Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (201 - 300 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#394 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#395 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#396 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#397 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#398 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#399 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#400 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#401 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#402 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#403 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#405 Нов компонент "Deskbar" Александър Шопов defect normal deskbar-applet trivial
#408 Елиминиране на „каретка“ Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#409 b, http://pentecostal-issues.org/newessay.htm retin-a, http://gam3revs.com/gallery/ viagra, http://gam3revs.com/author/amsungsa2/ nolvadex clomid, http://odbprojects.com/2011/11/16/ buy zithromax on, Александър Шопов defect normal deskbar-applet normal
#410 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#411 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#412 TV out -> ТВ изход Александър Шопов defect normal totem normal
#413 Неправилен трибуквен код на България Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#415 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#416 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#417 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#418 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#419 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#420 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#423 Лош превод при отварянето на файл с неправилно кодиране в gedit Александър Шопов defect normal gedit normal
#430 Това е фалшив билет за тествнето на известяването Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#441 Преименуване на всички компоненти с малки букви Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#445 Ударено и Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#446 УРЛ, УРИ, адрес-УРЛ, адрес-УРИ -> адрес Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#447 Нов компонент "ekiga" Александър Шопов defect normal -- Общи -- trivial
#457 Проблеми при слушане на CD-та Александър Шопов defect normal gnome-media normal
#461 Замяна на многоточие (...) със специалено ( Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#462 Проблем с поппълването на потребителите в GDM Александър Шопов defect normal gdm normal
#477 Много дълго заглавие на диск на кирилица Александър Шопов defect normal nautilus-cd-burner normal
#481 Квадратчета, вместо букви в лепкавите бележки Александър Шопов defect normal gnome-applets major
#490 правописна грешка Александър Шопов defect normal gdm minor
#497 Липсващо "и" в Nautilus Александър Шопов defect normal nautilus-cd-burner normal
#511 плотама да се замени с джаджа Александър Шопов defect normal gdesklets normal
#694 deprecated -> изоставен Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#701 Грешка в диалог на Nautilus Александър Шопов defect normal nautilus normal
#703 Неправилно описание на прикачен файл Александър Шопов defect normal evolution normal
#705 Прилагателни в различен род от съществителното Александър Шопов defect normal gtk+ normal
#706 Грешки при затваряне на терминал Александър Шопов defect normal gnome terminal normal
#709 Объркващ текст в Nautils при триене Александър Шопов defect normal nautilus normal
#711 Дълъг низ в аплета за звук Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#714 Непреведен низ от Nautilus, когато се постави празен диск. Александър Шопов defect normal nautilus normal
#715 scrolling: от прелистване да стане придвижване Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#723 Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#726 Неточен превод на "ice pellets" в libgweather Александър Шопов enhancement normal libgweather normal
#727 При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#728 В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#729 Род и ударение в часовника Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#733 Проблем с rhythmbox Александър Шопов defect normal rhythmbox normal
#736 Грешна дума във Firebug Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#529 buy tramadol buy tramadol enhancement high f-spot critical
#578 calcium carbonate calcium carbonate defect low oregano minor
#586 calcium carbonate calcium carbonate enhancement lowest libgnome major
#527 Can Phen375 Operate calcium-carbonate enhancement high gnotime critical
#588 Phen375 Assessment - Can you Actually Lose twenty Lbs In a Month cardizem task normal gnome-sharing minor
#605 Phen375 Capsules Assessment cephalexin enhancement normal divifund critical
#618 cephalexin cephalexin enhancement high camorama major
#498 cfaurdsa cfaurdsa defect low g3data trivial
#684 cialis cialis defect normal cdw blocker
#569 Is Phen375 Just Yet another More than Hyped Diet regime Pill claritin defect low dlume normal
#523 colchicine colchicine enhancement normal gimp-tips minor
#587 coral-calcium coral-calcium defect high gnome mud trivial
#516 So How Just Does Phen375 Assess Against Standard Weight loss coumadin task normal beagle blocker
#528 Shed Undesired Bodyweight Rapidly in 2011 With Phen375 coumadin defect lowest eel minor
#568 Phen375 Unwanted side effects Could it be Secure For Use coumadin defect lowest quick-lounge-applet major
#525 Achieve Your Weight-loss Targets With Phen375 cozaar defect highest f-spot trivial
#521 dilantin dilantin enhancement high gtranslator normal
#533 evista evista enhancement low libmimedir major
#534 evista evista enhancement low libmimedir major
#554 evista evista defect high anjuta normal
#584 Knowledge of Your Body's Metabolic Price and the way Phen375 Can Guidebook You to lessen Fat evista defect highest gimp-tips major
#559 ZfeeHMaHgjlviaQKvO hQgTPvwzxYoge defect normal aumix-gtk normal
#500 hydrocodone as hydrocodone as enhancement normal libgnomeprint major
#732 Повтарящ се ускорител в Brasero 2.30.2 ivalkov defect normal brasero normal
#10 превода затормозява прозореца за настройки kaladan defect normal evolution normal
#13 "Релативна влажност" в Метеорологичния бюлетин kaladan defect normal gnome-applets normal
#31 Направилно поставени бързи клавиши kaladan defect normal epiphany trivial
#33 Грешно име в .desktop записа kaladan defect normal eog trivial
#38 изпусната буква kaladan defect normal epiphany normal
#44 Изпуснати интервали kaladan defect normal evolution normal
#47 "Интернет" е с малка буква kaladan defect normal evolution normal
#48 Излишна подчертавка kaladan defect normal evolution normal
#53 използване на глагол, а не на съществително kaladan defect low nautilus minor
#55 използване на глагол, вместо на съществително kaladan defect low eog minor
#57 Хващане kaladan defect normal gnome-media normal
#60 Препращане на писмо до някой kaladan defect normal evolution normal
#62 Неважно kaladan defect normal evolution normal
#64 Бутони за прозорци kaladan defect normal evolution normal
#65 СтандартнА kaladan defect normal evolution normal
#66 Търсене в съобщението kaladan defect normal evolution normal
#67 kaladan defect normal evolution normal
#69 Включване на отдалечените проби kaladan defect normal evolution normal
#70 Часова зона kaladan defect normal evolution normal
#71 Сбиване - ступване kaladan defect normal evolution normal
#72 Органи kaladan defect normal evolution normal
#74 Неправилно копиран интервал kaladan defect normal liferea normal
#76 Мрежови Сървъри kaladan defect normal nautilus normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.