source: extras/epiphany-extensions.HEAD.bg.po @ 229

Last change on this file since 229 was 229, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany-extention - табовете са поправени на страници, българизирани кавички, малко поправени правописни, новини е поправено на емисии.

File size: 31.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany-extensions.
2# Copyright (C) 2004 THE epiphany-extensions'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the epiphany-extensions package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004. 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany-extensions\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-06-01 18:27+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-10-01 10:36+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:1
23msgid "<span weight=\"bold\">Applies to</span>"
24msgstr "<span weight=\"bold\">Прилага се за</span>"
25
26#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:2
27msgid "<span weight=\"bold\">General</span>"
28msgstr "<span weight=\"bold\">Основни</span>"
29
30#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:3
31msgid ""
32"If this option is enabled, the action will be included in the popup menu of "
33"images."
34msgstr ""
35"Ако тази опция е включена, това действие ще бъде включено в изскачащото меню "
36"за изображенията."
37
38#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:4
39msgid ""
40"If this option is enabled, the action will be included in the popup menu of "
41"links and pages."
42msgstr ""
43"Ако тази опция е включена, това действие ще бъде включено в изскачащото меню "
44"за препратки и страници."
45
46#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:5
47msgid "The action description."
48msgstr "Описание на действието."
49
50#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:6
51msgid ""
52"The action name. If a character is preceded by an underscore, that character "
53"will be used as the access key for the menu item."
54msgstr ""
55"Името на действието. Ако преди символа има долна черта, той ще бъде "
56"използван като бърз бутон за този елемент от менюто."
57
58#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:7
59msgid ""
60"The command to execute when the action is activated. The URL of the link, "
61"image or page will be appended to the command."
62msgstr ""
63"Команда, която да се изпълни, когато се активира действието. URL на "
64"препратката, изображението или страницата, които да се прикачат към "
65"командата."
66
67#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:8
68msgid "_Command:"
69msgstr "_Команда:"
70
71#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:9
72msgid "_Description:"
73msgstr "_Описание:"
74
75#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:10
76msgid "_Images"
77msgstr "_Изображения"
78
79#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:11
80msgid "_Name:"
81msgstr "_Име:"
82
83#: ../extensions/actions/action-properties.glade.h:12
84msgid "_Pages"
85msgstr "_Страници"
86
87#: ../extensions/actions/actions-editor.glade.h:1
88#: ../extensions/actions/actions.xml.in.in.h:1
89msgid "Actions"
90msgstr "Действия"
91
92#: ../extensions/actions/actions.xml.in.in.h:2
93msgid "Execute arbitrary commands from the context menu"
94msgstr "Изпълнение на команди от контекстното меню"
95
96#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension.c:94
97msgid "_Actions"
98msgstr "_Действия"
99
100#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension.c:95
101msgid "Customize actions"
102msgstr "Настройване на действията"
103
104#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension.c:408
105msgid "Could not run command"
106msgstr "Командата не може да бъде изпълнена"
107
108#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension.c:411
109msgid "Could not Run Command"
110msgstr "Командата не може да бъде изпълнена"
111
112#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension-editor-dialog.c:490
113msgid "No action selected."
114msgstr "Няма избрано действие."
115
116#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension-editor-dialog.c:500
117#, c-format
118msgid "%i action selected."
119msgid_plural "%i actions selected."
120msgstr[0] "Избрано е %i действие."
121msgstr[1] "Избрани са %d действия."
122
123#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension-properties-dialog.c:312
124msgid "Add Action"
125msgstr "Добавяне на действие"
126
127#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension-properties-dialog.c:421
128#, c-format
129msgid "%s Properties"
130msgstr "Настройки на %s"
131
132#: ../extensions/actions/ephy-actions-extension-properties-dialog.c:426
133msgid "Action Properties"
134msgstr "Настройки на действията"
135
136#: ../extensions/bookmarks-tray/bookmarks-tray.xml.in.in.h:1
137msgid "Add a bookmarks menu to the panel's notification area"
138msgstr "Добавяне на меню за отметките в лентата за уведомяване"
139
140#: ../extensions/bookmarks-tray/bookmarks-tray.xml.in.in.h:2
141msgid "Bookmarks Tray"
142msgstr "Икона за отметките"
143
144#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:431
145msgid "_Edit Bookmarks"
146msgstr "_Редактиране на отметки"
147
148#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:432
149msgid "Open the bookmarks window"
150msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
151
152#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:438
153msgid "Open in _Current Tab"
154msgstr "Отваряне в _текущата страница"
155
156#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:439
157msgid "Open bookmarks in the current tab of the active window"
158msgstr "Отваряне на отметките в текущата страница на активния прозорец"
159
160#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:441
161msgid "Open in New _Tab"
162msgstr "Отваряне в нова с_траница"
163
164#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:442
165msgid "Open bookmarks in a new tab of the active window"
166msgstr "Отваряне на отметките в нова страница на активния прозорец"
167
168#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:444
169msgid "Open in New _Window"
170msgstr "Отваряне в нов _прозорец"
171
172#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:445
173msgid "Open bookmarks in new a window"
174msgstr "Отваряне на отметките в нов прозорец"
175
176#: ../extensions/bookmarks-tray/ephy-bookmarks-tray-extension.c:531
177msgid "Bookmarks"
178msgstr "Отметки"
179
180#: ../extensions/certificates/certificates.xml.in.in.h:1
181msgid "Certificates"
182msgstr "_Сертификати"
183
184#: ../extensions/certificates/certificates.xml.in.in.h:2
185msgid "View the page certificate and manage the certificates"
186msgstr "Преглед и управление на сертификатите на страницата"
187
188#. stock icon
189#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:275
190msgid "Manage _Certificates"
191msgstr "Управление на _сертификати"
192
193#. shortcut key
194#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:277
195msgid "Manage your certificates"
196msgstr "Управление на сертификатите"
197
198#. stock icon
199#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:284
200msgid "Server _Certificate"
201msgstr "Сървърен _сертификат"
202
203#. shortcut key
204#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:286
205msgid "Display the web server's certificate"
206msgstr "Показване на сертификата на уеб сървъра"
207
208#: ../extensions/dashboard/dashboard.xml.in.in.h:1
209msgid "Dashboard"
210msgstr "Dashboard"
211
212#: ../extensions/dashboard/dashboard.xml.in.in.h:2
213msgid "Send browsing information to Dashboard"
214msgstr "Изпращане на информацията от разглеждането на страниците към Dashboard"
215
216#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:97
217msgid "Check _HTML"
218msgstr "Проверка на _HTML"
219
220#. shortcut key
221#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:99
222msgid "Display HTML errors in the Error Viewer dialog"
223msgstr "Показване на HTML грешките в прозореца за преглед на грешките"
224
225#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:104
226msgid "Check _Links"
227msgstr "Проверяване на връзките"
228
229#. shortcut key
230#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:106
231msgid "Display invalid hyperlinks in the Error Viewer dialog"
232msgstr "Показване на невалидни връзки в прозореца за преглед на грешки"
233
234#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:110
235msgid "_Error Viewer"
236msgstr "Преглед на гр_ешките"
237
238#. shortcut key
239#: ../extensions/error-viewer/ephy-error-viewer-extension.c:112
240msgid "Display web page errors"
241msgstr "Показване на грешки в страницата"
242
243#: ../extensions/error-viewer/error-viewer.glade.h:1
244msgid "Cl_ear"
245msgstr "Из_чистване"
246
247#: ../extensions/error-viewer/error-viewer.glade.h:2
248msgid "Error Viewer"
249msgstr "Преглед на грешките"
250
251#: ../extensions/error-viewer/error-viewer.xml.in.in.h:1
252msgid "Error viewer"
253msgstr "Преглед на грешките"
254
255#: ../extensions/error-viewer/error-viewer.xml.in.in.h:2
256msgid "View error in web pages, validate web pages and check links"
257msgstr "Преглед на грешките в уеб страниците, валидиране на уеб страниците и "
258"проверяване на препратките"
259
260#. Don't bother looking for source lines -- they're not there
261#: ../extensions/error-viewer/mozilla/ErrorViewerConsoleListener.cpp:108
262#, c-format
263msgid ""
264"Error:\n"
265"%s"
266msgstr ""
267"Грешка:\n"
268"%s"
269
270#: ../extensions/error-viewer/mozilla/ErrorViewerConsoleListener.cpp:138
271#, c-format
272msgid ""
273"Javascript error in %s on line %d:\n"
274"%s"
275msgstr ""
276"Javascript грешка в %s на ред %d:\n"
277"%s"
278
279#: ../extensions/error-viewer/mozilla/ErrorViewerURICheckerObserver.cpp:62
280#, c-format
281msgid "Found %d invalid link"
282msgid_plural "Found %d invalid links"
283msgstr[0] "Открита %d невалидна препратка"
284msgstr[1] "Открити %d невалидни препратки"
285
286#: ../extensions/error-viewer/mozilla/ErrorViewerURICheckerObserver.cpp:119
287#, c-format
288msgid ""
289"Link error in %s:\n"
290"%s is unavailable."
291msgstr ""
292"Грешка при връзката %s:\n"
293"%s не е наличен."
294
295#: ../extensions/error-viewer/mozilla/ErrorViewerURICheckerObserver.cpp:200
296#, c-format
297msgid "Checking %d Link on %s"
298msgid_plural "Checking %d Links on %s"
299msgstr[0] "Проверява се %d препратка на %s"
300msgstr[1] "Проверява се %d препратки на %s"
301
302#: ../extensions/error-viewer/opensp/validate.cpp:167
303#, c-format
304msgid ""
305"HTML error in %s on line %s:\n"
306"%s"
307msgstr ""
308"HTML грешка %s на ред %s:\n"
309"%s"
310
311#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:165
312#, c-format
313msgid "Found %d error"
314msgid_plural "Found %d errors"
315msgstr[0] "Открита %d грешка"
316msgstr[1] "Открити %d грешки"
317
318#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:169
319#, c-format
320msgid "HTML Validation of %s complete"
321msgstr "HTML валидирането на %s завършено"
322
323#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:227
324#, c-format
325msgid ""
326"HTML error in %s:\n"
327"%s"
328msgstr ""
329"HTML грешка в %s:\n"
330"%s"
331
332#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:229
333#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:245
334msgid ""
335"Doctype is \"XHTML\" but content type is \"text/html\".  Use \"application/"
336"xhtml+xml\" instead."
337msgstr ""
338"Документното определение е „XHTML\", но съдържанието е „text/html\".  "
339"Използвайте \"application/xhtml+xml\" вместо това."
340
341#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:243
342#, c-format
343msgid ""
344"HTML warning in %s:\n"
345"%s"
346msgstr ""
347"HTML предупреждение в %s:\n"
348"%s"
349
350#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:360
351#, c-format
352msgid "HTML error in %s:"
353msgstr "HTML грешка в %s:"
354
355#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:368
356msgid "Invalid character encoding"
357msgstr "Невалидно кодиране на символи"
358
359#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:373
360msgid "Unknown error while converting to UTF-8"
361msgstr "Непозната грешка при конвертирането към UTF-8"
362
363#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:435
364#, c-format
365msgid ""
366"HTML error in %s:\n"
367"No valid doctype specified."
368msgstr ""
369"HTML грешка в %s:\n"
370"Не е заявен правилно определение на документа."
371
372#: ../extensions/extensions-manager-ui/ephy-extensions-manager-ui-extension.c:65
373msgid "_Extensions"
374msgstr "_Разширения"
375
376#: ../extensions/extensions-manager-ui/ephy-extensions-manager-ui-extension.c:67
377msgid "Load and unload extensions"
378msgstr "Зареждане и изключване на разширения"
379
380#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.c:357
381msgid "Enabled"
382msgstr "Зареден"
383
384#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.c:364
385#: ../extensions/rss/rss-ui.c:571
386msgid "Description"
387msgstr "Описание"
388
389#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.glade.h:1
390msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
391msgstr "<b>Заредени разширения</b>"
392
393#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.glade.h:2
394msgid "Extensions"
395msgstr "Разширения"
396
397#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.xml.in.in.h:1
398msgid "Activate and deactivate extensions"
399msgstr "Зареждане и изключване на разширения"
400
401#: ../extensions/extensions-manager-ui/extensions-manager-ui.xml.in.in.h:2
402msgid "Extensions Manager"
403msgstr "Разширения"
404
405#: ../extensions/gestures/gestures.xml.in.in.h:1
406msgid "Gestures"
407msgstr "Движения с мишката"
408
409#: ../extensions/gestures/gestures.xml.in.in.h:2
410msgid "Perform actions with mouse gestures"
411msgstr "Изпълнение на действия чрез движения на мишката"
412
413#. How to describe this? It makes Epiphany "Just Work"
414#: ../extensions/net-monitor/net-monitor.xml.in.in.h:2
415msgid "Automatically handle network online/offline status (EXPERIMENTAL!)"
416msgstr "Автоматично управление на състоянието включен/изключен (ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО!)"
417
418#: ../extensions/net-monitor/net-monitor.xml.in.in.h:3
419msgid "Network Connection Monitor"
420msgstr "Наблюдение на мрежовата връзка"
421
422#: ../extensions/page-info/ephy-page-info-extension.c:65
423msgid "_Page Info"
424msgstr "Информация за _страницата"
425
426#: ../extensions/page-info/ephy-page-info-extension.c:67
427msgid "Display page information in a dialog"
428msgstr "Изобразяване на информация за страницата в диалогов прозорец"
429
430#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:672
431msgid "Unknown type"
432msgstr "Неизвестен тип"
433
434#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:677
435msgid "Full standards compliance"
436msgstr "Пълна съвместимост със стандартите"
437
438#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:680
439msgid "Almost standards compliance"
440msgstr "Почти пълна съвместимост със стандартите"
441
442#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:683
443msgid "Compatibility"
444msgstr "Съвместимост"
445
446#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:687
447msgid "Undetermined"
448msgstr "Неопределен"
449
450#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:696
451msgid "Not cached"
452msgstr "Не е кеширан"
453
454#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:699
455msgid "Disk cache"
456msgstr "Кеш на диска"
457
458#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:702
459msgid "Memory cache"
460msgstr "Кеш на паметта"
461
462#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:705
463msgid "Unknown cache"
464msgstr "Неизвестен кеш"
465
466#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:721
467#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:832
468msgid "Unknown"
469msgstr "Неизвестно"
470
471#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:726
472msgid "No referrer"
473msgstr "Без референт"
474
475#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:740
476#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:756
477msgid "Not specified"
478msgstr "Не е определен"
479
480#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:817
481msgid "Image"
482msgstr "Изображение"
483
484#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:820
485msgid "Embed"
486msgstr "Прикрепяне"
487
488#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:823
489msgid "Object"
490msgstr "Обект"
491
492#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:826
493msgid "Applet"
494msgstr "Аплет"
495
496#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:829
497msgid "Icon"
498msgstr "Икона"
499
500#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:957
501msgid "Save Medium As..."
502msgstr "Запазване на носителя като..."
503
504#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:974
505msgid "Select a directory"
506msgstr "Избор на папка"
507
508#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1054
509msgid "_Open"
510msgstr "_Отваряне"
511
512#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1060
513#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1412
514msgid "_Copy Link Address"
515msgstr "_Копиране адреса на връзката"
516
517#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1066
518msgid "_Use as Background"
519msgstr "_Използване като фоново изображение"
520
521#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1072
522msgid "_Save As..."
523msgstr "_Запазване като..."
524
525#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1249
526#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1484
527msgid "URL"
528msgstr "URL"
529
530#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1261
531msgid "Type"
532msgstr "Тип"
533
534#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1273
535msgid "Alt Text"
536msgstr "Алтернативен текст"
537
538#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1285
539#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1496
540msgid "Title"
541msgstr "Заглавие"
542
543#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1297
544msgid "Width"
545msgstr "Ширина"
546
547#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1309
548msgid "Height"
549msgstr "Височина"
550
551#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1508
552msgid "Relation"
553msgstr "Отношение"
554
555#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1620
556#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1757
557msgid "Name"
558msgstr "Име"
559
560#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1632
561msgid "Method"
562msgstr "Метод"
563
564#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1644
565msgid "Action"
566msgstr "Действие"
567
568#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1723
569msgid "_Copy"
570msgstr "_Копиране"
571
572#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1769
573msgid "Content"
574msgstr "Съдържание"
575
576#: ../extensions/page-info/page-info-dialog.c:1868
577msgid "Page Metadata"
578msgstr "Мета данни за страницата"
579
580#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:1
581msgid "<b>Dublin Core Metadata</b>"
582msgstr "<b>Основни мета-данни на Дъблин</b>"
583
584#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:2
585msgid "<b>Forms In Page</b>"
586msgstr "<b>Формуляри в страницата</b>"
587
588#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:3
589msgid "<b>Links In Page</b>"
590msgstr "<b>Връзки в страницата</b>"
591
592#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:4
593msgid "<b>Media In Page</b>"
594msgstr "<b>Мултимедия в страницата</b>"
595
596#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:5
597msgid "<b>Medium View</b>"
598msgstr "<b>Изглед на Medium</b>"
599
600#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:6
601msgid "<b>Other Metadata</b>"
602msgstr "<b>Други мета данни</b>"
603
604#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:7
605msgid "<b>Rendering</b>"
606msgstr "<b>Изчисляване</b>"
607
608#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:8
609msgid "<b>Source File</b>"
610msgstr "<b>Изходен файл</b>"
611
612#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:9
613msgid "<b>Web Page</b>"
614msgstr "<b>Интернет страница</b>"
615
616#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:10
617msgid "DYNAMIC"
618msgstr "ДИНАМИЧНО"
619
620#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:11
621msgid "Date:"
622msgstr "Дата:"
623
624#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:12
625msgid "Description:"
626msgstr "Описание:"
627
628#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:13
629msgid "Encoding:"
630msgstr "Кодиране:"
631
632#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:14
633msgid "Expires:"
634msgstr "Изтича на:"
635
636#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:15
637msgid "Format:"
638msgstr "Формат:"
639
640#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:16
641msgid "Forms"
642msgstr "Формуляри"
643
644#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:17
645msgid "General"
646msgstr "Общи"
647
648#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:18
649msgid "Links"
650msgstr "Връзки"
651
652#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:19
653msgid "Location:"
654msgstr "Местоположение:"
655
656#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:20
657msgid "MIME type:"
658msgstr "MIME тип:"
659
660#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:21
661msgid "Media"
662msgstr "Медия"
663
664#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:22
665msgid "Metadata"
666msgstr "Мета данни"
667
668#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:23
669msgid "Mode:"
670msgstr "Режим:"
671
672#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:24
673msgid "Modified:"
674msgstr "Променян:"
675
676#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:25
677msgid "Page Properties"
678msgstr "Подробности за страницата"
679
680#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:26
681msgid "Referrer:"
682msgstr "Референт:"
683
684#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:27
685msgid "Size:"
686msgstr "Размер:"
687
688#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:28
689msgid "Source:"
690msgstr "Източник:"
691
692#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:29
693msgid "Title:"
694msgstr "Заглавие:"
695
696#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:30
697msgid "Type:"
698msgstr "Тип:"
699
700#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:31
701msgid "_Save Media As..."
702msgstr "_Запазване на медията като..."
703
704#: ../extensions/page-info/page-info.xml.in.in.h:1
705msgid "Display information about and links and media from the current page"
706msgstr "Показва информация за препратките и медията от текущата страница"
707
708#: ../extensions/page-info/page-info.xml.in.in.h:2
709msgid "Page Info"
710msgstr "Информация за страницата"
711
712#: ../extensions/rss/ephy-rss-extension.c:94
713msgid "News Feeds Subscription"
714msgstr "Абонаменти за новини"
715
716#: ../extensions/rss/ephy-rss-extension.c:96
717msgid "Subscribe to this website's news feeds in your favorite news reader"
718msgstr "Абониране за емисии предлагани от тази уеб страница през любимия Ви агрегатор."
719
720#: ../extensions/rss/ephy-rss-extension.c:101
721msgid "_Subscribe to this feed"
722msgstr "_Абониране към емисиите на този сайт"
723
724#: ../extensions/rss/ephy-rss-extension.c:103
725msgid "Subscribe to this feed in your favorite news reader"
726msgstr "Абониране за тази емисия през любимия Ви четец."
727
728#: ../extensions/rss/ephy-rss-extension.c:373
729msgid "Subscribe to site's news feed"
730msgstr "Абониране към емисиите по RSS на този сайт"
731
732#: ../extensions/rss/rss-ui.c:159
733msgid "<b><i>Unable to contact the feed reader, is it running ?</i></b>"
734msgstr "<b><i>Няма връзка с агрегатора на емисии по RSS. Пусната ли е програмата?</i></b>"
735
736#: ../extensions/rss/rss-ui.c:161
737msgid "Retry"
738msgstr "Повторен опит"
739
740#: ../extensions/rss/rss-ui.c:289
741msgid "_Copy Feed Address"
742msgstr "_Копиране адреса на емисията"
743
744#: ../extensions/rss/rss-ui.c:564
745msgid "Subscribe"
746msgstr "Записване"
747
748#: ../extensions/rss/rss.xml.in.in.h:1
749msgid "News Feed Subscription"
750msgstr "Абонамент за емисии на новини"
751
752#: ../extensions/rss/rss.xml.in.in.h:2
753msgid ""
754"Subscribe to a news feed offered by the webpage in your favorite news reader"
755msgstr ""
756"Абониране за емисии, през любимия ви агрегатор, предлагани от уеб страници."
757
758#: ../extensions/sample-mozilla/sample-mozilla.xml.in.in.h:1
759msgid "A sample extension with mozilla backend"
760msgstr "Примерно разширение с mozilla backend"
761
762#: ../extensions/sample-mozilla/sample-mozilla.xml.in.in.h:2
763msgid "Sample (Mozilla)"
764msgstr "Пример (Mozilla)"
765
766#: ../extensions/sample/sample.xml.in.in.h:1
767msgid "A sample extension"
768msgstr "Примерно разширение"
769
770#: ../extensions/sample/sample.xml.in.in.h:2
771msgid "Sample"
772msgstr "Пример"
773
774#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:145
775msgid "Render the page without using a style"
776msgstr "Генериране на страницата без използването на стил"
777
778#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:148
779msgid "Render the page using the default style"
780msgstr "Генериране на страницата чрез стандартния стил"
781
782#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:151
783#, c-format
784msgid "Render the page using the \"%s\" style"
785msgstr "Генериране на страницата чрез стила „%s\""
786
787#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:309
788msgid "St_yle"
789msgstr "Ст_ил"
790
791#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:310
792msgid "Select a different style for this page"
793msgstr "Избор на различен стил за тази страница"
794
795#: ../extensions/select-stylesheet/mozilla/mozilla-helpers.cpp:227
796msgid "Default"
797msgstr "Стандартен"
798
799#: ../extensions/select-stylesheet/mozilla/mozilla-helpers.cpp:238
800msgid "None"
801msgstr "Без"
802
803#: ../extensions/select-stylesheet/select-stylesheet.xml.in.in.h:1
804msgid "Select Stylesheet"
805msgstr "Избор на стил"
806
807#: ../extensions/select-stylesheet/select-stylesheet.xml.in.in.h:2
808msgid "Select between different stylesheets offered by the web page"
809msgstr "Избор между различни визуални стилове, предложени страницата"
810
811#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar.c:176
812msgid "No Sidebars installed"
813msgstr "Няма инсталирани стр. ленти"
814
815#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:104
816msgid "_Sidebar"
817msgstr "_Странична лента"
818
819#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:105
820msgid "Show or hide the sidebar"
821msgstr "Показване или скриване на страничната лента"
822
823#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:407
824#, c-format
825msgid "Add \"%s\" to the Sidebar?"
826msgstr "Добавяне на „%s\" към страничната лента?"
827
828#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:411
829#, c-format
830msgid "The source to the new sidebar page is %s."
831msgstr "Източникът на новата странична лента е %s."
832
833#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:413
834msgid "Add Sidebar"
835msgstr "Добавяне на странична лента"
836
837#: ../extensions/sidebar/ephy-sidebar-extension.c:417
838msgid "_Add Sidebar"
839msgstr "_Добавяне на странична лента"
840
841#: ../extensions/sidebar/sidebar.xml.in.in.h:1
842msgid "Adds a sidebar to windows"
843msgstr "Добавя странична лента към прозорците"
844
845#: ../extensions/sidebar/sidebar.xml.in.in.h:2
846msgid "Sidebar"
847msgstr "Странична лента"
848
849#: ../extensions/smart-bookmarks/smart-bookmarks-extension.c:579
850msgid "_Look Up"
851msgstr "_Поглеждане"
852
853#: ../extensions/smart-bookmarks/smart-bookmarks-extension.c:586
854msgid "_GNOME Dictionary"
855msgstr "_Речник на GNOME"
856
857#: ../extensions/smart-bookmarks/smart-bookmarks.xml.in.in.h:1
858msgid "Look up the selected text with a smart bookmark"
859msgstr "Търсене на избрания текст с умна отметка."
860
861#: ../extensions/smart-bookmarks/smart-bookmarks.xml.in.in.h:2
862msgid "Smart Bookmarks"
863msgstr "Умни отметки"
864
865#: ../extensions/tab-groups/tab-groups.xml.in.in.h:1
866msgid "Groups newly opened tabs"
867msgstr "Групира ново-отворените страници"
868
869#: ../extensions/tab-groups/tab-groups.xml.in.in.h:2
870msgid "Tab Groups"
871msgstr "Групиране на страниците"
872
873#: ../extensions/tabsmenu/ephy-tab-move-menu.c:190
874#, c-format
875msgid "Window '%s' (%d tab)"
876msgid_plural "Window '%s' (%d tabs)"
877msgstr[0] "Прозорец „%s\" (%d страница)"
878msgstr[1] "Прозорец '%s' (%d таба)"
879
880#: ../extensions/tabsmenu/ephy-tab-move-menu.c:301
881msgid "Move Tab To Window"
882msgstr "Преместване на страница към прозорец ..."
883
884#: ../extensions/tabsmenu/ephy-tab-move-menu.c:302
885msgid "Move the current tab to a different window"
886msgstr "Преместване на текущата страница към друг прозорец"
887
888#: ../extensions/tabsmenu/tabsmenu.xml.in.in.h:1
889msgid "Move tabs between windows"
890msgstr "Преместване на страници между прозорците"
891
892#: ../extensions/tabsmenu/tabsmenu.xml.in.in.h:2
893msgid "Tabsmenu"
894msgstr "Меню за страниците"
895
896#: ../extensions/tab-states/tab-states.xml.in.in.h:1
897msgid "Indicates new content in background tabs"
898msgstr "Показва новото съдържание в скрити страници"
899
900#: ../extensions/tab-states/tab-states.xml.in.in.h:2
901msgid "Tab States"
902msgstr "Състояния на страниците"
903
904#~ msgid "Search string"
905#~ msgstr "Низ за търсене"
906
907#~ msgid "The name of the string to be found"
908#~ msgstr "Низът, който да бъде намерен"
909
910#~ msgid "Case sensitive"
911#~ msgstr "Малки и големи букви имат значение"
912
913#~ msgid "TRUE for a case sensitive search"
914#~ msgstr "TRUE за търсене при имащи значение малки и големи букви"
915
916#~ msgid "Highlight color"
917#~ msgstr "Цвят за осветяване"
918
919#~ msgid "Color of highlight for all matches"
920#~ msgstr "Цвят за оцветяване на всички попадения"
921
922#~ msgid "Current color"
923#~ msgstr "Текущ цвят"
924
925#~ msgid "Color of highlight for the current match"
926#~ msgstr "Цвят за оцветяване на текущото попадение"
927
928#~ msgid "F_ind:"
929#~ msgstr "_Търсене:"
930
931#~ msgid "_Previous"
932#~ msgstr "_Предишно"
933
934#~ msgid "_Next"
935#~ msgstr "_Следващо"
936
937#~ msgid "C_ase Sensitive"
938#~ msgstr "М_алки и големи букви имат значение"
939
940#~ msgid "Find"
941#~ msgstr "Търсене"
942
943#~ msgid "Replace the find dialog with a find toolbar"
944#~ msgstr "Заменяне на прозореца за търсене с лента за търсене"
945
946#~ msgid "Certificate Manager"
947#~ msgstr "Мениджър на сертификатите"
948
949#~ msgid "Popup _Windows"
950#~ msgstr "Изскачащи прозорци"
951
952#~ msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
953#~ msgstr "Показване или скриване на незаявени изскачащи прозорци от този сайт"
954
955#~ msgid "%d popup window blocked"
956#~ msgid_plural "%d popup windows blocked"
957#~ msgstr[0] "%d изскачащ прозорец блокиран"
958#~ msgstr[1] "%d изскачащи прозорци блокирани"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.