Ignore:
Timestamp:
Aug 11, 2011, 11:04:49 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

yelp-xsl, gtk+, gtk+-properties, glib, gedit, gnome-bluetooth, gnome-system-monitor, zenity, orca, gnome-session, gconf, gvfs, network-manager-applet, gnome-utils, atk: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/atk.master.bg.po

  r1854 r2318  
  11# Bulgarian translation for atk po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2009.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011.
  55# Към всички преводачи - това са специални термини,
  66# които трябва да са достъпни за потребители с
   
  1616"Project-Id-Version: atk master\n"
  1717"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  18 "POT-Creation-Date: 2009-08-22 18:26+0300\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2009-01-30 07:32+0200\n"
  20 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  21 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
   18"POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
   19"PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
   20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   22"Language: bg\n"
  2223"MIME-Version: 1.0\n"
  2324"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  410411msgstr "прозорец за входен метод"
  411412
  412 #: ../atk/atkobject.c:488
   413#: ../atk/atkobject.c:163
   414msgid "table row"
   415msgstr "ред в таблица"
   416
   417#: ../atk/atkobject.c:164
   418msgid "tree item"
   419msgstr "елемент в дърво"
   420
   421#: ../atk/atkobject.c:165
   422msgid "document spreadsheet"
   423msgstr "електронна таблица"
   424
   425#: ../atk/atkobject.c:166
   426msgid "document presentation"
   427msgstr "презентация"
   428
   429#: ../atk/atkobject.c:167
   430msgid "document text"
   431msgstr "текст"
   432
   433#: ../atk/atkobject.c:168
   434msgid "document web"
   435msgstr "уеб страница"
   436
   437#: ../atk/atkobject.c:169
   438msgid "document email"
   439msgstr "е-писмо"
   440
   441#: ../atk/atkobject.c:170
   442msgid "comment"
   443msgstr "коментар"
   444
   445#: ../atk/atkobject.c:171
   446msgid "list box"
   447msgstr "списък"
   448
   449#: ../atk/atkobject.c:172
   450msgid "grouping"
   451msgstr "групиране"
   452
   453#: ../atk/atkobject.c:173
   454msgid "image map"
   455msgstr "карта на картина"
   456
   457#: ../atk/atkobject.c:174
   458msgid "notification"
   459msgstr "известяване"
   460
   461#: ../atk/atkobject.c:175
   462msgid "info bar"
   463msgstr "лента с информация"
   464
   465#: ../atk/atkobject.c:514
  413466msgid "Accessible Name"
  414467msgstr "Достъпно име"
  415468
  416 #: ../atk/atkobject.c:489
   469#: ../atk/atkobject.c:515
  417470msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
  418471msgstr ""
  419472"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
  420473
  421 #: ../atk/atkobject.c:495
   474#: ../atk/atkobject.c:521
  422475msgid "Accessible Description"
  423476msgstr "Достъпно описание"
  424477
  425 #: ../atk/atkobject.c:496
   478#: ../atk/atkobject.c:522
  426479msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
  427480msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
  428481
  429 #: ../atk/atkobject.c:502
   482#: ../atk/atkobject.c:528
  430483msgid "Accessible Parent"
  431484msgstr "Достъпен родител"
  432485
  433 #: ../atk/atkobject.c:503
   486#: ../atk/atkobject.c:529
  434487msgid "Is used to notify that the parent has changed"
  435488msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
  436489
  437 #: ../atk/atkobject.c:509
   490#: ../atk/atkobject.c:535
  438491msgid "Accessible Value"
  439492msgstr "Достъпна стойност"
  440493
  441 #: ../atk/atkobject.c:510
   494#: ../atk/atkobject.c:536
  442495msgid "Is used to notify that the value has changed"
  443496msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
  444497
  445 #: ../atk/atkobject.c:518
   498#: ../atk/atkobject.c:544
  446499msgid "Accessible Role"
  447500msgstr "Достъпна роля"
  448501
  449 #: ../atk/atkobject.c:519
   502#: ../atk/atkobject.c:545
  450503msgid "The accessible role of this object"
  451504msgstr "Достъпната роля на този обект"
  452505
  453 #: ../atk/atkobject.c:527
   506#: ../atk/atkobject.c:553
  454507msgid "Accessible Layer"
  455508msgstr "Достъпен слой"
  456509
  457 #: ../atk/atkobject.c:528
   510#: ../atk/atkobject.c:554
  458511msgid "The accessible layer of this object"
  459512msgstr "Достъпният слой на този обект"
  460513
  461 #: ../atk/atkobject.c:536
   514#: ../atk/atkobject.c:562
  462515msgid "Accessible MDI Value"
  463516msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
  464517
  465 #: ../atk/atkobject.c:537
   518#: ../atk/atkobject.c:563
  466519msgid "The accessible MDI value of this object"
  467520msgstr ""
   
  469522"контейнер"
  470523
  471 #: ../atk/atkobject.c:545
   524#: ../atk/atkobject.c:571
  472525msgid "Accessible Table Caption"
  473526msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
  474527
  475 #: ../atk/atkobject.c:546
   528#: ../atk/atkobject.c:572
  476529msgid ""
  477530"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
   
  482535"caption-object"
  483536
  484 #: ../atk/atkobject.c:552
   537#: ../atk/atkobject.c:578
  485538msgid "Accessible Table Column Header"
  486539msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
  487540
  488 #: ../atk/atkobject.c:553
   541#: ../atk/atkobject.c:579
  489542msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
  490543msgstr ""
  491544"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
  492545
  493 #: ../atk/atkobject.c:559
   546#: ../atk/atkobject.c:585
  494547msgid "Accessible Table Column Description"
  495548msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
  496549
  497 #: ../atk/atkobject.c:560
   550#: ../atk/atkobject.c:586
  498551msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
  499552msgstr ""
  500553"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
  501554
  502 #: ../atk/atkobject.c:566
   555#: ../atk/atkobject.c:592
  503556msgid "Accessible Table Row Header"
  504557msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
  505558
  506 #: ../atk/atkobject.c:567
   559#: ../atk/atkobject.c:593
  507560msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
  508561msgstr ""
  509562"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
  510563
  511 #: ../atk/atkobject.c:573
   564#: ../atk/atkobject.c:599
  512565msgid "Accessible Table Row Description"
  513566msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
  514567
  515 #: ../atk/atkobject.c:574
   568#: ../atk/atkobject.c:600
  516569msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
  517570msgstr ""
  518571"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
  519572
  520 #: ../atk/atkobject.c:580
   573#: ../atk/atkobject.c:606
  521574msgid "Accessible Table Summary"
  522575msgstr "Достъпно резюме на таблица"
  523576
  524 #: ../atk/atkobject.c:581
   577#: ../atk/atkobject.c:607
  525578msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
  526579msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
  527580
  528 #: ../atk/atkobject.c:587
   581#: ../atk/atkobject.c:613
  529582msgid "Accessible Table Caption Object"
  530583msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
  531584
  532 #: ../atk/atkobject.c:588
   585#: ../atk/atkobject.c:614
  533586msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
  534587msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
  535588
  536 #: ../atk/atkobject.c:594
   589#: ../atk/atkobject.c:620
  537590msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
  538591msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
  539592
  540 #: ../atk/atkobject.c:595
   593#: ../atk/atkobject.c:621
  541594msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
  542595msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.