Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (501 - 600 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#689 tramadol tramadol defect normal optimystic blocker
#690 tramadol tramadol task low gnome-vfs normal
#499 WHY PHEN375 tramadol online task lowest gossip blocker
#542 tricor tricor task low gnome-glossary minor
#1 Името на програмата е преведено Ясен Праматаров defect normal galeon normal
#11 Непълен превод на Balsa Ясен Праматаров enhancement normal balsa normal
#26 Сериозни грешки в менюто "Помощ" Ясен Праматаров defect normal abiword major
#210 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници (TWiki) Ясен Праматаров defect normal -- Общи -- normal
#323 "Намаляне" Ясен Праматаров defect normal gtkhtml normal
#433 Менюто "помощ" започва с малка буква Ясен Праматаров defect normal seahorse normal
#458 slight mistake in tooltip translation Ясен Праматаров defect normal regexxer normal
#482 deluge torrent html tags Ясен Праматаров defect normal -- Общи -- normal
#680 ultram ultram enhancement highest gamix minor
#685 ultram ultram defect high gnome-pilot-conduits minor
#592 Phen375 Best Body fat Burner For Rapid Weight-loss viagra defect lowest camorama normal
#600 viagra viagra task normal gnome-themes-extras trivial
#612 Learn more About Phen375 Fat Burner viagra enhancement normal glame normal
#682 Phen375- An excellent Body fat Burner viagra enhancement highest galeon trivial
#606 Phen375 - The key To some Slimmer Life xenical enhancement lowest glom trivial
#2 "private key" е преведено погрешно yavorescu defect normal gajim major
#6 Името на преводача е на латиница yavorescu defect normal gtetrinet normal
#8 Непреведени имена на градове yavorescu defect normal gnome-applets-locations minor
#9 ITT: GNU Paint yavorescu enhancement low gnu paint normal
#15 Адресът за докладване на грешки е грешен yavorescu defect normal drivel normal
#19 Грешка в прозореца за търсене yavorescu defect high synaptic normal
#20 Обърнат словоред при прилагането на промените yavorescu defect normal synaptic normal
#21 Некоректен превод на името на Synaptic yavorescu defect high synaptic normal
#22 Старо изписване на "Потребителско ръководство" yavorescu defect low synaptic minor
#23 Подобрение на превода на Настройки > Лента с инструменти > Скриване yavorescu defect normal synaptic trivial
#30 Липса на интервал yavorescu defect normal synaptic normal
#32 Неправилно поставени бързи клавиши yavorescu defect normal drivel trivial
#34 OiNxg8 <a href="http://kxeucjkwlwuq.com/">kxeucjkwlwuq</a>, [url=http://prkstphvqzje.com/]prkstphvqzje[/url], [link=http://nuxwzwycgadh.com/]nuxwzwycgadh[/link], http://jlgmehfnztgl.com/ yavorescu defect normal drivel normal
#43 Смислово омазан превод в новите модули yavorescu defect high gcompris critical
#46 Предложение за подобрение на .xdesktop записа yavorescu defect low drivel minor
#94 Обърнат словоред yavorescu defect normal synaptic normal
#95 Излишно пренасяне yavorescu defect normal synaptic normal
#120 Празни интервали в Synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#121 Позволено в Synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#122 Нужда от членуване в Synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#147 Грозни интервали в Synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#178 Грешни имена на диалоговите прозорци yavorescu defect highest gnome-applets normal
#322 дублирани ускорители yavorescu defect lowest gajim minor
#336 2x ускорители yavorescu defect low leafpad normal
#352 2х ускорители yavorescu defect normal gajim normal
#406 Два различни низа с един и същ превод yavorescu defect low gajim normal
#414 Synaptic правописна грешка yavorescu defect normal synaptic normal
#440 ITT: Link Monitor Applet yavorescu enhancement normal link monitor applet normal
#444 Парчета -> пулове/дискове yavorescu defect low gcompris normal
#455 тапет или фон за wallpaper ? yavorescu defect normal eog normal
#460 ITT: Glade 3 yavorescu enhancement highest -- Общи -- normal
#468 Много дублирани ускорители yavorescu defect normal gedit trivial
#470 Нужда от преглед на цял превод yavorescu defect high evolution-data-server normal
#473 Възможни 3 проблема с gajim yavorescu defect low gajim normal
#475 Close tags not set yavorescu defect normal gnome control center normal
#488 message означава в някои случаи съобщение, а не писмо yavorescu defect normal evolution normal
#3 Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка) zbrox defect normal tomboy critical
#4 "Начална бележка" е с главна буква zbrox defect normal tomboy minor
#14 "Настройки на текстовия редактор" zbrox defect normal evolution normal
#27 В играта "Генерал" имената са английски zbrox enhancement lowest gnome-games normal
#29 "Нямата поща" - пощата, която не може да говори? zbrox defect normal mail-notification major
#35 Лошо име на goobox в основното меню zbrox defect normal goobox normal
#36 Проблем със сриване/показване на песните zbrox defect normal goobox normal
#37 Проблеми с менюто CD zbrox defect normal goobox minor
#39 Излишен нов ред в Gnome Keyring zbrox defect high gnome keyring normal
#40 Излишни символи в GNOME Keyring zbrox defect normal gnome keyring normal
#41 Неправилна употреба на апострофи zbrox defect high gnome keyring normal
#42 Брадясaл превод на gFTP zbrox defect high gftp normal
#45 Обърнат словоред zbrox defect normal gok normal
#50 Open recent zbrox defect normal file roller normal
#52 Дублиране на почти всички низове в менюто за търсене zbrox defect high evolution major
#54 "Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки zbrox defect high evolution major
#61 Изпращане на изпращача zbrox defect normal evolution normal
#63 Не-спам zbrox defect normal evolution normal
#68 Зачеркване zbrox defect normal evolution normal
#75 Нужна е още малко любов zbrox defect normal gftp normal
#79 ZsZa6U <a href="http://fyfbjtkcjuzb.com/">fyfbjtkcjuzb</a>, [url=http://eqfooorfjviy.com/]eqfooorfjviy[/url], [link=http://oquvcknxlags.com/]oquvcknxlags[/link], http://uanjijyljbrn.com/ zbrox defect normal evolution minor
#84 "Текстови файл" zbrox defect normal evolution minor
#92 Диалогът "Заслуги" на GNOME Мини съдържа странна информация zbrox defect normal gnome-games critical
#101 Автоматична проверка zbrox defect normal gedit normal
#102 Изходен прозорец zbrox defect normal gedit normal
#103 Капитализация zbrox defect normal gedit normal
#104 Колон титули zbrox defect normal gedit normal
#105 Конфигурация zbrox defect normal gedit normal
#106 Разрешено zbrox defect normal gedit normal
#107 Проблеми в диалоговия прозорец за запазване на промените zbrox defect normal gedit normal
#108 Синтакс zbrox defect normal gedit normal
#116 Файлово име zbrox defect normal sound juicer normal
#117 Имена на песните zbrox defect normal sound juicer normal
#118 Изваждане на CD-то, щом свърши zbrox defect normal sound juicer normal
#119 Папка за музика zbrox defect normal sound juicer normal
#123 Плъгини в Tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#124 Препратка в tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#125 Търсене из бележките Ви - tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#126 Скорошни промени в tomboy zbrox defect normal tomboy normal
#127 Малка грешка. zbrox defect lowest bug buddy minor
#129 "Плейлист" е мизерия zbrox defect normal muine normal
#139 gnome-games: Водопад от грозни интервали и други грешки zbrox defect normal gnome-games normal
#140 Грозни интервали в gok zbrox defect normal gok normal
#142 Грозни интервали в e-d-s zbrox defect normal evolution-data-server normal
#143 Грозни интервали в s-j zbrox defect normal sound juicer normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.