Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2011, 10:29:38 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit, metacity, mutter: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po

  r2184 r2283  
  11# Bulgarian translation of gnome-packagekit po-file.
  22# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010.
   3# Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010, 2011.
  44# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
  55#
   
  1818"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
  1919"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  20 "POT-Creation-Date: 2010-09-26 18:14+0300\n"
  21 "PO-Revision-Date: 2010-09-26 18:11+0300\n"
  22 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
   20"POT-Creation-Date: 2011-03-23 22:28+0200\n"
   21"PO-Revision-Date: 2011-03-23 22:28+0200\n"
   22"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>\n"
  2323"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2424"Language: bg\n"
   
  3434#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
  3535#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
  36 #: ../src/gpk-application-main.c:90 ../src/gpk-log.c:498
  37 #: ../src/gpk-update-viewer-main.c:85
   36#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
   37#: ../src/gpk-update-viewer.c:3333
  3838msgid "Add/Remove Software"
  3939msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
   
  7575#. TRANSLATORS: button: install catalog
  7676#. TRANSLATORS: if the update should be installed
  77 #: ../data/gpk-application.ui.h:9 ../src/gpk-dbus-task.c:714
  78 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1246 ../src/gpk-dbus-task.c:1465
  79 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1668 ../src/gpk-dbus-task.c:2129
  80 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2399 ../src/gpk-dbus-task.c:2521
  81 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2874 ../src/gpk-update-viewer.c:1721
   77#: ../data/gpk-application.ui.h:9 ../src/gpk-dbus-task.c:710
   78#: ../src/gpk-dbus-task.c:1245 ../src/gpk-dbus-task.c:1464
   79#: ../src/gpk-dbus-task.c:1667 ../src/gpk-dbus-task.c:2127
   80#: ../src/gpk-dbus-task.c:2397 ../src/gpk-dbus-task.c:2519
   81#: ../src/gpk-dbus-task.c:2872 ../src/gpk-update-viewer.c:1663
  8282msgid "Install"
  8383msgstr "Инсталиране"
   
  148148
  149149#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  150 #: ../data/gpk-application.ui.h:26 ../src/gpk-dbus-task.c:2812
   150#: ../data/gpk-application.ui.h:26 ../src/gpk-dbus-task.c:2810
  151151msgid "Remove"
  152152msgstr "Деинсталиране"
   
  200200msgstr "_Графични"
  201201
  202 #. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
  203 #: ../data/gpk-application.ui.h:39 ../src/gpk-check-update.c:271
   202#: ../data/gpk-application.ui.h:39
  204203msgid "_Help"
  205204msgstr "Помо_щ"
   
  233232msgstr "_Системни"
  234233
  235 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
  236 msgid "Backend Status"
  237 msgstr "Състояние на ядрото"
  238 
  239 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
  240 msgid "Backend author:"
  241 msgstr "Автор на ядрото:"
  242 
  243 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
  244 msgid "Backend name:"
  245 msgstr "Име на ядрото:"
  246 
  247234#: ../data/gpk-client.ui.h:1
  248235msgid "Install Package"
   
  262249
  263250#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
  264 #: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:69
  265 #: ../src/gpk-install-catalog.c:71
   251#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
   252#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
  266253msgid "Catalog Installer"
  267254msgstr "Инсталиране на каталог"
   
  271258msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
  272259
  273 #: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:1
   260#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1
  274261msgid "Install selected software on the system"
  275262msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
  276263
  277 #: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
  278 msgid "Package Installer"
  279 msgstr "Инсталиране на пакети"
  280 
  281 #: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:712
   264#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
   265#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
   266#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
   267#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2 ../src/gpk-dbus-task.c:3087
   268#: ../src/gpk-install-local-file.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:66
   269#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:156
   270msgid "Software Install"
   271msgstr "Инсталиране на софтуер"
   272
   273#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:840
  282274msgid "Software Log Viewer"
  283275msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
   
  324316msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
  325317
  326 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
   318#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
   319#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7 ../src/gpk-prefs.c:947
  327320msgid "Software Update Preferences"
  328321msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
   
  336329msgstr "_Автоматично инсталиране:"
  337330
   331#: ../data/gpk-prefs.ui.h:10
   332msgid "_Check Now"
   333msgstr "_Проверка сега"
   334
  338335#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
  339 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
   336#: ../data/gpk-prefs.ui.h:12
  340337msgid "_Show debug and development software sources"
  341338msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
   
  391388msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
  392389
  393 #. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
  394 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:747
   390#. TRANSLATORS: the program name
   391#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:831
  395392msgid "Service Pack Creator"
  396393msgstr "Създаване на сервизни пакети"
   
  428425msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
  429426
  430 #: ../data/gpk-update-icon.desktop.in.h:1
  431 msgid "PackageKit Update Applet"
  432 msgstr "Аплет за обновяване към PackageKit"
  433 
  434427#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
  435428msgid "Software Update"
   
  439432msgid "Update software installed on the system"
  440433msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
   434
   435#: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:1
   436msgid "Operating System Upgrade"
   437msgstr "Обновяване на операционната система"
   438
   439#: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:2
   440msgid "Upgrade the operating system to a new version"
   441msgstr "Обновяване на операционната система към нова версия"
  441442
  442443#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
   
  464465#. TRANSLATORS: column for the application name
  465466#. TRANSLATORS: column for the package name
  466 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
  467 #: ../src/gpk-helper-run.c:219
   467#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:147
   468#: ../src/gpk-helper-run.c:210
  468469msgid "Package"
  469470msgstr "Пакет"
   
  489490
  490491#. TRANSLATORS: button label, install
  491 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:298
   492#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:296
  492493msgid "_Install"
  493494msgstr "_Инсталиране"
   
  506507msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
  507508
  508 #. TRANSLATORS: check once an hour
  509 #: ../src/cc-update-panel.c:70
  510 msgid "Hourly"
  511 msgstr "Ежечасно"
  512 
  513 #. TRANSLATORS: check once a day
  514 #: ../src/cc-update-panel.c:72
  515 msgid "Daily"
  516 msgstr "Ежедневно"
  517 
  518 #. TRANSLATORS: check once a week
  519 #: ../src/cc-update-panel.c:74
  520 msgid "Weekly"
  521 msgstr "Ежеседмично"
  522 
  523 #. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
  524 #: ../src/cc-update-panel.c:76
  525 msgid "Never"
  526 msgstr "Никога"
  527 
  528 #. TRANSLATORS: update everything
  529 #: ../src/cc-update-panel.c:79
  530 msgid "All updates"
  531 msgstr "Всички обновления"
  532 
  533 #. TRANSLATORS: update just security updates
  534 #: ../src/cc-update-panel.c:81
  535 msgid "Only security updates"
  536 msgstr "Само обновленията по сигурността"
  537 
  538 #. TRANSLATORS: don't update anything
  539 #: ../src/cc-update-panel.c:83
  540 msgid "Nothing"
  541 msgstr "Нищо"
  542 
  543 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
  544 #: ../src/cc-update-panel.c:518
  545 msgid "Failed to change status"
  546 msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
  547 
  548 #. TRANSLATORS: column if the source is enabled
  549 #: ../src/cc-update-panel.c:592
  550 msgid "Enabled"
  551 msgstr "Включено"
  552 
  553 #. TRANSLATORS: column for the source description
  554 #: ../src/cc-update-panel.c:601
  555 msgid "Software Source"
  556 msgstr "Хранилища"
  557 
  558 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
  559 #: ../src/cc-update-panel.c:663
  560 msgid "Failed to get the list of sources"
  561 msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
  562 
  563 #. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
  564 #: ../src/cc-update-panel.c:770 ../src/gpk-backend-status.c:76
  565 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3134
  566 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
  567 msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
  568 
  569 #: ../src/cc-update-panel.c:804
  570 msgid "Getting software source list not supported by backend"
  571 msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
  572 
  573509#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
  574 #: ../src/gpk-application.c:617
   510#: ../src/gpk-application.c:555
  575511#, c-format
  576512msgid "%i file installed by %s"
   
  580516
  581517#. TRANSLATORS: no packages returned
  582 #: ../src/gpk-application.c:959 ../src/gpk-application.c:1086
   518#: ../src/gpk-application.c:892 ../src/gpk-application.c:1019
  583519msgid "No packages"
  584520msgstr "Няма пакети"
  585521
  586522#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
  587 #: ../src/gpk-application.c:961
   523#: ../src/gpk-application.c:894
  588524msgid "No other packages require this package"
  589525msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
  590526
  591527#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
  592 #: ../src/gpk-application.c:968
   528#: ../src/gpk-application.c:901
  593529#, c-format
  594530msgid "%i package requires %s"
   
  598534
  599535#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
  600 #: ../src/gpk-application.c:973
   536#: ../src/gpk-application.c:906
  601537#, c-format
  602538msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
   
  606542
  607543#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
  608 #: ../src/gpk-application.c:1088
  609 msgid "This package does not depends on any others"
   544#: ../src/gpk-application.c:1021
   545msgid "This package does not depend on any others"
  610546msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
  611547
  612548#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
  613 #: ../src/gpk-application.c:1095
   549#: ../src/gpk-application.c:1028
  614550#, c-format
  615551msgid "%i additional package is required for %s"
   
  619555
  620556#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
  621 #: ../src/gpk-application.c:1100
   557#: ../src/gpk-application.c:1033
  622558#, c-format
  623559msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
   
  627563
  628564#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
  629 #: ../src/gpk-application.c:1169
   565#: ../src/gpk-application.c:1102
  630566msgid "Invalid"
  631567msgstr "Неправилен"
  632568
  633569#. TRANSLATORS: no results were found for this search
  634 #: ../src/gpk-application.c:1374
   570#: ../src/gpk-application.c:1305
  635571msgid "No results were found."
  636572msgstr "Не е открито хранилище"
  637573
  638574#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
  639 #: ../src/gpk-application.c:1382
   575#: ../src/gpk-application.c:1313
  640576msgid "Try entering a package name in the search bar."
  641577msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
  642578
  643579#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
  644 #: ../src/gpk-application.c:1385
   580#: ../src/gpk-application.c:1316
  645581msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
  646582msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
  647583
  648584#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
  649 #: ../src/gpk-application.c:1390
   585#: ../src/gpk-application.c:1321
  650586msgid ""
  651587"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
   
  656592
  657593#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
  658 #: ../src/gpk-application.c:1393
   594#: ../src/gpk-application.c:1324
  659595msgid "Try again with a different search term."
  660596msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
  661597
  662598#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
  663 #: ../src/gpk-application.c:1672
   599#: ../src/gpk-application.c:1596
  664600msgid "Invalid search text"
  665601msgstr "Неправилен текст за търсене"
  666602
  667603#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
  668 #: ../src/gpk-application.c:1674
   604#: ../src/gpk-application.c:1598
  669605msgid "The search text contains invalid characters"
  670606msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
  671607
  672608#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
  673 #: ../src/gpk-application.c:1715
   609#: ../src/gpk-application.c:1639
  674610msgid "The search could not be completed"
  675611msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
  676612
  677613#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
  678 #: ../src/gpk-application.c:1717
   614#: ../src/gpk-application.c:1641
  679615msgid "Running the transaction failed"
  680616msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
  681617
  682618#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
  683 #: ../src/gpk-application.c:1868
   619#: ../src/gpk-application.c:1763
  684620msgid "Changes not applied"
  685621msgstr "Промените не са приложени"
  686622
  687 #: ../src/gpk-application.c:1869
   623#: ../src/gpk-application.c:1764
  688624msgid "Close _Anyway"
  689625msgstr "_Затваряне независимо от това"
  690626
  691627#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  692 #: ../src/gpk-application.c:1873
   628#: ../src/gpk-application.c:1768
  693629msgid "You have made changes that have not yet been applied."
  694630msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
  695631
  696 #: ../src/gpk-application.c:1874
   632#: ../src/gpk-application.c:1769
  697633msgid "These changes will be lost if you close this window."
  698634msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
   
  701637#. TRANSLATORS: The state of a package
  702638#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  703 #: ../src/gpk-application.c:2202 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
   639#: ../src/gpk-application.c:2084 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
  704640msgid "Installed"
  705641msgstr "Инсталирани"
   
  708644#. TRANSLATORS: column for group name
  709645#. TRANSLATORS: column for the package name
  710 #: ../src/gpk-application.c:2218 ../src/gpk-application.c:2240
  711 #: ../src/gpk-dialog.c:152 ../src/gpk-modal-dialog.c:732
   646#: ../src/gpk-application.c:2100 ../src/gpk-application.c:2122
   647#: ../src/gpk-dialog.c:151 ../src/gpk-modal-dialog.c:727
  712648msgid "Name"
  713649msgstr "Име"
  714650
  715651#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
  716 #: ../src/gpk-application.c:2383
   652#: ../src/gpk-application.c:2261
  717653msgid "Type"
  718654msgstr "Вид"
  719655
  720 #: ../src/gpk-application.c:2383
   656#: ../src/gpk-application.c:2261
  721657msgid "Collection"
  722658msgstr "Комплект"
  723659
  724660#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
  725 #: ../src/gpk-application.c:2391
   661#: ../src/gpk-application.c:2269
  726662#, c-format
  727663msgid "Visit %s"
   
  729665
  730666#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
  731 #: ../src/gpk-application.c:2396
   667#: ../src/gpk-application.c:2274
  732668msgid "Project"
  733669msgstr "Проект"
  734670
  735 #: ../src/gpk-application.c:2396
   671#: ../src/gpk-application.c:2274
  736672msgid "Homepage"
  737673msgstr "Лична страница"
  738674
  739675#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
  740 #: ../src/gpk-application.c:2410
   676#: ../src/gpk-application.c:2288
  741677msgid "Group"
  742678msgstr "Група"
  743679
  744680#. TRANSLATORS: the licence string for the package
  745 #: ../src/gpk-application.c:2416
   681#: ../src/gpk-application.c:2294
  746682msgid "License"
  747683msgstr "Лиценз"
  748684
  749685#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  750 #: ../src/gpk-application.c:2425
   686#: ../src/gpk-application.c:2303
  751687msgid "Menu"
  752688msgstr "Меню"
   
  754690#. TRANSLATORS: the size of the meta package
  755691#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
  756 #: ../src/gpk-application.c:2443 ../src/gpk-update-viewer.c:1792
   692#: ../src/gpk-application.c:2321 ../src/gpk-update-viewer.c:1734
  757693msgid "Size"
  758694msgstr "Размер"
  759695
  760696#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
  761 #: ../src/gpk-application.c:2446
   697#: ../src/gpk-application.c:2324
  762698msgid "Installed size"
  763699msgstr "Размер при инсталация"
  764700
  765701#. TRANSLATORS: the download size of the package
  766 #: ../src/gpk-application.c:2449
   702#: ../src/gpk-application.c:2327
  767703msgid "Download size"
  768704msgstr "Размер при изтегляне"
  769705
  770706#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
  771 #: ../src/gpk-application.c:2458
   707#: ../src/gpk-application.c:2336
  772708msgid "Source"
  773709msgstr "Хранилище"
  774710
  775711#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
  776 #: ../src/gpk-application.c:2607
   712#: ../src/gpk-application.c:2481
  777713msgid "Selected packages"
  778714msgstr "Избраните пакети"
  779715
  780716#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
  781 #: ../src/gpk-application.c:2661
   717#: ../src/gpk-application.c:2534
  782718msgid "Searching by name"
  783719msgstr "Търсене по име"
  784720
  785721#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
  786 #: ../src/gpk-application.c:2686
   722#: ../src/gpk-application.c:2558
  787723msgid "Searching by description"
  788724msgstr "Търсене по описание"
  789725
  790726#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
  791 #: ../src/gpk-application.c:2711
   727#: ../src/gpk-application.c:2582
  792728msgid "Searching by file"
  793729msgstr "Търсене по файл"
  794730
  795731#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  796 #: ../src/gpk-application.c:2736
   732#: ../src/gpk-application.c:2604
  797733msgid "Search by name"
  798734msgstr "Търсене по име"
  799735
  800736#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  801 #: ../src/gpk-application.c:2747
   737#: ../src/gpk-application.c:2615
  802738msgid "Search by description"
  803739msgstr "Търсене по описание"
  804740
  805741#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
  806 #: ../src/gpk-application.c:2758
   742#: ../src/gpk-application.c:2626
  807743msgid "Search by file name"
  808744msgstr "Търсене по име на файл"
  809745
  810 #: ../src/gpk-application.c:2799 ../src/gpk-check-update.c:202
   746#: ../src/gpk-application.c:2667
  811747msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  812748msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
  813749
  814 #: ../src/gpk-application.c:2800 ../src/gpk-check-update.c:203
   750#: ../src/gpk-application.c:2668
  815751msgid ""
  816752"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
   
  824760"или (по ваше решение) по-късна версия."
  825761
  826 #: ../src/gpk-application.c:2804 ../src/gpk-check-update.c:207
   762#: ../src/gpk-application.c:2672
  827763msgid ""
  828764"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  835771"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  836772
  837 #: ../src/gpk-application.c:2808 ../src/gpk-check-update.c:211
   773#: ../src/gpk-application.c:2676
  838774msgid ""
  839775"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  846782
  847783#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
  848 #: ../src/gpk-application.c:2814 ../src/gpk-check-update.c:216
   784#: ../src/gpk-application.c:2682
  849785msgid "translator-credits"
  850786msgstr ""
   
  855791"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  856792
  857 #. TRANSLATORS: website label
  858 #: ../src/gpk-application.c:2834 ../src/gpk-check-update.c:233
   793#: ../src/gpk-application.c:2702
  859794msgid "PackageKit Website"
  860795msgstr "Уеб страница на PackageKit"
  861796
  862 #. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
  863 #: ../src/gpk-application.c:2837
   797#. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
   798#: ../src/gpk-application.c:2705
  864799msgid "Package Manager for GNOME"
  865800msgstr "Управление на пакети в GNOME"
  866801
  867802#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
  868 #: ../src/gpk-application.c:3287
   803#: ../src/gpk-application.c:3131
  869804msgid "Text"
  870805msgstr "Текст"
  871806
  872807#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
  873 #: ../src/gpk-application.c:3310
   808#: ../src/gpk-application.c:3154
  874809msgid ""
  875810"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
   
  879814
  880815#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
  881 #: ../src/gpk-application.c:3313
   816#: ../src/gpk-application.c:3157
  882817msgid "Enter a package name and then click find to get started."
  883818msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
  884819
  885820#. TRANSLATORS: daemon is broken
  886 #: ../src/gpk-application.c:3540
   821#: ../src/gpk-application.c:3383
  887822msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
  888823msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
  889824
  890825#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
  891 #: ../src/gpk-application.c:3659
   826#: ../src/gpk-application.c:3502
  892827msgid "All packages"
  893828msgstr "Всички пакети"
  894829
  895830#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
  896 #: ../src/gpk-application.c:3661
   831#: ../src/gpk-application.c:3504
  897832msgid "Show all packages"
  898833msgstr "Показване на всички пакети"
  899834
  900835#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
  901 #: ../src/gpk-application.c:3913
   836#: ../src/gpk-application.c:3747
  902837msgid "Clear current selection"
  903838msgstr "Изчистване на текущия избор"
  904839
  905840#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
  906 #: ../src/gpk-application.c:3938
   841#: ../src/gpk-application.c:3772
  907842msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
  908843msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
  909844
  910845#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
  911 #: ../src/gpk-application.c:3964
   846#: ../src/gpk-application.c:3798
  912847msgid "Visit home page for selected package"
  913848msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
  914849
  915850#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
  916 #: ../src/gpk-application.c:4072
   851#: ../src/gpk-application.c:3906
  917852msgid "Find packages"
  918853msgstr "Търсене на пакети"
  919854
  920855#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
  921 #: ../src/gpk-application.c:4080
   856#: ../src/gpk-application.c:3914
  922857msgid "Cancel search"
  923858msgstr "Преустановяване на търсенето"
  924859
  925860#. TRANSLATORS: show the program version
  926 #: ../src/gpk-application-main.c:73 ../src/gpk-backend-status.c:242
  927 #: ../src/gpk-update-icon.c:79 ../src/gpk-update-viewer-main.c:68
   861#: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3316
  928862msgid "Show the program version and exit"
  929863msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
  930864
  931865#. are we running privileged
  932 #: ../src/gpk-application-main.c:103
   866#: ../src/gpk-application.c:4070
  933867msgid "Package installer"
  934868msgstr "Инсталатор на пакети"
  935869
  936 #: ../src/gpk-backend-status.c:258
  937 msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
  938 msgstr "Подробен изглед към ядрото на PackageKit"
  939 
  940 #. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
  941 #: ../src/gpk-check-update.c:259
  942 msgid "_Preferences"
  943 msgstr "_Настройки"
  944 
  945 #. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
  946 #: ../src/gpk-check-update.c:279
  947 msgid "_About"
  948 msgstr "_Относно"
  949 
  950 #. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
  951 #: ../src/gpk-check-update.c:370
  952 msgid "One package was skipped:"
  953 msgid_plural "Some packages were skipped:"
  954 msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
  955 msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
  956 
  957 #. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
  958 #: ../src/gpk-check-update.c:401
  959 msgid "The system update has completed"
  960 msgstr "Обновяването на системата завърши"
  961 
  962 #. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
  963 #: ../src/gpk-check-update.c:409
  964 msgid "Restart computer now"
  965 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  966 
  967 #. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
  968 #. TRANSLATORS: hides forever
  969 #. add a checkbutton for deps screen
  970 #. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
  971 #: ../src/gpk-check-update.c:416 ../src/gpk-check-update.c:1308
  972 #: ../src/gpk-dialog.c:305 ../src/gpk-hardware.c:196 ../src/gpk-watch.c:830
  973 msgid "Do not show this again"
  974 msgstr "Това да не се показва повече"
  975 
  976 #. TRANSLATORS: button: show more details about the error
   870#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
   871#: ../src/gpk-common.c:370
   872msgid "This application is running as a privileged user"
   873msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
   874
   875#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
   876#: ../src/gpk-common.c:373
   877#, c-format
   878msgid "%s is running as a privileged user"
   879msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
   880
   881#. TRANSLATORS: tell the user off
   882#: ../src/gpk-common.c:376
   883msgid "Package management applications are security sensitive."
   884msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
   885
   886#. TRANSLATORS: and explain why
   887#: ../src/gpk-common.c:378
   888msgid ""
   889"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
   890"security reasons."
   891msgstr ""
   892"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
   893"избягва заради сигурността."
   894
   895#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
   896#: ../src/gpk-common.c:384
   897msgid "Continue _Anyway"
   898msgstr "_Продължаване независимо от това"
   899
   900#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
   901#: ../src/gpk-common.c:454 ../src/gpk-common.c:504
   902#, c-format
   903msgid "Now"
   904msgstr "Сега"
   905
   906#. TRANSLATORS: time
   907#: ../src/gpk-common.c:464 ../src/gpk-common.c:514
   908#, c-format
   909msgid "%i second"
   910msgid_plural "%i seconds"
   911msgstr[0] "%i секунда"
   912msgstr[1] "%i секунди"
   913
   914#. TRANSLATORS: time
   915#: ../src/gpk-common.c:474 ../src/gpk-common.c:527
   916#, c-format
   917msgid "%i minute"
   918msgid_plural "%i minutes"
   919msgstr[0] "%i минута"
   920msgstr[1] "%i минути"
   921
   922#. TRANSLATORS: time
   923#: ../src/gpk-common.c:480 ../src/gpk-common.c:546
   924#, c-format
   925msgid "%i hour"
   926msgid_plural "%i hours"
   927msgstr[0] "%i час"
   928msgstr[1] "%i часа"
   929
   930#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
   931#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
   932#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
   933#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
   934#: ../src/gpk-common.c:533 ../src/gpk-common.c:552
   935#, c-format
   936msgid "%i %s %i %s"
   937msgstr "%i %s и %i %s"
   938
   939#: ../src/gpk-common.c:534 ../src/gpk-common.c:554
   940msgid "minute"
   941msgid_plural "minutes"
   942msgstr[0] "минута"
   943msgstr[1] "минути"
   944
   945#: ../src/gpk-common.c:535
   946msgid "second"
   947msgid_plural "seconds"
   948msgstr[0] "секунда"
   949msgstr[1] "секунди"
   950
   951#: ../src/gpk-common.c:553
   952msgid "hour"
   953msgid_plural "hours"
   954msgstr[0] "час"
   955msgstr[1] "часа"
   956
   957#: ../src/gpk-common.c:580
   958#, c-format
   959msgid "%s and %s"
   960msgstr "%s и %s"
   961
   962#: ../src/gpk-common.c:583
   963#, c-format
   964msgid "%s, %s and %s"
   965msgstr "%s, %s и %s"
   966
   967#: ../src/gpk-common.c:586
   968#, c-format
   969msgid "%s, %s, %s and %s"
   970msgstr "%s, %s, %s и %s"
   971
   972#: ../src/gpk-common.c:590
   973#, c-format
   974msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
   975msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
   976
   977#. TRANSLATORS: we failed to install
   978#: ../src/gpk-dbus-task.c:244
   979msgid "Failed to install software"
   980msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
   981
   982#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
   983#: ../src/gpk-dbus-task.c:246
   984msgid "No applications were chosen to be installed"
   985msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
   986
   987#. TRANSLATORS: detailed text about the error
   988#: ../src/gpk-dbus-task.c:278
   989msgid "Error details"
   990msgstr "Допълнителна информация за грешката"
   991
   992#: ../src/gpk-dbus-task.c:278
   993msgid "Package Manager error details"
   994msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
   995
   996#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
   997#: ../src/gpk-dbus-task.c:293
   998msgid ""
   999"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
   1000"distribution bugtracker."
   1001msgstr ""
   1002"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
   1003"докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
   1004
   1005#. TRANSLATORS: failed authentication
   1006#: ../src/gpk-dbus-task.c:309
   1007msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
   1008msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
   1009
   1010#. TRANSLATORS: could not start system service
   1011#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
   1012msgid "The packagekitd service could not be started."
   1013msgstr ""
   1014"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
   1015
   1016#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
   1017#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
   1018msgid "The query is not valid."
   1019msgstr "Грешна заявка."
   1020
   1021#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
   1022#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
   1023msgid "The file is not valid."
   1024msgstr "Грешен файл."
   1025
  9771026#. TRANSLATORS: button: show details about the error
  978 #. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
  979 #: ../src/gpk-check-update.c:478 ../src/gpk-dbus-task.c:388
  980 #: ../src/gpk-watch.c:607
   1027#: ../src/gpk-dbus-task.c:384
  9811028msgid "Show details"
  9821029msgstr "Допълнителна информация"
  9831030
  984 #. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
  985 #: ../src/gpk-check-update.c:532 ../src/gpk-check-update.c:922
  986 #: ../src/gpk-check-update.c:944
  987 msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
  988 msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
  989 
  990 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  991 #: ../src/gpk-check-update.c:534 ../src/gpk-update-viewer.c:519
  992 msgid "Updated successfully"
  993 msgstr "Успешно обновяване"
  994 
  995 #. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
  996 #: ../src/gpk-check-update.c:660
  997 msgid "Security update available"
  998 msgid_plural "Security updates available"
  999 msgstr[0] "Налично е обновление по сигурността."
  1000 msgstr[1] "Налични са обновления по сигурността."
  1001 
  1002 #. TRANSLATORS: message when there are security updates
  1003 #: ../src/gpk-check-update.c:663
  1004 msgid "An important update is available for your computer:"
  1005 msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
  1006 msgstr[0] "Налично е важно обновление за компютъра ви:"
  1007 msgstr[1] "Налични са важни обновления за компютъра ви:"
  1008 
  1009 #. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
  1010 #: ../src/gpk-check-update.c:683
  1011 msgid "Install updates"
  1012 msgstr "Инсталиране на обновления"
  1013 
  1014 #. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
  1015 #: ../src/gpk-check-update.c:764
  1016 msgid ""
  1017 "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
  1018 "battery power"
  1019 msgstr ""
  1020 "Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
  1021 "автоматично."
  1022 
  1023 #. TRANSLATORS: informs user will not install by default
  1024 #: ../src/gpk-check-update.c:766
  1025 msgid "Updates not installed"
  1026 msgstr "Обновления не се инсталират"
  1027 
  1028 #. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
  1029 #: ../src/gpk-check-update.c:776
  1030 msgid "Install the updates anyway"
  1031 msgstr "Обновленията да се инсталират"
  1032 
  1033 #. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
  1034 #: ../src/gpk-check-update.c:802
  1035 msgid "Updates are being installed"
  1036 msgstr "Инсталират се обновления"
  1037 
  1038 #. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
  1039 #: ../src/gpk-check-update.c:804
  1040 msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
  1041 msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
  1042 
  1043 #: ../src/gpk-check-update.c:810
  1044 msgid "Cancel update"
  1045 msgstr "Преустановяване на обновяването"
  1046 
  1047 #. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
  1048 #: ../src/gpk-check-update.c:894
  1049 #, c-format
  1050 msgid "There is %d update available"
  1051 msgid_plural "There are %d updates available"
  1052 msgstr[0] "Налично е %d обновление"
  1053 msgstr[1] "Налични са %d обновления"
  1054 
  1055 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  1056 #: ../src/gpk-check-update.c:924
  1057 msgid "Update available"
  1058 msgstr "Налично е обновление"
  1059 
  1060 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  1061 #: ../src/gpk-check-update.c:946
  1062 msgid "Update available (on battery)"
  1063 msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
  1064 
  1065 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
  1066 #: ../src/gpk-check-update.c:1295
  1067 msgid "Distribution upgrades available"
  1068 msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
  1069 
  1070 #. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
   1031#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
   1032#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
   1033#: ../src/gpk-dbus-task.c:472 ../src/gpk-dbus-task.c:1152
   1034msgid "Failed to install package"
   1035msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
   1036
   1037#. TRANSLATORS: title: installing packages
   1038#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
   1039#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:941
   1040msgid "Installing packages"
   1041msgstr "Инсталиране на пакети"
   1042
   1043#. TRANSLATORS: title
   1044#: ../src/gpk-dbus-task.c:612 ../src/gpk-dbus-task.c:1371
   1045msgid "Failed to install file"
   1046msgid_plural "Failed to install files"
   1047msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
   1048msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
   1049
   1050#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
   1051#: ../src/gpk-dbus-task.c:701
   1052msgid "Do you want to install this file?"
   1053msgid_plural "Do you want to install these files?"
   1054msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
   1055msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
   1056
   1057#. TRANSLATORS: title: installing a local file
   1058#: ../src/gpk-dbus-task.c:1025
   1059msgid "Install local file"
   1060msgid_plural "Install local files"
   1061msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
   1062msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
   1063
   1064#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
   1065#: ../src/gpk-dbus-task.c:1084
   1066#, c-format
   1067msgid "Could not find packages"
   1068msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
   1069
   1070#. TRANSLATORS: message: could not find
   1071#: ../src/gpk-dbus-task.c:1093
   1072msgid "The packages could not be found in any software source"
   1073msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
   1074
  10711075#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
  10721076#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
  10731077#. TRANSLATORS: button text
  10741078#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
  1075 #: ../src/gpk-check-update.c:1305 ../src/gpk-dbus-task.c:1100
  1076 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1334 ../src/gpk-dbus-task.c:1640
  1077 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1846 ../src/gpk-dbus-task.c:2102
   1079#: ../src/gpk-dbus-task.c:1096 ../src/gpk-dbus-task.c:1333
   1080#: ../src/gpk-dbus-task.c:1639 ../src/gpk-dbus-task.c:1845
   1081#: ../src/gpk-dbus-task.c:2100
  10781082msgid "More information"
  10791083msgstr "Повече информация"
  10801084
  1081 #. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
  1082 #: ../src/gpk-common.c:371
  1083 msgid "This application is running as a privileged user"
  1084 msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
  1085 
  1086 #. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
  1087 #: ../src/gpk-common.c:374
  1088 #, c-format
  1089 msgid "%s is running as a privileged user"
  1090 msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
  1091 
  1092 #. TRANSLATORS: tell the user off
  1093 #: ../src/gpk-common.c:377
  1094 msgid "Package management applications are security sensitive."
  1095 msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
  1096 
  1097 #. TRANSLATORS: and explain why
  1098 #: ../src/gpk-common.c:379
  1099 msgid ""
  1100 "Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
  1101 "security reasons."
  1102 msgstr ""
  1103 "Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
  1104 "избягва заради сигурността."
  1105 
  1106 #. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
  1107 #: ../src/gpk-common.c:385
  1108 msgid "Continue _Anyway"
  1109 msgstr "_Продължаване независимо от това"
  1110 
  1111 #. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
  1112 #: ../src/gpk-common.c:455 ../src/gpk-common.c:505
  1113 #, c-format
  1114 msgid "Now"
  1115 msgstr "Сега"
  1116 
  1117 #. TRANSLATORS: time
  1118 #: ../src/gpk-common.c:465 ../src/gpk-common.c:515
  1119 #, c-format
  1120 msgid "%i second"
  1121 msgid_plural "%i seconds"
  1122 msgstr[0] "%i секунда"
  1123 msgstr[1] "%i секунди"
  1124 
  1125 #. TRANSLATORS: time
  1126 #: ../src/gpk-common.c:475 ../src/gpk-common.c:528
  1127 #, c-format
  1128 msgid "%i minute"
  1129 msgid_plural "%i minutes"
  1130 msgstr[0] "%i минута"
  1131 msgstr[1] "%i минути"
  1132 
  1133 #. TRANSLATORS: time
  1134 #: ../src/gpk-common.c:481 ../src/gpk-common.c:547
  1135 #, c-format
  1136 msgid "%i hour"
  1137 msgid_plural "%i hours"
  1138 msgstr[0] "%i час"
  1139 msgstr[1] "%i часа"
  1140 
  1141 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
  1142 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1143 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  1144 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1145 #: ../src/gpk-common.c:534 ../src/gpk-common.c:553
  1146 #, c-format
  1147 msgid "%i %s %i %s"
  1148 msgstr "%i %s и %i %s"
  1149 
  1150 #: ../src/gpk-common.c:535 ../src/gpk-common.c:555
  1151 msgid "minute"
  1152 msgid_plural "minutes"
  1153 msgstr[0] "минута"
  1154 msgstr[1] "минути"
  1155 
  1156 #: ../src/gpk-common.c:536
  1157 msgid "second"
  1158 msgid_plural "seconds"
  1159 msgstr[0] "секунда"
  1160 msgstr[1] "секунди"
  1161 
  1162 #: ../src/gpk-common.c:554
  1163 msgid "hour"
  1164 msgid_plural "hours"
  1165 msgstr[0] "час"
  1166 msgstr[1] "часа"
  1167 
  1168 #: ../src/gpk-common.c:581
  1169 #, c-format
  1170 msgid "%s and %s"
  1171 msgstr "%s и %s"
  1172 
  1173 #: ../src/gpk-common.c:584
  1174 #, c-format
  1175 msgid "%s, %s and %s"
  1176 msgstr "%s, %s и %s"
  1177 
  1178 #: ../src/gpk-common.c:587
  1179 #, c-format
  1180 msgid "%s, %s, %s and %s"
  1181 msgstr "%s, %s, %s и %s"
  1182 
  1183 #: ../src/gpk-common.c:591
  1184 #, c-format
  1185 msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
  1186 msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
  1187 
  1188 #. TRANSLATORS: we failed to install
  1189 #: ../src/gpk-dbus-task.c:246
  1190 msgid "Failed to install software"
  1191 msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
  1192 
  1193 #. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
  1194 #: ../src/gpk-dbus-task.c:248
  1195 msgid "No applications were chosen to be installed"
  1196 msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
  1197 
  1198 #. TRANSLATORS: detailed text about the error
  1199 #. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
  1200 #: ../src/gpk-dbus-task.c:281 ../src/gpk-watch.c:112
  1201 msgid "Error details"
  1202 msgstr "Допълнителна информация за грешката"
  1203 
  1204 #: ../src/gpk-dbus-task.c:281
  1205 msgid "Package Manager error details"
  1206 msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
  1207 
  1208 #. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
  1209 #: ../src/gpk-dbus-task.c:297
  1210 msgid ""
  1211 "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
  1212 "distribution bugtracker."
  1213 msgstr ""
  1214 "Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
  1215 "докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
  1216 
  1217 #. TRANSLATORS: failed authentication
  1218 #: ../src/gpk-dbus-task.c:313
  1219 msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
  1220 msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
  1221 
  1222 #. TRANSLATORS: could not start system service
  1223 #: ../src/gpk-dbus-task.c:317
  1224 msgid "The packagekitd service could not be started."
  1225 msgstr ""
  1226 "Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
  1227 
  1228 #. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
  1229 #: ../src/gpk-dbus-task.c:321
  1230 msgid "The query is not valid."
  1231 msgstr "Грешна заявка."
  1232 
  1233 #. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
  1234 #: ../src/gpk-dbus-task.c:325
  1235 msgid "The file is not valid."
  1236 msgstr "Грешен файл."
  1237 
  1238 #. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
  1239 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
  1240 #: ../src/gpk-dbus-task.c:476 ../src/gpk-dbus-task.c:1153
  1241 msgid "Failed to install package"
  1242 msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
  1243 
  1244 #. TRANSLATORS: title: installing packages
  1245 #. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
  1246 #: ../src/gpk-dbus-task.c:514 ../src/gpk-enum.c:941
  1247 msgid "Installing packages"
  1248 msgstr "Инсталиране на пакети"
  1249 
  1250 #. TRANSLATORS: title
  1251 #: ../src/gpk-dbus-task.c:616 ../src/gpk-dbus-task.c:1372
  1252 msgid "Failed to install file"
  1253 msgid_plural "Failed to install files"
  1254 msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
  1255 msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
  1256 
  1257 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
  1258 #: ../src/gpk-dbus-task.c:705
  1259 msgid "Do you want to install this file?"
  1260 msgid_plural "Do you want to install these files?"
  1261 msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
  1262 msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
  1263 
  1264 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
  1265 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1029
  1266 msgid "Install local file"
  1267 msgid_plural "Install local files"
  1268 msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
  1269 msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
  1270 
  1271 #. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
  1272 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1088
  1273 #, c-format
  1274 msgid "Could not find packages"
  1275 msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
  1276 
  1277 #. TRANSLATORS: message: could not find
  1278 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1097
  1279 msgid "The packages could not be found in any software source"
  1280 msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
  1281 
  1282 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1136
  1283 msgid "Failed to install packages"
  1284 msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
   1085#: ../src/gpk-dbus-task.c:1133 ../src/gpk-enum.c:334
   1086msgid "The package is already installed"
   1087msgid_plural "The packages are already installed"
   1088msgstr[0] "Пакетът вече е инсталиран"
   1089msgstr[1] "Пакетите вече са инсталирани"
  12851090
  12861091#. TRANSLATORS: message: package is already installed
  1287 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1138 ../src/gpk-enum.c:334
  1288 msgid "The package is already installed"
  1289 msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
   1092#: ../src/gpk-dbus-task.c:1137
   1093msgid "Nothing to do."
   1094msgstr "Няма нищо за правене"
  12901095
  12911096#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
  1292 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1155
   1097#: ../src/gpk-dbus-task.c:1154
  12931098msgid "Incorrect response from search"
  12941099msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
  12951100
  12961101#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
  1297 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1230
   1102#: ../src/gpk-dbus-task.c:1229
  12981103msgid "An additional package is required:"
  12991104msgid_plural "Additional packages are required:"
   
  13021107
  13031108#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
  1304 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1233
   1109#: ../src/gpk-dbus-task.c:1232
  13051110msgid "Do you want to search for and install this package now?"
  13061111msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
   
  13091114
  13101115#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1311 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1239
   1116#: ../src/gpk-dbus-task.c:1238
  13121117#, c-format
  13131118msgid "%s wants to install a package"
   
  13171122
  13181123#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1319 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
   1124#: ../src/gpk-dbus-task.c:1241
  13201125msgid "A program wants to install a package"
  13211126msgid_plural "A program wants to install packages"
   
  13241129
  13251130#. TRANSLATORS: title, searching
  1326 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1259 ../src/gpk-dbus-task.c:2581
   1131#: ../src/gpk-dbus-task.c:1258 ../src/gpk-dbus-task.c:2579
  13271132msgid "Searching for packages"
  13281133msgstr "Търсене на пакети"
  13291134
  13301135#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1331 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1329
   1136#: ../src/gpk-dbus-task.c:1328
  13321137msgid "Failed to find package"
  13331138msgstr "Пакетът не бе открит"
  13341139
  13351140#. TRANSLATORS: nothing found
  1336 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1331 ../src/gpk-dbus-task.c:2721
   1141#: ../src/gpk-dbus-task.c:1330 ../src/gpk-dbus-task.c:2719
  13371142msgid "The file could not be found in any packages"
  13381143msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
  13391144
  13401145#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
  1341 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1369
   1146#: ../src/gpk-dbus-task.c:1368
  13421147#, c-format
  13431148msgid "The %s package already provides this file"
   
  13451150
  13461151#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
  1347 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1450
   1152#: ../src/gpk-dbus-task.c:1449
  13481153msgid "The following file is required:"
  13491154msgid_plural "The following files are required:"
   
  13521157
  13531158#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1354 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1453
   1159#: ../src/gpk-dbus-task.c:1452
  13551160msgid "Do you want to search for this file now?"
  13561161msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
   
  13591164
  13601165#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1361 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1458
   1166#: ../src/gpk-dbus-task.c:1457
  13621167#, c-format
  13631168msgid "%s wants to install a file"
   
  13671172
  13681173#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1369 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1461
   1174#: ../src/gpk-dbus-task.c:1460
  13701175msgid "A program wants to install a file"
  13711176msgid_plural "A program wants to install files"
   
  13751180#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
  13761181#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  1377 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1477 ../src/gpk-dbus-task.c:2824
   1182#: ../src/gpk-dbus-task.c:1476 ../src/gpk-dbus-task.c:2822
  13781183#: ../src/gpk-enum.c:1293
  13791184msgid "Searching for file"
   
  13811186
  13821187#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
  1383 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1520
   1188#: ../src/gpk-dbus-task.c:1519
  13841189msgid "The following plugin is required:"
  13851190msgid_plural "The following plugins are required:"
   
  13881193
  13891194#. TRANSLATORS: ask for confirmation
  1390 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1538
   1195#: ../src/gpk-dbus-task.c:1537
  13911196msgid "Do you want to search for this now?"
  13921197msgid_plural "Do you want to search for these now?"
   
  13951200
  13961201#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1397 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1551
   1202#: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
  13981203#, c-format
  13991204msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
   
  14031208
  14041209#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1405 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
   1210#: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
  14061211#, c-format
  14071212msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
   
  14111216
  14121217#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1413 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
   1218#: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
  14141219#, c-format
  14151220msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
   
  14191224
  14201225#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
  1421 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1565
   1226#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564
  14221227msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
  14231228msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
   
  14281233
  14291234#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
  1430 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1569
   1235#: ../src/gpk-dbus-task.c:1568
  14311236msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
  14321237msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
   
  14351240
  14361241#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
  1437 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
   1242#: ../src/gpk-dbus-task.c:1572
  14381243msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
  14391244msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
   
  14421247
  14431248#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  1444 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1579 ../src/gpk-dbus-task.c:1932
  1445 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
   1249#: ../src/gpk-dbus-task.c:1578 ../src/gpk-dbus-task.c:1931
   1250#: ../src/gpk-dbus-task.c:2304
  14461251msgid "Search"
  14471252msgstr "Търсене"
  14481253
  14491254#. TRANSLATORS: failed to search for codec
  1450 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1634
   1255#: ../src/gpk-dbus-task.c:1633
  14511256msgid "Failed to search for plugin"
  14521257msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
  14531258
  14541259#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
  1455 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1636
   1260#: ../src/gpk-dbus-task.c:1635
  14561261msgid "Could not find plugin in any configured software source"
  14571262msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
  14581263
  1459 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1659
   1264#: ../src/gpk-dbus-task.c:1658
  14601265msgid "Install the following plugin"
  14611266msgid_plural "Install the following plugins"
   
  14641269
  14651270#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
  1466 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1660 ../src/gpk-dbus-task.c:2122
  1467 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2513
   1271#: ../src/gpk-dbus-task.c:1659 ../src/gpk-dbus-task.c:2120
   1272#: ../src/gpk-dbus-task.c:2511
  14681273msgid "Do you want to install this package now?"
  14691274msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
   
  14721277
  14731278#. TRANSLATORS: search for codec
  1474 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1752
   1279#: ../src/gpk-dbus-task.c:1751
  14751280msgid "Searching for plugins"
  14761281msgstr "Търсене на приставки"
  14771282
  1478 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1773
   1283#: ../src/gpk-dbus-task.c:1772
  14791284#, c-format
  14801285msgid "Searching for plugin: %s"
   
  14821287
  14831288#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
  1484 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1811
   1289#: ../src/gpk-dbus-task.c:1810
  14851290msgid "Failed to search for provides"
  14861291msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
  14871292
  14881293#. TRANSLATORS: title
  1489 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1841
   1294#: ../src/gpk-dbus-task.c:1840
  14901295msgid "Failed to find software"
  14911296msgstr "Софтуерът не е намерен"
  14921297
  14931298#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
  1494 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1843
   1299#: ../src/gpk-dbus-task.c:1842
  14951300msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
  14961301msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
  14971302
  14981303#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
  1499 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1914
   1304#: ../src/gpk-dbus-task.c:1913
  15001305msgid "An additional program is required to open this type of file:"
  15011306msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
  15021307
  15031308#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
  1504 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1917
   1309#: ../src/gpk-dbus-task.c:1916
  15051310msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
  15061311msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
  15071312
  15081313#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1509 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1925
   1314#: ../src/gpk-dbus-task.c:1924
  15101315#, c-format
  15111316msgid "%s requires a new mime type"
   
  15151320
  15161321#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1517 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1928
   1322#: ../src/gpk-dbus-task.c:1927
  15181323msgid "A program requires a new mime type"
  15191324msgid_plural "A program requires new mime types"
   
  15221327
  15231328#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
  1524 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1943
   1329#: ../src/gpk-dbus-task.c:1942
  15251330msgid "Searching for file handlers"
  15261331msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
  15271332
  15281333#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
  1529 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2023
   1334#: ../src/gpk-dbus-task.c:2021
  15301335msgid "Language tag not parsed"
  15311336msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
  15321337
  15331338#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
  1534 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2031
   1339#: ../src/gpk-dbus-task.c:2029
  15351340msgid "Language code not matched"
  15361341msgstr "Кодът за език не съвпада"
  15371342
  15381343#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
  1539 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2091
   1344#: ../src/gpk-dbus-task.c:2089
  15401345msgid "Failed to find font"
  15411346msgid_plural "Failed to find fonts"
   
  15441349
  15451350#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
  1546 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2099
   1351#: ../src/gpk-dbus-task.c:2097
  15471352msgid "No new fonts can be found for this document"
  15481353msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
  15491354
  15501355#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1551 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2285
   1356#: ../src/gpk-dbus-task.c:2283
  15521357msgid "An additional font is required to view this document correctly."
  15531358msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
   
  15561361
  15571362#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
  1558 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2289
   1363#: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
  15591364msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
  15601365msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
   
  15631368
  15641369#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1565 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2299
   1370#: ../src/gpk-dbus-task.c:2297
  15661371#, c-format
  15671372msgid "%s wants to install a font"
   
  15711376
  15721377#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1573 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2302
   1378#: ../src/gpk-dbus-task.c:2300
  15741379msgid "A program wants to install a font"
  15751380msgid_plural "A program wants to install fonts"
   
  15781383
  15791384#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
  1580 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2318
   1385#: ../src/gpk-dbus-task.c:2316
  15811386msgid "Searching for font"
  15821387msgid_plural "Searching for fonts"
   
  15841389msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
  15851390
  1586 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2356
   1391#: ../src/gpk-dbus-task.c:2354
  15871392msgid "Could not process catalog"
  15881393msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
  15891394
  1590 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2374
   1395#: ../src/gpk-dbus-task.c:2372
  15911396msgid "No packages need to be installed"
  15921397msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
  15931398
  15941399#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
  1595 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
   1400#: ../src/gpk-dbus-task.c:2391
  15961401msgid "Install packages in catalog?"
  15971402msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
  15981403
  15991404#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
  1600 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2395
   1405#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
  16011406msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
  16021407msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
  16031408
  16041409#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
  1605 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2435
   1410#: ../src/gpk-dbus-task.c:2433
  16061411msgid "Failed to remove package"
  16071412msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
  16081413
  1609 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2512
   1414#: ../src/gpk-dbus-task.c:2510
  16101415msgid "Install the following driver"
  16111416msgid_plural "Install the following drivers"
   
  16151420#. TRANSLATORS: title: removing packages
  16161421#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
  1617 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2665 ../src/gpk-enum.c:933
   1422#: ../src/gpk-dbus-task.c:2663 ../src/gpk-enum.c:933
  16181423msgid "Removing packages"
  16191424msgstr "Деинсталиране на пакети"
  16201425
  16211426#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
  1622 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2719
   1427#: ../src/gpk-dbus-task.c:2717
  16231428msgid "Failed to find package for this file"
  16241429msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
  16251430
  16261431#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
  1627 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2797
   1432#: ../src/gpk-dbus-task.c:2795
  16281433msgid "The following file will be removed:"
  16291434msgid_plural "The following files will be removed:"
   
  16321437
  16331438#. TRANSLATORS: confirm with the user
  1634 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
   1439#: ../src/gpk-dbus-task.c:2798
  16351440msgid "Do you want to remove this file now?"
  16361441msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
   
  16391444
  16401445#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
  1641 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
   1446#: ../src/gpk-dbus-task.c:2803
  16421447#, c-format
  16431448msgid "%s wants to remove a file"
   
  16471452
  16481453#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
  1649 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2808
   1454#: ../src/gpk-dbus-task.c:2806
  16501455msgid "A program wants to remove a file"
  16511456msgid_plural "A program wants to remove files"
   
  16541459
  16551460#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
  1656 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2865
   1461#: ../src/gpk-dbus-task.c:2863
  16571462msgid "Do you want to install this catalog?"
  16581463msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
   
  16611466
  16621467#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
  1663 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2890
   1468#: ../src/gpk-dbus-task.c:2888
  16641469msgid "Install catalogs"
  16651470msgstr "Инсталиране на хранилища"
  16661471
  16671472#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
  1668 #: ../src/gpk-desktop.c:118
   1473#: ../src/gpk-desktop.c:117
  16691474msgid "Applications"
  16701475msgstr "Програми"
  16711476
  16721477#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
  1673 #. TRANSLATORS: The group type
  1674 #: ../src/gpk-desktop.c:123 ../src/gpk-desktop.c:130 ../src/gpk-enum.c:1615
   1478#: ../src/gpk-desktop.c:122 ../src/gpk-desktop.c:129
   1479msgctxt "Main menu"
  16751480msgid "System"
  1676 msgstr "Системни инструменти"
  1677 
  1678 #: ../src/gpk-desktop.c:123
   1481msgstr "Система"
   1482
   1483#: ../src/gpk-desktop.c:122
  16791484msgid "Preferences"
  16801485msgstr "Настройки"
  16811486
  1682 #: ../src/gpk-desktop.c:130
   1487#: ../src/gpk-desktop.c:129
  16831488msgid "Administration"
  16841489msgstr "Администрация"
  16851490
  16861491#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
  1687 #: ../src/gpk-dialog.c:73
   1492#: ../src/gpk-dialog.c:72
  16881493msgid "many packages"
  16891494msgstr "много пакети"
  16901495
  1691 #: ../src/gpk-dialog.c:242
   1496#: ../src/gpk-dialog.c:241
  16921497msgid "No files"
  16931498msgstr "Няма файлове"
   1499
   1500#. add a checkbutton for deps screen
   1501#: ../src/gpk-dialog.c:304
   1502msgid "Do not show this again"
   1503msgstr "Това да не се показва повече"
   1504
   1505#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
   1506#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:139
   1507msgid "Could not upgrade the system"
   1508msgstr "Системата не можа да бъде обновена"
   1509
   1510#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:160
   1511msgid "The upgrade completed successfully"
   1512msgstr "Успешно обновяване"
   1513
   1514#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:163
   1515msgid ""
   1516"Your system now has the required software needed to complete the operating "
   1517"system upgrade."
   1518msgstr ""
   1519"Необходимият софтуер за обновяване на операционната система вече изтеглен."
   1520
   1521#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:164
   1522msgid ""
   1523"When you are ready, you can restart your system and continue the upgrade "
   1524"process."
   1525msgstr ""
   1526"Когато сте готови, рестартирайте системата, за да продължите обновяването."
   1527
   1528#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:165
   1529msgid "Make sure you have saved any unsaved work before restarting."
   1530msgstr "Преди да рестартирате, запазете текущата си работа."
   1531
   1532#. TRANSLATORS: this is button text
   1533#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:177
   1534msgid "Restart Now"
   1535msgstr "Рестартиране"
   1536
   1537#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
   1538#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:294
   1539msgid "Could not get distribution upgrades"
   1540msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
   1541
   1542#. TRANSLATORS: nothing to do
   1543#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:315
   1544msgid "No releases available for upgrade"
   1545msgstr "Няма нови версии на дистрибуцията"
   1546
   1547#. TRANSLATORS: this is the window title
   1548#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:376
   1549#, c-format
   1550msgid "Upgrade your system (%d of %d)"
   1551msgstr "Обновяване на системата (%d от общо %d)"
   1552
   1553#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:406
   1554msgid ""
   1555"This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
   1556"operating system to a newer release."
   1557msgstr ""
   1558"Помощникът ще ви преведе през процеса на обновяване на операционната ви "
   1559"система до нова версия."
   1560
   1561#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:407
   1562msgid ""
   1563"This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
   1564"your internet connection and the options selected."
   1565msgstr ""
   1566"Процесът може да отнеме няколко часа в зависимост от скоростта на връзката "
   1567"ви с Интернет и избраните опции."
   1568
   1569#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:408
   1570msgid ""
   1571"You will be able to continue using your system while this assistant "
   1572"downloads the packages needed to upgrade your system."
   1573msgstr ""
   1574"Ще можете да използвате компютъра докато помощникът изтегля пакетите "
   1575"необходими за обновяването на системата."
   1576
   1577#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:409
   1578msgid ""
   1579"When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
   1580"in order to complete the upgrade process."
   1581msgstr ""
   1582"Когато изтеглянето завърши, ще ви бъде напомнено да рестартирате системата "
   1583"си, за да завършите процеса на обновяване."
   1584
   1585#. TRANSLATORS: this is a intro page title
   1586#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:421
   1587msgid "Upgrade your system"
   1588msgstr "Обновяване на системата"
   1589
   1590#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:476
   1591msgid "Available operating system _releases:"
   1592msgstr "_Налични версии на операционната система:"
   1593
   1594#. TRANSLATORS: this is in the combobox
   1595#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:485
   1596msgid "Loading list of upgrades"
   1597msgstr "Изтегляне на списъка с обновления"
   1598
   1599#. TRANSLATORS: this is a choose page title
   1600#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:503
   1601msgid "Choose desired operating system version"
   1602msgstr "Изберете желаната версия на операционната система"
   1603
   1604#. label and combobox
   1605#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:538
   1606msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
   1607msgstr "Инструментът за обновяване има три режима на работа:"
   1608
   1609#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:568
   1610msgid ""
   1611"The selected option will require the installer to download additional data."
   1612msgstr "Избраната опция изисква изтеглянето на допълнителни пакети."
   1613
   1614#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:569
   1615msgid ""
   1616"Do not continue with this option if the network will not be available at "
   1617"upgrade time."
   1618msgstr ""
   1619"Не избирайте тази опция, ако мрежата ще бъде недостъпна по време на "
   1620"обновяването."
   1621
   1622#. TRANSLATORS: this is a choose page title
   1623#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:584
   1624msgid "Choose desired download options"
   1625msgstr "Изберете желаните опции за изтегляне"
   1626
   1627#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:606
   1628msgid ""
   1629"The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
   1630msgstr ""
   1631"Инструментът за обновяване на операционната система ще извърши следните "
   1632"действия:"
   1633
   1634#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
   1635msgid "Request authentication from a privileged user"
   1636msgstr "Поискване на оторизация от потребител с необходимите привилегии"
   1637
   1638#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:608
   1639msgid "Download installer images"
   1640msgstr "Изтегляне на инсталационни пакети"
   1641
   1642#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
   1643msgid "Download packages"
   1644msgstr "Изтегляне на пакети"
   1645
   1646#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:610
   1647msgid "Prepare and test the upgrade"
   1648msgstr "Подготовка и тестване на обновяването"
   1649
   1650#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:611
   1651msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
   1652msgstr "След завършване на обновяването ще трябва да рестартирате компютъра."
   1653
   1654#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:612
   1655msgid "Press 'Apply' to apply changes."
   1656msgstr "Натиснете бутона „Прилагане“ за начало."
   1657
   1658#. TRANSLATORS: button text
   1659#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:625
   1660msgid "Confirmation"
   1661msgstr "Потвърждване"
   1662
   1663#. TRANSLATORS: title text
   1664#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:662
   1665msgid "Applying changes"
   1666msgstr "Прилагане на промените"
   1667
   1668#. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
   1669#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:728
   1670msgid "Cannot perform operating system upgrade"
   1671msgstr "Операционната система не може да бъде обновена"
   1672
   1673#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
   1674#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:740
   1675msgid "Upgrading the operating system is not supported."
   1676msgstr "Не се поддържа обновяване на операционната система."
   1677
   1678#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
   1679#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:744
   1680msgid "Cannot get operating system upgrade information."
   1681msgstr "Информацията за обновяване на дистрибуцията не може да бъде получена."
   1682
   1683#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
   1684#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:748
   1685msgid "Unsupported daemon version."
   1686msgstr "Неподдържана версия на демона."
   1687
   1688#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
   1689#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   1690#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:800 ../src/gpk-distro-upgrade.c:803
   1691msgid "Distribution Upgrade Tool"
   1692msgstr "Инструмент за обновяване на дистрибуцията"
  16941693
  16951694#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
   
  18981897
  18991898#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
  1900 #: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:359
   1899#: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:357
  19011900msgid "A media change is required"
  19021901msgstr "Необходима е смяна на носителя"
   
  28112810
  28122811#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2813 #: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:445
   2812#: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:441
  28142813msgid "Downloading"
  28152814msgstr "Изтегляне"
   
  28992898#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  29002899#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  2901 #: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1421
   2900#: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1425
  29022901msgid "Unknown role type"
  29032902msgstr "Неизвестен вид роля"
   
  30483047msgstr "Симулация на обновяването"
  30493048
   3049#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
   3050#: ../src/gpk-enum.c:1405
   3051msgid "Upgrading system"
   3052msgstr "Обновяване на системата"
   3053
  30503054#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3051 #: ../src/gpk-enum.c:1425
   3055#: ../src/gpk-enum.c:1429
  30523056msgid "Got dependencies"
  30533057msgstr "Получени зависимости"
  30543058
  30553059#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3056 #: ../src/gpk-enum.c:1429
   3060#: ../src/gpk-enum.c:1433
  30573061msgid "Got update detail"
  30583062msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
  30593063
  30603064#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3061 #: ../src/gpk-enum.c:1433
   3065#: ../src/gpk-enum.c:1437
  30623066msgid "Got details"
  30633067msgstr "Получена подробна информация"
  30643068
  30653069#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3066 #: ../src/gpk-enum.c:1437
   3070#: ../src/gpk-enum.c:1441
  30673071msgid "Got requires"
  30683072msgstr "Получени изисквания"
  30693073
  30703074#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3071 #: ../src/gpk-enum.c:1441
   3075#: ../src/gpk-enum.c:1445
  30723076msgid "Got updates"
  30733077msgstr "Получени обновления"
  30743078
  30753079#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3076 #: ../src/gpk-enum.c:1445
   3080#: ../src/gpk-enum.c:1449
  30773081msgid "Searched for package details"
  30783082msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
  30793083
  30803084#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3081 #: ../src/gpk-enum.c:1449
   3085#: ../src/gpk-enum.c:1453
  30823086msgid "Searched for file"
  30833087msgstr "Търсене на файл"
  30843088
  30853089#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3086 #: ../src/gpk-enum.c:1453
   3090#: ../src/gpk-enum.c:1457
  30873091msgid "Searched groups"
  30883092msgstr "Търсене в групите"
  30893093
  30903094#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3091 #: ../src/gpk-enum.c:1457
   3095#: ../src/gpk-enum.c:1461
  30923096msgid "Searched for package name"
  30933097msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  30943098
  30953099#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3096 #: ../src/gpk-enum.c:1461
   3100#: ../src/gpk-enum.c:1465
  30973101msgid "Removed packages"
  30983102msgstr "Деинсталирани пакети"
  30993103
  31003104#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3101 #: ../src/gpk-enum.c:1465
   3105#: ../src/gpk-enum.c:1469
  31023106msgid "Installed packages"
  31033107msgstr "Инсталиране пакети"
  31043108
  31053109#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3106 #: ../src/gpk-enum.c:1469
   3110#: ../src/gpk-enum.c:1473
  31073111msgid "Installed local files"
  31083112msgstr "Инсталирани локални файлове"
  31093113
  31103114#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3111 #: ../src/gpk-enum.c:1473
   3115#: ../src/gpk-enum.c:1477
  31123116msgid "Refreshed package cache"
  31133117msgstr "Обновен кеш с пакетите"
  31143118
  31153119#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3116 #: ../src/gpk-enum.c:1477
   3120#: ../src/gpk-enum.c:1481
  31173121msgid "Updated packages"
  31183122msgstr "Обновени пакети"
  31193123
  31203124#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3121 #: ../src/gpk-enum.c:1481
   3125#: ../src/gpk-enum.c:1485
  31223126msgid "Updated system"
  31233127msgstr "Обновена система"
  31243128
  31253129#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3126 #: ../src/gpk-enum.c:1485
   3130#: ../src/gpk-enum.c:1489
  31273131msgid "Canceled"
  31283132msgstr "Отмяна"
  31293133
  31303134#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3131 #: ../src/gpk-enum.c:1489
   3135#: ../src/gpk-enum.c:1493
  31323136msgid "Rolled back"
  31333137msgstr "Връщане назад"
  31343138
  31353139#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3136 #: ../src/gpk-enum.c:1493
   3140#: ../src/gpk-enum.c:1497
  31373141msgid "Got list of repositories"
  31383142msgstr "Получен списък с хранилищата"
  31393143
  31403144#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3141 #: ../src/gpk-enum.c:1497
   3145#: ../src/gpk-enum.c:1501
  31423146msgid "Enabled repository"
  31433147msgstr "Включено хранилище"
  31443148
  31453149#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3146 #: ../src/gpk-enum.c:1501
   3150#: ../src/gpk-enum.c:1505
  31473151msgid "Set repository data"
  31483152msgstr "Задаване на данни за хранилище"
  31493153
  31503154#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3151 #: ../src/gpk-enum.c:1505
   3155#: ../src/gpk-enum.c:1509
  31523156msgid "Resolved"
  31533157msgstr "Изчисление"
  31543158
  31553159#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3156 #: ../src/gpk-enum.c:1509
   3160#: ../src/gpk-enum.c:1513
  31573161msgid "Got file list"
  31583162msgstr "Получен списък с файлове"
  31593163
  31603164#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3161 #: ../src/gpk-enum.c:1513
   3165#: ../src/gpk-enum.c:1517
  31623166msgid "Got what provides"
  31633167msgstr "Получен предоставящи пакет"
  31643168
  31653169#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3166 #: ../src/gpk-enum.c:1517
   3170#: ../src/gpk-enum.c:1521
  31673171msgid "Installed signature"
  31683172msgstr "Инсталиран подписът"
  31693173
  31703174#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3171 #: ../src/gpk-enum.c:1521
   3175#: ../src/gpk-enum.c:1525
  31723176msgid "Got package lists"
  31733177msgstr "Получени списъци с пакети"
  31743178
  31753179#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3176 #: ../src/gpk-enum.c:1525
   3180#: ../src/gpk-enum.c:1529
  31773181msgid "Accepted EULA"
  31783182msgstr "Приет лиценз"
  31793183
  31803184#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3181 #: ../src/gpk-enum.c:1529
   3185#: ../src/gpk-enum.c:1533
  31823186msgid "Downloaded packages"
  31833187msgstr "Изтеглени пакети"
  31843188
  31853189#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3186 #: ../src/gpk-enum.c:1533
   3190#: ../src/gpk-enum.c:1537
  31873191msgid "Got distribution upgrades"
  31883192msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
  31893193
  31903194#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3191 #: ../src/gpk-enum.c:1537
   3195#: ../src/gpk-enum.c:1541
  31923196msgid "Got categories"
  31933197msgstr "Получени категории"
  31943198
  31953199#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3196 #: ../src/gpk-enum.c:1541
   3200#: ../src/gpk-enum.c:1545
  31973201msgid "Got old transactions"
  31983202msgstr "Получена стари транзакции"
  31993203
  32003204#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3201 #: ../src/gpk-enum.c:1545
   3205#: ../src/gpk-enum.c:1549
  32023206msgid "Simulated the install of files"
  32033207msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
  32043208
  32053209#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3206 #: ../src/gpk-enum.c:1549
   3210#: ../src/gpk-enum.c:1553
  32073211msgid "Simulated the install"
  32083212msgstr "Симулация на инсталиране"
  32093213
  32103214#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3211 #: ../src/gpk-enum.c:1553
   3215#: ../src/gpk-enum.c:1557
  32123216msgid "Simulated the remove"
  32133217msgstr "Симулация на деинсталиране"
  32143218
  32153219#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3216 #: ../src/gpk-enum.c:1557
   3220#: ../src/gpk-enum.c:1561
  32173221msgid "Simulated the update"
  32183222msgstr "Симулация на обновяване"
  32193223
   3224#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
   3225#: ../src/gpk-enum.c:1565
   3226msgid "Upgraded system"
   3227msgstr "Обновена система"
   3228
  32203229#. TRANSLATORS: The group type
  3221 #: ../src/gpk-enum.c:1575
   3230#: ../src/gpk-enum.c:1583
  32223231msgid "Accessibility"
  32233232msgstr "Достъпност"
  32243233
  32253234#. TRANSLATORS: The group type
  3226 #: ../src/gpk-enum.c:1579
   3235#: ../src/gpk-enum.c:1587
  32273236msgid "Accessories"
  32283237msgstr "Помощни програми"
  32293238
  32303239#. TRANSLATORS: The group type
  3231 #: ../src/gpk-enum.c:1583
   3240#: ../src/gpk-enum.c:1591
  32323241msgid "Education"
  32333242msgstr "Образование"
  32343243
  32353244#. TRANSLATORS: The group type
  3236 #: ../src/gpk-enum.c:1587
   3245#: ../src/gpk-enum.c:1595
  32373246msgid "Games"
  32383247msgstr "Игри"
  32393248
  32403249#. TRANSLATORS: The group type
  3241 #: ../src/gpk-enum.c:1591
   3250#: ../src/gpk-enum.c:1599
  32423251msgid "Graphics"
  32433252msgstr "Графика"
  32443253
  32453254#. TRANSLATORS: The group type
  3246 #: ../src/gpk-enum.c:1595
   3255#: ../src/gpk-enum.c:1603
  32473256msgid "Internet"
  32483257msgstr "Интернет"
  32493258
  32503259#. TRANSLATORS: The group type
  3251 #: ../src/gpk-enum.c:1599
   3260#: ../src/gpk-enum.c:1607
  32523261msgid "Office"
  32533262msgstr "Офис"
  32543263
  32553264#. TRANSLATORS: The group type
  3256 #: ../src/gpk-enum.c:1603
   3265#: ../src/gpk-enum.c:1611
  32573266msgid "Other"
  32583267msgstr "Други"
  32593268
  32603269#. TRANSLATORS: The group type
  3261 #: ../src/gpk-enum.c:1607
   3270#: ../src/gpk-enum.c:1615
  32623271msgid "Programming"
  32633272msgstr "Програмиране"
  32643273
  32653274#. TRANSLATORS: The group type
  3266 #: ../src/gpk-enum.c:1611
   3275#: ../src/gpk-enum.c:1619
  32673276msgid "Multimedia"
  32683277msgstr "Мултимедия"
  32693278
  32703279#. TRANSLATORS: The group type
  3271 #: ../src/gpk-enum.c:1619
   3280#: ../src/gpk-enum.c:1623
   3281msgid "System"
   3282msgstr "Системни инструменти"
   3283
   3284#. TRANSLATORS: The group type
   3285#: ../src/gpk-enum.c:1627
  32723286msgid "GNOME desktop"
  32733287msgstr "Графична среда GNOME"
  32743288
  32753289#. TRANSLATORS: The group type
  3276 #: ../src/gpk-enum.c:1623
   3290#: ../src/gpk-enum.c:1631
  32773291msgid "KDE desktop"
  32783292msgstr "Графична среда KDE"
  32793293
  32803294#. TRANSLATORS: The group type
  3281 #: ../src/gpk-enum.c:1627
   3295#: ../src/gpk-enum.c:1635
  32823296msgid "XFCE desktop"
  32833297msgstr "Графична среда XFCE"
  32843298
  32853299#. TRANSLATORS: The group type
  3286 #: ../src/gpk-enum.c:1631
   3300#: ../src/gpk-enum.c:1639
  32873301msgid "Other desktops"
  32883302msgstr "Други графични среди"
  32893303
  32903304#. TRANSLATORS: The group type
  3291 #: ../src/gpk-enum.c:1635
   3305#: ../src/gpk-enum.c:1643
  32923306msgid "Publishing"
  32933307msgstr "Издателски програми"
  32943308
  32953309#. TRANSLATORS: The group type
  3296 #: ../src/gpk-enum.c:1639
   3310#: ../src/gpk-enum.c:1647
  32973311msgid "Servers"
  32983312msgstr "Сървъри"
  32993313
  33003314#. TRANSLATORS: The group type
  3301 #: ../src/gpk-enum.c:1643
   3315#: ../src/gpk-enum.c:1651
  33023316msgid "Fonts"
  33033317msgstr "Шрифтове"
  33043318
  33053319#. TRANSLATORS: The group type
  3306 #: ../src/gpk-enum.c:1647
   3320#: ../src/gpk-enum.c:1655
  33073321msgid "Admin tools"
  33083322msgstr "Инструменти за администрация"
  33093323
  33103324#. TRANSLATORS: The group type
  3311 #: ../src/gpk-enum.c:1651
   3325#: ../src/gpk-enum.c:1659
  33123326msgid "Legacy"
  33133327msgstr "Остарели програми"
  33143328
  33153329#. TRANSLATORS: The group type
  3316 #: ../src/gpk-enum.c:1655
   3330#: ../src/gpk-enum.c:1663
  33173331msgid "Localization"
  33183332msgstr "Локализиране"
  33193333
  33203334#. TRANSLATORS: The group type
  3321 #: ../src/gpk-enum.c:1659
   3335#: ../src/gpk-enum.c:1667
  33223336msgid "Virtualization"
  33233337msgstr "Виртуализиране"
  33243338
  33253339#. TRANSLATORS: The group type
  3326 #: ../src/gpk-enum.c:1663
   3340#: ../src/gpk-enum.c:1671
  33273341msgid "Security"
  33283342msgstr "Сигурност"
  33293343
  33303344#. TRANSLATORS: The group type
  3331 #: ../src/gpk-enum.c:1667
   3345#: ../src/gpk-enum.c:1675
  33323346msgid "Power management"
  33333347msgstr "Управление на захранването"
  33343348
  33353349#. TRANSLATORS: The group type
  3336 #: ../src/gpk-enum.c:1671
   3350#: ../src/gpk-enum.c:1679
  33373351msgid "Communication"
  33383352msgstr "Комуникации"
  33393353
  33403354#. TRANSLATORS: The group type
  3341 #: ../src/gpk-enum.c:1675
   3355#: ../src/gpk-enum.c:1683
  33423356msgid "Network"
  33433357msgstr "Мрежа"
  33443358
  33453359#. TRANSLATORS: The group type
  3346 #: ../src/gpk-enum.c:1679
   3360#: ../src/gpk-enum.c:1687
  33473361msgid "Maps"
  33483362msgstr "Карти"
  33493363
  33503364#. TRANSLATORS: The group type
  3351 #: ../src/gpk-enum.c:1683
   3365#: ../src/gpk-enum.c:1691
  33523366msgid "Software sources"
  33533367msgstr "Хранилища"
  33543368
  33553369#. TRANSLATORS: The group type
  3356 #: ../src/gpk-enum.c:1687
   3370#: ../src/gpk-enum.c:1695
  33573371msgid "Science"
  33583372msgstr "Наука"
  33593373
  33603374#. TRANSLATORS: The group type
  3361 #: ../src/gpk-enum.c:1691
   3375#: ../src/gpk-enum.c:1699
  33623376msgid "Documentation"
  33633377msgstr "Документация"
  33643378
  33653379#. TRANSLATORS: The group type
  3366 #: ../src/gpk-enum.c:1695
   3380#: ../src/gpk-enum.c:1703
  33673381msgid "Electronics"
  33683382msgstr "Електроника"
  33693383
  33703384#. TRANSLATORS: The group type
  3371 #: ../src/gpk-enum.c:1699
   3385#: ../src/gpk-enum.c:1707
  33723386msgid "Package collections"
  33733387msgstr "Набори от пакети"
  33743388
  33753389#. TRANSLATORS: The group type
  3376 #: ../src/gpk-enum.c:1703
   3390#: ../src/gpk-enum.c:1711
  33773391msgid "Vendor"
  33783392msgstr "Производител"
  33793393
  33803394#. TRANSLATORS: The group type
  3381 #: ../src/gpk-enum.c:1707
   3395#: ../src/gpk-enum.c:1715
  33823396msgid "Newest packages"
  33833397msgstr "Най-нови пакети"
  33843398
  33853399#. TRANSLATORS: The group type
  3386 #: ../src/gpk-enum.c:1711
   3400#: ../src/gpk-enum.c:1719
  33873401msgid "Unknown group"
  33883402msgstr "Непозната група"
  33893403
  3390 #. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
  3391 #: ../src/gpk-firmware.c:272
  3392 msgid ""
  3393 "You will need to restart this computer before the hardware will work "
  3394 "correctly."
  3395 msgstr ""
  3396 "Трябва да рестартирате компютъра, за да може хардуерът да проработи правилно."
  3397 
  3398 #. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
  3399 #: ../src/gpk-firmware.c:275 ../src/gpk-firmware.c:310
  3400 #: ../src/gpk-firmware.c:337
  3401 msgid "Additional software was installed"
  3402 msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
  3403 
  3404 #. TRANSLATORS: button label
  3405 #: ../src/gpk-firmware.c:284
  3406 msgid "Restart now"
  3407 msgstr "Рестартиране"
  3408 
  3409 #. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
  3410 #: ../src/gpk-firmware.c:307
  3411 msgid ""
  3412 "You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
  3413 "correctly."
  3414 msgstr ""
  3415 "Трябва да извадите и повторно да сложите хардуера, за да проработи правилно."
  3416 
  3417 #. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
  3418 #: ../src/gpk-firmware.c:334
  3419 msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
  3420 msgstr "Хардуерът е настроен и може да го ползвате."
  3421 
  3422 #. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
  3423 #: ../src/gpk-firmware.c:606
  3424 msgid ""
  3425 "Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
  3426 "correctly."
  3427 msgstr ""
  3428 "Необходим е допълнителен фърмуер за правилната работа на този хардуер в "
  3429 "компютъра."
  3430 
  3431 #. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
  3432 #: ../src/gpk-firmware.c:620
  3433 msgid "Additional firmware required"
  3434 msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
  3435 
  3436 #. TRANSLATORS: button label
  3437 #: ../src/gpk-firmware.c:625
  3438 msgid "Install firmware"
  3439 msgstr "Инсталиране на фърмуер"
  3440 
  3441 #. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
  3442 #: ../src/gpk-firmware.c:628
  3443 msgid "Ignore devices"
  3444 msgstr "Прескачане на устройствата"
  3445 
  3446 #. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
  3447 #. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
  3448 #: ../src/gpk-hardware.c:185
  3449 msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
  3450 msgstr "За поддръжката този хардуер са необходими допълнителни пакети"
  3451 
  3452 #. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
  3453 #: ../src/gpk-hardware.c:187
  3454 msgid "New hardware attached"
  3455 msgstr "Добавен е нов хардуер"
  3456 
  3457 #. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
   3404#. TRANSLATORS: column for the application icon
   3405#: ../src/gpk-helper-chooser.c:140 ../src/gpk-helper-run.c:203
   3406msgid "Icon"
   3407msgstr "Икона"
   3408
   3409#: ../src/gpk-helper-chooser.c:284
   3410msgid "Applications that can open this type of file"
   3411msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
   3412
  34583413#. TRANSLATORS: button tooltip
  3459 #: ../src/gpk-hardware.c:193 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
   3414#: ../src/gpk-helper-chooser.c:300
  34603415msgid "Install package"
  34613416msgstr "Инсталиране на пакет"
  34623417
  3463 #. TRANSLATORS: column for the application icon
  3464 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:212
  3465 msgid "Icon"
  3466 msgstr "Икона"
  3467 
  3468 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:286
  3469 msgid "Applications that can open this type of file"
  3470 msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
  3471 
  34723418#. TRANSLATORS: is not GPG signed
  3473 #: ../src/gpk-task.c:143 ../src/gpk-task.c:153 ../src/gpk-task.c:173
   3419#: ../src/gpk-task.c:141 ../src/gpk-task.c:151 ../src/gpk-task.c:171
  34743420msgid "The software is not signed by a trusted provider."
  34753421msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
  34763422
  34773423#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
  3478 #: ../src/gpk-task.c:145
   3424#: ../src/gpk-task.c:143
  34793425msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
  34803426msgstr ""
   
  34823428
  34833429#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
  3484 #: ../src/gpk-task.c:147 ../src/gpk-task.c:157
   3430#: ../src/gpk-task.c:145 ../src/gpk-task.c:155
  34853431msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
  34863432msgstr ""
   
  34893435
  34903436#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
  3491 #: ../src/gpk-task.c:149
   3437#: ../src/gpk-task.c:147
  34923438msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
  34933439msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
  34943440
  34953441#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
  3496 #: ../src/gpk-task.c:155
   3442#: ../src/gpk-task.c:153
  34973443msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
  34983444msgstr ""
   
  35003446
  35013447#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
  3502 #: ../src/gpk-task.c:159
   3448#: ../src/gpk-task.c:157
  35033449msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
  35043450msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
  35053451
  35063452#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
  3507 #: ../src/gpk-task.c:354
   3453#: ../src/gpk-task.c:352
  35083454#, c-format
  35093455msgid ""
   
  35143460
  35153461#. TRANSLATORS: this is button text
  3516 #: ../src/gpk-task.c:363 ../src/gpk-task.c:542
   3462#: ../src/gpk-task.c:361 ../src/gpk-task.c:532
  35173463msgid "Continue"
  35183464msgstr "Продължаване"
  35193465
  35203466#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3521 #: ../src/gpk-task.c:400
   3467#: ../src/gpk-task.c:397
  35223468msgid "The following software also needs to be installed"
  35233469msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
  35243470
  35253471#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3526 #: ../src/gpk-task.c:405
   3472#: ../src/gpk-task.c:402
  35273473msgid "The following software also needs to be removed"
  35283474msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
  35293475
  35303476#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3531 #: ../src/gpk-task.c:409
   3477#: ../src/gpk-task.c:406
  35323478msgid "The following software also needs to be updated"
  35333479msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
  35343480
  35353481#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3536 #: ../src/gpk-task.c:413
   3482#: ../src/gpk-task.c:410
  35373483msgid "The following software also needs to be re-installed"
  35383484msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
  35393485
  35403486#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
  3541 #: ../src/gpk-task.c:417
   3487#: ../src/gpk-task.c:414
  35423488msgid "The following software also needs to be downgraded"
  35433489msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
  35443490
  35453491#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
  3546 #: ../src/gpk-task.c:421
   3492#: ../src/gpk-task.c:418
  35473493msgid "The following software also needs to be processed"
  35483494msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
  35493495
  35503496#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
  3551 #: ../src/gpk-task.c:480
   3497#: ../src/gpk-task.c:476
  35523498msgid "Additional confirmation required"
  35533499msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
  35543500
  35553501#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3556 #: ../src/gpk-task.c:486
   3502#: ../src/gpk-task.c:482
  35573503msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
  35583504msgid_plural ""
   
  35623508
  35633509#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3564 #: ../src/gpk-task.c:491
   3510#: ../src/gpk-task.c:487
  35653511msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
  35663512msgid_plural ""
   
  35723518
  35733519#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3574 #: ../src/gpk-task.c:496
   3520#: ../src/gpk-task.c:492
  35753521msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
  35763522msgid_plural ""
   
  35803526
  35813527#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3582 #: ../src/gpk-task.c:501
   3528#: ../src/gpk-task.c:497
  35833529msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
  35843530msgid_plural ""
  3585 "To install these file, additional software also has to be modified."
   3531"To install these files, additional software also has to be modified."
  35863532msgstr[0] "За да инсталирате този файл, още пакети ще трябва да се променят."
  35873533msgstr[1] ""
   
  35893535
  35903536#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
  3591 #: ../src/gpk-task.c:506
   3537#: ../src/gpk-task.c:502
  35923538msgid ""
  35933539"To process this transaction, additional software also has to be modified."
   
  35963542
  35973543#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
  3598 #: ../src/gpk-task.c:592
   3544#: ../src/gpk-task.c:582
  35993545msgid "_Force install"
  36003546msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
  36013547
  36023548#. TRANSLATORS: button tooltip
  3603 #: ../src/gpk-task.c:596
   3549#: ../src/gpk-task.c:586
  36043550msgid "Force installing package"
  36053551msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
  36063552
  36073553#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
  3608 #: ../src/gpk-helper-run.c:500
   3554#: ../src/gpk-helper-run.c:495
  36093555msgid "Run new application?"
  36103556msgstr "Стартиране на ново приложение?"
  36113557
  36123558#. add run button
  3613 #: ../src/gpk-helper-run.c:503
   3559#: ../src/gpk-helper-run.c:498
  36143560msgid "_Run"
  36153561msgstr "_Изпълнение"
  36163562
  3617 #. app-id
  3618 #. xid
  3619 #. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
  3620 #: ../src/gpk-inhibit.c:99
  3621 msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
  3622 msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
  3623 
  36243563#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
  3625 #: ../src/gpk-install-catalog.c:53
   3564#: ../src/gpk-install-catalog.c:52
  36263565msgid "Catalogs files to install"
  36273566msgstr "Инсталиране на хранилища"
  36283567
  36293568#. are we running privileged
  3630 #: ../src/gpk-install-catalog.c:79
   3569#: ../src/gpk-install-catalog.c:78
  36313570msgid "Catalog installer"
  36323571msgstr "Инсталатор на каталози"
  36333572
  3634 #: ../src/gpk-install-catalog.c:84
   3573#: ../src/gpk-install-catalog.c:83
  36353574msgid "Failed to install catalog"
  36363575msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
  36373576
  36383577#. TRANSLATORS: no filename was supplied
  3639 #: ../src/gpk-install-catalog.c:86
   3578#: ../src/gpk-install-catalog.c:85
  36403579msgid "You need to specify a file name to install"
  36413580msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
  36423581
  36433582#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
  3644 #: ../src/gpk-install-catalog.c:119 ../src/gpk-install-local-file.c:119
  3645 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:119 ../src/gpk-install-package-name.c:118
  3646 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:119
   3583#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
   3584#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
   3585#: ../src/gpk-install-provide-file.c:118
  36473586msgid "The action could not be completed"
  36483587msgstr "Действието не може да бъде завършено"
  36493588
  36503589#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
  3651 #: ../src/gpk-install-catalog.c:121 ../src/gpk-install-local-file.c:121
  3652 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:121 ../src/gpk-install-package-name.c:120
  3653 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:121
   3590#: ../src/gpk-install-catalog.c:120 ../src/gpk-install-local-file.c:120
   3591#: ../src/gpk-install-mime-type.c:120 ../src/gpk-install-package-name.c:119
   3592#: ../src/gpk-install-provide-file.c:120
  36543593msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
  36553594msgstr "Неуспешна заявка. Повече информация е налична в подробния доклад."
  36563595
  36573596#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
  3658 #: ../src/gpk-install-local-file.c:52
   3597#: ../src/gpk-install-local-file.c:51
  36593598msgid "Files to install"
  36603599msgstr "Файлове за инсталиране"
  36613600
  3662 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
  3663 #: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
   3601#: ../src/gpk-install-local-file.c:69
  36643602msgid "PackageKit File Installer"
  36653603msgstr "Инсталатор PackageKit"
  36663604
  36673605#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  3668 #: ../src/gpk-install-local-file.c:78
   3606#: ../src/gpk-install-local-file.c:77
  36693607msgid "Local file installer"
  36703608msgstr "Инсталатор на локални файлове"
   
  36723610#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
  36733611#. TRANSLATORS: nothing done
  3674 #: ../src/gpk-install-local-file.c:84 ../src/gpk-install-provide-file.c:84
   3612#: ../src/gpk-install-local-file.c:83 ../src/gpk-install-provide-file.c:83
  36753613msgid "Failed to install a package to provide a file"
  36763614msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет, който предоставя необходим файл"
  36773615
  36783616#. TRANSLATORS: nothing selected
  3679 #: ../src/gpk-install-local-file.c:86
   3617#: ../src/gpk-install-local-file.c:85
  36803618msgid "You need to specify a file to install"
  36813619msgstr "Трябва да укажете името на файл за инсталиране"
  36823620
  36833621#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
  3684 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:52
   3622#: ../src/gpk-install-mime-type.c:51
  36853623msgid "Mime types to install"
  36863624msgstr "Видове MIME, които да се инсталират"
  36873625
  36883626#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
  3689 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:68 ../src/gpk-install-mime-type.c:70
   3627#: ../src/gpk-install-mime-type.c:67 ../src/gpk-install-mime-type.c:69
  36903628msgid "Mime Type Installer"
  36913629msgstr "Инсталатор на видове MIME"
  36923630
  36933631#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  3694 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:78
   3632#: ../src/gpk-install-mime-type.c:77
  36953633msgid "Mime type installer"
  36963634msgstr "Инсталатор на видове MIME"
  36973635
  36983636#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
  3699 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:84
   3637#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
  37003638msgid "Failed to install a program to handle this file type"
  37013639msgstr "Неуспешно инсталиране на програма, която отваря този вид файлове"
  37023640
  37033641#. TRANSLATORS: no type given
  3704 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:86
   3642#: ../src/gpk-install-mime-type.c:85
  37053643msgid "You need to specify a mime-type to install"
  37063644msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
  37073645
  3708 #: ../src/gpk-install-package-name.c:51
   3646#: ../src/gpk-install-package-name.c:50
  37093647msgid "Packages to install"
  37103648msgstr "Пакет, който да бъде инсталиран"
  37113649
  3712 #. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
  37133650#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
  3714 #: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
  3715 #: ../src/gpk-install-package-name.c:77
   3651#: ../src/gpk-install-package-name.c:68 ../src/gpk-install-package-name.c:76
  37163652msgid "Package Name Installer"
  37173653msgstr "Инсталиране на пакети по име"
  37183654
  37193655#. TRANSLATORS: failed
  3720 #: ../src/gpk-install-package-name.c:83
   3656#: ../src/gpk-install-package-name.c:82
  37213657msgid "Failed to install package from name"
  37223658msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет по име"
  37233659
  37243660#. TRANSLATORS: nothing was specified
  3725 #: ../src/gpk-install-package-name.c:85
   3661#: ../src/gpk-install-package-name.c:84
  37263662msgid "You need to specify a package to install"
  37273663msgstr "Трябва да укажете пакет за инсталиране"
  37283664
  37293665#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
  3730 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:52
   3666#: ../src/gpk-install-provide-file.c:51
  37313667msgid "Local files to install"
  37323668msgstr "Локални файлове, които да се инсталират"
   
  37343670#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
  37353671#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
  3736 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:68 ../src/gpk-install-provide-file.c:70
  3737 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:78
   3672#: ../src/gpk-install-provide-file.c:67 ../src/gpk-install-provide-file.c:69
   3673#: ../src/gpk-install-provide-file.c:77
  37383674msgid "Single File Installer"
  37393675msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
  37403676
  37413677#. TRANSLATORS: nothig was specified
  3742 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:86
   3678#: ../src/gpk-install-provide-file.c:85
  37433679msgid "You need to specify a filename to install"
  37443680msgstr "Трябва да укажете файл за инсталиране"
   
  37793715msgstr "Икона при обновяване"
  37803716
   3717#. TRANSLATORS: short name for the command not found plugin
   3718#: ../src/gpk-log.c:507
   3719msgid "Bash - Command Not Found"
   3720msgstr "Bash — командата не е открита"
   3721
  37813722#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
  3782 #: ../src/gpk-log.c:693
   3723#: ../src/gpk-log.c:821
  37833724msgid "Set the filter to this value"
  37843725msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
  37853726
  37863727#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
  3787 #: ../src/gpk-log.c:696
   3728#: ../src/gpk-log.c:824 ../src/gpk-prefs.c:938
  37883729msgid "Set the parent window to make this modal"
  37893730msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
  37903731
  37913732#. are we running privileged
  3792 #: ../src/gpk-log.c:720
   3733#: ../src/gpk-log.c:848
  37933734msgid "Log viewer"
  37943735msgstr "Разглеждане на журнала"
  37953736
  3796 #: ../src/gpk-modal-dialog.c:442
   3737#: ../src/gpk-modal-dialog.c:438
  37973738#, c-format
  37983739msgid "Remaining time : %s"
  37993740msgstr "Оставащо време: %s"
  38003741
   3742#. TRANSLATORS: check once an hour
   3743#: ../src/gpk-prefs.c:62
   3744msgid "Hourly"
   3745msgstr "Ежечасно"
   3746
   3747#. TRANSLATORS: check once a day
   3748#: ../src/gpk-prefs.c:64
   3749msgid "Daily"
   3750msgstr "Ежедневно"
   3751
   3752#. TRANSLATORS: check once a week
   3753#: ../src/gpk-prefs.c:66
   3754msgid "Weekly"
   3755msgstr "Ежеседмично"
   3756
   3757#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
   3758#: ../src/gpk-prefs.c:68
   3759msgid "Never"
   3760msgstr "Никога"
   3761
   3762#. TRANSLATORS: update everything
   3763#: ../src/gpk-prefs.c:71
   3764msgid "All updates"
   3765msgstr "Всички обновления"
   3766
   3767#. TRANSLATORS: update just security updates
   3768#: ../src/gpk-prefs.c:73
   3769msgid "Only security updates"
   3770msgstr "Само обновленията по сигурността"
   3771
   3772#. TRANSLATORS: don't update anything
   3773#: ../src/gpk-prefs.c:75
   3774msgid "Nothing"
   3775msgstr "Нищо"
   3776
   3777#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
   3778#: ../src/gpk-prefs.c:509
   3779msgid "Failed to change status"
   3780msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
   3781
   3782#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
   3783#: ../src/gpk-prefs.c:584
   3784msgid "Enabled"
   3785msgstr "Включено"
   3786
   3787#. TRANSLATORS: column for the source description
   3788#: ../src/gpk-prefs.c:593
   3789msgid "Software Source"
   3790msgstr "Хранилища"
   3791
   3792#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
   3793#: ../src/gpk-prefs.c:655
   3794msgid "Failed to get the list of sources"
   3795msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
   3796
   3797#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
   3798#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3068
   3799msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
   3800msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
   3801
   3802#: ../src/gpk-prefs.c:797
   3803msgid "Getting software source list not supported by backend"
   3804msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
   3805
  38013806#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
  3802 #: ../src/gpk-service-pack.c:263
   3807#: ../src/gpk-service-pack.c:260
  38033808#, c-format
  38043809msgid "Could not find any packages named '%s'"
   
  38063811
  38073812#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
  3808 #: ../src/gpk-service-pack.c:275
   3813#: ../src/gpk-service-pack.c:272
  38093814msgid "Could not find any valid package names"
  38103815msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
  38113816
  38123817#. TRANSLATORS: cannot get package array
  3813 #: ../src/gpk-service-pack.c:339
   3818#: ../src/gpk-service-pack.c:336
  38143819#, c-format
  38153820msgid "Could not get array of installed packages: %s"
  38163821msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
  38173822
  3818 #: ../src/gpk-service-pack.c:358
   3823#: ../src/gpk-service-pack.c:355
  38193824#, c-format
  38203825msgid "Could not save to file: %s"
   
  38243829#. TRANSLATORS: Could not create package array
  38253830#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
  3826 #: ../src/gpk-service-pack.c:408 ../src/gpk-service-pack.c:533
  3827 #: ../src/gpk-service-pack.c:555 ../src/gpk-service-pack.c:564
  3828 #: ../src/gpk-service-pack.c:604
   3831#: ../src/gpk-service-pack.c:405 ../src/gpk-service-pack.c:529
   3832#: ../src/gpk-service-pack.c:551 ../src/gpk-service-pack.c:560
   3833#: ../src/gpk-service-pack.c:600
  38293834msgid "Create error"
  38303835msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
  38313836
  3832 #: ../src/gpk-service-pack.c:408
   3837#: ../src/gpk-service-pack.c:405
  38333838msgid "Cannot create service pack"
  38343839msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
  38353840
  3836 #: ../src/gpk-service-pack.c:533
   3841#: ../src/gpk-service-pack.c:529
  38373842msgid "Cannot copy system package array"
  38383843msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
  38393844
  3840 #: ../src/gpk-service-pack.c:555
   3845#: ../src/gpk-service-pack.c:551
  38413846msgid "No package name selected"
  38423847msgstr "Не е избрано име на пакет"
  38433848
  38443849#. TRANSLATORS: progressbar text
  3845 #: ../src/gpk-service-pack.c:577
   3850#: ../src/gpk-service-pack.c:573
  38463851msgid "Refreshing system package array"
  38473852msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
  38483853
  38493854#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
  3850 #: ../src/gpk-service-pack.c:584
   3855#: ../src/gpk-service-pack.c:580
  38513856msgid "Refresh error"
  38523857msgstr "Грешка при обновяване"
  38533858
  3854 #: ../src/gpk-service-pack.c:584
   3859#: ../src/gpk-service-pack.c:580
  38553860msgid "Could not refresh package array"
  38563861msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
  38573862
  3858 #: ../src/gpk-service-pack.c:604
   3863#: ../src/gpk-service-pack.c:600
  38593864msgid "Cannot read destination package array"
  38603865msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
  38613866
   3867#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
   3868#: ../src/gpk-service-pack.c:746
   3869msgid "Package array files"
   3870msgstr "Файлове със списъци на пакети"
   3871
   3872#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
   3873#: ../src/gpk-service-pack.c:753
   3874msgid "Service pack files"
   3875msgstr "Файлове за сервизен пакет"
   3876
  38623877#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
  3863 #: ../src/gpk-service-pack.c:722
   3878#: ../src/gpk-service-pack.c:813
  38643879msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
  38653880msgstr ""
   
  38683883
  38693884#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
  3870 #: ../src/gpk-service-pack.c:725
   3885#: ../src/gpk-service-pack.c:816
  38713886msgid "Add the package name to the text entry box"
  38723887msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
  38733888
  38743889#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
  3875 #: ../src/gpk-service-pack.c:728
   3890#: ../src/gpk-service-pack.c:819
  38763891msgid "Set the remote package array filename"
  38773892msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
  38783893
  38793894#. TRANSLATORS: this is the file output directory
  3880 #: ../src/gpk-service-pack.c:731
   3895#: ../src/gpk-service-pack.c:822
  38813896msgid "Set the default output directory"
  38823897msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
  38833898
  3884 #. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
  3885 #: ../src/gpk-service-pack.c:800
  3886 msgid "Package array files"
  3887 msgstr "Файлове със списъци на пакети"
  3888 
  3889 #. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
  3890 #: ../src/gpk-service-pack.c:807
  3891 msgid "Service pack files"
  3892 msgstr "Файлове за сервизен пакет"
  3893 
  3894 #: ../src/gpk-update-icon.c:77
  3895 msgid "Exit after a small delay"
  3896 msgstr "Изход след кратко забавяне"
  3897 
  3898 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  3899 #: ../src/gpk-update-icon.c:97 ../src/gpk-update-icon.c:99
  3900 msgid "Update Applet"
  3901 msgstr "Аплет за обновяване"
  3902 
  3903 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  3904 #: ../src/gpk-update-icon.c:112
  3905 msgid "Update applet"
  3906 msgstr "Аплет за обновяване"
  3907 
  39083899#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
  3909 #: ../src/gpk-update-viewer.c:212
   3900#: ../src/gpk-update-viewer.c:186
  39103901msgid "Failed to process request."
  39113902msgstr "Заявката не бе обработена."
  39123903
  39133904#. TRANSLATORS: the message text for the restart
  3914 #: ../src/gpk-update-viewer.c:241
   3905#: ../src/gpk-update-viewer.c:214
  39153906msgid ""
  39163907"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
   
  39213912
  39223913#. TRANSLATORS: the button text for the restart
  3923 #: ../src/gpk-update-viewer.c:243 ../src/gpk-update-viewer.c:249
   3914#: ../src/gpk-update-viewer.c:216 ../src/gpk-update-viewer.c:222
  39243915msgid "Restart Computer"
  39253916msgstr "Рестартиране на компютъра"
  39263917
  39273918#. TRANSLATORS: the message text for the restart
  3928 #: ../src/gpk-update-viewer.c:247
   3919#: ../src/gpk-update-viewer.c:220
  39293920msgid ""
  39303921"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
   
  39353926
  39363927#. TRANSLATORS: the message text for the logout
  3937 #: ../src/gpk-update-viewer.c:253
   3928#: ../src/gpk-update-viewer.c:226
  39383929msgid ""
  39393930"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
   
  39443935
  39453936#. TRANSLATORS: the button text for the logout
  3946 #: ../src/gpk-update-viewer.c:255 ../src/gpk-update-viewer.c:261
   3937#: ../src/gpk-update-viewer.c:228 ../src/gpk-update-viewer.c:234
  39473938msgid "Log Out"
  39483939msgstr "Излизане от системата"
  39493940
  39503941#. TRANSLATORS: the message text for the logout
  3951 #: ../src/gpk-update-viewer.c:259
   3942#: ../src/gpk-update-viewer.c:232
  39523943msgid ""
  39533944"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
   
  39583949
  39593950#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  3960 #: ../src/gpk-update-viewer.c:317
   3951#: ../src/gpk-update-viewer.c:287
  39613952msgid "Could not restart"
  39623953msgstr "Неуспешно рестартиране"
  39633954
  39643955#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
  3965 #: ../src/gpk-update-viewer.c:385
   3956#: ../src/gpk-update-viewer.c:355
  39663957msgid "Some updates were not installed"
  39673958msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
  39683959
  39693960#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  3970 #: ../src/gpk-update-viewer.c:455 ../src/gpk-update-viewer.c:467
   3961#: ../src/gpk-update-viewer.c:424 ../src/gpk-update-viewer.c:435
  39713962msgid "Could not update packages"
  39723963msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
  39733964
  3974 #. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
  3975 #: ../src/gpk-update-viewer.c:490 ../src/gpk-update-viewer.c:517
  3976 msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
  3977 msgstr "Изглед за обновления към GNOME PackageKit"
  3978 
  3979 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  3980 #: ../src/gpk-update-viewer.c:492
  3981 msgid "Failed to update"
  3982 msgstr "Неуспешно обновяване"
  3983 
  39843965#. TRANSLATORS: completed all updates
  39853966#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
  3986 #: ../src/gpk-update-viewer.c:552 ../src/gpk-update-viewer.c:573
   3967#: ../src/gpk-update-viewer.c:503 ../src/gpk-update-viewer.c:524
  39873968msgid "Updates installed"
  39883969msgstr "Обновленията са инсталирани"
  39893970
  39903971#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
  3991 #: ../src/gpk-update-viewer.c:562
   3972#: ../src/gpk-update-viewer.c:513
  39923973msgid "All updates were installed successfully."
  39933974msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
  39943975
  39953976#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
  3996 #: ../src/gpk-update-viewer.c:565
   3977#: ../src/gpk-update-viewer.c:516
  39973978msgid "The selected updates were installed successfully."
  39983979msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
  39993980
  40003981#. TRANSLATORS: querying update array
  4001 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1040
   3982#: ../src/gpk-update-viewer.c:984
  40023983msgid "Getting the list of updates"
  40033984msgstr "Получаване на списък с обновленията"
  40043985
  40053986#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4006 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1275
   3987#: ../src/gpk-update-viewer.c:1217
  40073988msgid "Could not run upgrade script"
  40083989msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
   
  40103991#. show a warning message
  40113992#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
  4012 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1326
   3993#: ../src/gpk-update-viewer.c:1266
  40133994msgid ""
  40143995"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
   
  40254006
  40264007#. TRANSLATORS: there are no updates
  4027 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1417
   4008#: ../src/gpk-update-viewer.c:1354
  40284009msgid "There are no updates available"
  40294010msgstr "В момента няма обновления"
  40304011
  40314012#. TRANSLATORS: title: nothing to do
  4032 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1479
   4013#: ../src/gpk-update-viewer.c:1412
  40334014msgid "No updates are available"
  40344015msgstr "Няма обновления"
  40354016
  40364017#. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
  4037 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1481
   4018#: ../src/gpk-update-viewer.c:1414
  40384019msgid "No network connection was detected."
  40394020msgstr "Няма свързаност към мрежа."
  40404021
  40414022#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
  4042 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
   4023#: ../src/gpk-update-viewer.c:1431
  40434024msgid "_Install Update"
  40444025msgid_plural "_Install Updates"
   
  40474028
  40484029#. TRANSLATORS: title: nothing to do
  4049 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1506
   4030#: ../src/gpk-update-viewer.c:1439
  40504031msgid "All software is up to date"
  40514032msgstr "Всички програми са с последни версии"
  40524033
  40534034#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  4054 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1508
   4035#: ../src/gpk-update-viewer.c:1441
  40554036msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
  40564037msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
  40574038
  4058 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1534
   4039#: ../src/gpk-update-viewer.c:1467
  40594040#, c-format
  40604041msgid "There is %i update available"
   
  40644045
  40654046#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
  4066 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1550
   4047#: ../src/gpk-update-viewer.c:1483
  40674048#, c-format
  40684049msgid "%i update selected"
   
  40724053
  40734054#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
  4074 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1558
   4055#: ../src/gpk-update-viewer.c:1491
  40754056#, c-format
  40764057msgid "%i update selected (%s)"
   
  40804061
  40814062#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
  4082 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1752
   4063#: ../src/gpk-update-viewer.c:1694
  40834064msgid "Software"
  40844065msgstr "Софтуер"
  40854066
  40864067#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
  4087 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1762
   4068#: ../src/gpk-update-viewer.c:1704
  40884069msgid "Status"
  40894070msgstr "Състояние"
  40904071
  40914072#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4092 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1972
   4073#: ../src/gpk-update-viewer.c:1913
  40934074msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
  40944075msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
  40954076
  40964077#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4097 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
   4078#: ../src/gpk-update-viewer.c:1917
  40984079msgid "This update is important as it may solve critical problems."
  40994080msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
  41004081
  41014082#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4102 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
   4083#: ../src/gpk-update-viewer.c:1921
  41034084msgid ""
  41044085"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
   
  41084089
  41094090#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4110 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
   4091#: ../src/gpk-update-viewer.c:1925
  41114092msgid "This update is blocked."
  41124093msgstr "Това обновление е блокирано."
  41134094
  41144095#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
  4115 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1996
   4096#: ../src/gpk-update-viewer.c:1937
  41164097#, c-format
  41174098msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
   
  41194100
  41204101#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
  4121 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
   4102#: ../src/gpk-update-viewer.c:1944
  41224103#, c-format
  41234104msgid "This notification was issued on %s."
   
  41254106
  41264107#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
  4127 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
   4108#: ../src/gpk-update-viewer.c:1966
  41284109msgid "For more information about this update please visit this website:"
  41294110msgid_plural ""
   
  41354116
  41364117#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
  4137 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2033
   4118#: ../src/gpk-update-viewer.c:1974
  41384119msgid ""
  41394120"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
   
  41504131
  41514132#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
  4152 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2041
   4133#: ../src/gpk-update-viewer.c:1982
  41534134msgid ""
  41544135"For more information about this security update please visit this website:"
   
  41634144
  41644145#. TRANSLATORS: reboot required
  4165 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2050
   4146#: ../src/gpk-update-viewer.c:1991
  41664147msgid ""
  41674148"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
   
  41704151
  41714152#. TRANSLATORS: log out required
  4172 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2054
   4153#: ../src/gpk-update-viewer.c:1995
  41734154msgid ""
  41744155"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
   
  41784159
  41794160#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4180 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2061
   4161#: ../src/gpk-update-viewer.c:2002
  41814162msgid ""
  41824163"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
   
  41874168
  41884169#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4189 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2065
   4170#: ../src/gpk-update-viewer.c:2006
  41904171msgid ""
  41914172"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
   
  41964177
  41974178#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
  4198 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2074
   4179#: ../src/gpk-update-viewer.c:2015
  41994180msgid ""
  42004181"The developer logs will be shown as no description is available for this "
   
  42054186
  42064187#. set loading text
  4207 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2110
   4188#: ../src/gpk-update-viewer.c:2051
  42084189msgid "Loading..."
  42094190msgstr "Зареждане…"
   
  42114192#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  42124193#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4213 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2151 ../src/gpk-update-viewer.c:2250
  4214 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2270
   4194#: ../src/gpk-update-viewer.c:2091 ../src/gpk-update-viewer.c:2189
   4195#: ../src/gpk-update-viewer.c:2209
  42154196msgid "Could not get update details"
  42164197msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
  42174198
  42184199#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4219 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2171
   4200#: ../src/gpk-update-viewer.c:2111
  42204201msgid "Could not get package details"
  42214202msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
  42224203
  4223 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2171 ../src/gpk-update-viewer.c:2270
   4204#: ../src/gpk-update-viewer.c:2111 ../src/gpk-update-viewer.c:2209
  42244205msgid "No results were returned."
  42254206msgstr "Няма резултати."
  42264207
  42274208#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
  4228 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2505
   4209#: ../src/gpk-update-viewer.c:2444
  42294210msgid "Select all"
  42304211msgstr "Избор на всички"
  42314212
  42324213#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
  4233 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2513
   4214#: ../src/gpk-update-viewer.c:2452
  42344215msgid "Unselect all"
  42354216msgstr "Махане на избора"
  42364217
  42374218#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
  4238 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2520
   4219#: ../src/gpk-update-viewer.c:2459
  42394220msgid "Select security updates"
  42404221msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
  42414222
  42424223#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
  4243 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2526
   4224#: ../src/gpk-update-viewer.c:2465
  42444225msgid "Ignore this update"
  42454226msgstr "Прескачане на този пакет"
  42464227
  42474228#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4248 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2638
   4229#: ../src/gpk-update-viewer.c:2576
  42494230msgid "Could not get updates"
  42504231msgstr "Обновленията не бяха получени"
  42514232
  42524233#. TRANSLATORS: this is the header
  4253 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2780
   4234#: ../src/gpk-update-viewer.c:2717
  42544235msgid "Checking for updates..."
  42554236msgstr "Проверка за обновления…"
  42564237
  42574238#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4258 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
   4239#: ../src/gpk-update-viewer.c:3003
  42594240msgid "Could not get list of distribution upgrades"
  42604241msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
  42614242
  42624243#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
  4263 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3098
   4244#: ../src/gpk-update-viewer.c:3033
  42644245#, c-format
  42654246msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
   
  42674248
  42684249#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
  4269 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3338
   4250#: ../src/gpk-update-viewer.c:3280
  42704251msgid ""
  42714252"Other updates are held back as some important system packages need to be "
   
  42764257
  42774258#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  4278 #: ../src/gpk-update-viewer-main.c:102
   4259#: ../src/gpk-update-viewer.c:3350
  42794260msgid "Software Update Viewer"
  42804261msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
  42814262
  4282 #: ../src/gpk-dbus-service.c:140
   4263#: ../src/gpk-dbus-service.c:139
  42834264msgid "Do not exit after the request has been processed"
  42844265msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
  42854266
  4286 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  4287 #: ../src/gpk-dbus-service.c:157 ../src/gpk-dbus-service.c:159
   4267#: ../src/gpk-dbus-service.c:158
  42884268msgid "Session DBus service for PackageKit"
  42894269msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
  42904270
  4291 #: ../src/gpk-watch.c:112
  4292 msgid "Package manager error details"
  4293 msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
  4294 
  4295 #. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
  4296 #: ../src/gpk-watch.c:598
  4297 msgid "Package Manager"
  4298 msgstr "Управление на пакети"
  4299 
  4300 #. TRANSLATORS: log out of the session
  4301 #: ../src/gpk-watch.c:701
  4302 msgid "Log out"
  4303 msgstr "Излизане от системата"
  4304 
  4305 #. TRANSLATORS: restart the computer
  4306 #: ../src/gpk-watch.c:706
  4307 msgid "Restart"
  4308 msgstr "Рестартиране"
  4309 
  4310 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4311 #: ../src/gpk-watch.c:811
  4312 msgid "Packages have been removed"
  4313 msgstr "Пакетът е деинсталиран"
  4314 
  4315 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4316 #: ../src/gpk-watch.c:814
  4317 msgid "Packages have been installed"
  4318 msgstr "Пакетът е инсталиран"
  4319 
  4320 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
  4321 #: ../src/gpk-watch.c:817
  4322 msgid "System has been updated"
  4323 msgstr "Системата е обновена"
  4324 
  4325 #. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
  4326 #: ../src/gpk-watch.c:824
  4327 msgid "Task completed"
  4328 msgstr "Задачата завърши"
  4329 
  43304271#. TRANSLATORS: turn on all debugging
  4331 #: ../src/egg-debug.c:364
   4272#: ../src/gpk-debug.c:131
  43324273msgid "Show debugging information for all files"
  43334274msgstr "Извеждане на информация за изчистване на грешки за всички файлове"
  43344275
  4335 #. TRANSLATORS: a list of modules to debug
  4336 #: ../src/egg-debug.c:440
  4337 msgid "Debug these specific modules"
  4338 msgstr "Изчистване на грешки в следните модули"
  4339 
  4340 #. TRANSLATORS: a list of functions to debug
  4341 #: ../src/egg-debug.c:443
  4342 msgid "Debug these specific functions"
  4343 msgstr "Изчистване на грешки в следните функции"
  4344 
  4345 #. TRANSLATORS: save to a log
  4346 #: ../src/egg-debug.c:446
  4347 msgid "Log debugging data to a file"
  4348 msgstr "Записване на информацията за изчистване на грешки във файл"
  4349 
  4350 #: ../src/egg-debug.c:450
   4276#: ../src/gpk-debug.c:189
  43514277msgid "Debugging Options"
  43524278msgstr "Опции за изчистване на грешки"
  43534279
  4354 #: ../src/egg-debug.c:450
   4280#: ../src/gpk-debug.c:189
  43554281msgid "Show debugging options"
  43564282msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
  4357 
  4358 #~ msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
  4359 #~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
  4360 
  4361 #~ msgid "Allow applications to invoke the font installer"
  4362 #~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
  4363 
  4364 #~ msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
  4365 #~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
  4366 
  4367 #~ msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
  4368 #~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
  4369 
  4370 #~ msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
  4371 #~ msgstr ""
  4372 #~ "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за "
  4373 #~ "хардуера"
  4374 
  4375 #~ msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
  4376 #~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
  4377 
  4378 #~ msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
  4379 #~ msgstr ""
  4380 #~ "Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
  4381 
  4382 #~ msgid ""
  4383 #~ "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
  4384 #~ "installing from a FUSE mount"
  4385 #~ msgstr ""
  4386 #~ "Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна "
  4387 #~ "папка, когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
  4388 
  4389 #~ msgid "Automatically update these types of updates"
  4390 #~ msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
  4391 
  4392 #~ msgid ""
  4393 #~ "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", "
  4394 #~ "\"security\", or \"none\""
  4395 #~ msgstr ""
  4396 #~ "Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
  4397 #~ "„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
  4398 
  4399 #~ msgid "Devices that should be ignored"
  4400 #~ msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
  4401 
  4402 #~ msgid ""
  4403 #~ "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include "
  4404 #~ "'*' and '?' characters"
  4405 #~ msgstr ""
  4406 #~ "Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
  4407 #~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
  4408 
  4409 #~ msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
  4410 #~ msgstr ""
  4411 #~ "Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
  4412 
  4413 #~ msgid "Filter using basename in gpk-application"
  4414 #~ msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
  4415 
  4416 #~ msgid "Firmware files that should not be searched for"
  4417 #~ msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
  4418 
  4419 #~ msgid ""
  4420 #~ "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. "
  4421 #~ "These can include '*' and '?' characters"
  4422 #~ msgstr ""
  4423 #~ "Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. "
  4424 #~ "Имената могат да включват знаците „*“ и „?“."
  4425 
  4426 #~ msgid "GTK+ module for font installation"
  4427 #~ msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
  4428 
  4429 #~ msgid "Get the update list when the session starts"
  4430 #~ msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
  4431 
  4432 #~ msgid ""
  4433 #~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. "
  4434 #~ "This ensures the user has up to date and valid data in the tray at "
  4435 #~ "startup."
  4436 #~ msgstr ""
  4437 #~ "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не "
  4438 #~ "е запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
  4439 #~ "уведомяване при стартиране."
  4440 
  4441 #~ msgid "How often to check for distribution upgrades"
  4442 #~ msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
  4443 
  4444 #~ msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
  4445 #~ msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
  4446 
  4447 #~ msgid "How often to check for updates"
  4448 #~ msgstr "Честота на проверка за обновления"
  4449 
  4450 #~ msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
  4451 #~ msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
  4452 
  4453 #~ msgid "How often to refresh the package cache"
  4454 #~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
  4455 
  4456 #~ msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
  4457 #~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
  4458 
  4459 #~ msgid "If search terms should be completed automatically"
  4460 #~ msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
  4461 
  4462 #~ msgid "Install updates automatically when running on battery power"
  4463 #~ msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
  4464 
  4465 #~ msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
  4466 #~ msgstr ""
  4467 #~ "Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
  4468 #~ "поисканите от клиента."
  4469 
  4470 #~ msgid "Interaction modes to use by default"
  4471 #~ msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
  4472 
  4473 #~ msgid "Messages that should be ignored"
  4474 #~ msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
  4475 
  4476 #~ msgid ""
  4477 #~ "Messages that should be ignored, separated by commas. These can include "
  4478 #~ "'*' and '?' characters"
  4479 #~ msgstr ""
  4480 #~ "Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
  4481 #~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
  4482 
  4483 #~ msgid ""
  4484 #~ "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
  4485 #~ "connection"
  4486 #~ msgstr ""
  4487 #~ "Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
  4488 #~ "мобилна, широколентова връзка"
  4489 
  4490 #~ msgid "Notify the user for completed updates"
  4491 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
  4492 
  4493 #~ msgid ""
  4494 #~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
  4495 #~ msgstr ""
  4496 #~ "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
  4497 #~ "рестартиране"
  4498 
  4499 #~ msgid "Notify the user when a task is complete"
  4500 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
  4501 
  4502 #~ msgid "Notify the user when an update has failed"
  4503 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
  4504 
  4505 #~ msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
  4506 #~ msgstr ""
  4507 #~ "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
  4508 
  4509 #~ msgid "Notify the user when security updates are available"
  4510 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
  4511 
  4512 #~ msgid ""
  4513 #~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
  4514 #~ msgstr ""
  4515 #~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
  4516 #~ "захранване от батерии"
  4517 
  4518 #~ msgid ""
  4519 #~ "Notify the user when the update was not automatically started while "
  4520 #~ "running on battery power"
  4521 #~ msgstr ""
  4522 #~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
  4523 #~ "обновяване при захранване от батерии"
  4524 
  4525 #~ msgid "Notify the user when the update was started"
  4526 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
  4527 
  4528 #~ msgid "Notify the user when there are errors"
  4529 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
  4530 
  4531 #~ msgid "Notify the user when there are messages"
  4532 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
  4533 
  4534 #~ msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
  4535 #~ msgstr ""
  4536 #~ "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на "
  4537 #~ "пакети"
  4538 
  4539 #~ msgid "Notify the user when updates are available"
  4540 #~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
  4541 
  4542 #~ msgid "Only show native packages in the file lists"
  4543 #~ msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
  4544 
  4545 #~ msgid ""
  4546 #~ "Only show native packages matching the machine architecture in the file "
  4547 #~ "lists"
  4548 #~ msgstr ""
  4549 #~ "Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на "
  4550 #~ "машината в списъците"
  4551 
  4552 #~ msgid "Only show the newest packages in the file lists"
  4553 #~ msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
  4554 
  4555 #~ msgid ""
  4556 #~ "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
  4557 #~ "updates that are still available."
  4558 #~ msgstr ""
  4559 #~ "Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още "
  4560 #~ "наличните, но стари обновления."
  4561 
  4562 #~ msgid "Only show the newest updates in the list"
  4563 #~ msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
  4564 
  4565 #~ msgid ""
  4566 #~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
  4567 #~ msgstr ""
  4568 #~ "Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-"
  4569 #~ "BUS"
  4570 
  4571 #~ msgid ""
  4572 #~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
  4573 #~ "separated by commas."
  4574 #~ msgstr ""
  4575 #~ "Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-"
  4576 #~ "BUS, с разделител „,“."
  4577 
  4578 #~ msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
  4579 #~ msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
  4580 
  4581 #~ msgid ""
  4582 #~ "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
  4583 #~ msgstr ""
  4584 #~ "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
  4585 
  4586 #~ msgid "Show all repositories in the software source viewer"
  4587 #~ msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
  4588 
  4589 #~ msgid "Show the 'All Packages' group menu"
  4590 #~ msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
  4591 
  4592 #~ msgid ""
  4593 #~ "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on "
  4594 #~ "most backends and is not generally required by end users"
  4595 #~ msgstr ""
  4596 #~ "Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни "
  4597 #~ "ядра изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват "
  4598 #~ "тази възможност."
  4599 
  4600 #~ msgid "Show the category group menu"
  4601 #~ msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
  4602 
  4603 #~ msgid ""
  4604 #~ "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
  4605 #~ "distribution, but takes longer to populate"
  4606 #~ msgstr ""
  4607 #~ "Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства "
  4608 #~ "по-добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
  4609 
  4610 #~ msgid ""
  4611 #~ "Show the transaction progress icon in the tray when the original "
  4612 #~ "application is still running."
  4613 #~ msgstr ""
  4614 #~ "Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
  4615 #~ "приложение все още работи."
  4616 
  4617 #~ msgid "Show transactions that have the original application running"
  4618 #~ msgstr ""
  4619 #~ "Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
  4620 
  4621 #~ msgid ""
  4622 #~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
  4623 #~ "updates"
  4624 #~ msgstr ""
  4625 #~ "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
  4626 #~ "обновления"
  4627 
  4628 #~ msgid "The search mode used by default"
  4629 #~ msgstr "Стандартен режим на търсене"
  4630 
  4631 #~ msgid ""
  4632 #~ "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or "
  4633 #~ "\"file\""
  4634 #~ msgstr ""
  4635 #~ "Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), "
  4636 #~ "„details“ (по допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
  4637 
  4638 #~ msgid ""
  4639 #~ "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
  4640 #~ msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
  4641 
  4642 #~ msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
  4643 #~ msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
  4644 
  4645 #~ msgid "Use WiFi connections"
  4646 #~ msgstr "Използване на безжичните връзки"
  4647 
  4648 #~ msgid "Use mobile broadband connections"
  4649 #~ msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
  4650 
  4651 #~ msgid ""
  4652 #~ "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
  4653 #~ msgstr ""
  4654 #~ "Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки "
  4655 #~ "за обновления"
  4656 
  4657 #~ msgid ""
  4658 #~ "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
  4659 #~ "options by default"
  4660 #~ msgstr ""
  4661 #~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
  4662 #~ "автоматично да се ползват следните настройки"
  4663 
  4664 #~ msgid ""
  4665 #~ "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
  4666 #~ "turned on"
  4667 #~ msgstr ""
  4668 #~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да "
  4669 #~ "се приложат със задължително предимство следните настройки"
  4670 
  4671 #~ msgid "Enable or disable software sources"
  4672 #~ msgstr "Управление на хранилищата"
  4673 
  4674 #~ msgid "Shows more software sources that may be interesting"
  4675 #~ msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
  4676 
  4677 #~ msgid "Failed to show url"
  4678 #~ msgstr "Адресът не може да бъде показан"
  4679 
  4680 #~ msgid "Software Source Viewer"
  4681 #~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
  4682 
  4683 #~ msgid "Software source viewer"
  4684 #~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
  4685 
  4686 #~ msgid "This is due to the %s package being updated."
  4687 #~ msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
  4688 #~ msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
  4689 #~ msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
  4690 
  4691 #~ msgid "This is because %i package has been updated."
  4692 #~ msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
  4693 #~ msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
  4694 #~ msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
  4695 
  4696 #~ msgid "Internal error"
  4697 #~ msgstr "Вътрешна грешка"
  4698 
  4699 #~ msgid "_Restart computer"
  4700 #~ msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  4701 
  4702 #~ msgid "_Hide this icon"
  4703 #~ msgstr "_Скриване на тази икона"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.