Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (301 - 400 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#315 Грешка в миксера към GNOME kaladan defect normal gnome-media normal
#316 Проблеми с числата в Liferea Kaladan defect normal liferea normal
#317 Малка правописна грешка в „Потребители и групи“ nobody defect normal -- Общи -- minor
#318 Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8 nobody defect normal -- Общи -- trivial
#320 quodlibet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#321 ITT: GRAMPS Камен Найденов <pau4o@…> enhancement normal gramps normal
#322 дублирани ускорители yavorescu defect lowest gajim minor
#323 "Намаляне" Ясен Праматаров defect normal gtkhtml normal
#324 "Намаляне" kaladan defect normal libgnomeprintui normal
#326 "Намаляне" в Quod Libet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#327 Компонент "Quod Libet" Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- trivial
#329 Дублирани ускорители, цели трички kaladan defect normal evolution minor
#330 Грешка в транслитерацията на норвежките езици Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#331 caret -> курсор Александър Шопов defect normal epiphany normal
#332 Описанията на действията са неразбераеми. nobody defect high -- Общи -- normal
#333 "Прикачяне на файл" kaladan defect normal evolution normal
#334 Употреба на "съобщение" kaladan defect normal evolution normal
#335 Дублирани ускорители kaladan defect normal evolution trivial
#336 2x ускорители yavorescu defect low leafpad normal
#337 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#338 Правописна грешка в описанието на лиценза на Epiphany 2.14 kaladan defect normal epiphany trivial
#339 "Работно" е-поща kaladan defect normal evolution normal
#341 Форма от 1-во л. в gconf Александър Шопов defect normal gconf normal
#343 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#344 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#345 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#346 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#347 Сбъркан клавиш в Клавиатурни настройки nobody defect normal gnome-applets normal
#348 Грешки в GDM2 - бързи клавиши и родове Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#350 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#351 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#352 2х ускорители yavorescu defect normal gajim normal
#353 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#354 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#355 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#356 неточен превод в GDM Александър Шопов defect normal gdm normal
#357 spam спамер defect normal -- Общи -- normal
#358 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#359 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#360 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#361 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#362 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#363 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#364 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#365 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#366 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#367 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#368 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#369 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#370 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#371 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#372 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#373 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#374 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#375 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#376 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#377 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#378 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#379 Липсва превод :-) zbrox defect normal beep media player normal
#381 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#382 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#383 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#384 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#385 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#386 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#387 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#388 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#389 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#390 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#391 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#392 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#393 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#394 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#395 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#396 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#397 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#398 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#399 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#400 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#401 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#402 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#403 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#405 Нов компонент "Deskbar" Александър Шопов defect normal deskbar-applet trivial
#406 Два различни низа с един и същ превод yavorescu defect low gajim normal
#408 Елиминиране на „каретка“ Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#409 b, http://pentecostal-issues.org/newessay.htm retin-a, http://gam3revs.com/gallery/ viagra, http://gam3revs.com/author/amsungsa2/ nolvadex clomid, http://odbprojects.com/2011/11/16/ buy zithromax on, Александър Шопов defect normal deskbar-applet normal
#410 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#411 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#412 TV out -> ТВ изход Александър Шопов defect normal totem normal
#413 Неправилен трибуквен код на България Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#414 Synaptic правописна грешка yavorescu defect normal synaptic normal
#415 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#416 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#417 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#418 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#419 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#420 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#423 Лош превод при отварянето на файл с неправилно кодиране в gedit Александър Шопов defect normal gedit normal
#424 Странен .desktop запис kaladan defect normal gnome blog normal
#425 Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME" kaladan defect normal gnome-desktop normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.