source: extras/gimp-libgimp.HEAD.bg.po @ 263

Last change on this file since 263 was 263, checked in by kaladan, 17 years ago

gimp galore - още поправки и допълнения по превода на GIMP, благодарение на Виктор!

File size: 38.9 KB
Line 
1# translation of gimp-libgimp.HEAD.po to Bulgarian
2# Bulgarian translation of libgimp
3# Copyright (C) 2005 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:54+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-10-22 15:13+0300\n"
13"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Generator: KBabel 1.10\n"
20
21#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
22msgid "Brush Selection"
23msgstr "Рисуване по селекция"
24
25#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
26msgid "_Browse..."
27msgstr "_Разглеждане..."
28
29#: ../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
30#, c-format
31msgid "%s can't handle layers"
32msgstr "%s не потдържа слоеве"
33
34#: ../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
35#: ../libgimp/gimpexport.c:234
36msgid "Merge Visible Layers"
37msgstr "Сливане на видимите слоеве"
38
39#: ../libgimp/gimpexport.c:224
40#, c-format
41msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
42msgstr "%s не потдържа отмествания, размери или прозрачност на слоеве"
43
44#: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
45#, c-format
46msgid "%s can only handle layers as animation frames"
47msgstr "%s потдържа слоеве само като кадри от анимация"
48
49#: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
50msgid "Save as Animation"
51msgstr "Запазване като анимация"
52
53#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
54#: ../libgimp/gimpexport.c:261
55msgid "Flatten Image"
56msgstr "Изравняване на изображението"
57
58#: ../libgimp/gimpexport.c:260
59#, c-format
60msgid "%s can't handle transparency"
61msgstr "%s не потдържа прозрачност"
62
63#: ../libgimp/gimpexport.c:269
64#, c-format
65msgid "%s can't handle layer masks"
66msgstr "%s не потдържа слоеви маски"
67
68#: ../libgimp/gimpexport.c:270
69msgid "Apply Layer Masks"
70msgstr "Прилагане на слоеви маски"
71
72#: ../libgimp/gimpexport.c:278
73#, c-format
74msgid "%s can only handle RGB images"
75msgstr "%s потдържа само ЧЗС изображения"
76
77#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
78#: ../libgimp/gimpexport.c:326
79msgid "Convert to RGB"
80msgstr "Преобразуване в ЧЗС"
81
82#: ../libgimp/gimpexport.c:287
83#, c-format
84msgid "%s can only handle grayscale images"
85msgstr "%s потдържа само изображения в степени на сивото"
86
87#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
88#: ../libgimp/gimpexport.c:338
89msgid "Convert to Grayscale"
90msgstr "Преобразуване в степени на сивото"
91
92#: ../libgimp/gimpexport.c:296
93#, c-format
94msgid "%s can only handle indexed images"
95msgstr "%s потдържа само изображения с индексирани цветове"
96
97#: ../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
98#: ../libgimp/gimpexport.c:336
99msgid ""
100"Convert to Indexed using default settings\n"
101"(Do it manually to tune the result)"
102msgstr ""
103"Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на настройките по подразбиране\n"
104"(Използва се ръчното за настройка на резултата)"
105
106#: ../libgimp/gimpexport.c:306
107#, c-format
108msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
109msgstr "%s потдържа само черно-бели (двуцветни) изображения с индексирани цветове"
110
111#: ../libgimp/gimpexport.c:307
112msgid ""
113"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
114"(Do it manually to tune the result)"
115msgstr ""
116"Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на настройките по подразбиране за черно-бяло\n"
117"(Използва се ръчното за настройка на резултата)"
118
119#: ../libgimp/gimpexport.c:316
120#, c-format
121msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
122msgstr "%s потдържа само изображения с цветност ЧЗС или степени на сивото"
123
124#: ../libgimp/gimpexport.c:325
125#, c-format
126msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
127msgstr "%s потдържа само изображения ЧЗС или индексирани цветове"
128
129#: ../libgimp/gimpexport.c:335
130#, c-format
131msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
132msgstr "%s потдържа само изображения в степени на сивото или с индексирани цветове"
133
134#: ../libgimp/gimpexport.c:346
135#, c-format
136msgid "%s needs an alpha channel"
137msgstr "%s се нуждае от канал за прозрачност"
138
139#: ../libgimp/gimpexport.c:347
140msgid "Add Alpha Channel"
141msgstr "Добавяне на канал за прозрачност"
142
143#: ../libgimp/gimpexport.c:381
144msgid "Confirm Save"
145msgstr "Потвърждение на запазването"
146
147#: ../libgimp/gimpexport.c:387
148msgid "Confirm"
149msgstr "Потвърждение"
150
151#: ../libgimp/gimpexport.c:462
152msgid "Export File"
153msgstr "Експортиране"
154
155#: ../libgimp/gimpexport.c:466
156msgid "_Ignore"
157msgstr "_Игнориране"
158
159#: ../libgimp/gimpexport.c:468
160msgid "_Export"
161msgstr "_Експорт"
162
163#. the headline
164#: ../libgimp/gimpexport.c:497
165#, c-format
166msgid ""
167"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
168"reasons:"
169msgstr "Изображението ви трябва да бъде експортирано преди да бъде запазено като %s поради следните причини:"
170
171#. the footline
172#: ../libgimp/gimpexport.c:568
173msgid "The export conversion won't modify your original image."
174msgstr "Експортирането няма да промени оригиналното изображение."
175
176#: ../libgimp/gimpexport.c:668
177#, c-format
178msgid ""
179"You are about to save a layer mask as %s.\n"
180"This will not save the visible layers."
181msgstr ""
182"Опитвате се да запазите като слоева маска %s \n"
183"Това няма да запази видимите слоеве."
184
185#: ../libgimp/gimpexport.c:674
186#, c-format
187msgid ""
188"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
189"This will not save the visible layers."
190msgstr ""
191"Опитвате се да запазите като канал (запазена селекция) %s \n"
192"Това няма да запази видимите слоеве."
193
194#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
195msgid "Font Selection"
196msgstr "Избор на шрифт"
197
198#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
199msgid "Sans"
200msgstr "Прав"
201
202#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
203msgid "Gradient Selection"
204msgstr "Селекция с преливка"
205
206#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
207msgid "(Empty)"
208msgstr "(Празно)"
209
210#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
211msgid "Palette Selection"
212msgstr "Избор на палитра"
213
214#: ../libgimp/gimppatternmenu.c:125
215msgid "Pattern Selection"
216msgstr "Избор на шарка"
217
218#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:171
219msgid "by name"
220msgstr "по име"
221
222#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:172
223msgid "by description"
224msgstr "по описание"
225
226#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:173
227msgid "by help"
228msgstr "по помощ"
229
230#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:174
231msgid "by author"
232msgstr "по автор"
233
234#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:175
235msgid "by copyright"
236msgstr "по авторски права"
237
238#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:176
239msgid "by date"
240msgstr "по дата"
241
242#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:177
243msgid "by type"
244msgstr "по тип"
245
246#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:408
247msgid "Searching"
248msgstr "Търсене"
249
250#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:419
251msgid "Searching by name"
252msgstr "Търсене по име"
253
254#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:440
255msgid "Searching by description"
256msgstr "Търсене по описание"
257
258#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:447
259msgid "Searching by help"
260msgstr "Търсене по помощ"
261
262#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
263msgid "Searching by author"
264msgstr "Търсене по автор"
265
266#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:461
267msgid "Searching by copyright"
268msgstr "Търсене по авторски права"
269
270#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:468
271msgid "Searching by date"
272msgstr "Търсене по дата"
273
274#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:475
275msgid "Searching by type"
276msgstr "Търсене по тип"
277
278#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
279#, c-format
280msgid "%d procedures"
281msgstr "%d процедури"
282
283#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:491
284msgid "No matches for your query"
285msgstr "Няма отговарящи на търсенето"
286
287#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:495
288#, c-format
289msgid "%d procedure matches your query"
290msgid_plural "%d procedures match your query"
291msgstr[0] "%d съвпадения с критериите"
292msgstr[1] "%d процедури съвпадат с критериите"
293
294#. count label
295#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:145
296msgid "No matches"
297msgstr "Няма съвпадения"
298
299#: ../libgimp/gimpprocview.c:143
300msgid "Parameters"
301msgstr "Параметри"
302
303#: ../libgimp/gimpprocview.c:156
304msgid "Return Values"
305msgstr "Върнати стойности"
306
307#: ../libgimp/gimpprocview.c:169
308msgid "Additional Information"
309msgstr "Допълнитена информация"
310
311#: ../libgimp/gimpprocview.c:210
312msgid "Author:"
313msgstr "Автор:"
314
315#: ../libgimp/gimpprocview.c:222
316msgid "Date:"
317msgstr "Дата:"
318
319#: ../libgimp/gimpprocview.c:234
320msgid "Copyright:"
321msgstr "Авторски права:"
322
323#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
324msgid "percent"
325msgstr "процента"
326
327#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
328msgid "_White (full opacity)"
329msgstr "_Бяло (пълна видимост)"
330
331#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
332msgid "_Black (full transparency)"
333msgstr "_Черно (пълна прозрачност)"
334
335#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
336msgid "Layer's _alpha channel"
337msgstr "Канал за _прозрачност на слоя"
338
339#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
340msgid "_Transfer layer's alpha channel"
341msgstr "_Прехвърляне канала за прозрачност на слоя"
342
343#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
344msgid "_Selection"
345msgstr "_Селекция"
346
347#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
348msgid "_Grayscale copy of layer"
349msgstr "_Копие на слоя в степени на сивото"
350
351#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
352msgid "FG to BG (RGB)"
353msgstr "ЦР към ЦФ (ЧЗС)"
354
355#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
356msgid "FG to BG (HSV)"
357msgstr "ЦР към ЦФ (HSV)"
358
359#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
360msgid "FG to transparent"
361msgstr "ЦР към прозрачност"
362
363#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
364msgid "Custom gradient"
365msgstr "Специфична преливка"
366
367#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
368msgid "FG color fill"
369msgstr "Запълване с цвета на рисуване"
370
371#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
372msgid "BG color fill"
373msgstr "Запълване с цвета на фона"
374
375#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
376msgid "Pattern fill"
377msgstr "Запълване с шарка"
378
379#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
380msgid "Add to the current selection"
381msgstr "Добавяне към текущата селекция"
382
383#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
384msgid "Subtract from the current selection"
385msgstr "Изваждане от текущата селекция"
386
387#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
388msgid "Replace the current selection"
389msgstr "Подмяна на текущата селекция"
390
391#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
392msgid "Intersect with the current selection"
393msgstr "Пресичане с текущата селекция"
394
395#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
396msgid "Red"
397msgstr "Червено"
398
399#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
400msgid "Green"
401msgstr "Зелено"
402
403#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
404msgid "Blue"
405msgstr "Синьо"
406
407#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
408msgid "Gray"
409msgstr "Сиво"
410
411#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
412msgid "Indexed"
413msgstr "Индексирано"
414
415#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
416msgid "Alpha"
417msgstr "Прозрачност"
418
419#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
420msgid "Small"
421msgstr "Малко"
422
423#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
424msgid "Medium"
425msgstr "Средно"
426
427#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
428msgid "Large"
429msgstr "Голямо"
430
431#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
432msgid "Light checks"
433msgstr "Светли квадратчета"
434
435#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
436msgid "Mid-tone checks"
437msgstr "Средни квадратчета"
438
439#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
440msgid "Dark checks"
441msgstr "Тъмни квадратчета"
442
443#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
444msgid "White only"
445msgstr "Само бялото"
446
447#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
448msgid "Gray only"
449msgstr "Само сивото"
450
451#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
452msgid "Black only"
453msgstr "Само черното"
454
455#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
456msgid "Image source"
457msgstr "Източник на изображението"
458
459#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
460msgid "Pattern source"
461msgstr "Източник на шарката"
462
463#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
464msgid "Lightness"
465msgstr "Осветеност"
466
467#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
468msgid "Luminosity"
469msgstr "Отразяване"
470
471#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
472msgid "Average"
473msgstr "Средно"
474
475#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
476msgid "Dodge"
477msgstr "Отклонение"
478
479#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
480msgid "Burn"
481msgstr "Изгаряне"
482
483#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
484msgid "Linear"
485msgstr "Линейно"
486
487#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
488msgid "Bi-linear"
489msgstr "Би-линейно"
490
491#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
492msgid "Radial"
493msgstr "Радиално"
494
495#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
496msgid "Square"
497msgstr "Квадратно"
498
499#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
500msgid "Conical (sym)"
501msgstr "Конично (симетрично)"
502
503#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
504msgid "Conical (asym)"
505msgstr "Конично (асиметрично)"
506
507#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
508msgid "Shaped (angular)"
509msgstr "Форма (ъглова)"
510
511#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
512msgid "Shaped (spherical)"
513msgstr "Форма (сферична)"
514
515#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
516msgid "Shaped (dimpled)"
517msgstr "Форма (неправилна)"
518
519#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
520msgid "Spiral (cw)"
521msgstr "Спирала (чс)"
522
523#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
524msgid "Spiral (ccw)"
525msgstr "Спирала (очс)"
526
527#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
528msgid "Intersections (dots)"
529msgstr "Пресичания (точки)"
530
531#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:428
532msgid "Intersections (crosshairs)"
533msgstr "Пресичания (кръст)"
534
535#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
536msgid "Dashed"
537msgstr "Тирета"
538
539#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
540msgid "Double dashed"
541msgstr "Двойни тирета"
542
543#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
544msgid "Solid"
545msgstr "Непрекъсната"
546
547#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:460
548msgid "Stock ID"
549msgstr "Идентификационен номер"
550
551#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:461
552msgid "Inline pixbuf"
553msgstr "Линейно смекчаване"
554
555#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
556msgid "Image file"
557msgstr "Файл на изображението"
558
559#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
560msgid "RGB color"
561msgstr "Цветност ЧЗС"
562
563#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
564msgid "Grayscale"
565msgstr "Степени на сивото"
566
567#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
568msgid "Indexed color"
569msgstr "Индексиран цвят"
570
571#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
572msgid "RGB"
573msgstr "ЧЗС"
574
575#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
576msgid "RGB-alpha"
577msgstr "ЧЗС-прозрачност"
578
579#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
580msgid "Grayscale-alpha"
581msgstr "Степени на сивото - прозрачност"
582
583#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
584msgid "Indexed-alpha"
585msgstr "Индексиран цвят-прозрачност"
586
587#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
588msgid "None (Fastest)"
589msgstr "Без (най-бързо)"
590
591#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
592msgid "Cubic"
593msgstr "Кубично"
594
595#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
596msgid "Lanczos (Best)"
597msgstr "Ланкзос (най-добро)"
598
599#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:591
600msgid "Constant"
601msgstr "Постоянно"
602
603#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:592
604msgid "Incremental"
605msgstr "Увеличаващо се"
606
607#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:621 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
608msgid "None"
609msgstr "Без"
610
611#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:622
612msgid "Sawtooth wave"
613msgstr "Плавна вълна"
614
615#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623
616msgid "Triangular wave"
617msgstr "Триъгълна вълна"
618
619#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:651
620msgid "Pixels"
621msgstr "Пиксели"
622
623#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
624msgid "Points"
625msgstr "Точки"
626
627#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
628msgid "Shadows"
629msgstr "Сенки"
630
631#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
632msgid "Midtones"
633msgstr "Средни тонове"
634
635#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
636msgid "Highlights"
637msgstr "Светли тонове"
638
639#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:711
640msgid "Forward"
641msgstr "Напред"
642
643#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:712
644msgid "Backward"
645msgstr "Назад"
646
647#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:813
648msgid "Internal GIMP procedure"
649msgstr "Вътрешна GIMP процедура"
650
651#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:814
652msgid "GIMP Plug-In"
653msgstr "GIMP приставка"
654
655#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:815
656msgid "GIMP Extension"
657msgstr "GIMP разширение"
658
659#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:816
660msgid "Temporary Procedure"
661msgstr "Временна процедура"
662
663#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:177
664#, c-format
665msgid "%d Bytes"
666msgstr "%d байта"
667
668#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:182
669#, c-format
670msgid "%.2f KB"
671msgstr "%.2f KB"
672
673#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:186
674#, c-format
675msgid "%.1f KB"
676msgstr "%.1f KB"
677
678#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:190
679#, c-format
680msgid "%d KB"
681msgstr "%d KB"
682
683#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:197
684#, c-format
685msgid "%.2f MB"
686msgstr "%.2f MB"
687
688#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:201
689#, c-format
690msgid "%.1f MB"
691msgstr "%.1f MB"
692
693#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:205
694#, c-format
695msgid "%d MB"
696msgstr "%d MB"
697
698#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:212
699#, c-format
700msgid "%.2f GB"
701msgstr "%.2f GB"
702
703#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:216
704#, c-format
705msgid "%.1f GB"
706msgstr "%.1f GB"
707
708#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:220
709#, c-format
710msgid "%d GB"
711msgstr "%d GB"
712
713#: ../libgimpbase/gimputils.c:169 ../libgimpbase/gimputils.c:174
714#: ../modules/cdisplay_lcms.c:246
715msgid "(invalid UTF-8 string)"
716msgstr "(грешен UTF-8 запис)"
717
718#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
719msgid "Mode of operation for color management."
720msgstr "Режим на операцията за настройка на цветовете."
721
722#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
723msgid "The color profile of your (primary) monitor."
724msgstr "Цветови профил на (основния) монитор."
725
726#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
727msgid ""
728"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
729"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
730"fallback."
731msgstr "Когато е включено, GIMP ще се опита да използва цветовия профил на монитора от графичната система. Конфигурираният профил на моитор тогава ще се с използва само в случай на проблем."
732
733#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
734msgid "The default RGB workspace color profile."
735msgstr "ЧЗС цветови профил по подразбиране."
736
737#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
738msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
739msgstr "CMYK цветови профил за конвертиране между ЧЗС и CMYK."
740
741#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
742msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
743msgstr "Цветовия профил за симулиране на отпечатана версия (softproof)."
744
745#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
746msgid "Sets how colors are mapped for your display."
747msgstr "Задава как се визуализират цветовете на монитора."
748
749#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
750msgid "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
751msgstr "Задава как цветовете се конвертират от работната среда в симулация на печат."
752
753#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
754msgid "No color management"
755msgstr "Без управление на цветовете"
756
757#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
758msgid "Color managed display"
759msgstr "Управление цветовете на монитора"
760
761#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
762msgid "Print simulation"
763msgstr "Симулация на разпечатка"
764
765#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56 ../modules/cdisplay_proof.c:55
766msgid "Perceptual"
767msgstr "Перцептуално"
768
769#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57 ../modules/cdisplay_proof.c:56
770msgid "Relative colorimetric"
771msgstr "Относително цветометрично"
772
773#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
774#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
775msgid "Saturation"
776msgstr "Насищане"
777
778#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59 ../modules/cdisplay_proof.c:58
779msgid "Absolute colorimetric"
780msgstr "Абсолютно цветометрично"
781
782#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
783msgid "Ask"
784msgstr "Запитване"
785
786#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
787msgid "Use embedded profile"
788msgstr "Използване на вграденият профил"
789
790#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
791msgid "Convert to RGB workspace"
792msgstr "Конвертиране в ЧЗС цветово пространство"
793
794#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
795#, c-format
796msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
797msgstr "стойността за команда %s не е правилна UTF-8"
798
799#. please don't translate 'yes' and 'no'
800#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:423
801#, c-format
802msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
803msgstr "при очаквано 'да' или 'не' за %s, е получено'%s'"
804
805#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:497
806#, c-format
807msgid "invalid value '%s' for token %s"
808msgstr "Грешна стойност за '%s' в '%s'"
809
810#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:512
811#, c-format
812msgid "invalid value '%ld' for token %s"
813msgstr "Грешна стойност за '%ld' в '%s'"
814
815#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:581
816#, c-format
817msgid "while parsing token '%s': %s"
818msgstr "при четене на '%s': %s"
819
820#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:453
821#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:466 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
822#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:579
823msgid "fatal parse error"
824msgstr "фатална грешка при четене"
825
826#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:376
827#, c-format
828msgid "Cannot expand ${%s}"
829msgstr "Не може да се покаже ${%s}"
830
831#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
832#, c-format
833msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
834msgstr "Не може да се създаде временен файл за '%s': %s"
835
836#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
837#, c-format
838msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
839msgstr "Не може да се отвори '%s' за запис: '%s'"
840
841#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:667
842#, c-format
843msgid ""
844"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
845"The original file has not been touched."
846msgstr ""
847"Грешка при запис на временен файл за '%s': %s\n"
848"Оригиналния файл не е бил променен."
849
850#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
851#, c-format
852msgid ""
853"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
854"No file has been created."
855msgstr ""
856"Грешка при запис на временен файл за '%s': %s\n"
857"Не е създаден файл."
858
859#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
860#, c-format
861msgid "Error writing to '%s': %s"
862msgstr "Грешка при запис на '%s': %s"
863
864#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:704
865#, c-format
866msgid "Could not create '%s': %s"
867msgstr "Не може да се създаде '%s': %s"
868
869#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:255
870msgid "invalid UTF-8 string"
871msgstr "Невалиден UTF-8"
872
873#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:606
874#, c-format
875msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
876msgstr "Грешка при четене на '%s' в ред %d: %s"
877
878#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
879#, c-format
880msgid "Loading module: '%s'\n"
881msgstr "Зареждане на модул: '%s'\n"
882
883#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
884#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
885#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
886#, c-format
887msgid "Module '%s' load error: %s"
888msgstr "Грешка при зареждане на модул '%s': %s"
889
890#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:286
891#, c-format
892msgid "Skipping module: '%s'\n"
893msgstr "Пропускане на модул: '%s'\n"
894
895#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:426
896msgid "Module error"
897msgstr "Грешка в модула"
898
899#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:427
900msgid "Loaded"
901msgstr "Зареден"
902
903#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:428
904msgid "Load failed"
905msgstr "Зареждането е невъзможно"
906
907#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:429
908msgid "Not loaded"
909msgstr "Незареден"
910
911#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:125
912#, c-format
913msgid ""
914"Cannot determine a valid home directory.\n"
915"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
916msgstr ""
917"Не може да се определи валидна домашна папка.\n"
918"Вместо това предварителните прегледи ще се запазват във папката за временни файлове (%s) ."
919
920#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
921#, c-format
922msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
923msgstr "Грешка при създаване на папка за умалени копия '%s'."
924
925#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:919
926#, c-format
927msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
928msgstr "Не може да бъде създаден предварителен преглед за %s: %s"
929
930#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:129
931msgid "_Search:"
932msgstr "_Търсене:"
933
934#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
935msgid "_Foreground Color"
936msgstr "Цвят за _рисуване"
937
938#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
939msgid "_Background Color"
940msgstr "Цвят на _фона"
941
942#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
943msgid "Blac_k"
944msgstr "_Черно"
945
946#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
947msgid "_White"
948msgstr "_Бяло"
949
950#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
951msgid "Scales"
952msgstr "Мащабирания"
953
954#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
955msgid "Current:"
956msgstr "Текущ:"
957
958#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
959msgid "Old:"
960msgstr "Стар:"
961
962#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
963msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
964msgstr "Хексадецимална нотация на цветовете, като използваното в HTML и CSS"
965
966#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
967msgid "HTML _notation:"
968msgstr "HTML _нотация:"
969
970#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
971msgid "Select Folder"
972msgstr "Избор на папка"
973
974#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
975msgid "Select File"
976msgstr "Избор на файл"
977
978#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
979msgid "Kilobytes"
980msgstr "Килобайти"
981
982#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
983msgid "Megabytes"
984msgstr "Мегабайти"
985
986#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
987msgid "Gigabytes"
988msgstr "Гигабайти"
989
990#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
991msgid "Writable"
992msgstr "Записваемо"
993
994#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
995msgid "Folder"
996msgstr "Папка"
997
998#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:138
999msgid ""
1000"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
1001"that color."
1002msgstr "Изберете пипетата, след това цвят където и да е на екрана."
1003
1004#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
1005msgid "Check Size"
1006msgstr "Размер на квадратчето"
1007
1008#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
1009msgid "Check Style"
1010msgstr "Вид на квадратчето"
1011
1012#. toggle button to (des)activate the instant preview
1013#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:256
1014msgid "_Preview"
1015msgstr "_Предварителен преглед"
1016
1017#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1868
1018#, c-format
1019msgid "This text input field is limited to %d characters."
1020msgstr "Полето за въвеждане на текст има ограничение от %d знака."
1021
1022#: ../libgimpwidgets/gimpresolutionentry.c:382
1023#, c-format
1024msgid "pixels/%s"
1025msgstr "пиксели/%s"
1026
1027#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
1028msgid "Anchor"
1029msgstr "Котва"
1030
1031#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:114
1032msgid "C_enter"
1033msgstr "_Центриране"
1034
1035#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:115
1036msgid "_Duplicate"
1037msgstr "_Дублиране"
1038
1039#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:116
1040msgid "_Edit"
1041msgstr "_Редактиране"
1042
1043#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:117
1044msgid "Linked"
1045msgstr "Свързано"
1046
1047#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:118
1048msgid "Paste as New"
1049msgstr "Поставяне като нов"
1050
1051#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:119
1052msgid "Paste Into"
1053msgstr "Поставяне в"
1054
1055#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
1056msgid "_Reset"
1057msgstr "_Начално състояние"
1058
1059#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
1060msgid "Visible"
1061msgstr "Видим"
1062
1063#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
1064msgid "_Stroke"
1065msgstr "_Очертаване"
1066
1067#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
1068msgid "L_etter Spacing"
1069msgstr "Между_буквени разстояния"
1070
1071#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:174
1072msgid "L_ine Spacing"
1073msgstr "Между_редови разстояния"
1074
1075#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:190
1076msgid "_Resize"
1077msgstr "_Преоразмеряване"
1078
1079#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:300
1080msgid "_Scale"
1081msgstr "_Мащабиране"
1082
1083#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:278
1084msgid "Crop"
1085msgstr "Отрязване"
1086
1087#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
1088msgid "_Transform"
1089msgstr "_Преобразуване"
1090
1091#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
1092msgid "_Rotate"
1093msgstr "_Завъртане"
1094
1095#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:301
1096msgid "_Shear"
1097msgstr "_Деформиране"
1098
1099#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:302
1100msgid "More..."
1101msgstr "Още..."
1102
1103#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:612
1104msgid "Unit Selection"
1105msgstr "Избор на единици"
1106
1107#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:660
1108msgid "Unit"
1109msgstr "Единица"
1110
1111#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:664
1112msgid "Factor"
1113msgstr "Фактор"
1114
1115#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1003
1116msgid ""
1117"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
1118"a given \"random\" operation"
1119msgstr "Използване на тази стойност за генериране на случайни стойности за разпръскването - това позволява повтарянето на дадена \"случайна\" операция"
1120
1121#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1007
1122msgid "_New Seed"
1123msgstr "_Ново разпръскване"
1124
1125#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1020
1126msgid "Seed random number generator with a generated random number"
1127msgstr "Генератор на разпръскване по случайни стойности с генерирана случайна стойност"
1128
1129#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1024
1130msgid "_Randomize"
1131msgstr "_Произволно"
1132
1133#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
1134msgid "_H"
1135msgstr "_Н"
1136
1137#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
1138msgid "Hue"
1139msgstr "Нюанс"
1140
1141#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
1142msgid "_S"
1143msgstr "_Н"
1144
1145#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
1146msgid "_V"
1147msgstr "_С"
1148
1149#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
1150msgid "Value"
1151msgstr "Стойност"
1152
1153#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
1154msgid "_R"
1155msgstr "_Ч"
1156
1157#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
1158msgid "_G"
1159msgstr "_З"
1160
1161#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
1162msgid "_B"
1163msgstr "_С"
1164
1165#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
1166msgid "_A"
1167msgstr "_П"
1168
1169#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
1170msgid "Layers"
1171msgstr "Слоеве"
1172
1173#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
1174msgid "Images"
1175msgstr "Изображения"
1176
1177#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:186
1178msgid "Zoom in"
1179msgstr "Увеличаване"
1180
1181#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:187
1182msgid "Zoom out"
1183msgstr "Намаляване"
1184
1185#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
1186msgid "Protanopia (insensitivity to red"
1187msgstr "Протанопия (интензивност към червено)"
1188
1189#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:69
1190msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
1191msgstr "Деутеранопия (интензивност към зелено)"
1192
1193#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:71
1194msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
1195msgstr "Тританопия (интензивност към синьо)"
1196
1197#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
1198msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
1199msgstr "Симулация на цветови недостиг (алгоритъм Брет-Венот-Молон)"
1200
1201#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
1202msgid "Color Deficient Vision"
1203msgstr "Преглед с недостиг на цветове"
1204
1205#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:503
1206msgid "Color _deficiency type:"
1207msgstr "Тип на _недостига на цветове:"
1208
1209#: ../modules/cdisplay_gamma.c:91
1210msgid "Gamma color display filter"
1211msgstr "Филтър за показване на гама-цветове"
1212
1213#: ../modules/cdisplay_gamma.c:160
1214msgid "Gamma"
1215msgstr "Гама"
1216
1217#: ../modules/cdisplay_gamma.c:251
1218msgid "_Gamma:"
1219msgstr "_Гама:"
1220
1221#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:91
1222msgid "High Contrast color display filter"
1223msgstr "Показване на цветове свисок контраст"
1224
1225#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:160
1226msgid "Contrast"
1227msgstr "Контраст"
1228
1229#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:251
1230msgid "Contrast c_ycles:"
1231msgstr "_Нива на контраст:"
1232
1233#: ../modules/cdisplay_lcms.c:105
1234msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
1235msgstr "Филтър за управление на цветовете, използващ ICC цветови профили"
1236
1237#: ../modules/cdisplay_lcms.c:173
1238msgid "Color Management"
1239msgstr "Управления на цветовете"
1240
1241#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
1242msgid ""
1243"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
1244"Preferences dialog."
1245msgstr "Този филтър използва конфигурацията от секцията за Управление на цветовете в настройките."
1246
1247#: ../modules/cdisplay_lcms.c:311
1248msgid "Mode of operation:"
1249msgstr "Режим на операция:"
1250
1251#: ../modules/cdisplay_lcms.c:322
1252msgid "RGB workspace profile:"
1253msgstr "ЧЗС цветови профил за работа:"
1254
1255#: ../modules/cdisplay_lcms.c:332
1256msgid "Monitor profile:"
1257msgstr "Профил на монитора:"
1258
1259#: ../modules/cdisplay_lcms.c:342
1260msgid "Print simulation profile:"
1261msgstr "Профил за симулиране на разпечатка:"
1262
1263#: ../modules/cdisplay_proof.c:127
1264msgid "Color proof filter using ICC color profile"
1265msgstr "Филтър за цветова корекция, използващ ICC профил"
1266
1267#: ../modules/cdisplay_proof.c:221
1268msgid "Color Proof"
1269msgstr "Цветова корекция"
1270
1271#: ../modules/cdisplay_proof.c:346
1272msgid "_Intent:"
1273msgstr "_Съсредоточаване:"
1274
1275#: ../modules/cdisplay_proof.c:350
1276msgid "Choose an ICC Color Profile"
1277msgstr "Избор на ICC цветови профил"
1278
1279#: ../modules/cdisplay_proof.c:353
1280msgid "_Profile:"
1281msgstr "_Профил:"
1282
1283#: ../modules/cdisplay_proof.c:358
1284msgid "_Black Point Compensation"
1285msgstr "_Компенсация на черна точка"
1286
1287#: ../modules/colorsel_cmyk.c:73
1288msgid "CMYK color selector"
1289msgstr "Избор на CMYK цвят"
1290
1291#: ../modules/colorsel_cmyk.c:130
1292msgid "CMYK"
1293msgstr "CMYK"
1294
1295#. Cyan
1296#: ../modules/colorsel_cmyk.c:148
1297msgid "_C"
1298msgstr "_C"
1299
1300#. Magenta
1301#: ../modules/colorsel_cmyk.c:150
1302msgid "_M"
1303msgstr "_M"
1304
1305#. Yellow
1306#: ../modules/colorsel_cmyk.c:152
1307msgid "_Y"
1308msgstr "_Y"
1309
1310#. Key (Black)
1311#: ../modules/colorsel_cmyk.c:154
1312msgid "_K"
1313msgstr "_K"
1314
1315#: ../modules/colorsel_cmyk.c:158
1316msgid "Cyan"
1317msgstr "Циан"
1318
1319#: ../modules/colorsel_cmyk.c:159
1320msgid "Magenta"
1321msgstr "Магента"
1322
1323#: ../modules/colorsel_cmyk.c:160
1324msgid "Yellow"
1325msgstr "Жълто"
1326
1327#: ../modules/colorsel_cmyk.c:161
1328msgid "Black"
1329msgstr "Черно"
1330
1331#: ../modules/colorsel_cmyk.c:195
1332msgid "Black _pullout:"
1333msgstr "_Изтегляне на черното:"
1334
1335#: ../modules/colorsel_cmyk.c:212
1336msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
1337msgstr "Процент на черното, което трябва да бъде изтеглено от цветните мастила."
1338
1339#: ../modules/colorsel_triangle.c:104
1340msgid "Painter-style triangle color selector"
1341msgstr "Триъгълен цветови селектор в художествен стил"
1342
1343#: ../modules/colorsel_triangle.c:170
1344msgid "Triangle"
1345msgstr "Триъгълник"
1346
1347#: ../modules/colorsel_water.c:88
1348msgid "Watercolor style color selector"
1349msgstr "Цветови селектор в стил акварел"
1350
1351#: ../modules/colorsel_water.c:154
1352msgid "Watercolor"
1353msgstr "Акварел"
1354
1355#: ../modules/colorsel_water.c:220
1356msgid "Pressure"
1357msgstr "Натиск"
1358
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.