source: gnome-2-18/desktop/gnome-system-monitor.gnome-2-18.bg.po @ 1132

Last change on this file since 1132 was 1132, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300
gnome-system-tools: корекции и обновяване по trunk и gnome-2-18.

File size: 31.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-system-monitor po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-system-monitor gnome-2-18\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-02-18 23:06+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-05-08 07:44+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:155
21#: ../src/interface.cpp:659 ../src/procman.cpp:688
22msgid "System Monitor"
23msgstr "Наблюдение на системата"
24
25#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.cpp:156
26msgid "View current processes and monitor system state"
27msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
28
29#: ../src/callbacks.cpp:165
30msgid "translator-credits"
31msgstr ""
32"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
33"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
34"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
35"\n"
36"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
37"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
38"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
39
40#: ../src/disks.cpp:307 ../src/memmaps.cpp:433
41msgid "Device"
42msgstr "Устройство"
43
44#: ../src/disks.cpp:308
45msgid "Directory"
46msgstr "Папка"
47
48#: ../src/disks.cpp:309 ../src/openfiles.cpp:233
49msgid "Type"
50msgstr "Тип"
51
52#: ../src/disks.cpp:310
53msgid "Total"
54msgstr "Общо"
55
56#: ../src/disks.cpp:311
57msgid "Free"
58msgstr "Свободно"
59
60#: ../src/disks.cpp:312
61msgid "Available"
62msgstr "Налично"
63
64#: ../src/disks.cpp:313
65msgid "Used"
66msgstr "Използвано"
67
68#: ../src/disks.cpp:320 ../src/interface.cpp:743 ../src/procdialogs.cpp:686
69#: ../src/procdialogs.cpp:690
70msgid "File Systems"
71msgstr "Файлови системи"
72
73#: ../src/e_date.c:154
74msgid "?"
75msgstr "?"
76
77#: ../src/e_date.c:161
78msgid "Today %l:%M %p"
79msgstr "Днес, %H:%M"
80
81#: ../src/e_date.c:170
82msgid "Yesterday %l:%M %p"
83msgstr "Вчера, %H:%M"
84
85#: ../src/e_date.c:182
86msgid "%a %l:%M %p"
87msgstr "%a %H:%M"
88
89#: ../src/e_date.c:190
90msgid "%b %d %l:%M %p"
91msgstr "%d %b %H:%M"
92
93#: ../src/e_date.c:192
94msgid "%b %d %Y"
95msgstr "%d %b %Y"
96
97#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
98msgid ""
99"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
100"for the disks list"
101msgstr ""
102"„0“ за системната информация, „1“ за списъка с процесите, „2“ за ресурсите и "
103"„3“ за списъка с дискове"
104
105#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
106msgid "Column zero saved width"
107msgstr "Запазената широчина на нулевата колона"
108
109#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:3
110msgid "Default graph background color"
111msgstr "Стандартен фонов цвят на диаграмата"
112
113#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:4
114msgid "Default graph cpu color"
115msgstr "Стандартен цвят на графиката за процесора"
116
117#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:5
118msgid "Default graph frame color"
119msgstr "Стандартен цвят на рамката на графиката"
120
121#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:6
122msgid "Default graph mem color"
123msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
124
125#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
126msgid "Default graph net in color"
127msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
128
129#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
130msgid "Default graph net out color"
131msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
132
133#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
134msgid "Default graph swap color"
135msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
136
137#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
138msgid ""
139"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
140"active"
141msgstr ""
142"Определяне на кои процеси да се показват стандартно. „0“ е за всички, „1“ е "
143"за потребителските и „2“ е за активните"
144
145#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
146msgid "Disk view columns order"
147msgstr "Подредба на колоните според дисковете"
148
149#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
150msgid "Enable/Disable smooth refresh"
151msgstr "Включване/изключване на гладкото опресняване"
152
153#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
154msgid "Main Window height"
155msgstr "Височина на основния прозорец"
156
157#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:14
158msgid "Main Window width"
159msgstr "Широчина на основния прозорец"
160
161#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
162msgid "Process view columns order"
163msgstr "Ред на процесите в колоната"
164
165#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
166msgid "Process view sort column"
167msgstr "Колона за подреждане на процеси"
168
169#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
170msgid "Process view sort order"
171msgstr "Ред за подреждане на изгледа на процесите"
172
173#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
174msgid "Saves the currently viewed tab"
175msgstr "Запазване на текущия таб"
176
177#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
178msgid "Show column zero on startup"
179msgstr "Показване на нулевата колона при стартиране"
180
181#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
182msgid "Show estimated memory usage column on startup"
183msgstr ""
184"Показване на колоната за преценената използвана памет от процеса при "
185"стартиране"
186
187#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:22
188#, no-c-format
189msgid "Show process CPU % column on startup"
190msgstr ""
191"Показване на колоната за процента на използване на процесора при стартиране"
192
193#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
194msgid "Show process CPU time column on startup"
195msgstr "Показване на колоната за използваното процесорно време при стартиране"
196
197#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
198msgid "Show process PID column on startup"
199msgstr "Показване на колоната за идентификаторите на процесите при стартиране"
200
201#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
202msgid "Show process SELinux security context column on startup"
203msgstr ""
204"Показване на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux при "
205"стартиране"
206
207#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:26
208msgid "Show process X server memory column zero startup"
209msgstr ""
210"Показване на колоната за паметта към X сървъра на процеса при стартиране"
211
212#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:27
213msgid "Show process arguments column on startup"
214msgstr "Показване на колоната за аргументите на процесите при стартиране"
215
216#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:28
217msgid "Show process dependencies in tree form"
218msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовиден изглед"
219
220#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:29
221msgid "Show process name column on startup"
222msgstr "Показване на колоната за имената на процесите при стартиране"
223
224#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:30
225msgid "Show process nice column on startup"
226msgstr "Показване на колоната за приоритета на процесите при стартиране"
227
228#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:31
229msgid "Show process owner column on startup"
230msgstr "Показване на колоната за притежателя на процеса при стартиране"
231
232#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:32
233msgid "Show process resident memory column on startup"
234msgstr ""
235"Показване на колоната за постоянно заетата памет от процеса при стартиране"
236
237#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:33
238msgid "Show process shared memory column on startup"
239msgstr ""
240"Показване на колоната за споделената памет заета от процеса при стартиране"
241
242#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:34
243msgid "Show process start time column on startup"
244msgstr ""
245"Показване на колоната за времето на стартиране на процеса при стартиране"
246
247#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:35
248msgid "Show process status column on startup"
249msgstr "Показване на колоната за състоянието на процеса при стартиране"
250
251#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:36
252msgid "Show process virtual memory column on startup"
253msgstr ""
254"Показване на колоната за виртуалната памет заета от процеса при стартиране"
255
256#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:37
257msgid "Show process writable memory column on startup"
258msgstr "Показване на колоната за паметта със запис при стартиране"
259
260#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:38
261msgid "Show warning dialog when killing processes"
262msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
263
264#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:39
265msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
266msgstr ""
267"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с устройства"
268
269#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:40
270msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
271msgstr "Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на графиките"
272
273#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:41
274msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
275msgstr ""
276"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с процеси"
277
278#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:42
279msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
280msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи."
281
282#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
283msgid ""
284"Whether to display information about all filesystems (including types like "
285"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
286"filesystems."
287msgstr ""
288"Дали да се показва информация за всички файлови системи - това включва и "
289"служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако искате да "
290"получите списък с всички монтирани файлови системи."
291
292#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:45
293#, no-c-format
294msgid "Width of Process CPU % column"
295msgstr "Широчина на колоната за процента на използване на процесора"
296
297#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:46
298msgid "Width of Process CPU time column"
299msgstr "Широчина на колоната за използваното процесорно време"
300
301#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:47
302msgid "Width of Process PID column"
303msgstr "Широчина на колоната за идентификаторите на процесите"
304
305#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:48
306msgid "Width of Process SELinux security context column"
307msgstr "Широчина на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux"
308
309#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:49
310msgid "Width of Process X server memory column"
311msgstr "Широчина на колоната за паметта към X сървъра на процеса"
312
313#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:50
314msgid "Width of Process arguments column"
315msgstr "Широчина на колоната за аргументите на процесите"
316
317#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:51
318msgid "Width of Process estimated memory usage column"
319msgstr "Широчина на колоната за преценената използвана памет от процесите"
320
321#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:52
322msgid "Width of Process name column"
323msgstr "Широчина на колоната за имената на процесите"
324
325#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:53
326msgid "Width of Process nice column"
327msgstr "Широчина на колоната за приоритета на процесите"
328
329#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:54
330msgid "Width of Process owner column"
331msgstr "Широчина на колоната за притежателя на процеса"
332
333#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:55
334msgid "Width of Process resident memory column"
335msgstr "Широчина на колоната за постоянно заетата памет от процеса"
336
337#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:56
338msgid "Width of Process shared memory column"
339msgstr "Широчина на колоната за споделената памет заета от процеса"
340
341#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:57
342msgid "Width of Process start time column"
343msgstr "Широчина на колоната за времето на стартиране на процеса"
344
345#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:58
346msgid "Width of Process status column"
347msgstr "Широчина на колоната за състоянието на процеса"
348
349#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:59
350msgid "Width of Process virtual memory column"
351msgstr "Широчина на колоната за виртуалната памет заета от процеса"
352
353#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:60
354msgid "Width of Process writable memory column"
355msgstr "Широчина на колоната за паметта със запис"
356
357#: ../src/interface.cpp:47
358msgid "_Monitor"
359msgstr "_Наблюдение"
360
361#: ../src/interface.cpp:48
362msgid "_Edit"
363msgstr "_Редактиране"
364
365#: ../src/interface.cpp:49
366msgid "_View"
367msgstr "_Изглед"
368
369#: ../src/interface.cpp:50
370msgid "_Help"
371msgstr "_Помощ"
372
373#: ../src/interface.cpp:52
374msgid "Search for _Open Files"
375msgstr "Търсене за _отворени файлове"
376
377#: ../src/interface.cpp:53
378msgid "Search for open files"
379msgstr "Търсене за отворени файлове"
380
381#: ../src/interface.cpp:54
382msgid "_Quit"
383msgstr "_Спиране на програмата"
384
385#: ../src/interface.cpp:55
386msgid "Quit the program"
387msgstr "Спиране на програмата"
388
389#: ../src/interface.cpp:58
390msgid "_Stop Process"
391msgstr "_Спиране на процес"
392
393#: ../src/interface.cpp:59
394msgid "Stop process"
395msgstr "Спиране на процес"
396
397#: ../src/interface.cpp:60
398msgid "_Continue Process"
399msgstr "_Продължаване на процес"
400
401#: ../src/interface.cpp:61
402msgid "Continue process if stopped"
403msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
404
405#: ../src/interface.cpp:63 ../src/interface.cpp:183
406msgid "End _Process"
407msgstr "_Прекратяване на процес"
408
409#: ../src/interface.cpp:64
410msgid "Force process to finish normally"
411msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
412
413#: ../src/interface.cpp:65 ../src/procdialogs.cpp:75
414msgid "_Kill Process"
415msgstr "_Убиване на процес"
416
417#: ../src/interface.cpp:66
418msgid "Force process to finish immediately"
419msgstr "Принуждаване на процеса да завърши моментално"
420
421#: ../src/interface.cpp:67
422msgid "_Change Priority..."
423msgstr "_Промяна на приоритет..."
424
425#: ../src/interface.cpp:68
426msgid "Change the order of priority of process"
427msgstr "Промяна на приоритета на процес"
428
429#: ../src/interface.cpp:69
430msgid "Prefere_nces"
431msgstr "_Настройки"
432
433#: ../src/interface.cpp:70
434msgid "Configure the application"
435msgstr "Настройки на програмата"
436
437#: ../src/interface.cpp:72
438msgid "_Memory Maps"
439msgstr "_Карти на паметта"
440
441#: ../src/interface.cpp:73
442msgid "Open the memory maps associated with a process"
443msgstr "Отваряне на картите на паметта свързани с процеса"
444
445#: ../src/interface.cpp:74
446msgid "Open _Files"
447msgstr "Отваряне на _файлове"
448
449#: ../src/interface.cpp:75
450msgid "View the files opened by a process"
451msgstr "Показване на файловете отворени от процес"
452
453#: ../src/interface.cpp:77
454msgid "_Contents"
455msgstr "_Ръководство"
456
457#: ../src/interface.cpp:78
458msgid "Open the manual"
459msgstr "Отваряне на ръководството"
460
461#: ../src/interface.cpp:79
462msgid "_About"
463msgstr "_Относно"
464
465#: ../src/interface.cpp:80
466msgid "About this application"
467msgstr "Относно тази програма"
468
469#: ../src/interface.cpp:85
470msgid "_Dependencies"
471msgstr "_Зависимости"
472
473#: ../src/interface.cpp:86
474msgid "Show parent/child relationship between processes"
475msgstr "Показване на отношенията родител/дете между процесите"
476
477#: ../src/interface.cpp:93
478msgid "_Active Processes"
479msgstr "_Активни процеси"
480
481#: ../src/interface.cpp:94
482msgid "Show active processes"
483msgstr "Показване на активните процеси"
484
485#: ../src/interface.cpp:95
486msgid "A_ll Processes"
487msgstr "В_сички процеси"
488
489#: ../src/interface.cpp:96
490msgid "Show all processes"
491msgstr "Показване на всички процеси"
492
493#: ../src/interface.cpp:97
494msgid "M_y Processes"
495msgstr "М_ои процеси"
496
497#: ../src/interface.cpp:98
498msgid "Show user own process"
499msgstr "Показване на процесите на потребителя"
500
501#: ../src/interface.cpp:251
502msgid "CPU History"
503msgstr "История на използването на процесора"
504
505#: ../src/interface.cpp:294
506msgid "CPU:"
507msgstr "Проц.:"
508
509#: ../src/interface.cpp:297
510#, c-format
511msgid "CPU%d:"
512msgstr "Проц.%d:"
513
514#: ../src/interface.cpp:317
515msgid "Memory and Swap History"
516msgstr "История на използването на паметта/страницирането"
517
518#: ../src/interface.cpp:350
519msgid "User memory:"
520msgstr "Потребителска памет:"
521
522#: ../src/interface.cpp:368 ../src/interface.cpp:428
523msgid "of"
524msgstr "от"
525
526#: ../src/interface.cpp:409
527msgid "Used swap:"
528msgstr "Използвано място за странициране:"
529
530#: ../src/interface.cpp:468
531msgid "Network History"
532msgstr "История на мрежата"
533
534#: ../src/interface.cpp:500
535msgid "Received:"
536msgstr "Получени:"
537
538#: ../src/interface.cpp:520 ../src/interface.cpp:563
539msgid "Total:"
540msgstr "Общо:"
541
542#: ../src/interface.cpp:544
543msgid "Sent:"
544msgstr "Изпратени:"
545
546#: ../src/interface.cpp:725
547msgid "System"
548msgstr "Система"
549
550#: ../src/interface.cpp:731 ../src/procdialogs.cpp:501
551msgid "Processes"
552msgstr "Процеси"
553
554#: ../src/interface.cpp:737 ../src/procdialogs.cpp:597
555msgid "Resources"
556msgstr "Ресурси"
557
558#: ../src/load-graph.cpp:399 ../src/load-graph.cpp:409
559#, c-format
560msgid "%s/s"
561msgstr "%s/s"
562
563#: ../src/lsof.cpp:355
564msgid "Process"
565msgstr "Процес"
566
567#: ../src/lsof.cpp:367
568msgid "PID"
569msgstr "ИдПр"
570
571#: ../src/lsof.cpp:377 ../src/memmaps.cpp:427
572msgid "Filename"
573msgstr "Име на файл"
574
575#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
576#: ../src/lsof.cpp:394
577msgid "Search for Open Files"
578msgstr "Търсене за отворени файлове"
579
580#: ../src/lsof.cpp:422
581msgid "_Name contains:"
582msgstr "_Името съдържа:"
583
584#: ../src/lsof.cpp:438
585msgid "Case insensitive matching"
586msgstr "Без разлика главни/малки"
587
588#: ../src/lsof.cpp:446
589msgid "S_earch results:"
590msgstr "_Резултати от търсенето:"
591
592#: ../src/memmaps.cpp:428
593msgid "VM Start"
594msgstr "Начало на ВП"
595
596#: ../src/memmaps.cpp:429
597msgid "VM End"
598msgstr "Край на ВП"
599
600#: ../src/memmaps.cpp:430
601msgid "VM Size"
602msgstr "Размер на ВП"
603
604#: ../src/memmaps.cpp:431
605msgid "Flags"
606msgstr "Флагове"
607
608#: ../src/memmaps.cpp:432
609msgid "VM Offset"
610msgstr "Отместване на ВП"
611
612#: ../src/memmaps.cpp:434
613msgid "Inode"
614msgstr "I възел"
615
616#: ../src/memmaps.cpp:540
617msgid "Memory Maps"
618msgstr "Карти на паметта"
619
620#: ../src/memmaps.cpp:560
621#, c-format
622msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
623msgstr "_Карти на паметта за процеса „%s“ (ид. пр. %u):"
624
625#: ../src/openfiles.cpp:32
626msgid "file"
627msgstr "файл"
628
629#: ../src/openfiles.cpp:34
630msgid "pipe"
631msgstr "канал"
632
633#: ../src/openfiles.cpp:36
634msgid "network connection"
635msgstr "мрежова свързаност"
636
637#: ../src/openfiles.cpp:38
638msgid "local socket"
639msgstr "локално гнездо"
640
641#: ../src/openfiles.cpp:40
642msgid "unknown type"
643msgstr "неизвестен тип"
644
645#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
646#. a very short translation if possible, and at most
647#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
648#: ../src/openfiles.cpp:232
649msgid "FD"
650msgstr "УкФ"
651
652#: ../src/openfiles.cpp:234
653msgid "Object"
654msgstr "Обект"
655
656#: ../src/openfiles.cpp:318
657msgid "Open Files"
658msgstr "Отваряне на файлове"
659
660#: ../src/openfiles.cpp:340
661#, c-format
662msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
663msgstr "_Отворени файлове от процес „%s“ (ид. пр. %u):"
664
665#: ../src/procactions.cpp:75
666#, c-format
667msgid ""
668"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
669"%s"
670msgstr ""
671"Невъзможно е да се промени приоритета на процес с идентификатор %d на %d.\n"
672"%s"
673
674#: ../src/procactions.cpp:155
675#, c-format
676msgid ""
677"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
678"%s"
679msgstr ""
680"Процес с идентификатор %d не може да бъде убит със сигнал %d.\n"
681"%s"
682
683#. translators: primary alert message
684#: ../src/procdialogs.cpp:70
685msgid "Kill the selected process?"
686msgstr "Спиране на избрания процес?"
687
688#. translators: secondary alert message
689#: ../src/procdialogs.cpp:72
690msgid ""
691"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
692"security risk. Only unresponding processes should be killed."
693msgstr ""
694"Ако убиете процес, можете да загубите данни, развалите текущата си сесия или "
695"да създадете риск за сигурността на системата. Желателно е да убивате само "
696"процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
697
698#. translators: primary alert message
699#: ../src/procdialogs.cpp:79
700msgid "End the selected process?"
701msgstr "Прекратяване на избрания процес?"
702
703#. translators: secondary alert message
704#: ../src/procdialogs.cpp:81
705msgid ""
706"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
707"risk. Only unresponding processes should be ended."
708msgstr ""
709"Ако прекратите на процес, можете да загубите данни, да развалите текущата "
710"сесия или да създадете риск за сигурността на системата. Добре е да "
711"прекратявате само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
712
713#: ../src/procdialogs.cpp:84
714msgid "_End Process"
715msgstr "_Прекратяване на процес"
716
717#: ../src/procdialogs.cpp:113
718msgid "(Very High Priority)"
719msgstr "(Много висок приоритет)"
720
721#: ../src/procdialogs.cpp:115
722msgid "(High Priority)"
723msgstr "(Висок приоритет)"
724
725#: ../src/procdialogs.cpp:117
726msgid "(Normal Priority)"
727msgstr "(Нормален приоритет)"
728
729#: ../src/procdialogs.cpp:119
730msgid "(Low Priority)"
731msgstr "(Нисък приоритет)"
732
733#: ../src/procdialogs.cpp:121
734msgid "(Very Low Priority)"
735msgstr "(Много нисък приоритет)"
736
737#: ../src/procdialogs.cpp:173
738msgid "Change Priority"
739msgstr "Промяна на приоритет"
740
741#: ../src/procdialogs.cpp:194
742msgid "Change _Priority"
743msgstr "Промяна на _приоритет"
744
745#: ../src/procdialogs.cpp:215
746msgid "_Nice value:"
747msgstr "_Стойност на nice:"
748
749#: ../src/procdialogs.cpp:231
750msgid "Note:"
751msgstr "Бележка:"
752
753#: ../src/procdialogs.cpp:232
754msgid ""
755"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
756"corresponds to a higher priority."
757msgstr ""
758"Приоритетът на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
759"на nice съответства на висок приоритет."
760
761#: ../src/procdialogs.cpp:379
762msgid "Process i_nformation shown in list:"
763msgstr "И_нформация за процесите в списъка:"
764
765#: ../src/procdialogs.cpp:431
766msgid "Icon"
767msgstr "Икона"
768
769#: ../src/procdialogs.cpp:478
770msgid "System Monitor Preferences"
771msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
772
773#: ../src/procdialogs.cpp:508
774msgid "Behavior"
775msgstr "Поведение"
776
777#: ../src/procdialogs.cpp:527 ../src/procdialogs.cpp:623
778#: ../src/procdialogs.cpp:709
779msgid "_Update interval in seconds:"
780msgstr "_Интервал на обновяване в секунди:"
781
782#: ../src/procdialogs.cpp:552
783msgid "Enable _smooth refresh"
784msgstr "Включване на _гладко опресняване"
785
786#: ../src/procdialogs.cpp:566
787msgid "Alert before ending or _killing processes"
788msgstr "Показване на предупредителен диалог, когато _спирате процес"
789
790#: ../src/procdialogs.cpp:579
791msgid "Information Fields"
792msgstr "Полета с информация"
793
794#: ../src/procdialogs.cpp:604
795msgid "Graphs"
796msgstr "Графики"
797
798#: ../src/procdialogs.cpp:645
799msgid "_Background color:"
800msgstr "_Фонов цвят:"
801
802#: ../src/procdialogs.cpp:664
803msgid "_Grid color:"
804msgstr "Цвят на _мрежа:"
805
806#: ../src/procdialogs.cpp:729
807msgid "Show _all filesystems"
808msgstr "Показване на _всички файлови системи"
809
810#: ../src/proctable.cpp:273
811msgid "Process Name"
812msgstr "Име на процес"
813
814#: ../src/proctable.cpp:274
815msgid "User"
816msgstr "Потребител"
817
818#: ../src/proctable.cpp:275
819msgid "Status"
820msgstr "Състояние"
821
822#: ../src/proctable.cpp:276
823msgid "Virtual Memory"
824msgstr "Виртуална памет"
825
826#: ../src/proctable.cpp:277
827msgid "Resident Memory"
828msgstr "Постоянна памет"
829
830#: ../src/proctable.cpp:278
831msgid "Writable Memory"
832msgstr "Памет със запис"
833
834#: ../src/proctable.cpp:279
835msgid "Shared Memory"
836msgstr "Споделена памет"
837
838#: ../src/proctable.cpp:280
839msgid "X Server Memory"
840msgstr "Памет за X сървъра"
841
842#: ../src/proctable.cpp:281
843#, no-c-format
844msgid "% CPU"
845msgstr "% проц."
846
847#: ../src/proctable.cpp:282
848msgid "CPU Time"
849msgstr "Процесорно време"
850
851#: ../src/proctable.cpp:283
852msgid "Started"
853msgstr "Начало"
854
855#: ../src/proctable.cpp:284
856msgid "Nice"
857msgstr "Приоритет"
858
859#: ../src/proctable.cpp:285
860msgid "ID"
861msgstr "Ид"
862
863#: ../src/proctable.cpp:286
864msgid "Security Context"
865msgstr "Контекст на сигурността"
866
867#: ../src/proctable.cpp:287
868msgid "Command Line"
869msgstr "Команден ред"
870
871#: ../src/proctable.cpp:288
872msgid "Memory"
873msgstr "Памет"
874
875#: ../src/proctable.cpp:472
876msgid "Running"
877msgstr "Работещ"
878
879#: ../src/proctable.cpp:477
880msgid "Stopped"
881msgstr "Спрян"
882
883#: ../src/proctable.cpp:482
884msgid "Zombie"
885msgstr "Зомби"
886
887#: ../src/proctable.cpp:487
888msgid "Uninterruptible"
889msgstr "Непрекъсваем"
890
891#: ../src/proctable.cpp:492
892msgid "Sleeping"
893msgstr "Заспал"
894
895#. xgettext: weeks, days
896#: ../src/proctable.cpp:638
897#, c-format
898msgid "%uw%ud"
899msgstr "%uw%ud"
900
901#. xgettext: days, hours (0 -> 23)
902#: ../src/proctable.cpp:642
903#, c-format
904msgid "%ud%02uh"
905msgstr "%ud%02uh"
906
907#. xgettext: hours (0 -> 23), minutes, seconds
908#: ../src/proctable.cpp:646
909#, c-format
910msgid "%u:%02u:%02u"
911msgstr "%u:%02u:%02u"
912
913#. xgettext: minutes, seconds, centiseconds
914#: ../src/proctable.cpp:649
915#, c-format
916msgid "%u:%02u.%02u"
917msgstr "%u:%02u.%02u"
918
919#: ../src/proctable.cpp:1097
920#, c-format
921msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
922msgstr "Средно натоварване за последните 1, 5, 15 минути: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
923
924#: ../src/sysinfo.cpp:49 ../src/sysinfo.cpp:253
925msgid "Unknown distribution"
926msgstr "Непозната дистрибуция"
927
928#: ../src/sysinfo.cpp:51
929msgid "Unknown release"
930msgstr "Непозната версия"
931
932#: ../src/sysinfo.cpp:117
933msgid "Unknown CPU model"
934msgstr "Непознат модел процесор"
935
936#: ../src/sysinfo.cpp:166
937msgid "Unknown version"
938msgstr "Непозната версия"
939
940#: ../src/sysinfo.cpp:386
941#, c-format
942msgid "Release %s (%s)"
943msgstr "Версия %s (%s)"
944
945#: ../src/sysinfo.cpp:391
946#, c-format
947msgid "Release %s"
948msgstr "Версия %s"
949
950#. hardware section
951#: ../src/sysinfo.cpp:401
952msgid "<b>Hardware</b>"
953msgstr "<b>Хардуер</b>"
954
955#: ../src/sysinfo.cpp:422
956msgid "Memory:"
957msgstr "Памет:"
958
959#: ../src/sysinfo.cpp:442
960#, c-format
961msgid "Processor %d:"
962msgstr "Процесор %d:"
963
964#: ../src/sysinfo.cpp:447
965msgid "Processor:"
966msgstr "Процесор:"
967
968#. disk space section
969#: ../src/sysinfo.cpp:467
970msgid "<b>System Status</b>"
971msgstr "<b>Състояние на системата</b>"
972
973#: ../src/sysinfo.cpp:488
974msgid "Available disk space:"
975msgstr "Налично дисково пространство:"
976
977#: ../src/util.cpp:77
978#, c-format
979msgid "%u byte"
980msgid_plural "%u bytes"
981msgstr[0] "%u байт"
982msgstr[1] "%u байта"
983
984#: ../src/util.cpp:84
985#, c-format
986msgid "%.1f KiB"
987msgstr "%.1f KiB"
988
989#: ../src/util.cpp:87
990#, c-format
991msgid "%.1f MiB"
992msgstr "%.1f MiB"
993
994#: ../src/util.cpp:90
995#, c-format
996msgid "%.1f GiB"
997msgstr "%.1f GiB"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.