Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (601 - 661 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#144 „Плъгин“ в s-j zbrox defect normal sound juicer normal
#148 „Плейлист“ е мизерия не само в Muine zbrox defect normal goobox normal
#149 Грозни интервали в mail-notification zbrox defect normal mail-notification normal
#150 Превод на vFolder zbrox enhancement normal evolution normal
#152 Разминаване в превода на бутоните zbrox defect normal evolution normal
#156 Gedit zbrox defect normal gedit normal
#162 Малка обърквация в Gedit zbrox defect normal gedit normal
#163 Много непреведени термини в Gedit zbrox defect normal gedit normal
#164 Твърде много главни букви в имената на игрите zbrox defect low gnome-games normal
#165 Подобряване на низа за пауза на Mahjong zbrox task low atomix normal
#166 Неработещ ускорител в Махджонг zbrox defect low gnome-games normal
#167 Проблем с имената на шаблоните в Махджонг zbrox defect low -- Общи -- normal
#168 Леко typo в Evo zbrox defect normal evolution normal
#169 Тавталогия в Evo zbrox defect normal evolution normal
#173 Противоположен превод на бутон zbrox defect normal evince critical
#174 Недей бърка мерните единици и представките zbrox defect normal nautilus-cd-burner normal
#175 Мазано в gnome-game zbrox defect normal gnome-games normal
#180 „Потребителско ръководство“ zbrox defect normal mail-notification normal
#182 Мазна форма и неправилна транслитерация zbrox defect normal gnome-games normal
#183 3 мазни форми в gftp zbrox defect normal gftp normal
#184 Объркващ превод - MAIL environment zbrox defect normal mail-notification normal
#186 "Влезна" в xchat zbrox defect normal x-chat normal
#187 "Излезна" е xchat zbrox defect normal x-chat normal
#188 "изпращач" в evolution zbrox defect normal evolution normal
#189 Грешка при смяна на прякора в xchat zbrox defect normal x-chat major
#190 Потребителска информация в xchat zbrox defect normal x-chat normal
#196 „Мъжка“ форма zbrox defect normal mail-notification normal
#201 мъничка грешцица в gftp zbrox defect lowest gftp trivial
#202 Sound Juicer ? zbrox defect normal sound juicer normal
#213 Малко предложение zbrox enhancement normal evince normal
#227 странен превод!!! zbrox defect normal muine normal
#251 излишна запетая във FileRoller zbrox defect normal file roller normal
#252 повтарящи се ускорители в едно меню на gconf-editor zbrox defect normal gconf editor normal
#267 подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller zbrox defect normal file roller normal
#284 файлов мени zbrox defect normal beagle normal
#285 навигация из резултатите zbrox defect normal beagle normal
#288 несъгласувано число zbrox defect normal vino normal
#297 долна черта zbrox defect low epiphany-extensions trivial
#320 quodlibet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#326 "Намаляне" в Quod Libet zbrox defect normal -- Общи -- normal
#379 Липсва превод :-) zbrox defect normal beep media player normal
#426 Правописни грешки в gnome-games zbrox defect normal gnome-games normal
#442 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox defect normal gnome-nettool normal
#443 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox defect normal gnome-nettool normal
#448 Стандартизиране на ekiga.desktop zbrox defect normal ekiga normal
#451 "Плейлист" е неподходяща дума zbrox defect normal muine normal
#452 "Бекенд" трябва да се махне zbrox defect normal muine normal
#471 Предложения за подобрение в sound-juicer zbrox defect normal sound juicer normal
#546 zithromax zithromax enhancement normal gnome cups manager trivial
#550 zocor zocor task high deskbar-applet trivial
#551 zocor zocor task high deskbar-applet trivial
#678 zoloft zoloft defect highest email-reminder critical
#560 zoloft side effects zoloft side effects defect normal gnu paint blocker
#545 zyban zyban enhancement lowest x-chat major
#81 Насоки за попълване на доклади за грешка Калоян Доганов <kaloian@…> enhancement normal -- Общи -- normal
#194 Премахване на версиите Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- normal
#209 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- normal
#327 Компонент "Quod Libet" Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- trivial
#321 ITT: GRAMPS Камен Найденов <pau4o@…> enhancement normal gramps normal
#357 spam спамер defect normal -- Общи -- normal
#230 избиране на шарка defect normal nautilus normal
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.