getting updates"
  32352907msgstr "Получаване на обновленията"
  32362908
  32372909#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3238 #: ../src/gpk-enum.c:1309
   2910#: ../src/gpk-enum.c:1289
  32392911msgid "Searching details"
  32402912msgstr "Търсене в подробната информация"
  32412913
  32422914#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3243 #: ../src/gpk-enum.c:1317
   2915#: ../src/gpk-enum.c:1297
  32442916msgid "Searching groups"
  32452917msgstr "Търсене в групите"
  32462918
  32472919#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3248 #: ../src/gpk-enum.c:1321
   2920#: ../src/gpk-enum.c:1301
  32492921msgid "Searching for package name"
  32502922msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  32512923
  32522924#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3253 #: ../src/gpk-enum.c:1333
   2925#: ../src/gpk-enum.c:1313
  32542926msgid "Installing file"
  32552927msgstr "Инсталиране на файл"
  32562928
  32572929#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3258 #: ../src/gpk-enum.c:1337
   2930#: ../src/gpk-enum.c:1317
  32592931msgid "Refreshing package cache"
  32602932msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
  32612933
  32622934#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3263 #: ../src/gpk-enum.c:1341
   2935#: ../src/gpk-enum.c:1321
  32642936msgid "Updating packages"
  32652937msgstr "Обновяване на пакетите"
  32662938
  32672939#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3268 #: ../src/gpk-enum.c:1345
   2940#: ../src/gpk-enum.c:1325
  32692941msgid "Updating system"
  32702942msgstr "Обновяване на системата"
  32712943
  32722944#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3273 #: ../src/gpk-enum.c:1349
   2945#: ../src/gpk-enum.c:1329
  32742946msgid "Canceling"
  32752947msgstr "Отменяне"
  32762948
  32772949#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3278 #: ../src/gpk-enum.c:1357
   2950#: ../src/gpk-enum.c:1337
  32792951msgid "Getting list of repositories"
  32802952msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
  32812953
  32822954#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3283 #: ../src/gpk-enum.c:1361
   2955#: ../src/gpk-enum.c:1341
  32842956msgid "Enabling repository"
  32852957msgstr "Включване на хранилище"
  32862958
  32872959#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3288 #: ../src/gpk-enum.c:1365
   2960#: ../src/gpk-enum.c:1345
  32892961msgid "Setting repository data"
  32902962msgstr "Задаване на данните за хранилища"
  32912963
  32922964#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3293 #: ../src/gpk-enum.c:1369
   2965#: ../src/gpk-enum.c:1349
  32942966msgid "Resolving"
  32952967msgstr "Изчисляване на зависимости"
  32962968
  32972969#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3298 #: ../src/gpk-enum.c:1373
   2970#: ../src/gpk-enum.c:1353
  32992971msgid "Getting file list"
  33002972msgstr "Получаване на списъка с файлове"
  33012973
  33022974#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3303 #: ../src/gpk-enum.c:1377
   2975#: ../src/gpk-enum.c:1357
  33042976msgid "Getting what provides"
  33052977msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
  33062978
  33072979#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3308 #: ../src/gpk-enum.c:1381
   2980#: ../src/gpk-enum.c:1361
  33092981msgid "Installing signature"
  33102982msgstr "Инсталиране на подпис"
  33112983
  33122984#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3313 #: ../src/gpk-enum.c:1385
   2985#: ../src/gpk-enum.c:1365
  33142986msgid "Getting package lists"
  33152987msgstr "Получаване на списъците с пакети"
  33162988
  33172989#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3318 #: ../src/gpk-enum.c:1389
   2990#: ../src/gpk-enum.c:1369
  33192991msgid "Accepting EULA"
  33202992msgstr "Приемане на EULA"
  33212993
  33222994#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3323 #: ../src/gpk-enum.c:1397
   2995#: ../src/gpk-enum.c:1377
  33242996msgid "Getting distribution upgrade information"
  33252997msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
  33262998
  33272999#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3328 #: ../src/gpk-enum.c:1401
   3000#: ../src/gpk-enum.c:1381
  33293001msgid "Getting categories"
  33303002msgstr "Получаване на категориите"
  33313003
  33323004#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3333 #: ../src/gpk-enum.c:1405
   3005#: ../src/gpk-enum.c:1385
  33343006msgid "Getting old transactions"
  33353007msgstr "Получаване на старите транзакции"
  33363008
  33373009#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3338 #: ../src/gpk-enum.c:1409
   3010#: ../src/gpk-enum.c:1389
  33393011msgid "Simulating the install of files"
  33403012msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
  33413013
  33423014#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3343 #: ../src/gpk-enum.c:1413
   3015#: ../src/gpk-enum.c:1393
  33443016msgid "Simulating the install"
  33453017msgstr "Симулиране на инсталирането"
  33463018
  33473019#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3348 #: ../src/gpk-enum.c:1417
   3020#: ../src/gpk-enum.c:1397
  33493021msgid "Simulating the remove"
  33503022msgstr "Симулиране на деинсталирането"
  33513023
  33523024#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3353 #: ../src/gpk-enum.c:1421
   3025#: ../src/gpk-enum.c:1401
  33543026msgid "Simulating the update"
  33553027msgstr "Симулация на обновяването"
  33563028
  33573029#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3358 #: ../src/gpk-enum.c:1445
   3030#: ../src/gpk-enum.c:1425
  33593031msgid "Got dependencies"
  33603032msgstr "Получени зависимости"
  33613033
  33623034#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3363 #: ../src/gpk-enum.c:1449
   3035#: ../src/gpk-enum.c:1429
  33643036msgid "Got update detail"
  33653037msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
  33663038
  33673039#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3368 #: ../src/gpk-enum.c:1453
   3040#: ../src/gpk-enum.c:1433
  33693041msgid "Got details"
  33703042msgstr "Получена подробна информация"
  33713043
  33723044#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3373 #: ../src/gpk-enum.c:1457
   3045#: ../src/gpk-enum.c:1437
  33743046msgid "Got requires"
  33753047msgstr "Получени изисквания"
  33763048
  33773049#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3378 #: ../src/gpk-enum.c:1461
   3050#: ../src/gpk-enum.c:1441
  33793051msgid "Got updates"
  33803052msgstr "Получени обновления"
  33813053
  33823054#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3383 #: ../src/gpk-enum.c:1465
   3055#: ../src/gpk-enum.c:1445
  33843056msgid "Searched for package details"
  33853057msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
  33863058
  33873059#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3388 #: ../src/gpk-enum.c:1469
   3060#: ../src/gpk-enum.c:1449
  33893061msgid "Searched for file"
  33903062msgstr "Търсене на файл"
  33913063
  33923064#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3393 #: ../src/gpk-enum.c:1473
   3065#: ../src/gpk-enum.c:1453
  33943066msgid "Searched groups"
  33953067msgstr "Търсене в групите"
  33963068
  33973069#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3398 #: ../src/gpk-enum.c:1477
   3070#: ../src/gpk-enum.c:1457
  33993071msgid "Searched for package name"
  34003072msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  34013073
  34023074#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3403 #: ../src/gpk-enum.c:1481
   3075#: ../src/gpk-enum.c:1461
  34043076msgid "Removed packages"
  34053077msgstr "Деинсталирани пакети"
  34063078
  34073079#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3408 #: ../src/gpk-enum.c:1485
   3080#: ../src/gpk-enum.c:1465
  34093081msgid "Installed packages"
  34103082msgstr "Инсталиране пакети"
  34113083
  34123084#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3413 #: ../src/gpk-enum.c:1489
   3085#: ../src/gpk-enum.c:1469
  34143086msgid "Installed local files"
  34153087msgstr "Инсталирани локални файлове"
  34163088
  34173089#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3418 #: ../src/gpk-enum.c:1493
   3090#: ../src/gpk-enum.c:1473
  34193091msgid "Refreshed package cache"
  34203092msgstr "Обновен кеш с пакетите"
  34213093
  34223094#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3423 #: ../src/gpk-enum.c:1497
   3095#: ../src/gpk-enum.c:1477
  34243096msgid "Updated packages"
  34253097msgstr "Обновени пакети"
  34263098
  34273099#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3428 #: ../src/gpk-enum.c:1501
   3100#: ../src/gpk-enum.c:1481
  34293101msgid "Updated system"
  34303102msgstr "Обновена система"
  34313103
  34323104#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3433 #: ../src/gpk-enum.c:1505
   3105#: ../src/gpk-enum.c:1485
  34343106msgid "Canceled"
  34353107msgstr "Отмяна"
  34363108
  34373109#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3438 #: ../src/gpk-enum.c:1509
   3110#: ../src/gpk-enum.c:1489
  34393111msgid "Rolled back"
  34403112msgstr "Връщане назад"
  34413113
  34423114#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3443 #: ../src/gpk-enum.c:1513
   3115#: ../src/gpk-enum.c:1493
  34443116msgid "Got list of repositories"
  34453117msgstr "Получен списък с хранилищата"
  34463118
  34473119#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3448 #: ../src/gpk-enum.c:1517
   3120#: ../src/gpk-enum.c:1497
  34493121msgid "Enabled repository"
  34503122msgstr "Включено хранилище"
  34513123
  34523124#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3453 #: ../src/gpk-enum.c:1521
   3125#: ../src/gpk-enum.c:1501
  34543126msgid "Set repository data"
  34553127msgstr "Задаване на данни за хранилище"
  34563128
  34573129#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3458 #: ../src/gpk-enum.c:1525
   3130#: ../src/gpk-enum.c:1505
  34593131msgid "Resolved"
  34603132msgstr "Изчисление"
  34613133
  34623134#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3463 #: ../src/gpk-enum.c:1529
   3135#: ../src/gpk-enum.c:1509
  34643136msgid "Got file list"
  34653137msgstr "Получен списък с файлове"
  34663138
  34673139#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3468 #: ../src/gpk-enum.c:1533
   3140#: ../src/gpk-enum.c:1513
  34693141msgid "Got what provides"
  34703142msgstr "Получен предоставящи пакет"
  34713143
  34723144#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3473 #: ../src/gpk-enum.c:1537
   3145#: ../src/gpk-enum.c:1517
  34743146msgid "Installed signature"
  34753147msgstr "Инсталиран подписът"
  34763148
  34773149#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3478 #: ../src/gpk-enum.c:1541
   3150#: ../src/gpk-enum.c:1521
  34793151msgid "Got package lists"
  34803152msgstr "Получени списъци с пакети"
  34813153
  34823154#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3483 #: ../src/gpk-enum.c:1545
   3155#: ../src/gpk-enum.c:1525
  34843156msgid "Accepted EULA"
  34853157msgstr "Приет лиценз"
  34863158
  34873159#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3488 #: ../src/gpk-enum.c:1549
   3160#: ../src/gpk-enum.c:1529
  34893161msgid "Downloaded packages"
  34903162msgstr "Изтеглени пакети"
  34913163
  34923164#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3493 #: ../src/gpk-enum.c:1553
   3165#: ../src/gpk-enum.c:1533
  34943166msgid "Got distribution upgrades"
  34953167msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
  34963168
  34973169#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3498 #: ../src/gpk-enum.c:1557
   3170#: ../src/gpk-enum.c:1537
  34993171msgid "Got categories"
  35003172msgstr "Получени категории"
  35013173
  35023174#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3503 #: ../src/gpk-enum.c:1561
   3175#: ../src/gpk-enum.c:1541
  35043176msgid "Got old transactions"
  35053177msgstr "Получена стари транзакции"
  35063178
  35073179#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3508 #: ../src/gpk-enum.c:1565
   3180#: ../src/gpk-enum.c:1545
  35093181msgid "Simulated the install of files"
  35103182msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
  35113183
  35123184#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3513 #: ../src/gpk-enum.c:1569
   3185#: ../src/gpk-enum.c:1549
  35143186msgid "Simulated the install"
  35153187msgstr "Симулация на инсталиране"
  35163188
  35173189#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3518 #: ../src/gpk-enum.c:1573
   3190#: ../src/gpk-enum.c:1553
  35193191msgid "Simulated the remove"
  35203192msgstr "Симулация на деинсталиране"
  35213193
  35223194#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3523 #: ../src/gpk-enum.c:1577
   3195#: ../src/gpk-enum.c:1557
  35243196msgid "Simulated the update"
  35253197msgstr "Симулация на обновяване"
  35263198
  35273199#. TRANSLATORS: The group type
  3528 #: ../src/gpk-enum.c:1595
   3200#: ../src/gpk-enum.c:1575
  35293201msgid "Accessibility"
  35303202msgstr "Достъпност"
  35313203
  35323204#. TRANSLATORS: The group type
  3533 #: ../src/gpk-enum.c:1599
   3205#: ../src/gpk-enum.c:1579
  35343206msgid "Accessories"
  35353207msgstr "Помощни програми"
  35363208
  35373209#. TRANSLATORS: The group type
  3538 #: ../src/gpk-enum.c:1603
   3210#: ../src/gpk-enum.c:1583
  35393211msgid "Education"
  35403212msgstr "Образование"
  35413213
  35423214#. TRANSLATORS: The group type
  3543 #: ../src/gpk-enum.c:1607
   3215#: ../src/gpk-enum.c:1587
  35443216msgid "Games"
  35453217msgstr "Игри"
  35463218
  35473219#. TRANSLATORS: The group type
  3548 #: ../src/gpk-enum.c:1611
   3220#: ../src/gpk-enum.c:1591
  35493221msgid "Graphics"
  35503222msgstr "Графика"
  35513223
  35523224#. TRANSLATORS: The group type
  3553 #: ../src/gpk-enum.c:1615
   3225#: ../src/gpk-enum.c:1595
  35543226msgid "Internet"
  35553227msgstr "Интернет"
  35563228
  35573229#. TRANSLATORS: The group type
  3558 #: ../src/gpk-enum.c:1619
   3230#: ../src/gpk-enum.c:1599
  35593231msgid "Office"
  35603232msgstr "Офис"
  35613233
  35623234#. TRANSLATORS: The group type
  3563 #: ../src/gpk-enum.c:1623
   3235#: ../src/gpk-enum.c:1603
  35643236msgid "Other"
  35653237msgstr "Други"
  35663238
  35673239#. TRANSLATORS: The group type
  3568 #: ../src/gpk-enum.c:1627
   3240#: ../src/gpk-enum.c:1607
  35693241msgid "Programming"
  35703242msgstr "Програмиране"
  35713243
  35723244#. TRANSLATORS: The group type
  3573 #: ../src/gpk-enum.c:1631
   3245#: ../src/gpk-enum.c:1611
  35743246msgid "Multimedia"
  35753247msgstr "Мултимедия"
  35763248
  35773249#. TRANSLATORS: The group type
  3578 #: ../src/gpk-enum.c:1639
   3250#: ../src/gpk-enum.c:1619
  35793251msgid "GNOME desktop"
  35803252msgstr "Графична среда GNOME"
  35813253
  35823254#. TRANSLATORS: The group type
  3583 #: ../src/gpk-enum.c:1643
   3255#: ../src/gpk-enum.c:1623
  35843256msgid "KDE desktop"
  35853257msgstr "Графична среда KDE"
  35863258
  35873259#. TRANSLATORS: The group type
  3588 #: ../src/gpk-enum.c:1647
   3260#: ../src/gpk-enum.c:1627
  35893261msgid "XFCE desktop"
  35903262msgstr "Графична среда XFCE"
  35913263
  35923264#. TRANSLATORS: The group type
  3593 #: ../src/gpk-enum.c:1651
   3265#: ../src/gpk-enum.c:1631
  35943266msgid "Other desktops"
  35953267msgstr "Други графични среди"
  35963268
  35973269#. TRANSLATORS: The group type
  3598 #: ../src/gpk-enum.c:1655
   3270#: ../src/gpk-enum.c:1635
  35993271msgid "Publishing"
  36003272msgstr "Издателски програми"
  36013273
  36023274#. TRANSLATORS: The group type
  3603 #: ../src/gpk-enum.c:1659
   3275#: ../src/gpk-enum.c:1639
  36043276msgid "Servers"
  36053277msgstr "Сървъри"
  36063278
  36073279#. TRANSLATORS: The group type
  3608 #: ../src/gpk-enum.c:1663
   3280#: ../src/gpk-enum.c:1643
  36093281msgid "Fonts"
  36103282msgstr "Шрифтове"
  36113283
  36123284#. TRANSLATORS: The group type
  3613 #: ../src/gpk-enum.c:1667
   3285#: ../src/gpk-enum.c:1647
  36143286msgid "Admin tools"
  36153287msgstr "Инструменти за администрация"
  36163288
  36173289#. TRANSLATORS: The group type
  3618 #: ../src/gpk-enum.c:1671
   3290#: ../src/gpk-enum.c:1651
  36193291msgid "Legacy"
  36203292msgstr "Остарели програми"
  36213293
  36223294#. TRANSLATORS: The group type
  3623 #: ../src/gpk-enum.c:1675
   3295#: ../src/gpk-enum.c:1655
  36243296msgid "Localization"
  36253297msgstr "Локализиране"
  36263298
  36273299#. TRANSLATORS: The group type
  3628 #: ../src/gpk-enum.c:1679
   3300#: ../src/gpk-enum.c:1659
  36293301msgid "Virtualization"
  36303302msgstr "Виртуализиране"
  36313303
  36323304#. TRANSLATORS: The group type
  3633 #: ../src/gpk-enum.c:1683
   3305#: ../src/gpk-enum.c:1663
  36343306msgid "Security"
  36353307msgstr "Сигурност"
  36363308
  36373309#. TRANSLATORS: The group type
  3638 #: ../src/gpk-enum.c:1687
   3310#: ../src/gpk-enum.c:1667
  36393311msgid "Power management"
  36403312msgstr "Управление на захранването"
  36413313
  36423314#. TRANSLATORS: The group type
  3643 #: ../src/gpk-enum.c:1691
   3315#: ../src/gpk-enum.c:1671
  36443316msgid "Communication"
  36453317msgstr "Комуникации"
  36463318
  36473319#. TRANSLATORS: The group type
  3648 #: ../src/gpk-enum.c:1695
   3320#: ../src/gpk-enum.c:1675
  36493321msgid "Network"
  36503322msgstr "Мрежа"
  36513323
  36523324#. TRANSLATORS: The group type
  3653 #: ../src/gpk-enum.c:1699
   3325#: ../src/gpk-enum.c:1679
  36543326msgid "Maps"
  36553327msgstr "Карти"
  36563328
  36573329#. TRANSLATORS: The group type
  3658 #: ../src/gpk-enum.c:1703
   3330#: ../src/gpk-enum.c:1683
  36593331msgid "Software sources"
  36603332msgstr "Хранилища"
  36613333
  36623334#. TRANSLATORS: The group type
  3663 #: ../src/gpk-enum.c:1707
   3335#: ../src/gpk-enum.c:1687
  36643336msgid "Science"
  36653337msgstr "Наука"
  36663338
  36673339#. TRANSLATORS: The group type
  3668 #: ../src/gpk-enum.c:1711
   3340#: ../src/gpk-enum.c:1691
  36693341msgid "Documentation"
  36703342msgstr "Документация"
  36713343
  36723344#. TRANSLATORS: The group type
  3673 #: ../src/gpk-enum.c:1715
   3345#: ../src/gpk-enum.c:1695
  36743346msgid "Electronics"
  36753347msgstr "Електроника"
  36763348
  36773349#. TRANSLATORS: The group type
  3678 #: ../src/gpk-enum.c:1719
   3350#: ../src/gpk-enum.c:1699
  36793351msgid "Package collections"
  36803352msgstr "Набори от пакети"
  36813353
  36823354#. TRANSLATORS: The group type
  3683 #: ../src/gpk-enum.c:1723
   3355#: ../src/gpk-enum.c:1703
  36843356msgid "Vendor"
  36853357msgstr "Производител"
  36863358
  36873359#. TRANSLATORS: The group type
  3688 #: ../src/gpk-enum.c:1727
   3360#: ../src/gpk-enum.c:1707
  36893361msgid "Newest packages"
  36903362msgstr "Най-нови пакети"
  36913363
  36923364#. TRANSLATORS: The group type
  3693 #: ../src/gpk-enum.c:1731
   3365#: ../src/gpk-enum.c:1711
  36943366msgid "Unknown group"
  36953367msgstr "Непозната група"
  36963368
  36973369#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
  3698 #: ../src/gpk-firmware.c:268
   3370#: ../src/gpk-firmware.c:272
  36993371msgid ""
  37003372"You will need to restart this computer before the hardware will work "
   
  37043376
  37053377#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
  3706 #: ../src/gpk-firmware.c:271 ../src/gpk-firmware.c:306
  3707 #: ../src/gpk-firmware.c:333
   3378#: ../src/gpk-firmware.c:275 ../src/gpk-firmware.c:310
   3379#: ../src/gpk-firmware.c:337
  37083380msgid "Additional software was installed"
  37093381msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
  37103382
  37113383#. TRANSLATORS: button label
  3712 #: ../src/gpk-firmware.c:280
   3384#: ../src/gpk-firmware.c:284
  37133385msgid "Restart now"
  37143386msgstr "Рестартиране"
  37153387
  37163388#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
  3717 #: ../src/gpk-firmware.c:303
   3389#: ../src/gpk-firmware.c:307
  37183390msgid ""
  37193391"You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
   
  37233395
  37243396#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
  3725 #: ../src/gpk-firmware.c:330
   3397#: ../src/gpk-firmware.c:334
  37263398msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
  37273399msgstr "Хардуерът е настроен и може да го ползвате."
  37283400
  37293401#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
  3730 #: ../src/gpk-firmware.c:613
   3402#: ../src/gpk-firmware.c:606
  37313403msgid ""
  37323404"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
   
  37373409
  37383410#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
  3739 #: ../src/gpk-firmware.c:627
   3411#: ../src/gpk-firmware.c:620
  37403412msgid "Additional firmware required"
  37413413msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
  37423414
  37433415#. TRANSLATORS: button label
  3744 #: ../src/gpk-firmware.c:632
   3416#: ../src/gpk-firmware.c:625
  37453417msgid "Install firmware"
  37463418msgstr "Инсталиране на фърмуер"
  37473419
  37483420#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
  3749 #: ../src/gpk-firmware.c:635
   3421#: ../src/gpk-firmware.c:628
  37503422msgid "Ignore devices"
  37513423msgstr "Прескачане на устройствата"
   
  37533425#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
  37543426#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
  3755 #: ../src/gpk-hardware.c:183
   3427#: ../src/gpk-hardware.c:185
  37563428msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
  37573429msgstr "За поддръжката този хардуер са необходими допълнителни пакети"
  37583430
  37593431#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
  3760 #: ../src/gpk-hardware.c:185
   3432#: ../src/gpk-hardware.c:187
  37613433msgid "New hardware attached"
  37623434msgstr "Добавен е нов хардуер"
   
  37643436#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
  37653437#. TRANSLATORS: button tooltip
  3766 #: ../src/gpk-hardware.c:191 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
   3438#: ../src/gpk-hardware.c:193 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
  37673439msgid "Install package"
  37683440msgstr "Инсталиране на пакет"
  37693441
  37703442#. TRANSLATORS: column for the application icon
  3771 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:184
   3443#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:212
  37723444msgid "Icon"
  37733445msgstr "Икона"
   
  37783450
  37793451#. TRANSLATORS: is not GPG signed
  3780 #: ../src/gpk-task.c:144 ../src/gpk-task.c:154 ../src/gpk-task.c:174
   3452#: ../src/gpk-task.c:143 ../src/gpk-task.c:153 ../src/gpk-task.c:173
  37813453msgid "The software is not signed by a trusted provider."
  37823454msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
  37833455
  37843456#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
  3785 #: ../src/gpk-task.c:146
   3457#: ../src/gpk-task.c:145
  37863458msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
  37873459msgstr ""
   
  37893461
  37903462#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
  3791 #: ../src/gpk-task.c:148 ../src/gpk-task.c:158
   3463#: ../src/gpk-task.c:147 ../src/gpk-task.c:157
  37923464msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
  37933465msgstr ""
   
  37963468
  37973469#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
  3798 #: ../src/gpk-task.c:150
   3470#: ../src/gpk-task.c:149
  37993471msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
  38003472msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
  38013473
  38023474#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
  3803 #: ../src/gpk-task.c:156
   3475#: ../src/gpk-task.c:155
  38043476msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
  38053477msgstr ""
   
  38073479
  38083480#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
  3809 #: ../src/gpk-task.c:160
   3481#: ../src/gpk-task.c:159
  38103482msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
  38113483msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
  38123484
  38133485#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
  3814 #: ../src/gpk-task.c:355
   3486#: ../src/gpk-task.c:354
  38153487#, c-format
  38163488msgid ""
   
  38213493
  38223494#. TRANSLATORS: this is button text
  3823 #: ../src/gpk-task.c:364 ../src/gpk-task.c:543
   3495#: ../src/gpk-task.c:363 ../src/gpk-task.c:542
  38243496msgid "Continue"
  38253497msgstr "Продължаване"
  38263498
  38273499#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3828 #: ../src/gpk-task.c:401
   3500#: ../src/gpk-task.c:400
  38293501msgid "The following software also needs to be installed"
  38303502msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
  38313503
  38323504#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3833 #: ../src/gpk-task.c:406
   3505#: ../src/gpk-task.c:405
  38343506msgid "The following software also needs to be removed"
  38353507msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
  38363508
  38373509#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3838 #: ../src/gpk-task.c:410
   3510#: ../src/gpk-task.c:409
  38393511msgid "The following software also needs to be updated"
  38403512msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
  38413513
  38423514#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3843 #: ../src/gpk-task.c:414
   3515#: ../src/gpk-task.c:413
  38443516msgid "The following software also needs to be re-installed"
  38453517msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
  38463518
  38473519#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3848 #: ../src/gpk-task.c:418
   3520#: ../src/gpk-task.c:417
  38493521msgid "The following software also needs to be downgraded"
  38503522msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
  38513523
  38523524#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
  3853 #: ../src/gpk-task.c:422
   3525#: ../src/gpk-task.c:421
  38543526msgid "The following software also needs to be processed"
  38553527msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
  38563528
  38573529#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
  3858 #: ../src/gpk-task.c:481
   3530#: ../src/gpk-task.c:480
  38593531msgid "Additional confirmation required"
  38603532msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
  38613533
  38623534#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3863 #: ../src/gpk-task.c:487
   3535#: ../src/gpk-task.c:486
  38643536msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
  38653537msgid_plural ""
   
  38693541
  38703542#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3871 #: ../src/gpk-task.c:492
   3543#: ../src/gpk-task.c:491
  38723544msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
  38733545msgid_plural ""
   
  38793551
  38803552#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3881 #: ../src/gpk-task.c:497
   3553#: ../src/gpk-task.c:496
  38823554msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
  38833555msgid_plural ""
   
  38873559
  38883560#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3889 #: ../src/gpk-task.c:502
   3561#: ../src/gpk-task.c:501
  38903562msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
  38913563msgid_plural ""
   
  38963568
  38973569#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3898 #: ../src/gpk-task.c:507
   3570#: ../src/gpk-task.c:506
  38993571msgid ""
  39003572"To process this transaction, additional software also has to be modified."
   
  39033575
  39043576#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
  3905 #: ../src/gpk-task.c:593
   3577#: ../src/gpk-task.c:592
  39063578msgid "_Force install"
  39073579msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
  39083580
  39093581#. TRANSLATORS: button tooltip
  3910 #: ../src/gpk-task.c:597
   3582#: ../src/gpk-task.c:596
  39113583msgid "Force installing package"
  39123584msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
  39133585
  39143586#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
  3915 #: ../src/gpk-helper-run.c:477
   3587#: ../src/gpk-helper-run.c:500
  39163588msgid "Run new application?"
  39173589msgstr "Стартиране на ново приложение?"
  39183590
  39193591#. add run button
  3920 #: ../src/gpk-helper-run.c:480
   3592#: ../src/gpk-helper-run.c:503
  39213593msgid "_Run"
  39223594msgstr "_Изпълнение"
   
  40523724
  40533725#. TRANSLATORS: strftime formatted please
  4054 #: ../src/gpk-log.c:173
  4055 msgid "%A, %d %B %Y"
  4056 msgstr "%d %B %Y, %A"
   3726#: ../src/gpk-log.c:171
   3727msgid "%d %B %Y"
   3728msgstr "%d %B %Y"
  40573729
  40583730#. TRANSLATORS: column for the date
  4059 #: ../src/gpk-log.c:287
   3731#: ../src/gpk-log.c:286
  40603732msgid "Date"
  40613733msgstr "Дата"
  40623734
  40633735#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
  4064 #: ../src/gpk-log.c:329
   3736#: ../src/gpk-log.c:328
  40653737msgid "Username"
  40663738msgstr "Потребителско име"
  40673739
  40683740#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
  4069 #: ../src/gpk-log.c:336
   3741#: ../src/gpk-log.c:335
  40703742msgid "Application"
  40713743msgstr "Програма"
  40723744
  40733745#. TRANSLATORS: short name for pkcon
  4074 #: ../src/gpk-log.c:511
   3746#: ../src/gpk-log.c:495
  40753747msgid "Command line client"
  40763748msgstr "Клиент за командния ред"
  40773749
  40783750#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
  4079 #: ../src/gpk-log.c:517
   3751#: ../src/gpk-log.c:501
  40803752msgid "Update System"
  40813753msgstr "Обновяване на системата"
  40823754
  40833755#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
  4084 #: ../src/gpk-log.c:520
   3756#: ../src/gpk-log.c:504
  40853757msgid "Update Icon"
  40863758msgstr "Икона при обновяване"
  40873759
  40883760#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
  4089 #: ../src/gpk-log.c:691
   3761#: ../src/gpk-log.c:693
  40903762msgid "Set the filter to this value"
  40913763msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
  40923764
  40933765#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
  4094 #: ../src/gpk-log.c:694 ../src/gpk-prefs.c:467 ../src/gpk-repo.c:614
   3766#: ../src/gpk-log.c:696
  40953767msgid "Set the parent window to make this modal"
  40963768msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
  40973769
  40983770#. are we running privileged
  4099 #: ../src/gpk-log.c:718
   3771#: ../src/gpk-log.c:720
  41003772msgid "Log viewer"
  41013773msgstr "Разглеждане на журнала"
  41023774
  4103 #: ../src/gpk-modal-dialog.c:439
   3775#: ../src/gpk-modal-dialog.c:442
  41043776#, c-format
  41053777msgid "Remaining time : %s"
  41063778msgstr "Оставащо време: %s"
  41073779
  4108 #. TRANSLATORS: check once an hour
  4109 #: ../src/gpk-prefs.c:44
  4110 msgid "Hourly"
  4111 msgstr "Ежечасно"
  4112 
  4113 #. TRANSLATORS: check once a day
  4114 #: ../src/gpk-prefs.c:46
  4115 msgid "Daily"
  4116 msgstr "Ежедневно"
  4117 
  4118 #. TRANSLATORS: check once a week
  4119 #: ../src/gpk-prefs.c:48
  4120 msgid "Weekly"
  4121 msgstr "Ежеседмично"
  4122 
  4123 #. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
  4124 #: ../src/gpk-prefs.c:50
  4125 msgid "Never"
  4126 msgstr "Никога"
  4127 
  4128 #. TRANSLATORS: update everything
  4129 #: ../src/gpk-prefs.c:53
  4130 msgid "All updates"
  4131 msgstr "Всички обновления"
  4132 
  4133 #. TRANSLATORS: update just security updates
  4134 #: ../src/gpk-prefs.c:55
  4135 msgid "Only security updates"
  4136 msgstr "Само обновленията по сигурността"
  4137 
  4138 #. TRANSLATORS: don't update anything
  4139 #: ../src/gpk-prefs.c:57
  4140 msgid "Nothing"
  4141 msgstr "Нищо"
  4142 
  4143 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
  4144 #: ../src/gpk-repo.c:272
  4145 msgid "Failed to change status"
  4146 msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
  4147 
  4148 #. TRANSLATORS: column if the source is enabled
  4149 #: ../src/gpk-repo.c:344
  4150 msgid "Enabled"
  4151 msgstr "Включено"
  4152 
  4153 #. TRANSLATORS: column for the source description
  4154 #: ../src/gpk-repo.c:353
  4155 msgid "Software Source"
  4156 msgstr "Хранилища"
  4157 
  4158 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
  4159 #: ../src/gpk-repo.c:414
  4160 msgid "Failed to get the list of sources"
  4161 msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
  4162 
  4163 #: ../src/gpk-repo.c:557
  4164 msgid "Getting software source list not supported by backend"
  4165 msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
  4166 
  4167 #: ../src/gpk-repo.c:630
  4168 msgid "Software Source Viewer"
  4169 msgstr "Разглеждане на хранилището"
  4170 
  4171 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  4172 #: ../src/gpk-repo.c:638
  4173 msgid "Software source viewer"
  4174 msgstr "Разглеждане на хранилището"
  4175 
  41763780#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
  4177 #: ../src/gpk-service-pack.c:257
   3781#: ../src/gpk-service-pack.c:263
  41783782#, c-format
  41793783msgid "Could not find any packages named '%s'"
   
  41813785
  41823786#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
  4183 #: ../src/gpk-service-pack.c:269
   3787#: ../src/gpk-service-pack.c:275
  41843788msgid "Could not find any valid package names"
  41853789msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
  41863790
  41873791#. TRANSLATORS: cannot get package array
  4188 #: ../src/gpk-service-pack.c:333
   3792#: ../src/gpk-service-pack.c:339
  41893793#, c-format
  41903794msgid "Could not get array of installed packages: %s"
  41913795msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
  41923796
  4193 #: ../src/gpk-service-pack.c:352
   3797#: ../src/gpk-service-pack.c:358
  41943798#, c-format
  41953799msgid "Could not save to file: %s"
   
  41993803#. TRANSLATORS: Could not create package array
  42003804#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
  4201 #: ../src/gpk-service-pack.c:383 ../src/gpk-service-pack.c:515
  4202 #: ../src/gpk-service-pack.c:536 ../src/gpk-service-pack.c:545
  4203 #: ../src/gpk-service-pack.c:585
   3805#: ../src/gpk-service-pack.c:408 ../src/gpk-service-pack.c:533
   3806#: ../src/gpk-service-pack.c:555 ../src/gpk-service-pack.c:564
   3807#: ../src/gpk-service-pack.c:604
  42043808msgid "Create error"
  42053809msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
  42063810
  4207 #: ../src/gpk-service-pack.c:383
   3811#: ../src/gpk-service-pack.c:408
  42083812msgid "Cannot create service pack"
  42093813msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
  42103814
  4211 #: ../src/gpk-service-pack.c:515
   3815#: ../src/gpk-service-pack.c:533
  42123816msgid "Cannot copy system package array"
  42133817msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
  42143818
  4215 #: ../src/gpk-service-pack.c:536
   3819#: ../src/gpk-service-pack.c:555
  42163820msgid "No package name selected"
  42173821msgstr "Не е избрано име на пакет"
  42183822
  42193823#. TRANSLATORS: progressbar text
  4220 #: ../src/gpk-service-pack.c:558
   3824#: ../src/gpk-service-pack.c:577
  42213825msgid "Refreshing system package array"
  42223826msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
  42233827
  42243828#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
  4225 #: ../src/gpk-service-pack.c:565
   3829#: ../src/gpk-service-pack.c:584
  42263830msgid "Refresh error"
  42273831msgstr "Грешка при обновяване"
  42283832
  4229 #: ../src/gpk-service-pack.c:565
   3833#: ../src/gpk-service-pack.c:584
  42303834msgid "Could not refresh package array"
  42313835msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
  42323836
  4233 #: ../src/gpk-service-pack.c:585
   3837#: ../src/gpk-service-pack.c:604
  42343838msgid "Cannot read destination package array"
  42353839msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
  42363840
  42373841#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
  4238 #: ../src/gpk-service-pack.c:697
   3842#: ../src/gpk-service-pack.c:722
  42393843msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
  42403844msgstr ""
   
  42433847
  42443848#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
  4245 #: ../src/gpk-service-pack.c:700
   3849#: ../src/gpk-service-pack.c:725
  42463850msgid "Add the package name to the text entry box"
  42473851msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
  42483852
  42493853#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
  4250 #: ../src/gpk-service-pack.c:703
   3854#: ../src/gpk-service-pack.c:728
  42513855msgid "Set the remote package array filename"
  42523856msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
  42533857
  42543858#. TRANSLATORS: this is the file output directory
  4255 #: ../src/gpk-service-pack.c:706
   3859#: ../src/gpk-service-pack.c:731
  42563860msgid "Set the default output directory"
  42573861msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
  42583862
  42593863#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
  4260 #: ../src/gpk-service-pack.c:780
   3864#: ../src/gpk-service-pack.c:800
  42613865msgid "Package array files"
  42623866msgstr "Файлове със списъци на пакети"
  42633867
  42643868#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
  4265 #: ../src/gpk-service-pack.c:787
   3869#: ../src/gpk-service-pack.c:807
  42663870msgid "Service pack files"
  42673871msgstr "Файлове за сервизен пакет"
  42683872
  4269 #: ../src/gpk-update-icon.c:64
   3873#: ../src/gpk-update-icon.c:77
  42703874msgid "Exit after a small delay"
  42713875msgstr "Изход след кратко забавяне"
  42723876
  42733877#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  4274 #: ../src/gpk-update-icon.c:84 ../src/gpk-update-icon.c:86
   3878#: ../src/gpk-update-icon.c:97 ../src/gpk-update-icon.c:99
  42753879msgid "Update Applet"
  42763880msgstr "Аплет за обновяване"
  42773881
  42783882#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  4279 #: ../src/gpk-update-icon.c:99
   3883#: ../src/gpk-update-icon.c:112
  42803884msgid "Update applet"
  42813885msgstr "Аплет за обновяване"
   
  43333937
  43343938#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4335 #: ../src/gpk-update-viewer.c:312
   3939#: ../src/gpk-update-viewer.c:317
  43363940msgid "Could not restart"
  43373941msgstr "Неуспешно рестартиране"
  43383942
  43393943#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
  4340 #: ../src/gpk-update-viewer.c:380
   3944#: ../src/gpk-update-viewer.c:385
  43413945msgid "Some updates were not installed"
  43423946msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
  43433947
  43443948#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4345 #: ../src/gpk-update-viewer.c:450 ../src/gpk-update-viewer.c:462
   3949#: ../src/gpk-update-viewer.c:455 ../src/gpk-update-viewer.c:467
  43463950msgid "Could not update packages"
  43473951msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
  43483952
  43493953#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
  4350 #: ../src/gpk-update-viewer.c:485 ../src/gpk-update-viewer.c:512
   3954#: ../src/gpk-update-viewer.c:490 ../src/gpk-update-viewer.c:517
  43513955msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
  43523956msgstr "Изглед за обновления към GNOME PackageKit"
  43533957
  43543958#. TRANSLATORS: this is the sound description
  4355 #: ../src/gpk-update-viewer.c:487
   3959#: ../src/gpk-update-viewer.c:492
  43563960msgid "Failed to update"
  43573961msgstr "Неуспешно обновяване"
   
  43593963#. TRANSLATORS: completed all updates
  43603964#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
  4361 #: ../src/gpk-update-viewer.c:542 ../src/gpk-update-viewer.c:563
   3965#: ../src/gpk-update-viewer.c:552 ../src/gpk-update-viewer.c:573
  43623966msgid "Updates installed"
  43633967msgstr "Обновленията са инсталирани"
  43643968
  43653969#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
  4366 #: ../src/gpk-update-viewer.c:552
   3970#: ../src/gpk-update-viewer.c:562
  43673971msgid "All updates were installed successfully."
  43683972msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
  43693973
  43703974#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
  4371 #: ../src/gpk-update-viewer.c:555
   3975#: ../src/gpk-update-viewer.c:565
  43723976msgid "The selected updates were installed successfully."
  43733977msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
  43743978
  43753979#. TRANSLATORS: querying update array
  4376 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1018
   3980#: ../src/gpk-update-viewer.c:1040
  43773981msgid "Getting the list of updates"
  43783982msgstr "Получаване на списък с обновленията"
  43793983
  43803984#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4381 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1226
   3985#: ../src/gpk-update-viewer.c:1275
  43823986msgid "Could not run upgrade script"
  43833987msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
   
  43853989#. show a warning message
  43863990#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
  4387 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1277
   3991#: ../src/gpk-update-viewer.c:1326
  43883992msgid ""
  43893993"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
   
  43994003"е скъпо."
  44004004
   4005#. TRANSLATORS: there are no updates
   4006#: ../src/gpk-update-viewer.c:1417
   4007msgid "There are no updates available"
   4008msgstr "В момента няма обновления"
   4009
   4010#. TRANSLATORS: title: nothing to do
   4011#: ../src/gpk-update-viewer.c:1479
   4012msgid "No updates are available"
   4013msgstr "Няма обновления"
   4014
   4015#. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
   4016#: ../src/gpk-update-viewer.c:1481
   4017msgid "No network connection was detected."
   4018msgstr "Няма свързаност към мрежа."
   4019
  44014020#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
  4402 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1381
   4021#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
  44034022msgid "_Install Update"
  44044023msgid_plural "_Install Updates"
   
  44064025msgstr[1] "_Инсталиране на обновления"
  44074026
  4408 #. TRANSLATORS: there are no updates
  4409 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1394
  4410 msgid "There are no updates available"
  4411 msgstr "В момента няма обновления"
  4412 
  4413 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
  4414 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1403
   4027#. TRANSLATORS: title: nothing to do
   4028#: ../src/gpk-update-viewer.c:1506
  44154029msgid "All software is up to date"
  44164030msgstr "Всички програми са с последни версии"
  44174031
  44184032#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  4419 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1407
   4033#: ../src/gpk-update-viewer.c:1508
  44204034msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
  44214035msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
  44224036
  4423 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1449
   4037#: ../src/gpk-update-viewer.c:1534
  44244038#, c-format
  44254039msgid "There is %i update available"
   
  44294043
  44304044#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
  4431 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1465
   4045#: ../src/gpk-update-viewer.c:1550
  44324046#, c-format
  44334047msgid "%i update selected"
   
  44374051
  44384052#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
  4439 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1473
   4053#: ../src/gpk-update-viewer.c:1558
  44404054#, c-format
  44414055msgid "%i update selected (%s)"
   
  44454059
  44464060#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
  4447 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1667
   4061#: ../src/gpk-update-viewer.c:1752
  44484062msgid "Software"
  44494063msgstr "Софтуер"
  44504064
  44514065#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
  4452 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1677
   4066#: ../src/gpk-update-viewer.c:1762
  44534067msgid "Status"
  44544068msgstr "Състояние"
  44554069
  44564070#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4457 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1887
   4071#: ../src/gpk-update-viewer.c:1972
  44584072msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
  44594073msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
  44604074
  44614075#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4462 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1891
   4076#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
  44634077msgid "This update is important as it may solve critical problems."
  44644078msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
  44654079
  44664080#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4467 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1895
   4081#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
  44684082msgid ""
  44694083"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
   
  44734087
  44744088#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4475 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1899
   4089#: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
  44764090msgid "This update is blocked."
  44774091msgstr "Това обновление е блокирано."
  44784092
  44794093#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
  4480 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1911
   4094#: ../src/gpk-update-viewer.c:1996
  44814095#, c-format
  44824096msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
   
  44844098
  44854099#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
  4486 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1918
   4100#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
  44874101#, c-format
  44884102msgid "This notification was issued on %s."
   
  44904104
  44914105#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
  4492 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
   4106#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
  44934107msgid "For more information about this update please visit this website:"
  44944108msgid_plural ""
   
  45004114
  45014115#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
  4502 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
   4116#: ../src/gpk-update-viewer.c:2033
  45034117msgid ""
  45044118"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
   
  45154129
  45164130#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
  4517 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1956
   4131#: ../src/gpk-update-viewer.c:2041
  45184132msgid ""
  45194133"For more information about this security update please visit this website:"
   
  45284142
  45294143#. TRANSLATORS: reboot required
  4530 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1965
   4144#: ../src/gpk-update-viewer.c:2050
  45314145msgid ""
  45324146"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
   
  45354149
  45364150#. TRANSLATORS: log out required
  4537 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
   4151#: ../src/gpk-update-viewer.c:2054
  45384152msgid ""
  45394153"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
   
  45434157
  45444158#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4545 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
   4159#: ../src/gpk-update-viewer.c:2061
  45464160msgid ""
  45474161"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
   
  45524166
  45534167#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4554 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
   4168#: ../src/gpk-update-viewer.c:2065
  45554169msgid ""
  45564170"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
   
  45614175
  45624176#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
  4563 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
   4177#: ../src/gpk-update-viewer.c:2074
  45644178msgid ""
  45654179"The developer logs will be shown as no description is available for this "
   
  45704184
  45714185#. set loading text
  4572 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
   4186#: ../src/gpk-update-viewer.c:2110
  45734187msgid "Loading..."
  45744188msgstr "Зареждане…"
   
  45764190#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  45774191#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4578 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2066 ../src/gpk-update-viewer.c:2165
  4579 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
   4192#: ../src/gpk-update-viewer.c:2151 ../src/gpk-update-viewer.c:2250
   4193#: ../src/gpk-update-viewer.c:2270
  45804194msgid "Could not get update details"
  45814195msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
  45824196
  45834197#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4584 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
   4198#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171
  45854199msgid "Could not get package details"
  45864200msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
  45874201
  4588 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2086 ../src/gpk-update-viewer.c:2185
   4202#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171 ../src/gpk-update-viewer.c:2270
  45894203msgid "No results were returned."
  45904204msgstr "Няма резултати."
  45914205
  45924206#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
  4593 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2420
   4207#: ../src/gpk-update-viewer.c:2505
  45944208msgid "Select all"
  45954209msgstr "Избор на всички"
  45964210
  45974211#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
  4598 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2428
   4212#: ../src/gpk-update-viewer.c:2513
  45994213msgid "Unselect all"
  46004214msgstr "Махане на избора"
  46014215
  46024216#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
  4603 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2435
   4217#: ../src/gpk-update-viewer.c:2520
  46044218msgid "Select security updates"
  46054219msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
  46064220
  46074221#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
  4608 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2441
   4222#: ../src/gpk-update-viewer.c:2526
  46094223msgid "Ignore this update"
  46104224msgstr "Прескачане на този пакет"
  46114225
  46124226#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4613 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2550
   4227#: ../src/gpk-update-viewer.c:2638
  46144228msgid "Could not get updates"
  46154229msgstr "Обновленията не бяха получени"
  46164230
  46174231#. TRANSLATORS: this is the header
  4618 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2675
   4232#: ../src/gpk-update-viewer.c:2780
  46194233msgid "Checking for updates..."
  46204234msgstr "Проверка за обновления…"
  46214235
  46224236#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4623 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2962
   4237#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
  46244238msgid "Could not get list of distribution upgrades"
  46254239msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
  46264240
  46274241#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
  4628 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2993
   4242#: ../src/gpk-update-viewer.c:3098
  46294243#, c-format
  46304244msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
  46314245msgstr "Налично е  обновление на дистрибуцията към версия „%s“"
  46324246
  4633 #: ../src/gpk-dbus-service.c:136
   4247#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
   4248#: ../src/gpk-update-viewer.c:3338
   4249msgid ""
   4250"Other updates are held back as some important system packages need to be "
   4251"installed first."
   4252msgstr ""
   4253"Някои обновления няма да се приложат в момента, защото първо трябва да се "
   4254"инсталират важните системни пакети."
   4255
   4256#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   4257#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:102
   4258msgid "Software Update Viewer"
   4259msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
   4260
   4261#: ../src/gpk-dbus-service.c:140
  46344262msgid "Do not exit after the request has been processed"
  46354263msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
  46364264
  46374265#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  4638 #: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:155
   4266#: ../src/gpk-dbus-service.c:157 ../src/gpk-dbus-service.c:159
  46394267msgid "Session DBus service for PackageKit"
  46404268msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
  46414269
  4642 #. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
  4643 #: ../src/gpk-watch.c:159
  4644 #, c-format
  4645 msgid "This is due to the %s package being updated."
  4646 msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
  4647 msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
  4648 msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
  4649 
  4650 #. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
  4651 #: ../src/gpk-watch.c:163
  4652 #, c-format
  4653 msgid "This is because %i package has been updated."
  4654 msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
  4655 msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
  4656 msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
  4657 
  4658 #: ../src/gpk-watch.c:215
  4659 #, c-format
  4660 msgid "%i message from the package manager"
  4661 msgid_plural "%i messages from the package manager"
  4662 msgstr[0] "%i съобщение от управлението на пакети"
  4663 msgstr[1] "%i съобщения от управлението на пакети"
  4664 
  4665 #: ../src/gpk-watch.c:398
   4270#: ../src/gpk-watch.c:112
  46664271msgid "Package manager error details"
  46674272msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
  46684273
  4669 #. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
  4670 #: ../src/gpk-watch.c:428
  4671 msgid "Internal error"
  4672 msgstr "Вътрешна грешка"
  4673 
  4674 #: ../src/gpk-watch.c:555
  4675 msgid "Package Manager Messages"
  4676 msgstr "Съобщения от управлението на пакети"
  4677 
  4678 #. TRANSLATORS: column for the message type
  4679 #: ../src/gpk-watch.c:585
  4680 msgid "Message"
  4681 msgstr "Съобщение"
  4682 
  4683 #. TRANSLATORS: messages from the transaction
  4684 #: ../src/gpk-watch.c:930
  4685 msgid "_Show messages"
  4686 msgstr "_Показване на съобщенията"
  4687 
  4688 #. TRANSLATORS: log out of the session
  4689 #: ../src/gpk-watch.c:943
  4690 msgid "_Log out"
  4691 msgstr "_Излизане от системата"
  4692 
  4693 #. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
  4694 #: ../src/gpk-watch.c:958
  4695 msgid "_Restart computer"
  4696 msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  4697 
  4698 #. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
  4699 #: ../src/gpk-watch.c:970
  4700 msgid "_Hide this icon"
  4701 msgstr "_Скриване на тази икона"
  4702 
  4703 #. do the bubble
  4704 #: ../src/gpk-watch.c:1334
  4705 msgid "New package manager message"
  4706 msgstr "Ново съобщение от управлението на пакети"
  4707 
  47084274#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
  4709 #: ../src/gpk-watch.c:1391
   4275#: ../src/gpk-watch.c:598
  47104276msgid "Package Manager"
  47114277msgstr "Управление на пакети"
  47124278
   4279#. TRANSLATORS: log out of the session
   4280#: ../src/gpk-watch.c:701
   4281msgid "Log out"
   4282msgstr "Излизане от системата"
   4283
   4284#. TRANSLATORS: restart the computer
   4285#: ../src/gpk-watch.c:706
   4286msgid "Restart"
   4287msgstr "Рестартиране"
   4288
  47134289#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4714 #: ../src/gpk-watch.c:1560
   4290#: ../src/gpk-watch.c:811
  47154291msgid "Packages have been removed"
  47164292msgstr "Пакетът е деинсталиран"
  47174293
  47184294#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4719 #: ../src/gpk-watch.c:1563
   4295#: ../src/gpk-watch.c:814
  47204296msgid "Packages have been installed"
  47214297msgstr "Пакетът е инсталиран"
  47224298
  47234299#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4724 #: ../src/gpk-watch.c:1566
   4300#: ../src/gpk-watch.c:817
  47254301msgid "System has been updated"
  47264302msgstr "Системата е обновена"
  47274303
  47284304#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
  4729 #: ../src/gpk-watch.c:1573
   4305#: ../src/gpk-watch.c:824
  47304306msgid "Task completed"
  47314307msgstr "Задачата завърши"
   
  47584334msgid "Show debugging options"
  47594335msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
   4336
   4337#~ msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
   4338#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
   4339
   4340#~ msgid "Allow applications to invoke the font installer"
   4341#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
   4342
   4343#~ msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
   4344#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
   4345
   4346#~ msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
   4347#~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
   4348
   4349#~ msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
   4350#~ msgstr ""
   4351#~ "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за "
   4352#~ "хардуера"
   4353
   4354#~ msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
   4355#~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
   4356
   4357#~ msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
   4358#~ msgstr ""
   4359#~ "Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
   4360
   4361#~ msgid ""
   4362#~ "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
   4363#~ "installing from a FUSE mount"
   4364#~ msgstr ""
   4365#~ "Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна "
   4366#~ "папка, когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
   4367
   4368#~ msgid "Automatically update these types of updates"
   4369#~ msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
   4370
   4371#~ msgid ""
   4372#~ "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", "
   4373#~ "\"security\", or \"none\""
   4374#~ msgstr ""
   4375#~ "Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
   4376#~ "„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
   4377
   4378#~ msgid "Devices that should be ignored"
   4379#~ msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
   4380
   4381#~ msgid ""
   4382#~ "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include "
   4383#~ "'*' and '?' characters"
   4384#~ msgstr ""
   4385#~ "Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
   4386#~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
   4387
   4388#~ msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
   4389#~ msgstr ""
   4390#~ "Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
   4391
   4392#~ msgid "Filter using basename in gpk-application"
   4393#~ msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
   4394
   4395#~ msgid "Firmware files that should not be searched for"
   4396#~ msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
   4397
   4398#~ msgid ""
   4399#~ "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. "
   4400#~ "These can include '*' and '?' characters"
   4401#~ msgstr ""
   4402#~ "Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. "
   4403#~ "Имената могат да включват знаците „*“ и „?“."
   4404
   4405#~ msgid "GTK+ module for font installation"
   4406#~ msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
   4407
   4408#~ msgid "Get the update list when the session starts"
   4409#~ msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
   4410
   4411#~ msgid ""
   4412#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. "
   4413#~ "This ensures the user has up to date and valid data in the tray at "
   4414#~ "startup."
   4415#~ msgstr ""
   4416#~ "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не "
   4417#~ "е запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
   4418#~ "уведомяване при стартиране."
   4419
   4420#~ msgid "How often to check for distribution upgrades"
   4421#~ msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
   4422
   4423#~ msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
   4424#~ msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
   4425
   4426#~ msgid "How often to check for updates"
   4427#~ msgstr "Честота на проверка за обновления"
   4428
   4429#~ msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
   4430#~ msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
   4431
   4432#~ msgid "How often to refresh the package cache"
   4433#~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
   4434
   4435#~ msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
   4436#~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
   4437
   4438#~ msgid "If search terms should be completed automatically"
   4439#~ msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
   4440
   4441#~ msgid "Install updates automatically when running on battery power"
   4442#~ msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
   4443
   4444#~ msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
   4445#~ msgstr ""
   4446#~ "Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
   4447#~ "поисканите от клиента."
   4448
   4449#~ msgid "Interaction modes to use by default"
   4450#~ msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
   4451
   4452#~ msgid "Messages that should be ignored"
   4453#~ msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
   4454
   4455#~ msgid ""
   4456#~ "Messages that should be ignored, separated by commas. These can include "
   4457#~ "'*' and '?' characters"
   4458#~ msgstr ""
   4459#~ "Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
   4460#~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
   4461
   4462#~ msgid ""
   4463#~ "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
   4464#~ "connection"
   4465#~ msgstr ""
   4466#~ "Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
   4467#~ "мобилна, широколентова връзка"
   4468
   4469#~ msgid "Notify the user for completed updates"
   4470#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
   4471
   4472#~ msgid ""
   4473#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
   4474#~ msgstr ""
   4475#~ "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
   4476#~ "рестартиране"
   4477
   4478#~ msgid "Notify the user when a task is complete"
   4479#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
   4480
   4481#~ msgid "Notify the user when an update has failed"
   4482#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
   4483
   4484#~ msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
   4485#~ msgstr ""
   4486#~ "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
   4487
   4488#~ msgid "Notify the user when security updates are available"
   4489#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
   4490
   4491#~ msgid ""
   4492#~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
   4493#~ msgstr ""
   4494#~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
   4495#~ "захранване от батерии"
   4496
   4497#~ msgid ""
   4498#~ "Notify the user when the update was not automatically started while "
   4499#~ "running on battery power"
   4500#~ msgstr ""
   4501#~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
   4502#~ "обновяване при захранване от батерии"
   4503
   4504#~ msgid "Notify the user when the update was started"
   4505#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
   4506
   4507#~ msgid "Notify the user when there are errors"
   4508#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
   4509
   4510#~ msgid "Notify the user when there are messages"
   4511#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
   4512
   4513#~ msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
   4514#~ msgstr ""
   4515#~ "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на "
   4516#~ "пакети"
   4517
   4518#~ msgid "Notify the user when updates are available"
   4519#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
   4520
   4521#~ msgid "Only show native packages in the file lists"
   4522#~ msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
   4523
   4524#~ msgid ""
   4525#~ "Only show native packages matching the machine architecture in the file "
   4526#~ "lists"
   4527#~ msgstr ""
   4528#~ "Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на "
   4529#~ "машината в списъците"
   4530
   4531#~ msgid "Only show the newest packages in the file lists"
   4532#~ msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
   4533
   4534#~ msgid ""
   4535#~ "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
   4536#~ "updates that are still available."
   4537#~ msgstr ""
   4538#~ "Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още "
   4539#~ "наличните, но стари обновления."
   4540
   4541#~ msgid "Only show the newest updates in the list"
   4542#~ msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
   4543
   4544#~ msgid ""
   4545#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
   4546#~ msgstr ""
   4547#~ "Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-"
   4548#~ "BUS"
   4549
   4550#~ msgid ""
   4551#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
   4552#~ "separated by commas."
   4553#~ msgstr ""
   4554#~ "Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-"
   4555#~ "BUS, с разделител „,“."
   4556
   4557#~ msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
   4558#~ msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
   4559
   4560#~ msgid ""
   4561#~ "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
   4562#~ msgstr ""
   4563#~ "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
   4564
   4565#~ msgid "Show all repositories in the software source viewer"
   4566#~ msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
   4567
   4568#~ msgid "Show the 'All Packages' group menu"
   4569#~ msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
   4570
   4571#~ msgid ""
   4572#~ "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on "
   4573#~ "most backends and is not generally required by end users"
   4574#~ msgstr ""
   4575#~ "Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни "
   4576#~ "ядра изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват "
   4577#~ "тази възможност."
   4578
   4579#~ msgid "Show the category group menu"
   4580#~ msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
   4581
   4582#~ msgid ""
   4583#~ "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
   4584#~ "distribution, but takes longer to populate"
   4585#~ msgstr ""
   4586#~ "Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства "
   4587#~ "по-добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
   4588
   4589#~ msgid ""
   4590#~ "Show the transaction progress icon in the tray when the original "
   4591#~ "application is still running."
   4592#~ msgstr ""
   4593#~ "Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
   4594#~ "приложение все още работи."
   4595
   4596#~ msgid "Show transactions that have the original application running"
   4597#~ msgstr ""
   4598#~ "Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
   4599
   4600#~ msgid ""
   4601#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
   4602#~ "updates"
   4603#~ msgstr ""
   4604#~ "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
   4605#~ "обновления"
   4606
   4607#~ msgid "The search mode used by default"
   4608#~ msgstr "Стандартен режим на търсене"
   4609
   4610#~ msgid ""
   4611#~ "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or "
   4612#~ "\"file\""
   4613#~ msgstr ""
   4614#~ "Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), "
   4615#~ "„details“ (по допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
   4616
   4617#~ msgid ""
   4618#~ "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
   4619#~ msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
   4620
   4621#~ msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
   4622#~ msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
   4623
   4624#~ msgid "Use WiFi connections"
   4625#~ msgstr "Използване на безжичните връзки"
   4626
   4627#~ msgid "Use mobile broadband connections"
   4628#~ msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
   4629
   4630#~ msgid ""
   4631#~ "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
   4632#~ msgstr ""
   4633#~ "Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки "
   4634#~ "за обновления"
   4635
   4636#~ msgid ""
   4637#~ "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
   4638#~ "options by default"
   4639#~ msgstr ""
   4640#~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
   4641#~ "автоматично да се ползват следните настройки"
   4642
   4643#~ msgid ""
   4644#~ "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
   4645#~ "turned on"
   4646#~ msgstr ""
   4647#~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да "
   4648#~ "се приложат със задължително предимство следните настройки"
   4649
   4650#~ msgid "Enable or disable software sources"
   4651#~ msgstr "Управление на хранилищата"
   4652
   4653#~ msgid "Shows more software sources that may be interesting"
   4654#~ msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
   4655
   4656#~ msgid "Failed to show url"
   4657#~ msgstr "Адресът не може да бъде показан"
   4658
   4659#~ msgid "Software Source Viewer"
   4660#~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
   4661
   4662#~ msgid "Software source viewer"
   4663#~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
   4664
   4665#~ msgid "This is due to the %s package being updated."
   4666#~ msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
   4667#~ msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
   4668#~ msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
   4669
   4670#~ msgid "This is because %i package has been updated."
   4671#~ msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
   4672#~ msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
   4673#~ msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
   4674
   4675#~ msgid "Internal error"
   4676#~ msgstr "Вътрешна грешка"
   4677
   4678#~ msgid "_Restart computer"
   4679#~ msgstr "_Рестартиране на компютъра"
   4680
   4681#~ msgid "_Hide this icon"
   4682#~ msgstr "_Скриване на тази икона"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.