source: fifth-toe @ 307

Name Size Rev Age Author Last Change
../
balsa.HEAD.bg.po 160.3 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
camorama.HEAD.bg.po 19.1 KB 278   17 years Александър Шопов Подаденият превод към CVS
galeon.HEAD.bg.po 202.6 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
gcompris.gcompris_7_1.bg.po 201.5 KB 307   17 years Александър Шопов Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.
gcompris.HEAD.bg.po 191.2 KB 307   17 years Александър Шопов Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.
gtetrinet.HEAD.bg.po 25.7 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
gthumb.HEAD.bg.po 119.9 KB 188   17 years Александър Шопов Коригирам #82
seahorse.seahorse-0-8.bg.po 66.0 KB 226   17 years Александър Шопов Всички са подадени с изключение на abiword. Там съм заменил ивица с лента.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.