Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #176


Ignore:
Timestamp:
Aug 6, 2005, 9:34:03 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #176 – Description

  initial v1  
  55__С__ъобщение, когато заряда на батерията падне до: | __С__ъобщение, когато батерията е напълно презаредена
  66----
  7 Освен това ми се струва, че заглавието на диалоговия прозорец
  8 {{{
  9 Настройки на датчика за заряда на батерията
  10 }}}
  11 би следвало да се преименува на
  12 {{{
  13 Настройки на аплета „Заряд на батерията“
  14 }}}
  15 тъй като името на аплета се промени. Във всеки друг език диалоговите прозорци отговарят на името на програмата.
   7(Втората част е преместена в #178)