source: @ 277

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
developer-libs 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
extras 264   17 years kaladan gimp-tips - превод от Виктор, проверка на правописа от мен.
fifth-toe 265   17 years gerdjikov Нов превод
freedesktop 242   17 years kaladan Добавена е папка Freedesktop. В тази папка ще слагаме преводи на …
gnome-2-12 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
help 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.