source: developer-libs @ 242

Name Size Rev Age Author Last Change
../
at-spi.HEAD.bg.po 919 bytes 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
atk.HEAD.bg.po 13.5 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
gail.HEAD.bg.po 8.8 KB 43   17 years Александър Шопов Добавям подадения gail.
gconf.HEAD.bg.po 100.6 KB 143   17 years Александър Шопов Обнове и коректен превод. Нормализирани кавички. Оправям #130.
glib-2-8.HEAD.bg.po 29.3 KB 161   17 years Александър Шопов Обновявам превода на glib и го премествам да отговаря на разклпнението си.
gnome-vfs.HEAD.bg.po 53.1 KB 203   17 years Александър Шопов Подавам файловете към cvs на gnome. gnome-vfs коригирам нарушенията в …
gtk+-properties.gtk-2-8.bg.po 182.2 KB 186   17 years Александър Шопов Един от най-отвратителните файлове за превод. Пооправил съм превода, …
gtk+.gtk-2-8.bg.po 80.5 KB 165   17 years Александър Шопов Много по-добър превод. Оправил съм #131, #145 и #146. Преместил съм …
libbonobo.HEAD.bg.po 19.6 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libbonoboui.HEAD.bg.po 15.6 KB 147   17 years Александър Шопов Коригирам #179
libgnome.HEAD.bg.po 44.2 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
libgnomecanvas.HEAD.bg.po 13.5 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libgnomeui.HEAD.bg.po 48.3 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.