source: desktop/gnome-applets.HEAD.bg.po @ 172

Last change on this file since 172 was 172, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което искрено се извинявам на екипа. Това е превода на ръководствата на само 3 аплета - целия модул се компилира чисто и преведенкото се изобразява прекрасно. Davyd Madeley съвсем наскоро обнови документацията за battstat, така че моя превод има нужда от осъвременяване. Подай го така, нека се смеси с даниловите скриптове, тези дни ще го коригирам.


(desktop/gnome-applets) Леки поправки на последната ревизия от нашето хранилище по заглавията на диалоговите прозорци за консистентност (в съответствие с документацията).

File size: 150.3 KB
Line 
1# This is the Bulgarian translation of the gnome-applets po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2003.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
9# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
10# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
11#
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: gnome-applets gnome 2.10\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2005-08-10 20:01+0300\n"
18"PO-Revision-Date: 2005-09-02 20:53+0300\n"
19"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:1
27#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:1
28#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:1
29#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:1
30#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1
31#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
32#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
33#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
34#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
35#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:1
36#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:1
37#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:1
38#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:1
39msgid "_About"
40msgstr "_Относно"
41
42#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:2
43#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2
44#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:2
45#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:2
46#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
47#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
48#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
49#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
50#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
51#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:2 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:4
52#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:2
53#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:3
54#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:3
55msgid "_Help"
56msgstr "_Помощ"
57
58#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:3
59msgid "_Keyboard Accessibility Preferences"
60msgstr "Настройки на _клавиатурата за достъпността"
61
62#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:1
63msgid "AccessX Status Applet Factory"
64msgstr "Фабрика на аплета за състоянието на достъпа до графичната среда"
65
66#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
67#: ../accessx-status/applet.c:1322
68msgid "Keyboard Accessibility Status"
69msgstr "Състояние на достъпността на клавиатурата"
70
71#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:3
72msgid "Keyboard Accessibility Status Applet Factory"
73msgstr "Фабрика за аплета на състоянието на достъпността на клавиатурата"
74
75#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:4
76msgid "Shows the status of keyboard accessibility features"
77msgstr "Показване на състоянието на достъпността на клавиатурата"
78
79#: ../accessx-status/applet.c:138 ../accessx-status/applet.c:971
80#: ../accessx-status/applet.c:1111 ../accessx-status/applet.c:1325
81msgid "AccessX Status"
82msgstr "Състояние на AccessX"
83
84#: ../accessx-status/applet.c:140
85msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
86msgstr "Показва състоянието на AccessX възможностите като latched modifiers"
87
88#. "documenters",        documenters,
89#: ../accessx-status/applet.c:145 ../battstat/battstat_applet.c:1119
90#: ../charpick/charpick.c:596 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:224
91#: ../geyes/geyes.c:197 ../gswitchit/gswitchit-applet.c:745 ../gtik/gtik.c:730
92#: ../gweather/gweather-about.c:54 ../mini-commander/src/about.c:55
93#: ../mixer/applet.c:1265 ../modemlights/modem-applet.c:1032
94#: ../multiload/main.c:64 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:377
95#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:720
96msgid "translator-credits"
97msgstr ""
98"Петър „peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
99"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
100"Александър Шопов <al_shopov@yahoo.com>\n"
101"Янко Канети <yaneti@declera.com>"
102
103#: ../accessx-status/applet.c:171
104#, c-format
105msgid "There was an error launching the help viewer: %s"
106msgstr "Грешка при изпълнението на програмата за преглеждане на помощта: %s"
107
108#: ../accessx-status/applet.c:210
109#, c-format
110msgid "There was an error launching the keyboard preferences dialog: %s"
111msgstr "Грешка при стартирането на настройките на клавиатурата: %s"
112
113#. Note to translators: the first letter of the alphabet, not the indefinite article
114#: ../accessx-status/applet.c:459 ../accessx-status/applet.c:497
115msgid "a"
116msgstr "а"
117
118#: ../accessx-status/applet.c:972 ../accessx-status/applet.c:1112
119msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
120msgstr "Показване на състоянието на достъпността на клавиатурата."
121
122#: ../accessx-status/applet.c:1006
123msgid "XKB Extension is not enabled"
124msgstr "Не е включено XKB разширението"
125
126#: ../accessx-status/applet.c:1011
127msgid "Unknown error"
128msgstr "Неизвестна грешка"
129
130#: ../accessx-status/applet.c:1019
131#, c-format
132msgid "Error: %s"
133msgstr "Грешка: %s"
134
135#: ../accessx-status/applet.c:1327
136msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
137msgstr "Изобразяване на текущото състояние на достъпността на клавиатурата"
138
139#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:1
140#: ../battstat/battstat_applet.c:1110 ../battstat/battstat_applet.c:1573
141msgid "Battery Charge Monitor"
142msgstr "Заряд на батерията"
143
144#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:2
145msgid "Battstat Factory"
146msgstr "Фабрика на Battstat"
147
148#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:3
149#: ../battstat/battstat_applet.c:1574
150msgid "Monitor a laptop's remaining power"
151msgstr "Наблюдение за оставащия заряд на лаптопа"
152
153#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:3
154#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
155#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:3 ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
156#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
157#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
158#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:5
159#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:4
160#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:6
161msgid "_Preferences"
162msgstr "_Настройки"
163
164#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:1
165msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining"
166msgstr "0 - без етикет, 1 - процент, 2 за оставащо време"
167
168#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:2
169msgid "Beep for warnings"
170msgstr "Звук при предупреждения"
171
172#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:3
173msgid "Beep when displaying a warning"
174msgstr "Звук при изобразяването на предупреждение"
175
176#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:4
177msgid "Drain from top"
178msgstr "Изпразване отгоре"
179
180#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:5
181msgid "Full Battery Notification"
182msgstr "Известяване за пълна батерия"
183
184#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:6
185msgid "Low Battery Notification"
186msgstr "Известяване при нисък заряд на батерията"
187
188#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:7
189msgid "Notify user when the battery is full"
190msgstr "Известяване, когато батерията е заредена"
191
192#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:8
193msgid "Notify user when the battery is low"
194msgstr "Известяване, когато батерията е с нисък заряд"
195
196#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:9
197msgid "Red value level"
198msgstr "Стойността за червеното ниво"
199
200#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:10
201msgid ""
202"Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
203"implemented for traditional battery view."
204msgstr ""
205"Датчикът за батерията да се изразходва от върха на батерията. Изгледът е "
206"приложим за традиционния изглед на батерията."
207
208#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:11
209msgid "Show the horizontal battery"
210msgstr "Показване на хоризонталната батерия"
211
212#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:12
213msgid "Show the time/percent label"
214msgstr "Показване на надпис с времето/процентите"
215
216#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:13
217msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel"
218msgstr "Показване на традиционната, хоризонтална батерия върху панела"
219
220#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:14
221msgid "Show the upright, smaller battery on the panel"
222msgstr "Показване на изправената, по-малка батерия върху панела"
223
224#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:15
225msgid ""
226"The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
227"value at which the low battery warning is displayed."
228msgstr ""
229"Нивото на батерията, под което батерията ще се изобразява червена. Това е и "
230"нивото, при което ще се появи предупреждение за ниското ниво на заряда на "
231"батерията."
232
233#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:16
234msgid "Upright (small) battery"
235msgstr "Изправена (малка) батерия"
236
237#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:17
238msgid ""
239"Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning "
240"dialog rather than a percentage"
241msgstr ""
242"Използване на стойността указана в червено като оставащо време, което да се "
243"покаже в предупреждаващият диалог, а не като процент"
244
245#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:18
246msgid "Warn on low time rather than low percentage"
247msgstr "Предупреждение при малко оставащо време, а не при нисък процент"
248
249#: ../battstat/battstat_applet.c:68
250msgid "System is running on AC power"
251msgstr "Системата се захранва от мрежата"
252
253#: ../battstat/battstat_applet.c:69
254msgid "System is running on battery power"
255msgstr "Системата работи на батерия"
256
257#: ../battstat/battstat_applet.c:338
258#, c-format
259msgid "Battery charged (%d%%)"
260msgstr "Батерията е заредена (%d%%)"
261
262#: ../battstat/battstat_applet.c:340
263#, c-format
264msgid "Unknown time (%d%%) remaining"
265msgstr "Оставя неизвестно време (%d%%)"
266
267#: ../battstat/battstat_applet.c:342
268#, c-format
269msgid "Unknown time (%d%%) until charged"
270msgstr "Времето до зареждането е неизвестно (%d%%)"
271
272#: ../battstat/battstat_applet.c:347
273#, c-format
274msgid "%d minute (%d%%) remaining"
275msgid_plural "%d minutes (%d%%) remaining"
276msgstr[0] "остава %d минута (%d%%)"
277msgstr[1] "остават %d минути (%d%%)"
278
279#: ../battstat/battstat_applet.c:352
280#, c-format
281msgid "%d minute until charged (%d%%)"
282msgid_plural "%d minutes until charged (%d%%)"
283msgstr[0] "%d минута до зареждането (%d%%)"
284msgstr[1] "%d минути до зареждането (%d%%)"
285
286#: ../battstat/battstat_applet.c:358
287#, c-format
288msgid "%d hour (%d%%) remaining"
289msgid_plural "%d hours (%d%%) remaining"
290msgstr[0] "остава %d час (%d%%)"
291msgstr[1] "остават %d часа (%d%%)"
292
293#: ../battstat/battstat_applet.c:363
294#, c-format
295msgid "%d hour until charged (%d%%)"
296msgid_plural "%d hours until charged (%d%%)"
297msgstr[0] "%d час до зареждането (%d%%)"
298msgstr[1] "%d часа до зареждането (%d%%)"
299
300#. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
301#. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
302#: ../battstat/battstat_applet.c:370
303#, c-format
304msgid "%d %s %d %s (%d%%) remaining"
305msgstr "Остават %d %s %d %s (%d%%)"
306
307#: ../battstat/battstat_applet.c:371 ../battstat/battstat_applet.c:378
308msgid "hour"
309msgid_plural "hours"
310msgstr[0] "час"
311msgstr[1] "часа"
312
313#: ../battstat/battstat_applet.c:372 ../battstat/battstat_applet.c:379
314msgid "minute"
315msgid_plural "minutes"
316msgstr[0] "минута"
317msgstr[1] "минути"
318
319#. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
320#. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
321#: ../battstat/battstat_applet.c:377
322#, c-format
323msgid "%d %s %d %s until charged (%d%%)"
324msgstr "%d %s %d %s до зареждането (%d%%)"
325
326#: ../battstat/battstat_applet.c:389
327msgid "Battery Monitor"
328msgstr "Датчик за батерията"
329
330#: ../battstat/battstat_applet.c:399 ../battstat/battstat_applet.c:452
331msgid "Your battery is now fully recharged"
332msgstr "Батерията е напълно презаредена"
333
334#: ../battstat/battstat_applet.c:428 ../battstat/battstat_applet.c:540
335msgid "Battery Notice"
336msgstr "Съобщение за батерията"
337
338#: ../battstat/battstat_applet.c:501
339#, c-format
340msgid ""
341"You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
342msgid_plural ""
343"You have %d minutes of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
344msgstr[0] "Остава %d минута от заряда на батерията (%d%% от общия капацитет)."
345msgstr[1] "Остават %d минути от заряда на батерията (%d%% от общия капацитет)."
346
347#: ../battstat/battstat_applet.c:510
348msgid "Your battery is running low"
349msgstr "Батерията скоро ще свърши"
350
351#. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
352#. * to allow you to make it appear like a list would in your
353#. * locale.
354#: ../battstat/battstat_applet.c:515
355msgid ""
356"To avoid losing your work:\n"
357" • suspend your laptop to save power,\n"
358" • plug your laptop into external power, or\n"
359" • save open documents and shut your laptop down."
360msgstr ""
361"За да избегнете загуба на информация:\n"
362" • приспете преносимия компютър, за да спестите енергия,\n"
363" • включете преносимия компютър в ел. мрежа, или\n"
364" • запазете отворените документи и го спрете."
365
366#: ../battstat/battstat_applet.c:612
367msgid "No battery present"
368msgstr "Няма налична батерия"
369
370#: ../battstat/battstat_applet.c:615
371msgid "Battery status unknown"
372msgstr "Зарядът на батерията е неизвестен"
373
374#: ../battstat/battstat_applet.c:774
375msgid "N/A"
376msgstr "Няма налични"
377
378#: ../battstat/battstat_applet.c:1071 ../drivemount/drivemount.c:158
379#: ../geyes/geyes.c:350 ../geyes/themes.c:251
380#: ../gweather/gweather-applet.c:252 ../gweather/gweather-pref.c:1375
381#: ../mini-commander/src/preferences.c:370
382#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:341
383#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:549
384#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:687
385#, c-format
386msgid "There was an error displaying help: %s"
387msgstr "Грешка при изобразяването на помощта: %s"
388
389#: ../battstat/battstat_applet.c:1115
390msgid "This utility shows the status of your laptop battery."
391msgstr "Тази програма показва състоянието на батерията на лаптопа ви."
392
393#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:1
394msgid "<b>Appearance</b>"
395msgstr "<b>Външен вид</b>"
396
397#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:2
398msgid "<b>Notifications</b>"
399msgstr "<b>Предупреждения</b>"
400
401#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:3
402msgid "<small>(shows single image for status and charge)</small>"
403msgstr ""
404"<small>(показва се само едно изображение за статуса и за заряда)</small>"
405
406#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:4
407msgid "<small>(two images: one for status, one for charge)</small>"
408msgstr "<small>(две изображения: едно за статуса, едно за заряда)</small>"
409
410#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:5
411msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
412msgstr "Настройки на аплета „Заряд на батерията“"
413
414#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:6
415msgid "Show _percentage remaining"
416msgstr "Показване на оставащите _проценти"
417
418#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:7
419msgid "Show _time remaining"
420msgstr "Показване на оставащото _време"
421
422#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:8
423msgid "_Compact view"
424msgstr "_Компактен изглед"
425
426#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:9
427msgid "_Expanded view"
428msgstr "_Разширен изглед"
429
430#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:10
431msgid "_Notify when battery is fully recharged"
432msgstr "С_ъобщение, когато батерията е напълно презаредена"
433
434#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:11
435msgid "_Show time/percentage:"
436msgstr "П_оказване на времето/процентите"
437
438#. TRANSLATOR: This is the beginning of the sentence 'Warn when battery charge drops to: [XX] percent/minutes remaining'
439#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:13
440msgid "_Warn when battery charge drops to:"
441msgstr "_Съобщение, когато заряда на батерията падне до:"
442
443#. TRANSLATOR: this is a selectable item in a drop-down menu to end
444#. * this sentence:
445#. *   "Warn when battery charge drops to: [XX] percent".
446#.
447#: ../battstat/properties.c:318
448msgid "Percent"
449msgstr "процента"
450
451#. TRANSLATOR: this is a selectable item in a drop-down menu to end
452#. * this sentence:
453#. *   "Warn when battery charge drops to: [XX] minutes remaining"
454#.
455#: ../battstat/properties.c:324
456msgid "Minutes Remaining"
457msgstr "оставащи минути"
458
459#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:1
460msgid "Battery Status Utility"
461msgstr "Инструмент за състоянието на батерията"
462
463#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:2
464msgid "Battery fully re-charged"
465msgstr "Батерията е напълно презаредена"
466
467#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:3
468msgid "Battery power low"
469msgstr "Ниска мощност на батерията"
470
471#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
472#: ../charpick/charpick.c:587 ../charpick/charpick.c:726
473#: ../charpick/properties.c:464
474msgid "Character Palette"
475msgstr "Палитра със символи"
476
477#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:2
478msgid "Charpicker Applet Factory"
479msgstr "Фабрика на пенсетката за символи"
480
481#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
482#: ../charpick/charpick.c:726
483msgid "Insert characters"
484msgstr "Вмъкване на символи"
485
486#: ../charpick/charpick.c:427
487msgid "Available palettes"
488msgstr "Възможни палитри"
489
490#. TRANSLATOR: This sentance reads something like 'Insert "PILCROW SIGN"'
491#. *             hopefully, the name of the unicode character has already
492#. *             been translated.
493#.
494#: ../charpick/charpick.c:474
495#, c-format
496msgid "Insert \"%s\""
497msgstr "Вмъкване на „%s“"
498
499#: ../charpick/charpick.c:477
500msgid "Insert special character"
501msgstr "Вмъкване на специален символ"
502
503#: ../charpick/charpick.c:481
504#, c-format
505msgid "insert special character %s"
506msgstr "вмъкване на специалния символ %s"
507
508#: ../charpick/charpick.c:591
509msgid ""
510"Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
511"keyboard. Released under GNU General Public Licence."
512msgstr ""
513"Аплет за панела на GNOME за избиране на странни символи, които ги няма на "
514"клавиатурата ми. Разпространява се според общия публичен лиценз на GNU."
515
516#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:1
517msgid "Characters shown on applet startup"
518msgstr "Символи показани при стартирането на аплета"
519
520#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:2
521msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
522msgstr "ВЪЗРАЖЕНИЕ - Символи показвани при стартирането на аплета"
523
524#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:391
525msgid "List of available palettes"
526msgstr "Списък от възможните палитри"
527
528#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:4
529msgid "List of strings containing the available palettes"
530msgstr "Списък от низове, които съдържат познатите палитри"
531
532#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:5
533msgid ""
534"The string that the user had selected when the applet was last used. This "
535"string will be displayed when the user starts the applet."
536msgstr ""
537"Низ, който е посочен от потребителя последния път, когато аплета е бил "
538"използван. Този низ ще се изобразява когато потребителя стартира аплета."
539
540#: ../charpick/properties.c:40
541msgid "_Edit"
542msgstr "_Редактиране"
543
544#: ../charpick/properties.c:129
545msgid "_Palette:"
546msgstr "_Палитра:"
547
548#: ../charpick/properties.c:137
549msgid "Palette entry"
550msgstr "Вход за палитрата"
551
552#: ../charpick/properties.c:138
553msgid "Modify a palette by adding or removing characters"
554msgstr "Променяне на палитрата чрез добавяне или премахване на символи"
555
556#: ../charpick/properties.c:252
557msgid "Add Palette"
558msgstr "Добавяне на палитра"
559
560#: ../charpick/properties.c:289
561msgid "Edit Palette"
562msgstr "Редактиране на палитрата"
563
564#: ../charpick/properties.c:390
565msgid "Palettes list"
566msgstr "Списък с палитри"
567
568#: ../charpick/properties.c:469
569msgid "_Palettes:"
570msgstr "_Палитри:"
571
572#: ../charpick/properties.c:485
573msgid "Add button"
574msgstr "Добавяне на бутон"
575
576#: ../charpick/properties.c:486
577msgid "Click to add a new palette"
578msgstr "Натиснете за добавяне на нова палитра"
579
580#: ../charpick/properties.c:493
581msgid "Edit button"
582msgstr "Редактиране на бутон"
583
584#: ../charpick/properties.c:494
585msgid "Click to edit the selected palette"
586msgstr "Натиснете за редактиране на избраната палитра"
587
588#: ../charpick/properties.c:501
589msgid "Delete button"
590msgstr "Изтриване на бутон"
591
592#: ../charpick/properties.c:502
593msgid "Click to delete the selected palette"
594msgstr "Натиснете за изтриване на избраната палитра"
595
596#: ../charpick/properties.c:554
597msgid "Character Palette Preferences"
598msgstr "Настройки на аплета „Палитра със символи“"
599
600#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
601#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:811
602msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
603msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
604
605#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:2
606msgid "Monitor the CPU Frequency Scaling"
607msgstr "Наблюдение на скоростта на процесора"
608
609#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:1
610msgid ""
611"A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 "
612"to show percentage instead of frequency."
613msgstr ""
614"Стойност 0, означава да се показва честотата, 1 - честотата и мерната "
615"единица, а 2 - процент вместо честотата."
616
617#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:2
618msgid ""
619"A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show "
620"the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the applet in "
621"graphic and text mode."
622msgstr ""
623"Стойност 0, означава да се показва графично (само графика), 1 - да се "
624"показва само текстово (без графика), а 2 - комбинирано - и графика, и текст."
625
626#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:3
627msgid "CPU to Monitor"
628msgstr "Процесор, който да се наблюдава"
629
630#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:4
631msgid "Mode to show cpu usage"
632msgstr "Начин на показване на натоварването на процесора"
633
634#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:5
635msgid "Mode to show the frequency selector drop down menu"
636msgstr "Показване на падащото меню за избор на честота"
637
638#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:6
639msgid ""
640"Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
641"change it."
642msgstr ""
643"Задаване на процесора, който да се наблюдава. За машините с един процесор "
644"няма необходимост да се променя."
645
646#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:7
647msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
648msgstr "Видът на текста, който да се показва (ако текста е включен)"
649
650#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:1
651msgid "<b>Display Settings</b>"
652msgstr "<b>Настройки на дисплея</b>"
653
654#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:2
655msgid "<b>Frequency Selector</b>"
656msgstr "<b>Избор на честота</b>"
657
658#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:3
659msgid "<b>Monitor Settings</b>"
660msgstr "<b>Настройки на монитора</b>"
661
662#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:4
663msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
664msgstr "Настройки на аплета „Датчик за скоростта на процесора“"
665
666#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:5
667msgid "Show CPU frequency as _frequency"
668msgstr "Показване на честотата като _честота"
669
670#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:6
671msgid "Show CPU frequency as _percentage"
672msgstr "Показване на честотата като _процент"
673
674#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:7
675msgid "Show frequency _units"
676msgstr "Показване на мерните _единици"
677
678#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:8
679msgid "Show m_enu:"
680msgstr "Показване на м_еню:"
681
682#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:9
683msgid "_Monitored CPU:"
684msgstr "_Наблюдаван процесор"
685
686#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:10
687msgid "_Show in mode:"
688msgstr "_Режим на показване:"
689
690#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:185 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:267
691msgid "Could not open help document"
692msgstr "Невъзможно е отварянето на документ от помощта"
693
694#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:219
695msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
696msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
697
698#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:812
699msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
700msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
701
702#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:331
703msgid "Graphic"
704msgstr "Графика"
705
706#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:336
707msgid "Text"
708msgstr "Текст"
709
710#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:341
711msgid "Graphic and Text"
712msgstr "Комбинирано"
713
714#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:371 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:304
715msgid "Frequencies"
716msgstr "Честоти"
717
718#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:376 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:297
719msgid "Governors"
720msgstr "Стабилизатори"
721
722#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:381
723msgid "Frequencies and Governors"
724msgstr "Честоти и стабилизатори"
725
726#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-cpuinfo.c:184
727msgid "Frequency Scaling Unsupported"
728msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
729
730#. If there is no cpufreq support it shows only the cpu frequency,
731#. * I thi nk is better than do nothing. I have to notify it to the user, because
732#. * he could think   that cpufreq is supported but it doesn't work succesfully
733#.
734#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:45
735msgid "CPU frequency scaling unsupported"
736msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
737
738#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:46
739msgid ""
740"You will not be able to modify the frequency of your machine.  Your machine "
741"may be misconfigured or not have hardware support for CPU frequency scaling."
742msgstr ""
743"Няма да можете да управлявате скоростта на процесора на машината си. "
744"Машината ви или не е конфигурирана правилно, или няма поддръжка на "
745"управление на скоростта на процесора."
746
747#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-procfs.c:252
748#: ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:232 ../gweather/weather.c:248
749#: ../gweather/weather.c:928 ../gweather/weather.c:977
750#: ../gweather/weather.c:991 ../gweather/weather.c:1003
751#: ../gweather/weather.c:1018 ../gweather/weather.c:1034
752#: ../gweather/weather.c:1071 ../gweather/weather.c:1083
753#: ../gweather/weather.c:1102 ../gweather/weather.c:1130
754#: ../gweather/weather.c:1143 ../gweather/weather.c:1163
755msgid "Unknown"
756msgstr "Неизвестно"
757
758#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:1
759#: ../drivemount/drivemount.c:128
760msgid "Disk Mounter"
761msgstr "Монтьор за устройства"
762
763#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:2
764msgid "Drive Mount Applet Factory"
765msgstr "Фабрика на аплета за монтиране на дискови устройства"
766
767#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:3
768msgid "Factory for drive mount applet"
769msgstr "Фабрика за аплета за монтиране на дискови устройства"
770
771#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:4
772msgid "Mount local disks and devices"
773msgstr "Монтиране на локални дискове и устройства"
774
775#: ../drivemount/drive-button.c:328 ../drivemount/drive-button.c:336
776msgid "(mounted)"
777msgstr "(монтирано)"
778
779#: ../drivemount/drive-button.c:330 ../drivemount/drive-button.c:338
780msgid "(not mounted)"
781msgstr "(демонтирано)"
782
783#: ../drivemount/drive-button.c:332
784msgid "(not connected)"
785msgstr "(не е свързано)"
786
787#: ../drivemount/drive-button.c:506
788#, c-format
789msgid "Cannot execute '%s'"
790msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
791
792#: ../drivemount/drive-button.c:529
793msgid "Mount Error"
794msgstr "Грешка при монтиране"
795
796#: ../drivemount/drive-button.c:532
797msgid "Unmount Error"
798msgstr "Грешка при демонтиране"
799
800#: ../drivemount/drive-button.c:535
801msgid "Eject Error"
802msgstr "Грешка при изваждане"
803
804#: ../drivemount/drive-button.c:538
805msgid "Error"
806msgstr "Грешка"
807
808#: ../drivemount/drive-button.c:878
809msgid "_Play DVD"
810msgstr "_Гледане на DVD"
811
812#: ../drivemount/drive-button.c:883
813msgid "_Play CD"
814msgstr "_Слушане на CD"
815
816#: ../drivemount/drive-button.c:888
817#, c-format
818msgid "_Open %s"
819msgstr "_Отваряне на %s"
820
821#: ../drivemount/drive-button.c:899
822#, c-format
823msgid "_Mount %s"
824msgstr "_Монтиране на %s"
825
826#: ../drivemount/drive-button.c:906
827#, c-format
828msgid "Un_mount %s"
829msgstr "_Демонтиране на %s"
830
831#: ../drivemount/drive-button.c:913
832#, c-format
833msgid "_Eject %s"
834msgstr "_Изваждане на %s"
835
836#: ../drivemount/drivemount.c:131
837msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
838msgstr "Аплет за монтиране и демонтиране на блокови устройства."
839
840#: ../drivemount/drivemount.c:134
841msgid "translator_credits"
842msgstr ""
843"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
844"Александър Шопов <al_shopov@yahoo.com>\n"
845"Петър Славов <pslavov@i-space.org>\n"
846"Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
847"\n"
848"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
849"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
850"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
851
852#: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:1
853msgid "Interval timeout to check mount point status"
854msgstr "Времеви интервал за проверката на състоянието на монтираните точки"
855
856#: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:2
857msgid "Time in seconds between status updates"
858msgstr "Време в секунди, между подновяването на състоянието"
859
860#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:1
861msgid "A set of eyeballs for your panel"
862msgstr "Комплект очички за вашия панел."
863
864#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:2 ../geyes/geyes.c:190
865#: ../geyes/geyes.c:420 ../geyes/geyes.c:422
866msgid "Geyes"
867msgstr "Очички"
868
869#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:3
870msgid "Geyes Applet Factory"
871msgstr "Фабрика на аплета очички"
872
873#: ../geyes/geyes.c:192
874msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
875msgstr "Шантави очички за панела на GNOME."
876
877#: ../geyes/geyes.c:423
878msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
879msgstr "Очите гледат в посоката на курсора на мишката"
880
881#: ../geyes/geyes.schemas.in.h:1
882msgid "Directory in which the theme is located"
883msgstr "Папка, в която е темата"
884
885#: ../geyes/themes.c:134
886msgid "Can not launch the eyes applet."
887msgstr "Аплетът за очите не може да бъде стартиран."
888
889#: ../geyes/themes.c:135
890msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
891msgstr "Имаше фатална грешка при зареждането на темата."
892
893#: ../geyes/themes.c:311
894msgid "Geyes Preferences"
895msgstr "Настройки на аплета „Очички“"
896
897#: ../geyes/themes.c:345
898msgid "Themes"
899msgstr "Теми"
900
901#: ../geyes/themes.c:366
902msgid "_Select a theme:"
903msgstr "_Избор на тема:"
904
905#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:1 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:1
906msgid "Alt+Control changes layout."
907msgstr "Alt+Control сменя подредбата."
908
909#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:2 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:2
910msgid "Alt+Shift changes layout."
911msgstr "Alt+Shift сменя подредбата."
912
913#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:3
914msgid "Arabic keymap"
915msgstr "арабска клавиатура"
916
917#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:4
918msgid "Armenian"
919msgstr "арменска"
920
921#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:5
922msgid "Basque"
923msgstr "баска"
924
925#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:6
926msgid "Belgian"
927msgstr "белгийска"
928
929#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:7 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:6
930msgid "Both Alt keys together change layout."
931msgstr "Двата Alt-а заедно сменят подредбата."
932
933#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:8 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:7
934msgid "Both Ctrl keys together change layout."
935msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят подредбата."
936
937#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:9 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:8
938msgid "Both Shift keys together change layout."
939msgstr "Двата Shift-а заедно сменят подредбата."
940
941#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:10
942msgid "Brazil Portuguese keymap"
943msgstr "бразилска португалска клавиатура"
944
945#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:11
946msgid "Bulgarian Cyrillic"
947msgstr "българска кирилица"
948
949#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:12
950msgid "Bulgarian keymap"
951msgstr "българска клавиатура"
952
953#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:13 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:16
954msgid "CapsLock key changes layout."
955msgstr "CapsLock сменя подредбата."
956
957#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
958msgid "Control+Shift changes layout."
959msgstr "Control+Shift сменя подредбата."
960
961#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:15
962msgid "Czech keymap"
963msgstr "чешка клавиатура"
964
965#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:16
966msgid "Danish keymap"
967msgstr "датска клавиатура"
968
969#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:17
970msgid "Dutch keymap"
971msgstr "холандска клавиатура"
972
973#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:18
974msgid "English keymap"
975msgstr "английска клавиатура"
976
977#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:19
978msgid "Estonian keymap"
979msgstr "естонска клавиатура"
980
981#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:20
982msgid "Finnish keymap"
983msgstr "финландска клавиатура"
984
985#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:21
986msgid "French Swiss"
987msgstr "швейцарска френска"
988
989#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:22
990msgid "French Swiss keymap"
991msgstr "швейцарска френска клавиатура"
992
993#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:23
994msgid "French keymap"
995msgstr "френски клавиатура"
996
997#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:24
998msgid "French-Canadian 105-key"
999msgstr "канадска френска клавиатура, 105 клавиша"
1000
1001#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:25
1002msgid "GB 102-key"
1003msgstr "великобританска, 102 клавиша"
1004
1005#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:26
1006msgid "GB 105-key"
1007msgstr "великобританска, 105 клавиша"
1008
1009#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:27 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:27
1010msgid "Generic Keyboard"
1011msgstr "Стандартна клавиатура"
1012
1013#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:28
1014msgid "Georgian Latin"
1015msgstr "грузинска латинска"
1016
1017#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:29
1018msgid "Georgian Russian layout"
1019msgstr "грузинска, с руска подредба"
1020
1021#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:30
1022msgid "Georgian keymap"
1023msgstr "грузинска клавиатура"
1024
1025#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:31
1026msgid "German"
1027msgstr "немска"
1028
1029#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:32
1030msgid "German Swiss with Euro"
1031msgstr "германска швейцарска с евро"
1032
1033#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:33
1034msgid "German keymap"
1035msgstr "германска клавиатура"
1036
1037#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:34
1038msgid "Greek keymap"
1039msgstr "гръцка клавиатура"
1040
1041#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:35
1042msgid "Hebrew keymap"
1043msgstr "израелска клавиатура"
1044
1045#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:36
1046msgid "Hungarian 101-key latin 1"
1047msgstr "унгарска, латиница-1, 101 клавиша"
1048
1049#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:37
1050msgid "Hungarian 101-key latin 2"
1051msgstr "унгарска, латиница-2, 101 клавиша"
1052
1053#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:38
1054msgid "Hungarian 105-key latin 1"
1055msgstr "унгарска, латиница-1, 105 клавиша"
1056
1057#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:39
1058msgid "Hungarian 105-key latin 2"
1059msgstr "унгарска латиница-2, 105 клавиша"
1060
1061#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:40
1062msgid "Hungarian PC/AT 101 keyboard"
1063msgstr "унгарска PC/AT 101 клавиатура"
1064
1065#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:41
1066msgid "Hungarian latin1"
1067msgstr "унгарска латиница-1"
1068
1069#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:42
1070msgid "Icelandic keymap"
1071msgstr "исландска клавиатура"
1072
1073#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:43
1074msgid "Italian keymap"
1075msgstr "италианска клавиатура"
1076
1077#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:44
1078msgid "Japanese keymap"
1079msgstr "японска клавиатура"
1080
1081#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:45
1082msgid "Lao keymap"
1083msgstr "лаоска клавиатура"
1084
1085#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:46 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:41
1086msgid "Layout shift behavior"
1087msgstr "Поведение на промяната на подредбата"
1088
1089#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:47 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:42
1090msgid "Left Alt key changes layout."
1091msgstr "Левият клавиш Alt сменя подредбата."
1092
1093#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:48 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:43
1094msgid "Left Ctrl key changes group."
1095msgstr "Левият клавиш Ctrl сменя групата."
1096
1097#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:49 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:44
1098msgid "Left Shift key changes group."
1099msgstr "Левият клавиш Shift сменя групата."
1100
1101#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:50 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:45
1102msgid "Left Win-key changes layout."
1103msgstr "Левият клавиш Win сменя подредбата."
1104
1105#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:51
1106msgid "Lithuanian keymap"
1107msgstr "литовска клавиатура"
1108
1109#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:52
1110msgid "Macedonian"
1111msgstr "македонска"
1112
1113#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:53 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:48
1114msgid "Menu key changes layout."
1115msgstr "Клавишът „Меню“ сменя подредбата."
1116
1117#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:54
1118msgid "Mongolian alt keymap"
1119msgstr "монголска алтернативна клавиатура"
1120
1121#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:55
1122msgid "Mongolian keymap"
1123msgstr "монголска клавиатура"
1124
1125#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:56
1126msgid "Mongolian phonetic keymap"
1127msgstr "монголска фонетична клавиатура"
1128
1129#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:57
1130msgid "Norwegian"
1131msgstr "норвежка"
1132
1133#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:58
1134msgid "Plain Russian keymap"
1135msgstr "обикновена руска клавиатура"
1136
1137#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:59
1138msgid "Polish"
1139msgstr "полска"
1140
1141#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:60
1142msgid "Polish deadkeys"
1143msgstr "полска с „мъртви клавиши“"
1144
1145#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:61
1146msgid "Portugal"
1147msgstr "португалска"
1148
1149#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:62
1150msgid "Portugal Deadkeys"
1151msgstr "португалска с „мъртви клавиши“"
1152
1153#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:63
1154msgid "Portuguese keymap"
1155msgstr "португалска клавиатура"
1156
1157#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:64 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:53
1158msgid "Right Alt key changes layout."
1159msgstr "Десният клавиш Alt сменя подредбата."
1160
1161#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:65 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:54
1162msgid "Right Ctrl key changes group."
1163msgstr "Десният клавиш Ctrl сменя подредбата."
1164
1165#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:66 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:55
1166msgid "Right Shift key changes group."
1167msgstr "Десният клавиш Shift сменя подредбата."
1168
1169#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:67 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:56
1170msgid "Right Win-key changes layout."
1171msgstr "Десният клавиш Win сменя подредбата."
1172
1173#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:68
1174msgid "Russian Cyrillic"
1175msgstr "руска кирилица"
1176
1177#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:69
1178msgid "Russian keymap"
1179msgstr "руска клавиатура"
1180
1181#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:70
1182msgid "Serbian keymap"
1183msgstr "сръбска клавиатура"
1184
1185#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:71 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:60
1186msgid "Shift+CapsLock changes layout."
1187msgstr "Shift+CapsLock сменя подредбата."
1188
1189#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:72
1190msgid "Slovak keymap"
1191msgstr "словашка клавиатура"
1192
1193#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:73
1194msgid "Slovenian"
1195msgstr "словенска"
1196
1197#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:74
1198msgid "Slovenian keymap"
1199msgstr "словенска клавиатура"
1200
1201#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:75
1202msgid "Spanish keymap"
1203msgstr "испанска клавиатура"
1204
1205#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:76
1206msgid "Sun (!not PC!) type5 Hungarian latin 2"
1207msgstr "унгарска латинска 2 клавиатура на SUN (не PC!) от тип 5 "
1208
1209#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:77
1210msgid "Swedish"
1211msgstr "шведска"
1212
1213#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:78
1214msgid "Swedish keymap"
1215msgstr "шведска клавиатура"
1216
1217#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:79
1218msgid "Swiss keymap"
1219msgstr "швейцарска клавиатура"
1220
1221#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:80
1222msgid "Thai"
1223msgstr "тайландска"
1224
1225#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:81
1226msgid "Thai Kedmanee"
1227msgstr "тайландска - кедманий"
1228
1229#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:82
1230msgid "Thai keymap"
1231msgstr "тайландска клавиатура"
1232
1233#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:83
1234msgid "Turkish \"F\" keyboard"
1235msgstr "турска „F“ клавиатура"
1236
1237#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:84
1238msgid "Turkish \"Q\" keyboard"
1239msgstr "турска „Q“ клавиатура"
1240
1241#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:85
1242msgid "Turkish keymap"
1243msgstr "турска клавиатура"
1244
1245#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:86
1246msgid "UK 105-key"
1247msgstr "Обединено Кралство 105-key"
1248
1249#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:87
1250msgid "UK PC/AT keyboard"
1251msgstr "Клавиатура за Обединено кралство PC/AT"
1252
1253#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:88
1254msgid "US 101-key keyboard"
1255msgstr "американска клавиатура 101-key"
1256
1257#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:89
1258msgid "US 105-key keyboard (with windows keys)"
1259msgstr "американска клавиатура 101-key (с клавишите за windows)"
1260
1261#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:90
1262msgid "US 84-key"
1263msgstr "американска 84-key"
1264
1265#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:91
1266msgid "US DEC 450"
1267msgstr "американска DEC 450"
1268
1269#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:92
1270msgid "US IBM RS/6000"
1271msgstr "американска IBM RS/6000"
1272
1273#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:93
1274msgid "US International"
1275msgstr "американска международна"
1276
1277#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:94
1278msgid "US Macintosh"
1279msgstr "американска за Макинтош"
1280
1281#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:95
1282msgid "US PC/AT 101 keyboard"
1283msgstr "американска клавиатура PC/AT 101"
1284
1285#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:96
1286msgid "US Silicon Graphics 101-key"
1287msgstr "американска клавиатура Silicon Graphics 101-key"
1288
1289#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:97
1290msgid "US Sun type5"
1291msgstr "американска на SUN от тип 5"
1292
1293#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:3
1294msgid "Armenian Sun keymap"
1295msgstr "арменска клавиатура на Sun"
1296
1297#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:4
1298msgid "Azerbaijani Turkish Sun keymap"
1299msgstr "азербайджанка турска клавиатура на Sun"
1300
1301#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:5
1302msgid "Belarusian Sun keymap"
1303msgstr "белоруска клавиатура на Sun"
1304
1305#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:9
1306msgid "Brazil Portuguese Sun USB keymap"
1307msgstr "бразилска португалска USB клавиатура на Sun"
1308
1309#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:10
1310msgid "Brazil Portuguese Sun keymap"
1311msgstr "бразилска португалска клавиатура на SUN"
1312
1313#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:11
1314msgid "British Sun Type-4 keymap"
1315msgstr "British Sun Type-4 keymap"
1316
1317#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:12
1318msgid "British Sun USB keymap"
1319msgstr "British Sun USB keymap"
1320
1321#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:13
1322msgid "British Sun keymap"
1323msgstr "British Sun keymap"
1324
1325#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:14
1326msgid "Bulgarian Sun keymap"
1327msgstr "българска клавиатура на Sun"
1328
1329#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:15
1330msgid "Canadian Sun keymap"
1331msgstr "канадска клавиатура на SUN"
1332
1333#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:18
1334msgid "Czech Sun keymap"
1335msgstr "чешка клавиатура на SUN"
1336
1337#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:19
1338msgid "Danish Sun Type-4 keymap"
1339msgstr "датска клавиатура на SUN от тип 4"
1340
1341#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:20
1342msgid "Danish Sun USB keymap"
1343msgstr "датска USB клавиатура на SUN"
1344
1345#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:21
1346msgid "Danish Sun keymap"
1347msgstr "датска клавиатура на SUN"
1348
1349#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:22
1350msgid "Dutch Sun keymap"
1351msgstr "клавиатура на SUN за Дания"
1352
1353#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:23
1354msgid "Estonian Sun keymap"
1355msgstr "естонска клавиатура на SUN"
1356
1357#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:24
1358msgid "Finnish Sun keymap"
1359msgstr "финландска клавиатура на SUN"
1360
1361#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:25
1362msgid "French Sun USB keymap"
1363msgstr "френска USB клавиатура на SUN"
1364
1365#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:26
1366msgid "French Sun keymap"
1367msgstr "френска клавиатура на SUN"
1368
1369#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:28
1370msgid "German Sun Type-4 keymap"
1371msgstr "немска клавиатура на Sun от тип 4"
1372
1373#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:29
1374msgid "German Sun USB keymap"
1375msgstr "немска USB клавиатура на SUN"
1376
1377#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:30
1378msgid "German Sun keymap"
1379msgstr "немска клавиатура на SUN"
1380
1381#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:31
1382msgid "Hebrew Sun keymap"
1383msgstr "иврит клавиатура на SUN"
1384
1385#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:32
1386msgid "Hungarian latin2 Sun keymap"
1387msgstr "унгарска латинска-2 клавиатура на SUN"
1388
1389#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:33
1390msgid "Hungarian type5 latin 1 keymap"
1391msgstr "унгарска латинска-1 клавиатура от тип 5"
1392
1393#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:34
1394msgid "Icelandic Sun keymap"
1395msgstr "исландска клавиатура на SUN"
1396
1397#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:35
1398msgid "Italian Sun Type-4 keymap"
1399msgstr "италианска клавиатура на SUN от тип 4"
1400
1401#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:36
1402msgid "Italian Sun USB keymap"
1403msgstr "италианска USB клавиатура на SUN"
1404
1405#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:37
1406msgid "Italian Sun keymap"
1407msgstr "италианска клавиатура на SUN"
1408
1409#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:38
1410msgid "Japanese Sun Type-4 keymap"
1411msgstr "японска клавиатура на SUN от тип 4"
1412
1413#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:39
1414msgid "Japanese Sun keymap"
1415msgstr "японска клавиатура на SUN"
1416
1417#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:40
1418msgid "Latvian Sun keymap"
1419msgstr "латвийска клавиатура на SUN"
1420
1421#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:46
1422msgid "Lithuanian Sun keymap"
1423msgstr "литовска клавиатура на SUN"
1424
1425#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:47
1426msgid "Macedonian Sun keymap"
1427msgstr "македонска клавиатура на SUN"
1428
1429#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:49
1430msgid "Norwegian Sun keymap"
1431msgstr "норвежка клавиатура на SUN"
1432
1433#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:50
1434msgid "Polish Sun keymap"
1435msgstr "полска клавиатура на SUN"
1436
1437#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:51
1438msgid "Portuguese Sun Type-4 keymap"
1439msgstr "португалска клавиатура на SUN от тип 4"
1440
1441#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:52
1442msgid "Portuguese Sun keymap"
1443msgstr "португалска клавиатура на Sun"
1444
1445#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:57
1446msgid "Romanian Sun keymap"
1447msgstr "румънска клавиатура на SUN"
1448
1449#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:58
1450msgid "Russian Sun keymap"
1451msgstr "руска клавиатура на SUN"
1452
1453#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:59
1454msgid "Serbian Sun standard keymap"
1455msgstr "сръбска стандартна клавиатура на SUN"
1456
1457#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:61
1458msgid "Slovak Sun keymap"
1459msgstr "словашка клавиатура на SUN"
1460
1461#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:62
1462msgid "Slovenian Sun keymap"
1463msgstr "словенска клавиатура на Sun"
1464
1465#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:63
1466msgid "Spanish Sun Type-4 keymap"
1467msgstr "испанска клавиатура на SUN от тип 4"
1468
1469#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:64
1470msgid "Spanish Sun USB keymap"
1471msgstr "испанска USB клавиатура на SUN"
1472
1473#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:65
1474msgid "Spanish Sun keymap"
1475msgstr "испанска клавиатура на SUN"
1476
1477#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:66
1478msgid "Swedish Sun Type-4 keymap"
1479msgstr "шведска клавиатура на SUN от тип 4"
1480
1481#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:67
1482msgid "Swedish Sun USB keymap"
1483msgstr "шведска USB клавиатура на SUN"
1484
1485#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:68
1486msgid "Swedish Sun keymap"
1487msgstr "шведска клавиатура на SUN"
1488
1489#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:69
1490msgid "Swiss German Sun keymap"
1491msgstr "шведско немска клавиатура на SUN"
1492
1493#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:70
1494msgid "Thai Sun keymap"
1495msgstr "тайландска клавиатура на SUN"
1496
1497#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:71
1498msgid "Turkish Sun keymap"
1499msgstr "турска клавиатура на SUN"
1500
1501#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:72
1502msgid "US Sun Type-4 keymap"
1503msgstr "US Sun Type-4 keymap"
1504
1505#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:73
1506msgid "US Sun USB keymap"
1507msgstr "US Sun USB keymap"
1508
1509#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:74
1510msgid "US Sun type5 keymap"
1511msgstr "US Sun type5 keymap"
1512
1513#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:75
1514msgid "Ukrainian Sun keymap"
1515msgstr "украинска клавиатура на SUN"
1516
1517#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:76
1518msgid "Vietnamese Sun keymap"
1519msgstr "виетнамска клавиатура на SUN"
1520
1521#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:1
1522msgid "Pl_ugins"
1523msgstr "Мо_дули"
1524
1525#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:3
1526msgid "_Groups"
1527msgstr "_Групи"
1528
1529#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:5
1530msgid "_Layout View"
1531msgstr "_Изглед на подредбата"
1532
1533#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:6
1534msgid "_Open Keyboard Preferences"
1535msgstr "_Настройки на клавиатурата"
1536
1537#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
1538msgid "GNOME keyboard applet factory"
1539msgstr "Фабрика на аплета за клавиатурата на GNOME"
1540
1541#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:2
1542msgid "GNOME keyboard layout indicator"
1543msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби за GNOME"
1544
1545#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:3
1546#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:748
1547msgid "Keyboard Indicator"
1548msgstr "Клавиатурна подредба"
1549
1550#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:4
1551msgid "Keyboard applet factory"
1552msgstr "Фабрика на аплета за клавиатурата"
1553
1554#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:134
1555#, c-format
1556msgid "Keyboard Indicator (%s)"
1557msgstr "Клавиатурен датчик (%s)"
1558
1559#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:620
1560#, c-format
1561msgid "Keyboard Layout \"%s\""
1562msgstr "Клавиатурна подредба „%s“"
1563
1564#. Translators: Please replace (C) with the proper copyright character.
1565#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:751
1566msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
1567msgstr "Запазени права (c) Sergey V. Oudaltsov 1999-2004"
1568
1569#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:752
1570msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
1571msgstr "Превключвател за клавиатурни подредби за GNOME"
1572
1573#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:905
1574msgid "XKB initialization error"
1575msgstr "Грешка при инициализацията на XKB"
1576
1577#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:914
1578msgid "Error loading XKB configuration registry"
1579msgstr "Грешка при зареждането на конфигурационния регистър на XKB"
1580
1581#: ../gswitchit/gswitchit-plugins-add.c:104
1582#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.c:120
1583msgid "No description."
1584msgstr "Няма описание."
1585
1586#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.c:329
1587#, c-format
1588msgid "Failed to init GConf: %s\n"
1589msgstr "Грешка при инициализация на GConf: %s\n"
1590
1591#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:1
1592msgid "Activate more plugins"
1593msgstr "Активиране не още модули"
1594
1595#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:2
1596msgid "Active _plugins:"
1597msgstr "Активни _модули:"
1598
1599#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:3
1600msgid "Add Plugin"
1601msgstr "Добавяне на модул"
1602
1603#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:4
1604msgid "Close the dialog"
1605msgstr "Затваряне на диалоговия прозорец"
1606
1607#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:5
1608msgid "Configure the selected plugin"
1609msgstr "Настройване на избрания модул"
1610
1611#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:6
1612msgid "Deactivate selected plugin"
1613msgstr "Деактивиране на избрания модул"
1614
1615#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:7
1616msgid "Decrease the plugin priority"
1617msgstr "Намаляване приоритета на модула"
1618
1619#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:8
1620msgid "Increase the plugin priority"
1621msgstr "Увеличаване приоритета на модула"
1622
1623#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:9
1624msgid "Keyboard Indicator Plugins"
1625msgstr "Модули за индикатора на клавиатурата"
1626
1627#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:10
1628msgid "The list of active plugins"
1629msgstr "Списъкът на активните модули"
1630
1631#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:11
1632msgid "_Available plugins:"
1633msgstr "_Налични модули:"
1634
1635#: ../gswitchit/gswitchit.glade.h:1
1636msgid "Keyboard Layout"
1637msgstr "Клавиатурна подредба"
1638
1639#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:1
1640msgid "Secondary groups"
1641msgstr "Второстепенни групи"
1642
1643#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:2
1644msgid "Show flags in the applet"
1645msgstr "Показване на флагове в аплета"
1646
1647#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:3
1648msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
1649msgstr ""
1650"Показване на флагове в аплета, за да показва текущата клавиатурна подредба"
1651
1652#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:4
1653msgid "The list of enabled Keyboard Indicator plugins"
1654msgstr "Списък с включените модули за индикация на клавиатурата"
1655
1656#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:1
1657msgid "Get continuously updated stock quotes"
1658msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
1659
1660#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:2
1661msgid "Gtik Applet Factory"
1662msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
1663
1664#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:3 ../gtik/gtik.c:715
1665msgid "Stock Ticker"
1666msgstr "Котировки"
1667
1668#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
1669#: ../gweather/gweather-dialog.c:184
1670msgid "_Update"
1671msgstr "_Актуализиране"
1672
1673#: ../gtik/gtik.c:252
1674msgid "Could not retrieve the stock data."
1675msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
1676
1677#: ../gtik/gtik.c:272
1678msgid "No stock list"
1679msgstr "Няма списък с котировки"
1680
1681#: ../gtik/gtik.c:305 ../gweather/gweather-applet.c:545
1682msgid "Updating..."
1683msgstr "Актуализиране..."
1684
1685#: ../gtik/gtik.c:719
1686msgid ""
1687"This program connects to a popular site and downloads current stock quotes.\n"
1688"\n"
1689"The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
1690"ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
1691"\n"
1692"Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is for "
1693"informational purposes only."
1694msgstr ""
1695"Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки на "
1696"ценни книжа.\n"
1697"Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
1698"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
1699"Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено "
1700"информационно предназначение."
1701
1702#: ../gtik/gtik.c:1219
1703msgid "Current _stocks:"
1704msgstr "Текущи у_словия:"
1705
1706#: ../gtik/gtik.c:1227
1707msgid "Add _new symbol:"
1708msgstr "Добавяне на _нов символ:"
1709
1710#: ../gtik/gtik.c:1349
1711msgid "Stock Ticker Preferences"
1712msgstr "Настройки на аплета „Котировки“"
1713
1714#: ../gtik/gtik.c:1371
1715msgid "Symbols"
1716msgstr "Символи"
1717
1718#: ../gtik/gtik.c:1378
1719msgid "Behavior"
1720msgstr "Поведение"
1721
1722#: ../gtik/gtik.c:1381 ../gweather/gweather-pref.c:1173
1723msgid "Update"
1724msgstr "Актуализиране"
1725
1726#: ../gtik/gtik.c:1385
1727msgid "Stock update fre_quency:"
1728msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
1729
1730#: ../gtik/gtik.c:1397 ../gweather/gweather-pref.c:1197
1731msgid "minutes"
1732msgstr "минути"
1733
1734#: ../gtik/gtik.c:1403
1735msgid "Scrolling"
1736msgstr "Плъзгане"
1737
1738#: ../gtik/gtik.c:1407
1739msgid "_Scroll speed:"
1740msgstr "_Скорост на плъзгане:"
1741
1742#: ../gtik/gtik.c:1411
1743msgid "Slow"
1744msgstr "Бавно"
1745
1746#: ../gtik/gtik.c:1413
1747msgid "Medium"
1748msgstr "Средно"
1749
1750#: ../gtik/gtik.c:1415
1751msgid "Fast"
1752msgstr "Бързо"
1753
1754#: ../gtik/gtik.c:1435
1755msgid "_Enable scroll buttons"
1756msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
1757
1758#: ../gtik/gtik.c:1447
1759msgid "Scroll _left to right"
1760msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
1761
1762#: ../gtik/gtik.c:1461
1763msgid "Appearance"
1764msgstr "Външен вид"
1765
1766#: ../gtik/gtik.c:1468 ../gweather/gweather-pref.c:1213
1767msgid "Display"
1768msgstr "Външен вид"
1769
1770#: ../gtik/gtik.c:1473
1771msgid "Displa_y only symbols and price"
1772msgstr "Показване _само символите и цените"
1773
1774#: ../gtik/gtik.c:1486 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
1775#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
1776msgid "_Width:"
1777msgstr "_Ширина:"
1778
1779#: ../gtik/gtik.c:1500 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
1780#: ../multiload/properties.c:537
1781msgid "pixels"
1782msgstr "пиксели"
1783
1784#: ../gtik/gtik.c:1509
1785msgid "Font and Colors"
1786msgstr "Шрифтове и цветове"
1787
1788#: ../gtik/gtik.c:1515
1789msgid "Use _default theme font and colors"
1790msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
1791
1792#: ../gtik/gtik.c:1530
1793msgid "_Font:"
1794msgstr "_Шрифт:"
1795
1796#: ../gtik/gtik.c:1554
1797msgid "Stock _raised:"
1798msgstr "Котировката се е покачила:"
1799
1800#: ../gtik/gtik.c:1575
1801msgid "Stock _lowered:"
1802msgstr "Котировката се е нама_лила:"
1803
1804#: ../gtik/gtik.c:1596
1805msgid "Stock _unchanged:"
1806msgstr "Котировката е непроменена:"
1807
1808#: ../gtik/gtik.c:1617
1809msgid "_Background:"
1810msgstr "_Фон:"
1811
1812#: ../gtik/gtik.c:1762
1813msgid "Skip forward"
1814msgstr "Прескачане напред"
1815
1816#: ../gtik/gtik.c:1763
1817msgid "Skip backward"
1818msgstr "Връщане назад"
1819
1820#: ../gtik/gtik.c:1771
1821msgid ""
1822"Stock Ticker\n"
1823"Get continuously updated stock quotes"
1824msgstr ""
1825"Аплет за котировки\n"
1826"Изтегляне на актуални борсови котировки"
1827
1828#: ../gtik/gtik.c:1959
1829#, c-format
1830msgid "+%s (%s)"
1831msgstr "+%s (%s)"
1832
1833#: ../gtik/gtik.c:1963
1834#, c-format
1835msgid "%s (%s)"
1836msgstr "%s (%s)"
1837
1838#: ../gtik/gtik.c:1966
1839msgid "(No Change)"
1840msgstr "(Без промяна)"
1841
1842#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:1
1843msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
1844msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
1845
1846#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:2
1847msgid "Background color"
1848msgstr "Фонов цвят"
1849
1850#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:3
1851msgid ""
1852"Display only stock symbols along with their value. Do not display changes in "
1853"value."
1854msgstr ""
1855"Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
1856"изобразяват промени в стойностите."
1857
1858#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:4
1859msgid "Display only symbols and price"
1860msgstr "Показване само на символите и цените"
1861
1862#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:5
1863msgid "Font"
1864msgstr "Шрифт"
1865
1866#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:6
1867msgid ""
1868"List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
1869"separated by \"+\""
1870msgstr ""
1871"Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
1872"идентификациите на котировките разделени с „+“"
1873
1874#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:7
1875msgid "Lowered color"
1876msgstr "Цвят за намаление"
1877
1878#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:8
1879msgid "Raised color"
1880msgstr "Цвят за увеличение"
1881
1882#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:9
1883msgid "Right to left scrolling"
1884msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
1885
1886#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:10
1887msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
1888msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
1889
1890#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:11
1891msgid "Show arrow buttons"
1892msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
1893
1894#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:12
1895msgid ""
1896"Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
1897"forward or backward."
1898msgstr ""
1899"Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че "
1900"потребителят да може да плъзга напред и назад."
1901
1902#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:13
1903msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
1904msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с „+“"
1905
1906#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:14
1907msgid ""
1908"The color of the background of the display. Has no effect when the user "
1909"chooses to use the default theme fonts and colors."
1910msgstr ""
1911"Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
1912"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
1913
1914#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:15
1915msgid ""
1916"The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when the "
1917"user chooses to use the default theme fonts and colors."
1918msgstr ""
1919"Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
1920"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
1921"подразбиращата се тема."
1922
1923#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:16
1924msgid ""
1925"The color used when the stock's values has not changed. Has no effect when "
1926"the user chooses to use the default theme fonts and colors."
1927msgstr ""
1928"Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
1929"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
1930"подразбиране от темата."
1931
1932#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:17
1933msgid ""
1934"The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
1935"user chooses to use the default theme fonts and colors."
1936msgstr ""
1937"Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
1938"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
1939"подразбиране от темата."
1940
1941#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:18
1942msgid ""
1943"The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
1944"the default theme fonts and colors."
1945msgstr ""
1946"Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
1947"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
1948
1949#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:19
1950msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
1951msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
1952
1953#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:20
1954msgid "The width in pixels of the applet."
1955msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
1956
1957#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:21
1958msgid "Time in milliseconds for display update"
1959msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
1960
1961#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:22
1962msgid "Unchanged color"
1963msgstr "Непроменен цвят"
1964
1965#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:23 ../gweather/gweather.schemas.in.h:21
1966msgid "Update interval"
1967msgstr "Интервал на обновяване"
1968
1969#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:24
1970msgid "Use default theme fonts and colors"
1971msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
1972
1973#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:25
1974msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
1975msgstr ""
1976"Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от "
1977"потребителя."
1978
1979#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:26
1980#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
1981msgid "Width of the applet"
1982msgstr "Ширина на аплета"
1983
1984#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:27
1985msgid "font 2 - No Longer used"
1986msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
1987
1988#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2
1989msgid "_Details"
1990msgstr "_Подробности"
1991
1992#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:1
1993msgid "Factory for creating the weather applet."
1994msgstr "Фабрика за създаване на аплет синоптик."
1995
1996#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:2
1997msgid "Gweather Applet Factory"
1998msgstr "Фабрика на аплета синоптик"
1999
2000#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:3
2001msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
2002msgstr "Наблюдение на времето и прогнози"
2003
2004#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
2005#: ../gweather/gweather-about.c:47
2006msgid "Weather Report"
2007msgstr "Метеорологичен бюлетин"
2008
2009#: ../gweather/gweather-about.c:49
2010msgid "© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
2011msgstr "Всички права запазени (c)1999-2005 от S. Papadimitriou и др."
2012
2013#: ../gweather/gweather-about.c:50
2014msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
2015msgstr "Аплет за прогноза на времето."
2016
2017#: ../gweather/gweather-applet.c:381 ../gweather/gweather-applet.c:385
2018msgid "GNOME Weather"
2019msgstr "Прогноза на времето"
2020
2021#: ../gweather/gweather-applet.c:484
2022msgid "Weather Forecast"
2023msgstr "Метеорологичен бюлетин"
2024
2025#: ../gweather/gweather-applet.c:513
2026#, c-format
2027msgid ""
2028"City: %s\n"
2029"Sky: %s\n"
2030"Temperature: %s"
2031msgstr ""
2032"Град: %s\n"
2033"Небе: %s\n"
2034"Температура: %s"
2035
2036#: ../gweather/gweather-dialog.c:182
2037msgid "Details"
2038msgstr "Подробности"
2039
2040#: ../gweather/gweather-dialog.c:223
2041msgid "City:"
2042msgstr "Град:"
2043
2044#: ../gweather/gweather-dialog.c:231
2045msgid "Last update:"
2046msgstr "Последно актуализиране:"
2047
2048#: ../gweather/gweather-dialog.c:239
2049msgid "Conditions:"
2050msgstr "Условия:"
2051
2052#: ../gweather/gweather-dialog.c:247
2053msgid "Sky:"
2054msgstr "Небе:"
2055
2056#: ../gweather/gweather-dialog.c:255
2057msgid "Temperature:"
2058msgstr "Температура:"
2059
2060#: ../gweather/gweather-dialog.c:263
2061msgid "Feels like:"
2062msgstr "Усещане като:"
2063
2064#: ../gweather/gweather-dialog.c:271
2065msgid "Dew point:"
2066msgstr "Точка на конденз:"
2067
2068#: ../gweather/gweather-dialog.c:279
2069msgid "Relative humidity:"
2070msgstr "Относителна влажност:"
2071
2072#: ../gweather/gweather-dialog.c:287
2073msgid "Wind:"
2074msgstr "Вятър:"
2075
2076#: ../gweather/gweather-dialog.c:295
2077msgid "Pressure:"
2078msgstr "Налягане:"
2079
2080#: ../gweather/gweather-dialog.c:303
2081msgid "Visibility:"
2082msgstr "Видимост:"
2083
2084#: ../gweather/gweather-dialog.c:311
2085msgid "Sunrise:"
2086msgstr "Изгрев:"
2087
2088#: ../gweather/gweather-dialog.c:319
2089msgid "Sunset:"
2090msgstr "Залез:"
2091
2092#: ../gweather/gweather-dialog.c:454
2093msgid "Current Conditions"
2094msgstr "Текущи условия"
2095
2096#: ../gweather/gweather-dialog.c:471
2097msgid "Forecast Report"
2098msgstr "Метеорологична прогноза"
2099
2100#: ../gweather/gweather-dialog.c:471
2101msgid "See the ForeCast Details"
2102msgstr "Преглед на детайлите от прогнозата"
2103
2104#: ../gweather/gweather-dialog.c:481
2105msgid "Forecast"
2106msgstr "Прогноза"
2107
2108#: ../gweather/gweather-dialog.c:489
2109msgid "Radar Map"
2110msgstr "Радарна карта"
2111
2112#: ../gweather/gweather-dialog.c:520
2113msgid "_Visit Weather.com"
2114msgstr "_Посещаване на Weather.com"
2115
2116#: ../gweather/gweather-dialog.c:521
2117msgid "Visit Weather.com"
2118msgstr "Посещаване на Weather.com"
2119
2120#: ../gweather/gweather-dialog.c:521
2121msgid "Click to Enter Weather.com"
2122msgstr "Натиснете тук за да посетите Weather.com"
2123
2124#: ../gweather/gweather-dialog.c:642
2125msgid "Forecast not currently available for this location."
2126msgstr "В момента няма прогноза за това местоположение."
2127
2128#. Accessible Name and Description for the components in Preference Dialog
2129#: ../gweather/gweather-pref.c:193
2130msgid "Location view"
2131msgstr "Изглед на местоположението"
2132
2133#: ../gweather/gweather-pref.c:193
2134msgid "Select Location from the list"
2135msgstr "Изберете местоположение от списъка"
2136
2137#: ../gweather/gweather-pref.c:194
2138msgid "Update spin button"
2139msgstr "Осъвременяване на спин бутона"
2140
2141#: ../gweather/gweather-pref.c:194
2142msgid "Spinbutton for updating"
2143msgstr "Бутон за осъвременяване"
2144
2145#: ../gweather/gweather-pref.c:195
2146msgid "Address Entry"
2147msgstr "Запис за адрес"
2148
2149#: ../gweather/gweather-pref.c:195
2150msgid "Enter the URL"
2151msgstr "Въведете URL"
2152
2153#: ../gweather/gweather-pref.c:363
2154msgid ""
2155"Failed to load the Locations XML database.  Please report this as a bug."
2156msgstr ""
2157"Грешка при зареждането на базата данни с местоположения от XML. Ако обичате, "
2158"докладвайте за тази грешка."
2159
2160#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for temperature measurements.
2161#. Valid values are: "K" (Kelvin), "C" (Celsius) and "F" (Fahrenheit)
2162#: ../gweather/gweather-pref.c:414 ../gweather/gweather-pref.c:423
2163msgid "DEFAULT_TEMP_UNIT"
2164msgstr "C"
2165
2166#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for wind speed.
2167#. Valid values are: "m/s" (meters per second), "km/h" (kilometers per hour),
2168#. "mph" (miles per hour) and "knots"
2169#: ../gweather/gweather-pref.c:449 ../gweather/gweather-pref.c:459
2170msgid "DEFAULT_SPEED_UNIT"
2171msgstr "km/h"
2172
2173#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for atmospheric pressure.
2174#. Valid values are: "kPa" (kiloPascals), "hPa" (hectoPascals),
2175#. "mb" (millibars), "mmHg" (millimeters of mercury) and
2176#. "inHg" (inches of mercury)
2177#: ../gweather/gweather-pref.c:487 ../gweather/gweather-pref.c:498
2178msgid "DEFAULT_PRESSURE_UNIT"
2179msgstr "hPa"
2180
2181#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for visibility distance.
2182#. Valid values are: "m" (meters), "km" (kilometers) and "mi" (miles)
2183#: ../gweather/gweather-pref.c:524 ../gweather/gweather-pref.c:533
2184msgid "DEFAULT_DISTANCE_UNIT"
2185msgstr "km"
2186
2187#: ../gweather/gweather-pref.c:965
2188msgid "Weather Preferences"
2189msgstr "Настройки на аплета „Метеорологичен бюлетин“"
2190
2191#: ../gweather/gweather-pref.c:998 ../gweather/gweather-pref.c:1177
2192msgid "_Automatically update every:"
2193msgstr "_Автоматично обновяване на всеки:"
2194
2195#. Temperature Unit
2196#: ../gweather/gweather-pref.c:1007
2197msgid "_Temperature unit:"
2198msgstr "Единица за _температурата:"
2199
2200#: ../gweather/gweather-pref.c:1016 ../gweather/gweather-pref.c:1036
2201#: ../gweather/gweather-pref.c:1062 ../gweather/gweather-pref.c:1088
2202msgid "Default"
2203msgstr "Стандартна"
2204
2205#: ../gweather/gweather-pref.c:1017
2206msgid "Kelvin"
2207msgstr "Келвин"
2208
2209#. TRANSLATORS: Celsius is sometimes referred Centigrade
2210#: ../gweather/gweather-pref.c:1019
2211msgid "Celsius"
2212msgstr "Целзий"
2213
2214#: ../gweather/gweather-pref.c:1020
2215msgid "Fahrenheit"
2216msgstr "Фаренхайт"
2217
2218#. Speed Unit
2219#: ../gweather/gweather-pref.c:1027
2220msgid "_Wind speed unit:"
2221msgstr "Единица за скоростта на _вятъра:"
2222
2223#. TRANSLATOR: The wind speed unit "meters per second"
2224#: ../gweather/gweather-pref.c:1038
2225msgid "m/s"
2226msgstr "метри в секунда"
2227
2228#. TRANSLATOR: The wind speed unit "kilometers per hour"
2229#: ../gweather/gweather-pref.c:1040
2230msgid "km/h"
2231msgstr "километра в час"
2232
2233#. TRANSLATOR: The wind speed unit "miles per hour"
2234#: ../gweather/gweather-pref.c:1042
2235msgid "mph"
2236msgstr "мили в секунда"
2237
2238#. TRANSLATOR: The wind speed unit "knots"
2239#: ../gweather/gweather-pref.c:1044
2240msgid "knots"
2241msgstr "възли"
2242
2243#: ../gweather/gweather-pref.c:1046
2244msgid "Beaufort scale"
2245msgstr "Скала на Beaufort"
2246
2247#. Pressure Unit
2248#: ../gweather/gweather-pref.c:1053
2249msgid "_Pressure unit:"
2250msgstr "Единица за _налягането:"
2251
2252#. TRANSLATOR: The pressure unit "kiloPascals"
2253#: ../gweather/gweather-pref.c:1064
2254msgid "kPa"
2255msgstr "килопаскала"
2256
2257#. TRANSLATOR: The pressure unit "hectoPascals"
2258#: ../gweather/gweather-pref.c:1066
2259msgid "hPa"
2260msgstr "хектопаскала"
2261
2262#. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars"
2263#: ../gweather/gweather-pref.c:1068
2264msgid "mb"
2265msgstr "милибара"
2266
2267#. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars of mercury"
2268#: ../gweather/gweather-pref.c:1070
2269msgid "mmHg"
2270msgstr "милиметри живачен стълб"
2271
2272#. TRANSLATOR: The pressure unit "inches of mercury"
2273#: ../gweather/gweather-pref.c:1072
2274msgid "inHg"
2275msgstr "инчове живачен стълб"
2276
2277#. Distance Unit
2278#: ../gweather/gweather-pref.c:1079
2279msgid "_Visibility unit:"
2280msgstr "Единица за _видимостта:"
2281
2282#. TRANSLATOR: The distance unit "meters"
2283#: ../gweather/gweather-pref.c:1090
2284msgid "meters"
2285msgstr "метри"
2286
2287#. TRANSLATOR: The distance unit "kilometers"
2288#: ../gweather/gweather-pref.c:1092
2289msgid "km"
2290msgstr "км"
2291
2292#. TRANSLATOR: The distance unit "miles"
2293#: ../gweather/gweather-pref.c:1094
2294msgid "miles"
2295msgstr "мили"
2296
2297#: ../gweather/gweather-pref.c:1128
2298msgid "Enable _radar map"
2299msgstr "Включване на _радарната карта"
2300
2301#: ../gweather/gweather-pref.c:1142
2302msgid "Use _custom address for radar map"
2303msgstr "Използване на _друг адрес за радарната карта"
2304
2305#: ../gweather/gweather-pref.c:1159
2306msgid "A_ddress:"
2307msgstr "_Адрес:"
2308
2309#: ../gweather/gweather-pref.c:1228
2310#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:12
2311msgid "General"
2312msgstr "Общи"
2313
2314#: ../gweather/gweather-pref.c:1241
2315msgid "_Select a location:"
2316msgstr "Избиране на ме_стоположение:"
2317
2318#: ../gweather/gweather-pref.c:1268
2319msgid "_Find:"
2320msgstr "_Търсене:"
2321
2322#: ../gweather/gweather-pref.c:1275
2323msgid "Find _Next"
2324msgstr "Търсене на с_ледващо"
2325
2326#: ../gweather/gweather-pref.c:1296
2327msgid "Location"
2328msgstr "Местоположение"
2329
2330#: ../gweather/weather-iwin.c:242 ../gweather/weather-metar.c:542
2331#: ../gweather/weather-metar.c:570
2332msgid "WeatherInfo missing location"
2333msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
2334
2335#: ../gweather/weather-metar.c:511 ../gweather/weather-metar.c:550
2336#: ../gweather/weather-wx.c:52
2337msgid "Failed to get METAR data.\n"
2338msgstr "Не успях да получа METAR данните.\n"
2339
2340#. TRANSLATOR: Change this to the default location code (2nd parameter) in the
2341#. gweather/Locations file
2342#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2343#. so this should be translated as "KJFK"
2344#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:1 ../gweather/weather.c:158
2345#: ../gweather/weather.c:159
2346msgid "DEFAULT_CODE"
2347msgstr "LBSF"
2348
2349#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:2
2350msgid "DEFAULT_COORDINATES"
2351msgstr "LBSF"
2352
2353#. TRANSLATOR: Change this to the default location name (1st parameter) in the
2354#. gweather/Locations file
2355#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2356#. so this should be translated as "New York-JFK Arpt"
2357#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:3 ../gweather/weather.c:147
2358#: ../gweather/weather.c:148
2359msgid "DEFAULT_LOCATION"
2360msgstr "Sofia"
2361
2362#. Translators: Change this to the default location radar (4th parameter) in the
2363#. gweather/Locations file
2364#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2365#. so this should be translated as "nyc"
2366#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:4 ../gweather/weather.c:180
2367#: ../gweather/weather.c:181
2368msgid "DEFAULT_RADAR"
2369msgstr "---"
2370
2371#. TRANSLATOR: Change this to the default location zone (3rd parameter) in the
2372#. gweather/Locations file
2373#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2374#. so this should be translated as "NYZ076"
2375#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:5 ../gweather/weather.c:169
2376#: ../gweather/weather.c:170
2377msgid "DEFAULT_ZONE"
2378msgstr "------"
2379
2380#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:6
2381msgid ""
2382"Determines whether the applet automatically updates its weather statistics "
2383"or not."
2384msgstr ""
2385"Определяне дали аплета автоматично да обновява статистиките за времето или "
2386"не."
2387
2388#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:7
2389msgid "Display radar map"
2390msgstr "Включване на _радарната карта"
2391
2392#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:8
2393msgid "Distance unit"
2394msgstr "Единици за разстояние"
2395
2396#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:9
2397msgid "Fetch a radar map on each update."
2398msgstr "Взимане на радарната карта при всяко обновяване."
2399
2400#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:10
2401msgid ""
2402"If true, then retrieve a radar map from a location specified by the \"radar"
2403"\" key."
2404msgstr ""
2405"Ако е истина, намира информация за радарната карта от местоположението "
2406"определено от настройката „radar“."
2407
2408#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:11
2409#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:12
2410msgid "Not used anymore"
2411msgstr "Не се използва вече"
2412
2413#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:12
2414msgid "Pressure unit"
2415msgstr "Единици за налягане"
2416
2417#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:13
2418msgid "Speed unit"
2419msgstr "Единици за скорост"
2420
2421#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:14
2422msgid "Temperature unit"
2423msgstr "Единици за температура"
2424
2425#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:15
2426msgid "The custom url from where to retrieve a radar map."
2427msgstr "Различен адрес, от където да намери информация за радарната карта."
2428
2429#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:16
2430msgid "The interval, in seconds, between automatic updates."
2431msgstr "Интервал в секунди между автоматичното обновяване."
2432
2433#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:17
2434msgid "The unit to use for pressure."
2435msgstr "Единицата за налягане в употреба."
2436
2437#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:18
2438msgid "The unit to use for temperature."
2439msgstr "Единицата за температура в употреба."
2440
2441#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:19
2442msgid "The unit to use for visibility."
2443msgstr "Единицата за видимост в употреба."
2444
2445#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:20
2446msgid "The unit to use for wind speed."
2447msgstr "Единицата за скорост на вятъра в употреба."
2448
2449#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:22
2450msgid "Update the data automatically"
2451msgstr "Автоматично обновяване на данните"
2452
2453#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:23
2454msgid "Url for the radar map"
2455msgstr "Интернет адрес за радарната карта"
2456
2457#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:24
2458msgid "Use custom url for the radar map"
2459msgstr "Използване на друг интернет адрес за радарна карта"
2460
2461#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:25
2462msgid "Use metric units"
2463msgstr "Използване на метричната система"
2464
2465#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:26
2466msgid "Use metric units instead of english units."
2467msgstr "Използване на метричната система"
2468
2469#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:27
2470msgid ""
2471"latitude and longitude of your location expressed in DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS"
2472"[EW]"
2473msgstr ""
2474"географската ширина и дължина изразена в ГГ-ММ-СС [северна ширина] и ГГ-ММ-"
2475"СС [източна дължина]"
2476
2477#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:28
2478msgid "location coordinates"
2479msgstr "координати на местоположението"
2480
2481#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:29
2482msgid "weather location information."
2483msgstr "Информация за времето в дадено местоположение"
2484
2485#: ../gweather/weather.c:238
2486msgid "Variable"
2487msgstr "Променлив"
2488
2489#: ../gweather/weather.c:239
2490msgid "North"
2491msgstr "север"
2492
2493#: ../gweather/weather.c:239
2494msgid "North - NorthEast"
2495msgstr "север - североизток"
2496
2497#: ../gweather/weather.c:239
2498msgid "Northeast"
2499msgstr "североизток"
2500
2501#: ../gweather/weather.c:239
2502msgid "East - NorthEast"
2503msgstr "изток - североизток"
2504
2505#: ../gweather/weather.c:240
2506msgid "East"
2507msgstr "изток"
2508
2509#: ../gweather/weather.c:240
2510msgid "East - Southeast"
2511msgstr "изток - югоизток"
2512
2513#: ../gweather/weather.c:240
2514msgid "Southeast"
2515msgstr "югоизток"
2516
2517#: ../gweather/weather.c:240
2518msgid "South - Southeast"
2519msgstr "юг - югоизток"
2520
2521#: ../gweather/weather.c:241
2522msgid "South"
2523msgstr "юг"
2524
2525#: ../gweather/weather.c:241
2526msgid "South - Southwest"
2527msgstr "юг - югозапад"
2528
2529#: ../gweather/weather.c:241
2530msgid "Southwest"
2531msgstr "югозапад"
2532
2533#: ../gweather/weather.c:241
2534msgid "West - Southwest"
2535msgstr "запад - югозапад"
2536
2537#: ../gweather/weather.c:242
2538msgid "West"
2539msgstr "запад"
2540
2541#: ../gweather/weather.c:242
2542msgid "West - Northwest"
2543msgstr "запад - северозапад"
2544
2545#: ../gweather/weather.c:242
2546msgid "Northwest"
2547msgstr "северозапад"
2548
2549#: ../gweather/weather.c:242
2550msgid "North - Northwest"
2551msgstr "север - северозапад"
2552
2553#: ../gweather/weather.c:250 ../gweather/weather.c:267
2554#: ../gweather/weather.c:338
2555msgid "Invalid"
2556msgstr "Невалиден"
2557
2558#: ../gweather/weather.c:256
2559msgid "Clear Sky"
2560msgstr "Ясно небе"
2561
2562#: ../gweather/weather.c:257
2563msgid "Broken clouds"
2564msgstr "Много малко облаци"
2565
2566#: ../gweather/weather.c:258
2567msgid "Scattered clouds"
2568msgstr "Разпръсната облачност"
2569
2570#: ../gweather/weather.c:259
2571msgid "Few clouds"
2572msgstr "Лека облачност"
2573
2574#: ../gweather/weather.c:260
2575msgid "Overcast"
2576msgstr "Плътна облачност"
2577
2578#. TRANSLATOR: If you want to know what "blowing" "shallow" "partial"
2579#. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
2580#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.html
2581#. NONE
2582#: ../gweather/weather.c:299 ../gweather/weather.c:301
2583msgid "Thunderstorm"
2584msgstr "Гръмотевици"
2585
2586#. DRIZZLE
2587#: ../gweather/weather.c:300
2588msgid "Drizzle"
2589msgstr "Ръмене"
2590
2591#: ../gweather/weather.c:300
2592msgid "Light drizzle"
2593msgstr "Лек дъжд"
2594
2595#: ../gweather/weather.c:300
2596msgid "Moderate drizzle"
2597msgstr "Умерено силно ръмене"
2598
2599#: ../gweather/weather.c:300
2600msgid "Heavy drizzle"
2601msgstr "Силно ръмене"
2602
2603#: ../gweather/weather.c:300
2604msgid "Freezing drizzle"
2605msgstr "Ръмене със заледявания"
2606
2607#. RAIN
2608#: ../gweather/weather.c:301
2609msgid "Rain"
2610msgstr "Дъжд"
2611
2612#: ../gweather/weather.c:301
2613msgid "Light rain"
2614msgstr "Лек дъжд"
2615
2616#: ../gweather/weather.c:301
2617msgid "Moderate rain"
2618msgstr "Умерено силен дъжд"
2619
2620#: ../gweather/weather.c:301
2621msgid "Heavy rain"
2622msgstr "Проливен дъжд"
2623
2624#: ../gweather/weather.c:301
2625msgid "Rain showers"
2626msgstr "Дъждове с прекъсвания"
2627
2628#: ../gweather/weather.c:301
2629msgid "Freezing rain"
2630msgstr "Дъжд със заледявания"
2631
2632#. SNOW
2633#: ../gweather/weather.c:302
2634msgid "Snow"
2635msgstr "Снеговалеж"
2636
2637#: ../gweather/weather.c:302
2638msgid "Light snow"
2639msgstr "Лек снеговалеж"
2640
2641#: ../gweather/weather.c:302
2642msgid "Moderate snow"
2643msgstr "Умерено силен снеговалеж"
2644
2645#: ../gweather/weather.c:302
2646msgid "Heavy snow"
2647msgstr "Тежък снеговалеж"
2648
2649#: ../gweather/weather.c:302
2650msgid "Snowstorm"
2651msgstr "Снежна виелица"
2652
2653#: ../gweather/weather.c:302
2654msgid "Blowing snowfall"
2655msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
2656
2657#: ../gweather/weather.c:302
2658msgid "Snow showers"
2659msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
2660
2661#: ../gweather/weather.c:302
2662msgid "Drifting snow"
2663msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
2664
2665#. SNOW_GRAINS
2666#: ../gweather/weather.c:303
2667msgid "Snow grains"
2668msgstr "Суграшица с прекъсвания"
2669
2670#: ../gweather/weather.c:303
2671msgid "Light snow grains"
2672msgstr "Лека суграшица"
2673
2674#: ../gweather/weather.c:303
2675msgid "Moderate snow grains"
2676msgstr "Умерено силна суграшица"
2677
2678#: ../gweather/weather.c:303
2679msgid "Heavy snow grains"
2680msgstr "Силна суграшица"
2681
2682#. ICE_CRYSTALS
2683#: ../gweather/weather.c:304
2684msgid "Ice crystals"
2685msgstr "Ледени кристали"
2686
2687#. ICE_PELLETS
2688#: ../gweather/weather.c:305
2689msgid "Ice pellets"
2690msgstr "Ледени топчици"
2691
2692#: ../gweather/weather.c:305
2693msgid "Few ice pellets"
2694msgstr "Малко ледени топчици"
2695
2696#: ../gweather/weather.c:305
2697msgid "Moderate ice pellets"
2698msgstr "Умерено количество ледени топчици"
2699
2700#: ../gweather/weather.c:305
2701msgid "Heavy ice pellets"
2702msgstr "Голямо количество ледени топчици"
2703
2704#: ../gweather/weather.c:305
2705msgid "Ice pellet storm"
2706msgstr "Буря с ледени топчици"
2707
2708#: ../gweather/weather.c:305
2709msgid "Showers of ice pellets"
2710msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
2711
2712#. HAIL
2713#: ../gweather/weather.c:306
2714msgid "Hail"
2715msgstr "Градушка"
2716
2717#: ../gweather/weather.c:306
2718msgid "Hailstorm"
2719msgstr "Буря с градушка"
2720
2721#: ../gweather/weather.c:306
2722msgid "Hail showers"
2723msgstr "Градушка с прекъсвания"
2724
2725#. SMALL_HAIL
2726#: ../gweather/weather.c:307
2727msgid "Small hail"
2728msgstr "Краткотрайна градушка"
2729
2730#: ../gweather/weather.c:307
2731msgid "Small hailstorm"
2732msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
2733
2734#: ../gweather/weather.c:307
2735msgid "Showers of small hail"
2736msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
2737
2738#. PRECIPITATION
2739#: ../gweather/weather.c:308
2740msgid "Unknown precipitation"
2741msgstr "Неизяснени валежи"
2742
2743#. MIST
2744#: ../gweather/weather.c:309
2745msgid "Mist"
2746msgstr "Утринна мъгла"
2747
2748#. FOG
2749#: ../gweather/weather.c:310
2750msgid "Fog"
2751msgstr "Мъгла"
2752
2753#: ../gweather/weather.c:310
2754msgid "Fog in the vicinity"
2755msgstr "Мъгла в околността"
2756
2757#: ../gweather/weather.c:310
2758msgid "Shallow fog"
2759msgstr "Незначителна мъгла"
2760
2761#: ../gweather/weather.c:310
2762msgid "Patches of fog"
2763msgstr "Мъгла на отделни места"
2764
2765#: ../gweather/weather.c:310
2766msgid "Partial fog"
2767msgstr "Частична мъгла"
2768
2769#: ../gweather/weather.c:310
2770msgid "Freezing fog"
2771msgstr "Мъгла със заледявания"
2772
2773#. SMOKE
2774#: ../gweather/weather.c:311
2775msgid "Smoke"
2776msgstr "Пушек"
2777
2778#. VOLCANIC_ASH
2779#: ../gweather/weather.c:312
2780msgid "Volcanic ash"
2781msgstr "Вулканична пепел"
2782
2783#. SAND
2784#: ../gweather/weather.c:313
2785msgid "Sand"
2786msgstr "Пясък"
2787
2788#: ../gweather/weather.c:313
2789msgid "Blowing sand"
2790msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
2791
2792#: ../gweather/weather.c:313
2793msgid "Drifting sand"
2794msgstr "Пясък, който ще се разсее"
2795
2796#. HAZE
2797#: ../gweather/weather.c:314
2798msgid "Haze"
2799msgstr "Мараня"
2800
2801#. SPRAY
2802#: ../gweather/weather.c:315
2803msgid "Blowing sprays"
2804msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
2805
2806#. DUST
2807#: ../gweather/weather.c:316
2808msgid "Dust"
2809msgstr "Прах"
2810
2811#: ../gweather/weather.c:316
2812msgid "Blowing dust"
2813msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
2814
2815#: ../gweather/weather.c:316
2816msgid "Drifting dust"
2817msgstr "Прах, който ще се разнесе"
2818
2819#. SQUALL
2820#: ../gweather/weather.c:317
2821msgid "Squall"
2822msgstr "Шквал"
2823
2824#. SANDSTORM
2825#: ../gweather/weather.c:318
2826msgid "Sandstorm"
2827msgstr "Пясъчна буря"
2828
2829#: ../gweather/weather.c:318
2830msgid "Sandstorm in the vicinity"
2831msgstr "Пясъчна буря в околността"
2832
2833#: ../gweather/weather.c:318
2834msgid "Heavy sandstorm"
2835msgstr "Силна пясъчна буря"
2836
2837#. DUSTSTORM
2838#: ../gweather/weather.c:319
2839msgid "Duststorm"
2840msgstr "Прашна буря"
2841
2842#: ../gweather/weather.c:319
2843msgid "Duststorm in the vicinity"
2844msgstr "Прашна буря в околността"
2845
2846#: ../gweather/weather.c:319
2847msgid "Heavy duststorm"
2848msgstr "Силна прашна буря"
2849
2850#. FUNNEL_CLOUD
2851#: ../gweather/weather.c:320
2852msgid "Funnel cloud"
2853msgstr "Фуниевиден облак"
2854
2855#. TORNADO
2856#: ../gweather/weather.c:321
2857msgid "Tornado"
2858msgstr "Торнадо"
2859
2860#. DUST_WHIRLS
2861#: ../gweather/weather.c:322
2862msgid "Dust whirls"
2863msgstr "Прашни завихряния"
2864
2865#: ../gweather/weather.c:322
2866msgid "Dust whirls in the vicinity"
2867msgstr "Прашни завихряния в околността"
2868
2869#. TRANSLATOR: this is a format string for strftime
2870#. *             see `man 3 strftime` for more details
2871#.
2872#: ../gweather/weather.c:900
2873msgid "%a, %b %d / %H:%M"
2874msgstr "%a, %d %b - %H:%M"
2875
2876#: ../gweather/weather.c:915
2877msgid "Unknown observation time"
2878msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
2879
2880#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is the degree symbol)
2881#: ../gweather/weather.c:948
2882#, c-format
2883msgid "%.1f °F"
2884msgstr "%.1f °F"
2885
2886#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is the degree symbol)
2887#: ../gweather/weather.c:951
2888#, c-format
2889msgid "%d °F"
2890msgstr "%d °F"
2891
2892#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is the degree symbol)
2893#: ../gweather/weather.c:957
2894#, c-format
2895msgid "%.1f °C"
2896msgstr "%.1f °C"
2897
2898#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is the degree symbol)
2899#: ../gweather/weather.c:960
2900#, c-format
2901msgid "%d °C"
2902msgstr "%d °C"
2903
2904#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
2905#: ../gweather/weather.c:966
2906#, c-format
2907msgid "%.1f K"
2908msgstr "%.1f K"
2909
2910#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
2911#: ../gweather/weather.c:969
2912#, c-format
2913msgid "%d K"
2914msgstr "%d K"
2915
2916#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
2917#: ../gweather/weather.c:1021
2918#, c-format
2919msgid "%.f%%"
2920msgstr "%.f%%"
2921
2922#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
2923#: ../gweather/weather.c:1046
2924#, c-format
2925msgid "%0.1f knots"
2926msgstr "%0.1f възела"
2927
2928#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
2929#: ../gweather/weather.c:1050
2930#, c-format
2931msgid "%.1f mph"
2932msgstr "%.1f мили в час"
2933
2934#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
2935#: ../gweather/weather.c:1054
2936#, c-format
2937msgid "%.1f km/h"
2938msgstr "%.1f километра в час"
2939
2940#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
2941#: ../gweather/weather.c:1058
2942#, c-format
2943msgid "%.1f m/s"
2944msgstr "%.1f мили в час"
2945
2946#. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
2947#. * (commonly used in nautical wind estimation).
2948#.
2949#: ../gweather/weather.c:1064
2950#, c-format
2951msgid "Beaufort force %.1f"
2952msgstr "Сила на Beaufort %.1f"
2953
2954#: ../gweather/weather.c:1085
2955msgid "Calm"
2956msgstr "Спокойно"
2957
2958#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
2959#: ../gweather/weather.c:1089
2960#, c-format
2961msgid "%s / %s"
2962msgstr "%s / %s"
2963
2964#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
2965#: ../gweather/weather.c:1107
2966#, c-format
2967msgid "%.2f inHg"
2968msgstr "%.2f inHg"
2969
2970#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
2971#: ../gweather/weather.c:1111
2972#, c-format
2973msgid "%.1f mmHg"
2974msgstr "%.1f mmHg"
2975
2976#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
2977#: ../gweather/weather.c:1115
2978#, c-format
2979msgid "%.2f kPa"
2980msgstr "%.2f кПа"
2981
2982#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
2983#: ../gweather/weather.c:1119
2984#, c-format
2985msgid "%.2f hPa"
2986msgstr "%.2f хПа"
2987
2988#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
2989#: ../gweather/weather.c:1123
2990#, c-format
2991msgid "%.2f mb"
2992msgstr "%.2f mb"
2993
2994#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
2995#: ../gweather/weather.c:1148
2996#, c-format
2997msgid "%.1f miles"
2998msgstr "%.1f мили"
2999
3000#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
3001#: ../gweather/weather.c:1152
3002#, c-format
3003msgid "%.1f km"
3004msgstr "%.1f км"
3005
3006#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
3007#: ../gweather/weather.c:1156
3008#, c-format
3009msgid "%.0fm"
3010msgstr "%.0fм"
3011
3012#: ../gweather/weather.c:1184 ../gweather/weather.c:1204
3013msgid "%H:%M"
3014msgstr "%H:%M"
3015
3016#: ../gweather/weather.c:1237
3017msgid "Retrieval failed"
3018msgstr "Получаването неуспешно"
3019
3020#: ../libgswitchit/gswitchit_config.c:1035
3021#, c-format
3022msgid "There was an error loading an image: %s"
3023msgstr "Грешка при зареждането на изображението: %s"
3024
3025#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:1
3026#: ../mini-commander/src/about.c:47
3027msgid "Command Line"
3028msgstr "Команден ред"
3029
3030#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:2
3031msgid "Mini-Commander"
3032msgstr "Мини-командир"
3033
3034#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:3
3035msgid "MiniCommander Applet Factory"
3036msgstr "Фабрика на аплета мини-командир"
3037
3038#: ../mini-commander/src/about.c:50
3039msgid ""
3040"This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
3041"completion, command history, and changeable macros."
3042msgstr ""
3043"Този аплет добавя възможност за писане на команди от панела. Сред "
3044"възможностите му са: завършване на командата, история на изпълнените команди "
3045"и променливи макроси."
3046
3047#: ../mini-commander/src/command_line.c:349
3048msgid "No items in history"
3049msgstr "Няма записи в историята"
3050
3051#. build file select dialog
3052#: ../mini-commander/src/command_line.c:473
3053msgid "Start program"
3054msgstr "Стартиране на програма"
3055
3056#: ../mini-commander/src/command_line.c:525
3057msgid "Command line"
3058msgstr "Команден ред"
3059
3060#: ../mini-commander/src/command_line.c:526
3061msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
3062msgstr "Въведете команда тук и GNOME ще я изпълни"
3063
3064#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:78
3065#, c-format
3066msgid "Cannot get schema for %s: %s"
3067msgstr "Схемата за %s: %s не може да бъде получена"
3068
3069#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:106
3070#, c-format
3071msgid "Cannot set schema for %s: %s"
3072msgstr "Схемата за %s: %s не може да бъде зададена"
3073
3074#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:112
3075#, c-format
3076msgid "Set default list value for %s\n"
3077msgstr "Задаване на стойността по подразбиране на списъка за %s\n"
3078
3079#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:124
3080#, c-format
3081msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
3082msgstr ""
3083"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е установена, схемите няма да се "
3084"инсталират\n"
3085
3086#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:132
3087#, c-format
3088msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
3089msgstr "Трябва да зададете променливата на обвивката GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
3090
3091#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:149
3092#, c-format
3093msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
3094msgstr "Не успях да достигна до конфигурационните източници: %s\n"
3095
3096#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:164
3097#, c-format
3098msgid "Error syncing config data: %s"
3099msgstr "Грешка при синхронизиране на конфигурационните данни: %s"
3100
3101#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:1
3102msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro commands."
3103msgstr ""
3104"Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро "
3105"команди."
3106
3107#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:2
3108msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
3109msgstr ""
3110"Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро модели."
3111
3112#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:3
3113#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:10
3114msgid "Macro command list"
3115msgstr "Списък с макро команди"
3116
3117#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:4
3118#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:11
3119msgid "Macro pattern list"
3120msgstr "Списък с макро модели"
3121
3122#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:1
3123#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:1
3124msgid "    "
3125msgstr "    "
3126
3127#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:2
3128msgid "*"
3129msgstr "*"
3130
3131#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:3
3132msgid "<b>Auto Completion</b>"
3133msgstr "<b>Автоматично довършване</b>"
3134
3135#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:4
3136msgid "<b>Colors</b>"
3137msgstr "<b>Цветове</b>"
3138
3139#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:5
3140msgid "<b>Size</b>"
3141msgstr "<b>Размер</b>"
3142
3143#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:6
3144msgid "Add New Macro"
3145msgstr "Добавяне на нов макрос"
3146
3147#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:7
3148msgid "Co_mmand:"
3149msgstr "_Команда:"
3150
3151#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:8
3152msgid "Command Line Preferences"
3153msgstr "Настройки на командния ред"
3154
3155#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:9
3156msgid "Command line _background:"
3157msgstr "Цвят на _фона на командния ред:"
3158
3159#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:10
3160msgid "Command line _foreground:"
3161msgstr "Цвят на _шрифта на командния ред:"
3162
3163#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:11
3164msgid "E_nable history-based auto completion"
3165msgstr "Включва_не на автоматичното завършване според историята"
3166
3167#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:13
3168msgid "Macros"
3169msgstr "Макрос"
3170
3171#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:14
3172msgid "Pick a color"
3173msgstr "Избиране на цвят"
3174
3175#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:15
3176msgid "_Add Macro..."
3177msgstr "_Добавяне на макрос..."
3178
3179#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:16
3180msgid "_Delete Macro"
3181msgstr "_Изтриване на макрос"
3182
3183#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:17
3184msgid "_Macros:"
3185msgstr "_Макрос:"
3186
3187#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:18
3188msgid "_Pattern:"
3189msgstr "Пло_чка:"
3190
3191#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:19
3192msgid "_Use default theme colors"
3193msgstr "Цветове по подразбиране от _темата"
3194
3195#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:1
3196msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
3197msgstr ""
3198"Опит за автоматично изпълнение на команда от историята на въведените команди."
3199
3200#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:2
3201msgid "Background color, blue component"
3202msgstr "Син компонент на фоновия цвят"
3203
3204#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:3
3205msgid "Background color, green component"
3206msgstr "Зелен компонент на фоновия цвят"
3207
3208#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:4
3209msgid "Background color, red component"
3210msgstr "Червен компонент на фоновия цвят"
3211
3212#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:5
3213msgid "Foreground color, blue component"
3214msgstr "Син компонент на цвета за преден план"
3215
3216#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:6
3217msgid "Foreground color, green component"
3218msgstr "Зелен компонент на цвета за преден план"
3219
3220#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:7
3221msgid "Foreground color, red component"
3222msgstr "Червен компонент на цвета за преден план"
3223
3224#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:8
3225msgid "History list"
3226msgstr "История"
3227
3228#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:9
3229msgid "List of GConfValue entries containing strings for history entries."
3230msgstr ""
3231"Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за историята."
3232
3233#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:13
3234msgid "Perform history autocompletion"
3235msgstr "Извършване на автоматичното завършване на историята"
3236
3237#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:14
3238msgid "Show a frame surrounding the applet."
3239msgstr "Показване на кадър обграждащ аплета."
3240
3241#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:15
3242msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
3243msgstr ""
3244"Показване на ръчката така, че аплета да може да бъде откачен от панела."
3245
3246#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:16
3247msgid "Show frame"
3248msgstr "Показване на кадъра"
3249
3250#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:17
3251msgid "Show handle"
3252msgstr "Показване на дръжката"
3253
3254#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:18
3255msgid "The blue component of the background color."
3256msgstr "Синия компонент на фоновия цвят."
3257
3258#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:19
3259msgid "The blue component of the foreground color."
3260msgstr "Синия компонент за цвета на преден план."
3261
3262#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:20
3263msgid "The green component of the background color."
3264msgstr "Зеления компонент на фоновия цвят."
3265
3266#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:21
3267msgid "The green component of the foreground color."
3268msgstr "Зеления компонент за цвета на преден план."
3269
3270#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:22
3271msgid "The red component of the background color."
3272msgstr "Червения компонент на фоновия цвят."
3273
3274#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:23
3275msgid "The red component of the foreground color."
3276msgstr "Червения компонент за цвета на преден план."
3277
3278#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:24
3279msgid ""
3280"This per-applet key is deprecated in favour of the global key, /schemas/apps/"
3281"mini-commander-global/macro_patterns."
3282msgstr ""
3283"Не се препоръчва ползването на този ключ, за всеки аплет по отделно. "
3284"Използвайте глобалния ключ /schemas/apps/mini-commander-global/"
3285"macro_patterns."
3286
3287#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:25
3288msgid "Use the default theme colors"
3289msgstr "Цветове по подразбиране от темата"
3290
3291#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:26
3292msgid "Use theme colors instead of custom ones."
3293msgstr "Използване на цвета от темата, вместо настроения от потребителя."
3294
3295#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:27
3296msgid "Width"
3297msgstr "Ширина"
3298
3299#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
3300#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:250
3301msgid "Browser"
3302msgstr "Избор"
3303
3304#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:251
3305msgid "Click this button to start the browser"
3306msgstr "Натиснете този бутон за стартиране на избора"
3307
3308#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:264
3309#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:268
3310msgid "History"
3311msgstr "История"
3312
3313#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:269
3314msgid "Click this button for the list of previous commands"
3315msgstr "Натиснете този бутон за списък с предишни команди"
3316
3317#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:353
3318msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
3319msgstr "Командният интерпретатор е спрян от вашия системен администратор"
3320
3321#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:420
3322msgid "Mini-Commander applet"
3323msgstr "Аплет мини-командир"
3324
3325#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:421
3326msgid "This applet adds a command line to the panel"
3327msgstr "Този аплет добавя команден ред на панела"
3328
3329#: ../mini-commander/src/preferences.c:405
3330msgid "You must specify a pattern"
3331msgstr "Трябва да зададете шаблон"
3332
3333#: ../mini-commander/src/preferences.c:409
3334msgid "You must specify a pattern and a command"
3335msgstr "Трябва да зададете шаблон и команда"
3336
3337#: ../mini-commander/src/preferences.c:410
3338msgid "You must specify a command"
3339msgstr "Трябва да зададете команда"
3340
3341#: ../mini-commander/src/preferences.c:413
3342msgid "You may not specify duplicate patterns"
3343msgstr "Не трябва да задавате еднакви шаблони"
3344
3345#: ../mini-commander/src/preferences.c:776
3346msgid "Pattern"
3347msgstr "Плочка"
3348
3349#: ../mini-commander/src/preferences.c:786
3350msgid "Command"
3351msgstr "Команда"
3352
3353#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:1
3354msgid "Adjust the sound volume"
3355msgstr "Аплет за промяна силата на звука"
3356
3357#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:221
3358msgid "Volume Control"
3359msgstr "Сила на звука"
3360
3361#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:3
3362msgid "_Mute"
3363msgstr "_Заглушаване"
3364
3365#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:4
3366msgid "_Open Volume Control"
3367msgstr "_Програма за силата на звука"
3368
3369#: ../mixer/applet.c:505
3370msgid ""
3371"The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
3372"means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or "
3373"that you don't have a sound card configured."
3374msgstr ""
3375"Не са открити елементи и/или устройства, които да се управляват. Това "
3376"означава, че или нямата правилните приставки на GStreamer, или че нямата "
3377"звукова карта или че тя не е конфигурирана."
3378
3379#: ../mixer/applet.c:509
3380msgid ""
3381"You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
3382"speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu."
3383msgstr ""
3384"Можете да премахнете този аплет, като натиснете десния бутон на мишката "
3385"върху него и след това изберете „Премахване от панела“ от контекстното меню"
3386
3387#: ../mixer/applet.c:690
3388#, c-format
3389msgid "Failed to start Volume Control: %s"
3390msgstr "Грешка при стартиране на програмата за силата на звука: %s"
3391
3392#: ../mixer/applet.c:1082
3393#, c-format
3394msgid "%s: muted"
3395msgstr "%s: заглушен"
3396
3397#. Translator comment: I'm not all too sure if this makes sense
3398#. * to mark as a translation, but anyway. The string is a list of
3399#. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
3400#. * most likely want to keep this as-is.
3401#: ../mixer/applet.c:1088
3402#, c-format
3403msgid "%s: %d%%"
3404msgstr "%s: %d%%"
3405
3406#: ../mixer/applet.c:1246
3407#, c-format
3408msgid "Failed to display help: %s"
3409msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
3410
3411#: ../mixer/applet.c:1259
3412msgid "Volume Applet"
3413msgstr "Аплет за силата на звука"
3414
3415#: ../mixer/applet.c:1262
3416msgid "A GNOME/GStreamer-based volume control applet"
3417msgstr "Аплет за GNOME/GStreamer за силата на звука"
3418
3419#: ../mixer/dock.c:124
3420msgid "+"
3421msgstr "+"
3422
3423#: ../mixer/dock.c:152
3424msgid "-"
3425msgstr "-"
3426
3427#. FIXME:
3428#. * - maybe we want to rename the element to its actual name
3429#. *     if we've found that?
3430#.
3431#. create element
3432#: ../mixer/load.c:72 ../mixer/load.c:75 ../mixer/load.c:132
3433#, c-format
3434msgid "Unknown Volume Control %d"
3435msgstr "Неизвестен контрол за сила на звука %d"
3436
3437#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:1
3438msgid "Channel controlled by applet. Only for OSS setups"
3439msgstr "Каналът е контролиран от аплет. Само за настройка на OSS"
3440
3441#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:2
3442msgid "Saved mute state"
3443msgstr "Запазване на състоянието на заглушаване"
3444
3445#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:3
3446msgid "Saved volume to restore on startup"
3447msgstr "Запазване на нивото на звука за възстановяване при стартиране"
3448
3449#. make window look cute
3450#: ../mixer/preferences.c:126
3451msgid "Volume Control Preferences"
3452msgstr "Настройки за силата на звука"
3453
3454#: ../mixer/preferences.c:139
3455msgid "Select the device and track to control."
3456msgstr "Задаване на канал и писта за контролиране:"
3457
3458#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:1
3459msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
3460msgstr "Стартиране и наблюдение на мрежова връзка през модем"
3461
3462#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:2
3463#: ../modemlights/modem-applet.c:1026
3464msgid "Modem Monitor"
3465msgstr "Модем (наблюдение на модема)"
3466
3467#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:2
3468msgid "_Activate"
3469msgstr "_Активиране"
3470
3471#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:3
3472msgid "_Deactivate"
3473msgstr "_Деактивиране"
3474
3475#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5
3476#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:45
3477msgid "_Properties"
3478msgstr "_Настройки"
3479
3480#: ../modemlights/modem-applet.c:717
3481msgid "Connection active, but could not get connection time"
3482msgstr ""
3483"Връзката е активна, но не можете да получите времето, през което сте свързан"
3484
3485#: ../modemlights/modem-applet.c:733
3486#, c-format
3487msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
3488msgstr "Време: %.1d:%.2d"
3489
3490#: ../modemlights/modem-applet.c:737
3491msgid "Not connected"
3492msgstr "Не сте свързан"
3493
3494#: ../modemlights/modem-applet.c:759
3495msgid ""
3496"To connect to your Internet service provider, you need administrator "
3497"privileges"
3498msgstr ""
3499"За да се свържете към вашия доставчик на интернет, трябва да имате "
3500"административни привилегии"
3501
3502#: ../modemlights/modem-applet.c:760
3503msgid ""
3504"To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
3505"privileges"
3506msgstr ""
3507"За да прекъснете връзката към вашия доставчик на интернет се нуждаете от "
3508"административни права"
3509
3510#: ../modemlights/modem-applet.c:832
3511msgid "The entered password is invalid"
3512msgstr "Въведената парола не е вярна"
3513
3514#: ../modemlights/modem-applet.c:834
3515msgid ""
3516"Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
3517"\"caps lock\" key"
3518msgstr ""
3519"Проверете дали сте го изписали правилно и дали не сте натиснали клавишът "
3520"„caps lock“"
3521
3522#: ../modemlights/modem-applet.c:936
3523msgid "Do you want to connect?"
3524msgstr "Искате ли да се свържете?"
3525
3526#: ../modemlights/modem-applet.c:937
3527msgid "Do you want to disconnect?"
3528msgstr "Искате ли да се прекъснете връзката?"
3529
3530#: ../modemlights/modem-applet.c:946
3531msgid "C_onnect"
3532msgstr "_Свързване"
3533
3534#: ../modemlights/modem-applet.c:946
3535msgid "_Disconnect"
3536msgstr "_Изключване"
3537
3538#: ../modemlights/modem-applet.c:1002
3539msgid "Could not launch network configuration tool"
3540msgstr "Инструментът за настройка на мрежата не може да бъде стартиран"
3541
3542#: ../modemlights/modem-applet.c:1004
3543msgid ""
3544"Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
3545"permissions"
3546msgstr ""
3547"Проверете дали е инсталиран в правилната директория и дали има правилните "
3548"права"
3549
3550#: ../modemlights/modem-applet.c:1029
3551msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
3552msgstr "Аплет за активиране и наблюдение на мрежова свързаност чрез dial-up."
3553
3554#: ../modemlights/modemlights.glade.h:1
3555msgid ""
3556"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
3557"Provider</span>"
3558msgstr ""
3559"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Свързване с доставчик на интернет</"
3560"span>"
3561
3562#: ../modemlights/modemlights.glade.h:2
3563msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
3564msgstr ""
3565"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се административната парола</"
3566"span>"
3567
3568#: ../modemlights/modemlights.glade.h:3
3569msgid "Enter password"
3570msgstr "Въвеждане на парола"
3571
3572#: ../modemlights/modemlights.glade.h:4
3573msgid "Password:"
3574msgstr "Парола:"
3575
3576#: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:1
3577msgid "A system load indicator"
3578msgstr "Датчик за натоварването на системата"
3579
3580#: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:2
3581#: ../multiload/main.c:55
3582msgid "System Monitor"
3583msgstr "Наблюдение на системата"
3584
3585#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:3
3586msgid "_Open System Monitor"
3587msgstr "_Отваряне на системен датчик"
3588
3589#: ../multiload/cpuload.c:45
3590msgid "CPU Load"
3591msgstr "Натоварване на процесора"
3592
3593#: ../multiload/diskload.c:43
3594msgid "Disk Load"
3595msgstr "Натовареност на диск"
3596
3597#: ../multiload/loadavg.c:103 ../multiload/main.c:337
3598msgid "Load Average"
3599msgstr "Средна натовареност"
3600
3601#: ../multiload/main.c:59
3602msgid ""
3603"A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
3604"space use, plus network traffic."
3605msgstr ""
3606"Инструмент за наблюдение на системата, имащ възможност за изобразяване на "
3607"графики за процесора, оперативната памет, суап дяла и натовареността на "
3608"мрежовата свързаност."
3609
3610#: ../multiload/main.c:122
3611#, c-format
3612msgid "There was an error executing '%s': %s"
3613msgstr "Грешка при изпълнението на „%s“: %s"
3614
3615#: ../multiload/main.c:329 ../multiload/properties.c:607
3616msgid "Processor"
3617msgstr "Процесор"
3618
3619#: ../multiload/main.c:331 ../multiload/properties.c:615
3620msgid "Memory"
3621msgstr "Памет"
3622
3623#: ../multiload/main.c:333 ../multiload/properties.c:623
3624msgid "Network"
3625msgstr "Мрежа"
3626
3627#: ../multiload/main.c:335 ../multiload/properties.c:631
3628msgid "Swap Space"
3629msgstr "Размер на виртуалната памет"
3630
3631#: ../multiload/main.c:339
3632msgid "Disk"
3633msgstr "Диск"
3634
3635#. xgettext: use and cache are > 1 most of the time,
3636#. please assume that they always are.
3637#.
3638#: ../multiload/main.c:360
3639#, c-format
3640msgid ""
3641"%s:\n"
3642"%u%% in use of which\n"
3643"%u%% is cache"
3644msgstr ""
3645"%s:\n"
3646"%u%% в употреба, от които\n"
3647"%u%% са кеш"
3648
3649#: ../multiload/main.c:369
3650#, c-format
3651msgid ""
3652"%s:\n"
3653"%u%% in use"
3654msgid_plural ""
3655"%s:\n"
3656"%u%% in use"
3657msgstr[0] ""
3658"%s:\n"
3659"%u%% се използва"
3660msgstr[1] ""
3661"%s:\n"
3662"%u%% се използват"
3663
3664#: ../multiload/memload.c:46
3665msgid "Memory Load"
3666msgstr "Натовареност на паметта"
3667
3668#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
3669msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
3670msgstr "Време за обновяване на аплета в милисекунди"
3671
3672#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:2
3673msgid "Background color for disk load graph"
3674msgstr "Фонов цвят на графиката за натовареността на диска"
3675
3676#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:3
3677msgid "CPU graph background color"
3678msgstr "Фонов цвят за графиката на натовареността на процесора"
3679
3680#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:4
3681msgid "Enable CPU load graph"
3682msgstr "Включване на графиката за натовареността на процесора"
3683
3684#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:5
3685msgid "Enable disk load graph"
3686msgstr "Включване на графиката за натовареността на диска"
3687
3688#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:6
3689msgid "Enable load average graph"
3690msgstr "Включване на графиката за средната натовареност"
3691
3692#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:7
3693msgid "Enable memory load graph"
3694msgstr "Включване на графиката за натовареността на паметта"
3695
3696#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:8
3697msgid "Enable network load graph"
3698msgstr "Включване на графиката за натовареността на мрежата"
3699
3700#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:9
3701msgid "Enable swap load graph"
3702msgstr "Включване на графиката за натовареността на виртуалната памет"
3703
3704#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:10
3705msgid ""
3706"For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
3707"panels, this is the height of the graphs."
3708msgstr ""
3709"За хоризонтални панели, ширината на графиката в пиксели. За вертикални "
3710"панели, това е височината на графиката."
3711
3712#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:11
3713msgid "Graph color for Ethernet network activity"
3714msgstr "Цвят на графиката за активността на локалната мрежа"
3715
3716#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:12
3717msgid "Graph color for PLIP network activity"
3718msgstr "Цвят на графиката за активността на PLIP мрежата"
3719
3720#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:13
3721msgid "Graph color for SLIP network activity"
3722msgstr "Цвят на графиката за активността на SLIP мрежата"
3723
3724#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:14
3725msgid "Graph color for buffer memory"
3726msgstr "Цвят на графиката за буферната памет"
3727
3728#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:15
3729msgid "Graph color for cached memory"
3730msgstr "Цвят на графиката за запълнената памет"
3731
3732#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:16
3733msgid "Graph color for disk read"
3734msgstr "Цвят на графиката за четенето от диска"
3735
3736#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:17
3737msgid "Graph color for disk write"
3738msgstr "Цвят на графиката за писането по диска"
3739
3740#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:18
3741msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
3742msgstr "Цвят на графиката за изчакванията за вх./изход от процесора"
3743
3744#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:19
3745msgid "Graph color for load average"
3746msgstr "Цвят на графиката за средна натовареност"
3747
3748#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:20
3749msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
3750msgstr "Цвят на графиката за приблизителна активност на процесора"
3751
3752#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:21
3753msgid "Graph color for other network usage"
3754msgstr "Цвят на графиката за активността на мрежата"
3755
3756#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:22
3757msgid "Graph color for shared memory"
3758msgstr "Цвят на графиката за поделената памет"
3759
3760#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:23
3761msgid "Graph color for system-related CPU activity"
3762msgstr "Цвят на графиката за системната активност на процесора"
3763
3764#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:24
3765msgid "Graph color for user-related CPU activity"
3766msgstr "Цвят на графиката за активността процесора от потребителя"
3767
3768#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:25
3769msgid "Graph color for user-related memory usage"
3770msgstr "Цвят на графиката за паметта използвана от потребителя"
3771
3772#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:26
3773msgid "Graph color for user-related swap usage"
3774msgstr "Цвят на графиката за виртуалната памет използвана от потребителите"
3775
3776#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:27
3777msgid "Graph size"
3778msgstr "Размер на графиката"
3779
3780#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:28
3781msgid "Load graph background color"
3782msgstr "Фоновия цвят на графиката за натовареността."
3783
3784#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:29
3785msgid "Memory graph background color"
3786msgstr "Фоновия цвят на графиката за паметта."
3787
3788#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:30
3789msgid "Network graph background color"
3790msgstr "Фоновия цвят на графиката за мрежата."
3791
3792#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:31
3793msgid "Swap graph background color"
3794msgstr "Фоновия цвят на графиката за виртуалната памет."
3795
3796#: ../multiload/netload.c:45
3797msgid "Net Load"
3798msgstr "Натовареност на мрежата"
3799
3800#: ../multiload/properties.c:368
3801msgid "Monitored Resources"
3802msgstr "Наблюдавани ресурси"
3803
3804#: ../multiload/properties.c:393
3805msgid "_Processor"
3806msgstr "_Процесор"
3807
3808#: ../multiload/properties.c:406
3809msgid "_Memory"
3810msgstr "Па_мет"
3811
3812#: ../multiload/properties.c:419
3813msgid "_Network"
3814msgstr "Мре_жа"
3815
3816#: ../multiload/properties.c:432
3817msgid "S_wap Space"
3818msgstr "_Виртуална памет"
3819
3820#: ../multiload/properties.c:445
3821msgid "_Load"
3822msgstr "Натовареност"
3823
3824#: ../multiload/properties.c:458
3825msgid "_Harddisk"
3826msgstr "_Твърд диск"
3827
3828#: ../multiload/properties.c:474
3829msgid "Options"
3830msgstr "Настройки"
3831
3832#: ../multiload/properties.c:504
3833msgid "System m_onitor width: "
3834msgstr "_Ширина на системния датчик: "
3835
3836#: ../multiload/properties.c:506
3837msgid "System m_onitor height: "
3838msgstr "_Височина на системния датчик: "
3839
3840#: ../multiload/properties.c:545
3841msgid "Sys_tem monitor update interval: "
3842msgstr "_Период на обновяване на системния датчик: "
3843
3844#: ../multiload/properties.c:571
3845msgid "milliseconds"
3846msgstr "милисекунди"
3847
3848#: ../multiload/properties.c:582
3849msgid "Colors"
3850msgstr "Цветове"
3851
3852#: ../multiload/properties.c:609 ../multiload/properties.c:617
3853msgid "_User"
3854msgstr "Пот_ребител"
3855
3856#: ../multiload/properties.c:610
3857msgid "S_ystem"
3858msgstr "_Системa"
3859
3860#: ../multiload/properties.c:611
3861msgid "N_ice"
3862msgstr "Приори_тет"
3863
3864#: ../multiload/properties.c:612
3865msgid "I_OWait"
3866msgstr "I_OWait"
3867
3868#: ../multiload/properties.c:613
3869msgid "I_dle"
3870msgstr "_Незаети"
3871
3872#: ../multiload/properties.c:618
3873msgid "Sh_ared"
3874msgstr "_Споделени"
3875
3876#: ../multiload/properties.c:619
3877msgid "_Buffers"
3878msgstr "_Буфери"
3879
3880#: ../multiload/properties.c:620
3881msgid "Cach_ed"
3882msgstr "Записан в паметта"
3883
3884#: ../multiload/properties.c:621
3885msgid "F_ree"
3886msgstr "Сво_бодни"
3887
3888#: ../multiload/properties.c:625
3889msgid "_SLIP"
3890msgstr "_SLIP"
3891
3892#: ../multiload/properties.c:626
3893msgid "PL_IP"
3894msgstr "_PLIP"
3895
3896#: ../multiload/properties.c:627
3897msgid "_Ethernet"
3898msgstr "Локална мр_ежа"
3899
3900#: ../multiload/properties.c:628
3901msgid "Othe_r"
3902msgstr "Д_руги"
3903
3904#: ../multiload/properties.c:629 ../multiload/properties.c:639
3905#: ../multiload/properties.c:645
3906msgid "_Background"
3907msgstr "_Фон"
3908
3909#: ../multiload/properties.c:633
3910msgid "_Used"
3911msgstr "_Използвани"
3912
3913#: ../multiload/properties.c:634
3914msgid "_Free"
3915msgstr "_Свободни"
3916
3917#: ../multiload/properties.c:636
3918msgid "Load"
3919msgstr "Натовареност"
3920
3921#: ../multiload/properties.c:638
3922msgid "_Average"
3923msgstr "Средно"
3924
3925#: ../multiload/properties.c:641
3926msgid "Harddisk"
3927msgstr "Твърд диск"
3928
3929#: ../multiload/properties.c:643
3930msgid "_Read"
3931msgstr "_Четене"
3932
3933#: ../multiload/properties.c:644
3934msgid "_Write"
3935msgstr "_Писане"
3936
3937#: ../multiload/properties.c:668
3938msgid "System Monitor Preferences"
3939msgstr "Настройки на аплета „Наблюдение на системата“"
3940
3941#: ../multiload/swapload.c:47
3942msgid "Swap Load"
3943msgstr "Натовареност на суапа"
3944
3945#: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:1
3946msgid "CD Player (Deprecated)"
3947msgstr "CD плеър (Deprecated)"
3948
3949#: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:2
3950msgid "Panel applet for playing audio CDs"
3951msgstr "Аплет за панела за слушане на музикални CD"
3952
3953#: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:1
3954msgid "Alert you when new mail arrives"
3955msgstr "Получаване на сигнал при нова електронна поща"
3956
3957#: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:2
3958msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
3959msgstr "Наблюдение на пощенската кутия (не се препоръчва)"
3960
3961#: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:1
3962msgid "Factory for deprecating applets"
3963msgstr "Фабрика за аплети, които не се препоръчват"
3964
3965#: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:2
3966msgid "Null Applet Factory"
3967msgstr "Фабрика за нулевия аплет"
3968
3969#: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:1
3970msgid "Monitor the quality of a wireless network link"
3971msgstr "Наблюдаване на качеството на безжичната мрежова връзка"
3972
3973#: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:2
3974msgid "Wireless Link Monitor"
3975msgstr "Безжични връзки"
3976
3977#: ../null_applet/null_applet.c:154
3978msgid "Some panel items are no longer available"
3979msgstr "Някои елементи на панела вече не са достъпни"
3980
3981#: ../null_applet/null_applet.c:155
3982msgid ""
3983"One or more panel items (also referred to as applets) are no longer "
3984"available in the GNOME desktop."
3985msgstr ""
3986"Един или повече елементи на панела (познати като аплети) вече не съществуват "
3987"в графичната среда GNOME."
3988
3989#: ../null_applet/null_applet.c:157
3990msgid "These items will now be removed from your configuration:"
3991msgstr "Тези елементи няма да бъдат махнати от настройките ви:"
3992
3993#: ../null_applet/null_applet.c:160
3994msgid "You will not receive this message again."
3995msgstr "Няма да получавате това съобщение отново."
3996
3997#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:1
3998msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
3999msgstr "Създава, преглежда и управлява лепкавите бележки върху работния плот"
4000
4001#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:2
4002#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:411
4003#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:369
4004msgid "Sticky Notes"
4005msgstr "Лепкави бележки"
4006
4007#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:3
4008msgid "Sticky Notes Applet Factory"
4009msgstr "Фабрика на аплета лепкави бележки"
4010
4011#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:2
4012msgid "_Delete Notes"
4013msgstr "_Изтриване на бележките"
4014
4015#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:4
4016msgid "_Lock Notes"
4017msgstr "Зак_лючване бележките"
4018
4019#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:5
4020#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:44
4021msgid "_New Note"
4022msgstr "Нова бележка"
4023
4024#: ../stickynotes/stickynotes.c:529
4025msgid "This note is locked."
4026msgstr "Тази бележка е заключена."
4027
4028#: ../stickynotes/stickynotes.c:533
4029msgid "This note is unlocked."
4030msgstr "Тази бележка е отключена."
4031
4032#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:2
4033msgid "    Font C_olor:"
4034msgstr "    Цвят на _шрифта:"
4035
4036#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:3
4037msgid "    Font Co_lor:"
4038msgstr "    Цвят на шри_фта:"
4039
4040#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:4
4041msgid "    Note C_olor:"
4042msgstr "    Цвят на _бележката:"
4043
4044#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:5
4045msgid "    Note _Color:"
4046msgstr "    Цвят на беле_жката:"
4047
4048#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:6
4049msgid "    _Font:"
4050msgstr "    _Шрифт:"
4051
4052#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:7
4053msgid "<b>Behavior</b>"
4054msgstr "<b>Поведение</b>"
4055
4056#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:8
4057msgid "<b>Default Note Properties</b>"
4058msgstr "<b>Настройки за бележката по подразбиране</b>"
4059
4060#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:9
4061msgid ""
4062"<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
4063"\n"
4064"This cannot be undone."
4065msgstr ""
4066"<b>Изтриване на всички лепкави бележки?</b>\n"
4067"\n"
4068"Това действие е необратимо."
4069
4070#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:12
4071msgid ""
4072"<b>Delete this sticky note?</b>\n"
4073"\n"
4074"This cannot be undone."
4075msgstr ""
4076"<b>Изтриване на тази лепкава бележка?</b>\n"
4077"\n"
4078"Това действие е необратимо."
4079
4080#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:15
4081msgid "<b>Properties</b>"
4082msgstr "<b>Настройки</b>"
4083
4084#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:16
4085msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
4086msgstr "Избиране на базов цвят, който да се използва за всички лепкави бележки"
4087
4088#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:17
4089msgid "Choose a color for the note"
4090msgstr "Избиране на цвят за бележката"
4091
4092#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:18
4093msgid "Choose a font for the note"
4094msgstr "Избиране на шрифт за бележката"
4095
4096#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:19
4097msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
4098msgstr "Избиране на шрифт за всички лепкави бележки"
4099
4100#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:20
4101msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
4102msgstr "Дали бележките да са видими на всички работни места"
4103
4104#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:21
4105msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
4106msgstr ""
4107"Избиране дали стила по подразбиране да се сложи насилствено върху всички "
4108"бележки"
4109
4110#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:22
4111msgid "Close note"
4112msgstr "Затваряне на бележка"
4113
4114#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:23
4115msgid "Force _default color and font on notes"
4116msgstr "Слага насилствено цвета и шрифта по по_дразбиране на бележките"
4117
4118#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:24
4119msgid "H_eight:"
4120msgstr "Височина:"
4121
4122#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:25
4123msgid "Lock/Unlock note"
4124msgstr "Заключване/отключване на бележка"
4125
4126#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:26
4127msgid "Pick a color for the sticky note"
4128msgstr "Избиране на цвят за лепкавата бележка"
4129
4130#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:27
4131msgid "Pick a default sticky note color"
4132msgstr "Избиране на цвят по подразбиране за лепкавата бележка"
4133
4134#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:28
4135msgid "Pick a default sticky note font"
4136msgstr "Избиране на шрифт по подразбиране за лепкавата бележка "
4137
4138#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:29
4139msgid "Pick a font for the sticky note"
4140msgstr "Избиране на шрифт за лепкавата бележка"
4141
4142#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:30
4143msgid "Resize note"
4144msgstr "Преоразмеряване на бележка"
4145
4146#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:31
4147msgid "Specify a title for the note"
4148msgstr "Задаване на заглавие на бележката"
4149
4150#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:32
4151msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
4152msgstr "Задаване на височина по подразбиране (в пиксели) на новата бележка"
4153
4154#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:33
4155msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
4156msgstr "Задаване на ширина по подразбиране (в пиксели) на новата бележка"
4157
4158#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:34
4159msgid "Sticky Note"
4160msgstr "Лепкава бележка"
4161
4162#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:35
4163msgid "Sticky Note Properties"
4164msgstr "Настройки на лепкавата бележка"
4165
4166#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:36
4167msgid "Sticky Notes Preferences"
4168msgstr "Настройки на аплета „Лепкави бележки“"
4169
4170#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:37
4171msgid "Use co_lor from the system theme"
4172msgstr "Използване на цвят от системната тема"
4173
4174#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:38
4175msgid "Use default co_lor"
4176msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
4177
4178#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:39
4179msgid "Use default fo_nt"
4180msgstr "Използване на шрифт по подразбиране"
4181
4182#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:40
4183msgid "Use fo_nt from the system theme"
4184msgstr "Използване на шрифт от систем_ната тема"
4185
4186#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:41
4187msgid "_Delete All"
4188msgstr "Изтриване на _всичко"
4189
4190#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:42
4191msgid "_Delete Note..."
4192msgstr "Изтриване на бележка..."
4193
4194#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:43
4195msgid "_Lock Note"
4196msgstr "_Заключване на бележка"
4197
4198#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:46
4199msgid "_Put notes on all workspaces"
4200msgstr "Поставяне на бележките на всички работни места"
4201
4202#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:47
4203msgid "_Title:"
4204msgstr "Заглавие:"
4205
4206#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:1
4207msgid "Autosave timeout in minutes"
4208msgstr "Време между автоматично записване в минути"
4209
4210#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:2
4211msgid ""
4212"By default, sticky notes are given the current date as the title when they "
4213"are created. This format is used; anything that can be parsed by strftime() "
4214"is valid."
4215msgstr ""
4216"По подразбиране, на лепкавите бележки се дава текущата дата като заглавие "
4217"когато те се създават. Използва се този формат; всичко което се изписва от "
4218"strftime() е валидно."
4219
4220#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:3
4221msgid "Date format of note's title"
4222msgstr "Формат за датата в заглавието на бележката"
4223
4224#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:4
4225msgid "Default color for font"
4226msgstr "Стандартен цвят на шрифта"
4227
4228#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:5
4229msgid "Default color for new notes"
4230msgstr "Цвят по подразбиране за нови бележки"
4231
4232#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:6
4233msgid ""
4234"Default color for new sticky notes. This should be in html hex "
4235"specification, for example \"#30FF50\"."
4236msgstr ""
4237"Цвят по подразбиране за нова лепкава бележка. Това трябва да е в "
4238"специфицирания от html шестнадесетичен вид, примерно „#30FF50“."
4239
4240#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:7
4241msgid ""
4242"Default font color for new sticky notes. This should be in html hex "
4243"specification, for example \"#000000\"."
4244msgstr ""
4245"Стандартен цвят за нова лепкава бележка. Това трябва да е в специфицирания "
4246"от html шестнадесетичен вид, примерно „#000000“."
4247
4248#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:8
4249msgid "Default font for new notes"
4250msgstr "Шрифт по подразбиране за нови бележки"
4251
4252#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:9
4253msgid ""
4254"Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for "
4255"example \"Sans Italic 10\""
4256msgstr ""
4257"Шрифт по подразбиране за нова лепкава бележка. Това трябва да е името и "
4258"размера на шрифта, за пример „Sans Italic 10“"
4259
4260#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
4261msgid "Default height for new notes"
4262msgstr "Височина по подразбиране за новите бележки"
4263
4264#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:11
4265msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
4266msgstr "Височина по подразбиране за новите лепкави бележки в пиксели."
4267
4268#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:12
4269msgid "Default width for new notes"
4270msgstr "Ширина по подразбиране за новите бележки"
4271
4272#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:13
4273msgid "Default width for new sticky notes in pixels."
4274msgstr "Ширина по подразбиране за новите лепкави бележки в пиксели."
4275
4276#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:14
4277msgid "Empty notes are always deleted without confirmation"
4278msgstr "Празните бележки винаги се изтриват без потвърждение"
4279
4280#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:15
4281msgid ""
4282"Every time the specified number of minutes pass, the sticky notes are "
4283"automatically saved."
4284msgstr ""
4285"Всеки път лепкавите бележки се запазват автоматично през избрания брой "
4286"минути. "
4287
4288#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:16
4289msgid ""
4290"If this option is disabled, a custom color can be used as the default color "
4291"for all sticky notes."
4292msgstr ""
4293"Ако тази опция е изключена, може да се използва избран цвят за цвят по "
4294"подразбиране за всички лепкави бележки."
4295
4296#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:17
4297msgid ""
4298"If this option is disabled, a custom font can be used as the default font "
4299"for all sticky notes."
4300msgstr ""
4301"Ако тази опция е изключена, може да се използва избран шрифт за шрифт по "
4302"подразбиране за всички лепкави бележки."
4303
4304#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:18
4305msgid ""
4306"If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been "
4307"assigned to individual notes will be ignored."
4308msgstr ""
4309"Ако тази опция е включена, избраните цветове и шрифтове за отделните лепкави "
4310"бележки ще бъдат игнорирани."
4311
4312#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:19
4313msgid "Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not."
4314msgstr "Определете дали лепкавите бележки са заключени (не се променя) или не."
4315
4316#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:20
4317msgid ""
4318"Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the "
4319"desktop, or not."
4320msgstr ""
4321"Задаване дали лепкавите бележки са видими на всички работни места или не."
4322
4323#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:21
4324msgid "Sticky notes' locked state"
4325msgstr "Заключено състояние на лепкавите бележки"
4326
4327#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:22
4328msgid "Sticky notes' workspace stickyness"
4329msgstr "Лепкавост на лепкавите бележки върху работния плот"
4330
4331#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:23
4332msgid "Whether to ask for confirmation when deleting a note"
4333msgstr "Дали да пита за потвърждение когато изтрива бележка"
4334
4335#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:24
4336msgid "Whether to force the default color and font on all notes"
4337msgstr ""
4338"Дали насилствено да бъде приложен цвета и шрифта по подразбиране на всички "
4339"бележки"
4340
4341#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:25
4342msgid "Whether to use the default system color"
4343msgstr "Дали да се ползват цветовете по подразбиране на системата"
4344
4345#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:26
4346msgid "Whether to use the default system font"
4347msgstr "Дали да се използва системния шрифт по подразбиране"
4348
4349#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:589
4350#, c-format
4351msgid "%d note"
4352msgid_plural "%d notes"
4353msgstr[0] "%d бележка"
4354msgstr[1] "%d бележки"
4355
4356#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:590
4357msgid "Show sticky notes"
4358msgstr "Показване на лепкави бележки"
4359
4360#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:373
4361msgid "Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment"
4362msgstr "Лепкави бележки за работната среда GNOME"
4363
4364#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:1
4365msgid "Go to Trash"
4366msgstr "Отиване в кошчето"
4367
4368#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:2
4369msgid "Trash"
4370msgstr "Кошче"
4371
4372#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:2
4373#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:583
4374msgid "_Empty Trash"
4375msgstr "_Изчистване на кошчето"
4376
4377#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:4
4378msgid "_Open"
4379msgstr "_Отваряне"
4380
4381#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:163
4382#, c-format
4383msgid "Unable to find the Trash directory: %s"
4384msgstr "Папката на кошчето не може да бъде намерена: %s"
4385
4386#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:396
4387msgid "No Items in Trash"
4388msgstr "В кошчето няма нищо"
4389
4390#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:400
4391#, c-format
4392msgid "%d Item in Trash"
4393msgid_plural "%d Items in Trash"
4394msgstr[0] "%d нещо в кошчето"
4395msgstr[1] "%d неща в кошчето"
4396
4397#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:516
4398#, c-format
4399msgid "Removing item %s of %s"
4400msgstr "Изтриване на елемент %s от общо %s"
4401
4402#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:523
4403#, c-format
4404msgid "<i>Removing: %s</i>"
4405msgstr "<i>Изтриване: %s</i>"
4406
4407#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:560
4408msgid "Empty all of the items from the trash?"
4409msgstr "Изтриване на всичко от кошчето?"
4410
4411#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:563
4412msgid ""
4413"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
4414"Please note that you can also delete them separately."
4415msgstr ""
4416"Ако изпразнете кошчето, всичко, което е било в него, ще бъде необратимо "
4417"изгубено. Забележете, че можете да ги триете по отделно."
4418
4419#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:665
4420#, c-format
4421msgid ""
4422"Error while spawning nautilus:\n"
4423"%s"
4424msgstr ""
4425"Грешка при стартирането на Nautilus:\n"
4426"%s"
4427
4428#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:712
4429msgid "Trash Applet"
4430msgstr "Аплет за кошчето"
4431
4432#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:715
4433msgid ""
4434"A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the trash "
4435"or drag and drop items into the trash."
4436msgstr ""
4437"Кошче за GNOME, което стои на панела. Можете да го ползвате, за да "
4438"разглеждате съдържанието на кошчето или да премествате неща с изтегляне."
4439
4440#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:740
4441msgid "Delete Immediately?"
4442msgstr "Моментално изтриване?"
4443
4444#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:769
4445msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
4446msgstr ""
4447"Невъзможно е нещата да бъдат преместени в кошчето. Искате ли незабавно да се "
4448"изтрият?"
4449
4450#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:772
4451msgid ""
4452"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
4453msgstr ""
4454"Някои неща не могат да бъдат преместени в кошчето. Искате ли само те да "
4455"бъдат изтрити незабавно?"
4456
4457#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:873 ../trashapplet/src/trashapplet.c:890
4458#, c-format
4459msgid ""
4460"Unable to move to trash:\n"
4461"%s"
4462msgstr ""
4463"Невъзможно е да се преместят в кошчето:\n"
4464"%s"
4465
4466#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:1
4467msgid "<b>From:</b>"
4468msgstr "<b>От:</b>"
4469
4470#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:2
4471msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
4472msgstr "<big><b>Изпразване на кошчето</b></big>"
4473
4474#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:3
4475msgid "Emptying the Trash"
4476msgstr "Изпразване на кошчето"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.