source: extras/rhythmbox.HEAD.bg.po @ 101

Last change on this file since 101 was 101, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Това е, което съм подал към GNOME.
Беше изключително трудно да се слеят превода на Филип и този, който е в CVS.
Преводите трябва да се вземат или от CVS или от страницата за състоянието на преводите.
Все още има много неправилни интервали, кавички, правописни грешки и неконсистентности.
Иначе всичко е преведено. Може да не е най-книжовното, но поне не е ужасът от преди.

File size: 58.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation for Rhythmbox 0.8.8.
2# Copyright (C) Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
3# This file is distributed under the same license as the rhythmbox package.
4# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov, 2004.
6# Philip Dimitrov <philip.dimitrov@gmail.com>, 2005
7# peshka <peshka@i-space.org>, 2005.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: rhythmbox HEAD\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-08-06 19:18+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-08-06 19:17+0300\n"
16"Last-Translator: Philip Dimitrov <philip.dimitrov@gmail.com>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../data/GNOME_Rhythmbox.server.in.h:1
24msgid "Rhythmbox shell"
25msgstr "Обвивка на Rhythmbox"
26
27#: ../data/GNOME_Rhythmbox.server.in.h:2
28msgid "Rhythmbox shell factory"
29msgstr "Фабрика за обвивката на Rhythmbox"
30
31#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:1
32msgid "Add if any criteria are matched"
33msgstr "Добавяне при съвпадение на някой от критериите"
34
35#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:2
36msgid "Create automatically updating playlist where:"
37msgstr "Създавне на авт. обновяващ се списък, където:"
38
39#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:3
40msgid "GB"
41msgstr "GB"
42
43#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:4
44msgid "MB"
45msgstr "MB"
46
47#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:5
48msgid "_Limit to: "
49msgstr "_Ограничаване до: "
50
51#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:6
52msgid "songs"
53msgstr "песни"
54
55#: ../data/glade/druid.glade.h:1 ../data/glade/song-info.glade.h:1
56#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:1
57#: ../data/glade/station-new.glade.h:1
58#: ../data/glade/station-properties.glade.h:1 ../data/glade/uri.glade.h:1
59msgid "*"
60msgstr "*"
61
62#: ../data/glade/druid.glade.h:2
63msgid ""
64"Rhythmbox manages all of your music in a central music \"library\", so you "
65"can easily view, search, and organize it.\n"
66"In order to use this feature, you need to tell Rhythmbox where to find your "
67"music.  You may choose to skip this step; instead, you can add music to your "
68"library at any point later.\n"
69"Please choose one of the options below:"
70msgstr ""
71"Rhythmbox събира цялата Ви музика в една централна музикална \"библиотека\" "
72"така, че да можете лесно да я разглеждате, търсите и организирате.\n"
73"С цел да използвате тези възможности, трябва да укажете на програмата каде "
74"да намери музиката. Може да изберете да пропуснете тази стъпка и да добавите "
75"музиката си във вашата библиотека по-късно.\n"
76"Изберете някоя от следните възможности:"
77
78#: ../data/glade/druid.glade.h:5
79msgid "_Browse..."
80msgstr "_Разглеждане..."
81
82#: ../data/glade/druid.glade.h:6
83msgid "_Enter location:"
84msgstr "_Въвеждане на местоположение:"
85
86#: ../data/glade/druid.glade.h:7
87msgid "_Path:"
88msgstr "_Път:"
89
90#: ../data/glade/druid.glade.h:8
91msgid "_Skip this step"
92msgstr "Пропу_скане на тази стъпка"
93
94#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:1 ../data/glade/library-prefs.glade.h:1
95msgid "    "
96msgstr "    "
97
98#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:2 ../widgets/rb-entry-view.c:1231
99msgid "A_lbum"
100msgstr "А_лбум"
101
102#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:3
103msgid "Track _number"
104msgstr "_Номер на песента"
105
106#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:4
107msgid "Visible Columns"
108msgstr "Видими колони"
109
110#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:5
111msgid "_Artist"
112msgstr "Изпълнител"
113
114#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:6
115msgid "_Duration"
116msgstr "Про_дължителност"
117
118#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:7
119msgid "_Genre"
120msgstr "_Жанр"
121
122#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:8
123msgid "_Last played"
124msgstr "Пос_ледно изпълнен"
125
126#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:9
127msgid "_Play count"
128msgstr "Из_пълнения"
129
130#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:10 ../widgets/rb-entry-view.c:1182
131msgid "_Rating"
132msgstr "_Рейтинг"
133
134#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:2
135msgid "Browser Views"
136msgstr "Изглед на браузъра"
137
138#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:3
139msgid "G_enres, artists and albums"
140msgstr "_Жанрове, изпълнители и албуми"
141
142#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:4
143msgid "_Artists and albums"
144msgstr "_Изпълнители и албуми"
145
146#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:5
147msgid "_Genres and artists"
148msgstr "Жанрове и _изпълнители"
149
150#: ../data/glade/load-failure.glade.h:1
151msgid "The following files couldn't be loaded:"
152msgstr "Следните файлове не бяха заредени:"
153
154#: ../data/glade/recorder.glade.h:1
155msgid "Create audio CD from playlist?"
156msgstr "Създаване на аудио CD от списък с песни?"
157
158#: ../data/glade/recorder.glade.h:2
159msgid "Options"
160msgstr "Опции"
161
162#: ../data/glade/recorder.glade.h:3
163msgid "Progress"
164msgstr "Прогрес на албума"
165
166#: ../data/glade/recorder.glade.h:4
167msgid "Write _speed:"
168msgstr "Скорост на _запис"
169
170#: ../data/glade/recorder.glade.h:5
171msgid "Write disc _to:"
172msgstr "Записване на диск _на"
173
174#: ../data/glade/recorder.glade.h:6
175msgid "_Make multiple copies"
176msgstr "_Създаване на много копия"
177
178#: ../data/glade/song-info.glade.h:2
179#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:2
180msgid "Automatically rate:"
181msgstr "Автоматичен рейтинг:"
182
183#: ../data/glade/song-info.glade.h:3
184msgid "Basic"
185msgstr "Основен"
186
187#: ../data/glade/song-info.glade.h:4
188#: ../data/glade/station-properties.glade.h:2
189msgid "Bitrate:"
190msgstr "Качество:"
191
192#: ../data/glade/song-info.glade.h:5
193msgid "Details"
194msgstr "Детайли"
195
196#: ../data/glade/song-info.glade.h:6
197msgid "Duration:"
198msgstr "Продължителност:"
199
200#: ../data/glade/song-info.glade.h:7
201msgid "Error message"
202msgstr "Съобщение за грешка"
203
204#: ../data/glade/song-info.glade.h:8
205msgid "File name:"
206msgstr "Име на фаила:"
207
208#: ../data/glade/song-info.glade.h:9
209msgid "Last played:"
210msgstr "Последно изпълнен:"
211
212#: ../data/glade/song-info.glade.h:10
213msgid "Location:"
214msgstr "Местоположение:"
215
216#: ../data/glade/song-info.glade.h:11
217msgid "Play count:"
218msgstr "Изпълнения:"
219
220#: ../data/glade/song-info.glade.h:12
221#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:3
222msgid "_Album:"
223msgstr "_Албум:"
224
225#: ../data/glade/song-info.glade.h:13
226#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:4
227msgid "_Artist:"
228msgstr "_Изпълнител:"
229
230#: ../data/glade/song-info.glade.h:14
231#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:5
232#: ../data/glade/station-new.glade.h:2
233#: ../data/glade/station-properties.glade.h:5
234msgid "_Genre:"
235msgstr "_Жанр:"
236
237#: ../data/glade/song-info.glade.h:15
238#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:6
239#: ../data/glade/station-properties.glade.h:7
240msgid "_Rating:"
241msgstr "_Рейтинг:"
242
243#: ../data/glade/song-info.glade.h:16 ../data/glade/station-new.glade.h:4
244#: ../data/glade/station-properties.glade.h:8
245msgid "_Title:"
246msgstr "За_главие:"
247
248#: ../data/glade/song-info.glade.h:17
249msgid "_Track number:"
250msgstr "Номер:"
251
252#: ../data/glade/station-new.glade.h:3
253msgid "_Location:"
254msgstr "Mестоположение:"
255
256#: ../data/glade/station-properties.glade.h:3
257msgid "L_ocation:"
258msgstr "Mестопо_ложение:"
259
260#: ../data/glade/station-properties.glade.h:4
261msgid "Play Count:"
262msgstr "Изпълнения:"
263
264#: ../data/glade/station-properties.glade.h:6
265msgid "_Last Played:"
266msgstr "Пос_ледно изпълнен на:"
267
268#: ../data/glade/uri.glade.h:2
269msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to add:"
270msgstr ""
271"Добавяне на местопо_ложението (URI) на файла, който искате да добавите:"
272
273#: ../data/glade/uri.glade.h:3
274msgid "Open from URI"
275msgstr "Отваряне от адрес URI"
276
277#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:1 ../shell/rb-shell.c:825
278#: ../shell/rb-shell.c:1500
279msgid "Music Player"
280msgstr "Слушане на музика"
281
282#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:2
283msgid "Play and organize your music collection"
284msgstr "Слушане и организиране на Вашата музикална колекция"
285
286#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:3
287msgid "Rhythmbox Music Player"
288msgstr "Слушане на музика (Rhythmbox)"
289
290#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:144
291msgid "New Internet Radio Station"
292msgstr "Нова Интернет радиостанция"
293
294#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:182
295#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:425 ../rhythmdb/rhythmdb.c:1011
296#: ../shell/rb-shell-player.c:2193 ../sources/rb-ipod-source.c:260
297#: ../sources/rb-iradio-source.c:248 ../sources/rb-iradio-source.c:249
298#: ../sources/rb-iradio-source.c:250 ../sources/rb-iradio-source.c:478
299#: ../sources/rb-playlist-source.c:424 ../widgets/rb-entry-view.c:944
300#: ../widgets/rb-entry-view.c:968 ../widgets/rb-song-info.c:776
301#: ../widgets/rb-song-info.c:825
302msgid "Unknown"
303msgstr "Непознат"
304
305#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:308
306#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:333
307msgid "All"
308msgstr "Всички"
309
310#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:173 ../widgets/rb-song-info.c:761
311#, c-format
312msgid "%s Properties"
313msgstr "%s Настройки"
314
315#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:354
316#, c-format
317msgid "Properties for %s"
318msgstr "Настройки на %s"
319
320#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:528 ../metadata/rb-metadata-gst.c:835
321#: ../player/rb-player-gst.c:409 ../player/rb-recorder-gst.c:457
322#, c-format
323msgid "Failed to create %s element; check your installation"
324msgstr "Елементът %s не може да бъде създаден; проверете си инсталацията"
325
326#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:659
327msgid "The MIME type of the file could not be identified"
328msgstr "Типът MIME не може да бъде определен"
329
330#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:671
331msgid "The file is not an audio stream"
332msgstr "Файлът не е аудио поток"
333
334#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:676
335msgid "The file is not an audio stream, but is being ignored"
336msgstr "Този файл не е аудио поток и се игнорира"
337
338#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:684
339#, c-format
340msgid "There is no plugin installed to handle a %s file."
341msgstr "Няма инсталирана допълнителна програма, която да се справи с файла %s."
342
343#: ../player/rb-player-gst.c:390 ../player/rb-recorder-gst.c:417
344msgid "Could not create audio output element; check your settings"
345msgstr ""
346"Елементът за изхода на звука не може да бъде създаден; проверете си "
347"настройките"
348
349#: ../player/rb-player-gst.c:432 ../player/rb-recorder-gst.c:521
350msgid "Couldn't initialize scheduler.  Did you run gst-register?"
351msgstr ""
352"Неуспех при пускането на програмата за управление. Стартирахте ли gst-"
353"register?"
354
355#: ../player/rb-player-gst.c:462 ../player/rb-recorder-gst.c:611
356msgid "Could not start pipeline playing"
357msgstr ""
358"Неуспех при стартирането на последователното изпълнение на програмен канал"
359
360#: ../player/rb-player-gst.c:472 ../player/rb-recorder-gst.c:626
361msgid "Could not pause playback"
362msgstr "Изпълнението не може да се спре"
363
364#: ../player/rb-player-gst.c:527
365msgid "Failed to close audio output sink"
366msgstr "Неуспех при затварянето на изхода на звука"
367
368#: ../player/rb-recorder-gst.c:372
369msgid "Failed to create pipeline"
370msgstr "Каналът не може да се създаде"
371
372#: ../player/rb-recorder-gst.c:475 ../player/rb-recorder-gst.c:479
373#, c-format
374msgid "Unable to unlink '%s'"
375msgstr "Връзката \"%s\" не може да се прекъсне"
376
377#: ../player/rb-recorder-gst.c:555 ../player/rb-recorder-gst.c:560
378msgid "Could not get current track position"
379msgstr "Текущата позиция в песента не може да бъде намерена"
380
381#: ../player/rb-recorder-gst.c:815
382msgid "Cannot find drive"
383msgstr "Устройството не може да бъде намерено"
384
385#: ../player/rb-recorder-gst.c:852
386#, c-format
387msgid "Cannot find drive %s"
388msgstr "Устройството %s не може да бъде намерено"
389
390#: ../player/rb-recorder-gst.c:860
391#, c-format
392msgid "Drive %s is not a recorder"
393msgstr "Устройството %s не е записвачка"
394
395#: ../player/rb-recorder-gst.c:1170
396#, c-format
397msgid "Could not get track time for file: %s"
398msgstr "Времето на песента не може да получи от файла: %s"
399
400#: ../player/rb-recorder-gst.c:1221
401msgid "Could not determine default writer device"
402msgstr "Подразбиращото се устройство за писане не може да се определи"
403
404#: ../player/rb-recorder-gst.c:1236
405msgid "Could not determine audio track durations."
406msgstr "Продължителността на песента не може да се определи."
407
408#: ../player/rb-recorder-gst.c:1251
409#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1507
410#, c-format
411msgid ""
412"This playlist is %s minutes long.  This exceeds the %s minute length of the "
413"media in the drive."
414msgstr ""
415"Списъкът с песни е дълъг %s минути. Това надхвърля продължителността от %s "
416"минути на медията в устройството."
417
418#: ../player/rb-recorder-gst.c:1306
419#, c-format
420msgid ""
421"There was an error writing to the CD:\n"
422"%s"
423msgstr ""
424"Получена е грешка при записването на диска:\n"
425"%s"
426
427#: ../player/rb-recorder-gst.c:1310
428msgid "There was an error writing to the CD"
429msgstr "Получена е грешка при записването на диска"
430
431#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:1
432msgid "Add to Music Library"
433msgstr "Добавяне към музикалната библиотека"
434
435#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:2
436msgid "Nautilus context menu extension for Rhythmbox"
437msgstr "Контекстно меню на Nautilus за Rhythmbox"
438
439#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:3
440msgid "Rhythmbox Nautilus Context Menu Item"
441msgstr "Елемент на контекстното меню на Nautilus за Rhythmbox"
442
443#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:668
444msgid "Whether the main window is visible"
445msgstr "Дали главният прозорац е видим"
446
447#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:672
448msgid "Whether shuffle is enabled"
449msgstr "Дали случайното изпълнение е включено"
450
451#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:676
452msgid "Whether repeat is enabled"
453msgstr "Дали повтарянето е включено"
454
455#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:680
456msgid "Properties for the current song"
457msgstr "Настройки на текущата песен"
458
459#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:688
460msgid "Whether Rhythmbox is currently playing"
461msgstr "Дали Rhythmbox работи в момента"
462
463#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:692
464msgid "What play order to use"
465msgstr "Каква подредба да се използва"
466
467#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:696
468msgid "Current playback volume"
469msgstr "Текущото ниво на звука"
470
471#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:874
472#, c-format
473msgid ""
474"Failed to register the shell: %s\n"
475"This probably means that you installed Rhythmbox in a different prefix than "
476"bonobo-activation; this warning is harmless, but IPC will not work."
477msgstr ""
478"Обвивката не може да се стартира: %s\n"
479"Това най-вероятно означава че сте инсталирали Rhythmbox с различен път от "
480"bonobo-activation; това е безобидно предупреждение, но IPC няма да работи."
481
482#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:919
483#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:928
484#, c-format
485msgid "An exception occured '%s'"
486msgstr "Появи се грешка \"%s\""
487
488#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:994
489#, c-format
490msgid "Couldn't monitor %s: %s"
491msgstr "Не може да се проследи %s: %s"
492
493#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1095
494msgid "<invalid filename>"
495msgstr "<невалидно име на файл>"
496
497#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1611
498#, c-format
499msgid "Couldn't access %s: %s"
500msgstr "Няма достъп до %s: %s"
501
502#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2077 ../widgets/rb-entry-view.c:919
503#: ../widgets/rb-song-info.c:981
504msgid "Never"
505msgstr "Никога"
506
507#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2079
508msgid "%Y-%m-%d %H:%M"
509msgstr "%Y-%m-%d %H:%M"
510
511#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2738
512#, c-format
513msgid "%d song"
514msgid_plural "%d songs"
515msgstr[0] "%d песен"
516msgstr[1] "%d песни"
517
518#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2745
519#, c-format
520msgid "%ld minute"
521msgid_plural "%ld minutes"
522msgstr[0] "%ld минута"
523msgstr[1] "%ld минути"
524
525#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2746
526#, c-format
527msgid "%ld hour"
528msgid_plural "%ld hours"
529msgstr[0] "%ld час"
530msgstr[1] "%ld часа"
531
532#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2747
533#, c-format
534msgid "%ld day"
535msgid_plural "%ld days"
536msgstr[0] "%ld ден"
537msgstr[1] "%ld дни"
538
539#. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes"
540#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2753
541#, c-format
542msgid "%s, %s and %s"
543msgstr "%s, %s и %s"
544
545#. Translators: the format is "X days and X hours"
546#. Translators: the format is "X days and X minutes"
547#. Translators: the format is "X hours and X minutes"
548#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2759 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2767
549#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2778
550#, c-format
551msgid "%s and %s"
552msgstr "%s и %s"
553
554#: ../shell/main.c:118
555msgid "Print the playing song and exit"
556msgstr "Показване на  изпълняваната в момента песен и спиране на програмата"
557
558#: ../shell/main.c:119
559msgid "Print the playing song artist and exit"
560msgstr "Показване на изпълнителя на изпълняваната в момента песен и спиране"
561
562#: ../shell/main.c:120
563msgid "Print the playing song album and exit"
564msgstr "Показване на албума на изпълняваната в момента песен и спиране"
565
566#: ../shell/main.c:121
567msgid "Print the playing song track and exit"
568msgstr "Показване на позицията на изпълняваната в момента песен и спиране"
569
570#: ../shell/main.c:122
571msgid "Print the playing song genre and exit"
572msgstr "Показване на жанра на  изпълняваната в момента песен и спиране"
573
574#: ../shell/main.c:123
575msgid "Print the playing song URI and exit"
576msgstr "Показване на URI на изпълняваната в момента песен и спиране"
577
578#: ../shell/main.c:125
579msgid "Print the playing song length in seconds and exit"
580msgstr ""
581"Показване на дължината на изпълняваната в момента песен в секунди и спиране"
582
583#: ../shell/main.c:126
584msgid "Print the current elapsed time of playing song and exit"
585msgstr "Показване колко остава до края на песента и спиране"
586
587#: ../shell/main.c:127
588msgid "Seek to the specified time in playing song if possible and exit"
589msgstr ""
590"Отиване на посоченото време в изпълняваната песен, ако е възможно, и спиране"
591
592#: ../shell/main.c:128
593msgid "Seek by the specified amount if possible and exit"
594msgstr ""
595"Прескачане на посоченото време в изпълняваната песен, ако е възможно, и "
596"спиране"
597
598#: ../shell/main.c:129
599msgid "Set the rating of the currently playing song and exit"
600msgstr "Задаване на оценка на текущата песен и спиране"
601
602#: ../shell/main.c:131
603msgid "Toggle play/pause mode"
604msgstr "Превключване на просвирване/пауза"
605
606#: ../shell/main.c:132
607msgid "Pause playback if currently playing"
608msgstr "Пауза, ако в момента се изпълнява нещо"
609
610#: ../shell/main.c:133
611msgid "Resume playback if currently paused"
612msgstr "Прдължаване на изпълнението, ако в момента е пауза"
613
614#: ../shell/main.c:134
615msgid "Focus the running player"
616msgstr "Фокусиране на програмата"
617
618#: ../shell/main.c:135
619msgid "Jump to previous song"
620msgstr "Отиване на предишната песен"
621
622#: ../shell/main.c:136
623msgid "Jump to next song"
624msgstr "Отиване на следващата песен"
625
626#: ../shell/main.c:138
627msgid "Toggle shuffling"
628msgstr "Превключване на случайна подредба"
629
630#: ../shell/main.c:139
631msgid "Toggle repeat"
632msgstr "Превключване на повторение"
633
634#: ../shell/main.c:141
635msgid "Set the volume level"
636msgstr "Задаване на нивото на звука"
637
638#: ../shell/main.c:142
639msgid "Mute or unmute playback"
640msgstr "Превключване на заглушаването"
641
642#: ../shell/main.c:143
643msgid "Change visibility of the main Rhythmbox window"
644msgstr "Променяне на видимостта на основния прозорец"
645
646#: ../shell/main.c:145
647msgid "Enable debugging code"
648msgstr ""
649"Позволяване изписването на допълнителна информация за изчистване на грешки"
650
651#: ../shell/main.c:146
652msgid "Do not update the library"
653msgstr "Библиотеката да не се актуализира"
654
655#: ../shell/main.c:147
656msgid "Do not register the shell"
657msgstr "Обвивката да не се регистрира"
658
659#: ../shell/main.c:148
660msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
661msgstr ""
662" Да не се запазват никакви данни за постоянно (предполага \"--no-registration"
663"\")"
664
665#: ../shell/main.c:149
666msgid "Path for database file to use"
667msgstr "Път към базата данни"
668
669#: ../shell/main.c:150
670msgid "Quit Rhythmbox"
671msgstr "Спиране на Rhythmbox"
672
673#: ../shell/main.c:173 ../widgets/rb-druid.c:218
674msgid "Rhythmbox"
675msgstr "Rhythmbox"
676
677#: ../shell/rb-play-order.c:228
678msgid "Linear"
679msgstr "Линейно"
680
681#: ../shell/rb-play-order.c:229
682msgid "Linear looping"
683msgstr "Непрекъснато повтаряне"
684
685#: ../shell/rb-play-order.c:230
686msgid "Shuffle"
687msgstr "Случайно"
688
689#: ../shell/rb-play-order.c:231
690msgid "Random with equal weights"
691msgstr "Случайно с еднаква вероятност"
692
693#: ../shell/rb-play-order.c:232
694msgid "Random by time since last play"
695msgstr "Случайно по време в зависимост от последното изпълнение"
696
697#: ../shell/rb-play-order.c:233
698msgid "Random by rating"
699msgstr "Случайно по рейтинг"
700
701#: ../shell/rb-play-order.c:234
702msgid "Random by time since last play and rating"
703msgstr "Случайно по време в зависимост от последно изпълнение и рейтинг"
704
705#. Submenu of Music
706#: ../shell/rb-playlist-manager.c:141
707msgid "_Playlist"
708msgstr "_Списък с песни"
709
710#: ../shell/rb-playlist-manager.c:143
711msgid "_New Playlist..."
712msgstr "_Нов списък с песни"
713
714#: ../shell/rb-playlist-manager.c:144
715msgid "Create a new playlist"
716msgstr "Създаване на нов списък с изпълнения"
717
718#: ../shell/rb-playlist-manager.c:146
719msgid "New _Automatic Playlist..."
720msgstr "Нов _автоматичен списък с песни"
721
722#: ../shell/rb-playlist-manager.c:147
723msgid "Create a new automatically updating playlist"
724msgstr "Създаване на нов, автоматично обновяващ се списък с изпълнения"
725
726#: ../shell/rb-playlist-manager.c:149
727msgid "_Load from File..."
728msgstr "Зареждане от фай_л..."
729
730#: ../shell/rb-playlist-manager.c:150
731msgid "Choose a playlist to be loaded"
732msgstr "Избиране на списък с изпълнения за зареждане"
733
734#: ../shell/rb-playlist-manager.c:152
735msgid "_Save to File..."
736msgstr "_Запазване във файл..."
737
738#: ../shell/rb-playlist-manager.c:153
739msgid "Save a playlist to a file"
740msgstr "Запазване на списъка с песните във файл"
741
742#: ../shell/rb-playlist-manager.c:155
743msgid "_Create Audio CD..."
744msgstr "_Създаване на аудио CD..."
745
746#: ../shell/rb-playlist-manager.c:156
747msgid "Create an audio CD from playlist"
748msgstr "Създаване на аудио CD от списъка с песни"
749
750#: ../shell/rb-playlist-manager.c:158
751msgid "_Rename..."
752msgstr "_Преименуване..."
753
754#: ../shell/rb-playlist-manager.c:159
755msgid "Rename playlist"
756msgstr "Преименуване на списък с песни"
757
758#: ../shell/rb-playlist-manager.c:161 ../shell/rb-shell-clipboard.c:105
759msgid "_Delete"
760msgstr "_Изтриване"
761
762#: ../shell/rb-playlist-manager.c:162
763msgid "Delete playlist"
764msgstr "Изтриване на списък с песни"
765
766#: ../shell/rb-playlist-manager.c:164 ../shell/rb-shell.c:363
767msgid "_Edit"
768msgstr "Р_едактиране"
769
770#: ../shell/rb-playlist-manager.c:165
771msgid "Change this automatic playlist"
772msgstr "Създаване на автоматичен списък с изпълнения"
773
774#: ../shell/rb-playlist-manager.c:518
775msgid "Couldn't read playlist"
776msgstr "Списъкът с песни не може да бъде прочетен"
777
778#: ../shell/rb-playlist-manager.c:519
779msgid "The playlist file may be in an unknown format or corrupted."
780msgstr ""
781"Файлът със списъка на песните може да е с непознат формат или развален."
782
783#: ../shell/rb-playlist-manager.c:835
784msgid "Load playlist"
785msgstr "Зареждане на списък с песни"
786
787#: ../shell/rb-playlist-manager.c:873
788msgid "Save playlist"
789msgstr "Записване на списъка с песни"
790
791#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:90
792msgid "Select _All"
793msgstr "Избир_ане на всичко"
794
795#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:91
796msgid "Select all songs"
797msgstr "Избиране на всички песни"
798
799#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:93
800msgid "D_eselect All"
801msgstr "Пр_емахване на маркирането"
802
803#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:94
804msgid "Deselect all songs"
805msgstr "От-избиране на песните"
806
807#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:96
808msgid "Cu_t"
809msgstr "О_трязване"
810
811#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:97
812msgid "Cut selection"
813msgstr "Отрязване на избраните"
814
815#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:99
816msgid "_Copy"
817msgstr "_Копиране"
818
819#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:100
820msgid "Copy selection"
821msgstr "Копиране на избраните"
822
823#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:102
824msgid "_Paste"
825msgstr "_Поставяне"
826
827#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:103
828msgid "Paste selection"
829msgstr "Поставяне на избраните"
830
831#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:106
832msgid "Delete selection"
833msgstr "Изтриване на избраните"
834
835#: ../shell/rb-shell-player.c:261
836msgid "P_revious"
837msgstr "П_редишна"
838
839#: ../shell/rb-shell-player.c:262
840msgid "Start playing the previous song"
841msgstr "Изпълнение на предишната песен"
842
843#: ../shell/rb-shell-player.c:264
844msgid "_Next"
845msgstr "_Следваща"
846
847#: ../shell/rb-shell-player.c:265
848msgid "Start playing the next song"
849msgstr "Изпълнение на следващата песен"
850
851#: ../shell/rb-shell-player.c:267
852msgid "_Properties"
853msgstr "_Настройки"
854
855#: ../shell/rb-shell-player.c:268
856msgid "Show information on the selected song"
857msgstr "Показване на информация за избраните песни"
858
859#: ../shell/rb-shell-player.c:275
860msgid "_Play"
861msgstr "Из_пълнение"
862
863#: ../shell/rb-shell-player.c:276
864msgid "Start playback"
865msgstr "Стартиране на изпълнението"
866
867#: ../shell/rb-shell-player.c:282
868msgid "_Pause"
869msgstr "_Пауза"
870
871#: ../shell/rb-shell-player.c:283
872msgid "Pause playback"
873msgstr "Пауза на изпълнението"
874
875#: ../shell/rb-shell-player.c:289
876msgid "_Stop"
877msgstr "_Спиране"
878
879#: ../shell/rb-shell-player.c:290
880msgid "Stop playback"
881msgstr "Спиране на изпълнението"
882
883#: ../shell/rb-shell-player.c:296 ../shell/rb-statusbar.c:235
884msgid "Sh_uffle"
885msgstr "Раз_бъркано"
886
887#: ../shell/rb-shell-player.c:297 ../shell/rb-statusbar.c:238
888msgid "Play songs in a random order"
889msgstr "Слушане на песните в случаен ред"
890
891#: ../shell/rb-shell-player.c:299 ../shell/rb-statusbar.c:240
892msgid "_Repeat"
893msgstr "_Повтаряне"
894
895#: ../shell/rb-shell-player.c:300 ../shell/rb-statusbar.c:243
896msgid "Play first song again after all songs are played"
897msgstr ""
898"Изпълняване отново на първата песен след като са изпълнени всички други"
899
900#: ../shell/rb-shell-player.c:560
901#, c-format
902msgid "Failed to create the player: %s"
903msgstr "Неуспех при създаването на програмата: %s"
904
905#: ../shell/rb-shell-player.c:624
906msgid "Play previous song"
907msgstr "Изпълняване на предишната песен"
908
909#: ../shell/rb-shell-player.c:653
910msgid "Play next song"
911msgstr "Изпълняване на следващата песен"
912
913#: ../shell/rb-shell-player.c:672
914msgid "Change the music volume"
915msgstr "Промяна силата на звука"
916
917#: ../shell/rb-shell-player.c:1917
918msgid "Couldn't stop playback"
919msgstr "Изпълнението не може да бъде спряно"
920
921#: ../shell/rb-shell-player.c:2019 ../shell/rb-shell-player.c:2066
922msgid "Stream error"
923msgstr "Грешка в потока"
924
925#: ../shell/rb-shell-player.c:2020 ../shell/rb-shell-player.c:2067
926msgid "Unexpected end of stream!"
927msgstr "Неочакван край на потока!"
928
929#: ../shell/rb-shell-player.c:2251
930msgid "Buffering"
931msgstr "Буфериране..."
932
933#: ../shell/rb-shell-preferences.c:141 ../shell/rb-shell.c:1619
934msgid "Couldn't display help"
935msgstr "Помощта не може да бъде показана"
936
937#: ../shell/rb-shell-preferences.c:179
938msgid "Music Player Preferences"
939msgstr "Настройки на програмата"
940
941#: ../shell/rb-shell-preferences.c:227
942msgid "General"
943msgstr "Основни"
944
945#: ../shell/rb-shell.c:362
946msgid "_Music"
947msgstr "_Музика"
948
949#: ../shell/rb-shell.c:364
950msgid "_View"
951msgstr "_Изглед"
952
953#: ../shell/rb-shell.c:365
954msgid "_Control"
955msgstr "_Контрол"
956
957#: ../shell/rb-shell.c:366
958msgid "_Help"
959msgstr "_Помощ"
960
961#: ../shell/rb-shell.c:368
962msgid "New _Internet Radio Station"
963msgstr "Нова _Интернет радиостанция"
964
965#: ../shell/rb-shell.c:369
966msgid "Create a new Internet Radio station"
967msgstr "Създаване на нова Интернет радиостанция"
968
969#: ../shell/rb-shell.c:372
970msgid "_Import Folder..."
971msgstr "_Внасяне на папка..."
972
973#: ../shell/rb-shell.c:373
974msgid "Choose folder to be added to the Library"
975msgstr "Избиране на папка, която да се добавя към библиотеката"
976
977#: ../shell/rb-shell.c:375
978msgid "Import _File..."
979msgstr "Внасяне на _файл..."
980
981#: ../shell/rb-shell.c:376
982msgid "Choose file to be added to the Library"
983msgstr "Избиране на файл, който да се добави към библиотеката"
984
985#: ../shell/rb-shell.c:378
986msgid "Import _Audio CD..."
987msgstr "Внасяне на песни от _аудио CD..."
988
989#: ../shell/rb-shell.c:379
990msgid "Extract and import songs from a CD"
991msgstr "Извличане и внасяне на песни от CD"
992
993#: ../shell/rb-shell.c:381
994msgid "_About"
995msgstr "_Относно"
996
997#: ../shell/rb-shell.c:382
998msgid "Show information about the music player"
999msgstr "Показване на информация за програмата"
1000
1001#: ../shell/rb-shell.c:384
1002msgid "_Contents"
1003msgstr "_Съдържание"
1004
1005#: ../shell/rb-shell.c:385
1006msgid "Display music player help"
1007msgstr "Показване на потребителското ръководство"
1008
1009#: ../shell/rb-shell.c:387
1010msgid "_Quit"
1011msgstr "_Спиране на програмата"
1012
1013#: ../shell/rb-shell.c:388
1014msgid "Quit the music player"
1015msgstr "Спиране на програмата"
1016
1017#: ../shell/rb-shell.c:390
1018msgid "Prefere_nces"
1019msgstr "_Настройки"
1020
1021#: ../shell/rb-shell.c:391
1022msgid "Edit music player preferences"
1023msgstr "Редактиране на настройките на програмата"
1024
1025#: ../shell/rb-shell.c:393
1026msgid "Show _All"
1027msgstr "Показване на _всички"
1028
1029#: ../shell/rb-shell.c:394
1030msgid "Show all items in this music source"
1031msgstr "Показване на всички записи в този музикален източник"
1032
1033#: ../shell/rb-shell.c:396
1034msgid "_Jump to Playing Song"
1035msgstr "Отиване до песента, която се изпълнява"
1036
1037#: ../shell/rb-shell.c:397
1038msgid "Scroll the view to the currently playing song"
1039msgstr "Прелистване на прозореца с изпълняваните в момента песни"
1040
1041#: ../shell/rb-shell.c:404
1042msgid "Source _List"
1043msgstr "Списък с _източници"
1044
1045#: ../shell/rb-shell.c:405
1046msgid "Change the visibility of the source list"
1047msgstr "Промяна в изгледа на списъка с източниците"
1048
1049#: ../shell/rb-shell.c:407
1050msgid "_Small Display"
1051msgstr "_Малък прозорец"
1052
1053#: ../shell/rb-shell.c:408
1054msgid "Make the main window smaller"
1055msgstr "Смаляване на главния прозорец"
1056
1057#: ../shell/rb-shell.c:1475 ../shell/rb-tray-icon.c:183
1058msgid "Not playing"
1059msgstr "Нищо не се изпълнява"
1060
1061#. Translators: the first %s is substituted by the song name, the second one is the elapsed and total time
1062#: ../shell/rb-shell.c:1478
1063#, c-format
1064msgid ""
1065"%s\n"
1066"Paused, %s"
1067msgstr ""
1068"%s\n"
1069"Пауза, %s"
1070
1071#. Translators: the first %s is substituted by the song name, the second one is the elapsed and total time
1072#: ../shell/rb-shell.c:1482
1073#, c-format
1074msgid ""
1075"%s\n"
1076"%s"
1077msgstr ""
1078"%s\n"
1079"%s"
1080
1081#. Translators: %s is the song name
1082#: ../shell/rb-shell.c:1516
1083#, c-format
1084msgid "%s (Paused)"
1085msgstr "%s (Пауза)"
1086
1087#: ../shell/rb-shell.c:1576
1088msgid "translator_credits"
1089msgstr ""
1090"Петър Славов <pslavov@i-space.org>\n"
1091"Филип Димитров <philip.dimitrov@gmail.com>\n"
1092"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1093"\n"
1094"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1095"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1096"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1097
1098#: ../shell/rb-shell.c:1580
1099msgid "Maintainers:"
1100msgstr "Поддръжка:"
1101
1102#: ../shell/rb-shell.c:1583
1103msgid "Former Maintainers:"
1104msgstr "Предишна поддръжка:"
1105
1106#: ../shell/rb-shell.c:1586
1107msgid "Contributors:"
1108msgstr "Участници:"
1109
1110#: ../shell/rb-shell.c:1588
1111msgid "Music management and playback software for GNOME."
1112msgstr "Софтуер за управление и изпълнение на музика за GNOME."
1113
1114#: ../shell/rb-shell.c:1679
1115msgid "Import Folder into Library"
1116msgstr "Зареждане на папка в библиотеката"
1117
1118#: ../shell/rb-shell.c:1701
1119msgid "Import File into Library"
1120msgstr "Зареждане на файл в библиотеката"
1121
1122#: ../shell/rb-shell.c:1735
1123msgid "CD Ripper not found"
1124msgstr "Програмата за извличане от CD не е намерена"
1125
1126#: ../shell/rb-shell.c:1736
1127msgid "To extract CDs you must install the Sound Juicer CD Ripper package."
1128msgstr ""
1129"За да въведете музика от CD, трябва първо да инсталирате пакета Sound Juicer."
1130
1131#: ../shell/rb-shell.c:1744
1132msgid "Couldn't run CD Ripper"
1133msgstr "Програмата за извличане на CD-та не може да бъде стартирана"
1134
1135#: ../shell/rb-shell.c:1745
1136#, c-format
1137msgid "An error occurred while running sound-juicer: %s"
1138msgstr "Грешка при стартирането на програмата sound-juicer: %s"
1139
1140#: ../shell/rb-source-header.c:95
1141msgid "_Browser"
1142msgstr "_Браузър"
1143
1144#: ../shell/rb-source-header.c:96
1145msgid "Change the visibility of the browser"
1146msgstr "Променяне на видимостта на браузъра"
1147
1148#: ../shell/rb-source-header.c:178
1149msgid "Filter music display by genre, artist, album, or title"
1150msgstr "Филтриране на музиката по жанр, изпълнител, албум, или заглавие"
1151
1152#: ../shell/rb-source-header.c:185
1153msgid "Show _Browser"
1154msgstr "Показване на _браузъра"
1155
1156#: ../shell/rb-source-header.c:186
1157msgid "Hide _Browser"
1158msgstr "Скриване на браузъра"
1159
1160#: ../shell/rb-statusbar.c:73
1161msgid "S_tatusbar"
1162msgstr "Лента за _състоянието"
1163
1164#: ../shell/rb-statusbar.c:74
1165msgid "Change the visibility of the statusbar"
1166msgstr "Промяна на видимостта на лентата за състоянието"
1167
1168#: ../shell/rb-statusbar.c:258
1169msgid "Loading..."
1170msgstr "Зареждане..."
1171
1172#: ../shell/rb-tray-icon.c:97
1173msgid "_Show Window"
1174msgstr "_Показване на прозореца"
1175
1176#: ../shell/rb-tray-icon.c:98
1177msgid "Change the visibility of the main window"
1178msgstr "Променяне на видимостта на главния прозорец"
1179
1180#: ../sources/itunesdb.c:430
1181msgid "Master-PL"
1182msgstr "Основен СпПсн"
1183
1184#: ../sources/itunesdb.c:432
1185msgid "Playlist"
1186msgstr "Списък с песни"
1187
1188#: ../sources/itunesdb.c:784
1189#, c-format
1190msgid "Error reading \"%s\".\n"
1191msgstr "Грешка при четенето \"%s\".\n"
1192
1193#: ../sources/itunesdb.c:792
1194#, c-format
1195msgid "\"%s\" is not a valid iPod database.\n"
1196msgstr "\"%s\" не е валидна база данни за iPod.\n"
1197
1198#: ../sources/itunesdb.c:1032 ../sources/itunesdb.c:1692
1199#, c-format
1200msgid "Could not open \"%s\" file for reading.\n"
1201msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде отворен за четене.\n"
1202
1203#: ../sources/itunesdb.c:1544 ../sources/itunesdb.c:1699
1204#, c-format
1205msgid "Could not open \"%s\" file for writing.\n"
1206msgstr "Файлът·\"%s\"·не·може·да·бъде·отворен за писане.\n"
1207
1208#. an error occured
1209#: ../sources/itunesdb.c:1556
1210#, c-format
1211msgid "Error renaming '%s' to '%s' (%s).\n"
1212msgstr "Грешка при преименуването от \"%s\" на \"%s\" (%s).\n"
1213
1214#. error -- not end of file!
1215#: ../sources/itunesdb.c:1712
1216#, c-format
1217msgid "Error reading file \"%s\".\n"
1218msgstr "Грешка при четенето на файла \"%s\".\n"
1219
1220#: ../sources/itunesdb.c:1724
1221#, c-format
1222msgid "Error writing PC file \"%s\".\n"
1223msgstr "Грешка при записването на файла \"%s\".\n"
1224
1225#: ../sources/rb-ipod-source.c:238
1226msgid "iPod"
1227msgstr "iPod"
1228
1229#: ../sources/rb-iradio-source.c:356 ../sources/rb-library-source.c:564
1230#: ../widgets/rb-query-creator.c:56
1231msgid "Genre"
1232msgstr "Жанр"
1233
1234#: ../sources/rb-iradio-source.c:434
1235msgid "Radio"
1236msgstr "Радио"
1237
1238#: ../sources/rb-iradio-source.c:580
1239#, c-format
1240msgid "%d station"
1241msgid_plural "%d stations"
1242msgstr[0] "%d станция"
1243msgstr[1] "%d станции"
1244
1245#: ../sources/rb-library-source.c:201
1246msgid "Browse This _Genre"
1247msgstr "Разглеждане на този _жанр"
1248
1249#: ../sources/rb-library-source.c:202
1250msgid "Set the browser to view only this genre"
1251msgstr "Изглед само на този жанр"
1252
1253#: ../sources/rb-library-source.c:204
1254msgid "Browse This _Artist"
1255msgstr "Разглеждане на този _изпълнител"
1256
1257#: ../sources/rb-library-source.c:205
1258msgid "Set the browser to view only this artist"
1259msgstr "Изглед само на този изпълнител"
1260
1261#: ../sources/rb-library-source.c:207
1262msgid "Browse This A_lbum"
1263msgstr "Разглеждане на този _албум"
1264
1265#: ../sources/rb-library-source.c:208
1266msgid "Set the browser to view only this album"
1267msgstr "Изглед само на този албум"
1268
1269#: ../sources/rb-library-source.c:578 ../widgets/rb-query-creator.c:54
1270msgid "Artist"
1271msgstr "Изпълнител"
1272
1273#: ../sources/rb-library-source.c:592 ../widgets/rb-query-creator.c:55
1274msgid "Album"
1275msgstr "Албум"
1276
1277#: ../sources/rb-library-source.c:696
1278msgid "Library"
1279msgstr "Библиотека"
1280
1281#: ../sources/rb-library-source.c:1235
1282msgid "Add Location"
1283msgstr "Добавяне на местоположение"
1284
1285#: ../sources/rb-playlist-source.c:290 ../widgets/rb-entry-view.c:1200
1286msgid "Tra_ck"
1287msgstr "Номер"
1288
1289#: ../sources/rb-playlist-source.c:784
1290msgid "Couldn't save playlist"
1291msgstr "Списъкът с песни не може да бъде запазен"
1292
1293#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:258
1294msgid "Maximum possible"
1295msgstr "Възможно най-много"
1296
1297#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:305
1298#, c-format
1299msgid "Invalid writer device: %s"
1300msgstr "%s: e невалидно устройство за записване"
1301
1302#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:405
1303#, c-format
1304msgid "%d hour"
1305msgid_plural "%d hours"
1306msgstr[0] "%d час"
1307msgstr[1] "%d часа"
1308
1309#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:407
1310#, c-format
1311msgid "%d minute"
1312msgid_plural "%d minutes"
1313msgstr[0] "%d минута"
1314msgstr[1] "%d минути"
1315
1316#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:410
1317#, c-format
1318msgid "%d second"
1319msgid_plural "%d seconds"
1320msgstr[0] "%d секунда"
1321msgstr[1] "%d секунди"
1322
1323#. hour:minutes:seconds
1324#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:415
1325#, c-format
1326msgid "%s %s %s"
1327msgstr "%sч. %sм. %sсек."
1328
1329#. minutes:seconds
1330#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:418
1331#, c-format
1332msgid "%s %s"
1333msgstr "%sм. %sсек."
1334
1335#. seconds
1336#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:421
1337#, c-format
1338msgid "%s"
1339msgstr "%sсек."
1340
1341#. 0 seconds
1342#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:424
1343msgid "0 seconds"
1344msgstr "0 секунди"
1345
1346#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:443
1347#, c-format
1348msgid "About %s left"
1349msgstr "Остават около %s"
1350
1351#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:471
1352msgid "Burning audio to CD"
1353msgstr "Записване на аудио CD"
1354
1355#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:488
1356msgid "Finished creating audio CD."
1357msgstr "Приключване записването на аудио CD."
1358
1359#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:493
1360msgid ""
1361"Finished creating audio CD.\n"
1362"Create another copy?"
1363msgstr ""
1364"Създаването на аудио CD приключи.\n"
1365"Записване на друго копие?"
1366
1367#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:495
1368msgid "Writing cancelled.  Try again?"
1369msgstr "Записването е отказано. Повторен опит?"
1370
1371#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:560
1372msgid "Audio recording error"
1373msgstr "Грешка при записване на аудиото"
1374
1375#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:588
1376msgid "Audio Conversion Error"
1377msgstr "Грешка при конвертирането на аудиото"
1378
1379#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:618
1380msgid "Recording error"
1381msgstr "Грешка при записването"
1382
1383#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:737
1384msgid "Do you wish to interrupt writing this disc?"
1385msgstr "Искате ли да прекъснете записването на този диск?"
1386
1387#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:740
1388msgid "This may result in an unusable disc."
1389msgstr "Резултатът може да е неизползваем диск."
1390
1391#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:747
1392msgid "_Cancel"
1393msgstr "_Отказване"
1394
1395#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:748
1396msgid "_Interrupt"
1397msgstr "_Прекъсване"
1398
1399#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:770
1400msgid "Could not create audio CD"
1401msgstr "Не може да бъде създаден аудио CD"
1402
1403#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:792
1404msgid "Please make sure another application is not using the drive."
1405msgstr "Проверете да ли друга програма не използва диска."
1406
1407#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:793
1408msgid "Drive is busy"
1409msgstr "Дискът е зает"
1410
1411#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:795
1412msgid "Please put a rewritable or blank CD in the drive."
1413msgstr "Поставете презаписваем или празен диск в устройството."
1414
1415#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:796
1416msgid "Insert a rewritable or blank CD"
1417msgstr "Поставете презаписваем или презен диск"
1418
1419#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:798
1420msgid "Please put a blank CD in the drive."
1421msgstr "Поставете празен диск в устройството."
1422
1423#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:799
1424msgid "Insert a blank CD"
1425msgstr "Поставяне на празен носител"
1426
1427#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:801
1428msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD."
1429msgstr "Заменете диска в устройството с презаписваем или празен диск."
1430
1431#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:802
1432msgid "Reload a rewritable or blank CD"
1433msgstr "Сложете отново презаписваем или празен диск"
1434
1435#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:804
1436msgid "Please replace the disc in the drive with a blank CD."
1437msgstr "Заменете диска от устройството с празен диск."
1438
1439#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:805
1440msgid "Reload a blank CD"
1441msgstr "Презареждане с празен носител"
1442
1443#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:856
1444msgid "Converting audio tracks"
1445msgstr "Конвертиране на аудио"
1446
1447#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:859
1448msgid "Preparing to write CD"
1449msgstr "Подготване на диска за записване"
1450
1451#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:862
1452msgid "Writing CD"
1453msgstr "Записване на диск"
1454
1455#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:865
1456msgid "Finishing write"
1457msgstr "Завършване на записа"
1458
1459#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:868
1460msgid "Erasing CD"
1461msgstr "Изтриване на диск"
1462
1463#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:871
1464msgid "Unhandled action in burn_action_changed_cb"
1465msgstr "Неизпълнено действие от burn_action_changed_cb"
1466
1467#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:908
1468msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
1469msgstr "Видът на носителя не може да се определи, защото устройството е заето."
1470
1471#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:910
1472msgid "Couldn't open media"
1473msgstr "Неуспех при отварянето носителя"
1474
1475#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:912
1476msgid "Unknown Media"
1477msgstr "Непознат носител"
1478
1479#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:914
1480msgid "Commercial CD or Audio CD"
1481msgstr "Търговско CD или аудио CD"
1482
1483#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:916
1484msgid "CD-R"
1485msgstr "CD-R"
1486
1487#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:918
1488msgid "CD-RW"
1489msgstr "CD-RW"
1490
1491#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:920
1492msgid "DVD"
1493msgstr "DVD"
1494
1495#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:922
1496msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
1497msgstr "DVD-R, or DVD-RAM"
1498
1499#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:924
1500msgid "DVD-RW"
1501msgstr "DVD-RW"
1502
1503#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:926
1504msgid "DVD-RAM"
1505msgstr "DVD-RAM"
1506
1507#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:928
1508msgid "DVD+R"
1509msgstr "DVD+R"
1510
1511#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:930
1512msgid "DVD+RW"
1513msgstr "DVD+RW"
1514
1515#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:935
1516msgid "Broken media type"
1517msgstr "Развален носител"
1518
1519#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:975
1520#, c-format
1521msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
1522msgstr "Изглежда вече има записана информация на това %s."
1523
1524#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:983
1525msgid "Erase information on this disc?"
1526msgstr "Изтриване на информацията от този диск?"
1527
1528#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:992
1529msgid "_Try Another"
1530msgstr "_Проба с друго"
1531
1532#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:999
1533msgid "_Erase Disc"
1534msgstr "_Изтриване на диск"
1535
1536#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1101
1537msgid "C_reate"
1538msgstr "Съз_даване"
1539
1540#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1175
1541#, c-format
1542msgid "Failed to create the recorder: %s"
1543msgstr "Записвачката не може да се създаде: %s"
1544
1545#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1267
1546#, c-format
1547msgid "Could not remove temporary directory '%s': %s"
1548msgstr "Временната директория \"%s\" не може да бъде премахната: %s"
1549
1550#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1287
1551msgid "Create Audio CD"
1552msgstr "Създаване на аудио CD"
1553
1554#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1305
1555#, c-format
1556msgid "Create audio CD from '%s' playlist?"
1557msgstr "Създаване на аудио CD от списък с изпълнения '%s'?"
1558
1559#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1403
1560#, c-format
1561msgid "Cannot get free space at %s"
1562msgstr "Не може да бъде взето свободно място на %s"
1563
1564#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1500
1565#, c-format
1566msgid ""
1567"This playlist is %s minutes long.  This exceeds the length of a standard "
1568"audio CD.  If the destination media is larger than a standard audio CD "
1569"please insert it in the drive and try again."
1570msgstr ""
1571"Този списък с песни е дълъг %s минути.  Това надвишава продължителността на "
1572"стандартно аудио CD.  Ако диска на който записвате е по-голям от стандартно "
1573"аудио CD, поставете го в устройството и опитайте отново."
1574
1575#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1516
1576msgid "Playlist too long"
1577msgstr "Списъкът с песни е твърде дълъг"
1578
1579#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1528
1580msgid "Could not find temporary space!"
1581msgstr "Няма временно място!"
1582
1583#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1529
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"Could not find enough temporary space to convert audio tracks.  %s MiB "
1587"required."
1588msgstr ""
1589"Няма достатъчно временно място за конвертирането на песните. Необходими са %"
1590"s MiB"
1591
1592#: ../sources/rb-source.c:642
1593msgid "Not supported"
1594msgstr "Не се поддържа"
1595
1596#: ../sources/rb-source.c:643
1597msgid "This source does not support drag and drop."
1598msgstr "Този източник не поддържа влачене и пускане"
1599
1600#: ../sources/rb-sourcelist.c:250
1601msgid "_Source"
1602msgstr "_Източник"
1603
1604#: ../widgets/eel-gconf-extensions.c:68
1605msgid "Configuration system error"
1606msgstr "Грешка в конфигурацията на системата"
1607
1608#: ../widgets/eggtrayicon.c:120
1609msgid "Orientation"
1610msgstr "Ориентация"
1611
1612#: ../widgets/eggtrayicon.c:121
1613msgid "The orientation of the tray."
1614msgstr "Ориентация на контейнера"
1615
1616#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:129
1617msgid "Pixbuf Object"
1618msgstr "Графичен обект"
1619
1620#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:130
1621msgid "The pixbuf to render."
1622msgstr "Графичният обект, която да се изобрази."
1623
1624#: ../widgets/rb-druid.c:239
1625msgid "Welcome to Rhythmbox"
1626msgstr "Добре дошли в Rhythmbox"
1627
1628#: ../widgets/rb-druid.c:243
1629msgid ""
1630"Rhythmbox is the GNOME music player that lets you do everything: play your "
1631"music files, listen to Internet Radio, import music from CDs, and much "
1632"more.\n"
1633"\n"
1634"This assistant will help you get started by asking you some simple questions."
1635msgstr ""
1636"Rhythmbox е приложението за изпълнение на музика на GNOME което ви позволява "
1637"да правите всичко: да изпълнявате музиката си, да слушате Интернет Радио, да "
1638"внасяте музика от музикални CD - та и още много неща ...\n"
1639"\n"
1640"Този помощник ще ви помогне да започнете като ви задава някои прости въпроси."
1641
1642#: ../widgets/rb-druid.c:249
1643msgid "Music library setup"
1644msgstr "Настройки на музикалната библиотека"
1645
1646#: ../widgets/rb-druid.c:258
1647msgid "Finish"
1648msgstr "Край"
1649
1650#: ../widgets/rb-druid.c:260
1651msgid ""
1652"You are now ready to start Rhythmbox.\n"
1653"\n"
1654"Remember that you may add music to the library using \"Music\" then \"Import "
1655"Folder\", or by importing it from CDs."
1656msgstr ""
1657"Готов сте да стартирате Rhythmbox.\n"
1658"\n"
1659"Запомнете, че можете да добавяте музика към библиотеката използвайки \"Музика"
1660"\" и после \"Добавяне на папка\", или като я добавите от CD-та"
1661
1662#: ../widgets/rb-druid.c:319
1663msgid "Load folder into Library"
1664msgstr "Зареждане на папка в библиотеката"
1665
1666#: ../widgets/rb-entry-view.c:946 ../widgets/rb-header.c:869
1667#, c-format
1668msgid "%d:%02d"
1669msgstr "%d:%02d"
1670
1671#: ../widgets/rb-entry-view.c:970
1672msgid "Very Low"
1673msgstr "Много ниско"
1674
1675#: ../widgets/rb-entry-view.c:972
1676msgid "Low"
1677msgstr "Ниско"
1678
1679#: ../widgets/rb-entry-view.c:974
1680msgid "Regular"
1681msgstr "Средно"
1682
1683#: ../widgets/rb-entry-view.c:976
1684msgid "High"
1685msgstr "Високо"
1686
1687#: ../widgets/rb-entry-view.c:978
1688msgid "Very High"
1689msgstr "Много високо"
1690
1691#: ../widgets/rb-entry-view.c:980
1692msgid "Perfect"
1693msgstr "Перфектно"
1694
1695#: ../widgets/rb-entry-view.c:1209
1696msgid "_Title"
1697msgstr "Заглавие"
1698
1699#: ../widgets/rb-entry-view.c:1220
1700msgid "Art_ist"
1701msgstr "_Изпълнител"
1702
1703#: ../widgets/rb-entry-view.c:1242
1704msgid "Ge_nre"
1705msgstr "Жа_нр"
1706
1707#: ../widgets/rb-entry-view.c:1252
1708msgid "Ti_me"
1709msgstr "Вре_ме"
1710
1711#: ../widgets/rb-entry-view.c:1262
1712msgid "_Quality"
1713msgstr "Качество"
1714
1715#: ../widgets/rb-entry-view.c:1273
1716msgid "_Play Count"
1717msgstr "Из_пълнения"
1718
1719#: ../widgets/rb-entry-view.c:1282
1720msgid "L_ast Played"
1721msgstr "После_дно изпълнен"
1722
1723#: ../widgets/rb-entry-view.c:1444
1724msgid "Now Playing"
1725msgstr "В момента се изпълнява"
1726
1727#: ../widgets/rb-entry-view.c:1532
1728msgid "Playback Error"
1729msgstr "Грешка при изпълението"
1730
1731#: ../widgets/rb-header.c:277
1732msgid "Listening to "
1733msgstr "Слушаме "
1734
1735#: ../widgets/rb-header.c:559
1736msgid "Get information on this album from the web"
1737msgstr "Повече информация за този албум от Интернет"
1738
1739#: ../widgets/rb-header.c:572
1740msgid "Get information on this artist from the web"
1741msgstr "Повече информация за този изпълнител от Интернет"
1742
1743#: ../widgets/rb-header.c:593
1744msgid "Not Playing"
1745msgstr "Не се изпълнява нищо"
1746
1747#: ../widgets/rb-header.c:600
1748msgid "Get information on this station from the web"
1749msgstr "Повече информация за тази станция от Интернет"
1750
1751#: ../widgets/rb-header.c:858
1752#, c-format
1753msgid "%d:%02d of %d:%02d"
1754msgstr "%d:%02d oт %d:%02d"
1755
1756#: ../widgets/rb-header.c:866
1757#, c-format
1758msgid "%d:%02d of %d:%02d remaining"
1759msgstr "остава %d:%02d от %d:%02d"
1760
1761#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:119
1762msgid "Error loading files into library"
1763msgstr "Грешка при зареждането на тези файлове в библиотеката"
1764
1765#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:136
1766msgid "_Error"
1767msgstr "Грешка"
1768
1769#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:144
1770msgid "_File"
1771msgstr "Файл"
1772
1773#: ../widgets/rb-query-creator.c:53
1774msgid "Title"
1775msgstr "Заглавие"
1776
1777#: ../widgets/rb-query-creator.c:57
1778msgid "Rating"
1779msgstr "Рейтинг"
1780
1781#: ../widgets/rb-query-creator.c:58
1782msgid "Path"
1783msgstr "Път"
1784
1785#: ../widgets/rb-query-creator.c:63
1786msgid "contains"
1787msgstr "съдържа"
1788
1789#: ../widgets/rb-query-creator.c:64
1790msgid "does not contain"
1791msgstr "не съдържа"
1792
1793#: ../widgets/rb-query-creator.c:65 ../widgets/rb-query-creator.c:70
1794msgid "equals"
1795msgstr "еднакво с"
1796
1797#: ../widgets/rb-query-creator.c:71
1798msgid "at least"
1799msgstr "поне"
1800
1801#. matches if A >= B
1802#: ../widgets/rb-query-creator.c:72
1803msgid "at most"
1804msgstr "най-много"
1805
1806#: ../widgets/rb-query-creator.c:239
1807msgid "Create Automatic Playlist"
1808msgstr "Създаване на автоматичен списък с изпълнения"
1809
1810#. this string can only be so long, or there wont be a search entry :)
1811#: ../widgets/rb-search-entry.c:118
1812msgid "_Search:"
1813msgstr "Търсене:"
1814
1815#: ../widgets/rb-song-display-box.c:113
1816msgid "from"
1817msgstr "от"
1818
1819#: ../widgets/rb-song-display-box.c:115
1820msgid "by"
1821msgstr "от"
1822
1823#: ../widgets/rb-song-info.c:282
1824msgid "Song Properties"
1825msgstr "Информация за песента"
1826
1827#: ../widgets/rb-song-info.c:374
1828msgid "Multiple Song Properties"
1829msgstr "Множество настройки на песента"
1830
1831#: ../widgets/rb-song-info.c:823
1832#, c-format
1833msgid "%lu kbps"
1834msgstr "%lu Кбита/сек"
1835
1836#: ../widgets/rb-song-info.c:868
1837msgid "Unknown file name"
1838msgstr "Непознато име на файла"
1839
1840#: ../widgets/rb-song-info.c:887
1841msgid "On the desktop"
1842msgstr "Върху работния плот"
1843
1844#: ../widgets/rb-song-info.c:896
1845msgid "Unknown location"
1846msgstr "Неизвестно местоположение"
1847
1848#. Translators - The + and - refer to increasing and decreasing the volume.
1849#. ** I don't know if there are sensible alternatives in other languages
1850#: ../widgets/rb-volume.c:236
1851msgid "+"
1852msgstr "+"
1853
1854#: ../widgets/rb-volume.c:237
1855msgid "-"
1856msgstr "-"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.