Ignore:
Timestamp:
Sep 11, 2011, 12:52:32 PM (10 years ago)
Author:
bfaf
Message:

Завършен превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/seahorse.master.bg.po

  r2263 r2333  
  44# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  55# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
   6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  67#
  78msgid ""
  89msgstr ""
  910"Project-Id-Version: seahorse master\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2011-02-16 22:36+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2011-02-16 22:36+0200\n"
  13 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   11"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
   12"POT-Creation-Date: 2011-09-02 10:17+0000\n"
   13"PO-Revision-Date: 2011-09-11 12:03+0200\n"
   14"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1415"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  15 "Language: bg\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   19"Language: bg\n"
  1920"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  20 
  21 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:64
  22 msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
  23 msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
  24 
  25 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:94
  26 msgid "couldn't fork process"
  27 msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
  28 
  29 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:100
  30 msgid "couldn't create new process group"
  31 msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
  32 
  33 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:250
  34 msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
  35 msgstr "Демон за шифриране (Seahorse)"
  36 
  37 #: ../daemon/seahorse-service.c:164 ../daemon/seahorse-service.c:277
  38 #, c-format
  39 msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
  40 msgstr "Грешен или неразпознат вид ключ: %s"
  41 
  42 #: ../daemon/seahorse-service.c:234
  43 #, c-format
  44 msgid "This keytype is not supported: %s"
  45 msgstr "Този вид ключ не се поддържа: %s"
  46 
  47 #: ../daemon/seahorse-service.c:241
  48 #, c-format
  49 msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
  50 msgstr "Поддръжката на тази възможност не е била включена при компилирането."
  51 
  52 #: ../daemon/seahorse-service.c:341 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:180
  53 #: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:223
  54 #, c-format
  55 msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
  56 msgstr "Грешен или неразпознат ключ: %s"
  57 
  58 #. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
  59 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:204
  60 #, c-format
  61 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
  62 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
  63 
  64 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:205
  65 msgid "Invalid Signature"
  66 msgstr "Грешен подпис"
  67 
  68 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:211
  69 #, c-format
  70 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
  71 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>подписът е изтекъл</b></i> на %s."
  72 
  73 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:212
  74 msgid "Expired Signature"
  75 msgstr "Изтекъл подпис"
  76 
  77 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:218
  78 #, c-format
  79 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
  80 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
  81 
  82 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:219
  83 msgid "Revoked Signature"
  84 msgstr "Анулиран подпис"
  85 
  86 #. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
  87 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:225
  88 #, c-format
  89 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
  90 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
  91 
  92 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:226
  93 msgid "Good Signature"
  94 msgstr "Добър подпис"
  95 
  96 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:231
  97 msgid "Signing key not in keyring."
  98 msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
  99 
  100 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:232
  101 msgid "Unknown Signature"
  102 msgstr "Непознат подпис"
  103 
  104 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:236
  105 msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
  106 msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
  107 
  108 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:237
  109 msgid "Bad Signature"
  110 msgstr "Неправилен подпис"
  111 
  112 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:245
  113 msgid "Couldn't verify signature."
  114 msgstr "Подписът не може да бъде проверен."
  115 
  116 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:317
  117 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:646
  118 #, c-format
  119 msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
  120 msgstr "Грешен или неразпознат подписал: %s"
  121 
  122 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:324
  123 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:653
  124 #, c-format
  125 msgid "Key is not valid for signing: %s"
  126 msgstr "Грешен ключ за подписване: %s"
  127 
  128 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:335
  129 #, c-format
  130 msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
  131 msgstr "Грешен или неразпознат получател: %s"
  132 
  133 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:343
  134 #, c-format
  135 msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
  136 msgstr "Ключът не може да шифрира: %s"
  137 
  138 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:352
  139 #, c-format
  140 msgid "No recipients specified"
  141 msgstr "Не са указани получатели"
  142 
  143 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:434
  144 #, c-format
  145 msgid "Invalid key type for decryption: %s"
  146 msgstr "Грешен вид на ключ за дешифриране: %s"
  147 
  148 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:548
  149 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:746
  150 #, c-format
  151 msgid "Please set clearuri"
  152 msgstr "Задайте адрес clearuri"
  153 
  154 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:554
  155 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:752
  156 #, c-format
  157 msgid "Please set crypturi"
  158 msgstr "Задайте адрес crypturi"
  159 
  160 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:564
  161 #, c-format
  162 msgid "Error opening clearuri"
  163 msgstr "Грешка при отваряне на clearuri"
  164 
  165 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:641
  166 #, c-format
  167 msgid "No signer specified"
  168 msgstr "Не е указан подписал"
  169 
  170 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:830
  171 #, c-format
  172 msgid "Invalid key type for verifying: %s"
  173 msgstr "Грешен вид на ключ за проверка: %s"
  174 
  175 #: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:273
  176 #, c-format
  177 msgid "Invalid key id: %s"
  178 msgstr "Неправилен идентификатор на ключ: %s"
  179 
  180 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:1
  181 msgid ""
  182 "A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
  183 "display name can be included, by appending a space and then the name."
  184 msgstr ""
  185 "Списък с адресите на сървъри, в които да се търсят отдалечени ключове на "
  186 "PGP. В по-късните версии е включено и име, което стои на втора позиция и се "
  187 "отделя чрез знака за интервал."
  188 
  189 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:2
  190 msgid "Auto Retrieve Keys"
  191 msgstr "Автоматично получаване на ключове"
  192 
  193 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:3
  194 msgid "Auto Sync Keys"
  195 msgstr "Автоматично сверяване на ключовете"
  196 
  197 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:4
  198 msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
  199 msgstr ""
  200 "Определя видимостта на колоната с времето за изтичане в прозореца за "
  201 "управлението."
  202 
  203 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:5
  204 msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
  205 msgstr ""
  206 "Определя видимостта на колоната с доверието в прозореца за управлението."
  207 
  208 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:6
  209 msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
  210 msgstr ""
  211 "Определя видимостта на колоната с вида на ключа в прозореца за управлението."
  212 
  213 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:7
  214 msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
  215 msgstr ""
  216 "Определя видимостта на колоната за валидност в прозореца за управлението."
  217 
  218 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:8
  219 msgid "Enable DNS-SD sharing"
  220 msgstr "Включване на поддръжката на DNS-SD"
  221 
  222 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:9
  223 msgid ""
  224 "Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
  225 "running and must be built with HKP and DNS-SD support."
  226 msgstr ""
  227 "Включване на споделянето на ключове чрез DNS-SD (Apple Bonjour). Програмата "
  228 "seahorse-daemon трябва да върви и да е компилирана с поддръжка на HKP и DNS-"
  229 "SD."
  230 
  231 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:10
  232 msgid "ID of the default key"
  233 msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
  234 
  235 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:11
  236 msgid ""
  237 "If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
  238 "encoded."
  239 msgstr ""
  240 "Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
  241 "рамките на ASCII."
  242 
  243 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:12
  244 msgid ""
  245 "If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
  246 "recipients list."
  247 msgstr ""
  248 "Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
  249 "получатели на шифрирани съобщения."
  250 
  251 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:13
  252 msgid "Last key server search pattern"
  253 msgstr "Последен шаблон за търсене в сървър с ключове"
  254 
  255 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:14
  256 msgid "Last key servers used"
  257 msgstr "Последно използван сървър с ключове"
  258 
  259 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:15
  260 msgid "Last key used to sign a message."
  261 msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
  262 
  263 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:16
  264 msgid "PGP Key servers"
  265 msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
  266 
  267 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:17
  268 msgid "Publish keys to this key server."
  269 msgstr "Публикуване на ключовете към този сървър."
  270 
  271 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:18
  272 msgid "Show expires column in key manager"
  273 msgstr "Показване на колоната за изтичане в прозореца за управление"
  274 
  275 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:19
  276 msgid "Show trust column in key manager"
  277 msgstr "Показване на колоната за доверие в прозореца за управление"
  278 
  279 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:20
  280 msgid "Show type column in key manager"
  281 msgstr "Показване на колоната за вида на ключа в прозореца за управление"
  282 
  283 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:21
  284 msgid "Show validity column in key manager"
  285 msgstr "Показване на колоната за валидност в прозореца за управление"
  286 
  287 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:22
  288 msgid ""
  289 "Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
  290 "'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
  291 msgstr ""
  292 "Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
  293 "„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
  294 "колоната обръщате подредбата."
  295 
  296 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:23
  297 msgid ""
  298 "Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. Columns "
  299 "are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. Put a '-' in "
  300 "front of the column name to sort in descending order."
  301 msgstr ""
  302 "Колоната, по която да се подреди прозорецът за управление на Seahorse. "
  303 "Колоните са „name“ (име), „id“ (идентификатор), „validity“ (валидност), "
  304 "„expires“ (изтичане), „trust“ (доверие) и „type“ (вид). Със знака "
  305 "„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата."
  306 
  307 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:24
  308 msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
  309 msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
  310 
  311 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:25
  312 msgid "The column to sort the recipients by"
  313 msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
  314 
  315 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:26
  316 msgid "The column to sort the seahorse keys by"
  317 msgstr "Колоната, по която да се подредят ключовете"
  318 
  319 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:27
  320 msgid ""
  321 "The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
  322 "PGP keys."
  323 msgstr ""
  324 "Сървърът с ключове, където да се публикуват ключовете на PGP. Ако е празно, "
  325 "ключовете не се публикуват."
  326 
  327 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:28
  328 msgid ""
  329 "The last key server a search was performed against or empty for all key "
  330 "servers."
  331 msgstr ""
  332 "Последният използван за търсене сървър с ключове или празно за всички "
  333 "сървъри с ключове."
  334 
  335 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:29
  336 msgid "The last search pattern searched for against a key server."
  337 msgstr "Последният използван шаблон за търсене в сървър с ключове."
  338 
  339 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:30
  340 msgid ""
  341 "This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
  342 msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
  343 
  344 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:31
  345 msgid "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
  346 msgstr "Дали ключовете автоматично да се получават от сървърите с ключове."
  347 
  348 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:32
  349 msgid ""
  350 "Whether or not modified keys should be automatically synced with the default "
  351 "key server."
  352 msgstr ""
  353 "Дали променените ключове автоматично да се сверяват със стандартния сървър с "
  354 "ключове."
  355 
  356 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:33
  357 msgid "Whether to always encrypt to default key"
  358 msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
  359 
  360 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:34
  361 msgid "Whether to use ASCII Armor"
  362 msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
  36321
  36422#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:1
   
  37129
  37230#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:3
  373 msgid ""
  374 "Please choose a name for the new keyring. You will be prompted for an unlock "
  375 "password."
  376 msgstr ""
  377 "Изберете име на новия ключодържател. Ще бъдете запитани за парола за "
  378 "отключването му."
   31msgid "Please choose a name for the new keyring. You will be prompted for an unlock password."
   32msgstr "Изберете име на новия ключодържател. Ще бъдете запитани за парола за отключването му."
  37933
  38034#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:4
   
  38438msgstr "Името на хоста или адреса на сървъра с ключове."
  38539
  386 #: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.c:61 ../gkr/seahorse-gkr-add-keyring.c:73
   40#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.c:51
   41#: ../gkr/seahorse-gkr-add-keyring.c:65
  38742msgid "Couldn't add keyring"
  38843msgstr "Неуспех при добавянето на ключодържател"
   
  39348
  39449#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:2
  395 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:15 ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:5
   50#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:12
   51#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:5
  39652msgid "_Description:"
  39753msgstr "_Описание:"
   
  40965msgstr "_Показване на парола"
  41066
  411 #: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:473
  412 msgid "Web Password"
  413 msgstr "Парола за уеб"
  414 
  415 #: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:475
  416 msgid "Network Password"
  417 msgstr "Парола за мрежата"
  418 
  419 #: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:477 ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:107
  420 msgid "Password"
  421 msgstr "Парола"
  422 
  42367#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:78
   68#| msgid "Couldn't delete."
   69msgid "Couldn't delete item"
   70msgstr "Неуспех при изтриването на обект"
   71
   72#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:100
  42473#, c-format
  42574msgid "Are you sure you want to delete the password '%s'?"
  42675msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете паролата — „%s“?"
  42776
  428 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:81
   77#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:103
  42978#, c-format
  43079msgid "Are you sure you want to delete %d password?"
   
  43382msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d пароли?"
  43483
  435 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:66
   84#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:114
   85#| msgid "Deleting item..."
   86msgid "Deleting item"
   87msgid_plural "Deleting items"
   88msgstr[0] "Изтриване на обекта"
   89msgstr[1] "Изтриване на обекти"
   90
   91#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:67
  43692msgid "Access a network share or resource"
  43793msgstr "Достъп до ресурс споделен по мрежата"
  43894
  439 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:69
   95#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:70
  44096msgid "Access a website"
  44197msgstr "Достъп до уеб сайт"
  44298
  443 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:72
   99#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:73
  444100msgid "Unlocks a PGP key"
  445101msgstr "Отключване на ключ за PGP"
  446102
  447 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:75
   103#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:76
  448104msgid "Unlocks a Secure Shell key"
  449105msgstr "Отключване на ключ за SSH"
  450106
  451 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:78
   107#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:79
  452108msgid "Saved password or login"
  453109msgstr "Запазени пароли и имена"
  454110
  455 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:102
   111#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:103
  456112msgid "Network Credentials"
  457113msgstr "Мрежово удостоверяване на самоличност"
  458114
  459 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:245
   115#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:108
   116msgid "Password"
   117msgstr "Парола"
   118
   119#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:208
  460120msgid "Couldn't change password."
  461121msgstr "Неуспех при промяна на паролата."
  462122
  463 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:350
   123#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:253
   124#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:369
   125#| msgid "Listing passwords"
   126msgid "Updating password"
   127msgstr "Обновяване на паролата"
   128
   129#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:330
  464130msgid "Couldn't set description."
  465131msgstr "Неуспех при задаване на описание."
  466 
  467 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:656
  468 msgid "Couldn't set application access."
  469 msgstr "Неуспех при задаване на достъпа на програма."
  470132
  471133#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:1
   
  474136
  475137#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:2
  476 msgid "<b>Path:</b>"
  477 msgstr "<b>Път:</b>"
  478 
  479 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:3
  480 msgid "<b>Permissions:</b>"
  481 msgstr "<b>Права:</b>"
  482 
  483 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:4
  484138#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:8
  485139#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:7
   
  487141msgstr "<b>Технически детайли:</b>"
  488142
  489 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:5
  490 msgid "Applications"
  491 msgstr "Програми"
  492 
  493 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:6
   143#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:3
  494144#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:22
  495145#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:19
   
  498148msgstr "Подробности"
  499149
  500 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:7
   150#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:4
  501151#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:366
  502152#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:17
   
  504154msgstr "Ключ"
  505155
  506 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:8
   156#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:5
  507157#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:30
  508158#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:30
   
  511161msgstr "Настройки на ключа"
  512162
  513 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:9
   163#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:6
  514164msgid "Login:"
  515165msgstr "Потребителско име:"
  516166
  517 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:10
   167#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:7
  518168msgid "Server:"
  519169msgstr "Сървър:"
  520170
  521 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:11
   171#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:8
  522172msgid "Show pass_word"
  523173msgstr "_Показване на пароли"
  524174
  525 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:12
   175#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:9
  526176#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:44
  527177#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:38
   
  530180
  531181#. To translators: This is the noun not the verb.
  532 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:14
   182#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:11
  533183msgid "Use:"
  534184msgstr "Употреба:"
  535185
  536 #. To translators: This is the infinitive not the imperative.
  537 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:17
  538 msgid "_Read"
  539 msgstr "Про_читане"
  540 
  541 #. To translators: This is the infinitive not the imperative.
  542 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:19
  543 msgid "_Write"
  544 msgstr "_Запазване"
  545 
  546 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:20
  547 msgctxt "infinitive"
  548 msgid "_Delete"
  549 msgstr "_Изтриване"
  550 
  551 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:193
  552 msgid "Listing passwords"
  553 msgstr "Списък с пароли"
  554 
  555 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:354
   186#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:120
  556187#, c-format
  557188msgid "Passwords: %s"
  558189msgstr "Пароли: %s"
  559190
  560 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:355
   191#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:121
  561192#, c-format
  562193msgid "<b>Passwords:</b> %s"
  563194msgstr "<b>Пароли:</b> %s"
  564195
  565 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:119
   196#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:113
  566197msgid "Password Keyring"
  567198msgstr "Парола за ключодържателя"
  568199
  569 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:120
   200#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:114
  570201msgid "Used to store application and network passwords"
  571202msgstr "Ползва се за съхраняване на паролите за програмите и мрежата:"
  572203
  573 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:121
   204#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:115
  574205msgid "Stored Password"
  575206msgstr "Съхранена парола"
  576207
  577 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:122
   208#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:116
  578209msgid "Safely store a password or secret."
  579210msgstr "Защитено съхраняване на парола или ключ."
  580211
  581 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:136
   212#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:128
  582213msgid "Couldn't unlock keyring"
  583214msgstr "Неуспех при отключването на ключодържател"
  584215
  585 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:177
   216#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:165
  586217msgid "Couldn't lock keyring"
  587218msgstr "Неуспех при заключването на ключодържател"
  588219
  589 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:218
   220#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:202
  590221msgid "Couldn't set default keyring"
  591222msgstr "Неуспех при задаване на стандартния ключодържател"
  592223
  593 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:257
   224#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:239
  594225msgid "Couldn't change keyring password"
  595226msgstr "Неуспех при промяна на паролата на ключодържателя"
  596227
  597 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:288
   228#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:268
  598229msgid "_Lock"
  599230msgstr "_Заключване"
  600231
  601 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:289
  602 msgid ""
  603 "Lock the password storage keyring so a master password is required to unlock "
  604 "it."
  605 msgstr ""
  606 "Заключване на ключодържателя с паролите. За да го отключите, ще ви трябва "
  607 "главната парола."
  608 
  609 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:290
   232#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:269
   233msgid "Lock the password storage keyring so a master password is required to unlock it."
   234msgstr "Заключване на ключодържателя с паролите. За да го отключите, ще ви трябва главната парола."
   235
   236#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:270
  610237msgid "_Unlock"
  611238msgstr "_Отключване"
  612239
  613 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:291
  614 msgid ""
  615 "Unlock the password storage keyring with a master password so it is "
  616 "available for use."
  617 msgstr ""
  618 "Отключване на ключодържателя с паролите чрез главната парола. Той ще е готов "
  619 "да се ползва след това."
  620 
  621 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:292
   240#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:271
   241msgid "Unlock the password storage keyring with a master password so it is available for use."
   242msgstr "Отключване на ключодържателя с паролите чрез главната парола. Той ще е готов да се ползва след това."
   243
   244#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:272
  622245msgid "_Set as default"
  623246msgstr "_Задаване да е стандартния"
  624247
  625 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:293
   248#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:273
  626249msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
  627250msgstr "Обикновено приложенията съхраняват паролите в този ключодържател."
  628251
  629 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:294
   252#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:274
  630253msgid "Change _Password"
  631254msgstr "_Смяна на паролата"
  632255
  633 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:295
   256#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:275
  634257msgid "Change the unlock password of the password storage keyring"
  635258msgstr "Смяна на паролата за отключване на ключодържателя"
  636259
  637 #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:360
   260#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:340
   261#| msgid "Couldn't delete subkey"
   262msgid "Couldn't delete keyring"
   263msgstr "Неуспех при изтриването на ключодържателя"
   264
   265#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:358
  638266#, c-format
  639267msgid "Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?"
  640268msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете ключодържателя „%s“?"
   269
   270#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:368
   271#| msgid "Deleting keyring..."
   272msgid "Deleting keyring"
   273msgid_plural "Deleting keyrings"
   274msgstr[0] "Изтриване на ключодържател"
   275msgstr[1] "Изтриване на ключодържатели"
  641276
  642277#. -----------------------------------------------------------------------------
   
  662297msgstr "_Име:"
  663298
  664 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:168
   299#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:52
   300#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:73
   301#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:662
   302#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:257
   303msgid "The operation was cancelled"
   304msgstr "Задачата беше отказана"
   305
   306#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:57
  665307msgid "Access to the key ring was denied"
  666308msgstr "Достъпът до ключодържателя бе отказан"
  667309
  668 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:171
   310#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:60
  669311msgid "The gnome-keyring daemon is not running"
  670312msgstr "Програмата-демон gnome-keyring не е стартирана"
  671313
  672 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:174
   314#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:63
  673315msgid "The key ring has already been unlocked"
  674316msgstr "Ключодържателят вече е отключен"
  675317
  676 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:177
   318#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:66
  677319msgid "No such key ring exists"
  678320msgstr "Не съществува такъв ключодържател"
  679321
  680 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:180
   322#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:69
  681323msgid "Couldn't communicate with key ring daemon"
  682324msgstr "Неуспех при връзка към програмата за ключодържатели"
  683325
  684 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:183
   326#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:72
  685327msgid "The item already exists"
  686328msgstr "Обектът вече съществува"
  687329
  688 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:189
   330#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:78
  689331msgid "Internal error accessing gnome-keyring"
  690332msgstr "Вътрешна грешка при достъпа до gnome-keyring"
  691333
  692 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:238 ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:264
  693 msgid "Saving item..."
  694 msgstr "Запазване на обекта…"
  695 
  696 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:300
  697 msgid "Deleting item..."
  698 msgstr "Изтриване на обекта…"
  699 
  700 #: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:325
  701 msgid "Deleting keyring..."
  702 msgstr "Изтриване на ключодържател…"
  703 
  704 #: ../gkr/seahorse-gkr-source.c:234
  705 msgid "Listing password keyrings"
  706 msgstr "Списък с ключодържателите"
  707 
  708 #: ../libcryptui/cryptui.c:272
  709 msgid ""
  710 "No encryption keys were found with which to perform the operation you "
  711 "requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
  712 "started so that you may either create a key or import one."
  713 msgstr ""
  714 "Ключове за шифриране необходими за поисканото действие липсват. Програмата "
  715 "<b>Пароли и ключове за шифриране</b> ще бъде стартирана, за да можете да "
  716 "създадете или внесете такъв ключ."
  717 
  718 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:174
  719 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:179
  720 msgid "All Keys"
  721 msgstr "Всички ключове"
  722 
  723 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:175
  724 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:180
  725 msgid "Selected Recipients"
  726 msgstr "Избрани получатели"
  727 
  728 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:176
  729 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:181
  730 msgid "Search Results"
  731 msgstr "Резултати от търсенето"
  732 
  733 #. Filter Label
  734 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:192
  735 msgid "Search _for:"
  736 msgstr "Търсене _на:"
  737 
  738 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:250
  739 msgid "None (Don't Sign)"
  740 msgstr "Няма (да не се подписва)"
  741 
  742 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:263
  743 #, c-format
  744 msgid "Sign this message as %s"
  745 msgstr "Подписване на пощата като %s"
  746 
  747 #. Sign Label
  748 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:285
  749 msgid "_Sign message as:"
  750 msgstr "Подписване на пощата _като:"
  751 
  752 #. TODO: Icons
  753 #. The name column
  754 #: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:140
  755 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:839
  756 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:865
  757 msgid "Name"
  758 msgstr "Име"
  759 
  760 #. The keyid column
  761 #: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:145
  762 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1745
  763 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:877
  764 msgid "Key ID"
  765 msgstr "Идентификатор"
  766 
  767 #: ../libegg/egg-datetime.c:325
   334#: ../libegg/egg-datetime.c:317
  768335msgid "Display flags"
  769336msgstr "Показани флагове"
  770337
  771 #: ../libegg/egg-datetime.c:326
   338#: ../libegg/egg-datetime.c:318
  772339msgid "Displayed date and/or time properties"
  773340msgstr "Показани свойства на датата и/или времето"
  774341
  775 #: ../libegg/egg-datetime.c:331
   342#: ../libegg/egg-datetime.c:323
  776343msgid "Lazy mode"
  777344msgstr "Мързелив режим"
  778345
  779 #: ../libegg/egg-datetime.c:332
   346#: ../libegg/egg-datetime.c:324
  780347msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
  781348msgstr "Мързеливият режим не нормализира въведените стойности за дата и час"
  782349
  783 #: ../libegg/egg-datetime.c:337
   350#: ../libegg/egg-datetime.c:329
  784351msgid "Year"
  785352msgstr "Година"
  786353
  787 #: ../libegg/egg-datetime.c:338
   354#: ../libegg/egg-datetime.c:330
  788355msgid "Displayed year"
  789356msgstr "Показана година"
  790357
  791 #: ../libegg/egg-datetime.c:343
   358#: ../libegg/egg-datetime.c:335
  792359msgid "Month"
  793360msgstr "Месец"
  794361
  795 #: ../libegg/egg-datetime.c:344
   362#: ../libegg/egg-datetime.c:336
  796363msgid "Displayed month"
  797364msgstr "Показан месец"
  798365
  799 #: ../libegg/egg-datetime.c:349
   366#: ../libegg/egg-datetime.c:341
  800367msgid "Day"
  801368msgstr "Ден"
  802369
  803 #: ../libegg/egg-datetime.c:350
   370#: ../libegg/egg-datetime.c:342
  804371msgid "Displayed day of month"
  805372msgstr "Показан ден от месец"
  806373
  807 #: ../libegg/egg-datetime.c:355
   374#: ../libegg/egg-datetime.c:347
  808375msgid "Hour"
  809376msgstr "Час"
  810377
  811 #: ../libegg/egg-datetime.c:356
   378#: ../libegg/egg-datetime.c:348
  812379msgid "Displayed hour"
  813380msgstr "Показан час"
  814381
  815 #: ../libegg/egg-datetime.c:361
   382#: ../libegg/egg-datetime.c:353
  816383msgid "Minute"
  817384msgstr "Минута"
  818385
  819 #: ../libegg/egg-datetime.c:362
   386#: ../libegg/egg-datetime.c:354
  820387msgid "Displayed minute"
  821388msgstr "Показана минута"
  822389
  823 #: ../libegg/egg-datetime.c:367
   390#: ../libegg/egg-datetime.c:359
  824391msgid "Second"
  825392msgstr "Секунда"
  826393
  827 #: ../libegg/egg-datetime.c:368
   394#: ../libegg/egg-datetime.c:360
  828395msgid "Displayed second"
  829396msgstr "Показана секунда"
  830397
  831 #: ../libegg/egg-datetime.c:373
   398#: ../libegg/egg-datetime.c:365
  832399msgid "Lower limit year"
  833400msgstr "Начална година"
  834401
  835 #: ../libegg/egg-datetime.c:374
   402#: ../libegg/egg-datetime.c:366
  836403msgid "Year part of the lower date limit"
  837404msgstr "Частта за годината на началната дата"
  838405
  839 #: ../libegg/egg-datetime.c:379
   406#: ../libegg/egg-datetime.c:371
  840407msgid "Upper limit year"
  841408msgstr "Крайна година"
  842409
  843 #: ../libegg/egg-datetime.c:380
   410#: ../libegg/egg-datetime.c:372
  844411msgid "Year part of the upper date limit"
  845412msgstr "Частта за годината от крайната дата"
  846413
  847 #: ../libegg/egg-datetime.c:385
   414#: ../libegg/egg-datetime.c:377
  848415msgid "Lower limit month"
  849416msgstr "Начален месец"
  850417
  851 #: ../libegg/egg-datetime.c:386
   418#: ../libegg/egg-datetime.c:378
  852419msgid "Month part of the lower date limit"
  853420msgstr "Частта за месеца от началната дата"
  854421
  855 #: ../libegg/egg-datetime.c:391
   422#: ../libegg/egg-datetime.c:383
  856423msgid "Upper limit month"
  857424msgstr "Краен месец"
  858425
  859 #: ../libegg/egg-datetime.c:392
   426#: ../libegg/egg-datetime.c:384
  860427msgid "Month part of the upper date limit"
  861428msgstr "Частта за месеца от крайната дата"
  862429
  863 #: ../libegg/egg-datetime.c:397
   430#: ../libegg/egg-datetime.c:389
  864431msgid "Lower limit day"
  865432msgstr "Начален ден"
  866433
  867 #: ../libegg/egg-datetime.c:398
   434#: ../libegg/egg-datetime.c:390
  868435msgid "Day of month part of the lower date limit"
  869436msgstr "Частта за деня от месеца от началната дата"
  870437
  871 #: ../libegg/egg-datetime.c:403
   438#: ../libegg/egg-datetime.c:395
  872439msgid "Upper limit day"
  873440msgstr "Краен ден"
  874441
  875 #: ../libegg/egg-datetime.c:404
   442#: ../libegg/egg-datetime.c:396
  876443msgid "Day of month part of the upper date limit"
  877444msgstr "Частта за деня от месеца от крайната дата"
  878445
  879 #: ../libegg/egg-datetime.c:409
   446#: ../libegg/egg-datetime.c:401
  880447msgid "Lower limit hour"
  881448msgstr "Начален час"
  882449
  883 #: ../libegg/egg-datetime.c:410
   450#: ../libegg/egg-datetime.c:402
  884451msgid "Hour part of the lower time limit"
  885452msgstr "Частта за часа от началната дата"
  886453
  887 #: ../libegg/egg-datetime.c:415
   454#: ../libegg/egg-datetime.c:407
  888455msgid "Upper limit hour"
  889456msgstr "Краен час"
  890457
  891 #: ../libegg/egg-datetime.c:416
   458#: ../libegg/egg-datetime.c:408
  892459msgid "Hour part of the upper time limit"
  893460msgstr "Частта за часа от крайната дата"
  894461
  895 #: ../libegg/egg-datetime.c:421
   462#: ../libegg/egg-datetime.c:413
  896463msgid "Lower limit minute"
  897464msgstr "Начална минута"
  898465
  899 #: ../libegg/egg-datetime.c:422
   466#: ../libegg/egg-datetime.c:414
  900467msgid "Minute part of the lower time limit"
  901468msgstr "Частта за минутите от началната дата"
  902469
  903 #: ../libegg/egg-datetime.c:427
   470#: ../libegg/egg-datetime.c:419
  904471msgid "Upper limit minute"
  905472msgstr "Крайна минута"
  906473
  907 #: ../libegg/egg-datetime.c:428
   474#: ../libegg/egg-datetime.c:420
  908475msgid "Minute part of the upper time limit"
  909476msgstr "Частта за минутите от крайната дата"
  910477
  911 #: ../libegg/egg-datetime.c:433
   478#: ../libegg/egg-datetime.c:425
  912479msgid "Lower limit second"
  913480msgstr "Начална секунда"
  914481
  915 #: ../libegg/egg-datetime.c:434
   482#: ../libegg/egg-datetime.c:426
  916483msgid "Second part of the lower time limit"
  917484msgstr "Частта за секундите от началната дата"
  918485
  919 #: ../libegg/egg-datetime.c:439
   486#: ../libegg/egg-datetime.c:431
  920487msgid "Upper limit second"
  921488msgstr "Крайна секунда"
  922489
  923 #: ../libegg/egg-datetime.c:440
   490#: ../libegg/egg-datetime.c:432
  924491msgid "Second part of the upper time limit"
  925492msgstr "Частта за секундите от крайната дата"
   
  930497#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
  931498#.
  932 #: ../libegg/egg-datetime.c:482
   499#: ../libegg/egg-datetime.c:474
  933500msgid "calendar:week_start:0"
  934501msgstr "calendar:week_start:1"
  935502
  936 #: ../libegg/egg-datetime.c:504
   503#: ../libegg/egg-datetime.c:496
  937504msgid "Date"
  938505msgstr "Дата"
  939506
  940 #: ../libegg/egg-datetime.c:504
   507#: ../libegg/egg-datetime.c:496
  941508msgid "Enter the date directly"
  942509msgstr "Пряко въвеждане на датата"
  943510
  944 #: ../libegg/egg-datetime.c:511
   511#: ../libegg/egg-datetime.c:503
  945512msgid "Select Date"
  946513msgstr "Избор на дата"
  947514
  948 #: ../libegg/egg-datetime.c:511
   515#: ../libegg/egg-datetime.c:503
  949516msgid "Select the date from a calendar"
  950517msgstr "Избор на датата от календар"
  951518
  952 #: ../libegg/egg-datetime.c:529 ../libegg/egg-datetime.c:2213
   519#: ../libegg/egg-datetime.c:521
   520#: ../libegg/egg-datetime.c:2199
  953521msgid "Time"
  954522msgstr "Време"
  955523
  956 #: ../libegg/egg-datetime.c:529
   524#: ../libegg/egg-datetime.c:521
  957525msgid "Enter the time directly"
  958526msgstr "Пряко въвеждане на времето"
  959527
  960 #: ../libegg/egg-datetime.c:536
   528#: ../libegg/egg-datetime.c:528
  961529msgid "Select Time"
  962530msgstr "Избор на време"
  963531
  964 #: ../libegg/egg-datetime.c:536
   532#: ../libegg/egg-datetime.c:528
  965533msgid "Select the time from a list"
  966534msgstr "Избор на времето от списък"
   
  969537#. * 24 hour clock.
  970538#.
  971 #: ../libegg/egg-datetime.c:810
   539#: ../libegg/egg-datetime.c:793
  972540msgid "24hr: no"
  973541msgstr "24hr: yes"
  974542
  975 #: ../libegg/egg-datetime.c:814 ../libegg/egg-datetime.c:1274
  976 #: ../libegg/egg-datetime.c:1278
   543#: ../libegg/egg-datetime.c:797
   544#: ../libegg/egg-datetime.c:1260
   545#: ../libegg/egg-datetime.c:1264
  977546msgid "AM"
  978547msgstr "пр. об."
  979548
  980 #: ../libegg/egg-datetime.c:816 ../libegg/egg-datetime.c:1275
  981 #: ../libegg/egg-datetime.c:1282
   549#: ../libegg/egg-datetime.c:799
   550#: ../libegg/egg-datetime.c:1261
   551#: ../libegg/egg-datetime.c:1268
  982552msgid "PM"
  983553msgstr "сл. об."
  984554
  985555#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
  986 #: ../libegg/egg-datetime.c:824
   556#: ../libegg/egg-datetime.c:807
  987557#, c-format
  988558msgid "%02d:%02d:%02d %s"
   
  990560
  991561#. Translators: This is hh:mm AM/PM.
  992 #: ../libegg/egg-datetime.c:827
   562#: ../libegg/egg-datetime.c:810
  993563#, c-format
  994564msgid "%02d:%02d %s"
   
  996566
  997567#. Translators: This is hh:mm:ss.
  998 #: ../libegg/egg-datetime.c:831
   568#: ../libegg/egg-datetime.c:814
  999569#, c-format
  1000570msgid "%02d:%02d:%02d"
   
  1002572
  1003573#. Translators: This is hh:mm.
  1004 #: ../libegg/egg-datetime.c:834
   574#: ../libegg/egg-datetime.c:817
  1005575#, c-format
  1006576msgid "%02d:%02d"
   
  1009579#. TODO: should handle other display modes as well...
  1010580#. Translators: This is YYYY-MM-DD
  1011 #: ../libegg/egg-datetime.c:1190
   581#: ../libegg/egg-datetime.c:1176
  1012582#, c-format
  1013583msgid "%04d-%02d-%02d"
   
  1015585
  1016586#. Translators: This is hh:mm:ss.
  1017 #: ../libegg/egg-datetime.c:1255
   587#: ../libegg/egg-datetime.c:1241
  1018588#, c-format
  1019589msgid "%u:%u:%u"
  1020590msgstr "%u:%u:%u"
  1021 
  1022 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:165
  1023 #, c-format
  1024 msgid "File is not a valid .desktop file"
  1025 msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
  1026 
  1027 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:188
  1028 #, c-format
  1029 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
  1030 msgstr "Непозната версия на файла: %s"
  1031 
  1032 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:968
  1033 #, c-format
  1034 msgid "Starting %s"
  1035 msgstr "Стартиране на %s"
  1036 
  1037 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:1110
  1038 #, c-format
  1039 msgid "Application does not accept documents on command line"
  1040 msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
  1041 
  1042 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:1178
  1043 #, c-format
  1044 msgid "Unrecognized launch option: %d"
  1045 msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
  1046 
  1047 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:1383
  1048 #, c-format
  1049 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
  1050 msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
  1051 
  1052 #: ../libegg/eggdesktopfile.c:1404
  1053 #, c-format
  1054 msgid "Not a launchable item"
  1055 msgstr "Не е обект за стартиране"
  1056 
  1057 #: ../libegg/eggsmclient.c:225
  1058 msgid "Disable connection to session manager"
  1059 msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
  1060 
  1061 #: ../libegg/eggsmclient.c:228
  1062 msgid "Specify file containing saved configuration"
  1063 msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
  1064 
  1065 #: ../libegg/eggsmclient.c:228
  1066 msgid "FILE"
  1067 msgstr "ФАЙЛ"
  1068 
  1069 #: ../libegg/eggsmclient.c:231
  1070 msgid "Specify session management ID"
  1071 msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
  1072 
  1073 #: ../libegg/eggsmclient.c:231 ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1314
  1074 msgid "ID"
  1075 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  1076 
  1077 #: ../libegg/eggsmclient.c:252
  1078 msgid "Session management options:"
  1079 msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
  1080 
  1081 #: ../libegg/eggsmclient.c:253
  1082 msgid "Show session management options"
  1083 msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  1084591
  1085592#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:1
   
  1107614msgstr "първоначален, временен обект"
  1108615
  1109 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:576
  1110 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:604
  1111 msgid "Key Imported"
  1112 msgid_plural "Keys Imported"
  1113 msgstr[0] "Внесен ключ"
  1114 msgstr[1] "Внесени ключове"
  1115 
  1116 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:580
  1117 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:603
  1118 #, c-format
  1119 msgid "Imported %i key"
  1120 msgid_plural "Imported %i keys"
  1121 msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
  1122 msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
  1123 
  1124 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:582
  1125 #, c-format
  1126 msgid "Imported a key for"
  1127 msgid_plural "Imported keys for"
  1128 msgstr[0] "Внесен е ключ за"
  1129 msgstr[1] "Внесени са ключове за"
  1130 
  1131 #: ../libseahorse/seahorse-notify.xml.h:1
  1132 msgid "Notification Messages"
  1133 msgstr "Съобщения за уведомяване"
  1134 
  1135 #: ../libseahorse/seahorse-object.c:317
  1136 msgid "Symmetric Key"
  1137 msgstr "Симетричен ключ"
  1138 
  1139 #: ../libseahorse/seahorse-object.c:320
  1140 msgid "Public Key"
  1141 msgstr "Публичен ключ"
  1142 
  1143 #: ../libseahorse/seahorse-object.c:323
  1144 msgid "Private Key"
  1145 msgstr "Частен ключ"
  1146 
  1147 #: ../libseahorse/seahorse-object.c:326
  1148 msgid "Credentials"
  1149 msgstr "Удостоверяване на самоличност"
  1150 
  1151 #.
  1152 #. * Translators: "This object is a means of storing items such as
  1153 #. * name, email address, etc. that make up one's digital identity.
  1154 #.
  1155 #: ../libseahorse/seahorse-object.c:333
  1156 msgid "Identity"
  1157 msgstr "Самоличност"
  1158 
  1159 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:200
   616#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:178
  1160617msgid "Passphrase"
  1161618msgstr "Парола"
  1162619
  1163 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:203
  1164 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:480
   620#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:181
   621#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:207
  1165622msgid "Password:"
  1166623msgstr "Парола:"
  1167624
  1168 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:269
   625#. The second and main entry
   626#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:244
  1169627msgid "Confirm:"
  1170628msgstr "Потвърждаване:"
  1171629
  1172 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:62
   630#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:59
  1173631msgid "Not a valid Key Server address."
  1174632msgstr "Неправилен адрес на сървър с ключове."
  1175633
  1176 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:63
  1177 msgid ""
  1178 "For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
  1179 "server."
  1180 msgstr ""
  1181 "За помощ се обърнете към вашия системен администратор или администратора на "
  1182 "сървъра с ключове."
   634#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:60
   635msgid "For help contact your system adminstrator or the administrator of the key server."
   636msgstr "За помощ се обърнете към вашия системен администратор или администратора на сървъра с ключове."
  1183637
  1184638#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:172
   
  1186640msgstr "Адрес"
  1187641
  1188 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:352
   642#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:333
  1189643msgid "Custom"
  1190644msgstr "Потребителски"
  1191645
  1192 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:425
   646#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:391
  1193647msgid "None: Don't publish keys"
  1194648msgstr "няма — ключовете няма да се публикуват"
   
  1218672msgstr "П_убликуване на ключове към:"
  1219673
  1220 #: ../libseahorse/seahorse-progress.xml.h:1
  1221 msgid "Progress Title"
  1222 msgstr "Заглавие на напредъка"
  1223 
  1224 #: ../libseahorse/seahorse-unknown.c:67
   674#: ../libseahorse/seahorse-transfer.c:178
   675#| msgid "Retrieving keys"
   676msgid "Retrieving data"
   677msgstr "Получаване на данни"
   678
   679#: ../libseahorse/seahorse-transfer.c:178
   680#| msgid "Exporting Keys"
   681msgid "Exporting data"
   682msgstr "Изнасяне на данни"
   683
   684#: ../libseahorse/seahorse-transfer.c:182
   685#| msgid "Importing Keys"
   686msgid "Importing data"
   687msgstr "Внасяне на данни"
   688
   689#: ../libseahorse/seahorse-transfer.c:182
   690msgid "Sending data"
   691msgstr "Изпращане на данни"
   692
   693#: ../libseahorse/seahorse-unknown.c:59
  1225694msgid "Unavailable"
  1226695msgstr "Недостъпен"
  1227696
  1228 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:240
   697#: ../libseahorse/seahorse-util.c:259
  1229698msgid "%Y-%m-%d"
  1230699msgstr "%d.%m.%Y г."
  1231700
  1232 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:516
   701#: ../libseahorse/seahorse-util.c:486
  1233702msgid "Key Data"
  1234703msgstr "Данни за ключ"
  1235704
  1236 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:518
   705#: ../libseahorse/seahorse-util.c:488
  1237706msgid "Multiple Keys"
  1238707msgstr "Множество ключове"
  1239708
  1240 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:774
  1241 msgid "Couldn't run file-roller"
  1242 msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
  1243 
  1244 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
  1245 msgid "Couldn't package files"
  1246 msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
  1247 
  1248 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:781
  1249 msgid "The file-roller process did not complete successfully"
  1250 msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
  1251 
  1252709#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
  1253710#. cases that extension is associated with text/plain
  1254 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:957
   711#: ../libseahorse/seahorse-util.c:776
  1255712msgid "All key files"
  1256713msgstr "Всички файлове с ключове"
  1257714
  1258 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:968 ../libseahorse/seahorse-util.c:1016
   715#: ../libseahorse/seahorse-util.c:787
   716#: ../libseahorse/seahorse-util.c:835
  1259717#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242
  1260718msgid "All files"
  1261719msgstr "Всички файлове"
  1262720
  1263 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1009
   721#: ../libseahorse/seahorse-util.c:828
  1264722msgid "Archive files"
  1265723msgstr "Всички архиви"
  1266724
  1267 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1079
   725#: ../libseahorse/seahorse-util.c:898
  1268726msgid ""
  1269727"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
   
  1275733"Искате ли да го замените?"
  1276734
  1277 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1082
   735#: ../libseahorse/seahorse-util.c:901
  1278736msgid "_Replace"
  1279737msgstr "_Замяна"
  1280738
  1281 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40 ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:197
  1282 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1133
   739#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40
   740#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:197
   741#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1140
  1283742#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:46
  1284743#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:40
   
  1287746
  1288747#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:42
  1289 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1139
   748#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1146
  1290749msgctxt "Validity"
  1291750msgid "Never"
   
  1293752
  1294753#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:44
  1295 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1146
   754#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1153
  1296755#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:32
  1297756msgid "Marginal"
   
  1299758
  1300759#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:46
  1301 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1152
   760#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1159
  1302761#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:26
  1303762msgid "Full"
   
  1305764
  1306765#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:48
  1307 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1158
   766#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1165
  1308767#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:45
  1309768msgid "Ultimate"
   
  1311770
  1312771#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:50
  1313 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1351
   772#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1358
  1314773msgid "Disabled"
  1315774msgstr "Изключена"
  1316775
  1317776#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:52
  1318 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1347
   777#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1354
  1319778msgid "Revoked"
  1320779msgstr "Анулиран"
  1321780
  1322 #: ../libseahorse/seahorse-widget.c:480
   781#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:461
  1323782#, c-format
  1324783msgid "Could not display help: %s"
   
  1361820msgstr "Създаване на нов идентификатор на потребител"
  1362821
  1363 #: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:3 ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:7
   822#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:3
   823#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:7
  1364824msgid "Full _Name:"
  1365825msgstr "_Пълно име:"
   
  1381841msgstr "Незадължителен адрес на е-поща"
  1382842
  1383 #: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:8 ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:13
   843#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:8
   844#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:13
  1384845msgid "_Email Address:"
  1385846msgstr "_Адрес на е-поща:"
   
  1389850msgstr "_Промяна"
  1390851
  1391 #: ../pgp/seahorse-expires.xml.h:2 ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:4
   852#: ../pgp/seahorse-expires.xml.h:2
   853#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:4
  1392854msgid "Revoke key"
  1393855msgstr "Анулиране на ключ"
   
  1406868msgstr "Добавяне на подключ към %s"
  1407869
  1408 #: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:182 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:118
   870#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:182
   871#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:117
  1409872msgid "DSA (sign only)"
  1410873msgstr "DSA (само подписване)"
   
  1414877msgstr "ElGamal (само шифриране)"
  1415878
  1416 #: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:196 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:119
   879#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:196
   880#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:118
  1417881msgid "RSA (sign only)"
  1418882msgstr "RSA (само подписване)"
   
  1431895msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител към %s"
  1432896
  1433 #: ../pgp/seahorse-gpgme.c:72
   897#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:69
  1434898msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
  1435899msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
  1436900
  1437 #: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:58
   901#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:57
  1438902msgid "Invalid expiry date"
  1439903msgstr "Грешна дата на изтичане"
  1440904
  1441 #: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:59
   905#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:58
  1442906msgid "The expiry date must be in the future"
  1443907msgstr "Датата на изтичане трябва да е в бъдещето"
  1444908
  1445 #: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:72
   909#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:71
  1446910msgid "Couldn't change expiry date"
  1447911msgstr "Неуспех при промяна на датата на изтичане"
  1448912
  1449 #: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:131
   913#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:130
  1450914#, c-format
  1451915msgid "Expiry: %s"
  1452916msgstr "Изтичане: %s"
  1453917
  1454 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:79
   918#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:78
  1455919msgid "PGP Key"
  1456920msgstr "Ключ за PGP"
  1457921
  1458 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:80
   922#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:79
  1459923msgid "Used to encrypt email and files"
  1460924msgstr "Използва се за шифриране на поща и файлове"
  1461925
  1462 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:116 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
   926#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:115
   927#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
  1463928msgid "RSA"
  1464929msgstr "RSA"
  1465930
  1466 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:117
   931#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:116
  1467932msgid "DSA Elgamal"
  1468933msgstr "DSA ElGamal"
  1469934
  1470 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:135
   935#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:165
  1471936msgid "Couldn't generate PGP key"
  1472937msgstr "Неуспех при създаването на ключ за PGP"
  1473938
  1474 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:195
   939#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:196
  1475940msgid "Passphrase for New PGP Key"
  1476941msgstr "Парола за новия ключ за PGP"
  1477942
  1478 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:196
   943#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:197
  1479944msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
  1480945msgstr "Въведете двукратно паролата за новия си ключ."
  1481946
  1482 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:205
  1483 msgid "Couldn't generate key"
  1484 msgstr "Неуспех при създаването на ключ"
  1485 
  1486 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:207
   947#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:206
  1487948msgid "Generating key"
  1488949msgstr "Създаване на ключ"
  1489950
  1490 #: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:301
   951#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:370
  1491952msgid "Wrong password"
  1492953msgstr "Грешна парола"
  1493954
  1494 #: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:301
   955#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:370
  1495956msgid "This was the third time you entered a wrong password. Please try again."
  1496957msgstr "Трети пореден път въвеждате неправилна парола. Пробвайте отново."
   
  1515976#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:128
  1516977#, c-format
  1517 msgid ""
  1518 "This is not a image file, or an unrecognized kind of image file. Try to use "
  1519 "a JPEG image."
  1520 msgstr ""
  1521 "Това не е файл с изображение или е от неразпознат вид. Пробвайте с JPEG."
   978msgid "This is not a image file, or an unrecognized kind of image file. Try to use a JPEG image."
   979msgstr "Това не е файл с изображение или е от неразпознат вид. Пробвайте с JPEG."
  1522980
  1523981#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:224
   
  1533991msgstr "Изберете изображение, което да прикачите към ключа"
  1534992
  1535 #: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:290 ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:294
   993#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:278
   994#| msgid "Couldn't add photo"
   995msgid "Couldn't prepare photo"
   996msgstr "Неуспех при подготвянето на изображение"
   997
   998#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:288
   999#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:292
  15361000msgid "Couldn't add photo"
  15371001msgstr "Неуспех при прикачането на изображение"
  15381002
  1539 #: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:291
   1003#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:289
  15401004msgid "The file could not be loaded. It may be in an invalid format"
  15411005msgstr "Файлът не бе зареден. Може да е в грешен формат"
  15421006
  1543 #: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:320
   1007#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:318
  15441008msgid "Are you sure you want to remove the current photo from your key?"
  15451009msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете изображението от ключа си?"
  15461010
  1547 #: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:333
   1011#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:331
  15481012msgid "Couldn't delete photo"
  15491013msgstr "Неуспех при изтриването на изображение"
  15501014
  1551 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:70
   1015#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:69
  15521016msgid "Couldn't revoke subkey"
  15531017msgstr "Неуспех при анулирането на подключ"
  15541018
  1555 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:91
   1019#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:90
  15561020#, c-format
  15571021msgid "Revoke: %s"
  15581022msgstr "Анулиране: %s"
  15591023
  1560 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:102
   1024#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:101
  15611025msgid "No reason"
  15621026msgstr "Липсва причина"
  15631027
  1564 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:103
   1028#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:102
  15651029msgid "No reason for revoking key"
  15661030msgstr "Липсва причина за анулиране на ключа"
  15671031
  1568 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:109
   1032#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:108
  15691033msgid "Compromised"
  15701034msgstr "Компрометиран"
  15711035
  1572 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:110
   1036#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:109
  15731037msgid "Key has been compromised"
  15741038msgstr "Ключът е компрометиран"
  15751039
  1576 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:116
   1040#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:115
  15771041msgid "Superseded"
  15781042msgstr "Заменен"
  15791043
  1580 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:117
   1044#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:116
  15811045msgid "Key has been superseded"
  15821046msgstr "Ключът е заменен"
  15831047
  1584 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:123
   1048#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:122
  15851049msgid "Not Used"
  15861050msgstr "Не се ползва"
  15871051
  1588 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:124
   1052#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:123
  15891053msgid "Key is no longer used"
  15901054msgstr "Ключът вече не се ползва"
  15911055
  1592 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:161
  1593 #, c-format
  1594 msgid ""
  1595 "You are about to add %s as a revoker for %s. This operation cannot be "
  1596 "undone! Are you sure you want to continue?"
  1597 msgstr ""
  1598 "Що добавите %s като анулиращ %s. Това действие е необратимо! Сигурни ли сте, "
  1599 "че искате да го направите?"
  1600 
  1601 #: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:173
   1056#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:160
   1057#, c-format
   1058msgid "You are about to add %s as a revoker for %s. This operation cannot be undone! Are you sure you want to continue?"
   1059msgstr "Що добавите %s като анулиращ %s. Това действие е необратимо! Сигурни ли сте, че искате да го направите?"
   1060
   1061#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:172
  16021062msgid "Couldn't add revoker"
  16031063msgstr "Неуспех при добавянето на анулиращ"
  16041064
  1605 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:99
   1065#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:98
  16061066#, c-format
  16071067msgid ""
   
  16121072"„%s“"
  16131073
  1614 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:103
   1074#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:102
  16151075msgid "Couldn't sign key"
  16161076msgstr "Неуспех при подписването на ключа"
   
  16181078#. TODO: We should be giving an error message that allows them to
  16191079#. generate or import a key
  1620 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:157 ../pgp/seahorse-signer.c:61
   1080#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:156
   1081#: ../pgp/seahorse-signer.c:60
  16211082msgid "No keys usable for signing"
  16221083msgstr "Няма ключове, които стават за подпис"
  16231084
  1624 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:158
  1625 msgid ""
  1626 "You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of "
  1627 "this key."
  1628 msgstr ""
  1629 "Нямате лични ключове за PGP, които да могат да се използват, за да укажете "
  1630 "доверието си към този ключ."
  1631 
  1632 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:99
   1085#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:157
   1086msgid "You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of this key."
   1087msgstr "Нямате лични ключове за PGP, които да могат да се използват, за да укажете доверието си към този ключ."
   1088
   1089#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:86
  16331090#, c-format
  16341091msgid "Wrong passphrase."
  16351092msgstr "Неправилна парола."
  16361093
  1637 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:103
   1094#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:90
  16381095#, c-format
  16391096msgid "Enter new passphrase for '%s'"
  16401097msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
  16411098
  1642 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:105
   1099#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:92
  16431100#, c-format
  16441101msgid "Enter passphrase for '%s'"
  16451102msgstr "Въведете парола за „%s“"
  16461103
  1647 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:108
   1104#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:95
  16481105#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:4
  16491106msgid "Enter new passphrase"
  16501107msgstr "Въведете нова парола"
  16511108
  1652 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:110
   1109#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:97
  16531110msgid "Enter passphrase"
  16541111msgstr "Въведете парола"
  16551112
  1656 #. TODO: We can use the GPGME progress to make this more accurate
  1657 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:722
   1113#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:328
  16581114#, c-format
  16591115msgid "Loaded %d key"
   
  16621118msgstr[1] "Заредени са %d ключа"
  16631119
  1664 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:777
  1665 msgid "Loading Keys..."
  1666 msgstr "Зареждане на ключовете…"
  1667 
  1668 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:820
  1669 msgid ""
  1670 "Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
  1671 "set in the future or a missing self-signature."
  1672 msgstr ""
  1673 "Грешни данни за ключ (липсва потребителски идентификатор). Може да се дължи "
  1674 "на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
  1675 
  1676 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:910 ../src/seahorse-key-manager.c:544
  1677 msgid "Importing Keys"
  1678 msgstr "Внасяне на ключове"
  1679 
  1680 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:946
  1681 msgid "Exporting Keys"
  1682 msgstr "Изнасяне на ключове"
   1120#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:649
   1121msgid "Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date set in the future or a missing self-signature."
   1122msgstr "Грешни данни за ключ (липсва потребителски идентификатор). Може да се дължи на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
  16831123
  16841124#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:199
   
  16861126msgstr "ElGamal"
  16871127
  1688 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:387
   1128#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:645
   1129msgid "HTTP Key Server"
   1130msgstr "Сървър с ключове по HTTP"
   1131
   1132#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:680
  16891133#, c-format
  16901134msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
  1691 msgstr ""
  1692 "Търсеното не е било достатъчно специфично. Сървърът „%s“ съдържа прекалено "
  1693 "много съвпадащи ключове."
  1694 
  1695 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:389
   1135msgstr "Търсеното не е било достатъчно специфично. Сървърът „%s“ съдържа прекалено много съвпадащи ключове."
   1136
   1137#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:683
  16961138#, c-format
  16971139msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
  16981140msgstr "Неуспех при връзката към сървъра „%s“: %s"
  16991141
  1700 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:671
  1701 msgid "Searching for keys..."
  1702 msgstr "Търсене на ключове…"
  1703 
  1704 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:759
  1705 msgid "Uploading keys..."
  1706 msgstr "Изпращане на ключовете…"
  1707 
  1708 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:857
  1709 msgid "Retrieving keys..."
  1710 msgstr "Получаване на ключове…"
  1711 
  1712 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:987
  1713 #, c-format
  1714 msgid "Searching for keys on: %s"
  1715 msgstr "Търсене на ключове в „%s“"
  1716 
  1717 #. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
  1718 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1072 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1154
  1719 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:668
   1142#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:440
   1143#, c-format
   1144msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
   1145msgstr "Неуспех при връзка към „%s“: %s"
   1146
   1147#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:651
  17201148#, c-format
  17211149msgid "Connecting to: %s"
  17221150msgstr "Свързване с %s"
  17231151
  1724 #: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1184
  1725 msgid "HTTP Key Server"
  1726 msgstr "Сървър с ключове по HTTP"
  1727 
  1728 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:459
  1729 #, c-format
  1730 msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
  1731 msgstr "Неуспех при връзка към „%s“: %s"
  1732 
  1733 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:641
   1152#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:657
  17341153#, c-format
  17351154msgid "Couldn't resolve address: %s"
  17361155msgstr "Неуспех при откриването на адреса: %s"
  17371156
  1738 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:719
   1157#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:701
  17391158#, c-format
  17401159msgid "Resolving server address: %s"
  17411160msgstr "Откриване на адреса на сървър: %s"
  17421161
  1743 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:955
  1744 #, c-format
  1745 msgid "Searching for keys containing '%s'..."
  1746 msgstr "Търсене на ключове, съдържащи „%s“…"
  1747 
  1748 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:983
  1749 #, c-format
  1750 msgid "Searching for key id '%s'..."
  1751 msgstr "Търсене на ключ с идентификатор „%s“…"
  1752 
  1753 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1089
  1754 msgid "Retrieving remote keys..."
  1755 msgstr "Получаване на ключове…"
  1756 
  1757 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1221
  1758 msgid "Sending keys to key server..."
  1759 msgstr "Изпращане на ключовете до сървър…"
  1760 
  1761 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1423
   1162#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:781
  17621163msgid "LDAP Key Server"
  17631164msgstr "Сървър с ключове по LDAP"
  17641165
  1765 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:103
   1166#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:104
  17661167msgid "_Sign Key..."
  17671168msgstr "_Подписване на ключ…"
  17681169
  1769 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:103
   1170#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:104
  17701171msgid "Sign public key"
  17711172msgstr "Подписване на публичен ключ"
  17721173
  1773 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:171
   1174#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:174
  17741175#, c-format
  17751176msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
  17761177msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
  17771178
  1778 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:176
   1179#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:179
  17791180#, c-format
  17801181msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
  1781 msgstr ""
  1782 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа и идентификатори?"
  1783 
  1784 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:178
   1182msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа и идентификатори?"
   1183
   1184#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:181
  17851185#, c-format
  17861186msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
  17871187msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа?"
  17881188
  1789 #: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:180
   1189#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:183
  17901190#, c-format
  17911191msgid "Are you sure you want to permanently delete %d identities?"
  17921192msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d идентификатори?"
  17931193
  1794 #: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:1 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:1
   1194#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:201
   1195#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:253
   1196msgid "Couldn't delete user ID"
   1197msgstr "Неуспех при изтриването на идентификатора на потребител"
   1198
   1199#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:205
   1200#| msgid "Couldn't generate key"
   1201msgid "Couldn't delete private key"
   1202msgstr "Неуспех при изтриването на личен ключ"
   1203
   1204#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:208
   1205#| msgid "Couldn't delete subkey"
   1206msgid "Couldn't delete public key"
   1207msgstr "Неуспех при изтриването на публичен ключ"
   1208
   1209#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:1
   1210#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:1
  17951211msgid "<b>_Advanced key options</b>"
  17961212msgstr "<b>_Допълнителни настройки на ключ</b>"
   
  17981214#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:2
  17991215msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
  1800 msgstr ""
  1801 "Ключ за PGP ви позволява да шифрирате е-пощата или файловете до други хора."
   1216msgstr "Ключ за PGP ви позволява да шифрирате е-пощата или файловете до други хора."
  18021217
  18031218#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:3
   
  18131228msgstr "Дата на _изтичане:"
  18141229
  1815 #: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:6 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:5
   1230#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:6
   1231#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:5
  18161232msgid "Encryption _Type:"
  18171233msgstr "_Вид шифриране:"
   
  18211237msgstr "Създаване на нов ключ"
  18221238
  1823 #: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:9 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:7
   1239#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:9
   1240#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:7
  18241241msgid "Key _Strength (bits):"
  18251242msgstr "Си_ла на ключа (битове):"
   
  18371254msgstr "_Коментар:"
  18381255
  1839 #: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:201
  1840 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:38
  1841 msgid "Private PGP Key"
  1842 msgstr "Частен ключ за PGP"
  1843 
  1844 #: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:204
  1845 #: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:34
  1846 msgid "Public PGP Key"
  1847 msgstr "Публичен ключ за PGP"
  1848 
  1849 #: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:583 ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1349
   1256#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:572
   1257#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1356
  18501258msgid "Expired"
  18511259msgstr "Изтекъл"
  18521260
  1853 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:224
   1261#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:226
  18541262msgid "Couldn't change primary user ID"
  18551263msgstr "Неуспех при промяната на основния идентификатор на потребител"
  18561264
  1857 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:241
   1265#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:243
  18581266#, c-format
  18591267msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
  1860 msgstr ""
  1861 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете идентификатора на "
  1862 "потребител „%s“?"
  1863 
  1864 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:251
  1865 msgid "Couldn't delete user ID"
  1866 msgstr "Неуспех при изтриването на идентификатора на потребител"
  1867 
  1868 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:333
  1869 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1464
   1268msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете идентификатора на потребител „%s“?"
   1269
   1270#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:335
   1271#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1471
  18701272msgid "[Unknown]"
  18711273msgstr "[Неизвестно]"
  18721274
  1873 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:426
  1874 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1742
   1275#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:435
   1276#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1751
  18751277msgid "Name/Email"
  18761278msgstr "Име/е-поща"
  18771279
  1878 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:431
   1280#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:440
  18791281msgid "Signature ID"
  18801282msgstr "Идентификатор на подпис"
  18811283
  1882 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:552
   1284#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:561
  18831285msgid "Couldn't change primary photo"
  18841286msgstr "Неуспех при промяната на основното изображение"
  18851287
  1886 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:775
   1288#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:784
  18871289msgid "(unknown)"
  18881290msgstr "(неизвестно)"
  18891291
  1890 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:778
   1292#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:787
  18911293#, c-format
  18921294msgid "This key expired on: %s"
  18931295msgstr "Този ключ изтече на: %s"
  18941296
  1895 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:946
   1297#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:848
   1298#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:829
   1299msgid "Name"
   1300msgstr "Име"
   1301
   1302#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:955
  18961303#, c-format
  18971304msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
  18981305msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d подключ на „%s“?"
  18991306
  1900 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:955
   1307#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:964
  19011308msgid "Couldn't delete subkey"
  19021309msgstr "Неуспех при изтриването на подключ"
  19031310
  1904 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:991
  1905 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1427
   1311#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1000
   1312#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1434
  19061313msgid "Unable to change trust"
  19071314msgstr "Доверието не може да се промени"
  19081315
  1909 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1006 ../src/seahorse-viewer.c:290
  1910 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:168
   1316#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1015
   1317#: ../src/seahorse-viewer.c:295
   1318#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:184
  19111319#, c-format
  19121320msgid "Couldn't export key to \"%s\""
  19131321msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ към „%s“"
  19141322
  1915 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1035
  1916 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:193
   1323#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1043
   1324#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:208
  19171325msgid "Export Complete Key"
  19181326msgstr "Изнасяне на пълен ключ"
  19191327
  1920 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1060
  1921 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:215
   1328#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1068
   1329#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:230
  19221330msgid "Couldn't export key."
  19231331msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ."
  19241332
  1925 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1267
  1926 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1356
   1333#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1274
   1334#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1363
  19271335msgctxt "Expires"
  19281336msgid "Never"
  19291337msgstr "Никога"
  19301338
   1339#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1321
   1340msgid "ID"
   1341msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
   1342
  19311343#. The key type column
  1932 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1317
  1933 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:896
   1344#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1324
   1345#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:860
  19341346msgid "Type"
  19351347msgstr "Вид"
  19361348
  1937 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1320
   1349#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1327
  19381350msgid "Created"
  19391351msgstr "Създаден"
  19401352
  1941 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1323
   1353#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1330
  19421354msgid "Expires"
  19431355msgstr "Изтича на"
  19441356
  1945 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1326
   1357#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1333
  19461358msgid "Status"
  19471359msgstr "Състояние:"
  19481360
  1949 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1329
   1361#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1336
  19501362msgid "Strength"
  19511363msgstr "Сила"
  19521364
  1953 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1353
   1365#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1360
  19541366msgid "Good"
  19551367msgstr "Добро"
   1368
   1369#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1754
   1370#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:841
   1371msgid "Key ID"
   1372msgstr "Идентификатор"
  19561373
  19571374#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:1
   
  20961513msgstr "Основно"
  20971514
   1515#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:38
   1516msgid "Private PGP Key"
   1517msgstr "Частен ключ за PGP"
   1518
  20981519#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:39
  20991520msgid "Remove this photo from this key"
   
  21161537#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:36
  21171538msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
  2118 msgstr ""
  2119 "Притежателят на ключа го е анулирал. Ключът повече не може да бъде ползван."
   1539msgstr "Притежателят на ключа го е анулирал. Ключът повече не може да бъде ползван."
  21201540
  21211541#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:47
   
  21731593#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:26
  21741594#, no-c-format
  2175 msgid ""
  2176 "If you believe that the person that owns this key is '%s', <i>sign</i> this "
  2177 "key:"
  2178 msgstr ""
  2179 "Ако вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>подпишете</i> ключа:"
   1595msgid "If you believe that the person that owns this key is '%s', <i>sign</i> this key:"
   1596msgstr "Ако вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>подпишете</i> ключа:"
  21801597
  21811598#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:28
  21821599#, no-c-format
  2183 msgid ""
  2184 "If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your signature:"
  2185 msgstr ""
  2186 "Ако вече не вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>анулирайте</"
  2187 "i> подписа си:"
   1600msgid "If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your signature:"
   1601msgstr "Ако вече не вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>анулирайте</i> подписа си:"
  21881602
  21891603#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:31
   
  21911605msgstr "Донякъде"
  21921606
   1607#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:34
   1608msgid "Public PGP Key"
   1609msgstr "Публичен ключ за PGP"
   1610
  21931611#. Trust column
  21941612#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:37
  2195 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:890
   1613#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:854
  21961614msgid "Trust"
  21971615msgstr "Доверие"
   
  22421660msgstr "_Причина:"
  22431661
  2244 #: ../pgp/seahorse-signer.c:62
  2245 msgid ""
  2246 "You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
  2247 msgstr ""
  2248 "Не притежавате лични ключове за PGP, които стават за подписване на документи "
  2249 "или съобщения."
   1662#: ../pgp/seahorse-signer.c:61
   1663msgid "You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
   1664msgstr "Не притежавате лични ключове за PGP, които стават за подписване на документи или съобщения."
  22501665
  22511666#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:1
   
  22621677
  22631678#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:4
  2264 msgid ""
  2265 "<i>Casually:</i> means you have done a casual verification that the key is "
  2266 "owned by the person who claims to own it. For example, you could read the "
  2267 "key fingerprint to the owner over the phone. "
  2268 msgstr ""
  2269 "<i>Небрежно:</i> означава, че сте извършили небрежна проверка, че ключът се "
  2270 "притежава от човека, който твърди това. Например можете да прочетете на "
  2271 "притежателя отпечатъка на ключа по телефона."
   1679msgid "<i>Casually:</i> means you have done a casual verification that the key is owned by the person who claims to own it. For example, you could read the key fingerprint to the owner over the phone. "
   1680msgstr "<i>Небрежно:</i> означава, че сте извършили небрежна проверка, че ключът се притежава от човека, който твърди това. Например можете да прочетете на притежателя отпечатъка на ключа по телефона."
  22721681
  22731682#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:5
   
  22761685
  22771686#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:6
  2278 msgid ""
  2279 "<i>Not at all:</i> means you believe the key is owned by the person who "
  2280 "claims to own it, but you could not or did not verify this to be a fact."
  2281 msgstr ""
  2282 "<i>Въобще не:</i> означава, че вярвате, че ключът се притежава от човека, "
  2283 "който твърди това, но не сте се уверили, че това е така."
   1687msgid "<i>Not at all:</i> means you believe the key is owned by the person who claims to own it, but you could not or did not verify this to be a fact."
   1688msgstr "<i>Въобще не:</i> означава, че вярвате, че ключът се притежава от човека, който твърди това, но не сте се уверили, че това е така."
  22841689
  22851690#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:7
  2286 msgid ""
  2287 "<i>Very Carefully:</i> Select this only if you are absolutely sure that this "
  2288 "key is genuine."
  2289 msgstr ""
  2290 "<i>С голямо внимание:</i> изберете това, само ако сте напълно сигурни, че "
  2291 "този ключ е автентичен."
   1691msgid "<i>Very Carefully:</i> Select this only if you are absolutely sure that this key is genuine."
   1692msgstr "<i>С голямо внимание:</i> изберете това, само ако сте напълно сигурни, че този ключ е автентичен."
  22921693
  22931694#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:8
   
  23041705
  23051706#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:11
  2306 msgid ""
  2307 "You could use a hard to forge photo identification (such as a passport) to "
  2308 "personally check that the name on the key is correct. You should have also "
  2309 "used email to check that the email address belongs to the owner."
  2310 msgstr ""
  2311 "Можете да използвате някакъв документ за идентификация (напр. паспорт), в "
  2312 "който има снимка и е трудно да се фалшифицира, за да се уверите лично, че "
  2313 "името на ключа е вярно. Трябва да сте използвали и е-поща, за да проверите, "
  2314 "че адресът е на притежателя."
   1707msgid "You could use a hard to forge photo identification (such as a passport) to personally check that the name on the key is correct. You should have also used email to check that the email address belongs to the owner."
   1708msgstr "Можете да използвате някакъв документ за идентификация (напр. паспорт), в който има снимка и е трудно да се фалшифицира, за да се уверите лично, че името на ключа е вярно. Трябва да сте използвали и е-поща, за да проверите, че адресът е на притежателя."
  23151709
  23161710#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:12
   
  23471741msgstr "Сертификат"
  23481742
  2349 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:108
   1743#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:106
   1744#| msgid "Couldn't delete."
   1745msgid "Couldn't delete"
   1746msgstr "Неуспех при изтриването"
   1747
   1748#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:127
  23501749#, c-format
  23511750msgid "Are you sure you want to delete the certificate '%s'?"
  23521751msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете сертификата — „%s“?"
  23531752
  2354 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:111
   1753#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:130
  23551754#, c-format
  23561755msgid "Are you sure you want to delete %d certificate?"
   
  23591758msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d сертификата?"
  23601759
   1760#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:143
   1761#| msgid "Deleting..."
   1762msgid "Deleting"
   1763msgstr "Изтриване"
   1764
  23611765#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:1
  23621766msgid "Change Passphrase"
   
  23791783msgstr "Управление на паролите и ключовете за шифриране"
  23801784
  2381 #: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.c:862
  2382 msgid "Passwords and Encryption Keys"
  2383 msgstr "Пароли и ключове за шифриране"
   1785#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2
   1786#: ../src/seahorse-key-manager.c:850
   1787#: ../src/seahorse-main.c:76
   1788#: ../src/seahorse-viewer.c:144
   1789#| msgid "Passwords and Encryption Keys"
   1790msgid "Passwords and Keys"
   1791msgstr "Пароли и ключове"
  23841792
  23851793#: ../src/seahorse-generate-select.xml.h:1
   
  23951803msgstr "_Създаване на нов…"
  23961804
  2397 #: ../src/seahorse-key-manager.c:233 ../src/seahorse-keyserver-results.c:108
   1805#: ../src/seahorse-key-manager.c:233
   1806#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:109
  23981807#, c-format
  23991808msgid "Selected %d key"
   
  24021811msgstr[1] "Избрани са %d ключа"
  24031812
  2404 #: ../src/seahorse-key-manager.c:410 ../src/seahorse-key-manager.c:470
  2405 #: ../src/seahorse-key-manager.c:533 ../src/seahorse-viewer.c:458
   1813#: ../src/seahorse-key-manager.c:413
   1814#: ../src/seahorse-key-manager.c:471
   1815#: ../src/seahorse-key-manager.c:532
   1816#: ../src/seahorse-viewer.c:450
  24061817msgid "Couldn't import keys"
  24071818msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
  24081819
  2409 #: ../src/seahorse-key-manager.c:415 ../src/seahorse-viewer.c:463
   1820#: ../src/seahorse-key-manager.c:415
   1821#: ../src/seahorse-viewer.c:452
  24101822msgid "Imported keys"
  24111823msgstr "Внесени ключове"
  24121824
  2413 #: ../src/seahorse-key-manager.c:464
   1825#: ../src/seahorse-key-manager.c:466
  24141826msgid "Importing keys"
  24151827msgstr "Внасяне на ключове"
  24161828
  2417 #: ../src/seahorse-key-manager.c:487 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1017
   1829#: ../src/seahorse-key-manager.c:486
   1830#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1089
  24181831msgid "Import Key"
  24191832msgstr "Внасяне на ключ"
  24201833
  2421 #: ../src/seahorse-key-manager.c:533
   1834#: ../src/seahorse-key-manager.c:532
  24221835msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
  24231836msgstr "Неразпознат вид ключ или данни в грешен формат"
  24241837
  2425 #: ../src/seahorse-key-manager.c:731 ../src/seahorse-keyserver-results.c:245
   1838#: ../src/seahorse-key-manager.c:547
   1839msgid "Importing Keys"
   1840msgstr "Внасяне на ключове"
   1841
   1842#: ../src/seahorse-key-manager.c:719
   1843#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:247
  24261844msgid "_Remote"
  24271845msgstr "_SSH"
  24281846
  2429 #: ../src/seahorse-key-manager.c:733
   1847#: ../src/seahorse-key-manager.c:721
  24301848msgid "Close this program"
  24311849msgstr "Спиране на тази програма"
  24321850
  2433 #: ../src/seahorse-key-manager.c:734
   1851#: ../src/seahorse-key-manager.c:722
  24341852msgid "_New..."
  24351853msgstr "_Нов…"
  24361854
  2437 #: ../src/seahorse-key-manager.c:735
   1855#: ../src/seahorse-key-manager.c:723
  24381856msgid "Create a new key or item"
  24391857msgstr "Създаване на нов ключ или обект"
  24401858
  2441 #: ../src/seahorse-key-manager.c:736
   1859#: ../src/seahorse-key-manager.c:724
  24421860msgid "_Import..."
  24431861msgstr "_Внасяне…"
  24441862
  2445 #: ../src/seahorse-key-manager.c:737
   1863#: ../src/seahorse-key-manager.c:725
  24461864msgid "Import from a file"
  24471865msgstr "Внасяне от файл"
  24481866
  2449 #: ../src/seahorse-key-manager.c:739
   1867#: ../src/seahorse-key-manager.c:727
  24501868msgid "Import from the clipboard"
  24511869msgstr "Внасяне от буфера за обмен"
  24521870
  2453 #: ../src/seahorse-key-manager.c:744 ../src/seahorse-keyserver-results.c:255
   1871#: ../src/seahorse-key-manager.c:732
   1872#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:257
  24541873msgid "_Find Remote Keys..."
  24551874msgstr "_Търсене на отдалечени ключове…"
  24561875
  2457 #: ../src/seahorse-key-manager.c:745 ../src/seahorse-keyserver-results.c:256
   1876#: ../src/seahorse-key-manager.c:733
   1877#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:258
  24581878msgid "Search for keys on a key server"
  24591879msgstr "Търсене на ключове в сървър с ключове"
  24601880
  2461 #: ../src/seahorse-key-manager.c:746
   1881#: ../src/seahorse-key-manager.c:734
  24621882msgid "_Sync and Publish Keys..."
  24631883msgstr "_Сверяване/публикуване на ключове…"
  24641884
  2465 #: ../src/seahorse-key-manager.c:747
   1885#: ../src/seahorse-key-manager.c:735
  24661886msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
  24671887msgstr "Публикуване/сверяване на вашите ключове с тези на сървър."
  24681888
  2469 #: ../src/seahorse-key-manager.c:752
   1889#: ../src/seahorse-key-manager.c:740
  24701890msgid "T_ypes"
  24711891msgstr "_Вид"
  24721892
  2473 #: ../src/seahorse-key-manager.c:752
   1893#: ../src/seahorse-key-manager.c:740
  24741894msgid "Show type column"
  24751895msgstr "Показване колоната за вида"
  24761896
  2477 #: ../src/seahorse-key-manager.c:754
   1897#: ../src/seahorse-key-manager.c:742
  24781898msgid "_Expiry"
  24791899msgstr "Дата на _изтичане"
  24801900
  2481 #: ../src/seahorse-key-manager.c:754
   1901#: ../src/seahorse-key-manager.c:742
  24821902msgid "Show expiry column"
  24831903msgstr "Показване колоната за изтичане"
  24841904
  2485 #: ../src/seahorse-key-manager.c:756
   1905#: ../src/seahorse-key-manager.c:744
  24861906msgid "_Trust"
  24871907msgstr "_Доверие"
  24881908
  2489 #: ../src/seahorse-key-manager.c:756
   1909#: ../src/seahorse-key-manager.c:744
  24901910msgid "Show owner trust column"
  24911911msgstr "Показване колоната за доверие на притежателя"
  24921912
  2493 #: ../src/seahorse-key-manager.c:758
   1913#: ../src/seahorse-key-manager.c:746
  24941914msgid "_Validity"
  24951915msgstr "В_алидност"
  24961916
  2497 #: ../src/seahorse-key-manager.c:758
   1917#: ../src/seahorse-key-manager.c:746
  24981918msgid "Show validity column"
  24991919msgstr "Показване колоната за валидност"
  25001920
  2501 #: ../src/seahorse-key-manager.c:931
   1921#: ../src/seahorse-key-manager.c:923
  25021922msgid "Filter:"
  25031923msgstr "Филтър:"
   
  25271947msgstr "Трябват ви ключове, за да шифрирате."
  25281948
  2529 #: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:7 ../src/seahorse-viewer.c:522
   1949#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:7
   1950#: ../src/seahorse-viewer.c:515
  25301951msgid "_Import"
  25311952msgstr "_Внасяне"
   
  25351956msgstr "_Пароли"
  25361957
  2537 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:685 ../src/seahorse-viewer.c:256
   1958#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:637
   1959#: ../src/seahorse-viewer.c:260
  25381960msgid "Couldn't export keys"
  25391961msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
  25401962
  2541 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:883
   1963#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:847
  25421964msgid "Validity"
  25431965msgstr "Валидност"
  25441966
  25451967#. Expiry date column
  2546 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:902
   1968#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:866
  25471969msgid "Expiration Date"
  25481970msgstr "Дата на изтичане"
  25491971
  2550 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:247
   1972#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:249
  25511973msgid "Close this window"
  25521974msgstr "Затваряне на този прозорец"
  25531975
  2554 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:248
   1976#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:250
  25551977msgid "_Expand All"
  25561978msgstr "Разширяване на _всички"
  25571979
  2558 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:249
   1980#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:251
  25591981msgid "Expand all listings"
  25601982msgstr "Разширяване на всички списъци"
  25611983
  2562 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:250
   1984#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:252
  25631985msgid "_Collapse All"
  25641986msgstr "_Свиване на всички"
  25651987
  2566 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:251
   1988#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:253
  25671989msgid "Collapse all listings"
  25681990msgstr "Свиване на всички списъци"
  25691991
  2570 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:322
   1992#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:324
  25711993msgid "Remote Keys"
  25721994msgstr "Отдалечени ключове"
  25731995
  2574 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:324
   1996#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:326
  25751997#, c-format
  25761998msgid "Remote Keys Containing '%s'"
   
  25902012
  25912013#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:4
  2592 msgid ""
  2593 "This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
  2594 "imported into your local key ring."
  2595 msgstr ""
  2596 "Ще се търсят чужди ключове по Интернет. След това ще можете да ги внесете в "
  2597 "ключодържателя си."
   2014msgid "This will find keys for others on the Internet. These keys can then be imported into your local key ring."
   2015msgstr "Ще се търсят чужди ключове по Интернет. След това ще можете да ги внесете в ключодържателя си."
  25982016
  25992017#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:5
   
  26092027msgstr "_Търсене на ключове, съдържащи: "
  26102028
  2611 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:45
   2029#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:52
  26122030msgid "Couldn't publish keys to server"
  26132031msgstr "Неуспех при публикуването на ключовете до сървъра"
  26142032
  2615 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:61
   2033#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:71
  26162034#, c-format
  26172035msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
   
  26252043msgstr[1] "<b>За сверяване са избрани %d ключа</b>"
  26262044
  2627 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:216
  2628 msgid "Synchronizing keys"
  2629 msgstr "Сверяване на ключове"
  2630 
  2631 #. Show the progress window if necessary
  2632 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:248
   2045#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:241
  26332046msgid "Synchronizing keys..."
  26342047msgstr "Сверяване на ключове…"
   
  26392052
  26402053#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:2
  2641 msgid ""
  2642 "This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
  2643 "to use. You'll also get any changes others have made since you received "
  2644 "their keys."
  2645 msgstr ""
  2646 "Публикуване на ключовете от ключодържателя ви, за да са достъпни за другите "
  2647 "хора. Ще получите и промените, които са правени по чуждите ключове откакто "
  2648 "сте ги получили."
   2054msgid "This will publish the keys in your key ring so they're available for others to use. You'll also get any changes others have made since you received their keys."
   2055msgstr "Публикуване на ключовете от ключодържателя ви, за да са достъпни за другите хора. Ще получите и промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги получили."
  26492056
  26502057#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:3
  2651 msgid ""
  2652 "This will retrieve any changes others have made since you received their "
  2653 "keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
  2654 "made available to others."
  2655 msgstr ""
  2656 "Ще получите промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги "
  2657 "получили. Не сте избрали сървър за публикуване и вашите ключове няма да са "
  2658 "достъпни за другите хора."
   2058msgid "This will retrieve any changes others have made since you received their keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be made available to others."
   2059msgstr "Ще получите промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги получили. Не сте избрали сървър за публикуване и вашите ключове няма да са достъпни за другите хора."
  26592060
  26602061#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:4
   
  26662067msgstr "_Сверяване"
  26672068
  2668 #: ../src/seahorse-main.c:62
   2069#: ../src/seahorse-main.c:60
  26692070msgid "Version of this application"
  26702071msgstr "Версията на програмата"
  2671 
  2672 #: ../src/seahorse-main.c:78 ../src/seahorse-viewer.c:144
  2673 msgid "Encryption Key Manager"
  2674 msgstr "Управление на ключове"
  26752072
  26762073#: ../src/seahorse-viewer.c:120
   
  26932090
  26942091#. Top menu items
  2695 #: ../src/seahorse-viewer.c:168
   2092#: ../src/seahorse-viewer.c:169
  26962093msgid "_File"
  26972094msgstr "_Файл"
  26982095
  2699 #: ../src/seahorse-viewer.c:169
   2096#: ../src/seahorse-viewer.c:170
  27002097msgid "_Edit"
  27012098msgstr "_Редактиране"
  27022099
  2703 #: ../src/seahorse-viewer.c:170
   2100#: ../src/seahorse-viewer.c:171
  27042101msgid "_View"
  27052102msgstr "_Изглед"
  27062103
  2707 #: ../src/seahorse-viewer.c:171
   2104#: ../src/seahorse-viewer.c:172
  27082105msgid "_Help"
  27092106msgstr "Помо_щ"
  27102107
  2711 #: ../src/seahorse-viewer.c:173
   2108#: ../src/seahorse-viewer.c:174
  27122109msgid "Prefere_nces"
  27132110msgstr "_Настройки"
  27142111
  2715 #: ../src/seahorse-viewer.c:174
   2112#: ../src/seahorse-viewer.c:175
  27162113msgid "Change preferences for this program"
  27172114msgstr "Промяна на настройките на програмата"
  27182115
  2719 #: ../src/seahorse-viewer.c:177
   2116#: ../src/seahorse-viewer.c:178
  27202117msgid "About this program"
  27212118msgstr "Относно тази програма"
  27222119
  2723 #: ../src/seahorse-viewer.c:178
   2120#: ../src/seahorse-viewer.c:179
  27242121msgid "_Contents"
  27252122msgstr "_Ръководство"
  27262123
  2727 #: ../src/seahorse-viewer.c:179
   2124#: ../src/seahorse-viewer.c:180
  27282125msgid "Show Seahorse help"
  27292126msgstr "Показване на ръководството на Seahorse"
  27302127
  2731 #: ../src/seahorse-viewer.c:276
   2128#: ../src/seahorse-viewer.c:281
  27322129msgid "Export public key"
  27332130msgstr "Изнасяне на публичен ключ"
  27342131
  2735 #: ../src/seahorse-viewer.c:296
   2132#: ../src/seahorse-viewer.c:302
  27362133msgid "Exporting keys"
  27372134msgstr "Изнасяне на ключове"
  27382135
  2739 #: ../src/seahorse-viewer.c:321
   2136#: ../src/seahorse-viewer.c:331
  27402137msgid "Couldn't retrieve data from key server"
  27412138msgstr "Данните не бяха получени от сървъра с ключове"
  27422139
  27432140#. Translators: "Copied" is a verb (used as a status indicator), not an adjective for the word "keys"
  2744 #: ../src/seahorse-viewer.c:340
   2141#: ../src/seahorse-viewer.c:343
  27452142msgid "Copied keys"
  27462143msgstr "Копирани ключове"
  27472144
  2748 #: ../src/seahorse-viewer.c:360
   2145#: ../src/seahorse-viewer.c:368
  27492146msgid "Retrieving keys"
  27502147msgstr "Получаване на ключове"
  27512148
  2752 #: ../src/seahorse-viewer.c:375
  2753 msgid "Couldn't delete."
  2754 msgstr "Неуспех при изтриването."
  2755 
  2756 #: ../src/seahorse-viewer.c:409
  2757 msgid "Deleting..."
  2758 msgstr "Изтриване…"
  2759 
  2760 #: ../src/seahorse-viewer.c:435
   2149#: ../src/seahorse-viewer.c:423
  27612150#, c-format
  27622151msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
  27632152msgstr "%s e частен ключ. Сигурни ли сте, че искате да продължите?"
  27642153
  2765 #: ../src/seahorse-viewer.c:483
   2154#: ../src/seahorse-viewer.c:477
  27662155msgid "Importing keys from key servers"
  27672156msgstr "Внасяне на ключове от сървъри с ключове"
  27682157
  2769 #: ../src/seahorse-viewer.c:509
   2158#: ../src/seahorse-viewer.c:502
  27702159msgid "Show properties"
  27712160msgstr "Показване на настройките"
  27722161
  2773 #: ../src/seahorse-viewer.c:510
   2162#: ../src/seahorse-viewer.c:503
  27742163msgctxt "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
  27752164msgid "_Delete"
  27762165msgstr "_Изтриване"
  27772166
  2778 #: ../src/seahorse-viewer.c:511
   2167#: ../src/seahorse-viewer.c:504
  27792168msgid "Delete selected items"
  27802169msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  27812170
  2782 #: ../src/seahorse-viewer.c:515
   2171#: ../src/seahorse-viewer.c:508
  27832172msgid "E_xport..."
  27842173msgstr "_Изнасяне…"
  27852174
  2786 #: ../src/seahorse-viewer.c:516
   2175#: ../src/seahorse-viewer.c:509
  27872176msgid "Export to a file"
  27882177msgstr "Изнасяне към файл"
  27892178
  2790 #: ../src/seahorse-viewer.c:518
   2179#: ../src/seahorse-viewer.c:511
  27912180msgid "Copy to the clipboard"
  27922181msgstr "Изнасяне към буфера за обмен"
  27932182
  2794 #: ../src/seahorse-viewer.c:523
   2183#: ../src/seahorse-viewer.c:516
  27952184msgid "Import selected keys to local key ring"
  27962185msgstr "Внасяне на избраните ключове в локалния ключодържател"
   
  28002189msgstr "Въведете паролата за SSH:"
  28012190
  2802 #: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:85
   2191#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:86
  28032192msgid "Configure Key for _Secure Shell..."
  28042193msgstr "На_стройване на ключовете за SSH…"
  28052194
  2806 #: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:86
  2807 msgid ""
  2808 "Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using "
  2809 "that key."
  2810 msgstr ""
  2811 "Изпращане на ключа за SSH до друга машина и позволяване на влизането чрез "
  2812 "същия ключ."
  2813 
  2814 #: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:115
   2195#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:87
   2196msgid "Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using that key."
   2197msgstr "Изпращане на ключа за SSH до друга машина и позволяване на влизането чрез същия ключ."
   2198
   2199#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:118
  28152200#, c-format
  28162201msgid "Are you sure you want to delete the secure shell key '%s'?"
  28172202msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете ключа за SSH — „%s“?"
  28182203
  2819 #: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:118
   2204#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:121
  28202205#, c-format
  28212206msgid "Are you sure you want to delete %d secure shell keys?"
  28222207msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %d ключа за SSH?"
  28232208
  2824 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:59 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:91
  2825 #: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:95 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:19
   2209#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:133
   2210#| msgid "Couldn't delete subkey"
   2211msgid "Couldn't delete key"
   2212msgstr "Неуспех при изтриването на ключ"
   2213
   2214#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:60
   2215#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:91
   2216#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:95
   2217#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:19
  28262218msgid "Secure Shell Key"
  28272219msgstr "Ключ за SSH"
  28282220
  2829 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:60
   2221#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:61
  28302222msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
  28312223msgstr "Използва се за достъп до други компютри (напр. чрез терминал)"
  28322224
  2833 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:90
   2225#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:116
   2226#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:135
  28342227msgid "Couldn't generate Secure Shell key"
  28352228msgstr "Неуспех при създаването на ключ за SSH"
  28362229
  2837 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:213
   2230#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:203
  28382231msgid "Creating Secure Shell Key"
  28392232msgstr "Създаване на ключ за SSH"
  28402233
  28412234#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:2
  2842 msgid ""
  2843 "<i>Use your email address, and any other reminder you need about what this "
  2844 "key is for.</i>"
  2845 msgstr ""
  2846 "<i>Ползвайте адреса на е-пощата си или нещо друго, което да ви напомня за "
  2847 "какво е този ключ.</i>"
   2235msgid "<i>Use your email address, and any other reminder you need about what this key is for.</i>"
   2236msgstr "<i>Ползвайте адреса на е-пощата си или нещо друго, което да ви напомня за какво е този ключ.</i>"
  28482237
  28492238#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:3
  2850 msgid ""
  2851 "A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted computers "
  2852 "using SSH, without entering a different password for each of them."
  2853 msgstr ""
  2854 "Ключът за SSH (сигурна обвивка) ви дава възможност да се свързвате сигурно "
  2855 "към доверени компютри чрез SSH, без да въвеждате парола за всеки от тях."
   2239msgid "A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted computers using SSH, without entering a different password for each of them."
   2240msgstr "Ключът за SSH (сигурна обвивка) ви дава възможност да се свързвате сигурно към доверени компютри чрез SSH, без да въвеждате парола за всеки от тях."
  28562241
  28572242#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:4
   
  28602245
  28612246#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:6
  2862 msgid ""
  2863 "If there is already a computer you want to use this key with, you can set up "
  2864 "that computer to recognize your key now. "
  2865 msgstr ""
  2866 "В момента можете да настроите компютър, който искате да използвате с този "
  2867 "ключ."
   2247msgid "If there is already a computer you want to use this key with, you can set up that computer to recognize your key now. "
   2248msgstr "В момента можете да настроите компютър, който искате да използвате с този ключ."
  28682249
  28692250#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:8
   
  28872268msgstr "(Ключът за SSH не може да бъде прочетен)"
  28882269
  2889 #: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:105
  2890 msgid "Invalid"
  2891 msgstr "Грешен"
  2892 
  2893 #: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:116
  2894 msgid "Private Secure Shell Key"
  2895 msgstr "Частен ключ за SSH"
  2896 
  2897 #: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:119
  2898 msgid "Public Secure Shell Key"
  2899 msgstr "Публичен ключ за SSH"
  2900 
  2901 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:71
   2270#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:62
  29022271msgid "Couldn't rename key."
  29032272msgstr "Неуспех при преименуването на ключ."
  29042273
  2905 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:112
   2274#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:115
  29062275msgid "Couldn't change authorization for key."
  29072276msgstr "Неуспех при промяната на упълномощаването за ключа."
  29082277
  2909 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:127
   2278#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:150
  29102279msgid "Couldn't change passphrase for key."
  29112280msgstr "Неуспех при промяната на паролата за ключа."
   
  29522321msgstr "Използва се за връзка към други компютри."
  29532322
  2954 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:143 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:732
  2955 #, c-format
   2323#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:204
   2324msgid "Secure Shell key"
   2325msgstr "Ключ за SSH"
   2326
   2327#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:262
  29562328msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
  29572329msgstr "Командата за SSH завърши неочаквано."
  29582330
  2959 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:151 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:739
   2331#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:270
  29602332msgid "The SSH command failed."
  29612333msgstr "Командата за SSH бе неуспешна."
  29622334
  2963 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:445 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:477
  2964 msgid "Secure Shell key"
  2965 msgstr "Ключ за SSH"
  2966 
  2967 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:448
  2968 msgid "Passphrase:"
  2969 msgstr "Парола:"
  2970 
  29712335#. Just prompt over and over again
  2972 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:762
   2336#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:678
  29732337msgid "Remote Host Password"
  29742338msgstr "Парола за отдалечения компютър"
  29752339
  2976 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:850
   2340#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:808
  29772341msgid "Old Key Passphrase"
  29782342msgstr "Стара парола на ключ"
  29792343
  2980 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:851
   2344#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:809
  29812345#, c-format
  29822346msgid "Enter the old passphrase for: %s"
  29832347msgstr "Въведете старата парола за %s"
  29842348
  2985 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:855
   2349#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:813
  29862350msgid "New Key Passphrase"
  29872351msgstr "Нова парола за ключ"
  29882352
  2989 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:856
   2353#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:814
  29902354#, c-format
  29912355msgid "Enter the new passphrase for: %s"
  29922356msgstr "Въведете нова парола за: %s"
  29932357
  2994 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:864
   2358#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:822
  29952359msgid "Enter Key Passphrase"
  29962360msgstr "Въведете паролата за ключа"
  29972361
  2998 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:931
   2362#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:942
  29992363msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
  30002364msgstr "Парола за новия ключ за SSH"
  30012365
  3002 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:932
   2366#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:943
  30032367msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
  30042368msgstr "Въведете парола за новия ключ за SSH."
  30052369
  3006 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1013
   2370#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1085
  30072371#, c-format
  30082372msgid "Importing key: %s"
  30092373msgstr "Внасяне на ключа: %s"
  30102374
  3011 #: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1015
   2375#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1087
  30122376msgid "Importing key. Enter passphrase"
  30132377msgstr "Внасяне на ключ. Въведете парола"
  30142378
  3015 #: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:825
   2379#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:915
  30162380msgid "No private key file is available for this key."
  30172381msgstr "За тази ключ липсва частен."
  30182382
  3019 #: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:45
   2383#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:47
  30202384msgid "Couldn't configure Secure Shell keys on remote computer."
  30212385msgstr "Ключовете за SSH до отдалечения компютър не можаха да бъдат настроени."
  30222386
  3023 #. Show the progress window if necessary
  3024 #: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:181
   2387#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:132
  30252388msgid "Configuring Secure Shell Keys..."
  30262389msgstr "Настройване на ключовете за SSH…"
   
  30352398
  30362399#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:4
  3037 msgid ""
  3038 "To use your Secure Shell key with another computer that uses SSH, you must "
  3039 "already have a login account on that computer."
  3040 msgstr ""
  3041 "За да използвате ключа си за SSH с друг компютър, трябва да имате достъп до "
  3042 "другата машина — валидно потребителско име."
   2400msgid "To use your Secure Shell key with another computer that uses SSH, you must already have a login account on that computer."
   2401msgstr "За да използвате ключа си за SSH с друг компютър, трябва да имате достъп до другата машина — валидно потребителско име."
  30432402
  30442403#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:5
   
  30532412msgid "_Set Up"
  30542413msgstr "_Настройки"
   2414
   2415#~ msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
   2416#~ msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
   2417
   2418#~ msgid "couldn't fork process"
   2419#~ msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
   2420
   2421#~ msgid "couldn't create new process group"
   2422#~ msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
   2423
   2424#~ msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
   2425#~ msgstr "Демон за шифриране (Seahorse)"
   2426
   2427#~ msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
   2428#~ msgstr "Грешен или неразпознат вид ключ: %s"
   2429
   2430#~ msgid "This keytype is not supported: %s"
   2431#~ msgstr "Този вид ключ не се поддържа: %s"
   2432
   2433#~ msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
   2434#~ msgstr ""
   2435#~ "Поддръжката на тази възможност не е била включена при компилирането."
   2436
   2437#~ msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
   2438#~ msgstr "Грешен или неразпознат ключ: %s"
   2439
   2440#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
   2441#~ msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
   2442
   2443#~ msgid "Invalid Signature"
   2444#~ msgstr "Грешен подпис"
   2445
   2446#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
   2447#~ msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>подписът е изтекъл</b></i> на %s."
   2448
   2449#~ msgid "Expired Signature"
   2450#~ msgstr "Изтекъл подпис"
   2451
   2452#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
   2453#~ msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
   2454
   2455#~ msgid "Revoked Signature"
   2456#~ msgstr "Анулиран подпис"
   2457
   2458#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
   2459#~ msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
   2460
   2461#~ msgid "Good Signature"
   2462#~ msgstr "Добър подпис"
   2463
   2464#~ msgid "Signing key not in keyring."
   2465#~ msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
   2466
   2467#~ msgid "Unknown Signature"
   2468#~ msgstr "Непознат подпис"
   2469
   2470#~ msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
   2471#~ msgstr ""
   2472#~ "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
   2473
   2474#~ msgid "Bad Signature"
   2475#~ msgstr "Неправилен подпис"
   2476
   2477#~ msgid "Couldn't verify signature."
   2478#~ msgstr "Подписът не може да бъде проверен."
   2479
   2480#~ msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
   2481#~ msgstr "Грешен или неразпознат подписал: %s"
   2482
   2483#~ msgid "Key is not valid for signing: %s"
   2484#~ msgstr "Грешен ключ за подписване: %s"
   2485
   2486#~ msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
   2487#~ msgstr "Грешен или неразпознат получател: %s"
   2488
   2489#~ msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
   2490#~ msgstr "Ключът не може да шифрира: %s"
   2491
   2492#~ msgid "No recipients specified"
   2493#~ msgstr "Не са указани получатели"
   2494
   2495#~ msgid "Invalid key type for decryption: %s"
   2496#~ msgstr "Грешен вид на ключ за дешифриране: %s"
   2497
   2498#~ msgid "Please set clearuri"
   2499#~ msgstr "Задайте адрес clearuri"
   2500
   2501#~ msgid "Please set crypturi"
   2502#~ msgstr "Задайте адрес crypturi"
   2503
   2504#~ msgid "Error opening clearuri"
   2505#~ msgstr "Грешка при отваряне на clearuri"
   2506
   2507#~ msgid "No signer specified"
   2508#~ msgstr "Не е указан подписал"
   2509
   2510#~ msgid "Invalid key type for verifying: %s"
   2511#~ msgstr "Грешен вид на ключ за проверка: %s"
   2512
   2513#~ msgid "Invalid key id: %s"
   2514#~ msgstr "Неправилен идентификатор на ключ: %s"
   2515
   2516#~ msgid ""
   2517#~ "A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later "
   2518#~ "versions a display name can be included, by appending a space and then "
   2519#~ "the name."
   2520#~ msgstr ""
   2521#~ "Списък с адресите на сървъри, в които да се търсят отдалечени ключове на "
   2522#~ "PGP. В по-късните версии е включено и име, което стои на втора позиция и "
   2523#~ "се отделя чрез знака за интервал."
   2524
   2525#~ msgid "Auto Retrieve Keys"
   2526#~ msgstr "Автоматично получаване на ключове"
   2527
   2528#~ msgid "Auto Sync Keys"
   2529#~ msgstr "Автоматично сверяване на ключовете"
   2530
   2531#~ msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
   2532#~ msgstr ""
   2533#~ "Определя видимостта на колоната с времето за изтичане в прозореца за "
   2534#~ "управлението."
   2535
   2536#~ msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
   2537#~ msgstr ""
   2538#~ "Определя видимостта на колоната с доверието в прозореца за управлението."
   2539
   2540#~ msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
   2541#~ msgstr ""
   2542#~ "Определя видимостта на колоната с вида на ключа в прозореца за "
   2543#~ "управлението."
   2544
   2545#~ msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
   2546#~ msgstr ""
   2547#~ "Определя видимостта на колоната за валидност в прозореца за управлението."
   2548
   2549#~ msgid "Enable DNS-SD sharing"
   2550#~ msgstr "Включване на поддръжката на DNS-SD"
   2551
   2552#~ msgid ""
   2553#~ "Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
   2554#~ "running and must be built with HKP and DNS-SD support."
   2555#~ msgstr ""
   2556#~ "Включване на споделянето на ключове чрез DNS-SD (Apple Bonjour). "
   2557#~ "Програмата seahorse-daemon трябва да върви и да е компилирана с поддръжка "
   2558#~ "на HKP и DNS-SD."
   2559
   2560#~ msgid "ID of the default key"
   2561#~ msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
   2562
   2563#~ msgid ""
   2564#~ "If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
   2565#~ "encoded."
   2566#~ msgstr ""
   2567#~ "Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
   2568#~ "рамките на ASCII."
   2569
   2570#~ msgid ""
   2571#~ "If set to true, then the default key will always be added to an "
   2572#~ "encryption recipients list."
   2573#~ msgstr ""
   2574#~ "Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
   2575#~ "получатели на шифрирани съобщения."
   2576
   2577#~ msgid "Last key server search pattern"
   2578#~ msgstr "Последен шаблон за търсене в сървър с ключове"
   2579
   2580#~ msgid "Last key servers used"
   2581#~ msgstr "Последно използван сървър с ключове"
   2582
   2583#~ msgid "Last key used to sign a message."
   2584#~ msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
   2585
   2586#~ msgid "PGP Key servers"
   2587#~ msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
   2588
   2589#~ msgid "Publish keys to this key server."
   2590#~ msgstr "Публикуване на ключовете към този сървър."
   2591
   2592#~ msgid "Show expires column in key manager"
   2593#~ msgstr "Показване на колоната за изтичане в прозореца за управление"
   2594
   2595#~ msgid "Show trust column in key manager"
   2596#~ msgstr "Показване на колоната за доверие в прозореца за управление"
   2597
   2598#~ msgid "Show type column in key manager"
   2599#~ msgstr "Показване на колоната за вида на ключа в прозореца за управление"
   2600
   2601#~ msgid "Show validity column in key manager"
   2602#~ msgstr "Показване на колоната за валидност в прозореца за управление"
   2603
   2604#~ msgid ""
   2605#~ "Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' "
   2606#~ "and 'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending "
   2607#~ "order."
   2608#~ msgstr ""
   2609#~ "Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
   2610#~ "„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
   2611#~ "колоната обръщате подредбата."
   2612
   2613#~ msgid ""
   2614#~ "Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. "
   2615#~ "Columns are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. "
   2616#~ "Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
   2617#~ msgstr ""
   2618#~ "Колоната, по която да се подреди прозорецът за управление на Seahorse. "
   2619#~ "Колоните са „name“ (име), „id“ (идентификатор), „validity“ (валидност), "
   2620#~ "„expires“ (изтичане), „trust“ (доверие) и „type“ (вид). Със знака "
   2621#~ "„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата."
   2622
   2623#~ msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
   2624#~ msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
   2625
   2626#~ msgid "The column to sort the recipients by"
   2627#~ msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
   2628
   2629#~ msgid "The column to sort the seahorse keys by"
   2630#~ msgstr "Колоната, по която да се подредят ключовете"
   2631
   2632#~ msgid ""
   2633#~ "The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
   2634#~ "PGP keys."
   2635#~ msgstr ""
   2636#~ "Сървърът с ключове, където да се публикуват ключовете на PGP. Ако е "
   2637#~ "празно, ключовете не се публикуват."
   2638
   2639#~ msgid ""
   2640#~ "The last key server a search was performed against or empty for all key "
   2641#~ "servers."
   2642#~ msgstr ""
   2643#~ "Последният използван за търсене сървър с ключове или празно за всички "
   2644#~ "сървъри с ключове."
   2645
   2646#~ msgid "The last search pattern searched for against a key server."
   2647#~ msgstr "Последният използван шаблон за търсене в сървър с ключове."
   2648
   2649#~ msgid ""
   2650#~ "This specifies the default key to use for certain operations, mainly "
   2651#~ "signing."
   2652#~ msgstr ""
   2653#~ "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
   2654
   2655#~ msgid ""
   2656#~ "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
   2657#~ msgstr "Дали ключовете автоматично да се получават от сървърите с ключове."
   2658
   2659#~ msgid ""
   2660#~ "Whether or not modified keys should be automatically synced with the "
   2661#~ "default key server."
   2662#~ msgstr ""
   2663#~ "Дали променените ключове автоматично да се сверяват със стандартния "
   2664#~ "сървър с ключове."
   2665
   2666#~ msgid "Whether to always encrypt to default key"
   2667#~ msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
   2668
   2669#~ msgid "Whether to use ASCII Armor"
   2670#~ msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
   2671
   2672#~ msgid "Web Password"
   2673#~ msgstr "Парола за уеб"
   2674
   2675#~ msgid "Network Password"
   2676#~ msgstr "Парола за мрежата"
   2677
   2678#~ msgid "Couldn't set application access."
   2679#~ msgstr "Неуспех при задаване на достъпа на програма."
   2680
   2681#~ msgid "<b>Path:</b>"
   2682#~ msgstr "<b>Път:</b>"
   2683
   2684#~ msgid "<b>Permissions:</b>"
   2685#~ msgstr "<b>Права:</b>"
   2686
   2687#~ msgid "Applications"
   2688#~ msgstr "Програми"
   2689
   2690#~ msgid "_Read"
   2691#~ msgstr "Про_читане"
   2692
   2693#~ msgid "_Write"
   2694#~ msgstr "_Запазване"
   2695#~ msgctxt "infinitive"
   2696
   2697#~ msgid "_Delete"
   2698#~ msgstr "_Изтриване"
   2699
   2700#~ msgid "Saving item..."
   2701#~ msgstr "Запазване на обекта…"
   2702
   2703#~ msgid "Listing password keyrings"
   2704#~ msgstr "Списък с ключодържателите"
   2705
   2706#~ msgid ""
   2707#~ "No encryption keys were found with which to perform the operation you "
   2708#~ "requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
   2709#~ "started so that you may either create a key or import one."
   2710#~ msgstr ""
   2711#~ "Ключове за шифриране необходими за поисканото действие липсват. "
   2712#~ "Програмата <b>Пароли и ключове за шифриране</b> ще бъде стартирана, за да "
   2713#~ "можете да създадете или внесете такъв ключ."
   2714
   2715#~ msgid "All Keys"
   2716#~ msgstr "Всички ключове"
   2717
   2718#~ msgid "Selected Recipients"
   2719#~ msgstr "Избрани получатели"
   2720
   2721#~ msgid "Search Results"
   2722#~ msgstr "Резултати от търсенето"
   2723
   2724#~ msgid "Search _for:"
   2725#~ msgstr "Търсене _на:"
   2726
   2727#~ msgid "None (Don't Sign)"
   2728#~ msgstr "Няма (да не се подписва)"
   2729
   2730#~ msgid "Sign this message as %s"
   2731#~ msgstr "Подписване на пощата като %s"
   2732
   2733#~ msgid "_Sign message as:"
   2734#~ msgstr "Подписване на пощата _като:"
   2735
   2736#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
   2737#~ msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
   2738
   2739#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
   2740#~ msgstr "Непозната версия на файла: %s"
   2741
   2742#~ msgid "Starting %s"
   2743#~ msgstr "Стартиране на %s"
   2744
   2745#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
   2746#~ msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
   2747
   2748#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
   2749#~ msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
   2750
   2751#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
   2752#~ msgstr ""
   2753#~ "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
   2754
   2755#~ msgid "Not a launchable item"
   2756#~ msgstr "Не е обект за стартиране"
   2757
   2758#~ msgid "Disable connection to session manager"
   2759#~ msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
   2760
   2761#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
   2762#~ msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
   2763
   2764#~ msgid "FILE"
   2765#~ msgstr "ФАЙЛ"
   2766
   2767#~ msgid "Specify session management ID"
   2768#~ msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
   2769
   2770#~ msgid "Session management options:"
   2771#~ msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
   2772
   2773#~ msgid "Show session management options"
   2774#~ msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
   2775
   2776#~ msgid "Key Imported"
   2777
   2778#~ msgid_plural "Keys Imported"
   2779#~ msgstr[0] "Внесен ключ"
   2780#~ msgstr[1] "Внесени ключове"
   2781
   2782#~ msgid "Imported %i key"
   2783
   2784#~ msgid_plural "Imported %i keys"
   2785#~ msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
   2786#~ msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
   2787
   2788#~ msgid "Imported a key for"
   2789
   2790#~ msgid_plural "Imported keys for"
   2791#~ msgstr[0] "Внесен е ключ за"
   2792#~ msgstr[1] "Внесени са ключове за"
   2793
   2794#~ msgid "Notification Messages"
   2795#~ msgstr "Съобщения за уведомяване"
   2796
   2797#~ msgid "Symmetric Key"
   2798#~ msgstr "Симетричен ключ"
   2799
   2800#~ msgid "Public Key"
   2801#~ msgstr "Публичен ключ"
   2802
   2803#~ msgid "Private Key"
   2804#~ msgstr "Частен ключ"
   2805
   2806#~ msgid "Credentials"
   2807#~ msgstr "Удостоверяване на самоличност"
   2808
   2809#~ msgid "Identity"
   2810#~ msgstr "Самоличност"
   2811
   2812#~ msgid "Progress Title"
   2813#~ msgstr "Заглавие на напредъка"
   2814
   2815#~ msgid "Couldn't run file-roller"
   2816#~ msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
   2817
   2818#~ msgid "Couldn't package files"
   2819#~ msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
   2820
   2821#~ msgid "The file-roller process did not complete successfully"
   2822#~ msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
   2823
   2824#~ msgid "Loading Keys..."
   2825#~ msgstr "Зареждане на ключовете…"
   2826
   2827#~ msgid "Searching for keys..."
   2828#~ msgstr "Търсене на ключове…"
   2829
   2830#~ msgid "Uploading keys..."
   2831#~ msgstr "Изпращане на ключовете…"
   2832
   2833#~ msgid "Retrieving keys..."
   2834#~ msgstr "Получаване на ключове…"
   2835
   2836#~ msgid "Searching for keys on: %s"
   2837#~ msgstr "Търсене на ключове в „%s“"
   2838
   2839#~ msgid "Searching for keys containing '%s'..."
   2840#~ msgstr "Търсене на ключове, съдържащи „%s“…"
   2841
   2842#~ msgid "Searching for key id '%s'..."
   2843#~ msgstr "Търсене на ключ с идентификатор „%s“…"
   2844
   2845#~ msgid "Retrieving remote keys..."
   2846#~ msgstr "Получаване на ключове…"
   2847
   2848#~ msgid "Sending keys to key server..."
   2849#~ msgstr "Изпращане на ключовете до сървър…"
   2850
   2851#~ msgid "Synchronizing keys"
   2852#~ msgstr "Сверяване на ключове"
   2853
   2854#~ msgid "Encryption Key Manager"
   2855#~ msgstr "Управление на ключове"
   2856
   2857#~ msgid "Invalid"
   2858#~ msgstr "Грешен"
   2859
   2860#~ msgid "Private Secure Shell Key"
   2861#~ msgstr "Частен ключ за SSH"
   2862
   2863#~ msgid "Public Secure Shell Key"
   2864#~ msgstr "Публичен ключ за SSH"
   2865
   2866#~ msgid "Passphrase:"
   2867#~ msgstr "Парола:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.