Ignore:
Timestamp:
Jul 21, 2005, 6:41:37 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Това са реално подадените версии към CVS-а

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/tomboy.HEAD.bg.po

  r45 r47  
  1010"Project-Id-Version: tomboy\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-14 12:20+0000\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-21 18:21+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-07-14 16:40+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
   
  168168msgstr ""
  169169"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
  170 "Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   170"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  171171"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
  172 "букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  173 "зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
  174 "това действие."
   172"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   173"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
   174"действие."
  175175
  176176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
   
  184184msgstr ""
  185185"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
  186 "Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   186"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  187187"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
  188 "букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  189 "зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
  190 "това действие."
   188"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   189"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
   190"действие."
  191191
  192192#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
   
  200200msgstr ""
  201201"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
  202 "бележки. Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;"
  203 "Alt&gt;F1\". Анализаторът на последователностите позволява употрбата на "
  204 "главни и малки букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;"
  205 "Ctrl&gt;\". Ако зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна "
  206 "комбинация за това действие.<"
   202"бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
   203"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и "
   204"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   205"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
   206"действие.<"
  207207
  208208#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
   
  215215"for this action."
  216216msgstr ""
  217 "Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за последните промени. "
  218 "Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
  219 "Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
  220 "букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  221 "зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
  222 "това действие.<"
   217"Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за последните "
   218"промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
   219"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и "
   220"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   221"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
   222"действие.<"
  223223
  224224#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   
  232232msgstr ""
  233233"Глобалните клавишни комбинации за показване на менщто на аплета Tomboy. "
  234 "Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   234"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  235235"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
  236 "букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  237 "зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
  238 "това действие.<"
   236"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   237"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
   238"действие.<"
  239239
  240240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
   
  250250"HTML plugin."
  251251msgstr ""
  252 "Последната настройка за кутийката за отмятане \"Изнасяне на свързани бележки"
  253 "\" в приставката за изнасяне в HTML."
   252"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
   253"в приставката за изнасяне в HTML."
  254254
  255255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:15
   
  502502#: ../Tomboy/Preferences.cs:330
  503503msgid "Open \"_Start Here\""
  504 msgstr "Отваряне на \"Начална бележка\""
   504msgstr "Отваряне на „Начална бележка“"
  505505
  506506#. Create new note keybinding...
   
  604604msgstr ""
  605605"Tomboy: Проста и лесна програма за взимане на бележки.\n"
  606 "Всички права запазени (c) 2004 Alex·Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
   606"Всички права запазени (c) 2004 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
  607607"\n"
  608608
   
  622622"  --new-note [title]\t\tСъздаване и показване на нова бележка със заглавие.\n"
  623623"  --open-note [title/url]\tПоказване на бележка с това заглавие.\n"
  624 "  --start-here\t\t\tПоказване на \"Начална бележка\".\n"
   624"  --start-here\t\t\tПоказване на „Начална бележка“.\n"
  625625"  --highlight-search [text]\tТърсене и отбелязване на текст в отворената "
  626626"бележка.\n"
   
  637637msgstr ""
  638638"Употреба:\n"
  639 "··--version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
  640 "··--help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
   639"  --version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
   640"  --help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
  641641"\n"
  642642"Отдалечения контрол чрез D-BUS е изключен."
   
  654654"D-BUS remote control disabled."
  655655msgstr ""
  656 "Tomboy: неподдържана опция \"{0}\"\n"
  657 "Опитайте с \"tomboy --help\" за повече информация.\n"
   656"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
   657"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
  658658"D-BUS отдалечения контрол е изключен."
  659659
   
  677677msgid "translator-credits"
  678678msgstr ""
  679 "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   679"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  680680"\n"
  681681"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  741741msgid "Export linked notes"
  742742msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
  743 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.