Changeset 238


Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2005, 10:43:02 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подавам обновен превод на един низ в Metacity.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • desktop/metacity.HEAD.bg.po

    r135 r238  
    1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
    1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
    12 "POT-Creation-Date: 2005-08-10 22:38+0300\n"
    13 "PO-Revision-Date: 2005-08-10 22:31+0300\n"
     12"POT-Creation-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
     13"PO-Revision-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
    1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
    1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
     
    6363msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
    6464
    65 #: ../src/display.c:319
     65#: ../src/display.c:307
    6666#, c-format
    6767msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
     
    8484msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
    8585
    86 #: ../src/frames.c:1125
     86#: ../src/frames.c:1122
    8787msgid "Close Window"
    8888msgstr "Затваряне на прозореца"
    8989
    90 #: ../src/frames.c:1128
     90#: ../src/frames.c:1125
    9191msgid "Window Menu"
    9292msgstr "Меню за прозорците"
    9393
    94 #: ../src/frames.c:1131
     94#: ../src/frames.c:1128
    9595msgid "Minimize Window"
    9696msgstr "Минимизиране на прозореца"
    9797
    98 #: ../src/frames.c:1134
     98#: ../src/frames.c:1131
    9999msgid "Maximize Window"
    100100msgstr "Максимизиране на прозореца"
    101101
    102 #: ../src/frames.c:1137
     102#: ../src/frames.c:1134
    103103msgid "Unmaximize Window"
    104104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
     
    111111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
    112112
    113 #: ../src/keybindings.c:2620
     113#: ../src/keybindings.c:2654
    114114#, c-format
    115115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
     
    118118"грешка за команда: %s\n"
    119119
    120 #: ../src/keybindings.c:2725
     120#: ../src/keybindings.c:2759
    121121#, c-format
    122122msgid "No command %d has been defined.\n"
    123123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
    124124
    125 #: ../src/keybindings.c:3570
     125#: ../src/keybindings.c:3609
    126126msgid "No terminal command has been defined.\n"
    127127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
     
    509509"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
    510510"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
    511 "specified by the auto_raise_delay key)."
    512 msgstr ""
    513 "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
    514 "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
    515 "ключа auto_raise_delay)."
     511"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
     512"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
     513"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
     514"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
     515"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
     516"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
     517"a window during drag and drop (because that results in the application "
     518"grabbing the mouse)"
     519msgstr ""
     520"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
     521"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
     522"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
     523"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
     524"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
     525"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
     526"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
     527"задейства от влизането на курсора в рамките на прозореца при режими на "
     528"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
     529"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
     530"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
     531"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
     532"не е свързано и с навлизането на курсора на мишката при действие на "
     533"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
    516534
    517535#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
     
    31523170msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
    31533171
    3154 #: ../src/util.c:203
     3172#: ../src/util.c:217
    31553173msgid "Window manager: "
    31563174msgstr "Мениджър на прозорци: "
    31573175
    3158 #: ../src/util.c:349
     3176#: ../src/util.c:363
    31593177msgid "Bug in window manager: "
    31603178msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
    31613179
    3162 #: ../src/util.c:378
     3180#: ../src/util.c:392
    31633181msgid "Window manager warning: "
    31643182msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
    31653183
    3166 #: ../src/util.c:402
     3184#: ../src/util.c:416
    31673185msgid "Window manager error: "
    31683186msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
     
    31743192
    31753193#. first time through
    3176 #: ../src/window.c:5205
     3194#: ../src/window.c:5208
    31773195#, c-format
    31783196msgid ""
     
    31903208#. * about these apps but make them work.
    31913209#.
    3192 #: ../src/window.c:5876
     3210#: ../src/window.c:5879
    31933211#, c-format
    31943212msgid ""
     
    32273245"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
    32283246"списъка\n"
     3247
     3248#~ msgid ""
     3249#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
     3250#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
     3251#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
     3252#~ msgstr ""
     3253#~ "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
     3254#~ "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
     3255#~ "ключа auto_raise_delay)."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.