Changeset 262 for sharp/gip.bg.po


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2005, 4:25:22 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

 • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
 • Българизирани кавички
 • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

 • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
 • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
 • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
 • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

 • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
 • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gip.bg.po

  r158 r262  
  11# Bulgarian translation of gip.
  2 # Copyright (C) 2005 THE gip'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gip package.
  44# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
   
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2005-05-20 20:08+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-08-23 11:40+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-10-22 14:46+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4141"by Samuel Abels"
  4242msgstr ""
  43 "Gip, калкулаторът за Internet протокола за работната среда GNOME, е написан "
  44 "и издаден под условията на GPL (Общия Публичен Лиценз на GNU, версия 2)\n"
   43"Gip, калкулаторът за Internet протокола за работната среда GNOME, е написан и издаден под условията на GPL (Общия Публичен Лиценз на GNU, версия 2)\n"
  4544"от Samuel Abels"
  4645
   
  112111#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:34
  113112msgid "Subnetted using prefixlength:"
  114 msgstr ""
   113msgstr "Разделени на подмрежи с префикс:"
  115114
  116115#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:35
   
  157156msgid "Subnet Mask"
  158157msgstr "Маска на подмрежа"
   158
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.