source: desktop/gnome-system-tools.trunk.bg.po @ 1196

Last change on this file since 1196 was 1132, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300
gnome-system-tools: корекции и обновяване по trunk и gnome-2-18.

File size: 31.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-system-monitor po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-system-monitor trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-05-08 08:22+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-05-08 08:22+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:155
21#: ../src/interface.cpp:658 ../src/procman.cpp:704
22msgid "System Monitor"
23msgstr "Наблюдение на системата"
24
25#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.cpp:156
26msgid "View current processes and monitor system state"
27msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
28
29#: ../src/callbacks.cpp:165
30msgid "translator-credits"
31msgstr ""
32"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
33"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
34"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
35"\n"
36"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
37"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
38"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
39
40#: ../src/disks.cpp:275 ../src/memmaps.cpp:488
41msgid "Device"
42msgstr "Устройство"
43
44#: ../src/disks.cpp:276
45msgid "Directory"
46msgstr "Папка"
47
48#: ../src/disks.cpp:277 ../src/openfiles.cpp:235
49msgid "Type"
50msgstr "Тип"
51
52#: ../src/disks.cpp:278
53msgid "Total"
54msgstr "Общо"
55
56#: ../src/disks.cpp:279
57msgid "Free"
58msgstr "Свободно"
59
60#: ../src/disks.cpp:280
61msgid "Available"
62msgstr "Налично"
63
64#: ../src/disks.cpp:281
65msgid "Used"
66msgstr "Използвано"
67
68#: ../src/disks.cpp:288 ../src/interface.cpp:734 ../src/procdialogs.cpp:718
69#: ../src/procdialogs.cpp:722
70msgid "File Systems"
71msgstr "Файлови системи"
72
73#: ../src/e_date.c:154
74msgid "?"
75msgstr "?"
76
77#: ../src/e_date.c:161
78msgid "Today %l:%M %p"
79msgstr "Днес, %H:%M"
80
81#: ../src/e_date.c:170
82msgid "Yesterday %l:%M %p"
83msgstr "Вчера, %H:%M"
84
85#: ../src/e_date.c:182
86msgid "%a %l:%M %p"
87msgstr "%a %H:%M"
88
89#: ../src/e_date.c:190
90msgid "%b %d %l:%M %p"
91msgstr "%d %b %H:%M"
92
93#: ../src/e_date.c:192
94msgid "%b %d %Y"
95msgstr "%d %b %Y"
96
97#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
98msgid ""
99"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
100"for the disks list"
101msgstr ""
102"„0“ за системната информация, „1“ за списъка с процесите, „2“ за ресурсите и "
103"„3“ за списъка с дискове"
104
105#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
106msgid "Column zero saved width"
107msgstr "Запазената широчина на нулевата колона"
108
109#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:3
110msgid "Default graph background color"
111msgstr "Стандартен фонов цвят на диаграмата"
112
113#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:4
114msgid "Default graph cpu color"
115msgstr "Стандартен цвят на графиката за процесора"
116
117#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:5
118msgid "Default graph frame color"
119msgstr "Стандартен цвят на рамката на графиката"
120
121#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:6
122msgid "Default graph mem color"
123msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
124
125#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
126msgid "Default graph net in color"
127msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
128
129#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
130msgid "Default graph net out color"
131msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
132
133#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
134msgid "Default graph swap color"
135msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
136
137#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
138msgid ""
139"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
140"active"
141msgstr ""
142"Определяне на кои процеси да се показват стандартно. „0“ е за всички, „1“ е "
143"за потребителските и „2“ е за активните"
144
145#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
146msgid "Disk view columns order"
147msgstr "Подредба на колоните според дисковете"
148
149#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
150msgid "Enable/Disable smooth refresh"
151msgstr "Включване/изключване на гладкото опресняване"
152
153#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
154msgid ""
155"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's cpu usage "
156"is divided by the total number of CPUs. Else it operates in 'Irix mode'."
157msgstr ""
158"Ако е ИСТИНА, system-monitor работи в „Режим на Solaris“, в който "
159"използването на процесора от задача се дели на общия брой процесори. В "
160"противен случай се работи в „Режим на Irix“."
161
162#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:14
163msgid "Main Window height"
164msgstr "Височина на основния прозорец"
165
166#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
167msgid "Main Window width"
168msgstr "Широчина на основния прозорец"
169
170#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
171msgid "Process view columns order"
172msgstr "Ред на процесите в колоната"
173
174#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
175msgid "Process view sort column"
176msgstr "Колона за подреждане на процеси"
177
178#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
179msgid "Process view sort order"
180msgstr "Ред за подреждане на изгледа на процесите"
181
182#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
183msgid "Saves the currently viewed tab"
184msgstr "Запазване на текущия таб"
185
186#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
187msgid "Show column zero on startup"
188msgstr "Показване на нулевата колона при стартиране"
189
190#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:21
191msgid "Show estimated memory usage column on startup"
192msgstr ""
193"Показване на колоната за преценената използвана памет от процеса при "
194"стартиране"
195
196#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
197#, no-c-format
198msgid "Show process CPU % column on startup"
199msgstr ""
200"Показване на колоната за процента на използване на процесора при стартиране"
201
202#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
203msgid "Show process CPU time column on startup"
204msgstr "Показване на колоната за използваното процесорно време при стартиране"
205
206#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
207msgid "Show process PID column on startup"
208msgstr "Показване на колоната за идентификаторите на процесите при стартиране"
209
210#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:26
211msgid "Show process SELinux security context column on startup"
212msgstr ""
213"Показване на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux при "
214"стартиране"
215
216#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:27
217msgid "Show process X server memory column zero startup"
218msgstr ""
219"Показване на колоната за паметта към X сървъра на процеса при стартиране"
220
221#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:28
222msgid "Show process arguments column on startup"
223msgstr "Показване на колоната за аргументите на процесите при стартиране"
224
225#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:29
226msgid "Show process dependencies in tree form"
227msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовиден изглед"
228
229#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:30
230msgid "Show process name column on startup"
231msgstr "Показване на колоната за имената на процесите при стартиране"
232
233#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:31
234msgid "Show process nice column on startup"
235msgstr "Показване на колоната за приоритета на процесите при стартиране"
236
237#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:32
238msgid "Show process owner column on startup"
239msgstr "Показване на колоната за притежателя на процеса при стартиране"
240
241#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:33
242msgid "Show process resident memory column on startup"
243msgstr ""
244"Показване на колоната за постоянно заетата памет от процеса при стартиране"
245
246#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:34
247msgid "Show process shared memory column on startup"
248msgstr ""
249"Показване на колоната за споделената памет заета от процеса при стартиране"
250
251#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:35
252msgid "Show process start time column on startup"
253msgstr ""
254"Показване на колоната за времето на стартиране на процеса при стартиране"
255
256#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:36
257msgid "Show process status column on startup"
258msgstr "Показване на колоната за състоянието на процеса при стартиране"
259
260#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:37
261msgid "Show process virtual memory column on startup"
262msgstr ""
263"Показване на колоната за виртуалната памет заета от процеса при стартиране"
264
265#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:38
266msgid "Show process writable memory column on startup"
267msgstr "Показване на колоната за паметта със запис при стартиране"
268
269#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:39
270msgid "Show warning dialog when killing processes"
271msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
272
273#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:40
274msgid "Solaris mode for CPU percentage"
275msgstr "Режим на Solaris за процентите за процесорите"
276
277#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:41
278msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
279msgstr ""
280"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с устройства"
281
282#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:42
283msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
284msgstr "Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на графиките"
285
286#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
287msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
288msgstr ""
289"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с процеси"
290
291#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:44
292msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
293msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи."
294
295#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:45
296msgid ""
297"Whether to display information about all filesystems (including types like "
298"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
299"filesystems."
300msgstr ""
301"Дали да се показва информация за всички файлови системи - това включва и "
302"служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако искате да "
303"получите списък с всички монтирани файлови системи."
304
305#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:47
306#, no-c-format
307msgid "Width of Process CPU % column"
308msgstr "Широчина на колоната за процента на използване на процесора"
309
310#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:48
311msgid "Width of Process CPU time column"
312msgstr "Широчина на колоната за използваното процесорно време"
313
314#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:49
315msgid "Width of Process PID column"
316msgstr "Широчина на колоната за идентификаторите на процесите"
317
318#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:50
319msgid "Width of Process SELinux security context column"
320msgstr "Широчина на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux"
321
322#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:51
323msgid "Width of Process X server memory column"
324msgstr "Широчина на колоната за паметта към X сървъра на процеса"
325
326#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:52
327msgid "Width of Process arguments column"
328msgstr "Широчина на колоната за аргументите на процесите"
329
330#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:53
331msgid "Width of Process estimated memory usage column"
332msgstr "Широчина на колоната за преценената използвана памет от процесите"
333
334#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:54
335msgid "Width of Process name column"
336msgstr "Широчина на колоната за имената на процесите"
337
338#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:55
339msgid "Width of Process nice column"
340msgstr "Широчина на колоната за приоритета на процесите"
341
342#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:56
343msgid "Width of Process owner column"
344msgstr "Широчина на колоната за притежателя на процеса"
345
346#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:57
347msgid "Width of Process resident memory column"
348msgstr "Широчина на колоната за постоянно заетата памет от процеса"
349
350#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:58
351msgid "Width of Process shared memory column"
352msgstr "Широчина на колоната за споделената памет заета от процеса"
353
354#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:59
355msgid "Width of Process start time column"
356msgstr "Широчина на колоната за времето на стартиране на процеса"
357
358#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:60
359msgid "Width of Process status column"
360msgstr "Широчина на колоната за състоянието на процеса"
361
362#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:61
363msgid "Width of Process virtual memory column"
364msgstr "Широчина на колоната за виртуалната памет заета от процеса"
365
366#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:62
367msgid "Width of Process writable memory column"
368msgstr "Широчина на колоната за паметта със запис"
369
370#: ../src/interface.cpp:47
371msgid "_Monitor"
372msgstr "_Наблюдение"
373
374#: ../src/interface.cpp:48
375msgid "_Edit"
376msgstr "_Редактиране"
377
378#: ../src/interface.cpp:49
379msgid "_View"
380msgstr "_Изглед"
381
382#: ../src/interface.cpp:50
383msgid "_Help"
384msgstr "_Помощ"
385
386#: ../src/interface.cpp:52
387msgid "Search for _Open Files"
388msgstr "Търсене за _отворени файлове"
389
390#: ../src/interface.cpp:53
391msgid "Search for open files"
392msgstr "Търсене за отворени файлове"
393
394#: ../src/interface.cpp:54
395msgid "_Quit"
396msgstr "_Спиране на програмата"
397
398#: ../src/interface.cpp:55
399msgid "Quit the program"
400msgstr "Спиране на програмата"
401
402#: ../src/interface.cpp:58
403msgid "_Stop Process"
404msgstr "_Спиране на процес"
405
406#: ../src/interface.cpp:59
407msgid "Stop process"
408msgstr "Спиране на процес"
409
410#: ../src/interface.cpp:60
411msgid "_Continue Process"
412msgstr "_Продължаване на процес"
413
414#: ../src/interface.cpp:61
415msgid "Continue process if stopped"
416msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
417
418#: ../src/interface.cpp:63 ../src/interface.cpp:181
419msgid "End _Process"
420msgstr "_Прекратяване на процес"
421
422#: ../src/interface.cpp:64
423msgid "Force process to finish normally"
424msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
425
426#: ../src/interface.cpp:65 ../src/procdialogs.cpp:75
427msgid "_Kill Process"
428msgstr "_Убиване на процес"
429
430#: ../src/interface.cpp:66
431msgid "Force process to finish immediately"
432msgstr "Принуждаване на процеса да завърши моментално"
433
434#: ../src/interface.cpp:67
435msgid "_Change Priority..."
436msgstr "_Промяна на приоритет..."
437
438#: ../src/interface.cpp:68
439msgid "Change the order of priority of process"
440msgstr "Промяна на приоритета на процес"
441
442#: ../src/interface.cpp:69
443msgid "Prefere_nces"
444msgstr "_Настройки"
445
446#: ../src/interface.cpp:70
447msgid "Configure the application"
448msgstr "Настройки на програмата"
449
450#: ../src/interface.cpp:72
451msgid "_Memory Maps"
452msgstr "_Карти на паметта"
453
454#: ../src/interface.cpp:73
455msgid "Open the memory maps associated with a process"
456msgstr "Отваряне на картите на паметта свързани с процеса"
457
458#: ../src/interface.cpp:74
459msgid "Open _Files"
460msgstr "Отваряне на _файлове"
461
462#: ../src/interface.cpp:75
463msgid "View the files opened by a process"
464msgstr "Показване на файловете отворени от процес"
465
466#: ../src/interface.cpp:77
467msgid "_Contents"
468msgstr "_Ръководство"
469
470#: ../src/interface.cpp:78
471msgid "Open the manual"
472msgstr "Отваряне на ръководството"
473
474#: ../src/interface.cpp:79
475msgid "_About"
476msgstr "_Относно"
477
478#: ../src/interface.cpp:80
479msgid "About this application"
480msgstr "Относно тази програма"
481
482#: ../src/interface.cpp:85
483msgid "_Dependencies"
484msgstr "_Зависимости"
485
486#: ../src/interface.cpp:86
487msgid "Show parent/child relationship between processes"
488msgstr "Показване на отношенията родител/дете между процесите"
489
490#: ../src/interface.cpp:93
491msgid "_Active Processes"
492msgstr "_Активни процеси"
493
494#: ../src/interface.cpp:94
495msgid "Show active processes"
496msgstr "Показване на активните процеси"
497
498#: ../src/interface.cpp:95
499msgid "A_ll Processes"
500msgstr "В_сички процеси"
501
502#: ../src/interface.cpp:96
503msgid "Show all processes"
504msgstr "Показване на всички процеси"
505
506#: ../src/interface.cpp:97
507msgid "M_y Processes"
508msgstr "М_ои процеси"
509
510#: ../src/interface.cpp:98
511msgid "Show user own process"
512msgstr "Показване на процесите на потребителя"
513
514#: ../src/interface.cpp:248
515msgid "CPU History"
516msgstr "История на използването на процесора"
517
518#: ../src/interface.cpp:298
519msgid "CPU:"
520msgstr "Проц.:"
521
522#: ../src/interface.cpp:301
523#, c-format
524msgid "CPU%d:"
525msgstr "Проц.%d:"
526
527#: ../src/interface.cpp:321
528msgid "Memory and Swap History"
529msgstr "История на използването на паметта/страницирането"
530
531#: ../src/interface.cpp:353
532msgid "User memory:"
533msgstr "Потребителска памет:"
534
535#: ../src/interface.cpp:371 ../src/interface.cpp:431
536msgid "of"
537msgstr "от"
538
539#: ../src/interface.cpp:412
540msgid "Used swap:"
541msgstr "Използвано място за странициране:"
542
543#: ../src/interface.cpp:471
544msgid "Network History"
545msgstr "История на мрежата"
546
547#: ../src/interface.cpp:502
548msgid "Received:"
549msgstr "Получени:"
550
551#: ../src/interface.cpp:522 ../src/interface.cpp:565
552msgid "Total:"
553msgstr "Общо:"
554
555#: ../src/interface.cpp:546
556msgid "Sent:"
557msgstr "Изпратени:"
558
559#: ../src/interface.cpp:722
560msgid "System"
561msgstr "Система"
562
563#: ../src/interface.cpp:726 ../src/procdialogs.cpp:514
564msgid "Processes"
565msgstr "Процеси"
566
567#: ../src/interface.cpp:730 ../src/procdialogs.cpp:629
568msgid "Resources"
569msgstr "Ресурси"
570
571#: ../src/load-graph.cpp:424 ../src/load-graph.cpp:434
572#, c-format
573msgid "%s/s"
574msgstr "%s/s"
575
576#: ../src/lsof.cpp:355
577msgid "Process"
578msgstr "Процес"
579
580#: ../src/lsof.cpp:367
581msgid "PID"
582msgstr "ИдПр"
583
584#: ../src/lsof.cpp:377 ../src/memmaps.cpp:478
585msgid "Filename"
586msgstr "Име на файл"
587
588#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
589#: ../src/lsof.cpp:394
590msgid "Search for Open Files"
591msgstr "Търсене за отворени файлове"
592
593#: ../src/lsof.cpp:422
594msgid "_Name contains:"
595msgstr "_Името съдържа:"
596
597#: ../src/lsof.cpp:438
598msgid "Case insensitive matching"
599msgstr "Без разлика главни/малки"
600
601#: ../src/lsof.cpp:446
602msgid "S_earch results:"
603msgstr "_Резултати от търсенето:"
604
605#: ../src/memmaps.cpp:479
606msgid "VM Start"
607msgstr "Начало на ВП"
608
609#: ../src/memmaps.cpp:480
610msgid "VM End"
611msgstr "Край на ВП"
612
613#: ../src/memmaps.cpp:481
614msgid "VM Size"
615msgstr "Размер на ВП"
616
617#: ../src/memmaps.cpp:482
618msgid "Flags"
619msgstr "Флагове"
620
621#: ../src/memmaps.cpp:483
622msgid "VM Offset"
623msgstr "Отместване на ВП"
624
625#: ../src/memmaps.cpp:484
626msgid "Private clean"
627msgstr "Несподелена чиста"
628
629#: ../src/memmaps.cpp:485
630msgid "Private dirty"
631msgstr "Несподелена омърсена"
632
633#: ../src/memmaps.cpp:486
634msgid "Shared clean"
635msgstr "Споделена чиста"
636
637#: ../src/memmaps.cpp:487
638msgid "Shared dirty"
639msgstr "Споделена омърсена"
640
641#: ../src/memmaps.cpp:489
642msgid "Inode"
643msgstr "I възел"
644
645#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
646#: ../src/memmaps.cpp:598
647msgid "Memory Maps"
648msgstr "Карти на паметта"
649
650#: ../src/memmaps.cpp:617
651#, c-format
652msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
653msgstr "_Карти на паметта за процеса „%s“ (ид. пр. %u):"
654
655#: ../src/openfiles.cpp:33
656msgid "file"
657msgstr "файл"
658
659#: ../src/openfiles.cpp:35
660msgid "pipe"
661msgstr "канал"
662
663#: ../src/openfiles.cpp:37
664msgid "network connection"
665msgstr "мрежова свързаност"
666
667#: ../src/openfiles.cpp:39
668msgid "local socket"
669msgstr "локално гнездо"
670
671#: ../src/openfiles.cpp:41
672msgid "unknown type"
673msgstr "неизвестен тип"
674
675#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
676#. a very short translation if possible, and at most
677#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
678#: ../src/openfiles.cpp:234
679msgid "FD"
680msgstr "УкФ"
681
682#: ../src/openfiles.cpp:236
683msgid "Object"
684msgstr "Обект"
685
686#: ../src/openfiles.cpp:320
687msgid "Open Files"
688msgstr "Отваряне на файлове"
689
690#: ../src/openfiles.cpp:342
691#, c-format
692msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
693msgstr "_Отворени файлове от процес „%s“ (ид. пр. %u):"
694
695#: ../src/procactions.cpp:75
696#, c-format
697msgid ""
698"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
699"%s"
700msgstr ""
701"Невъзможно е да се промени приоритета на процес с идентификатор %d на %d.\n"
702"%s"
703
704#: ../src/procactions.cpp:155
705#, c-format
706msgid ""
707"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
708"%s"
709msgstr ""
710"Процес с идентификатор %d не може да бъде убит със сигнал %d.\n"
711"%s"
712
713#. translators: primary alert message
714#: ../src/procdialogs.cpp:70
715msgid "Kill the selected process?"
716msgstr "Спиране на избрания процес?"
717
718#. translators: secondary alert message
719#: ../src/procdialogs.cpp:72
720msgid ""
721"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
722"security risk. Only unresponding processes should be killed."
723msgstr ""
724"Ако убиете процес, можете да загубите данни, развалите текущата си сесия или "
725"да създадете риск за сигурността на системата. Желателно е да убивате само "
726"процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
727
728#. translators: primary alert message
729#: ../src/procdialogs.cpp:79
730msgid "End the selected process?"
731msgstr "Прекратяване на избрания процес?"
732
733#. translators: secondary alert message
734#: ../src/procdialogs.cpp:81
735msgid ""
736"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
737"risk. Only unresponding processes should be ended."
738msgstr ""
739"Ако прекратите на процес, можете да загубите данни, да развалите текущата "
740"сесия или да създадете риск за сигурността на системата. Добре е да "
741"прекратявате само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
742
743#: ../src/procdialogs.cpp:84
744msgid "_End Process"
745msgstr "_Прекратяване на процес"
746
747#: ../src/procdialogs.cpp:113
748msgid "(Very High Priority)"
749msgstr "(Много висок приоритет)"
750
751#: ../src/procdialogs.cpp:115
752msgid "(High Priority)"
753msgstr "(Висок приоритет)"
754
755#: ../src/procdialogs.cpp:117
756msgid "(Normal Priority)"
757msgstr "(Нормален приоритет)"
758
759#: ../src/procdialogs.cpp:119
760msgid "(Low Priority)"
761msgstr "(Нисък приоритет)"
762
763#: ../src/procdialogs.cpp:121
764msgid "(Very Low Priority)"
765msgstr "(Много нисък приоритет)"
766
767#: ../src/procdialogs.cpp:173
768msgid "Change Priority"
769msgstr "Промяна на приоритет"
770
771#: ../src/procdialogs.cpp:194
772msgid "Change _Priority"
773msgstr "Промяна на _приоритет"
774
775#: ../src/procdialogs.cpp:215
776msgid "_Nice value:"
777msgstr "_Стойност на nice:"
778
779#: ../src/procdialogs.cpp:231
780msgid "Note:"
781msgstr "Бележка:"
782
783#: ../src/procdialogs.cpp:232
784msgid ""
785"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
786"corresponds to a higher priority."
787msgstr ""
788"Приоритетът на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
789"на nice съответства на висок приоритет."
790
791#: ../src/procdialogs.cpp:392
792msgid "Process i_nformation shown in list:"
793msgstr "И_нформация за процесите в списъка:"
794
795#: ../src/procdialogs.cpp:444
796msgid "Icon"
797msgstr "Икона"
798
799#: ../src/procdialogs.cpp:491
800msgid "System Monitor Preferences"
801msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
802
803#: ../src/procdialogs.cpp:521
804msgid "Behavior"
805msgstr "Поведение"
806
807#: ../src/procdialogs.cpp:540 ../src/procdialogs.cpp:655
808#: ../src/procdialogs.cpp:741
809msgid "_Update interval in seconds:"
810msgstr "_Интервал на обновяване в секунди:"
811
812#: ../src/procdialogs.cpp:565
813msgid "Enable _smooth refresh"
814msgstr "Включване на _гладко опресняване"
815
816#: ../src/procdialogs.cpp:579
817msgid "Alert before ending or _killing processes"
818msgstr "Показване на предупредителен диалог, когато _спирате процес"
819
820#: ../src/procdialogs.cpp:593
821msgid "Solaris mode"
822msgstr "Режим на Solaris"
823
824#: ../src/procdialogs.cpp:611
825msgid "Information Fields"
826msgstr "Полета с информация"
827
828#: ../src/procdialogs.cpp:636
829msgid "Graphs"
830msgstr "Графики"
831
832#: ../src/procdialogs.cpp:677
833msgid "_Background color:"
834msgstr "_Фонов цвят:"
835
836#: ../src/procdialogs.cpp:696
837msgid "_Grid color:"
838msgstr "Цвят на _мрежа:"
839
840#: ../src/procdialogs.cpp:761
841msgid "Show _all filesystems"
842msgstr "Показване на _всички файлови системи"
843
844#: ../src/proctable.cpp:270
845msgid "Process Name"
846msgstr "Име на процес"
847
848#: ../src/proctable.cpp:271
849msgid "User"
850msgstr "Потребител"
851
852#: ../src/proctable.cpp:272
853msgid "Status"
854msgstr "Състояние"
855
856#: ../src/proctable.cpp:273
857msgid "Virtual Memory"
858msgstr "Виртуална памет"
859
860#: ../src/proctable.cpp:274
861msgid "Resident Memory"
862msgstr "Постоянна памет"
863
864#: ../src/proctable.cpp:275
865msgid "Writable Memory"
866msgstr "Памет със запис"
867
868#: ../src/proctable.cpp:276
869msgid "Shared Memory"
870msgstr "Споделена памет"
871
872#: ../src/proctable.cpp:277
873msgid "X Server Memory"
874msgstr "Памет за X сървъра"
875
876#: ../src/proctable.cpp:278
877#, no-c-format
878msgid "% CPU"
879msgstr "% проц."
880
881#: ../src/proctable.cpp:279
882msgid "CPU Time"
883msgstr "Процесорно време"
884
885#: ../src/proctable.cpp:280
886msgid "Started"
887msgstr "Начало"
888
889#: ../src/proctable.cpp:281
890msgid "Nice"
891msgstr "Приоритет"
892
893#: ../src/proctable.cpp:282
894msgid "ID"
895msgstr "Ид"
896
897#: ../src/proctable.cpp:283
898msgid "Security Context"
899msgstr "Контекст на сигурността"
900
901#: ../src/proctable.cpp:284
902msgid "Command Line"
903msgstr "Команден ред"
904
905#: ../src/proctable.cpp:285
906msgid "Memory"
907msgstr "Памет"
908
909#: ../src/proctable.cpp:483
910msgid "Running"
911msgstr "Работещ"
912
913#: ../src/proctable.cpp:487
914msgid "Stopped"
915msgstr "Спрян"
916
917#: ../src/proctable.cpp:491
918msgid "Zombie"
919msgstr "Зомби"
920
921#: ../src/proctable.cpp:495
922msgid "Uninterruptible"
923msgstr "Непрекъсваем"
924
925#: ../src/proctable.cpp:499
926msgid "Sleeping"
927msgstr "Заспал"
928
929#. xgettext: weeks, days
930#: ../src/proctable.cpp:626
931#, c-format
932msgid "%uw%ud"
933msgstr "%uw%ud"
934
935#. xgettext: days, hours (0 -> 23)
936#: ../src/proctable.cpp:630
937#, c-format
938msgid "%ud%02uh"
939msgstr "%ud%02uh"
940
941#. xgettext: hours (0 -> 23), minutes, seconds
942#: ../src/proctable.cpp:634
943#, c-format
944msgid "%u:%02u:%02u"
945msgstr "%u:%02u:%02u"
946
947#. xgettext: minutes, seconds, centiseconds
948#: ../src/proctable.cpp:637
949#, c-format
950msgid "%u:%02u.%02u"
951msgstr "%u:%02u.%02u"
952
953#: ../src/proctable.cpp:1044
954#, c-format
955msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
956msgstr "Средно натоварване за последните 1, 5, 15 минути: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
957
958#: ../src/sysinfo.cpp:85
959msgid "Unknown CPU model"
960msgstr "Непознат модел процесор"
961
962#: ../src/sysinfo.cpp:370
963#, c-format
964msgid "Release %s (%s)"
965msgstr "Версия %s (%s)"
966
967#: ../src/sysinfo.cpp:375
968#, c-format
969msgid "Release %s"
970msgstr "Версия %s"
971
972#. hardware section
973#: ../src/sysinfo.cpp:385
974msgid "<b>Hardware</b>"
975msgstr "<b>Хардуер</b>"
976
977#: ../src/sysinfo.cpp:406
978msgid "Memory:"
979msgstr "Памет:"
980
981#: ../src/sysinfo.cpp:426
982#, c-format
983msgid "Processor %d:"
984msgstr "Процесор %d:"
985
986#: ../src/sysinfo.cpp:431
987msgid "Processor:"
988msgstr "Процесор:"
989
990#. disk space section
991#: ../src/sysinfo.cpp:451
992msgid "<b>System Status</b>"
993msgstr "<b>Състояние на системата</b>"
994
995#: ../src/sysinfo.cpp:472
996msgid "Available disk space:"
997msgstr "Налично дисково пространство:"
998
999#: ../src/util.cpp:77
1000#, c-format
1001msgid "%u byte"
1002msgid_plural "%u bytes"
1003msgstr[0] "%u байт"
1004msgstr[1] "%u байта"
1005
1006#: ../src/util.cpp:84
1007#, c-format
1008msgid "%.1f KiB"
1009msgstr "%.1f KiB"
1010
1011#: ../src/util.cpp:87
1012#, c-format
1013msgid "%.1f MiB"
1014msgstr "%.1f MiB"
1015
1016#: ../src/util.cpp:90
1017#, c-format
1018msgid "%.1f GiB"
1019msgstr "%.1f GiB"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.