Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2006, 3:25:49 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po

  r553 r708  
  99"Project-Id-Version: fast-user-switching-applet\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:10+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-01-05 22:40+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-07-06 15:24+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-07-06 15:24+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2222msgstr "Меню, чрез което бързо да се превключва между потребителите"
  2323
  24 #: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:347
   24#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:348
  2525msgid "User Switcher"
  2626msgstr "Превключване на потребителите"
   
  135135msgstr "Външен вид"
  136136
  137 #: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1951
   137#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1981
  138138msgid "Continue"
  139139msgstr "Продължаване"
   
  159159msgstr "Някои настройки са заключени от системния администратор."
  160160
  161 #: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:1976
   161#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2006
  162162msgid ""
  163163"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
   
  187187msgstr "Настройки на превключвателя"
  188188
  189 #: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:470 ../src/applet.c:477
  190 #: ../src/applet.c:1373 ../src/applet.c:1378 ../src/applet.c:1391
  191 #: ../src/applet.c:1396
   189#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:471 ../src/applet.c:478
   190#: ../src/applet.c:1396 ../src/applet.c:1401 ../src/applet.c:1414
   191#: ../src/applet.c:1419
  192192msgid "Users"
  193193msgstr "Потребители"
   
  213213msgstr "Заключване на екрана след превключване на потребителя"
  214214
  215 #: ../src/applet.c:530
   215#: ../src/applet.c:531
  216216msgid "Other"
  217217msgstr "Други"
  218218
  219 #: ../src/applet.c:543
   219#: ../src/applet.c:544
  220220msgid "Login Window"
  221221msgstr "Прозорец за влизане"
  222222
  223 #: ../src/applet.c:1135
   223#: ../src/applet.c:1129
   224msgid ""
   225"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
   226"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
   227"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
   228"option) any later version."
   229msgstr ""
   230"Аплетът Fast User Switch е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/"
   231"или променяте под същите условия на лиценза Гну Общ Публичен Лиценз както е "
   232"публикуван от Free Software Foundation; или версия 2 на същия Лиценз, или "
   233"(по ваш избор) всяка по-нова версия."
   234
   235#: ../src/applet.c:1133
   236msgid ""
   237"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   238"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
   239"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
   240"more details."
   241msgstr ""
   242"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ "
   243"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   244"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ."
   245
   246#: ../src/applet.c:1137
   247msgid ""
   248"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   249"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
   250"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
   251msgstr ""
   252"Заедно с тази програма трябва да сте получили копие на лиценза Общ публичен "
   253"лиценз на ГНУ. Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc. 59 "
   254"Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
   255
   256#: ../src/applet.c:1158
  224257msgid "A menu to quickly switch between users."
  225258msgstr "Меню, чрез което бързо да се превключва между потребителите."
  226259
  227 #: ../src/applet.c:1154
   260#: ../src/applet.c:1177
  228261msgid "translator-credits"
  229262msgstr ""
   
  234267"Докладвайте за грешки на https://gnome.cult.bg/bugs"
  235268
  236 #: ../src/applet.c:1945
   269#: ../src/applet.c:1975
  237270msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
  238271msgstr "Открити са множество влизания в системата"
  239272
  240 #: ../src/applet.c:1975
   273#: ../src/applet.c:2005
  241274msgid "Multiple Logins Found"
  242275msgstr "Открити са множество влизания"
  243276
  244 #: ../src/applet.c:1993
   277#: ../src/applet.c:2023
  245278#, c-format
  246279msgid "%s in a nested window on console %d"
  247280msgstr "%s във вложен прозорец на конзола %d"
  248281
  249 #: ../src/applet.c:1997
   282#: ../src/applet.c:2027
  250283#, c-format
  251284msgid "%s on console %d"
  252285msgstr "%s на конзола %d"
  253286
  254 #: ../src/applet.c:2039
   287#: ../src/applet.c:2069
  255288msgid "Display Manager Unavailable"
  256289msgstr "Програмата за управление на дисплеи не е налична"
  257290
  258 #: ../src/applet.c:2040
   291#: ../src/applet.c:2070
  259292msgid ""
  260293"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
   
  264297"пуснат, но в момента той не е."
  265298
  266 #: ../src/applet.c:2044
   299#: ../src/applet.c:2074
  267300msgid "Multiple Consoles Not Supported"
  268301msgstr "Не се поддържат множество конзоли"
  269302
  270 #: ../src/applet.c:2045
   303#: ../src/applet.c:2075
  271304msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
  272305msgstr "Тази система не поддържа екрани за множество графични влизания."
  273306
  274 #: ../src/applet.c:2050
   307#: ../src/applet.c:2080
  275308msgid "Too Many Sessions"
  276309msgstr "Прекалено много сесии"
  277310
  278 #: ../src/applet.c:2051
   311#: ../src/applet.c:2081
  279312msgid ""
  280313"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
   
  285318"за да се позволят повече сесии."
  286319
  287 #: ../src/applet.c:2057
   320#: ../src/applet.c:2087
  288321msgid "Graphical System Error"
  289322msgstr "Грешка на графичната система"
  290323
  291 #: ../src/applet.c:2058
   324#: ../src/applet.c:2088
  292325msgid ""
  293326"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
   
  299332"конфигурирани."
  300333
  301 #: ../src/applet.c:2063
   334#: ../src/applet.c:2093
  302335msgid "Permissions Error"
  303336msgstr "Грешки с правата за достъп"
  304337
  305 #: ../src/applet.c:2064
   338#: ../src/applet.c:2094
  306339msgid ""
  307340"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
   
  311344"настройките на Вашия файл <i>~/.Xauthority</i>."
  312345
  313 #: ../src/applet.c:2209
   346#: ../src/applet.c:2239
  314347msgid "Missing Required File"
  315348msgstr "Липсва нужен файл"
  316349
  317 #: ../src/applet.c:2211
   350#: ../src/applet.c:2241
  318351#, c-format
  319352msgid ""
   
  325358"конфигурирана."
  326359
  327 #: ../src/applet.c:2287
   360#: ../src/applet.c:2317
  328361#, c-format
  329362msgid "Can't lock screen: %s"
  330363msgstr "Екранът не може да се заключи: %s"
  331364
  332 #: ../src/applet.c:2301
   365#: ../src/applet.c:2331
  333366#, c-format
  334367msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
   
  377410msgstr "Дали този дисплей е вложен в прозорец (Xnest) или не"
  378411
  379 #: ../src/fusa-manager.c:1262
   412#: ../src/fusa-manager.c:1452
  380413msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
  381414msgstr ""
  382415"Няма връзка с програмата за управление на дисплеи поради непознати причини."
  383416
  384 #: ../src/fusa-manager.c:1269
   417#: ../src/fusa-manager.c:1459
  385418msgid "The display manager is not running or too old."
  386419msgstr ""
  387420"Програмата за управление на дисплеи не е стартирана или е твърде стара."
  388421
  389 #: ../src/fusa-manager.c:1272
   422#: ../src/fusa-manager.c:1462
  390423msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
  391424msgstr "Достигнат е текущият лимит на гъвкави сървъри."
  392425
  393 #: ../src/fusa-manager.c:1275
   426#: ../src/fusa-manager.c:1465
  394427msgid "There was an unknown error starting X."
  395428msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на X."
  396429
  397 #: ../src/fusa-manager.c:1278
   430#: ../src/fusa-manager.c:1468
  398431msgid "The X server failed to finish starting."
  399432msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
  400433
  401 #: ../src/fusa-manager.c:1281
   434#: ../src/fusa-manager.c:1471
  402435msgid "There are too many X sessions running."
  403436msgstr "Има прекалено много работещи сесии на X."
  404437
  405 #: ../src/fusa-manager.c:1284
   438#: ../src/fusa-manager.c:1474
  406439msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
  407440msgstr "Вложеният X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
  408441
  409 #: ../src/fusa-manager.c:1287
   442#: ../src/fusa-manager.c:1477
  410443msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
  411444msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
  412445
  413 #: ../src/fusa-manager.c:1290 ../src/gdmcomm.c:492
   446#: ../src/fusa-manager.c:1480 ../src/gdmcomm.c:492
  414447msgid ""
  415448"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  417450msgstr "Опит за задаване на непознато или липсващо действие за изход."
  418451
  419 #: ../src/fusa-manager.c:1293 ../src/gdmcomm.c:495
   452#: ../src/fusa-manager.c:1483 ../src/gdmcomm.c:495
  420453msgid "Virtual terminals not supported."
  421454msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  422455
  423 #: ../src/fusa-manager.c:1296
   456#: ../src/fusa-manager.c:1486
  424457msgid "Invalid virtual terminal number."
  425458msgstr "Невалиден номер на виртуален терминал."
  426459
  427 #: ../src/fusa-manager.c:1299 ../src/gdmcomm.c:499
   460#: ../src/fusa-manager.c:1489 ../src/gdmcomm.c:499
  428461msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  429462msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  430463
  431 #: ../src/fusa-manager.c:1302
   464#: ../src/fusa-manager.c:1492
  432465msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
  433466msgstr "Файлът ~/.Xauthority липсва или е с неправилно съдържание."
  434467
  435 #: ../src/fusa-manager.c:1305
   468#: ../src/fusa-manager.c:1495
  436469msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  437470msgstr ""
   
  439472"съобщения и тя заби."
  440473
  441 #: ../src/fusa-manager.c:1309
   474#: ../src/fusa-manager.c:1499
  442475msgid "The display manager sent an unknown error message."
  443476msgstr "Програмата за управление на дисплеи изпрати непознат код за грешка."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.