Ignore:
Timestamp:
Aug 22, 2006, 1:16:13 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-system-monitor.HEAD.bg.po

  r711 r761  
  1 # Bulgarian translation for procman.
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
   1# Bulgarian translation for gnome-system-monitor po-file.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
  66#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: procman\n"
   9"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-07-07 08:07+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-07-07 12:58+0300\n"
  13 "Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-08-21 23:04+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-08-21 23:46+0300\n"
   13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.c:164
   
  3232"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  3333"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
   34"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  3435"\n"
  3536"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  3738"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  3839
  39 #: ../src/disks.c:238 ../src/memmaps.c:302
   40#: ../src/disks.c:308 ../src/memmaps.c:302
  4041msgid "Device"
  4142msgstr "Устройство"
  4243
  43 #: ../src/disks.c:239
   44#: ../src/disks.c:309
  4445msgid "Directory"
  4546msgstr "Папка"
  4647
  47 #: ../src/disks.c:240 ../src/openfiles.c:232
   48#: ../src/disks.c:310 ../src/openfiles.c:232
  4849msgid "Type"
  4950msgstr "Тип"
  5051
  51 #: ../src/disks.c:241
   52#: ../src/disks.c:311
  5253msgid "Total"
  5354msgstr "Общо"
  5455
  55 #: ../src/disks.c:242
   56#: ../src/disks.c:312
  5657msgid "Free"
  5758msgstr "Свободно"
  5859
  59 #: ../src/disks.c:243
   60#: ../src/disks.c:313
  6061msgid "Available"
  61 msgstr "Налични"
  62 
  63 #: ../src/disks.c:244
   62msgstr "Налично"
   63
   64#: ../src/disks.c:314
  6465msgid "Used"
  6566msgstr "Използвано"
  6667
  67 #: ../src/disks.c:251 ../src/interface.c:745 ../src/procdialogs.c:770
   68#: ../src/disks.c:321 ../src/interface.c:745 ../src/procdialogs.c:770
  6869#: ../src/procdialogs.c:774
  69 msgid "Devices"
  70 msgstr "Устройства"
   70msgid "File Systems"
   71msgstr "Файлови системи"
  7172
  7273#: ../src/e_date.c:154
   
  134135#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
  135136msgid "Column zero saved width"
  136 msgstr "Запазената ширина на нулевата колона"
   137msgstr "Запазената широчина на нулевата колона"
  137138
  138139#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
   
  162163#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
  163164msgid "Default graph swap color"
  164 msgstr "Стандартен цвят на графиката за суапа"
   165msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
  165166
  166167#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
   
  178179#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
  179180msgid "Enable/Disable smooth refresh"
  180 msgstr "Включване/изключване на гладко опресняване"
   181msgstr "Включване/изключване на постоянно опресняване"
  181182
  182183#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
   
  186187#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
  187188msgid "Main Window width"
  188 msgstr "Ширина на основния прозорец"
   189msgstr "Широчина на основния прозорец"
  189190
  190191#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
  191192#, no-c-format
  192193msgid "Process CPU % column saved width"
  193 msgstr ""
   194msgstr "Запазената широчина на колоната за процента на използване на процесора"
  194195
  195196#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
  196197msgid "Process CPU time column saved width"
  197 msgstr ""
   198msgstr "Запазената широчина на колоната за използваното процесорно време"
  198199
  199200#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
  200201msgid "Process PID column saved width"
  201 msgstr ""
   202msgstr "Запазената широчина на колоната за PID-а на процесите"
  202203
  203204#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
  204205msgid "Process SELinux security context column saved width"
  205 msgstr ""
   206msgstr "Запазената широчина на колоната за контекста на сигурност на процеса в SELinux"
  206207
  207208#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
  208209msgid "Process X server memory column saved width"
  209 msgstr ""
   210msgstr "Запазената широчина на колоната за паметта към X сървъра на процеса"
  210211
  211212#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
  212213msgid "Process arguments column saved width"
  213 msgstr ""
   214msgstr "Запазената широчина на колоната за аргументите на процесите"
  214215
  215216#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:21
  216217msgid "Process estimated memory usage column saved width"
  217 msgstr ""
   218msgstr "Запазената широчина на колоната за преценената използвана памет от процеса"
  218219
  219220#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:22
  220221msgid "Process name column saved width"
  221 msgstr ""
   222msgstr "Запазената широчина на колоната за имената на процесите"
  222223
  223224#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
  224225msgid "Process nice column saved width"
  225 msgstr ""
   226msgstr "Запазената широчина на колоната за приоритета на процесите"
  226227
  227228#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
  228229msgid "Process owner column saved width"
  229 msgstr ""
   230msgstr "Запазената широчина на колоната за притежателя на процеса"
  230231
  231232#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
  232233msgid "Process resident memory column saved width"
  233 msgstr ""
   234msgstr "Запазената широчина на колоната за постоянно заетата памет от процеса"
  234235
  235236#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:26
  236237msgid "Process shared memory column saved width"
  237 msgstr ""
   238msgstr "Запазената широчина на колоната за споделената памет заета от процеса"
  238239
  239240#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:27
  240241msgid "Process start time column saved width"
  241 msgstr "Ред на процесите в колоната"
   242msgstr "Запазената широчина на колоната за времето на стартиране на процеса"
  242243
  243244#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:28
  244245msgid "Process status column saved width"
  245 msgstr ""
   246msgstr "Запазената широчина на колоната за състоянието на процеса"
  246247
  247248#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:29
   
  255256#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:31
  256257msgid "Process view sort order"
  257 msgstr "Ред за подреждане на процесите"
   258msgstr "Ред за подреждане на изгледа на процесите"
  258259
  259260#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:32
  260261msgid "Process virtual memory column saved width"
  261 msgstr ""
   262msgstr "Запазената широчина на колоната за виртуалната памет заета от процеса"
  262263
  263264#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:33
   
  271272#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:35
  272273msgid "Show estimated memory usage column on startup"
  273 msgstr "Показване при стартиране на колоната за използването на паметта"
   274msgstr "Показване на колоната за преценената използвана памет от процеса при стартиране"
  274275
  275276#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:37
  276277#, no-c-format
  277278msgid "Show process CPU % column on startup"
  278 msgstr "Показване при стартиране на колоната за използването процесора"
   279msgstr "Показване на колоната за процента на използване на процесора при стартиране"
  279280
  280281#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:38
  281282msgid "Show process CPU time column on startup"
  282 msgstr "Показване при стартиране на колоната за процесорното време"
   283msgstr "Показване на колоната за използваното процесорно време при стартиране"
  283284
  284285#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:39
  285286msgid "Show process PID column on startup"
  286 msgstr "Показване при стартиране на колоната за PID на процеса"
   287msgstr "Показване на колоната за PID-а на процесите при стартиране"
  287288
  288289#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:40
  289290msgid "Show process SELinux security context column on startup"
  290 msgstr ""
   291msgstr "Показване на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux при стартиране"
  291292
  292293#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:41
  293294msgid "Show process X server memory column zero startup"
  294 msgstr ""
   295msgstr "Показване на колоната за паметта към X сървъра на процеса при стартиране"
  295296
  296297#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:42
  297298msgid "Show process arguments column on startup"
  298 msgstr "Показване при стартиране на колоната за опциите на процеса"
   299msgstr "Показване на колоната за аргументите на процесите при стартиране"
  299300
  300301#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
   
  304305#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:44
  305306msgid "Show process name column on startup"
  306 msgstr "Показване при стартиране на колоната за името на процеса"
   307msgstr "Показване на колоната за имената на процесите при стартиране"
  307308
  308309#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:45
  309310msgid "Show process nice column on startup"
  310 msgstr ""
   311msgstr "Показване на колоната за приоритета на процесите при стартиране"
  311312
  312313#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:46
  313314msgid "Show process owner column on startup"
  314 msgstr "Показване при стартиране на колоната за собственика на процеса"
   315msgstr "Показване на колоната за притежателя на процеса при стартиране"
  315316
  316317#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:47
  317318msgid "Show process resident memory column on startup"
  318 msgstr ""
   319msgstr "Показване на колоната за постоянно заетата памет от процеса при стартиране"
  319320
  320321#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:48
  321322msgid "Show process shared memory column on startup"
  322 msgstr "Показване при стартиране на колоната за споделената памет на процеса"
   323msgstr "Показване на колоната за споделената памет заета от процеса при стартиране"
  323324
  324325#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:49
  325326msgid "Show process start time column on startup"
  326 msgstr "Показване при стартиране на колоната за стартовото време на процеса"
   327msgstr "Показване на колоната за времето на стартиране на процеса при стартиране"
  327328
  328329#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:50
  329330msgid "Show process status column on startup"
  330 msgstr "Показване при стартиране на колоната за статуса на процеса"
   331msgstr "Показване на колоната за състоянието на процеса при стартиране"
  331332
  332333#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:51
   
  336337#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:52
  337338msgid "Show process virtual memory column on startup"
  338 msgstr "Показване при стартиране на колоната за виртуалната памет на процеса"
   339msgstr "Показване на колоната за виртуалната памет заета от процеса при стартиране"
  339340
  340341#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:53
  341342msgid "Show process writable memory column on startup"
  342 msgstr ""
   343msgstr "Показване на колоната за паметта със запис при стартиране"
  343344
  344345#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:54
  345346msgid "Show process writable memory column saved width"
  346 msgstr ""
   347msgstr "Запазената широчина на колоната за паметта със запис"
  347348
  348349#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:55
   
  385386#: ../src/interface.c:46
  386387msgid "_Monitor"
  387 msgstr "На_блюдение"
   388msgstr "_Наблюдение"
  388389
  389390#: ../src/interface.c:47
   
  469470#: ../src/interface.c:72
  470471msgid "Open the list of currently hidden processes"
  471 msgstr "Отваряне на списък от текущите скрити процеси"
   472msgstr "Отваряне на списък от текущо скритите процеси"
  472473
  473474#: ../src/interface.c:73
   
  588589msgstr "Ресурси"
  589590
  590 #: ../src/load-graph.c:369 ../src/load-graph.c:379
   591#: ../src/load-graph.c:396 ../src/load-graph.c:406
  591592#, c-format
  592593msgid "%s/s"
   
  621622msgstr "Inode"
  622623
  623 #: ../src/memmaps.c:405
   624#: ../src/memmaps.c:423
  624625msgid "Memory Maps"
  625626msgstr "Карти на паметта"
  626627
  627 #: ../src/memmaps.c:425
   628#: ../src/memmaps.c:443
  628629#, c-format
  629630msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
   
  636637#: ../src/openfiles.c:33
  637638msgid "pipe"
  638 msgstr "тръба"
   639msgstr "канал"
  639640
  640641#: ../src/openfiles.c:35
   
  661662msgstr "Обект"
  662663
  663 #: ../src/openfiles.c:312
   664#: ../src/openfiles.c:319
  664665msgid "Open Files"
  665666msgstr "Отваряне на файлове"
  666667
  667 #: ../src/openfiles.c:334
   668#: ../src/openfiles.c:341
  668669#, c-format
  669670msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
   
  773774"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
  774775"corresponds to a higher priority."
  775 msgstr ""
  776 "Приоритета на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
  777 "на nice съответства на висок приоритет."
   776msgstr "Приоритетът на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност на nice съответства на висок приоритет."
  778777
  779778#: ../src/procdialogs.c:464
   
  807806#: ../src/procdialogs.c:654
  808807msgid "Alert before _hiding processes"
  809 msgstr "Показване на диалог за предупреждение, когато кривате процес"
   808msgstr "Показване на диалог за предупреждение, когато с_кривате процес"
  810809
  811810#: ../src/procdialogs.c:664
   
  829828msgstr "Показване на _всички файлови системи"
  830829
  831 #: ../src/proctable.c:290
   830#: ../src/proctable.c:274
  832831msgid "Process Name"
  833832msgstr "Име на процес"
  834833
  835 #: ../src/proctable.c:291
   834#: ../src/proctable.c:275
  836835msgid "User"
  837836msgstr "Потребител"
  838837
  839 #: ../src/proctable.c:292
   838#: ../src/proctable.c:276
  840839msgid "Status"
  841840msgstr "Състояние"
  842841
  843 #: ../src/proctable.c:293
   842#: ../src/proctable.c:277
  844843msgid "Virtual Memory"
  845844msgstr "Виртуална памет"
  846845
  847 #: ../src/proctable.c:294
   846#: ../src/proctable.c:278
  848847msgid "Resident Memory"
  849848msgstr "Постоянна памет"
  850849
  851 #: ../src/proctable.c:295
   850#: ../src/proctable.c:279
  852851msgid "Writable Memory"
  853 msgstr "Памет за запис"
  854 
  855 #: ../src/proctable.c:296
   852msgstr "Памет със запис"
   853
   854#: ../src/proctable.c:280
  856855msgid "Shared Memory"
  857856msgstr "Споделена памет"
  858857
  859 #: ../src/proctable.c:297
   858#: ../src/proctable.c:281
  860859msgid "X Server Memory"
  861860msgstr "Памет за X сървъра"
  862861
  863 #: ../src/proctable.c:298
   862#: ../src/proctable.c:282
  864863#, no-c-format
  865864msgid "% CPU"
  866865msgstr "% CPU"
  867866
  868 #: ../src/proctable.c:299
   867#: ../src/proctable.c:283
  869868msgid "CPU Time"
  870 msgstr "Време на процесора"
  871 
  872 #: ../src/proctable.c:300
   869msgstr "Процесорно време"
   870
   871#: ../src/proctable.c:284
  873872msgid "Started"
  874873msgstr "Начало"
  875874
  876 #: ../src/proctable.c:301
   875#: ../src/proctable.c:285
  877876msgid "Nice"
  878877msgstr "Nice"
  879878
  880 #: ../src/proctable.c:302
   879#: ../src/proctable.c:286
  881880msgid "ID"
  882881msgstr "ID"
  883882
  884 #: ../src/proctable.c:303
   883#: ../src/proctable.c:287
  885884msgid "Security Context"
  886885msgstr "Контекст на сигурността"
  887886
  888 #: ../src/proctable.c:304
   887#: ../src/proctable.c:288
  889888msgid "Arguments"
  890889msgstr "Аргументи"
  891890
  892 #: ../src/proctable.c:305
   891#: ../src/proctable.c:289
  893892msgid "Memory"
  894893msgstr "Памет"
  895894
  896 #: ../src/proctable.c:491
   895#: ../src/proctable.c:475
  897896msgid "Running"
  898897msgstr "Стартирани"
  899898
  900 #: ../src/proctable.c:496
   899#: ../src/proctable.c:480
  901900msgid "Stopped"
  902901msgstr "Спрян"
  903902
  904 #: ../src/proctable.c:501
   903#: ../src/proctable.c:485
  905904msgid "Zombie"
  906905msgstr "Зомби"
  907906
  908 #: ../src/proctable.c:506
   907#: ../src/proctable.c:490
  909908msgid "Uninterruptible"
  910909msgstr "Непрекъсваем"
  911910
  912 #: ../src/proctable.c:511
   911#: ../src/proctable.c:495
  913912msgid "Sleeping"
  914913msgstr "Заспал"
  915914
  916 #: ../src/proctable.c:1104
   915#: ../src/proctable.c:1088
  917916#, c-format
  918917msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
   
  940939msgid "%.1f GiB"
  941940msgstr "%.1f GiB"
  942 
  943 #~ msgid "_File"
  944 #~ msgstr "_Файл"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.