source: gnome-2-12/desktop @ 274

Name Size Rev Age Author Last Change
../
dasher.gnome-2-12.bg.po 18.1 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
eel.gnome-2-12.bg.po 8.6 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
eog.gnome-2-12.bg.po 25.3 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
epiphany.gnome-2-12.bg.po 129.1 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
evince.gnome-2-12.bg.po 31.2 KB 168   17 years Александър Шопов Корекция на #173. Подадено е и в HEAD и в gnome-2-12
evolution-data-server.gnome-2-12.bg.po 186.3 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
evolution-exchange.gnome-2-12.bg.po 61.4 KB 171   17 years Александър Шопов Силно подобрен превод с изчистени правописни грешки, оправени …
evolution.gnome-2-12.bg.po 678.4 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
file-roller.gnome-2-12.bg.po 31.5 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gcalctool.gnome-2-12.bg.po 39.2 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gdm2.gnome-2-12.bg.po 161.7 KB 232   17 years Александър Шопов Корекция на новопоявили се низове.
gnome-applets-locations.gnome-2-12.bg.po 757.8 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-applets.gnome-2-12.bg.po 150.3 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-control-center.gnome-2-12.bg.po 129.3 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-desktop.gnome-2-12.bg.po 12.0 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-doc-utils.gnome-2-12.bg.po 73.6 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-games.gnome-2-12.bg.po 170.7 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-icon-theme.gnome-2-12.bg.po 6.4 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-keyring.gnome-2-12.bg.po 11.6 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-panel.gnome-2-12.bg.po 110.6 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-terminal.gnome-2-12.bg.po 106.3 KB 226   17 years Александър Шопов Всички са подадени с изключение на abiword. Там съм заменил ивица с лента.
gnome-themes.gnome-2-12.bg.po 5.2 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-utils.gnome-2-12.bg.po 82.5 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnome-volume-manager.gnome-2-12.bg.po 29.7 KB 164   17 years Александър Шопов По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между …
gnomemeeting.gnome-2-12.bg.po 148.9 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gnopernicus.gnome-2-12.bg.po 142.4 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gtkhtml.gnome-2-12.bg.po 64.5 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
gucharmap.gnome-2-12.bg.po 27.7 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
metacity.gnome-2-12.bg.po 157.4 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
nautilus-cd-burner.gnome-2-12.bg.po 24.4 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
nautilus.gnome-2-12.bg.po 223.7 KB 261   17 years Александър Шопов Поправки за 100% и махане на форми аз-роботът
procman.gnome-2-12.bg.po 24.8 KB 176   17 years Александър Шопов Новата версия, след като отново измениха низовете.
sound-juicer.gnome-2-12.bg.po 20.7 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
yelp.gnome-2-12.bg.po 21.6 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
zenity.gnome-2-12.bg.po 15.1 KB 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.