source: desktop/libgnomeprintui.HEAD.bg.po @ 287

Last change on this file since 287 was 287, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

За 100%

File size: 21.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnomeprintui
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004;
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: libgnomeprintui gnome 2.8\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-04 10:15+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-04 10:15+0200\n"
15"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:128
22msgid "Text"
23msgstr "Текст"
24
25#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:129
26msgid "Text to render"
27msgstr "Текст за изобразяване"
28
29#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:148
30#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:149
31msgid "Glyphlist"
32msgstr "Списък с глифите"
33
34#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:155
35#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:163
36msgid "Color"
37msgstr "Цвят"
38
39#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:156
40msgid "Text color, as string"
41msgstr "Цвят на текста (наименование)"
42
43#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:164
44msgid "Text color, as an R/G/B/A combined integer"
45msgstr "Цвят на текста (RGBA цяло число)"
46
47#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:171
48msgid "Font"
49msgstr "Шрифт"
50
51#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:172
52msgid "Font as a GnomeFont struct"
53msgstr "Шрифт (GnomeFont структура)"
54
55#. Family frame
56#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:164
57#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:199
58msgid "Font family"
59msgstr "Шрифтово семейство"
60
61#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:200
62msgid "The list of font families available"
63msgstr "Списък с наличните шрифтови семейства"
64
65#. Style frame
66#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:209
67msgid "Style"
68msgstr "Стил"
69
70#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:250
71msgid "Font style"
72msgstr "Стил на шрифта"
73
74#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:251
75msgid "The list of styles available for the selected font family"
76msgstr "Списък с наличните стилове за избраното шрифтово семейство"
77
78#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:281
79msgid "Font _size:"
80msgstr "_Размер на шрифта:"
81
82#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:773
83msgid "This font does not have sample"
84msgstr "Шрифтът няма мостра"
85
86#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:880
87msgid "Font Preview"
88msgstr "Преглед на шрифта"
89
90#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:881
91msgid "Displays some example text in the selected font"
92msgstr "Показване примерен текст в избрания шрифт"
93
94#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:896
95msgid "Font Selection"
96msgstr "Избор на шрифт"
97
98#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:252
99msgid "Default Settings"
100msgstr "Стандартни настройки"
101
102#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:278
103msgid "Image showing pages being printed in duplex."
104msgstr "Изображението, което показва, че страниците се печатат двустранно."
105
106#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:282
107msgid "_Duplex"
108msgstr "_Двустранно"
109
110#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:288
111msgid "Pages are printed in duplex."
112msgstr "Страниците се печатат двустранно."
113
114#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:296
115msgid ""
116"Image showing the second page of a duplex printed sequence to be printed "
117"upside down."
118msgstr ""
119"Изображението, което показва, че вторите страници на последователност, която "
120"се печата двустранно, се печатат обърнати на 180 градуса."
121
122#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:301
123msgid "_Tumble"
124msgstr "_Обратно"
125
126#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:307
127msgid ""
128"If copies of the document are printed in duplex, the second page is flipped "
129"upside down,"
130msgstr ""
131"Ако документът се печата двустранно, вторите страници са обърнати с главата "
132"надолу."
133
134#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:327
135msgid "_Printing Time:"
136msgstr "Време за печат:"
137
138#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:353
139#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:157
140msgid "Error while loading printer configuration"
141msgstr "Грешка при зареждането на настройките на принтера"
142
143#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:437
144#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:675
145#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:516
146msgid "Filter"
147msgstr "Филтър"
148
149#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:533
150msgid "Copies"
151msgstr "Копия"
152
153#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:546
154msgid "N_umber of copies:"
155msgstr "_Брой разпечатки:"
156
157#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:566
158msgid ""
159"Image showing the collation sequence when multiple copies of the document "
160"are printed"
161msgstr ""
162"Изображението, показващо подредбата на страниците при отпечатването на много "
163"разпечатки на документа"
164
165#. Collate
166#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:569
167msgid "_Collate"
168msgstr "_Подредба"
169
170#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:574
171msgid ""
172"If copies of the document are printed separately, one after another, rather "
173"than being interleaved"
174msgstr ""
175"Разпечатките са цели документи, а не всяка страница да се печата много пъти "
176"по отделно"
177
178#. Reverse
179#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:577
180msgid "_Reverse"
181msgstr "_Обръщане"
182
183#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:580
184msgid "Reverse order of pages when printing"
185msgstr "Обръщане на поредността на страниците при печат"
186
187#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:169
188#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:169
189msgid "Printer"
190msgstr "Принтер"
191
192#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:184
193#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:438
194msgid "Paper"
195msgstr "Хартия"
196
197#. Set up the dialog
198#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:509
199#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:577
200msgid "Gnome Print Dialog"
201msgstr "Диалог за GNOME-печат"
202
203#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:601
204#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2371
205msgid "Job"
206msgstr "Задача"
207
208#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:616
209#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:628
210msgid "Print Range"
211msgstr "Обхват на печата"
212
213#. Layout selector
214#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:632
215msgid "Layout"
216msgstr "Оформление"
217
218#. Expert mode
219#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:656
220msgid "Expert mode"
221msgstr "Режим за напреднали"
222
223#. All pages
224#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:703
225#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:644
226msgid "_All"
227msgstr "_Всичко"
228
229#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:727
230msgid "_Selection"
231msgstr "_Избраното"
232
233#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:912
234msgid "_From:"
235msgstr "_От:"
236
237#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:925
238msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
239msgstr "Указване на началната страница, от която ще се печата"
240
241#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:927
242msgid "_To:"
243msgstr "_До:"
244
245#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:940
246msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
247msgstr "Указване на крайната страница, до която ще се печата"
248
249#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:537
250msgid "No visible output was created."
251msgstr "Не беше създаден видим изход"
252
253#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:1670
254msgid "all"
255msgstr "всички"
256
257#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2363
258#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2364
259msgid "Number of pages horizontally"
260msgstr "Брой страници хоризонтално"
261
262#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2367
263#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2368
264msgid "Number of pages vertically"
265msgstr "Брой страници вертикално"
266
267#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2371
268msgid "Print job"
269msgstr "Задание за печат"
270
271#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2466
272msgid "Print"
273msgstr "Разпечатване"
274
275#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2466
276msgid "Prints the current file"
277msgstr "Отпечатване на текущия файл"
278
279#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2467
280msgid "Close"
281msgstr "Затваряне"
282
283#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2467
284msgid "Closes print preview window"
285msgstr "Затваряне на прозореца за преглед преди печат"
286
287#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2474
288msgid "Cut"
289msgstr "Изрязване"
290
291#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2475
292msgid "Copy"
293msgstr "Копиране"
294
295#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2476
296msgid "Paste"
297msgstr "Поставяне"
298
299#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2487
300msgid "Undo"
301msgstr "Отказване"
302
303#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2487
304msgid "Undo the last action"
305msgstr "Отказване на последното действие"
306
307#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2488
308msgid "Redo"
309msgstr "Повтаряне"
310
311#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2488
312msgid "Redo the undone action"
313msgstr "Повтаряне на неизвършеното действие"
314
315#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2497
316msgid "First"
317msgstr "Първа"
318
319#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2497
320msgid "Shows the first page"
321msgstr "Показване на първата страница"
322
323#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2498
324msgid "Previous"
325msgstr "Предишен"
326
327#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2498
328msgid "Shows previous page"
329msgstr "Показване на предишната страница"
330
331#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2499
332msgid "Next"
333msgstr "Следващ"
334
335#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2499
336msgid "Shows the next page"
337msgstr "Показване на следващата страница"
338
339#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2500
340msgid "Last"
341msgstr "Последна"
342
343#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2500
344msgid "Shows the last page"
345msgstr "Показване на последната страница"
346
347#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2510
348#, no-c-format
349msgid "100%"
350msgstr "100%"
351
352#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2510
353msgid "Zooms 1:1"
354msgstr "Увеличаване 1:1"
355
356#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2511
357msgid "Zoom to fit"
358msgstr "Максимално пасване"
359
360#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2511
361msgid "Zooms to fit the whole page"
362msgstr "Увеличаване да се побере цялата страница"
363
364#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2512
365msgid "Zoom in"
366msgstr "Увеличаване"
367
368#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2512
369msgid "Zooms the page in"
370msgstr "Увеличаване на страницата"
371
372#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2513
373msgid "Zoom out"
374msgstr "Намаляне"
375
376#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2513
377msgid "Zooms the page out"
378msgstr "Намаляне на страницата"
379
380#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2522
381msgid "Show multiple pages"
382msgstr "Преглеждане на множество страници"
383
384#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2523
385msgid "Edit"
386msgstr "Редактиране"
387
388#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2524
389msgid "Use theme"
390msgstr "Използване на тема"
391
392#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2524
393msgid "Use _theme colors for content"
394msgstr "Използва цветовете на темата за съдържанието"
395
396#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2547
397msgid "Page Preview"
398msgstr "Преглед на страницата"
399
400#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2548
401msgid "The preview of a page in the document to be printed"
402msgstr "Преглед на страница от документа за печатане"
403
404#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2584
405msgid "_Page: "
406msgstr "Стр_аница: "
407
408#. xgettext : There are a set of labels and a GtkEntry of the form _Page: <entry> of {total pages}
409#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2592
410msgid "of"
411msgstr "от общо"
412
413#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2599
414msgid "Page total"
415msgstr "Общ брой страници"
416
417#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2600
418msgid "The total number of pages in the document"
419msgstr "Общият брой страници в документа"
420
421#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2684
422msgid "Gnome Print Preview"
423msgstr "GNOME преглед преди печат"
424
425#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:297
426#, c-format
427msgid "(%ix%i)=%i%s page(s) to (%ix%i)=%i%s"
428msgstr "(%ix%i)=%i%s страница(и) на (%ix%i)=%i%s"
429
430#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:298
431#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:299
432msgid " (rotated)"
433msgstr " (завъртяна)"
434
435#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:442
436msgid "Plain"
437msgstr "Обикновено"
438
439#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:479
440#, c-format
441msgid "%i pages to 1"
442msgstr "%i страници на 1"
443
444#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:485
445#, c-format
446msgid "1 page to %i"
447msgstr "1 страница на %i"
448
449#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:494
450msgid "n pages to 1"
451msgstr "n страници на 1"
452
453#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:498
454msgid "1 page to n"
455msgstr "1 страница на n"
456
457#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:520
458msgid "All pages to 1"
459msgstr "Всички страници на 1"
460
461#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:654
462#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:523
463msgid "Number of pages"
464msgstr "Брой страници"
465
466#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:657
467#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:658
468msgid "Output width"
469msgstr "Широчина на изхода"
470
471#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:661
472#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:662
473msgid "Output height"
474msgstr "Височина на изхода"
475
476#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:665
477#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:666
478msgid "Input width"
479msgstr "Широчина на входа"
480
481#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:669
482#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:670
483msgid "Input height"
484msgstr "Височина на входа"
485
486#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:725
487msgid "Number of pages: "
488msgstr "Брой страници:"
489
490#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:520
491msgid "Current page"
492msgstr "Текущата страница"
493
494#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:654
495msgid "_Current"
496msgstr "_Текущата"
497
498#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:662
499msgid "_From page "
500msgstr "_От страница "
501
502#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:672
503msgid " to "
504msgstr " до "
505
506#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:688
507msgid "_Selection: "
508msgstr "_Избраното:"
509
510#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:702
511msgid "_Even pages"
512msgstr "_Четни страници"
513
514#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:706
515msgid "_Odd pages"
516msgstr "_Нечетни страници"
517
518#. Paper size selector
519#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:455
520msgid "Paper _size:"
521msgstr "_Размер на хартията:"
522
523#. Custom paper Width
524#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:469
525msgid "_Width:"
526msgstr "_Ширина:"
527
528#. Custom paper Height
529#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:485
530msgid "_Height:"
531msgstr "_Височина:"
532
533#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:508
534msgid "Metric selector"
535msgstr "Избор на мерна единица"
536
537#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:509
538msgid ""
539"Specifies the metric to use when setting the width and height of the paper"
540msgstr "Указване на мерната единица за размерите на хартията"
541
542#. Feed orientation
543#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:512
544msgid "_Feed orientation:"
545msgstr "Ориентация на _листоподаването:"
546
547#. Page orientation
548#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:528
549msgid "Page _orientation:"
550msgstr "Ориентация на _страницата:"
551
552#. Layout
553#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:541
554msgid "_Layout:"
555msgstr "_Оформление:"
556
557#. Paper source
558#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:554
559msgid "Paper _tray:"
560msgstr "Контейнер за хартията:"
561
562#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:570
563#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:584
564msgid "Preview"
565msgstr "Преглед"
566
567#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:585
568msgid "Preview of the page size, orientation and layout"
569msgstr "Преглед на размерите, ориентацията и оформлението на страницата"
570
571#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:591
572msgid "Margins"
573msgstr "Граници"
574
575#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:625
576msgid "Top"
577msgstr "Горно"
578
579#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:628
580msgid "Bottom"
581msgstr "Долно"
582
583#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:631
584msgid "Left"
585msgstr "Ляво"
586
587#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:634
588msgid "Right"
589msgstr "Дясно"
590
591#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:162
592msgid "Co_nfigure"
593msgstr "_Настройки"
594
595#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:171
596msgid "Adjust the settings of the selected printer"
597msgstr "Настройване на избрания принтер"
598
599#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:195
600msgid "_Settings:"
601msgstr "На_стройки:"
602
603#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:204
604msgid "_Location:"
605msgstr "_Местоположение:"
606
607#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-option-menu.c:179
608#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-option-menu.c:229
609msgid "No options are defined"
610msgstr "Не са дефинирани настройките"
611
612#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-print-to-file.c:258
613msgid "Print to _file"
614msgstr "Печатане във файл"
615
616#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:181
617msgid "State"
618msgstr "Състояние"
619
620#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:188
621msgid "Jobs"
622msgstr "Задачи"
623
624#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:195
625msgid "Location"
626msgstr "Местоположение"
627
628#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:180
629msgid "No printer selected"
630msgstr "Няма избран принтер"
631
632#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:191
633msgid "No settings available"
634msgstr "Няма налични настройки"
635
636#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:234
637msgid "Add new settings"
638msgstr "Добавяне на нови настройки"
639
640#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:315
641msgid "%"
642msgstr "%"
643
644#. Percent must be first
645#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:316
646msgid "Pt"
647msgstr "Pt"
648
649#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:317
650msgid "mm"
651msgstr "мм"
652
653#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:318
654msgid "cm"
655msgstr "см"
656
657#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:319
658msgid "m"
659msgstr "м"
660
661#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:320
662msgid "in"
663msgstr "инч"
664
665#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:184
666#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:535
667#, c-format
668msgid "The specified filename \"%s\" is an existing directory."
669msgstr "Избраното файлово име „%s“ е съществуваща папка."
670
671#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:203
672#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:557
673#, c-format
674msgid "Should the file %s be overwritten?"
675msgstr "Да бъде ли презаписан файла %s?"
676
677#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:248
678msgid "Please specify the location and filename of the output file:"
679msgstr "Задайте местонахождението и името на изходния файл:"
680
681#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:272
682msgid "All Files"
683msgstr "Всички файлове"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.