Ignore:
Timestamp:
Jul 21, 2005, 6:41:37 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Това са реално подадените версии към CVS-а

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/f-spot.HEAD.bg.po

  r46 r47  
  1010"Project-Id-Version: f-spot\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-21 02:58+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-07-21 10:47+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-21 18:48+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-21 18:48+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../f-spot.desktop.in.in.h:1 ../src/f-spot.glade.h:68
   
  160160msgstr "Файл"
  161161
  162 #: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:71 ../src/FolderExport.cs:635
   162#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:71 ../src/FolderExport.cs:638
  163163msgid "Index"
  164164msgstr "Индекс"
   
  195195"permissions are correct and try again"
  196196msgstr ""
  197 "Грешка \"{0}\" при създаване на папката \"{1}\".  Проверете пътя и "
  198 "правата и опитайте отново."
   197"Грешка „{0}“ при създаване на папката „{1}“.  Проверете пътя и правата и "
   198"опитайте отново."
  199199
  200200#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:188 ../src/CDExport.cs:139
   
  222222#, csharp-format
  223223msgid "Transferring \"{0}\" from camera"
  224 msgstr "Пренасяне на снимка \"{0}\" от камера"
   224msgstr "Пренасяне на снимка „{0}“ от камера"
  225225
  226226#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:270
   
  239239#, csharp-format
  240240msgid "Transferring picture \"{0}\" To CD"
  241 msgstr "Пренасяне на снимка \"{0}\" на CD"
   241msgstr "Пренасяне на снимка „{0}“ на CD"
  242242
  243243#: ../src/CDExport.cs:59 ../src/FlickrExport.cs:96 ../src/GalleryExport.cs:421
   
  279279#, csharp-format
  280280msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save image {1}"
  281 msgstr "Получи се изключение \"{0}\". Не може да се запази изображението {1}"
   281msgstr "Получи се изключение „{0}“. Не може да се запази изображението {1}"
  282282
  283283#: ../src/Exif.cs:226
   
  299299#: ../src/Exif.cs:234
  300300msgid "InterOperability Directory"
  301 msgstr ""
   301msgstr "Директория за съвместимост"
  302302
  303303#: ../src/Exif.cs:236
   
  316316#, csharp-format
  317317msgid "Uploading picture \"{0}\""
  318 msgstr "Качване на снимка \"{0}\""
   318msgstr "Качване на снимка „{0}“"
  319319
  320320#: ../src/FlickrExport.cs:103 ../src/GalleryExport.cs:438
   
  358358msgstr "Прехвърляне на изображения"
  359359
  360 #: ../src/FolderExport.cs:633
   360#: ../src/FolderExport.cs:636
  361361msgid "Prev"
  362362msgstr "Предишна"
  363363
  364 #: ../src/FolderExport.cs:638 ../src/f-spot.glade.h:95
   364#: ../src/FolderExport.cs:641 ../src/f-spot.glade.h:95
  365365msgid "Next"
  366366msgstr "Следващо"
  367367
  368 #: ../src/FolderExport.cs:701
   368#: ../src/FolderExport.cs:704
  369369msgid "Gallery generated by "
  370370msgstr "Галерията е генерирана от "
  371371
  372 #: ../src/FolderExport.cs:733
   372#: ../src/FolderExport.cs:736
  373373msgid "Pages:"
  374374msgstr "Страници:"
   
  476476#: ../src/f-spot.glade.h:26
  477477msgid "<span weight='bold' size='larger'>Error Connecting to Gallery</span>\n"
  478 msgstr "<span weight='bold' size='larger'>Грешка при свързване с галерията</span>\n"
   478msgstr ""
   479"<span weight='bold' size='larger'>Грешка при свързване с галерията</span>\n"
  479480
  480481#: ../src/f-spot.glade.h:28
   
  11241125"The directory you selected \"{0}\" does not exist.  Please choose a "
  11251126"different directory"
  1126 msgstr ""
  1127 "Папката, която сте избрали \"{0}\" не съществува.  Изберете друга папка."
   1127msgstr "Папката, която сте избрали „{0}“ не съществува.  Изберете друга папка."
  11281128
  11291129#: ../src/InfoBox.cs:70 ../src/PhotoVersionCommands.cs:55
   
  11741174#, csharp-format
  11751175msgid "Received error \"{0}\" while connecting to camera"
  1176 msgstr "Получи се грешка \"{0}\" при свързването с фотоапарата"
   1176msgstr "Получи се грешка „{0}“ при свързването с фотоапарата"
  11771177
  11781178#. Translators should localize the following string
   
  11811181#: ../src/MainWindow.cs:1093
  11821182msgid "translator-credits"
  1183 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
  1184 ""
  1185 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа."
  1186 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg"
   1183msgstr ""
   1184"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   1185"\n"
   1186"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   1187"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  11871188"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  11881189
   
  12161217#: ../src/MainWindow.cs:1503
  12171218msgid "This deletes all versions of the selected photo from your drive."
   1219msgid_plural ""
  12181220"This deletes all versions of the selected photos from your drive."
  1219 msgstr "Това изтрива всички версии на избраната снимка от диска Ви."
   1221msgstr[0] "Това изтрива всички версии на избраната снимка от диска Ви."
   1222msgstr[1] "Това изтрива всички версии на избраните снимки от диска Ви."
  12201223
  12211224#: ../src/MainWindow.cs:1506
   
  13151318#, csharp-format
  13161319msgid "Really delete version \"{0}\"?"
  1317 msgstr "Наистина ли да се изтрие версията \"{0}\"?"
   1320msgstr "Наистина ли да се изтрие версията „{0}“?"
  13181321
  13191322#: ../src/PhotoView.cs:94
   
  13671370#: ../src/PhotoView.cs:472
  13681371msgid "Remove redeye from selected area"
  1369 msgstr "Премахване на ефекта \"червени очи\" от избрания регион"
   1372msgstr "Премахване на ефекта „червени очи“ от избрания регион"
  13701373
  13711374#: ../src/PhotoView.cs:473
   
  13761379#, csharp-format
  13771380msgid "Received exception \"{0}\" while rotating image {1}"
  1378 msgstr "Получи се грешка \"{0}\" при завъртане на изображението {1}."
   1381msgstr "Получи се грешка „{0}“ при завъртане на изображението {1}."
  13791382
  13801383#: ../src/RotateCommand.cs:61
   
  13891392#, csharp-format
  13901393msgid "Rotating picture \"{0}\""
  1391 msgstr "Завъртане на сникмата \"{0}\""
   1394msgstr "Завъртане на сникмата „{0}“"
  13921395
  13931396#: ../src/RotateCommand.cs:115
   
  14031406"The image could not be rotated because it is on a read only file system or "
  14041407"media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
   1408msgid_plural ""
  14051409"{0} images could not be rotated because they are on a read only file system "
  14061410"or media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
  1407 msgstr ""
   1411msgstr[0] ""
  14081412"Изображението не може да бъде завъртяно, защото се намира на файлова система "
  14091413"с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете привилегиите и "
  14101414"опитайте пак."
  1411 "{0} Изображения не може да бъдат завъртени, защото се намират на файлова "
   1415msgstr[1] ""
   1416"{0} изображения не може да бъдат завъртени, защото се намират на файлова "
  14121417"система с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете "
  14131418"привилегиите и опитайте пак."
   
  14311436#: ../src/StockIcons.cs:34
  14321437msgid "Reduce Red-Eye"
  1433 msgstr "Премахване на ефекта \"Червени очи\""
   1438msgstr "Премахване на ефекта „Червени очи“"
  14341439
  14351440#: ../src/StockIcons.cs:37
   
  15101515#: ../src/Util.cs:270
  15111516msgid "There was an error invoking the external handler"
  1512 msgstr ""
   1517msgstr "Грешка при стартирането на външна програма за обработка"
  15131518
  15141519#: ../src/Util.cs:271
   
  15191524msgstr ""
  15201525"Получена е грешка:\n"
  1521 "\"{0}\"\n"
  1522 
  1523 #~ msgid "Error: Error while transfering, Aborting"
  1524 #~ msgstr "Грешка: Грешка при пренасянето. Прекратява се"
  1525 
  1526 #~ msgid "Add Gallery"
  1527 #~ msgstr "Добавяне на галерия"
  1528 
  1529 #~ msgid "Album:"
  1530 #~ msgstr "Албум:"
  1531 
  1532 #~ msgid "Export to _Original..."
  1533 #~ msgstr "Изнасяне към оригинала..."
  1534 
  1535 #~ msgid "Export to _VFS..."
  1536 #~ msgstr "Изнасяне към VFS..."
  1537 
  1538 #~ msgid "Gallery Settings"
  1539 #~ msgstr "Настройка на галерията"
  1540 
  1541 #~ msgid "Import From:"
  1542 #~ msgstr "Внасяне от:"
  1543 
  1544 #~ msgid "No Formatting"
  1545 #~ msgstr "Без форматиране"
  1546 
  1547 #~ msgid "Uri:"
  1548 #~ msgstr "Адрес:"
  1549 
  1550 #~ msgid "Url:"
  1551 #~ msgstr "Url:"
  1552 
  1553 #~ msgid "User_name:"
  1554 #~ msgstr "Потребителско име:"
  1555 
  1556 #~ msgid "_Gallery Name:"
  1557 #~ msgstr "Име на галерията:"
  1558 
  1559 #~ msgid "_Password:"
  1560 #~ msgstr "Парола:"
  1561 
  1562 #~ msgid "_Url:"
  1563 #~ msgstr "_Url:"
  1564 
  1565 #~ msgid "Scaling picture \"{0}\""
  1566 #~ msgstr "Мащабиране на сникмата \"{0}\""
  1567 
  1568 #~ msgid "Transferring picture \"{0}\""
  1569 #~ msgstr "Прехвърляне на снимка \"{0}\""
   1526"„{0}“\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.