Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#230 избиране на шарка defect normal nautilus normal
#357 spam спамер defect normal -- Общи -- normal
#321 ITT: GRAMPS Камен Найденов <pau4o@…> enhancement normal gramps normal
#81 Насоки за попълване на доклади за грешка Калоян Доганов <kaloian@…> enhancement normal -- Общи -- normal
#194 Премахване на версиите Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- normal
#209 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- normal
#327 Компонент "Quod Libet" Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- trivial
#545 zyban zyban enhancement lowest x-chat major
#560 zoloft side effects zoloft side effects defect normal gnu paint blocker
#678 zoloft zoloft defect highest email-reminder critical
#550 zocor zocor task high deskbar-applet trivial
#551 zocor zocor task high deskbar-applet trivial
#546 zithromax zithromax enhancement normal gnome cups manager trivial
#3 Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка) zbrox defect normal tomboy critical
#4 "Начална бележка" е с главна буква zbrox defect normal tomboy minor
#14 "Настройки на текстовия редактор" zbrox defect normal evolution normal
#27 В играта "Генерал" имената са английски zbrox enhancement lowest gnome-games normal
#29 "Нямата поща" - пощата, която не може да говори? zbrox defect normal mail-notification major
#35 Лошо име на goobox в основното меню zbrox defect normal goobox normal
#36 Проблем със сриване/показване на песните zbrox defect normal goobox normal
#37 Проблеми с менюто CD zbrox defect normal goobox minor
#39 Излишен нов ред в Gnome Keyring zbrox defect high gnome keyring normal
#40 Излишни символи в GNOME Keyring zbrox defect normal gnome keyring normal
#41 Неправилна употреба на апострофи zbrox defect high gnome keyring normal
#42 Брадясaл превод на gFTP zbrox defect high gftp normal
#45 Обърнат словоред zbrox defect normal gok normal
#50 Open recent zbrox defect normal file roller normal
#52 Дублиране на почти всички низове в менюто за търсене zbrox defect high evolution major
#54 "Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки zbrox defect high evolution major
#61 Изпращане на изпращача zbrox defect normal evolution normal
#63 Не-спам zbrox defect normal evolution normal
#68 Зачеркване zbrox defect normal evolution normal
#75 Нужна е още малко любов zbrox defect normal gftp normal
#79 ZsZa6U &lt;a href=&#34;http://fyfbjtkcjuzb.com/&#34;&gt;fyfbjtkcjuzb&lt;/a&gt;, [url=http://eqfooorfjviy.com/]eqfooorfjviy[/url], [link=http://oquvcknxlags.com/]oquvcknxlags[/link], http://uanjijyljbrn.com/ zbrox defect normal evolution minor
#84 "Текстови файл" zbrox defect normal evolution minor
#92 Диалогът "Заслуги" на GNOME Мини съдържа странна информация zbrox defect normal gnome-games critical
#101 Автоматична проверка zbrox defect normal gedit normal
#102 Изходен прозорец zbrox defect normal gedit normal
#103 Капитализация zbrox defect normal gedit normal
#104 Колон титули zbrox defect normal gedit normal
#105 Конфигурация zbrox defect normal gedit normal
#106 Разрешено zbrox defect normal gedit normal
#107 Проблеми в диалоговия прозорец за запазване на промените zbrox defect normal gedit normal
#108 Синтакс zbrox defect normal gedit normal
#116 Файлово име zbrox defect normal sound juicer normal
#117 Имена на песните zbrox defect normal sound juicer normal
#118 Изваждане на CD-то, щом свърши zbrox defect normal sound juicer normal
#119 Папка за музика zbrox defect normal sound juicer normal
#123 Плъгини в Tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#124 Препратка в tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#125 Търсене из бележките Ви - tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#126 Скорошни промени в tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#127 Малка грешка. zbrox defect lowest bug buddy minor
#129 "Плейлист" е мизерия zbrox defect normal muine normal
#139 gnome-games: Водопад от грозни интервали и други грешки zbrox defect normal gnome-games normal
#140 Грозни интервали в gok zbrox defect normal gok normal
#142 Грозни интервали в e-d-s zbrox defect normal evolution-data-server normal
#143 Грозни интервали в s-j zbrox defect normal sound juicer normal
#144 „Плъгин“ в s-j zbrox defect normal sound juicer normal
#148 „Плейлист“ е мизерия не само в Muine zbrox defect normal goobox normal
#149 Грозни интервали в mail-notification zbrox defect normal mail-notification normal
#150 Превод на vFolder zbrox enhancement normal evolution normal
#152 Разминаване в превода на бутоните zbrox defect normal evolution normal
#156 Gedit zbrox defect normal gedit normal
#162 Малка обърквация в Gedit zbrox defect normal gedit normal
#163 Много непреведени термини в Gedit zbrox defect normal gedit normal
#164 Твърде много главни букви в имената на игрите zbrox defect low gnome-games normal
#165 Подобряване на низа за пауза на Mahjong zbrox task low atomix normal
#166 Неработещ ускорител в Махджонг zbrox defect low gnome-games normal
#167 Проблем с имената на шаблоните в Махджонг zbrox defect low -- Общи -- normal
#168 Леко typo в Evo zbrox defect normal evolution normal
#169 Тавталогия в Evo zbrox defect normal evolution normal
#173 Противоположен превод на бутон zbrox defect normal evince critical
#174 Недей бърка мерните единици и представките zbrox defect normal nautilus-cd-burner normal
#175 Мазано в gnome-game zbrox defect normal gnome-games normal
#180 „Потребителско ръководство“ zbrox defect normal mail-notification normal
#182 Мазна форма и неправилна транслитерация zbrox defect normal gnome-games normal
#183 3 мазни форми в gftp zbrox defect normal gftp normal
#184 Объркващ превод - MAIL environment zbrox defect normal mail-notification normal
#186 "Влезна" в xchat zbrox defect normal x-chat normal
#187 "Излезна" е xchat zbrox defect normal x-chat normal
#188 "изпращач" в evolution zbrox defect normal evolution normal
#189 Грешка при смяна на прякора в xchat zbrox defect normal x-chat major
#190 Потребителска информация в xchat zbrox defect normal x-chat normal
#196 „Мъжка“ форма zbrox defect normal mail-notification normal
#201 мъничка грешцица в gftp zbrox defect lowest gftp trivial
#202 Sound Juicer ? zbrox defect normal sound juicer normal
#213 Малко предложение zbrox enhancement normal evince normal
#227 странен превод!!! zbrox defect normal muine normal
#251 излишна запетая във FileRoller zbrox defect normal file roller normal
#252 повтарящи се ускорители в едно меню на gconf-editor zbrox defect normal gconf editor normal
#267 подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller zbrox defect normal file roller normal
#284 файлов мени zbrox defect normal beagle normal
#285 навигация из резултатите zbrox defect normal beagle normal
#288 несъгласувано число zbrox defect normal vino normal
#297 долна черта zbrox defect low epiphany-extensions trivial
#320 quodlibet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#326 "Намаляне" в Quod Libet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#379 Липсва превод :-) zbrox defect normal beep media player normal
#426 Правописни грешки в gnome-games zbrox defect normal gnome-games normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.