source: desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po @ 354

Last change on this file since 354 was 354, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадени

File size: 79.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-25 13:32+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-25 13:32+0200\n"
15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:1
23#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:150
24msgid "Dictionary Lookup"
25msgstr "Търсене в речник"
26
27#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:2
28#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:28 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
29msgid "Lookup words in an online dictionary"
30msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
31
32#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:595
33#: ../logview/logview.c:116
34msgid "_About"
35msgstr "_Относно"
36
37#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2 ../logview/logview.c:88
38msgid "_Help"
39msgstr "_Помощ"
40
41#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
42msgid "_Look Up Selected Text"
43msgstr "Търс_ене в избрания текст"
44
45#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
46msgid "_Preferences"
47msgstr "_Настройки"
48
49#: ../gdictsrc/dict.c:676 ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:697
50#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:744
51msgid "Cannot connect to server"
52msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
53
54#: ../gdictsrc/dict.c:689
55msgid "Server Error"
56msgstr "Грешка на сървъра"
57
58#: ../gdictsrc/dict.c:690
59msgid ""
60"A serious error occurred. Please check that your server and port are "
61"correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
62msgstr ""
63"Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. За "
64"справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
65
66#. Translator credits
67#: ../gdictsrc/gdict-about.c:40 ../logview/about.c:47
68msgid "translator-credits"
69msgstr ""
70"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
71"Борислав Александров\n"
72"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
73"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
74"\n"
75"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
76"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
77"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
78
79#: ../gdictsrc/gdict-about.c:42
80msgid "A client for the MIT dictionary server."
81msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
82
83#: ../gdictsrc/gdict-about.c:45 ../gdictsrc/gdict-applet.c:352
84#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:101 ../gdictsrc/gdict-defbox.c:114
85#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:500
86#: ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1 ../gdictsrc/main.c:87
87msgid "Dictionary"
88msgstr "Речник"
89
90#: ../gdictsrc/gdict-app.c:101
91msgid "Connection error"
92msgstr "Грешка при връзката"
93
94#: ../gdictsrc/gdict-app.c:117
95msgid "Unable to perform requested operation."
96msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
97
98#: ../gdictsrc/gdict-app.c:118
99msgid ""
100"Either the server you are using is not available \n"
101"or you are not connected to the Internet."
102msgstr ""
103"Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
104"или не сте свързани с интернет."
105
106#: ../gdictsrc/gdict-app.c:276
107msgid "Print Word Definition"
108msgstr "Показване на дефиницията на думата"
109
110#: ../gdictsrc/gdict-app.c:391
111msgid "Find"
112msgstr "Търсене"
113
114#: ../gdictsrc/gdict-app.c:401
115msgid "_Search for:"
116msgstr "_Търсене за:"
117
118#: ../gdictsrc/gdict-app.c:486 ../gdictsrc/gdict-applet.c:300
119#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:898
120msgid "Could not display help"
121msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
122
123#. Top
124#: ../gdictsrc/gdict-app.c:571
125msgid "_Dictionary"
126msgstr "_Речник"
127
128#. Dictionary menu
129#: ../gdictsrc/gdict-app.c:577
130msgid "_Look Up Word"
131msgstr "_Търсене за дума"
132
133#: ../gdictsrc/gdict-app.c:578
134msgid "Lookup word in dictionary"
135msgstr "Търсене за дума в речник"
136
137#: ../gdictsrc/gdict-app.c:579
138msgid "_Print"
139msgstr "_Печат"
140
141#: ../gdictsrc/gdict-app.c:580
142msgid "Print the current definition"
143msgstr "Показване на текущата дефиниция"
144
145#: ../gdictsrc/gdict-app.c:581 ../logview/logview.c:92
146msgid "_Close"
147msgstr "_Затваряне"
148
149#: ../gdictsrc/gdict-app.c:582
150msgid "Close the application"
151msgstr "Спиране на програмата"
152
153#. Edit menu, see below for cut, paste etc.
154#: ../gdictsrc/gdict-app.c:585
155msgid "_Find..."
156msgstr "_Търсене..."
157
158#: ../gdictsrc/gdict-app.c:586
159msgid "Find a word in the text"
160msgstr "Намиране на дума в текст"
161
162#: ../gdictsrc/gdict-app.c:587
163msgid "Find Ne_xt"
164msgstr "_Следващо търсене"
165
166#: ../gdictsrc/gdict-app.c:588
167msgid "Find next occurrence of the word"
168msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
169
170#: ../gdictsrc/gdict-app.c:589
171msgid "P_references"
172msgstr "Н_астройки"
173
174#: ../gdictsrc/gdict-app.c:590
175msgid "Configure the application"
176msgstr "Настройване на програмата"
177
178#. Help menu
179#: ../gdictsrc/gdict-app.c:593 ../logview/logview.c:114
180msgid "_Contents"
181msgstr "_Ръководство"
182
183#: ../gdictsrc/gdict-app.c:594
184msgid "View help for this application"
185msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
186
187#: ../gdictsrc/gdict-app.c:596
188msgid "About this application"
189msgstr "Относно тази програма"
190
191#: ../gdictsrc/gdict-app.c:601
192msgid "Cu_t"
193msgstr "О_трязване"
194
195#: ../gdictsrc/gdict-app.c:602
196msgid "Cut the selection"
197msgstr "Отрязва избраното"
198
199#: ../gdictsrc/gdict-app.c:603 ../logview/logview.c:97
200msgid "_Copy"
201msgstr "_Копиране"
202
203#: ../gdictsrc/gdict-app.c:604 ../logview/logview.c:97
204msgid "Copy the selection"
205msgstr "Копиране на избраното"
206
207#: ../gdictsrc/gdict-app.c:605
208msgid "_Paste"
209msgstr "_Поставяне"
210
211#: ../gdictsrc/gdict-app.c:606
212msgid "Paste clipboard"
213msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
214
215#: ../gdictsrc/gdict-app.c:607 ../logview/logview.c:99
216msgid "Select _All"
217msgstr "Избор на _всички"
218
219#: ../gdictsrc/gdict-app.c:608
220msgid "Select everything"
221msgstr "Избиране на всичко"
222
223#: ../gdictsrc/gdict-app.c:613
224msgid "_Spellings"
225msgstr "Проверка на правопи_са"
226
227#: ../gdictsrc/gdict-app.c:614
228msgid "View alternate spellings"
229msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
230
231#: ../gdictsrc/gdict-app.c:724
232msgid "_Look Up"
233msgstr "_Търсене"
234
235#: ../gdictsrc/gdict-app.c:733
236msgid "In Dictionary"
237msgstr "В речник"
238
239#: ../gdictsrc/gdict-app.c:734
240msgid "On a Web Site"
241msgstr "На Интернет страница"
242
243#: ../gdictsrc/gdict-app.c:750
244msgid "Word"
245msgstr "Дума"
246
247#: ../gdictsrc/gdict-app.c:751
248msgid "Word Entry"
249msgstr "Запис на дума"
250
251#: ../gdictsrc/gdict-app.c:752
252msgid "Enter a Word or select one from the list below"
253msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
254
255#: ../gdictsrc/gdict-app.c:755
256msgid "Look Up for a Word"
257msgstr "Търсене за дума"
258
259#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:156
260msgid "Dictionary word entry"
261msgstr "Дума в речника"
262
263#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:103
264msgid "Looking up word..."
265msgstr "Търсене за дума..."
266
267#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:132 ../gdictsrc/gdict-entry.c:114
268#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:255
269msgid "No matches found"
270msgstr "Не са намерени съвпадения"
271
272#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:143
273msgid "String not found"
274msgstr "Низът не е намерен"
275
276#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:590
277msgid "Definition preview"
278msgstr "Преглед на дефиницията"
279
280#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:919 ../gdictsrc/gdict-entry.c:132
281#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:295
282msgid "Error invoking query"
283msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
284
285#: ../gdictsrc/gdict-entry.c:102
286msgid "Looking up entry..."
287msgstr "Търсене за дума..."
288
289#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:268
290msgid "De_fault Server"
291msgstr "Подра_збиращ се сървър"
292
293#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:279
294msgid "_Server:"
295msgstr "_Сървър:"
296
297#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:287
298msgid "Reset server to default"
299msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
300
301#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:289
302msgid "_Port:"
303msgstr "_Порт:"
304
305#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:299
306msgid "Def_ault Port"
307msgstr "Порт по подраз_биране"
308
309#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:314
310msgid "Reset port to default"
311msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
312
313#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:315
314msgid "Server"
315msgstr "Сървър"
316
317#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
318msgid "Server Entry"
319msgstr "Елемент сървър"
320
321#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
322msgid "Enter the Server Name"
323msgstr "Въвеждане име на сървър"
324
325#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:318
326msgid "Port"
327msgstr "Порт"
328
329#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:320
330msgid "Port Entry"
331msgstr "Елемент порт"
332
333#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:320
334msgid "Enter the Port Number"
335msgstr "Въвеждане номер на порт"
336
337#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:323
338msgid "_Database:"
339msgstr "Баз_за от данни:"
340
341#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:333
342msgid "Strat_egy:"
343msgstr "С_тратегия:"
344
345#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:343
346msgid "F_ont:"
347msgstr "Ш_рифт:"
348
349#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:373
350msgid "Web Site"
351msgstr "Интернет страница"
352
353#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:373
354msgid "Search Address"
355msgstr "Адрес за търсенето"
356
357#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:492
358msgid "Dictionary Preferences"
359msgstr "Настройки на речника"
360
361#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:504
362msgid "Web Sites"
363msgstr "Интернет страници"
364
365#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:687
366msgid "Search all databases"
367msgstr "Търсене във всички бази от данни"
368
369#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:852
370msgid "Database"
371msgstr "База от данни"
372
373#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:852
374msgid "Database Name"
375msgstr "Име на базата от данни"
376
377#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:869
378msgid "Default Strategy"
379msgstr "Подразбираща се стратегия"
380
381#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:115
382msgid "Spellings"
383msgstr "Правопис"
384
385#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:236
386msgid "Spell-checking..."
387msgstr "Проверка на правописа..."
388
389#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
390msgid "Dictionary server"
391msgstr "Речник"
392
393#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
394msgid "Port used to connect to server"
395msgstr "Порт за свързване към сървър"
396
397#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
398msgid ""
399"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
400"dictionary server supports this option. The default is TRUE"
401msgstr ""
402"Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
403"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
404
405#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
406msgid "The database to use in the dictionary server."
407msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
408
409#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
410msgid ""
411"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
412"http://www.dict.org for details on other servers"
413msgstr ""
414"Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
415"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
416"сървъри"
417
418#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:6
419msgid ""
420"The name of the individual database to use in the dictionary server. ! "
421"specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
422msgstr ""
423"Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
424"речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
425"от данни в дадения сървър"
426
427#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
428msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
429msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
430
431#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
432msgid "The search strategy to use"
433msgstr "Стратегия за търсене"
434
435#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:9
436msgid ""
437"The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
438"the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match words "
439"within Levenshtein distance one"
440msgstr ""
441"Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
442"търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
443"„lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на Левинщайн."
444
445#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
446msgid "Use smart lookup"
447msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
448
449#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
450msgid "Floppy Formatter"
451msgstr "Форматиране на дискети"
452
453#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
454msgid "Format Floppy Disks"
455msgstr "Форматиране на дискети"
456
457#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
458msgid ""
459"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
460"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
461msgstr ""
462"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
463"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
464"блокове)."
465
466#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
467msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
468msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
469
470#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
471msgid "Default filesystem type"
472msgstr "Файлова система по подразбиране"
473
474#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
475msgid "Default formatting mode"
476msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
477
478#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
479msgid ""
480"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
481"mtools as the preferred FAT formatting backend."
482msgstr ""
483"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
484"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
485"форматирането."
486
487#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
488msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
489msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
490
491#: ../gfloppy/src/badblocks.c:88
492msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
493msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
494
495#: ../gfloppy/src/badblocks.c:97
496#, c-format
497msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
498msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
499
500#. while (!i)
501#. ;
502#: ../gfloppy/src/badblocks.c:255
503msgid "Checking for bad blocks..."
504msgstr "Проверка за лоши блокове..."
505
506#: ../gfloppy/src/badblocks.c:267
507#, c-format
508msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
509msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
510
511#: ../gfloppy/src/badblocks.c:287 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
512msgid "Checking for bad blocks... Done"
513msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
514
515#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
516msgid "Formatting the disk..."
517msgstr "Форматиране на диск..."
518
519#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
520msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
521msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
522
523#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
524#, c-format
525msgid "Error formatting track #%d"
526msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
527
528#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
529msgid "Error during completion of formatting"
530msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
531
532#. XXXX - need to tell parent we're finished
533#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
534msgid "Formatting the disk... Done"
535msgstr "Форматиране на диск... готово"
536
537#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
538#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
539msgid "Verifying the format..."
540msgstr "Проверка на формата..."
541
542#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
543msgid ""
544"Unable to write to the floppy.\n"
545"\n"
546"Please confirm that it is not write-protected."
547msgstr ""
548"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
549"\n"
550"Проверете дали не е защитена от запис."
551
552#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
553#, c-format
554msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
555msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
556
557#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
558msgid ""
559"Unable to access the floppy disk.\n"
560"\n"
561"Please confirm that it is in the drive\n"
562"with the drive door shut."
563msgstr ""
564"Нямате достъп до дискетата.\n"
565"\n"
566"Убедете се, че тя е в устройството\n"
567"и вратата му е затворена."
568
569#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
570#, c-format
571msgid ""
572"Generic error accessing floppy device %s.\n"
573"\n"
574"Error code %s:%d"
575msgstr ""
576"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
577"\n"
578"Код на грешка %s:%d"
579
580#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
581#, c-format
582msgid ""
583"Read Error:\n"
584"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
585msgstr ""
586"Грешка при четенето:\n"
587"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
588
589#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
590#, c-format
591msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
592msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
593
594#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
595#, c-format
596msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
597msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
598
599#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
600#, c-format
601msgid "Error closing device %s"
602msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
603
604#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
605msgid "Verifying the format... Done"
606msgstr "Проверка на форматирането... готово"
607
608#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
609#, c-format
610msgid "Unable to write to device %s"
611msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
612
613#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
614#, c-format
615msgid ""
616"Generic error accessing floppy device %s.\n"
617"\n"
618"Error code %s"
619msgstr ""
620"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
621"\n"
622"Код на грешка %s"
623
624#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
625msgid "Could not determine current floppy geometry."
626msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
627
628#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:218
629msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
630msgstr ""
631"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
632
633#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:238
634msgid "Error while filling the bad blocks list file."
635msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
636
637#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:301
638#, c-format
639msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
640msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
641
642#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
643msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
644msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
645
646#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:341
647#, c-format
648msgid ""
649"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
650"\n"
651"%s (%d)"
652msgstr ""
653"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
654"грешки:\n"
655"\n"
656"%s (%d)"
657
658#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:358
659msgid "Abnormal child process termination."
660msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
661
662#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:383
663#, c-format
664msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
665msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
666
667#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:395
668#, c-format
669msgid ""
670"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
671"%s."
672msgstr ""
673"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
674"грешки:\n"
675"%s."
676
677#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:438
678msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
679msgstr "Необикновено прекратяване на процес от mbadblocks."
680
681#. make the filesystem
682#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:464 ../gfloppy/src/gfloppy.c:504
683msgid "Making filesystem on disk..."
684msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
685
686#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:472
687msgid "Unable to create filesystem correctly."
688msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
689
690#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:477 ../gfloppy/src/gfloppy.c:516
691msgid "Making filesystem on disk... Done"
692msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
693
694#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:521
695msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
696msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
697
698#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:526
699msgid "Error while checking the bad blocks."
700msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
701
702#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
703#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
704msgid "    "
705msgstr "    "
706
707#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
708#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
709msgid "*"
710msgstr "*"
711
712#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
713msgid ""
714"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
715"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
716"formatting.</i></small>"
717msgstr ""
718"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
719"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
720"система DOS (fat).</i></small>"
721
722#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
723msgid "DOS (FAT)"
724msgstr "DOS (FAT)"
725
726#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
727msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
728msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
729
730#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
731msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
732msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
733
734#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
735msgid "File system _type:"
736msgstr "Т_ип на файлова система:"
737
738#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
739msgid "Filesystem Settings"
740msgstr "Настройки на файловата система"
741
742#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
743msgid "Floppy _density:"
744msgstr "Пл_ътност на флопи:"
745
746#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
747msgid "Floppy de_vice:"
748msgstr "Флопи _устройство:"
749
750#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
751msgid "Formatting Mode"
752msgstr "Режим на форматиране"
753
754#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
755msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
756msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
757
758#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
759msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
760msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
761
762#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
763msgid "Linux Native (ext2)"
764msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
765
766#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
767msgid "Physical Settings"
768msgstr "Физически настройки"
769
770#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
771msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
772msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
773
774#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
775msgid "Volume _name:"
776msgstr "Име на _дяла:"
777
778#. This is the "format" verb (not the noun).
779#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
780msgid "_Format"
781msgstr "_Форматиране"
782
783#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
784msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
785msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
786
787#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
788msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
789msgstr ""
790"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
791
792#: ../gfloppy/src/main.c:259
793msgid "Cannot Format"
794msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
795
796#: ../gfloppy/src/main.c:260
797msgid ""
798"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
799"can't format a floppy without one of them."
800msgstr ""
801"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
802"форматирате флопи диск без нито една от тях."
803
804#: ../gfloppy/src/main.c:280
805#, c-format
806msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
807msgstr ""
808"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
809
810#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:346
811#, c-format
812msgid ""
813"The device %s is disconnected.\n"
814"Please attach device to continue."
815msgstr ""
816"Устройството %s е разкачено.\n"
817"Моля, закачете устройството за да продължите."
818
819#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:349
820#, c-format
821msgid ""
822"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
823"be possible.\n"
824"Contact your system administrator about getting write permissions."
825msgstr ""
826"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
827"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
828
829#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
830msgid "Cannot initialize device"
831msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
832
833#: ../gfloppy/src/main.c:343
834msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
835msgstr ""
836"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
837
838#: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
839msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
840msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
841
842#: ../gfloppy/src/main.c:510
843msgid "Could not display help for the floppy formatter."
844msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
845
846#: ../gfloppy/src/main.c:529
847msgid "Incorrect volume name"
848msgstr "Некоректно име на носителя"
849
850#: ../gfloppy/src/main.c:530
851msgid "The volume name can't contain any blank space."
852msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
853
854#: ../gfloppy/src/main.c:579
855msgid "The device to format"
856msgstr "Устройството за форматиране"
857
858#: ../gfloppy/src/main.c:580
859msgid "DEVICE"
860msgstr "УСТРОЙСТВО"
861
862#: ../gfloppy/src/progress.c:126
863#, c-format
864msgid ""
865"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
866"found and marked."
867msgid_plural ""
868"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
869"been found and marked."
870msgstr[0] ""
871"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
872"общо %d)."
873msgstr[1] ""
874"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
875"(от общо %d)."
876
877#: ../gfloppy/src/progress.c:129
878msgid "Floppy formatted successfully."
879msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
880
881#: ../gfloppy/src/progress.c:135
882msgid "Floppy formatting cancelled."
883msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
884
885#: ../gfloppy/src/progress.c:178
886msgid "Format Progress"
887msgstr "Развитие на форматирането"
888
889#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
890msgid " (invalid Unicode)"
891msgstr " (невалиден уникод)"
892
893#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
894#, c-format
895msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
896msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
897
898#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
899#, c-format
900msgid "(%d:%02d Remaining)"
901msgstr "(Остават %d:%02d)"
902
903#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
904#, c-format
905msgid "%ld of %ld"
906msgstr "%ld от %ld"
907
908#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
909msgid "Error loading help"
910msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
911
912#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
913msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
914msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
915
916#. translators: this is the name of the file that gets made up
917#. * with the screenshot if a specific window is taken
918#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
919#, c-format
920msgid "Screenshot-%s.png"
921msgstr "Снимка-%s.png"
922
923#. translators: this is the name of the file that gets made up
924#. * with the screenshot if the entire screen is taken
925#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
926msgid "Screenshot.png"
927msgstr "Снимка.png"
928
929#. translators: this is the name of the file that gets
930#. * made up with the screenshot if a specific window is
931#. * taken
932#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:152
933#, c-format
934msgid "Screenshot-%s-%d.png"
935msgstr "Снимка-%s-%d.png"
936
937#. translators: this is the name of the file that gets
938#. * made up with the screenshot if the entire screen is
939#. * taken
940#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:160
941#, c-format
942msgid "Screenshot-%d.png"
943msgstr "Снимка-%d.png"
944
945#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:337
946msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
947msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
948
949#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:438
950msgid "Grab a window instead of the entire screen"
951msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
952
953#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
954msgid "Include the window border with the screenshot"
955msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
956
957#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
958msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
959msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
960
961#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
962msgid "Effect to add to the window border"
963msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
964
965#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
966msgid "<b>Options</b>"
967msgstr "<b>Опции</b>"
968
969#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
970msgid "<b>Preview</b>"
971msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
972
973#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
974#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
975msgid "Save Screenshot"
976msgstr "Запазване на снимка на екрана"
977
978#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
979msgid "Save in _folder:"
980msgstr "Запазване в _папка:"
981
982#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
983msgid "_Name:"
984msgstr "_Име:"
985
986#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
987msgid "Border Effect"
988msgstr "Ефект на рамката"
989
990#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
991msgid ""
992"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
993"\"none\", and \"black-line\"."
994msgstr ""
995"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
996"„none“, и „black-line“."
997
998#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
999msgid "Include Border"
1000msgstr "Включване на рамка"
1001
1002#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1003msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1004msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1005
1006#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1007msgid "Screenshot directory"
1008msgstr "Папка за снимките на екрана"
1009
1010#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1011msgid "The directory the last screenshot was saved in."
1012msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
1013
1014#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:194
1015msgid ""
1016"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1017"Please check your installation of gnome-utils"
1018msgstr ""
1019"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки на екрана.\n"
1020"Проверете инсталацията на gnome-utils"
1021
1022#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:213
1023msgid "Select a directory"
1024msgstr "Избор на папка"
1025
1026#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:40
1027#, c-format
1028msgid ""
1029"Unable to clear the temporary directory:\n"
1030"%s"
1031msgstr ""
1032"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1033"%s"
1034
1035#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:78
1036msgid ""
1037"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1038"screenshot to disk."
1039msgstr ""
1040"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1041"бъде записана на диска."
1042
1043#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:188
1044msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1045msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1046
1047#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:611
1048msgid "Untitled Window"
1049msgstr "Прозорец без име"
1050
1051#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1052msgid "Preparing to copy"
1053msgstr "Подготване за копиране"
1054
1055#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1056msgid "File already exists"
1057msgstr "Файлът вече е съществува"
1058
1059#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1060#, c-format
1061msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1062msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1063
1064#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1065#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1364
1066msgid "_Replace"
1067msgstr "_Замяна"
1068
1069#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1070#, c-format
1071msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1072msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1073
1074#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1075msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1076msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1077
1078#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1079msgid "Search for Files..."
1080msgstr "Търсене за файлове..."
1081
1082#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1083msgid "Disable Quick Search"
1084msgstr "Спиране на бързо търсене"
1085
1086#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1087msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1088msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1089
1090#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1091msgid "Quick Search Excluded Paths"
1092msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1093
1094#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1095msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1096msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1097
1098#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
1099msgid "Search Result Columns Order"
1100msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
1101
1102#. Translators: The quoted text is the label of an available
1103#. search option that is translated elsewhere.
1104#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
1105msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1106msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1107
1108#. Translators: The quoted text is the label of an available
1109#. search option that is translated elsewhere.
1110#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
1111msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1112msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1113
1114#. Translators: The quoted text is the label of an available
1115#. search option that is translated elsewhere.
1116#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
1117msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1118msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1119
1120#. Translators: The quoted text is the label of an available
1121#. search option that is translated elsewhere.
1122#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
1123msgid "Select the search option \"File is empty\""
1124msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1125
1126#. Translators: The quoted text is the label of an available
1127#. search option that is translated elsewhere.
1128#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
1129msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1130msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
1131
1132#. Translators: The quoted text is the label of an available
1133#. search option that is translated elsewhere.
1134#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
1135msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1136msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
1137
1138#. Translators: The quoted text is the label of an available
1139#. search option that is translated elsewhere.
1140#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
1141msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1142msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1143
1144#. Translators: The quoted text is the label of an available
1145#. search option that is translated elsewhere.
1146#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
1147msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1148msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
1149
1150#. Translators: The quoted text is the label of an available
1151#. search option that is translated elsewhere.
1152#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
1153msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1154msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
1155
1156#. Translators: The quoted text is the label of an available
1157#. search option that is translated elsewhere.
1158#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
1159msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1160msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
1161
1162#. Translators: The quoted text is the label of an available
1163#. search option that is translated elsewhere.
1164#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
1165msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1166msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1167
1168#. Translators: The quoted text is the label of an available
1169#. search option that is translated elsewhere.
1170#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
1171msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1172msgstr ""
1173"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1174"и папки“"
1175
1176#. Translators: The quoted text is the label of an available
1177#. search option that is translated elsewhere.
1178#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
1179msgid "Select the search option \"Size at least\""
1180msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
1181
1182#. Translators: The quoted text is the label of an available
1183#. search option that is translated elsewhere.
1184#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1185msgid "Select the search option \"Size at most\""
1186msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер най-много“"
1187
1188#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
1189msgid "Show Additional Options"
1190msgstr "Показване на допълнителните опции"
1191
1192#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:49
1193msgid ""
1194"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
1195"should not be modified by the user."
1196msgstr ""
1197"Този ключ определя реда на колоните в резултатите от търсенето. Този ключ не "
1198"бива да бъде променян от потребителите."
1199
1200#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1201msgid ""
1202"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1203"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1204"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1205msgstr ""
1206"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1207"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1208"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1209
1210#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1211msgid ""
1212"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1213"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1214"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1215"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1216"is /."
1217msgstr ""
1218"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1219"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1220"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1221"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1222
1223#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1224msgid ""
1225"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1226"when the search tool is started."
1227msgstr ""
1228"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1229"при стартирането на инструмента за търсене."
1230
1231#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1232msgid ""
1233"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1234"selected when the search tool is started."
1235msgstr ""
1236"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1237"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1238
1239#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1240msgid ""
1241"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1242"selected when the search tool is started."
1243msgstr ""
1244"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1245"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1246
1247#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1248msgid ""
1249"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1250"the search tool is started."
1251msgstr ""
1252"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1253"стартирането на инструмента за търсене."
1254
1255#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1256msgid ""
1257"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1258"selected when the search tool is started."
1259msgstr ""
1260"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следване на символните връзки“ е "
1261"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1262
1263#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1264msgid ""
1265"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1266"selected when the search tool is started."
1267msgstr ""
1268"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включване на други файлови "
1269"системи“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1270
1271#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1272msgid ""
1273"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1274"selected when the search tool is started."
1275msgstr ""
1276"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1277"стартирането на инструмента за търсене."
1278
1279#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1280msgid ""
1281"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1282"is selected when the search tool is started."
1283msgstr ""
1284"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1285"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1286
1287#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1288msgid ""
1289"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1290"the search tool is started."
1291msgstr ""
1292"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1293"при стартирането на инструмента за търсене."
1294
1295#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
1296msgid ""
1297"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1298"the search tool is started."
1299msgstr ""
1300"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1301"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1302
1303#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
1304msgid ""
1305"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1306"selected when the search tool is started."
1307msgstr ""
1308"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1309"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1310
1311#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1312#. options expander that is translated elsewhere.
1313#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1314msgid ""
1315"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1316"the search tool is started."
1317msgstr ""
1318"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1319"стартирането на инструмента за търсене."
1320
1321#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1322msgid ""
1323"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1324"is selected when the search tool is started."
1325msgstr ""
1326"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показване на скритите файлове и "
1327"папки“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1328
1329#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1330msgid ""
1331"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1332"the search tool is started."
1333msgstr ""
1334"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размер поне“ е избрана при "
1335"стартирането на инструмента за търсене."
1336
1337#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
1338msgid ""
1339"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1340"the search tool is started."
1341msgstr ""
1342"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1343"стартирането на инструмента за търсене."
1344
1345#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:69
1346msgid ""
1347"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1348"after performing a quick search."
1349msgstr ""
1350"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1351"след първия пас на бързото търсене"
1352
1353#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
1354msgid ""
1355"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
1356"command when performing simple file name searches."
1357msgstr ""
1358"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
1359
1360#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:169
1361msgid "Could not open help document."
1362msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
1363
1364#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:304
1365#, c-format
1366msgid "Are you sure you want to open %d document?"
1367msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
1368msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
1369msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
1370
1371#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:309
1372#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:497
1373#, c-format
1374msgid "This will open %d separate window."
1375msgid_plural "This will open %d separate windows."
1376msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
1377msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
1378
1379#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
1380#, c-format
1381msgid "Could not open document \"%s\"."
1382msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
1383
1384#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:378
1385#, c-format
1386msgid "Could not open folder \"%s\"."
1387msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
1388
1389#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:386
1390msgid "The nautilus file manager is not running."
1391msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
1392
1393#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:453
1394#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:767
1395msgid "The document does not exist."
1396msgstr "Документът не съществува."
1397
1398#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:468
1399msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
1400msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
1401
1402#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:492
1403#, c-format
1404msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
1405msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
1406msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
1407msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
1408
1409#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
1410#, c-format
1411msgid "Could not move \"%s\" to trash."
1412msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
1413
1414#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:624
1415#, c-format
1416msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
1417msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
1418
1419#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:627
1420#, c-format
1421msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
1422msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
1423
1424#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:666
1425#, c-format
1426msgid "Could not delete \"%s\"."
1427msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
1428
1429#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:786
1430#, c-format
1431msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
1432msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
1433
1434#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:818
1435#, c-format
1436msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
1437msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
1438
1439#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1249
1440msgid "Save Search Results As..."
1441msgstr "Запазване на резултата като..."
1442
1443#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1280
1444msgid "Could not save document."
1445msgstr "Документът не може да бъде запазен."
1446
1447#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1281
1448msgid "You did not select a document name."
1449msgstr "Не сте избрали име на документа."
1450
1451#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1311
1452#, c-format
1453msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
1454msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
1455
1456#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1345
1457#, c-format
1458msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1459msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
1460
1461#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
1462msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
1463msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
1464
1465#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1414
1466msgid "The document name you selected is a folder."
1467msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
1468
1469#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1467
1470msgid "You may not have write permissions to the document."
1471msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
1472
1473#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:70
1474#, c-format
1475msgid ""
1476"GConf error:\n"
1477"  %s"
1478msgstr ""
1479"Грешка в GConf:\n"
1480"  %s"
1481
1482#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
1483#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
1484#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
1485#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
1486#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
1487#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:622
1488msgid "today at %-I:%M %p"
1489msgstr "днес в %-I:%M %p"
1490
1491#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:624
1492msgid "yesterday at %-I:%M %p"
1493msgstr "вчера в %-I:%M %p"
1494
1495#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:626
1496#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:628
1497msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
1498msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
1499
1500#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:807
1501msgid "link (broken)"
1502msgstr "връзка (прекъсната)"
1503
1504#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:811
1505#, c-format
1506msgid "link to %s"
1507msgstr "връзка до %s"
1508
1509#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
1510msgid "Contains the _text"
1511msgstr "Съдържа _текста"
1512
1513#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
1514msgid "_Date modified less than"
1515msgstr "_Дата на промяна е по-малко от (дни)"
1516
1517#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1518msgid "days"
1519msgstr "дни"
1520
1521#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1522msgid "Date modified more than"
1523msgstr "Дата на промяна е повече от (дни)"
1524
1525#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
1526msgid "S_ize at least"
1527msgstr "_Размер поне"
1528
1529#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1530msgid "kilobytes"
1531msgstr "килобайта"
1532
1533#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1534msgid "Si_ze at most"
1535msgstr "Ра_змер най-много"
1536
1537#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
1538msgid "File is empty"
1539msgstr "Файлът е празен"
1540
1541#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
1542msgid "Owned by _user"
1543msgstr "Собственост на _потребител"
1544
1545#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
1546msgid "Owned by _group"
1547msgstr "Собственост на _група"
1548
1549#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
1550msgid "Owner is unrecognized"
1551msgstr "Собственикът не е разпознат"
1552
1553#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
1554msgid "Na_me does not contain"
1555msgstr "И_мето не съдържа"
1556
1557#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
1558msgid "Name matches regular e_xpression"
1559msgstr "Съвпадение на регул_ярни изрази"
1560
1561#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
1562msgid "Show hidden and backup files"
1563msgstr "Показване на скритите файлове и резервните копия"
1564
1565#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
1566msgid "Follow symbolic links"
1567msgstr "Следване на символните връзки"
1568
1569#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
1570msgid "Include other filesystems"
1571msgstr "Добавяне на други файлови системи"
1572
1573#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
1574msgid "_Open"
1575msgstr "_Отваряне"
1576
1577#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
1578msgid "O_pen Folder"
1579msgstr "Отва_ряне на папка"
1580
1581#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
1582msgid "Mo_ve to Trash"
1583msgstr "П_реместване в кошчето"
1584
1585#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
1586msgid "_Save Results As..."
1587msgstr "Запазване на _резултата като..."
1588
1589#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
1590msgid "A locate database has probably not been created."
1591msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
1592
1593#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
1594#, c-format
1595msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
1596msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
1597
1598#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:770 ../gsearchtool/gsearchtool.c:799
1599msgid "No files found"
1600msgstr "Не са намерени файлове"
1601
1602#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:792
1603msgid "(stopped)"
1604msgstr "(спрян)"
1605
1606#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:798
1607msgid "No Files Found"
1608msgstr "Не са намерени файлове"
1609
1610#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:803
1611#, c-format
1612msgid "%d File Found"
1613msgid_plural "%d Files Found"
1614msgstr[0] "%d файл е намерен"
1615msgstr[1] "%d файла са намерени"
1616
1617#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:807 ../gsearchtool/gsearchtool.c:845
1618#, c-format
1619msgid "%d file found"
1620msgid_plural "%d files found"
1621msgstr[0] "%d файл е намерен"
1622msgstr[1] "%d файла са намерени"
1623
1624#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1083
1625#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2951
1626msgid "Search for Files"
1627msgstr "Търсене за файлове"
1628
1629#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:917
1630msgid "Entry changed called for a non entry option!"
1631msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
1632
1633#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169
1634msgid "Searching..."
1635msgstr "Търсене..."
1636
1637#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1192
1638msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
1639msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
1640
1641#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1193
1642msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
1643msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
1644
1645#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1194
1646msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
1647msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
1648
1649#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1195
1650msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
1651msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
1652
1653#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1196
1654msgid "Automatically start a search"
1655msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
1656
1657#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1202
1658#, c-format
1659msgid "Select the \"%s\" search option"
1660msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
1661
1662#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1205
1663#, c-format
1664msgid "Select and set the \"%s\" search option"
1665msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
1666
1667#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
1668msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
1669msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
1670
1671#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1621
1672msgid ""
1673"\n"
1674"... Too many errors to display ..."
1675msgstr ""
1676"\n"
1677"... Твърде много грешки за показване ..."
1678
1679#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1635
1680msgid ""
1681"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
1682"search."
1683msgstr ""
1684"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
1685"на това търсене."
1686
1687#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1647 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1691
1688msgid "Show more _details"
1689msgstr "Показване на повече _подробности"
1690
1691#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1677
1692msgid ""
1693"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
1694"the quick search feature?"
1695msgstr ""
1696"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
1697"спрете възможността за бързо търсене?"
1698
1699#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1702
1700msgid "Disable _Quick Search"
1701msgstr "Спиране на _бързо търсене"
1702
1703#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1729
1704#, c-format
1705msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
1706msgstr ""
1707"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
1708
1709#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1756
1710msgid "Error parsing the search command."
1711msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
1712
1713#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1789
1714msgid "Error running the search command."
1715msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
1716
1717#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1915
1718#, c-format
1719msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
1720msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
1721
1722#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
1723#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
1724#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1920
1725#, c-format
1726msgid "\"%s\" in %s"
1727msgstr "„%s“ в %s"
1728
1729#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1922
1730#, c-format
1731msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
1732msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
1733
1734#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1981
1735#, c-format
1736msgid "Remove \"%s\""
1737msgstr "Премахване на „%s“"
1738
1739#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1982
1740#, c-format
1741msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
1742msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
1743
1744#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2075
1745msgid "A_vailable options:"
1746msgstr "Възмо_жни опции:"
1747
1748#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2104
1749msgid "Available options"
1750msgstr "Налични опции"
1751
1752#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2105
1753msgid "Select a search option from the drop-down list."
1754msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
1755
1756#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2117
1757msgid "Add search option"
1758msgstr "Добавяне на опция за търсене"
1759
1760#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2118
1761msgid "Click to add the selected available search option."
1762msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
1763
1764#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2207
1765msgid "S_earch results:"
1766msgstr "_Резултати от търсенето:"
1767
1768#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2245
1769msgid "List View"
1770msgstr "Списъчен изглед"
1771
1772#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2305
1773msgid "Name"
1774msgstr "Име"
1775
1776#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2329
1777msgid "Folder"
1778msgstr "Папка"
1779
1780#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2341
1781msgid "Size"
1782msgstr "Размер"
1783
1784#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2352
1785msgid "Type"
1786msgstr "Тип"
1787
1788#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2363
1789msgid "Date Modified"
1790msgstr "Дата на промяна"
1791
1792#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2740
1793msgid "_Name contains:"
1794msgstr "_Името съдържа:"
1795
1796#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2754 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2755
1797msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
1798msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
1799
1800#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2755
1801msgid "Name contains"
1802msgstr "Името съдържа"
1803
1804#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2761
1805msgid "_Look in folder:"
1806msgstr "_Търсене в папка:"
1807
1808#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2767
1809msgid "Browse"
1810msgstr "Разглеждане"
1811
1812#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2772
1813msgid "Look in folder"
1814msgstr "Търсене в папка"
1815
1816#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2772
1817msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
1818msgstr ""
1819"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
1820
1821#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2783
1822msgid "Select more _options"
1823msgstr "Избор на още _опции"
1824
1825#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2792
1826msgid "Select more options"
1827msgstr "Избор на още опции"
1828
1829#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2792
1830msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
1831msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
1832
1833#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2816
1834msgid "Click to display the help manual."
1835msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
1836
1837#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2824
1838msgid "Click to close \"Search for Files\"."
1839msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
1840
1841#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2850
1842msgid "Click to perform a search."
1843msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
1844
1845#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2851
1846msgid "Click to stop a search."
1847msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
1848
1849#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37
1850msgid "System Log Viewer"
1851msgstr "Преглед на системните дневници"
1852
1853#: ../logview/about.c:54
1854msgid "A system log viewer for GNOME."
1855msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
1856
1857#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
1858msgid "System Log"
1859msgstr "Системен дневник"
1860
1861#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
1862msgid "View the system log file"
1863msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
1864
1865#: ../logview/log_repaint.c:179
1866#, c-format
1867msgid "last update : %s"
1868msgstr "Последно актуализиране: %s"
1869
1870#: ../logview/log_repaint.c:181
1871#, c-format
1872msgid "%d lines (%s) - %s"
1873msgstr "%d реда (%s) - %s"
1874
1875#: ../logview/log_repaint.c:219
1876msgid "Current"
1877msgstr "Текущ"
1878
1879#: ../logview/logrtns.c:37
1880msgid "One file or more could not be opened"
1881msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
1882
1883#: ../logview/logrtns.c:59
1884#, c-format
1885msgid ""
1886"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
1887"to change the permissions on the file.\n"
1888msgstr ""
1889"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
1890"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
1891
1892#: ../logview/logrtns.c:64
1893#, c-format
1894msgid "%s is too big."
1895msgstr "%s е твърде голям."
1896
1897#: ../logview/logrtns.c:67
1898#, c-format
1899msgid "%s could not be opened."
1900msgstr "%s не може да бъде отворен."
1901
1902#: ../logview/logrtns.c:378
1903#, c-format
1904msgid "%s is not a log file."
1905msgstr "%s не е дневник."
1906
1907#: ../logview/logrtns.c:384
1908msgid "Not enough memory."
1909msgstr "Няма достатъчно памет."
1910
1911#: ../logview/logrtns.c:398
1912#, c-format
1913msgid "%s cannot be opened."
1914msgstr "%s не може да бъде отворен."
1915
1916#: ../logview/logview-findbar.c:152
1917msgid "_Filter:"
1918msgstr "_Филтър:"
1919
1920#: ../logview/logview-findbar.c:157
1921msgid "_Clear"
1922msgstr "_Изчистване"
1923
1924#: ../logview/logview.c:85
1925msgid "_Log"
1926msgstr "_Дневник"
1927
1928#: ../logview/logview.c:86
1929msgid "_Edit"
1930msgstr "_Редактиране"
1931
1932#: ../logview/logview.c:87
1933msgid "_View"
1934msgstr "_Изглед"
1935
1936#: ../logview/logview.c:90
1937msgid "_Open..."
1938msgstr "_Отваряне..."
1939
1940#: ../logview/logview.c:90
1941msgid "Open a log from file"
1942msgstr "Отваряне на дневник"
1943
1944#: ../logview/logview.c:92
1945msgid "Close this log"
1946msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
1947
1948#: ../logview/logview.c:94
1949msgid "_Quit"
1950msgstr "_Спиране на програмата"
1951
1952#: ../logview/logview.c:94
1953msgid "Quit the log viewer"
1954msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
1955
1956#: ../logview/logview.c:99
1957msgid "Select the entire log"
1958msgstr "Избор на целия дневник"
1959
1960#: ../logview/logview.c:101
1961msgid "_Filter..."
1962msgstr "_Филтър..."
1963
1964#: ../logview/logview.c:101
1965msgid "Filter log"
1966msgstr "Филтър"
1967
1968#: ../logview/logview.c:104
1969msgid "Bigger text size"
1970msgstr "По-голям размер на текста"
1971
1972#: ../logview/logview.c:106
1973msgid "Smaller text size"
1974msgstr "По-малък размер на текста"
1975
1976#: ../logview/logview.c:108
1977msgid "Normal text size"
1978msgstr "Нормален размер на текста"
1979
1980#: ../logview/logview.c:111
1981msgid "Collapse _All"
1982msgstr "_Повече информация за всичко"
1983
1984#: ../logview/logview.c:111
1985msgid "Collapse all the rows"
1986msgstr "Разрушава всички редове"
1987
1988#: ../logview/logview.c:114
1989msgid "Open the help contents for the log viewer"
1990msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
1991
1992#: ../logview/logview.c:116
1993msgid "Show the about dialog for the log viewer"
1994msgstr ""
1995"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
1996"дневници"
1997
1998#: ../logview/logview.c:122
1999msgid "_Statusbar"
2000msgstr "Лента за _състоянието"
2001
2002#: ../logview/logview.c:122
2003msgid "Show Status Bar"
2004msgstr "Показване на лентата за състоянието"
2005
2006#: ../logview/logview.c:124
2007msgid "Side _Pane"
2008msgstr "Странична _лента"
2009
2010#: ../logview/logview.c:124
2011msgid "Show Side Pane"
2012msgstr "Показване на страничната лента"
2013
2014#: ../logview/logview.c:126
2015msgid "_Monitor"
2016msgstr "_Наблюдение"
2017
2018#: ../logview/logview.c:126
2019msgid "Monitor Current Log"
2020msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2021
2022#: ../logview/logview.c:128
2023msgid "Ca_lendar"
2024msgstr "Ка_лендар"
2025
2026#: ../logview/logview.c:128
2027msgid "Show Calendar Log"
2028msgstr "Показване на дневника на календара"
2029
2030#: ../logview/logview.c:308
2031#, c-format
2032msgid "%s (monitored) - %s"
2033msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2034
2035#: ../logview/logview.c:519
2036msgid "Open Log"
2037msgstr "_Отваряне на дневник"
2038
2039#: ../logview/logview.c:749
2040msgid "There was an error displaying help."
2041msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2042
2043#: ../logview/logview.c:882
2044msgid "Version: "
2045msgstr "Версия: "
2046
2047#: ../logview/logview.c:951
2048msgid "Days"
2049msgstr "Дни"
2050
2051#: ../logview/logview.c:952
2052msgid "Pointer towards a GSList of days for the current log."
2053msgstr "Указател към GSList от дни за текущия дневник."
2054
2055#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2056msgid "Height of the main window in pixels"
2057msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
2058
2059#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2060msgid "Log file to open up on startup"
2061msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2062
2063#: ../logview/logview.schemas.in.h:3
2064msgid "Log files to open up on startup"
2065msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
2066
2067#: ../logview/logview.schemas.in.h:4
2068msgid "Size of the font used to display the log"
2069msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
2070
2071#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
2072msgid ""
2073"Specifies a list of log files to open up at startup. When this key is "
2074"created, a default list is created by reading /etc/syslog.conf."
2075msgstr ""
2076"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на прогармата. При "
2077"създаването на този ключ в него по подразбиране се пренася списъка от /etc/"
2078"syslog.conf."
2079
2080#: ../logview/logview.schemas.in.h:6
2081msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
2082msgstr "Определя височината на прозореца за прегледни на дневници в пиксели."
2083
2084#: ../logview/logview.schemas.in.h:7
2085msgid ""
2086"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
2087"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2088msgstr ""
2089"Определя дневника, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2090"са /var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
2091
2092#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
2093msgid ""
2094"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
2095"main tree view. The default is taken from the default gnome terminal font "
2096"size."
2097msgstr ""
2098"Кегелът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
2099"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
2100
2101#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
2102msgid "Specifies the wifth of the log viewer main window in pixels."
2103msgstr ""
2104"Определя ширината на основния прозорец на програмата за преглед на дневници "
2105"в пиксели."
2106
2107#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
2108msgid "Width of the main window in pixels"
2109msgstr "Ширината на основния прозорец в пиксели"
2110
2111#: ../logview/main.c:114
2112msgid "Log Viewer"
2113msgstr "Преглед на системните дневници"
2114
2115#: ../logview/main.c:127
2116msgid "Unable to create user interface."
2117msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
2118
2119#: ../logview/misc.c:40
2120msgid "January"
2121msgstr "Януари"
2122
2123#: ../logview/misc.c:40
2124msgid "February"
2125msgstr "Февруари"
2126
2127#: ../logview/misc.c:40
2128msgid "March"
2129msgstr "Март"
2130
2131#: ../logview/misc.c:40
2132msgid "April"
2133msgstr "Април"
2134
2135#: ../logview/misc.c:40
2136msgid "May"
2137msgstr "Май"
2138
2139#: ../logview/misc.c:41
2140msgid "June"
2141msgstr "Юни"
2142
2143#: ../logview/misc.c:41
2144msgid "July"
2145msgstr "Юли"
2146
2147#: ../logview/misc.c:41
2148msgid "August"
2149msgstr "Август"
2150
2151#: ../logview/misc.c:41
2152msgid "September"
2153msgstr "Септември"
2154
2155#: ../logview/misc.c:41
2156msgid "October"
2157msgstr "Октомври"
2158
2159#: ../logview/misc.c:42
2160msgid "November"
2161msgstr "Ноември"
2162
2163#: ../logview/misc.c:42
2164msgid "December"
2165msgstr "Декември"
2166
2167#: ../logview/misc.c:162
2168msgid "Invalid date"
2169msgstr "Датата е невалидна"
2170
2171#. Translators: Only date format, time will be bogus
2172#: ../logview/misc.c:167
2173#, c-format
2174msgid "%x"
2175msgstr "%x"
2176
2177#: ../logview/monitor.c:83
2178msgid "This file cannot be monitored."
2179msgstr "Този файл не може да бъде следен."
2180
2181#: ../logview/monitor.c:86
2182msgid "File monitoring is not supported on this file system.\n"
2183msgstr "Наблюдението на файлове не се поддържа от тази файлова система.\n"
2184
2185#: ../logview/monitor.c:88
2186msgid "Gnome-VFS Error.\n"
2187msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.