Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (101 - 200 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#634 tramadol-hcl None defect normal divifund trivial
#637 allegra-d None defect normal divifund blocker
#638 allegra-d None defect normal divifund blocker
#569 Is Phen375 Just Yet another More than Hyped Diet regime Pill claritin defect low dlume normal
#571 Drop Fat With Phen375 norvasc enhancement highest dlume minor
#538 Buy-Tramadol Buy-Tramadol defect lowest docbook critical
#581 Phen375 Reviews - Can Phen Enable you to Lose entire body excess fat Quickly premarin enhancement normal docbook critical
#582 premarin premarin enhancement normal docbook critical
#518 Zithromax Zithromax task high drgeo blocker
#552 Zocor Zocor defect normal drgeo blocker
#15 Адресът за докладване на грешки е грешен yavorescu defect normal drivel normal
#32 Неправилно поставени бързи клавиши yavorescu defect normal drivel trivial
#34 OiNxg8 <a href="http://kxeucjkwlwuq.com/">kxeucjkwlwuq</a>, [url=http://prkstphvqzje.com/]prkstphvqzje[/url], [link=http://nuxwzwycgadh.com/]nuxwzwycgadh[/link], http://jlgmehfnztgl.com/ yavorescu defect normal drivel normal
#46 Предложение за подобрение на .xdesktop записа yavorescu defect low drivel minor
#648 Phen375 Is Secure And Effective For Surplus Fat loss! None enhancement lowest drivel blocker
#609 melatonin melatonin defect normal e16menuedit2 minor
#664 Synthroid-Side-Effects None enhancement normal ebview critical
#280 запетайка? kaladan defect normal eel normal
#528 Shed Undesired Bodyweight Rapidly in 2011 With Phen375 coumadin defect lowest eel minor
#448 Стандартизиране на ekiga.desktop zbrox defect normal ekiga normal
#599 Cephalexin Cephalexin defect highest email-reminder trivial
#678 zoloft zoloft defect highest email-reminder critical
#650 Zestril None enhancement highest emifreq-applet critical
#33 Грешно име в .desktop записа kaladan defect normal eog trivial
#55 използване на глагол, вместо на съществително kaladan defect low eog minor
#82 някои забележки за eog kaladan defect normal eog normal
#128 Повтарящи се ускорители kaladan defect normal eog normal
#197 Малка грешка в EoG kaladan defect normal eog normal
#455 тапет или фон за wallpaper ? yavorescu defect normal eog normal
#522 nexium nexium task normal eog normal
#31 Направилно поставени бързи клавиши kaladan defect normal epiphany trivial
#38 изпусната буква kaladan defect normal epiphany normal
#98 Винаги използва тези шрифтове kaladan defect normal epiphany normal
#99 файлове kaladan defect normal epiphany normal
#100 Винаги приема kaladan defect normal epiphany normal
#269 горна част и долна част - epiphany kaladan defect normal epiphany normal
#270 несъгласуване по род kaladan defect normal epiphany normal
#271 липсваща запетая и ненужна долна черта kaladan defect normal epiphany normal
#272 внасяне на отметки kaladan defect normal epiphany normal
#273 голяма обърквация на местата на думите kaladan defect normal epiphany normal
#274 настройки на бисквитките в epiphany kaladan defect normal epiphany normal
#307 Проблеми при редакцията на лентата с инструменти в Epiphany kaladan defect normal epiphany normal
#311 "Сетрификати" в разширенията на Епифани kaladan defect normal epiphany normal
#331 caret -> курсор Александър Шопов defect normal epiphany normal
#338 Правописна грешка в описанието на лиценза на Epiphany 2.14 kaladan defect normal epiphany trivial
#428 "някоИ услуга не е стартирана" kaladan defect normal epiphany normal
#485 Повторен бърз клавиш в основното меню на Epiphany kaladan defect normal epiphany normal
#641 hgh None task high epiphany minor
#297 долна черта zbrox defect low epiphany-extensions trivial
#583 Requip Requip enhancement normal epiphany-extensions trivial
#625 aciphex None defect highest ethereal critical
#515 allegra allegra enhancement low ettercap-gtk minor
#173 Противоположен превод на бутон zbrox defect normal evince critical
#213 Малко предложение zbrox enhancement normal evince normal
#639 Phen375 - Body fat Loss Drug None task normal evince normal
#10 превода затормозява прозореца за настройки kaladan defect normal evolution normal
#14 "Настройки на текстовия редактор" zbrox defect normal evolution normal
#44 Изпуснати интервали kaladan defect normal evolution normal
#47 "Интернет" е с малка буква kaladan defect normal evolution normal
#48 Излишна подчертавка kaladan defect normal evolution normal
#52 Дублиране на почти всички низове в менюто за търсене zbrox defect high evolution major
#54 "Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки zbrox defect high evolution major
#60 Препращане на писмо до някой kaladan defect normal evolution normal
#61 Изпращане на изпращача zbrox defect normal evolution normal
#62 Неважно kaladan defect normal evolution normal
#63 Не-спам zbrox defect normal evolution normal
#64 Бутони за прозорци kaladan defect normal evolution normal
#65 СтандартнА kaladan defect normal evolution normal
#66 Търсене в съобщението kaladan defect normal evolution normal
#67 kaladan defect normal evolution normal
#68 Зачеркване zbrox defect normal evolution normal
#69 Включване на отдалечените проби kaladan defect normal evolution normal
#70 Часова зона kaladan defect normal evolution normal
#71 Сбиване - ступване kaladan defect normal evolution normal
#72 Органи kaladan defect normal evolution normal
#79 ZsZa6U <a href="http://fyfbjtkcjuzb.com/">fyfbjtkcjuzb</a>, [url=http://eqfooorfjviy.com/]eqfooorfjviy[/url], [link=http://oquvcknxlags.com/]oquvcknxlags[/link], http://uanjijyljbrn.com/ zbrox defect normal evolution minor
#83 Неправилно използван ср.р. kaladan defect normal evolution normal
#84 "Текстови файл" zbrox defect normal evolution minor
#85 Излишно членуване kaladan defect normal evolution minor
#86 Създаване на папка nobody defect normal evolution normal
#87 Неконсистентност на "Етикети" kaladan defect normal evolution normal
#96 "Дешифриране" вместо "декриптиране" kaladan defect normal evolution trivial
#97 Неправилно копиран интервал kaladan defect normal evolution trivial
#110 "писмото с име" kaladan defect normal evolution trivial
#150 Превод на vFolder zbrox enhancement normal evolution normal
#152 Разминаване в превода на бутоните zbrox defect normal evolution normal
#168 Леко typo в Evo zbrox defect normal evolution normal
#169 Тавталогия в Evo zbrox defect normal evolution normal
#188 "изпращач" в evolution zbrox defect normal evolution normal
#220 Копиране на адрес на е-поща в Еволюшън kaladan defect normal evolution normal
#221 Модули в Evolution kaladan defect normal evolution normal
#222 Използване е различно от Прилагане в Evolution kaladan defect normal evolution normal
#223 Подобряване на ползваемостта на информацията за състоянието на писмата kaladan defect high evolution major
#224 Дефиниране на изгледите в Evolution kaladan defect normal evolution normal
#225 Асистент в Evolution kaladan defect normal evolution normal
#296 търсене в папки (evolution) kaladan defect normal evolution normal
#329 Дублирани ускорители, цели трички kaladan defect normal evolution minor
#333 "Прикачяне на файл" kaladan defect normal evolution normal
#334 Употреба на "съобщение" kaladan defect normal evolution normal
#335 Дублирани ускорители kaladan defect normal evolution trivial
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.