source: gnome-2-12 @ 274

Name Size Rev Age Author Last Change
../
desktop 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
developer-libs 270   17 years Александър Шопов Цялата директория в момента отразява текущото състояние в съответните …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.