Ignore:
Timestamp:
Sep 17, 2011, 10:15:43 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties, gtk+, seahorse, seahorse-plugins, nautilus: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r2318 r2343  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:11+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:11+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2011-09-17 22:14+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2011-09-17 22:13+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  157157msgstr "Идентификатор на устройство"
  158158
  159 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:275
   159#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:278
  160160msgid "Program name"
  161161msgstr "Име на програмата"
  162162
  163 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:276
   163#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:279
  164164msgid ""
  165165"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  169169"g_get_application_name()"
  170170
  171 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
   171#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:293
  172172msgid "Program version"
  173173msgstr "Версия на програмата"
  174174
  175 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:291
   175#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:294
  176176msgid "The version of the program"
  177177msgstr "Версията на програмата"
  178178
  179 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
   179#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:308
  180180msgid "Copyright string"
  181181msgstr "Авторски права"
  182182
  183 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
   183#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:309
  184184msgid "Copyright information for the program"
  185185msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  186186
  187 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
   187#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:326
  188188msgid "Comments string"
  189189msgstr "Коментар"
  190190
  191 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
   191#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:327
  192192msgid "Comments about the program"
  193193msgstr "Коментари за програмата"
  194194
  195 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:374
   195#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:377
  196196msgid "License Type"
  197197msgstr "Вид лиценз"
  198198
  199 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
   199#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:378
  200200msgid "The license type of the program"
  201201msgstr "Видът на лиценза на програмата"
  202202
  203 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
   203#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:394
  204204msgid "Website URL"
  205205msgstr "Адрес на уеб сайт"
  206206
  207 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
   207#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:395
  208208msgid "The URL for the link to the website of the program"
  209209msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
  210210
  211 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:406
   211#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:409
  212212msgid "Website label"
  213213msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  214214
  215 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
   215#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
  216216msgid "The label for the link to the website of the program"
  217217msgstr "Етикетът за връзката към уеб сайта на програмата"
  218218
  219 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:423
   219#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:426
  220220msgid "Authors"
  221221msgstr "Автори"
  222222
  223 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:424
   223#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:427
  224224msgid "List of authors of the program"
  225225msgstr "Списък на авторите на програмата"
  226226
  227 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:440
   227#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:443
  228228msgid "Documenters"
  229229msgstr "Документатори"
  230230
  231 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:441
   231#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:444
  232232msgid "List of people documenting the program"
  233233msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  234234
  235 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:457
   235#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:460
  236236msgid "Artists"
  237237msgstr "Дизайнери"
  238238
  239 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:458
   239#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:461
  240240msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  241241msgstr ""
   
  243243"програмата"
  244244
  245 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:475
   245#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:478
  246246msgid "Translator credits"
  247247msgstr "Преводачи"
  248248
  249 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:476
   249#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:479
  250250msgid ""
  251251"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  252252msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  253253
  254 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:491
   254#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:494
  255255msgid "Logo"
  256256msgstr "Лого"
  257257
  258 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:492
   258#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:495
  259259msgid ""
  260260"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
  261261"gtk_window_get_default_icon_list()"
  262262msgstr ""
  263 "Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се "
   263"Лого за диалоговия прозорец „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се "
  264264"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  265265
  266 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:507
   266#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:510
  267267msgid "Logo Icon Name"
  268268msgstr "Име на иконата за логото"
  269269
  270 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:508
   270#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:511
  271271msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  272272msgstr ""
  273 "Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговата кутия "
   273"Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговия прозорец "
  274274"„Относно“."
  275275
  276 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
   276#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:524
  277277msgid "Wrap license"
  278278msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  279279
  280 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
   280#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:525
  281281msgid "Whether to wrap the license text."
  282282msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
   
  307307msgstr "Уникално име за действието."
  308308
  309 #: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:228 ../gtk/gtkexpander.c:290
  310 #: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:744 ../gtk/gtkmenuitem.c:383
  311 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:232 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
   309#: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:227 ../gtk/gtkexpander.c:290
   310#: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:729 ../gtk/gtkmenuitem.c:383
   311#: ../gtk/gtktoolbutton.c:231 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
  312312msgid "Label"
  313313msgstr "Етикет"
   
  543543msgstr "Хоризонтално подравняване"
  544544
  545 #: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:279
   545#: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:278
  546546msgid ""
  547547"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  555555msgstr "Вертикално подравняване"
  556556
  557 #: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:298
   557#: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:297
  558558msgid ""
  559559"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  621621msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  622622
  623 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:555
   623#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
  624624msgid "Include an 'Other...' item"
  625625msgstr "Включване на елемент „Друго…“"
  626626
  627 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:556
   627#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:617
  628628msgid ""
  629629"Whether the combobox should include an item that triggers a "
   
  632632"Дали падащото меню да съдържа елемент, който стартира GtkAppChooserDialog"
  633633
  634 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:568 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:722
   634#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
   635msgid "Show default item"
   636msgstr "Показване на стандартен елемент"
   637
   638#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
   639msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
   640msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма отгоре"
   641
   642#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:725
  635643msgid "Heading"
  636644msgstr "Заглавие"
  637645
  638 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:569 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:723
   646#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:726
  639647msgid "The text to show at the top of the dialog"
  640648msgstr "Текстът в заглавната лента на прозореца"
  641649
  642 #: ../gtk/gtkappchooser.c:61
   650#: ../gtk/gtkappchooser.c:75
  643651msgid "Content type"
  644652msgstr "Вид съдържание"
  645653
  646 #: ../gtk/gtkappchooser.c:62
   654#: ../gtk/gtkappchooser.c:76
  647655msgid "The content type used by the open with object"
  648656msgstr "Видът съдържание, съответстващ на отварянето на обекта"
  649657
  650 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:708
   658#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:711
  651659msgid "GFile"
  652660msgstr "GFile"
  653661
  654 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:709
   662#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:712
  655663msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
  656664msgstr "Структурата GFile, която се използва от прозореца за избор на програма"
  657665
  658 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
   666#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1029
  659667msgid "Show default app"
  660668msgstr "Стандартна програма"
  661669
  662 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
   670#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1030
  663671msgid "Whether the widget should show the default application"
  664672msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма"
  665673
  666 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1030
   674#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1044
  667675msgid "Show recommended apps"
  668676msgstr "Показване на препоръчаните програми"
  669677
  670 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
   678#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1045
  671679msgid "Whether the widget should show recommended applications"
  672680msgstr "Дали графичният обект да показва препоръчаните програми"
  673681
  674 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1044
   682#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1059
  675683msgid "Show fallback apps"
  676684msgstr "Показване на резервните програми"
  677685
  678 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1045
   686#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1060
  679687msgid "Whether the widget should show fallback applications"
  680688msgstr "Дали графичният обект да показва резервните програми за отваряне"
  681689
  682 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1057
   690#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1072
  683691msgid "Show other apps"
  684692msgstr "Други програми"
  685693
  686 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1058
   694#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1073
  687695msgid "Whether the widget should show other applications"
  688696msgstr "Дали графичният обект за показва другите програми"
  689697
  690 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1071
   698#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1086
  691699msgid "Show all apps"
  692700msgstr "Показване на всички програми"
  693701
  694 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1072
   702#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1087
  695703msgid "Whether the widget should show all applications"
  696704msgstr "Дали графичният елемент да показва всички програми"
  697705
  698 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1085
   706#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1101
  699707msgid "Widget's default text"
  700708msgstr "Текст без програми"
  701709
  702 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1086
   710#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1102
  703711msgid "The default text appearing when there are no applications"
  704712msgstr "Стандартният текст, който се появява, когато няма програми"
   
  720728msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  721729
  722 #: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:986 ../gtk/gtkmenu.c:798
   730#: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:991 ../gtk/gtkmenu.c:798
  723731#: ../gtk/gtkmenuitem.c:446
  724732msgid "Arrow Scaling"
   
  885893
  886894#: ../gtk/gtkbox.c:241 ../gtk/gtkcellareabox.c:317 ../gtk/gtkexpander.c:314
  887 #: ../gtk/gtkiconview.c:643 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
   895#: ../gtk/gtkiconview.c:645 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
  888896msgid "Spacing"
  889897msgstr "Разредка"
   
  893901msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  894902
  895 #: ../gtk/gtkbox.c:251 ../gtk/gtktable.c:227 ../gtk/gtktoolbar.c:563
   903#: ../gtk/gtkbox.c:251 ../gtk/gtktable.c:227 ../gtk/gtktoolbar.c:564
  896904#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
  897905msgid "Homogeneous"
   
  902910msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  903911
  904 #: ../gtk/gtkbox.c:272 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:555
   912#: ../gtk/gtkbox.c:272 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:556
  905913#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1652 ../gtk/gtktoolpalette.c:1070
  906914#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:339
   
  963971msgstr "Областта за превод, която се ползва от gettext"
  964972
  965 #: ../gtk/gtkbutton.c:229
   973#: ../gtk/gtkbutton.c:228
  966974msgid ""
  967975"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  970978"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  971979
  972 #: ../gtk/gtkbutton.c:236 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:765
  973 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:398 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
   980#: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:750
   981#: ../gtk/gtkmenuitem.c:398 ../gtk/gtktoolbutton.c:238
  974982msgid "Use underline"
  975983msgstr "Използване на „_“"
  976984
  977 #: ../gtk/gtkbutton.c:237 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:766
   985#: ../gtk/gtkbutton.c:236 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:751
  978986#: ../gtk/gtkmenuitem.c:399
  979987msgid ""
   
  984992"клавишната комбинация"
  985993
  986 #: ../gtk/gtkbutton.c:244 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
   994#: ../gtk/gtkbutton.c:243 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
  987995msgid "Use stock"
  988996msgstr "Използване на стандартен"
  989997
  990 #: ../gtk/gtkbutton.c:245
   998#: ../gtk/gtkbutton.c:244
  991999msgid ""
  9921000"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  9951003"показваният"
  9961004
  997 #: ../gtk/gtkbutton.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:792
   1005#: ../gtk/gtkbutton.c:251 ../gtk/gtkcombobox.c:797
  9981006#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
  9991007msgid "Focus on click"
  10001008msgstr "Фокусиране при натискане"
  10011009
  1002 #: ../gtk/gtkbutton.c:253 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
   1010#: ../gtk/gtkbutton.c:252 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
  10031011msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  10041012msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  10051013
  1006 #: ../gtk/gtkbutton.c:260
   1014#: ../gtk/gtkbutton.c:259
  10071015msgid "Border relief"
  10081016msgstr "Релеф на рамката"
  10091017
  1010 #: ../gtk/gtkbutton.c:261
   1018#: ../gtk/gtkbutton.c:260
  10111019msgid "The border relief style"
  10121020msgstr "Стилът на релефа на рамката"
  10131021
  1014 #: ../gtk/gtkbutton.c:278
   1022#: ../gtk/gtkbutton.c:277
  10151023msgid "Horizontal alignment for child"
  10161024msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  10171025
  1018 #: ../gtk/gtkbutton.c:297
   1026#: ../gtk/gtkbutton.c:296
  10191027msgid "Vertical alignment for child"
  10201028msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  10211029
  1022 #: ../gtk/gtkbutton.c:314 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
   1030#: ../gtk/gtkbutton.c:313 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
  10231031msgid "Image widget"
  10241032msgstr "Графичен обект за изображение"
  10251033
  1026 #: ../gtk/gtkbutton.c:315
   1034#: ../gtk/gtkbutton.c:314
  10271035msgid "Child widget to appear next to the button text"
  10281036msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  10291037
  1030 #: ../gtk/gtkbutton.c:329
   1038#: ../gtk/gtkbutton.c:328
  10311039msgid "Image position"
  10321040msgstr "Позиция на изображението"
  10331041
  1034 #: ../gtk/gtkbutton.c:330
   1042#: ../gtk/gtkbutton.c:329
  10351043msgid "The position of the image relative to the text"
  10361044msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
  10371045
  1038 #: ../gtk/gtkbutton.c:450
   1046#: ../gtk/gtkbutton.c:449
  10391047msgid "Default Spacing"
  10401048msgstr "Стандартна разредка"
  10411049
  1042 #: ../gtk/gtkbutton.c:451
   1050#: ../gtk/gtkbutton.c:450
  10431051msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
  10441052msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните GTK_CAN_DEFAULT "
  10451053
  1046 #: ../gtk/gtkbutton.c:465
   1054#: ../gtk/gtkbutton.c:464
  10471055msgid "Default Outside Spacing"
  10481056msgstr "Стандартна външна разредка"
  10491057
  1050 #: ../gtk/gtkbutton.c:466
   1058#: ../gtk/gtkbutton.c:465
  10511059msgid ""
  10521060"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
   
  10561064"винаги се показва извън рамката"
  10571065
  1058 #: ../gtk/gtkbutton.c:471
   1066#: ../gtk/gtkbutton.c:470
  10591067msgid "Child X Displacement"
  10601068msgstr "Отместване по X на обект"
  10611069
  1062 #: ../gtk/gtkbutton.c:472
   1070#: ../gtk/gtkbutton.c:471
  10631071msgid ""
  10641072"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  10671075"натиснат"
  10681076
  1069 #: ../gtk/gtkbutton.c:479
   1077#: ../gtk/gtkbutton.c:478
  10701078msgid "Child Y Displacement"
  10711079msgstr "Отместване по Y на обект"
  10721080
  1073 #: ../gtk/gtkbutton.c:480
   1081#: ../gtk/gtkbutton.c:479
  10741082msgid ""
  10751083"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  10781086"натиснат"
  10791087
  1080 #: ../gtk/gtkbutton.c:496
   1088#: ../gtk/gtkbutton.c:495
  10811089msgid "Displace focus"
  10821090msgstr "Изместване на фокус"
  10831091
  1084 #: ../gtk/gtkbutton.c:497
   1092#: ../gtk/gtkbutton.c:496
  10851093msgid ""
  10861094"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  10901098"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  10911099
  1092 #: ../gtk/gtkbutton.c:510 ../gtk/gtkentry.c:794 ../gtk/gtkentry.c:1869
   1100#: ../gtk/gtkbutton.c:509 ../gtk/gtkentry.c:794 ../gtk/gtkentry.c:1870
  10931101msgid "Inner Border"
  10941102msgstr "Вътрешна рамка"
  10951103
  1096 #: ../gtk/gtkbutton.c:511
   1104#: ../gtk/gtkbutton.c:510
  10971105msgid "Border between button edges and child."
  10981106msgstr "Рамка между бутона и дъщерния елемент."
  10991107
  1100 #: ../gtk/gtkbutton.c:524
   1108#: ../gtk/gtkbutton.c:523
  11011109msgid "Image spacing"
  11021110msgstr "Разредка между изображенията"
  11031111
  1104 #: ../gtk/gtkbutton.c:525
   1112#: ../gtk/gtkbutton.c:524
  11051113msgid "Spacing in pixels between the image and label"
  11061114msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
   
  14781486msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  14791487
  1480 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:859
   1488#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:864
  14811489msgid "Has Entry"
  14821490msgstr "Съдържание"
   
  15551563#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
  15561564#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:352 ../gtk/gtkentry.c:837
  1557 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:229 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
   1565#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:228 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  15581566#: ../gtk/gtktextbuffer.c:221
  15591567msgid "Text"
   
  16631671msgstr "Маркиран текст за показване"
  16641672
  1665 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtklabel.c:751
   1673#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtklabel.c:736
  16661674msgid "Attributes"
  16671675msgstr "Атрибути"
   
  17451753
  17461754#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:357 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365
   1755#: ../gtk/gtkfontchooser.c:67 ../gtk/gtkfontchooser.c:80
  17471756#: ../gtk/gtktexttag.c:294 ../gtk/gtktexttag.c:302
  17481757msgid "Font"
  17491758msgstr "Шрифт"
  17501759
  1751 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:295
   1760#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtkfontchooser.c:68
   1761#: ../gtk/gtktexttag.c:295
  17521762msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
  17531763msgstr "Описание на шрифт като низ, напр. „Sans Italic 12“"
  17541764
  1755 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:303
   1765#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtkfontchooser.c:81
   1766#: ../gtk/gtktexttag.c:303
  17561767msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  17571768msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription“"
   
  18471858"вероятно не се нуждаете от него"
  18481859
  1849 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:499 ../gtk/gtklabel.c:876
   1860#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:499 ../gtk/gtklabel.c:861
  18501861#: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
  18511862msgid "Ellipsize"
   
  18611872
  18621873#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:454
  1863 #: ../gtk/gtklabel.c:897
   1874#: ../gtk/gtklabel.c:882
  18641875msgid "Width In Characters"
  18651876msgstr "Широчина в знаци"
  18661877
  1867 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtklabel.c:898
   1878#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtklabel.c:883
  18681879msgid "The desired width of the label, in characters"
  18691880msgstr "Желаната широчина на етикета в знаци"
  18701881
  1871 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtklabel.c:958
   1882#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtklabel.c:943
  18721883msgid "Maximum Width In Characters"
  18731884msgstr "Максимална широчина в знаци"
   
  18891900"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  18901901
  1891 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:583 ../gtk/gtkcombobox.c:681
   1902#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:583 ../gtk/gtkcombobox.c:686
  18921903msgid "Wrap width"
  18931904msgstr "Широчина за пренасяне"
   
  20882099msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  20892100
  2090 #: ../gtk/gtkcellview.c:246 ../gtk/gtkcombobox.c:945
  2091 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:768
   2101#: ../gtk/gtkcellview.c:246 ../gtk/gtkcombobox.c:950
   2102#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:770
  20922103#: ../gtk/gtktreemenu.c:329 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:427
  20932104msgid "Cell Area"
  20942105msgstr "Зона за клетки"
  20952106
  2096 #: ../gtk/gtkcellview.c:247 ../gtk/gtkcombobox.c:946
  2097 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:769
   2107#: ../gtk/gtkcellview.c:247 ../gtk/gtkcombobox.c:951
   2108#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:771
  20982109#: ../gtk/gtktreemenu.c:330 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:428
  20992110msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
   
  21662177
  21672178#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:185 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
  2168 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:151 ../gtk/gtkprintjob.c:141
   2179#: ../gtk/gtkfontbutton.c:435 ../gtk/gtkprintjob.c:141
  21692180#: ../gtk/gtkstatusicon.c:438 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
  21702181msgid "Title"
   
  21752186msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  21762187
  2177 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:200 ../gtk/gtkcolorsel.c:336
   2188#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:200 ../gtk/gtkcolorsel.c:335
  21782189msgid "Current Color"
  21792190msgstr "Текущ цвят"
   
  21832194msgstr "Избраният цвят"
  21842195
  2185 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:215 ../gtk/gtkcolorsel.c:343
   2196#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:215 ../gtk/gtkcolorsel.c:342
  21862197msgid "Current Alpha"
  21872198msgstr "Текущата алфа"
   
  22012212msgstr "Избраният цвят в RGBA"
  22022213
  2203 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
   2214#: ../gtk/gtkcolorsel.c:321
  22042215msgid "Has Opacity Control"
  22052216msgstr "С контрол на непрозрачност"
  22062217
  2207 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:323
   2218#: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
  22082219msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  22092220msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
  22102221
  2211 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
   2222#: ../gtk/gtkcolorsel.c:328
  22122223msgid "Has palette"
  22132224msgstr "С палитра"
  22142225
  2215 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:330
   2226#: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
  22162227msgid "Whether a palette should be used"
  22172228msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  22182229
  2219 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:337
   2230#: ../gtk/gtkcolorsel.c:336
  22202231msgid "The current color"
  22212232msgstr "Текущият цвят"
  22222233
  2223 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:344
   2234#: ../gtk/gtkcolorsel.c:343
  22242235msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  22252236msgstr ""
   
  22272238"непрозрачност)"
  22282239
  2229 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:358
   2240#: ../gtk/gtkcolorsel.c:357
  22302241msgid "Current RGBA"
  22312242msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  22322243
  2233 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:359
   2244#: ../gtk/gtkcolorsel.c:358
  22342245msgid "The current RGBA color"
  22352246msgstr "Текущият цвят в RGBA"
   
  22672278msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  22682279
  2269 #: ../gtk/gtkcombobox.c:664
   2280#: ../gtk/gtkcombobox.c:669
  22702281msgid "ComboBox model"
  22712282msgstr "Модел на падащото меню"
  22722283
  2273 #: ../gtk/gtkcombobox.c:665
   2284#: ../gtk/gtkcombobox.c:670
  22742285msgid "The model for the combo box"
  22752286msgstr "Моделът на падащото меню"
  22762287
  2277 #: ../gtk/gtkcombobox.c:682
   2288#: ../gtk/gtkcombobox.c:687
  22782289msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  22792290msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  22802291
  2281 #: ../gtk/gtkcombobox.c:704 ../gtk/gtktreemenu.c:383
   2292#: ../gtk/gtkcombobox.c:709 ../gtk/gtktreemenu.c:383
  22822293msgid "Row span column"
  22832294msgstr "Колона за редовете"
  22842295
  2285 #: ../gtk/gtkcombobox.c:705 ../gtk/gtktreemenu.c:384
   2296#: ../gtk/gtkcombobox.c:710 ../gtk/gtktreemenu.c:384
  22862297msgid "TreeModel column containing the row span values"
  22872298msgstr ""
  22882299"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  22892300
  2290 #: ../gtk/gtkcombobox.c:726 ../gtk/gtktreemenu.c:404
   2301#: ../gtk/gtkcombobox.c:731 ../gtk/gtktreemenu.c:404
  22912302msgid "Column span column"
  22922303msgstr "Колона за колоните"
  22932304
  2294 #: ../gtk/gtkcombobox.c:727 ../gtk/gtktreemenu.c:405
   2305#: ../gtk/gtkcombobox.c:732 ../gtk/gtktreemenu.c:405
  22952306msgid "TreeModel column containing the column span values"
  22962307msgstr ""
  22972308"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  22982309
  2299 #: ../gtk/gtkcombobox.c:748
   2310#: ../gtk/gtkcombobox.c:753
  23002311msgid "Active item"
  23012312msgstr "Активен елемент"
  23022313
  2303 #: ../gtk/gtkcombobox.c:749
   2314#: ../gtk/gtkcombobox.c:754
  23042315msgid "The item which is currently active"
  23052316msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  23062317
  2307 #: ../gtk/gtkcombobox.c:768 ../gtk/gtkuimanager.c:479
   2318#: ../gtk/gtkcombobox.c:773 ../gtk/gtkuimanager.c:479
  23082319msgid "Add tearoffs to menus"
  23092320msgstr "Откъсване на менютата"
  23102321
  2311 #: ../gtk/gtkcombobox.c:769
   2322#: ../gtk/gtkcombobox.c:774
  23122323msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  23132324msgstr "Дали менютата да могат да се откъсват"
  23142325
  2315 #: ../gtk/gtkcombobox.c:784 ../gtk/gtkentry.c:786
   2326#: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtkentry.c:786
  23162327msgid "Has Frame"
  23172328msgstr "С рамка"
  23182329
  2319 #: ../gtk/gtkcombobox.c:785
   2330#: ../gtk/gtkcombobox.c:790
  23202331msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  23212332msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  23222333
  2323 #: ../gtk/gtkcombobox.c:793
   2334#: ../gtk/gtkcombobox.c:798
  23242335msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  23252336msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  23262337
  2327 #: ../gtk/gtkcombobox.c:808 ../gtk/gtkmenu.c:643
   2338#: ../gtk/gtkcombobox.c:813 ../gtk/gtkmenu.c:643
  23282339msgid "Tearoff Title"
  23292340msgstr "Заглавие за откъснато"
  23302341
  2331 #: ../gtk/gtkcombobox.c:809
   2342#: ../gtk/gtkcombobox.c:814
  23322343msgid ""
  23332344"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  23372348"изскачащ прозорец е отделен"
  23382349
  2339 #: ../gtk/gtkcombobox.c:826
   2350#: ../gtk/gtkcombobox.c:831
  23402351msgid "Popup shown"
  23412352msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  23422353
  2343 #: ../gtk/gtkcombobox.c:827
   2354#: ../gtk/gtkcombobox.c:832
  23442355msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  23452356msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  23462357
  2347 #: ../gtk/gtkcombobox.c:843
   2358#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
  23482359msgid "Button Sensitivity"
  23492360msgstr "Чувствителност на бутона"
  23502361
  2351 #: ../gtk/gtkcombobox.c:844
   2362#: ../gtk/gtkcombobox.c:849
  23522363msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
  23532364msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
  23542365
  2355 #: ../gtk/gtkcombobox.c:860
   2366#: ../gtk/gtkcombobox.c:865
  23562367msgid "Whether combo box has an entry"
  23572368msgstr "Дали падащото меню има поле за въвеждане"
  23582369
  2359 #: ../gtk/gtkcombobox.c:875
   2370#: ../gtk/gtkcombobox.c:880
  23602371msgid "Entry Text Column"
  23612372msgstr "Колона за текст"
  23622373
  2363 #: ../gtk/gtkcombobox.c:876
   2374#: ../gtk/gtkcombobox.c:881
  23642375msgid ""
  23652376"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
   
  23692380"когато менюто е създадено с настройка #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
  23702381
  2371 #: ../gtk/gtkcombobox.c:893
   2382#: ../gtk/gtkcombobox.c:898
  23722383msgid "ID Column"
  23732384msgstr "Колона за идентификатор"
  23742385
  2375 #: ../gtk/gtkcombobox.c:894
   2386#: ../gtk/gtkcombobox.c:899
  23762387msgid ""
  23772388"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
   
  23812392"стойностите в модела"
  23822393
  2383 #: ../gtk/gtkcombobox.c:909
   2394#: ../gtk/gtkcombobox.c:914
  23842395msgid "Active id"
  23852396msgstr "Активен идентификатор"
  23862397
  2387 #: ../gtk/gtkcombobox.c:910
   2398#: ../gtk/gtkcombobox.c:915
  23882399msgid "The value of the id column for the active row"
  23892400msgstr "Стойността на колоната за идентификатор за активния ред"
  23902401
  2391 #: ../gtk/gtkcombobox.c:925
   2402#: ../gtk/gtkcombobox.c:930
  23922403msgid "Popup Fixed Width"
  23932404msgstr "Фиксирана широчина на изскачащ прозорец"
  23942405
  2395 #: ../gtk/gtkcombobox.c:926
   2406#: ../gtk/gtkcombobox.c:931
  23962407msgid ""
  23972408"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
   
  24012412"заделената широчина на падащото меню "
  24022413
  2403 #: ../gtk/gtkcombobox.c:952
   2414#: ../gtk/gtkcombobox.c:957
  24042415msgid "Appears as list"
  24052416msgstr "Като списък"
  24062417
  2407 #: ../gtk/gtkcombobox.c:953
   2418#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
  24082419msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  24092420msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  24102421
  2411 #: ../gtk/gtkcombobox.c:969
   2422#: ../gtk/gtkcombobox.c:974
  24122423msgid "Arrow Size"
  24132424msgstr "Размер на стрелката"
  24142425
  2415 #: ../gtk/gtkcombobox.c:970
   2426#: ../gtk/gtkcombobox.c:975
  24162427msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  24172428msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  24182429
  2419 #: ../gtk/gtkcombobox.c:987
   2430#: ../gtk/gtkcombobox.c:992
  24202431msgid "The amount of space used by the arrow"
  24212432msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  24222433
  2423 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1002 ../gtk/gtkentry.c:886 ../gtk/gtkhandlebox.c:218
  2424 #: ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:182 ../gtk/gtktoolbar.c:613
   2434#: ../gtk/gtkcombobox.c:1007 ../gtk/gtkentry.c:886 ../gtk/gtkhandlebox.c:218
   2435#: ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:182 ../gtk/gtktoolbar.c:614
  24252436#: ../gtk/gtkviewport.c:155
  24262437msgid "Shadow type"
  24272438msgstr "Вид сянка"
  24282439
  2429 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1003
   2440#: ../gtk/gtkcombobox.c:1008
  24302441msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  24312442msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
   
  25162527msgstr "Обектът за буфер, който всъщност съдържа въведения текст"
  25172528
  2518 #: ../gtk/gtkentry.c:741 ../gtk/gtklabel.c:839
   2529#: ../gtk/gtkentry.c:741 ../gtk/gtklabel.c:824
  25192530msgid "Cursor Position"
  25202531msgstr "Позиция на показалеца"
  25212532
  2522 #: ../gtk/gtkentry.c:742 ../gtk/gtklabel.c:840
   2533#: ../gtk/gtkentry.c:742 ../gtk/gtklabel.c:825
  25232534msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  25242535msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в знаци"
  25252536
  2526 #: ../gtk/gtkentry.c:751 ../gtk/gtklabel.c:849
   2537#: ../gtk/gtkentry.c:751 ../gtk/gtklabel.c:834
  25272538msgid "Selection Bound"
  25282539msgstr "Свързана към избора"
  25292540
  2530 #: ../gtk/gtkentry.c:752 ../gtk/gtklabel.c:850
   2541#: ../gtk/gtkentry.c:752 ../gtk/gtklabel.c:835
  25312542msgid ""
  25322543"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
   
  25572568msgstr "Рамка между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната рамка"
  25582569
  2559 #: ../gtk/gtkentry.c:802 ../gtk/gtkentry.c:1398
   2570#: ../gtk/gtkentry.c:802 ../gtk/gtkentry.c:1399
  25602571msgid "Invisible character"
  25612572msgstr "Заместващ знак"
  25622573
  2563 #: ../gtk/gtkentry.c:803 ../gtk/gtkentry.c:1399
   2574#: ../gtk/gtkentry.c:803 ../gtk/gtkentry.c:1400
  25642575msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  25652576msgstr ""
   
  26732684"изпълнение на gtk_entry_progress_pulse()"
  26742685
  2675 #: ../gtk/gtkentry.c:1002
   2686#: ../gtk/gtkentry.c:1003
  26762687msgid "Placeholder text"
  26772688msgstr "Заменящ текст"
  26782689
  2679 #: ../gtk/gtkentry.c:1003
   2690#: ../gtk/gtkentry.c:1004
  26802691msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
  26812692msgstr "Показване на текст в елемента докато е празен и не е на фокус"
  26822693
  2683 #: ../gtk/gtkentry.c:1017
   2694#: ../gtk/gtkentry.c:1018
  26842695msgid "Primary pixbuf"
  26852696msgstr "Основен буфер с пиксели"
  26862697
  2687 #: ../gtk/gtkentry.c:1018
   2698#: ../gtk/gtkentry.c:1019
  26882699msgid "Primary pixbuf for the entry"
  26892700msgstr "Основен буфер с пиксели за елемента"
  26902701
  2691 #: ../gtk/gtkentry.c:1032
   2702#: ../gtk/gtkentry.c:1033
  26922703msgid "Secondary pixbuf"
  26932704msgstr "Допълнителен буфер с пиксели"
  26942705
  2695 #: ../gtk/gtkentry.c:1033
   2706#: ../gtk/gtkentry.c:1034
  26962707msgid "Secondary pixbuf for the entry"
  26972708msgstr "Допълнителен буфер с пиксели за елемента"
  26982709
  2699 #: ../gtk/gtkentry.c:1047
   2710#: ../gtk/gtkentry.c:1048
  27002711msgid "Primary stock ID"
  27012712msgstr "Основен номенклатурен идентификатор"
  27022713
  2703 #: ../gtk/gtkentry.c:1048
   2714#: ../gtk/gtkentry.c:1049
  27042715msgid "Stock ID for primary icon"
  27052716msgstr "Номенклатурен идентификатор на основната икона"
  27062717
  2707 #: ../gtk/gtkentry.c:1062
   2718#: ../gtk/gtkentry.c:1063
  27082719msgid "Secondary stock ID"
  27092720msgstr "Допълнителен номенклатурен идентификатор"
  27102721
  2711 #: ../gtk/gtkentry.c:1063
   2722#: ../gtk/gtkentry.c:1064
  27122723msgid "Stock ID for secondary icon"
  27132724msgstr "Номенклатурен идентификатор на допълнителната икона"
  27142725
  2715 #: ../gtk/gtkentry.c:1077
   2726#: ../gtk/gtkentry.c:1078
  27162727msgid "Primary icon name"
  27172728msgstr "Име на основната икона"
  27182729
  2719 #: ../gtk/gtkentry.c:1078
   2730#: ../gtk/gtkentry.c:1079
  27202731msgid "Icon name for primary icon"
  27212732msgstr "Име на основната икона"
  27222733
  2723 #: ../gtk/gtkentry.c:1092
   2734#: ../gtk/gtkentry.c:1093
  27242735msgid "Secondary icon name"
  27252736msgstr "Име на допълнителната икона"
  27262737
  2727 #: ../gtk/gtkentry.c:1093
   2738#: ../gtk/gtkentry.c:1094
  27282739msgid "Icon name for secondary icon"
  27292740msgstr "Име на допълнителната икона"
  27302741
  2731 #: ../gtk/gtkentry.c:1107
   2742#: ../gtk/gtkentry.c:1108
  27322743msgid "Primary GIcon"
  27332744msgstr "Основен GIcon"
  27342745
  2735 #: ../gtk/gtkentry.c:1108
   2746#: ../gtk/gtkentry.c:1109
  27362747msgid "GIcon for primary icon"
  27372748msgstr "GIcon на основната икона"
  27382749
  2739 #: ../gtk/gtkentry.c:1122
   2750#: ../gtk/gtkentry.c:1123
  27402751msgid "Secondary GIcon"
  27412752msgstr "Допълнителен GIcon"
  27422753
  2743 #: ../gtk/gtkentry.c:1123
   2754#: ../gtk/gtkentry.c:1124
  27442755msgid "GIcon for secondary icon"
  27452756msgstr "GIcon на допълнителната икона"
  27462757
  2747 #: ../gtk/gtkentry.c:1137
   2758#: ../gtk/gtkentry.c:1138
  27482759msgid "Primary storage type"
  27492760msgstr "Основен вид представяне"
  27502761
  2751 #: ../gtk/gtkentry.c:1138
   2762#: ../gtk/gtkentry.c:1139
  27522763msgid "The representation being used for primary icon"
  27532764msgstr "Представянето на основната икона"
  27542765
  2755 #: ../gtk/gtkentry.c:1153
   2766#: ../gtk/gtkentry.c:1154
  27562767msgid "Secondary storage type"
  27572768msgstr "Допълнителен вид представяне"
  27582769
  2759 #: ../gtk/gtkentry.c:1154
   2770#: ../gtk/gtkentry.c:1155
  27602771msgid "The representation being used for secondary icon"
  27612772msgstr "Представянето на допълнителната икона"
  27622773
  2763 #: ../gtk/gtkentry.c:1175
   2774#: ../gtk/gtkentry.c:1176
  27642775msgid "Primary icon activatable"
  27652776msgstr "Активируема основна икона"
  27662777
  2767 #: ../gtk/gtkentry.c:1176
   2778#: ../gtk/gtkentry.c:1177
  27682779msgid "Whether the primary icon is activatable"
  27692780msgstr "Дали основната икона е активируема"
  27702781
  2771 #: ../gtk/gtkentry.c:1196
   2782#: ../gtk/gtkentry.c:1197
  27722783msgid "Secondary icon activatable"
  27732784msgstr "Активируема допълнителна икона"
  27742785
  2775 #: ../gtk/gtkentry.c:1197
   2786#: ../gtk/gtkentry.c:1198
  27762787msgid "Whether the secondary icon is activatable"
  27772788msgstr "Дали допълнителната икона е активируема"
  27782789
  2779 #: ../gtk/gtkentry.c:1219
   2790#: ../gtk/gtkentry.c:1220
  27802791msgid "Primary icon sensitive"
  27812792msgstr "Чувствителна основна икона"
  27822793
  2783 #: ../gtk/gtkentry.c:1220
   2794#: ../gtk/gtkentry.c:1221
  27842795msgid "Whether the primary icon is sensitive"
  27852796msgstr "Дали основната икона е чувствителна"
  27862797
  2787 #: ../gtk/gtkentry.c:1241
   2798#: ../gtk/gtkentry.c:1242
  27882799msgid "Secondary icon sensitive"
  27892800msgstr "Чувствителна допълнителна икона"
  27902801
  2791 #: ../gtk/gtkentry.c:1242
   2802#: ../gtk/gtkentry.c:1243
  27922803msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
  27932804msgstr "Дали допълнителната икона е чувствителна"
  27942805
  2795 #: ../gtk/gtkentry.c:1258
   2806#: ../gtk/gtkentry.c:1259
  27962807msgid "Primary icon tooltip text"
  27972808msgstr "Подсказка за основната икона"
  27982809
  2799 #: ../gtk/gtkentry.c:1259 ../gtk/gtkentry.c:1295
   2810#: ../gtk/gtkentry.c:1260 ../gtk/gtkentry.c:1296
  28002811msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
  28012812msgstr "Съдържание на подсказката за основната икона"
  28022813
  2803 #: ../gtk/gtkentry.c:1275
   2814#: ../gtk/gtkentry.c:1276
  28042815msgid "Secondary icon tooltip text"
  28052816msgstr "Подсказка за допълнителната икона"
  28062817
  2807 #: ../gtk/gtkentry.c:1276 ../gtk/gtkentry.c:1314
   2818#: ../gtk/gtkentry.c:1277 ../gtk/gtkentry.c:1315
  28082819msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
  28092820msgstr "Съдържание на подсказката за допълнителната икона"
  28102821
  2811 #: ../gtk/gtkentry.c:1294
   2822#: ../gtk/gtkentry.c:1295
  28122823msgid "Primary icon tooltip markup"
  28132824msgstr "Текст с маркиране за подсказката на основната икона"
  28142825
  2815 #: ../gtk/gtkentry.c:1313
   2826#: ../gtk/gtkentry.c:1314
  28162827msgid "Secondary icon tooltip markup"
  28172828msgstr "Текст с маркиране за подсказката на допълнителната икона"
  28182829
  2819 #: ../gtk/gtkentry.c:1333 ../gtk/gtktextview.c:794
   2830#: ../gtk/gtkentry.c:1334 ../gtk/gtktextview.c:794
  28202831msgid "IM module"
  28212832msgstr "Модул за вход"
  28222833
  2823 #: ../gtk/gtkentry.c:1334 ../gtk/gtktextview.c:795
   2834#: ../gtk/gtkentry.c:1335 ../gtk/gtktextview.c:795
  28242835msgid "Which IM module should be used"
  28252836msgstr "Кой модул за вход да се ползва"
  28262837
  2827 #: ../gtk/gtkentry.c:1348
   2838#: ../gtk/gtkentry.c:1349
  28282839msgid "Completion"
  28292840msgstr "Дописване"
  28302841
  2831 #: ../gtk/gtkentry.c:1349
   2842#: ../gtk/gtkentry.c:1350
  28322843msgid "The auxiliary completion object"
  28332844msgstr "Помощният обект за дописването"
  28342845
  2835 #: ../gtk/gtkentry.c:1363
   2846#: ../gtk/gtkentry.c:1364
  28362847msgid "Icon Prelight"
  28372848msgstr "Осветяване на иконата"
  28382849
  2839 #: ../gtk/gtkentry.c:1364
   2850#: ../gtk/gtkentry.c:1365
  28402851msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
  28412852msgstr "Дали активируемите икони да се осветяват при посочване"
  28422853
  2843 #: ../gtk/gtkentry.c:1377
   2854#: ../gtk/gtkentry.c:1378
  28442855msgid "Progress Border"
  28452856msgstr "Рамка на лентата за прогрес"
  28462857
  2847 #: ../gtk/gtkentry.c:1378
   2858#: ../gtk/gtkentry.c:1379
  28482859msgid "Border around the progress bar"
  28492860msgstr "Рамка около лентата за прогрес"
  28502861
  2851 #: ../gtk/gtkentry.c:1870
   2862#: ../gtk/gtkentry.c:1871
  28522863msgid "Border between text and frame."
  28532864msgstr "Разстояние между текста и рамката."
   
  28692880msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
  28702881
  2871 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:344 ../gtk/gtkiconview.c:564
   2882#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:344 ../gtk/gtkiconview.c:566
  28722883msgid "Text column"
  28732884msgstr "Текстова колона"
   
  29562967msgstr "Текст на етикета на разширителя"
  29572968
  2958 #: ../gtk/gtkexpander.c:306 ../gtk/gtklabel.c:758
   2969#: ../gtk/gtkexpander.c:306 ../gtk/gtklabel.c:743
  29592970msgid "Use markup"
  29602971msgstr "Използване на маркиране"
  29612972
  2962 #: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:759
   2973#: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:744
  29632974msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
  29642975msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
   
  29682979msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  29692980
  2970 #: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
   2981#: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:245
  29712982#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
  29722983msgid "Label widget"
   
  29973008
  29983009#: ../gtk/gtkexpander.c:355 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
  2999 #: ../gtk/gtktreeview.c:1187
   3010#: ../gtk/gtktreeview.c:1186
  30003011msgid "Expander Size"
  30013012msgstr "Големина на разширителя"
  30023013
  30033014#: ../gtk/gtkexpander.c:356 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
  3004 #: ../gtk/gtktreeview.c:1188
   3015#: ../gtk/gtktreeview.c:1187
  30053016msgid "Size of the expander arrow"
  30063017msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
   
  30123023#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
  30133024msgid "Dialog"
  3014 msgstr "Диалогова кутия"
   3025msgstr "Диалогов прозорец"
  30153026
  30163027#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:410
  30173028msgid "The file chooser dialog to use."
  3018 msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
   3029msgstr "Кой диалогов прозорец да се ползва за избор на файл."
  30193030
  30203031#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:441
  30213032msgid "The title of the file chooser dialog."
  3022 msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
   3033msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
  30233034
  30243035#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:455
   
  31463157msgstr "Позиция на дъщерен елемент по вертикала"
  31473158
  3148 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:152
  3149 msgid "The title of the font selection dialog"
  3150 msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
  3151 
  3152 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:167 ../gtk/gtkfontsel.c:238
   3159#: ../gtk/gtkfontbutton.c:436
   3160msgid "The title of the font chooser dialog"
   3161msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
   3162
   3163#: ../gtk/gtkfontbutton.c:451 ../gtk/gtkfontsel.c:244
  31533164msgid "Font name"
  31543165msgstr "Име на шрифт"
  31553166
  3156 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:168
   3167#: ../gtk/gtkfontbutton.c:452
  31573168msgid "The name of the selected font"
  31583169msgstr "Името на избрания шрифт"
  31593170
  3160 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:169
   3171#: ../gtk/gtkfontbutton.c:453
  31613172msgid "Sans 12"
  31623173msgstr "Sans 12"
  31633174
  3164 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:184
   3175#: ../gtk/gtkfontbutton.c:468
  31653176msgid "Use font in label"
  31663177msgstr "Използване на шрифт в етикета"
  31673178
  3168 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:185
   3179#: ../gtk/gtkfontbutton.c:469
  31693180msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
  31703181msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
  31713182
  3172 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:200
   3183#: ../gtk/gtkfontbutton.c:484
  31733184msgid "Use size in label"
  31743185msgstr "Използване на размер в етикета"
  31753186
  3176 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:201
   3187#: ../gtk/gtkfontbutton.c:485
  31773188msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
  31783189msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
  31793190
  3180 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:217
   3191#: ../gtk/gtkfontbutton.c:501
  31813192msgid "Show style"
  31823193msgstr "Показване на стил"
  31833194
  3184 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:218
   3195#: ../gtk/gtkfontbutton.c:502
  31853196msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
  31863197msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
  31873198
  3188 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:233
   3199#: ../gtk/gtkfontbutton.c:517
  31893200msgid "Show size"
  31903201msgstr "Показване на размер"
  31913202
  3192 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:234
   3203#: ../gtk/gtkfontbutton.c:518
  31933204msgid "Whether selected font size is shown in the label"
  31943205msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
  31953206
  3196 #: ../gtk/gtkfontsel.c:239
   3207#: ../gtk/gtkfontchooser.c:93 ../gtk/gtkfontsel.c:251
   3208msgid "Preview text"
   3209msgstr "Текст за прегледа"
   3210
   3211#: ../gtk/gtkfontchooser.c:94 ../gtk/gtkfontsel.c:252
   3212msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
   3213msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
   3214
   3215#: ../gtk/gtkfontchooser.c:106
   3216msgid "Show preview text entry"
   3217msgstr "Преглед на текста"
   3218
   3219#: ../gtk/gtkfontchooser.c:107
   3220msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
   3221msgstr "Дали елементът за преглед на текста е включен или не"
   3222
   3223#: ../gtk/gtkfontsel.c:245
  31973224msgid "The string that represents this font"
  31983225msgstr "Низът, който представя този шрифт"
  3199 
  3200 #: ../gtk/gtkfontsel.c:245
  3201 msgid "Preview text"
  3202 msgstr "Текст за прегледа"
  3203 
  3204 #: ../gtk/gtkfontsel.c:246
  3205 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  3206 msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  32073226
  32083227#: ../gtk/gtkframe.c:172
   
  32383257msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  32393258
  3240 #: ../gtk/gtkgrid.c:1298 ../gtk/gtktable.c:209
   3259#: ../gtk/gtkgrid.c:1350 ../gtk/gtktable.c:209
  32413260msgid "Row spacing"
  32423261msgstr "Разредката между редове"
  32433262
  3244 #: ../gtk/gtkgrid.c:1299 ../gtk/gtktable.c:210
   3263#: ../gtk/gtkgrid.c:1351 ../gtk/gtktable.c:210
  32453264msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  32463265msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  32473266
  3248 #: ../gtk/gtkgrid.c:1305 ../gtk/gtktable.c:218
   3267#: ../gtk/gtkgrid.c:1357 ../gtk/gtktable.c:218
  32493268msgid "Column spacing"
  32503269msgstr "Разредката между колони"
  32513270
  3252 #: ../gtk/gtkgrid.c:1306 ../gtk/gtktable.c:219
   3271#: ../gtk/gtkgrid.c:1358 ../gtk/gtktable.c:219
  32533272msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  32543273msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
  32553274
  3256 #: ../gtk/gtkgrid.c:1312
   3275#: ../gtk/gtkgrid.c:1364
  32573276msgid "Row Homogeneous"
  32583277msgstr "Еднаква височина"
  32593278
  3260 #: ../gtk/gtkgrid.c:1313
   3279#: ../gtk/gtkgrid.c:1365
  32613280msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
  32623281msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина"
  32633282
  3264 #: ../gtk/gtkgrid.c:1319
   3283#: ../gtk/gtkgrid.c:1371
  32653284msgid "Column Homogeneous"
  32663285msgstr "Еднакво широки"
  32673286
  3268 #: ../gtk/gtkgrid.c:1320
   3287#: ../gtk/gtkgrid.c:1372
  32693288msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
  32703289msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви широчина"
  32713290
  3272 #: ../gtk/gtkgrid.c:1326 ../gtk/gtktable.c:235
   3291#: ../gtk/gtkgrid.c:1378 ../gtk/gtktable.c:235
  32733292msgid "Left attachment"
  32743293msgstr "Ляво прикачване"
  32753294
  3276 #: ../gtk/gtkgrid.c:1327 ../gtk/gtkmenu.c:761 ../gtk/gtktable.c:236
   3295#: ../gtk/gtkgrid.c:1379 ../gtk/gtkmenu.c:761 ../gtk/gtktable.c:236
  32773296msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  32783297msgstr ""
  32793298"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  32803299
  3281 #: ../gtk/gtkgrid.c:1333 ../gtk/gtktable.c:249
   3300#: ../gtk/gtkgrid.c:1385 ../gtk/gtktable.c:249
  32823301msgid "Top attachment"
  32833302msgstr "Горно прикачване"
  32843303
  3285 #: ../gtk/gtkgrid.c:1334
   3304#: ../gtk/gtkgrid.c:1386
  32863305msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
  32873306msgstr ""
  32883307"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  32893308
  3290 #: ../gtk/gtkgrid.c:1340 ../gtk/gtklayout.c:660 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
   3309#: ../gtk/gtkgrid.c:1392 ../gtk/gtklayout.c:660 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
  32913310msgid "Width"
  32923311msgstr "Широчина"
  32933312
  3294 #: ../gtk/gtkgrid.c:1341
   3313#: ../gtk/gtkgrid.c:1393
  32953314msgid "The number of columns that a child spans"
  32963315msgstr "Брой колони заети от елемента"
  32973316
  3298 #: ../gtk/gtkgrid.c:1347 ../gtk/gtklayout.c:669
   3317#: ../gtk/gtkgrid.c:1399 ../gtk/gtklayout.c:669
  32993318msgid "Height"
  33003319msgstr "Височина"
  33013320
  3302 #: ../gtk/gtkgrid.c:1348
   3321#: ../gtk/gtkgrid.c:1400
  33033322msgid "The number of rows that a child spans"
  33043323msgstr "Брой редове заети от елемента"
   
  33513370"отделено."
  33523371
  3353 #: ../gtk/gtkiconview.c:527 ../gtk/gtktreeselection.c:131
   3372#: ../gtk/gtkiconview.c:529 ../gtk/gtktreeselection.c:131
  33543373msgid "Selection mode"
  33553374msgstr "Начин на избор"
  33563375
  3357 #: ../gtk/gtkiconview.c:528
   3376#: ../gtk/gtkiconview.c:530
  33583377msgid "The selection mode"
  33593378msgstr "Начинът за избор"
  33603379
  3361 #: ../gtk/gtkiconview.c:546
   3380#: ../gtk/gtkiconview.c:548
  33623381msgid "Pixbuf column"
  33633382msgstr "Колона на буферите"
  33643383
  3365 #: ../gtk/gtkiconview.c:547
   3384#: ../gtk/gtkiconview.c:549
  33663385msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
  33673386msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
  33683387
  3369 #: ../gtk/gtkiconview.c:565
   3388#: ../gtk/gtkiconview.c:567
  33703389msgid "Model column used to retrieve the text from"
  33713390msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
  33723391
  3373 #: ../gtk/gtkiconview.c:584
   3392#: ../gtk/gtkiconview.c:586
  33743393msgid "Markup column"
  33753394msgstr "Колона с маркиране"
  33763395
  3377 #: ../gtk/gtkiconview.c:585
   3396#: ../gtk/gtkiconview.c:587
  33783397msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
  33793398msgstr ""
  33803399"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
  33813400
  3382 #: ../gtk/gtkiconview.c:592
   3401#: ../gtk/gtkiconview.c:594
  33833402msgid "Icon View Model"
  33843403msgstr "Изглед с икони"
  33853404
  3386 #: ../gtk/gtkiconview.c:593
   3405#: ../gtk/gtkiconview.c:595
  33873406msgid "The model for the icon view"
  33883407msgstr "Моделът на изглед с икони"
  33893408
  3390 #: ../gtk/gtkiconview.c:609
   3409#: ../gtk/gtkiconview.c:611
  33913410msgid "Number of columns"
  33923411msgstr "Брой колони"
  33933412
  3394 #: ../gtk/gtkiconview.c:610
   3413#: ../gtk/gtkiconview.c:612
  33953414msgid "Number of columns to display"
  33963415msgstr "Брой колони, които да се покажат"
  33973416
  3398 #: ../gtk/gtkiconview.c:627
   3417#: ../gtk/gtkiconview.c:629
  33993418msgid "Width for each item"
  34003419msgstr "Широчина на всеки елемент"
  34013420
  3402 #: ../gtk/gtkiconview.c:628
   3421#: ../gtk/gtkiconview.c:630
  34033422msgid "The width used for each item"
  34043423msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
  34053424
  3406 #: ../gtk/gtkiconview.c:644
   3425#: ../gtk/gtkiconview.c:646
  34073426msgid "Space which is inserted between cells of an item"
  34083427msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
  34093428
  3410 #: ../gtk/gtkiconview.c:659
   3429#: ../gtk/gtkiconview.c:661
  34113430msgid "Row Spacing"
  34123431msgstr "Разредка на редовете"
  34133432
  3414 #: ../gtk/gtkiconview.c:660
   3433#: ../gtk/gtkiconview.c:662
  34153434msgid "Space which is inserted between grid rows"
  34163435msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
  34173436
  3418 #: ../gtk/gtkiconview.c:675
   3437#: ../gtk/gtkiconview.c:677
  34193438msgid "Column Spacing"
  34203439msgstr "Разредка на колоните"
  34213440
  3422 #: ../gtk/gtkiconview.c:676
   3441#: ../gtk/gtkiconview.c:678
  34233442msgid "Space which is inserted between grid columns"
  34243443msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
  34253444
  3426 #: ../gtk/gtkiconview.c:691
   3445#: ../gtk/gtkiconview.c:693
  34273446msgid "Margin"
  34283447msgstr "Поле"
  34293448
  3430 #: ../gtk/gtkiconview.c:692
   3449#: ../gtk/gtkiconview.c:694
  34313450msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
  34323451msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
  34333452
  3434 #: ../gtk/gtkiconview.c:707
   3453#: ../gtk/gtkiconview.c:709
  34353454msgid "Item Orientation"
  34363455msgstr "Ориентация на елемента"
  34373456
  3438 #: ../gtk/gtkiconview.c:708
   3457#: ../gtk/gtkiconview.c:710
  34393458msgid ""
  34403459"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  34413460msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текстът и иконата"
  34423461
  3443 #: ../gtk/gtkiconview.c:724 ../gtk/gtktreeview.c:1022
   3462#: ../gtk/gtkiconview.c:726 ../gtk/gtktreeview.c:1021
  34443463#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:374
  34453464msgid "Reorderable"
  34463465msgstr "Преподредим"
  34473466
  3448 #: ../gtk/gtkiconview.c:725 ../gtk/gtktreeview.c:1023
   3467#: ../gtk/gtkiconview.c:727 ../gtk/gtktreeview.c:1022
  34493468msgid "View is reorderable"
  34503469msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
  34513470
  3452 #: ../gtk/gtkiconview.c:732 ../gtk/gtktreeview.c:1173
   3471#: ../gtk/gtkiconview.c:734 ../gtk/gtktreeview.c:1172
  34533472msgid "Tooltip Column"
  34543473msgstr "Колона с подсказки"
  34553474
  3456 #: ../gtk/gtkiconview.c:733
   3475#: ../gtk/gtkiconview.c:735
  34573476msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
  34583477msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елементите"
  34593478
  3460 #: ../gtk/gtkiconview.c:750
   3479#: ../gtk/gtkiconview.c:752
  34613480msgid "Item Padding"
  34623481msgstr "Отстъп до икона"
  34633482
  3464 #: ../gtk/gtkiconview.c:751
   3483#: ../gtk/gtkiconview.c:753
  34653484msgid "Padding around icon view items"
  34663485msgstr "Отстъп около обектите в изгледа като икони"
  34673486
  3468 #: ../gtk/gtkiconview.c:782
   3487#: ../gtk/gtkiconview.c:784
  34693488msgid "Selection Box Color"
  34703489msgstr "Цвят на прозореца за избор"
  34713490
  3472 #: ../gtk/gtkiconview.c:783
   3491#: ../gtk/gtkiconview.c:785
  34733492msgid "Color of the selection box"
  34743493msgstr "Цветът на прозореца за избор"
  34753494
  3476 #: ../gtk/gtkiconview.c:789
   3495#: ../gtk/gtkiconview.c:791
  34773496msgid "Selection Box Alpha"
  34783497msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
  34793498
  3480 #: ../gtk/gtkiconview.c:790
   3499#: ../gtk/gtkiconview.c:792
  34813500msgid "Opacity of the selection box"
  34823501msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
   
  35123531msgstr "Набор икони за показване"
  35133532
  3514 #: ../gtk/gtkimage.c:270 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:530
   3533#: ../gtk/gtkimage.c:270 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:531
  35153534#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
  35163535msgid "Icon size"
   
  35743593"Групата клавишни комбинации, които да се ползват за номенклатурните действия"
  35753594
  3576 #: ../gtk/gtkinfobar.c:372 ../gtk/gtkmessagedialog.c:204
   3595#: ../gtk/gtkinfobar.c:372 ../gtk/gtkmessagedialog.c:203
  35773596msgid "Message Type"
  35783597msgstr "Вид съобщение"
  35793598
  3580 #: ../gtk/gtkinfobar.c:373 ../gtk/gtkmessagedialog.c:205
   3599#: ../gtk/gtkinfobar.c:373 ../gtk/gtkmessagedialog.c:204
  35813600msgid "The type of message"
  35823601msgstr "Видът на съобщението"
   
  35943613msgstr "Широчина на рамката около пространството за действие"
  35953614
  3596 #: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:173
   3615#: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:172
  35973616#: ../gtk/gtkstatusicon.c:302 ../gtk/gtkstylecontext.c:432
  35983617#: ../gtk/gtkwindow.c:765
   
  36043623msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец"
  36053624
  3606 #: ../gtk/gtklabel.c:745
   3625#: ../gtk/gtklabel.c:730
  36073626msgid "The text of the label"
  36083627msgstr "Текстът на етикета"
  36093628
  3610 #: ../gtk/gtklabel.c:752
   3629#: ../gtk/gtklabel.c:737
  36113630msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
  36123631msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  36133632
  3614 #: ../gtk/gtklabel.c:773 ../gtk/gtktexttag.c:386 ../gtk/gtktextview.c:703
   3633#: ../gtk/gtklabel.c:758 ../gtk/gtktexttag.c:386 ../gtk/gtktextview.c:703
  36153634msgid "Justification"
  36163635msgstr "Подравняване"
  36173636
  3618 #: ../gtk/gtklabel.c:774
   3637#: ../gtk/gtklabel.c:759
  36193638msgid ""
  36203639"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  36263645"xalign"
  36273646
  3628 #: ../gtk/gtklabel.c:782
   3647#: ../gtk/gtklabel.c:767
  36293648msgid "Pattern"
  36303649msgstr "Шаблон"
  36313650
  3632 #: ../gtk/gtklabel.c:783
   3651#: ../gtk/gtklabel.c:768
  36333652msgid ""
  36343653"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
   
  36383657"се подчертаят"
  36393658
  3640 #: ../gtk/gtklabel.c:790
   3659#: ../gtk/gtklabel.c:775
  36413660msgid "Line wrap"
  36423661msgstr "Пренасяне по редове"
  36433662
  3644 #: ../gtk/gtklabel.c:791
   3663#: ../gtk/gtklabel.c:776
  36453664msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  36463665msgstr "Ако е зададено, текстът се пренася на нов ред, ако е твърде дълъг"
  36473666
  3648 #: ../gtk/gtklabel.c:806
   3667#: ../gtk/gtklabel.c:791
  36493668msgid "Line wrap mode"
  36503669msgstr "Режим на пренасяне по редове"
  36513670
  3652 #: ../gtk/gtklabel.c:807
   3671#: ../gtk/gtklabel.c:792
  36533672msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
  36543673msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява"
  36553674
  3656 #: ../gtk/gtklabel.c:814
   3675#: ../gtk/gtklabel.c:799
  36573676msgid "Selectable"
  36583677msgstr "Избираем"
  36593678
  3660 #: ../gtk/gtklabel.c:815
   3679#: ../gtk/gtklabel.c:800
  36613680msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
  36623681msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
  36633682
  3664 #: ../gtk/gtklabel.c:821
   3683#: ../gtk/gtklabel.c:806
  36653684msgid "Mnemonic key"
  36663685msgstr "Мнемоничен клавиш"
  36673686
  3668 #: ../gtk/gtklabel.c:822
   3687#: ../gtk/gtklabel.c:807
  36693688msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
  36703689msgstr "Клавишна комбинация за този етикет"
  36713690
  3672 #: ../gtk/gtklabel.c:830
   3691#: ../gtk/gtklabel.c:815
  36733692msgid "Mnemonic widget"
  36743693msgstr "Мнемоничен графичен обект"
  36753694
  3676 #: ../gtk/gtklabel.c:831
   3695#: ../gtk/gtklabel.c:816
  36773696msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  36783697msgstr "Елементът за активиране, когато бързият клавиш на етикет е натиснат"
  36793698
  3680 #: ../gtk/gtklabel.c:877
   3699#: ../gtk/gtklabel.c:862
  36813700msgid ""
  36823701"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
   
  36863705"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  36873706
  3688 #: ../gtk/gtklabel.c:918
   3707#: ../gtk/gtklabel.c:903
  36893708msgid "Single Line Mode"
  36903709msgstr "На един ред"
  36913710
  3692 #: ../gtk/gtklabel.c:919
   3711#: ../gtk/gtklabel.c:904
  36933712msgid "Whether the label is in single line mode"
  36943713msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
  36953714
  3696 #: ../gtk/gtklabel.c:936
   3715#: ../gtk/gtklabel.c:921
  36973716msgid "Angle"
  36983717msgstr "Ъгъл"
  36993718
  3700 #: ../gtk/gtklabel.c:937
   3719#: ../gtk/gtklabel.c:922
  37013720msgid "Angle at which the label is rotated"
  37023721msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
  37033722
  3704 #: ../gtk/gtklabel.c:959
   3723#: ../gtk/gtklabel.c:944
  37053724msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
  37063725msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в знаци"
  37073726
  3708 #: ../gtk/gtklabel.c:977
   3727#: ../gtk/gtklabel.c:962
  37093728msgid "Track visited links"
  37103729msgstr "Следене за посетени връзки"
  37113730
  3712 #: ../gtk/gtklabel.c:978
   3731#: ../gtk/gtklabel.c:963
  37133732msgid "Whether visited links should be tracked"
  37143733msgstr "Дали да се проследява посещаването на връзки"
   
  37223741msgstr "Височината на подредбата"
  37233742
  3724 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:173
   3743#: ../gtk/gtklinkbutton.c:175
  37253744msgid "URI"
  37263745msgstr "Адрес"
  37273746
  3728 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:174
   3747#: ../gtk/gtklinkbutton.c:176
  37293748msgid "The URI bound to this button"
  37303749msgstr "Адресът прикачен към бутона"
  37313750
  3732 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:188
   3751#: ../gtk/gtklinkbutton.c:190
  37333752msgid "Visited"
  37343753msgstr "Посетена"
  37353754
  3736 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:189
   3755#: ../gtk/gtklinkbutton.c:191
  37373756msgid "Whether this link has been visited."
  37383757msgstr "Дали адресът вече е посетен."
   
  38093828msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  38103829
  3811 #: ../gtk/gtkmenubar.c:226 ../gtk/gtktoolbar.c:580
   3830#: ../gtk/gtkmenubar.c:226 ../gtk/gtktoolbar.c:581
  38123831msgid "Internal padding"
  38133832msgstr "Вътрешно пространство"
   
  40134032msgstr "Минималната желана широчина на елемента от менюто в знаци"
  40144033
  4015 #: ../gtk/gtkmenushell.c:421
   4034#: ../gtk/gtkmenushell.c:447
  40164035msgid "Take Focus"
  40174036msgstr "Вземане на фокус"
  40184037
  4019 #: ../gtk/gtkmenushell.c:422
   4038#: ../gtk/gtkmenushell.c:448
  40204039msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
  40214040msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
  40224041
  4023 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:293
   4042#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:292
  40244043msgid "Menu"
  40254044msgstr "Меню"
  40264045
  4027 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:294
   4046#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:293
  40284047msgid "The dropdown menu"
  40294048msgstr "Падащото меню"
  40304049
  4031 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:187
   4050#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:186
  40324051msgid "Image/label border"
  40334052msgstr "Рамка на изображение/етикет"
  40344053
  4035 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:188
   4054#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:187
  40364055msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
  40374056msgstr ""
  40384057"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
  40394058
  4040 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212
   4059#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:211
  40414060msgid "Message Buttons"
  40424061msgstr "Бутони на съобщение"
  40434062
  4044 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:213
   4063#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212
  40454064msgid "The buttons shown in the message dialog"
  40464065msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
  40474066
  4048 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:230
   4067#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:229
  40494068msgid "The primary text of the message dialog"
  40504069msgstr "Основният текст в диалога за съобщение"
  40514070
  4052 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
   4071#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:244
  40534072msgid "Use Markup"
  40544073msgstr "Използване на маркиране"
  40554074
  4056 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:246
   4075#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
  40574076msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
  40584077msgstr "Основният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  40594078
  4060 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:260
   4079#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:259
  40614080msgid "Secondary Text"
  40624081msgstr "Допълнителен текст"
  40634082
  4064 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:261
   4083#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:260
  40654084msgid "The secondary text of the message dialog"
  40664085msgstr "Допълнителният текст в диалога за съобщение"
  40674086
  4068 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:276
   4087#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:275
  40694088msgid "Use Markup in secondary"
  40704089msgstr "Използване на маркиране в допълнителния текст"
  40714090
  4072 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:277
   4091#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:276
  40734092msgid "The secondary text includes Pango markup."
  40744093msgstr "Допълнителният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  40754094
  4076 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:291
   4095#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:290
  40774096msgid "Image"
  40784097msgstr "Изображение"
  40794098
  4080 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:292
   4099#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:291
  40814100msgid "The image"
  40824101msgstr "Изображението"
  40834102
  4084 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:308
   4103#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:307
  40854104msgid "Message area"
  40864105msgstr "Област за съобщения"
  40874106
  4088 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:309
   4107#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:308
  40894108msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
  40904109msgstr ""
  4091 "Елемент GtkVBok, съдържащ главния и допълнителния етикет на диалоговата кутия"
   4110"Елемент GtkVBok, съдържащ главния и допълнителния етикет на диалоговия "
   4111"прозорец"
  40924112
  40934113#: ../gtk/gtkmisc.c:115
   
  41214141"графичния обект в пиксели"
  41224142
  4123 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:157
   4143#: ../gtk/gtkmountoperation.c:156
  41244144msgid "Parent"
  41254145msgstr "Родител"
  41264146
  4127 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:158
   4147#: ../gtk/gtkmountoperation.c:157
  41284148msgid "The parent window"
  41294149msgstr "Родителски прозорец"
  41304150
  4131 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
   4151#: ../gtk/gtkmountoperation.c:164
  41324152msgid "Is Showing"
  41334153msgstr "Показва"
  41344154
  4135 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:166
   4155#: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
  41364156msgid "Are we showing a dialog"
  4137 msgstr "Показва ли се диалогова кутия"
  4138 
  4139 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:174
   4157msgstr "Показва ли се диалогов прозорец"
   4158
   4159#: ../gtk/gtkmountoperation.c:173
  41404160msgid "The screen where this window will be displayed."
  41414161msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец."
   
  46444664#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1242
  46454665msgid "Show Dialog"
  4646 msgstr "Показване на диалогова кутия"
   4666msgstr "Показване на диалогов прозорец"
  46474667
  46484668#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1243
   
  66556675msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  66566676
  6657 #: ../gtk/gtktoolbar.c:501 ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
   6677#: ../gtk/gtktoolbar.c:502 ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
  66586678msgid "Toolbar Style"
  66596679msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  66606680
  6661 #: ../gtk/gtktoolbar.c:502
   6681#: ../gtk/gtktoolbar.c:503
  66626682msgid "How to draw the toolbar"
  66636683msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
  66646684
  6665 #: ../gtk/gtktoolbar.c:509
   6685#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
  66666686msgid "Show Arrow"
  66676687msgstr "Показване на стрелка"
  66686688
  6669 #: ../gtk/gtktoolbar.c:510
   6689#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
  66706690msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
  66716691msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
  66726692
  6673 #: ../gtk/gtktoolbar.c:531
   6693#: ../gtk/gtktoolbar.c:532
  66746694msgid "Size of icons in this toolbar"
  66756695msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
  66766696
  6677 #: ../gtk/gtktoolbar.c:546 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
   6697#: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
  66786698msgid "Icon size set"
  66796699msgstr "Размер на икона"
  66806700
  6681 #: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:1025
   6701#: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:1025
  66826702msgid "Whether the icon-size property has been set"
  66836703msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
  66846704
  6685 #: ../gtk/gtktoolbar.c:556
   6705#: ../gtk/gtktoolbar.c:557
  66866706msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
  66876707msgstr ""
  66886708"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  66896709
  6690 #: ../gtk/gtktoolbar.c:564 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
   6710#: ../gtk/gtktoolbar.c:565 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
  66916711msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  66926712msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
  66936713
  6694 #: ../gtk/gtktoolbar.c:571
   6714#: ../gtk/gtktoolbar.c:572
  66956715msgid "Spacer size"
  66966716msgstr "Размер на разделителя"
  66976717
  6698 #: ../gtk/gtktoolbar.c:572
   6718#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
  66996719msgid "Size of spacers"
  67006720msgstr "Размер на разделителите"
  67016721
  6702 #: ../gtk/gtktoolbar.c:581
   6722#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
  67036723msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
  67046724msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
  67056725
  6706 #: ../gtk/gtktoolbar.c:589
   6726#: ../gtk/gtktoolbar.c:590
  67076727msgid "Maximum child expand"
  67086728msgstr "Максимално разширяване на дъщерен елемент"
  67096729
  6710 #: ../gtk/gtktoolbar.c:590
   6730#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
  67116731msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
  67126732msgstr "Максималното място, което ще бъде отделено на разширим елемент"
  67136733
  6714 #: ../gtk/gtktoolbar.c:598
   6734#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
  67156735msgid "Space style"
  67166736msgstr "Стил на разделители"
  67176737
  6718 #: ../gtk/gtktoolbar.c:599
   6738#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
  67196739msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
  67206740msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
  67216741
  6722 #: ../gtk/gtktoolbar.c:606
   6742#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
  67236743msgid "Button relief"
  67246744msgstr "Вдаване на бутон"
  67256745
  6726 #: ../gtk/gtktoolbar.c:607
   6746#: ../gtk/gtktoolbar.c:608
  67276747msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  67286748msgstr "Вид на вдаването на бутоните"
  67296749
  6730 #: ../gtk/gtktoolbar.c:614
   6750#: ../gtk/gtktoolbar.c:615
  67316751msgid "Style of bevel around the toolbar"
  67326752msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
  67336753
  6734 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:233
   6754#: ../gtk/gtktoolbutton.c:232
  67356755msgid "Text to show in the item."
  67366756msgstr "Текст, който да е показан в елемента"
  67376757
  6738 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
   6758#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239
  67396759msgid ""
  67406760"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
   
  67446764"клавишна комбинация в прелялото меню"
  67456765
  6746 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:247
   6766#: ../gtk/gtktoolbutton.c:246
  67476767msgid "Widget to use as the item label"
  67486768msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
  67496769
  6750 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
   6770#: ../gtk/gtktoolbutton.c:252
  67516771msgid "Stock Id"
  67526772msgstr "Номенклатурен идентификатор"
  67536773
  6754 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:254
   6774#: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
  67556775msgid "The stock icon displayed on the item"
  67566776msgstr "Стандартната икона в елемента"
  67576777
  6758 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:270
   6778#: ../gtk/gtktoolbutton.c:269
  67596779msgid "Icon name"
  67606780msgstr "Име на икона"
  67616781
  6762 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:271
   6782#: ../gtk/gtktoolbutton.c:270
  67636783msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
  67646784msgstr "Име на вградената икона в елемента"
  67656785
  6766 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:277
   6786#: ../gtk/gtktoolbutton.c:276
  67676787msgid "Icon widget"
  67686788msgstr "Графичен обект за икони"
  67696789
  6770 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:278
   6790#: ../gtk/gtktoolbutton.c:277
  67716791msgid "Icon widget to display in the item"
  67726792msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
  67736793
  6774 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:291
   6794#: ../gtk/gtktoolbutton.c:290
  67756795msgid "Icon spacing"
  67766796msgstr "Разредка на икона"
  67776797
  6778 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:292
   6798#: ../gtk/gtktoolbutton.c:291
  67796799msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
  67806800msgstr "Разстояние между иконата и етикета в пиксели"
   
  69446964msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  69456965
  6946 #: ../gtk/gtktreemodelsort.c:419
   6966#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:491
  69476967msgid "TreeModelSort Model"
  69486968msgstr "Подредба в дървовиден модел"
  69496969
  6950 #: ../gtk/gtktreemodelsort.c:420
   6970#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:492
  69516971msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
  69526972msgstr "Режимът за подредба на дървовиден режим"
  69536973
  6954 #: ../gtk/gtktreeview.c:985
   6974#: ../gtk/gtktreeview.c:984
  69556975msgid "TreeView Model"
  69566976msgstr "Дървовиден режим"
  69576977
  6958 #: ../gtk/gtktreeview.c:986
   6978#: ../gtk/gtktreeview.c:985
  69596979msgid "The model for the tree view"
  69606980msgstr "Режим на дървовиден изглед"
  69616981
  6962 #: ../gtk/gtktreeview.c:998
   6982#: ../gtk/gtktreeview.c:997
  69636983msgid "Headers Visible"
  69646984msgstr "Видими заглавия"
  69656985
  6966 #: ../gtk/gtktreeview.c:999
   6986#: ../gtk/gtktreeview.c:998
  69676987msgid "Show the column header buttons"
  69686988msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
  69696989
  6970 #: ../gtk/gtktreeview.c:1006
   6990#: ../gtk/gtktreeview.c:1005
  69716991msgid "Headers Clickable"
  69726992msgstr "Заглавията могат да се натискат"
  69736993
  6974 #: ../gtk/gtktreeview.c:1007
   6994#: ../gtk/gtktreeview.c:1006
  69756995msgid "Column headers respond to click events"
  69766996msgstr "Заглавията на колоните могат да се натискат"
  69776997
  6978 #: ../gtk/gtktreeview.c:1014
   6998#: ../gtk/gtktreeview.c:1013
  69796999msgid "Expander Column"
  69807000msgstr "Разширяваща се колона"
  69817001
  6982 #: ../gtk/gtktreeview.c:1015
   7002#: ../gtk/gtktreeview.c:1014
  69837003msgid "Set the column for the expander column"
  69847004msgstr "Задаване на колона за разширение"
  69857005
  6986 #: ../gtk/gtktreeview.c:1030
   7006#: ../gtk/gtktreeview.c:1029
  69877007msgid "Rules Hint"
  69887008msgstr "Подсказки за правила"
  69897009
  6990 #: ../gtk/gtktreeview.c:1031
   7010#: ../gtk/gtktreeview.c:1030
  69917011msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
  69927012msgstr ""
  69937013"Задаване на подсказки за темата да изчертава редовете в редуващи се цветове"
  69947014
  6995 #: ../gtk/gtktreeview.c:1038
   7015#: ../gtk/gtktreeview.c:1037
  69967016msgid "Enable Search"
  69977017msgstr "Разрешаване на търсене"
  69987018
  6999 #: ../gtk/gtktreeview.c:1039
   7019#: ../gtk/gtktreeview.c:1038
  70007020msgid "View allows user to search through columns interactively"
  70017021msgstr ""
  70027022"Изгледът позволява на потребителите да претърсват колоните интерактивно"
  70037023
  7004 #: ../gtk/gtktreeview.c:1046
   7024#: ../gtk/gtktreeview.c:1045
  70057025msgid "Search Column"
  70067026msgstr "Колона за търсене"
  70077027
  7008 #: ../gtk/gtktreeview.c:1047
   7028#: ../gtk/gtktreeview.c:1046
  70097029msgid "Model column to search through during interactive search"
  70107030msgstr "Колона от модела, в която се търси интерактивно"
  70117031
  7012 #: ../gtk/gtktreeview.c:1067
   7032#: ../gtk/gtktreeview.c:1066
  70137033msgid "Fixed Height Mode"
  70147034msgstr "Режим „еднаква височина“"
  70157035
  7016 #: ../gtk/gtktreeview.c:1068
   7036#: ../gtk/gtktreeview.c:1067
  70177037msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
  70187038msgstr ""
   
  70207040"височина"
  70217041
  7022 #: ../gtk/gtktreeview.c:1088
   7042#: ../gtk/gtktreeview.c:1087
  70237043msgid "Hover Selection"
  70247044msgstr "Следящ избор"
  70257045
  7026 #: ../gtk/gtktreeview.c:1089
   7046#: ../gtk/gtktreeview.c:1088
  70277047msgid "Whether the selection should follow the pointer"
  70287048msgstr "Дали изборът да следва показалеца"
  70297049
  7030 #: ../gtk/gtktreeview.c:1108
   7050#: ../gtk/gtktreeview.c:1107
  70317051msgid "Hover Expand"
  70327052msgstr "Следване на разширяването"
  70337053
  7034 #: ../gtk/gtktreeview.c:1109
   7054#: ../gtk/gtktreeview.c:1108
  70357055msgid ""
  70367056"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
   
  70397059"тях"
  70407060
  7041 #: ../gtk/gtktreeview.c:1123
   7061#: ../gtk/gtktreeview.c:1122
  70427062msgid "Show Expanders"
  70437063msgstr "Показване на разширители"
  70447064
  7045 #: ../gtk/gtktreeview.c:1124
   7065#: ../gtk/gtktreeview.c:1123
  70467066msgid "View has expanders"
  70477067msgstr "Изгледът има разширители"
  70487068
  7049 #: ../gtk/gtktreeview.c:1138
   7069#: ../gtk/gtktreeview.c:1137
  70507070msgid "Level Indentation"
  70517071msgstr "Отстъп на ниво"
  70527072
  7053 #: ../gtk/gtktreeview.c:1139
   7073#: ../gtk/gtktreeview.c:1138
  70547074msgid "Extra indentation for each level"
  70557075msgstr "Допълнителен отстъп за всяко ниво"
  70567076
  7057 #: ../gtk/gtktreeview.c:1148
   7077#: ../gtk/gtktreeview.c:1147
  70587078msgid "Rubber Banding"
  70597079msgstr "Свързване"
  70607080
  7061 #: ../gtk/gtktreeview.c:1149
   7081#: ../gtk/gtktreeview.c:1148
  70627082msgid ""
  70637083"Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
   
  70657085"Дали е позволен избор на множество елементи с провлачване на показалеца"
  70667086
  7067 #: ../gtk/gtktreeview.c:1156
   7087#: ../gtk/gtktreeview.c:1155
  70687088msgid "Enable Grid Lines"
  70697089msgstr "Включване на мрежата от линии"
  70707090
  7071 #: ../gtk/gtktreeview.c:1157
   7091#: ../gtk/gtktreeview.c:1156
  70727092msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
  70737093msgstr "Дали мрежата от линии да се показва в дървовидния изглед"
  70747094
  7075 #: ../gtk/gtktreeview.c:1165
   7095#: ../gtk/gtktreeview.c:1164
  70767096msgid "Enable Tree Lines"
  70777097msgstr "Включване на линиите на дървото"
  70787098
  7079 #: ../gtk/gtktreeview.c:1166
   7099#: ../gtk/gtktreeview.c:1165
  70807100msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
  70817101msgstr "Дали линиите на дървото да се показват в дървовидния изглед"
  70827102
  7083 #: ../gtk/gtktreeview.c:1174
   7103#: ../gtk/gtktreeview.c:1173
  70847104msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
  70857105msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за редовете"
  70867106
  7087 #: ../gtk/gtktreeview.c:1196
   7107#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
  70887108msgid "Vertical Separator Width"
  70897109msgstr "Широчина на вертикален разделител"
  70907110
  7091 #: ../gtk/gtktreeview.c:1197
   7111#: ../gtk/gtktreeview.c:1196
  70927112msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
  70937113msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  70947114
  7095 #: ../gtk/gtktreeview.c:1205
   7115#: ../gtk/gtktreeview.c:1204
  70967116msgid "Horizontal Separator Width"
  70977117msgstr "Широчина на хоризонтален разделител"
  70987118
  7099 #: ../gtk/gtktreeview.c:1206
   7119#: ../gtk/gtktreeview.c:1205
  71007120msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
  71017121msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  71027122
  7103 #: ../gtk/gtktreeview.c:1214
   7123#: ../gtk/gtktreeview.c:1213
  71047124msgid "Allow Rules"
  71057125msgstr "Позволяване на правила"
  71067126
  7107 #: ../gtk/gtktreeview.c:1215
   7127#: ../gtk/gtktreeview.c:1214
  71087128msgid "Allow drawing of alternating color rows"
  71097129msgstr "Редуващи се цветове на редове"
  71107130
  7111 #: ../gtk/gtktreeview.c:1221
   7131#: ../gtk/gtktreeview.c:1220
  71127132msgid "Indent Expanders"
  71137133msgstr "Отместване на разширителите"
  71147134
  7115 #: ../gtk/gtktreeview.c:1222
   7135#: ../gtk/gtktreeview.c:1221
  71167136msgid "Make the expanders indented"
  71177137msgstr "Отместване на разширителите"
  71187138
  7119 #: ../gtk/gtktreeview.c:1228
   7139#: ../gtk/gtktreeview.c:1227
  71207140msgid "Even Row Color"
  71217141msgstr "Цвят за четен ред"
  71227142
  7123 #: ../gtk/gtktreeview.c:1229
   7143#: ../gtk/gtktreeview.c:1228
  71247144msgid "Color to use for even rows"
  71257145msgstr "Цветът, който да се използва за четни редове"
  71267146
  7127 #: ../gtk/gtktreeview.c:1235
   7147#: ../gtk/gtktreeview.c:1234
  71287148msgid "Odd Row Color"
  71297149msgstr "Цвят за нечетен ред"
  71307150
  7131 #: ../gtk/gtktreeview.c:1236
   7151#: ../gtk/gtktreeview.c:1235
  71327152msgid "Color to use for odd rows"
  71337153msgstr "Цветът, който да се използва за нечетни редове"
  71347154
  7135 #: ../gtk/gtktreeview.c:1242
   7155#: ../gtk/gtktreeview.c:1241
  71367156msgid "Grid line width"
  71377157msgstr "Широчина на линиите в мрежата"
  71387158
  7139 #: ../gtk/gtktreeview.c:1243
   7159#: ../gtk/gtktreeview.c:1242
  71407160msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
  71417161msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите в мрежата в дървовидния изглед"
  71427162
  7143 #: ../gtk/gtktreeview.c:1249
   7163#: ../gtk/gtktreeview.c:1248
  71447164msgid "Tree line width"
  71457165msgstr "Широчина на линиите за дървото"
  71467166
  7147 #: ../gtk/gtktreeview.c:1250
   7167#: ../gtk/gtktreeview.c:1249
  71487168msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
  71497169msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите за дървото в дървовидния изглед"
  71507170
  7151 #: ../gtk/gtktreeview.c:1256
   7171#: ../gtk/gtktreeview.c:1255
  71527172msgid "Grid line pattern"
  71537173msgstr "Пунктир за линията за мрежата"
  71547174
  7155 #: ../gtk/gtktreeview.c:1257
   7175#: ../gtk/gtktreeview.c:1256
  71567176msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
  71577177msgstr ""
  71587178"Пунктир използван за изчертаване на линиите на мрежата в дървовидния изглед"
  71597179
  7160 #: ../gtk/gtktreeview.c:1263
   7180#: ../gtk/gtktreeview.c:1262
  71617181msgid "Tree line pattern"
  71627182msgstr "Пунктир за линията на дървото"
  71637183
  7164 #: ../gtk/gtktreeview.c:1264
   7184#: ../gtk/gtktreeview.c:1263
  71657185msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
  71667186msgstr ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.