source: @ 2529

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   13 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2400   10 years Александър Шопов shared-mime-info: подаден през transifex.net
gnome 2529   10 years Александър Шопов Преместване на остарелите и изоставените
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2520   10 years Александър Шопов firebug: подаден през babelzilla
scripts 2315   10 years Александър Шопов gnome-activity-journal, zeitgeist: проекти от Launchpad, премесвам в …
sharp 2365   10 years Александър Шопов gnucash: първа редакция
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.