Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (401 - 500 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#259 лош превод на gnome dictionary nobody defect normal gnome-utils normal
#651 Can Phen375 Function None task low gnome-utils trivial
#133 Отвратителен превод на gnome-vfs Александър Шопов defect high gnome-vfs normal
#293 излишна запетая в nautilus Александър Шопов defect normal gnome-vfs normal
#690 tramadol tramadol task low gnome-vfs normal
#507 Xanax on Xanax on defect normal gnome2-user-guide critical
#204 Gnome Baker Contents kaladan defect normal gnomebaker normal
#205 Неправилен превод на Image kaladan defect normal gnomebaker normal
#206 "Потребителско ръководство" в GnomeBaker kaladan defect normal gnomebaker normal
#207 Информацията за преводачите не е спрямо спецификацията kaladan defect normal gnomebaker normal
#229 Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker kaladan defect normal gnomebaker major
#198 Много лош превод Александър Шопов defect normal gnopernicus major
#506 Tramadol Tramadol defect high gnotime critical
#527 Can Phen375 Operate calcium-carbonate enhancement high gnotime critical
#604 How Will Phen375 Allow you to paxil enhancement lowest gnu eda trivial
#9 ITT: GNU Paint yavorescu enhancement low gnu paint normal
#560 zoloft side effects zoloft side effects defect normal gnu paint blocker
#576 Cozaar Cozaar enhancement highest gnusound normal
#45 Обърнат словоред zbrox defect normal gok normal
#140 Грозни интервали в gok zbrox defect normal gok normal
#35 Лошо име на goobox в основното меню zbrox defect normal goobox normal
#36 Проблем със сриване/показване на песните zbrox defect normal goobox normal
#37 Проблеми с менюто CD zbrox defect normal goobox minor
#148 „Плейлист“ е мизерия не само в Muine zbrox defect normal goobox normal
#633 Prevacid None defect low goobox critical
#499 WHY PHEN375 tramadol online task lowest gossip blocker
#505 Ultram Ultram defect low gperiodic trivial
#580 Buy-Tramadol Buy-Tramadol enhancement normal gperiodic critical
#321 ITT: GRAMPS Камен Найденов <pau4o@…> enhancement normal gramps normal
#6 Името на преводача е на латиница yavorescu defect normal gtetrinet normal
#56 несъответствие в един от инструментите на Gthumb konfeta defect normal gthumb critical
#556 naprosyn naprosyn enhancement low gthumb critical
#131 Отвратителен превод на gtk+ Александър Шопов defect high gtk+ normal
#145 Омазан низ Александър Шопов defect normal gtk+ normal
#146 Грозни интервали в gtk+ Александър Шопов defect normal gtk+ normal
#248 "скок до" в редактирането на отметки на nautilus Александър Шопов defect high gtk+ normal
#705 Прилагателни в различен род от съществителното Александър Шопов defect normal gtk+ normal
#132 Отвратителен превод на gtk+-properties Александър Шопов defect normal gtk+-properties normal
#323 "Намаляне" Ясен Праматаров defect normal gtkhtml normal
#671 buy-soma-online None task high gtksourceview critical
#675 Celebrex Celebrex defect highest gtksourceview critical
#521 dilantin dilantin enhancement high gtranslator normal
#670 Zyprexa None enhancement low gtranslator blocker
#503 levitra levitra task high gyrus blocker
#504 levitra levitra task high gyrus blocker
#553 Premarin Premarin defect highest gyrus normal
#543 Cheap-Viagra Cheap-Viagra enhancement lowest kf critical
#623 Quit Snoring By utilizing Phen375 Excess fat Burner None defect high kino major
#336 2x ускорители yavorescu defect low leafpad normal
#659 lopressor None enhancement high libbonobo major
#179 „Потребителско ръководство“ nobody defect normal libbonoboui normal
#558 aricept aricept defect normal libbonoboui blocker
#586 calcium carbonate calcium carbonate enhancement lowest libgnome major
#500 hydrocodone as hydrocodone as enhancement normal libgnomeprint major
#256 несъгласуане по род в настройките за печат на gedit Александър Шопов defect normal libgnomeprintui normal
#268 Коригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany Александър Шопов defect normal libgnomeprintui normal
#324 "Намаляне" kaladan defect normal libgnomeprintui normal
#16 "административна парола" nobody defect normal libgnomesu normal
#136 Сериозна грешка в libgtop Александър Шопов defect highest libgtop blocker
#726 Неточен превод на "ice pellets" в libgweather Александър Шопов enhancement normal libgweather normal
#533 evista evista enhancement low libmimedir major
#534 evista evista enhancement low libmimedir major
#635 Phen375 Evaluation - Does Phen375 Genuinely Work None enhancement normal libmimedir critical
#666 Real truth about Phen375 None task high libwnck blocker
#74 Неправилно копиран интервал kaladan defect normal liferea normal
#310 "ръководство" вместо "ръчно задаване" kaladan defect normal liferea normal
#316 Проблеми с числата в Liferea Kaladan defect normal liferea normal
#440 ITT: Link Monitor Applet yavorescu enhancement normal link monitor applet normal
#640 Eliminate Approximately 25lbs In only 6 Weeks With Phen375 None task high lostirc minor
#29 "Нямата поща" - пощата, която не може да говори? zbrox defect normal mail-notification major
#149 Грозни интервали в mail-notification zbrox defect normal mail-notification normal
#180 „Потребителско ръководство“ zbrox defect normal mail-notification normal
#184 Объркващ превод - MAIL environment zbrox defect normal mail-notification normal
#196 „Мъжка“ форма zbrox defect normal mail-notification normal
#647 Can Phen375 Help Me With My Hypertension None task lowest marlin normal
#643 zyrtec side effects None enhancement low mcatalog normal
#620 accutane acne treatment None enhancement lowest memory profiler normal
#632 zoloft None task highest memory profiler critical
#691 Accutane Acne Treatment None task highest mergeant normal
#435 Излишна запетая kaladan defect normal metacity minor
#661 viagra side effects None enhancement highest metacity major
#613 Zoloft Zoloft enhancement low mlview critical
#614 Any Phen375 Undesirable Effects Zoloft enhancement low mlview critical
#677 paxil paxil defect low monster masher major
#544 remeron remeron defect low msm critical
#129 "Плейлист" е мизерия zbrox defect normal muine normal
#227 странен превод!!! zbrox defect normal muine normal
#451 "Плейлист" е неподходяща дума zbrox defect normal muine normal
#452 "Бекенд" трябва да се махне zbrox defect normal muine normal
#53 използване на глагол, а не на съществително kaladan defect low nautilus minor
#76 Мрежови Сървъри kaladan defect normal nautilus normal
#172 "Двуичен" + объркан словоред kaladan defect normal nautilus normal
#211 Превод на Paste в Наутилус kaladan defect normal nautilus normal
#217 Нещо странно в настройките на папките kaladan defect normal nautilus normal
#230 избиране на шарка defect normal nautilus normal
#241 Неестествено звучи това... kaladan defect normal nautilus normal
#242 "Изчистване" в "Фонове и емблеми" на Nautilus kaladan defect normal nautilus normal
#243 неконсистентност при избора на изгледа в страничната лента на nautilus kaladan defect normal nautilus normal
#244 неконсистентност между заглавие на прозорец и отварящия го бутон kaladan defect normal nautilus normal
#245 Прекалено дълъг низ в меню на Nautilus kaladan defect normal nautilus normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.